CERERE DE FINANTARE

1. Denumirea proiectului

CPC 2011

Biblioteca „After school”
Instituţia / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui / Trifan Mihaela-Elena Nume: Trifan Mihaela-Elena Titlu: Bibliotecar Telefon: 0740/268413 E-mail: mira_trifan@yahoo.com Nume: Bucşa Livioara Titlu: Bibliotecar Telefon: 0746/219400 E-mail: bucsalivioara@yahoo.com Nume: Costache Lăcrămioara Titlu: Bibliotecar Telefon: 0740942536 E-mail: lacramioara.costache@yahoo.com Numele bibliotecii: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui Adresa bibliotecii: str. Hagi Chiriac, nr. 2, cod 730129, Vaslui Telefonul bibliotecii: 0235-313767 Adresa de e-mail: bjvaslui@yahoo.com Pagina web a bibliotecii, URL (completaţi doar dacă biblioteca are o pagină web): www.bjvaslui.ro Contextul socio-economic: Situația economică dificilă pe care o traversăm a limitat propunerile de petrecere a timpului liber al elevilor după orele de curs. În municipiul Vaslui zonele de agrement sunt puţine, iar petrecerea timpului liber al copiilor se limitează la parcuri, activităţi extracurriculare desfăşurate în cadrul şcolilor şi activităţi desfăşurate prin parteneriatele încheiate cu Biblioteca Judeţeană Vaslui. Biblioteca rămâne în acest caz unul din principalii „responsabili” de creare a unui loc de înt âlnire în scop recreativ-educativ. Studiul comunităţii: Ne adresăm copiilor de vârstă şcolară mică: 7- 10 ani, elevi ai claselor a II-a, a III-a şi a IV-a. În municipiul Vaslui funcţionează 10 şcoli generale. Probleme identificate în comunitate: În primul rând, proiectul propune o alternativă la petrecerea timpului liber al elevilor după orele de curs . Lipsa unui Club al elevilor funcţionabil în Vaslui (Clubul elevilor este în renovare), din motive financiare, micşorează șansele elevilor de a petrece timpul liber. Primim multe solicitări din partea părinţilor de a organiza activităţi în cadrul cărora copiii să aibă şansa de a acumula noi cunoştinţe, de a lega noi prietenii, un loc în care să deprindă competenţe utile în formarea lor ca oameni. De asemenea, perioada de instabilitate economică traversată de ţara noastră are mari repercursiuni și asupra vieţii cotidiene a 1

2. Propunător

3. Semnatari

4. Biblioteca gazdă

5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect

se implică şi ea. prin calitatea ei de difuzor al informaţiei. Obiectivele proiectului. vor lega prietenii şi vor învăţa noțiuni din diferite domenii utile pentru viaţă și şcoală. în care cei prezenţi vor împărtăşi cunoştinţe. Elevii vor ști să caute informația folosind motoare de căutare cunoscute și vor învăța să folosească informația găsită. Cadrele didactice „moştenesc” o responsabilitate mai mare în educaţia copiilor. Rezultate aşteptate Realizarea graficului de lucru al proiectului. în îndrumarea copiilor. Obiectiv 1 Stabilirea cadrului de funcţionare al proiectului. o mână de ajutor în educaţia lor. Realizarea unui spaţiu de petrecere a timpului liber dupa orele de şcoală. oferind.CERERE DE FINANTARE CPC 2011 6. Elevii se vor familiariza cu site-ul Bibliotecii Județene Vaslui și cu Biblioteca Virtuală și vor ști să caute informații în aceste două locații. duce de cele mai multe ori la ignorarea unor probleme şi situaţii ce apar în viaţa copilului. dar programa școlară încărcată şi timpul scurt pe care cadrele didactice îl petrec în prezența copiilor nu reușesc să rezolve în totalitate problemele care apar în viața lor de zi cu zi sau în viața lor de elevi. Biblioteca. Rezultate preconizate Obiectiv 3 Dobândirea de cunoştinţe minimale digitale. Încheierea parteneriatelor. preocuparea continuă a părinţilor de a oferi copiilor un trai decent. Realizarea și afișarea graficului de participare al elevilor la activități. Înscrierea copiilor la activităţi. Indicatori: Lista de înscriere Graficul activităților Timp: 4 săptămâni Elevii se vor familiariza cu calculatorul și reţeaua Internet. iar elevii vor pune bulină cu faţa veselă pe afirmația corectă și bulină cu faţă tristă pe afirmaţia greşită) Timp: 5 săptămâni Obiectiv 2 Conştientizarea comunităţii cu privire la realizarea proiectului. 7. Scopul proiectului oamenilor. în cadrul temei ”Internetul în viața mea de școlar”. în măsura posibilităţilor. Timp: 4 săptămâni Promovarea proiectul prin afişe. Stabilirea calendarului de înscriere a copiilor la activităţi şi a calendarului celor 30 de activităţi ce se vor desfăşura în cadrul proiectului. Aachiziționarea materialelor necesare desfășurării proiectului. Indicatori: Elevii vor fi evaluați cu teste gen față veselă/fața tristă (teste în care vor fi scrise informaţii corecte şi greşite. 2 . Astfel. Activităţi în proiect. comunicate de presă.

în cadrul temei ”Cartea deschisă a Vasluiului”. CPC 2011 Elevii vor învăţa cum trebuie să se comporte în societate. Timp: 3 săptămâni Obiectiv 6 Dobândirea de noi cunoştinţe despre istoria locală a comunităţii în care trăiesc. în cadrul temei ”Biblioteca bunelor maniere”. Elevii vor asculta legende și povestiri despre Vaslui și vor urmări documnetare istorice despre municipiul Vaslui și despre mari personalități istorice ale municipiului Vaslui. Obiectiv 5 Dezvoltarea interesului copiilor pentru lectură. în cadrul temei ”Lumea într-o carte”. Indicatori: Teste și discuții pe marginea informațiilor noi acumulate Timp: 4 săptămâni Elevii vor învăța date istorice importante din istoria Vasluiului. Indicatori: Teste și discuții pe marginea subiectelor discutate. Elevii vor înţelege importanța lecturii şi vor înţelege că lectura le oferă informații necesare pentru ei. Elevii vor cunoaşte regulile de bună purtare în relaţiile cu cei din jur. Vor vizita locuri de o mare însemnătate istorică. Indicatori: Teste și discuții pe marginea activităţilor (ce au învățat nou și la ce le folosesc noile noţiuni) Timp: 4 săptămâni Elevii vor şti să caute informații.CERERE DE FINANTARE Obiectiv 4 Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi despre bunele maniere. 3 .

în coordonare.  Evaluează activităţile.  Coordonează activitatea voluntarilor. prin acest proiect dorim să ne implicăm în educația copiilor. realizează graficul de lucru. Participanţi la activităţi (estimaţi): 72 elevi ai claselor a II-a. Bucşă Livioara – coordonator  Participă la activităţi. în care cei prezenţi vor împărtăși cunoștințe.  Coordonează activitatea voluntarilor.  Realizează materialele promoționale și diseminează informațiile.  Încheie parteneriatele.  Realizează activităţile propriu-zise. Şcoala Generală nr. 4 8.  Coordonează activităţile.  Evaluează activităţile.  Urmărește derularea activităților și respectarea termenelor.  Coordonează activitatea voluntarilor. Costache Lăcrămioara – coordonator  Participă la activităţi propriu-zis.  Realizează activităţile propriu-zise. în derulare.  Întocmeşte şi transmite rapoarte.  Monitorizează și evaluează proiectul. în monitorizare etc) Trifan Mihaela – coordonator proiect  Alcătuieşte echipa de proiect. Primăria Municipiului Vaslui.  Întocmeşte şi transmite rapoarte.CERERE DE FINANTARE CPC 2011 Persoane implicate direct în proces (în planificare. Grup(-uri) ţintă . Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Astfel.  Administrează reursele financiare. a III-a și a IV-a de la şcoli din municipiul Vaslui Parteneri: Muzeul Judeţean Vaslui. stabileşte sarcinile de lucru.  Realizează activităţile. să-i pregătim pentru o nouă etapă a vieții și să-i ajutăm în viața lor de școlari.  Participă la activităţi.  Coordonează activitățile.  Coordonează activităţile. Beneficiari indirecţi Cadre didactice Părinţi Proiectul se va derula pe o periodaă de şase luni şi are ca scop realizarea unui spatiu de petrecere a timpului liber dupa orele de școală. vor lega prietenii și vor învăța noțiuni din diferite domenii utile pentru viață și şcoală. 3 Vaslui.

Toate aceste activităţi vor avea la bază jocul. de îmbunătăţire a comportame ntului în societate a copilului. iar cea mai interesantă realizare va fi premiată.  .).         Stabilirea calendarului de lucru – 1 săptămână Încheierea parteneriatelor – 1 săptămână Achiziţionarea materialelor necesare proiectului și amplasarea lor – 4 săptămâni Realizarea grupelor de elevi și stabilirea calendarului activităților – 3 săptămâni Realizarea activităţilor – 15 săptămâni Monitorizarea proiectului – continuu (09.01. a III-a şi a IV-a ai şcolilor generale din municipiul Vaslui. planşă a unui loc de joacă.ro și vor face diferenţa între informaţiile corecte și cele false. jocuri distractive şi de stimulare a memoriei. în familie.ro. Activitate se va finaliza cu realizarea unei machete. Actvităţile au menirea de a arăta elevilor punctele forte și cele slabe ale folosirii Internetului ca sursă de informare şi ca modalitatea de petrecere a timpului liber. A patra activitate se va numi: ”Cartea deschisă a Vasluiului” . Propunem activităţi de dobândire de competenţe digitale. ce apare ca un mijloc de învăţare bazat pe sfaturi şi îndemnuri la care copilul să adere cu plăcere şi cu participare totală. de cunoaştere a istoriei locale. colaj.2012) Evaluarea activităţilor – săptămânal și la finalul proiectului Resurse umane: 3 bibliotecari: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii 3 bibliotecari – formatori. Activitatea se va finaliza cu o scenetă prin care micii „ucenici” vor demonstra ce au învă țat.referate. la bibliotecă. A doua activitate se va intitula: ”Biblioteca bunelor maniere”. vor învăţa să caute informaţia în bibliotecă şi vor deveni prieteni ai cărţilor. activitate în care elevii vor face cunoştinţă cu istoria municipiului Vaslui și vor vizita locuri cu valoare istorică însemnată .CERERE DE FINANTARE CPC 2011 9. vor învăța care este diferenţa dintre un copil educat şi un copil lipsit de educaţie. se vor familiariza cu Biblioteca Virtuală și cu site-ul www.vor învăţa să acceseze motoare de căutare (Google. jocuri de rol pentru ca elevii să poată înţelege mai bine importanţa fiecărei activităţi. Vor participa copii de vârstă şcolară mică (7-10) ani. Vor fi 6 grupe a câte 12 elevi. activitate în care elevii vor învăța cum trebuie să se comporte la şcoală. Rezumatul proiectului. În cadrul fiecărei activităţi vor avea loc şi jocuri de relaxare. elevi ai claselor a II-a. materialelor şi activităţilor iar 5 luni de derulare efectivă a activităţilor. activitate în care bibliotecarii vor invita copii în lumea frumoasă a cărţ ii.06.clopoţel. Prima activitate se va intitula ”Internetul în viaţa mea de şcolar”.ro. între prieteni. activitate în care elevii vor dobândi competenţ e digitale.2012 – 22. Aceștia se vor familiariza cu colecțiile și serviciile bibliotecii. Fiecare grupă va participa la 5 activităţi. de stimulare a lecturii. Lucrările vor fi expuse în bibliotecă. www. Wikipedia s.dexonline. Pentru fiecare activitate voluntarii participanţi la activităţi vor prezenta scenete. instruiţi prin programul Biblionet 2 muzeografi de la Muzeul Judeţean Vaslui 1 bibliotecar de la Muzeul Judeţean Vaslui 10 voluntari (8 elevi din clasele a VI-a şi a VII-a a Școlii Generale nr 3 Vaslui și 2 cadre didactice) Timp alocat: 6 luni din care 1 lună pentru pregătirea cadrului de lucru. 5 10. vor învăţa să acceseze adrese gen www. vor învăţa să acceseze site-ul bibliotecii.a. Durata şi programul de desfăşurare. A treia activitate se va intitula: „Lumea într-o carte”.

vitrine expoziționale. dar sperăm ca odată cu popularizarea acestui proiect să atragem sponsori pentru a oferi premii materiale copiilor în cadrul activităţilor. panou plută. 3 Vaslui şi 2 cadre didactice. cutii pentru cărți). O altă problemă ar fi lipsa de sponsori.  Spaţii necesare: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii. 3 Vaslui. flipchart. Fonduri solicitate. Riscuri. videoproiector. Tip resursă Item Cantitate Cost estimat per Total costuri din Total costuri suportate item finanţare IREX de bibliotecă sau alţi parteneri/sponsori Echipamente Masa 4 60$ 240$ Scaune 12 20$ 240$ DVD-uri educative 4 15$ 60$ Etajere lemn 7 100$ 700$ Cutii pentru depozitare 6 50$ 300$ cărţi Vitrine expoziţionale 6 70$ 420$ Flipchart 1 90$ 90$ Panou pluta cu rama de 1 30$ 30$ 6 . Vom încerca să soluţionăm această problemă prin distribuirea unui program fiecărui participant la sfârşitul fiecărei activităţi.CERERE DE FINANTARE  CPC 2011 11. Sala de activităţi a Bibliotecii Judeţene Vaslui. imprimantă. participanţi în proiectul „Bibliovoluntar Junior” desfăşurat în vacanţa de vară din 2011 la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. uneori şi de 3 săptămâni . Fiind activităţi derulate pe o perioadă lungă de timp cu pauze între ele. scaune. DVD-uri educaţionale. 13. Provocări. Vom folosi echipamentele solicitate: mobilier lemn (etajere. profesoare Şcoala Generală nr. Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Vaslui  Parteneriate: Muzeul Judeţean Vaslui Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Școala generală nr 3 Vaslui Primăria Municipiului Vaslui  Voluntari: 10 voluntari. Constrângeri. Vom încerca să discutăm cu fiecare la înscriere și pe baza unor chestionare să stabilim grupele pe niveluri de cunoştinţe. Echipamente: Vom folosi echipamente existente:  10 laptopuri. 12. cameră video. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului. O problemă ar fi nivelul de cunoştinţe pe care elevii îl au din fiecare domeniu propus. măsuțe. aparat foto.  copiator. Bugetul proiectului. 2 calculatoare existente în bibliotecă. scanner obţinute prin programul Biblionet. ar putea deveni o problemă respectarea angajamentului făcut de copii şi părinţi. elevi din clasele a VI-a şi a VII-a de la Şcoala Generală nr.

Telefon. 4226397. nr. Proiectul Biblioteca „After school” se adresează copiilor de vârstă şcolară mică. Deocamdată sprijinul este doar pe partea de documentare-cercetare. Suntem deschişi la orice nouă colaborare care să ne ajute în derularea proiectului. contribuind la procesul de evaluare a proiectului. 0235-313767. Vaslui.5$ 1$ CPC 2011 24$ 68$ 15$ 50$ 130$ 30$ 15$ 10$ 6$ 8$ 12$ 15$ 24$ Total fonduri contribuţie bibliotecă sau alţi parteneri/sponsori: USD 14. Hagi Chiriac.0423RON Ordonatorul de credit: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui Date de contact: str. Evaluarea se va face la sfârşit prin compararea rezultatelor finale cu propunerile iniţiale. Rolul comunităţii în proiect Buget total: 2487 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 dolar = 3.com (Adresa. Proiectul va fi monitorizat pe întreaga durată de derulare de coordonatorii proiectului şi de echipa proiectului prin întâlniri informale lunare şi fişe de monitorizare care să stabiliască îndeplinirea obiectivelor propuse la sfârşitul fiecărui termen limită.1$ 130$ 10$ 5$ 10$ 0. Vasiliu Lidia. bjvaslui@yahoo. tehnice).8$ 1. Fiecare raport va fi discutat în cadrul echipei de proiect astfel încât să putem îmbunătăţi aspectele care nu se încadrează în indicatorii propuşi. Monitorizare. Pentru ca proiectul să se desfăşoare în condiţii optime şi să beneficieze de o documentaţie corectă vom încheia protocoale de colaborare cu Muzeul Judeţean Vaslui şi cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.5$ 0. Evaluare.CERERE DE FINANTARE lemn Servicii Consumabile Set creioane colorate 24 Set instrumente de scris 85 Marker 10 Hartie colorată 500 Toner imprimantă 1 Hârtie flipchart 3 Top hârtie A4 3 Top hârtie A3 1 Lipici 12 Set pioneze panou pluta 4 Foarfece 12 Hârtie duplex 30 Set hârtie glase A4 24 Total fonduri solicitate de la IREX: 2487USD 1$ 0. C. 15. 7 -10 ani. cod 730129. 7 . Sperăm ca după promovarea proiectului să obţinem şi alt gen de implicare (financiare. Cod Fiscal.2. Persoană de contact. fără a inteveni în activitățile acestuia. Pentru promovarea proiectului vom solicita ajutorul cadrelor didactice cu care suntem colaboratori în diferite proiecte derulate în bibliotecă.F.5$ 2$ 1$ 0. E-mail). atât tehni c (încadrarea în timp) cât și economic (buget).

La finalul acestui proiect vom constitui Clubul ”Biblioteca After School” și vom crea anual o tradiţie din aceste activităţi. prin oferirea pe viitor a unui spațiu în care elevii pot veni să-și facă temele beneficiind de informații minimale necesare realizării temelor. Informaţii suplimentare 8 . Durabilitatea proiectului. 17. completând cu noi teme şi domenii de interes.CERERE DE FINANTARE CPC 2011 16. Clubul ”Biblioteca After School” reprezintă un început în bibliotecă.

sunt asigurate de drumuri ca: E 581.2% rromi. voievodul câştigând. în zonă. Mărimea aproximativă a populaţiei comunităţii şi descriere demografică: Conform datelor furnizate în urma recensământului din 2002: 70571 locuitori Distribuiţia pe etnii:  98. Bacău. 2% alte etnii (maghiari. dascăli ai Vasluiului au lucrat la rezidirea sa. sârbi. Distribuţia după religie:  97% religie ortodoxă. Chițoc și Brodoc. Județul Vaslui face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est alături de județele vecine Iaşi. Dezvoltarea Vasluiului ia a mploare cu adevărat în anul 1968.).PROFILUL COMUNITĂŢII CPC 2011 Numele comunităţii: Municipiul Vaslui Locaţia / limitele geografice ale comunităţii: Municipiul Vaslui. Ioan Racliş.  2.ventilatoare şi reductoare. însoțite de terase bine dezvoltate și de versanți cu intense procese geomorfologice. fiind despărţite de văi largi. când este amintit „pan Ş erbea din Vaslui”.fire 9 . turci. Terasele formate de-a lungul principalelor ape cuprind trei forme: superioară (70 – 80 m). baptistă s. Scurtă descriere a istoriei comunităţii: Prima sa menţiune documentară datează din 31 martie 1423. Bahnari și Viișoara. evrei s. În epocile modernă şi contemporană. reşedinţă a județului Vaslui.. când oraşul devine capitala judeţului Vaslui . urbea a renăscut din nou. iar de Războiul de Reîntregire Naţională (1916 – 1918) se leagă numele generalului Ion Răşcanu şi cel al mareşalului Constantin Prezan. rulmenţi. filantropi. lipoveni etc. Ioan Botezătorul” (1490). Constantin Ţurcanu) din Vaslui şi ostaşii Regimentului 13 Dorobanţi. industria chimică . liniştea oraşului a fost adesea perturbată de incursiunile pline de cruzime ale tătarilor.5% alte religii (penticostală. urmaşii lui Alexandru cel Bun să-l aleagă drept loc de reşedinţă domnească şi chiar capitală a Ţării de Jos a Moldovei. Teodor Rosetti. Vasile Mălinescu. Vasluiului și Racovei sunt puternic colmatate.5 religie romano-catolică. reconstruind Palatul domnesc şi ctitorind Biserica Domnească „Sf.a. Suceava. contribuind la cristalizarea unui spirit autohton şi la afirmarea urbei dincolo de fruntariile ţinutului. ruși/lipoveni. polonezi.6 % români. aşa cum apare entuziast în Gazeta Vasluiului. oameni de cultură şi. personalităţile remarcabile ale locului (Mihail Kogălniceanu. precum şi drumuri judeţene modernizate care fac legătura cu municipiile Bacău şi Roman. Botoşani. unguri. bulgari. Anastasie Panu. în prezent.  1. Faptul că Vasluiul era un important centru strategic politico -militar şi comercial a făcut ca. cărturari.) care au convieţuit în mod paşnic cu localnicii. În anii '80 economia oraşului Vaslui se dezvoltă.  0. în special. prin construirea unei topitorii de cânepă. DN 24. trecând printr-un proces de industrializare în diverse domenii: industria constructoare de maşini . În veacul al XIX -lea. care face legătura între Bucureşti-Albiţa-Chişinău.). Cãile de comunicaţie din teritoriu.  0. este situat în partea central-răsăriteană a Moldovei. Neamţ. la o altitudine care variază între 90 de metri (în zona industrialã) şi 170 de metri (în zona grãdinii publice). datorită şi aportului cultural al diferitelor etnii (greci. înconjoară orașul despărţindu-l de localitățile suburbane: Brodoc. cu aspect de platou. medie (40 m) și inferioară (10 – 20 m). Înfăptuirea Unirii Principatelor din 1859 a constituit o etapă definitorie în dezvoltarea modernă a oraşului. dealurile Morii.3% bărbați. generaţii întregi de edili. apare un început de industrie. Importanţa oraşului a crescut în timpul lui Ştefan cel Mare.7% femei. Teodor şi Gheorghe Sion) implicându-se cu entuziasm în materializarea acestui deziderat naţional. care face legătura între Bucureşti şi Iaşi. evanghelică. În cadrul Războiului de Independenţă (1877 – 1878). evrei. Rediu. În 1939 abia. În secolele XVI – XVIII. Distribuţie pe sexe:  50. s-au remarcat prin fapte de vitejie cunoscutul sergent Peneş Curcanul (de fapt. o publicaţie a vremii. în centrul Podişului Bârlad. construind aici Curtea Domnească. în 1435. strălucita bătălie contra turcilor de la Podul Înalt (1475). Albiile Bârladului. Teodor Răşcanu. în special alunecări. ruşi.a. Relieful este format din interfluvii cu altitudinea de 350 – 400 m.  49.

Tot ca o reflectare a bogatei zone etnografice vasluiene este şi Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă”. A. Vasile Mihalache 3. organizat. 10 . în cadrul căruia pot fi admirate produse artizanale deosebite. alimentară. festivaluri Casa Ghica situată în centrul istoric al municipiului Vaslui. Casa de Cultură a Sindicatelor „Constantin Tănase” . Persoane cheie şi lideri ai comunităţii: 1.  Creearea de noi locuri de muncă.  Reamenajarea cinemamatografelor din municipiul Vaslui. etnografie. Pavăl Vasile Probleme de interes pentru comunitate:  Atragerea de investitori. În municipiul Vaslui există şi Sporting Club S. a bisericilor din lemn şi de piatră ctitorite de marii domnitori ai Moldovei. Prefectul judeţului Vaslui: Szekely Levente Csaba 2. Existenţa siturilor arheologice din diferite epoci. – cu secţia de fotbal. care participă deja în competiţiile Cupa UEFA și Liga Campionilor. din doi în doi ani. Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Una dintre cele mai prestigioase manifestări cultural-artistice este Festivalul Naţional de Umor „Constantin Tănase”. Oportunităţi identificate la nivelul comunităţii: Judeţul Vaslui are un potenţial cultural . obiecte lucrate pe loc de meşteri populari veniţi din diverse judeţe ale ţării (grupaţi pe zone etnografice şi centre de creaţie) sau din străinătate. lemnului. De o factură asemănătoare este şi Expoziţia cu vânzare „Icoane.muzeul cuprinde secții de arheologie. istorie medievală și contemporană.PROFILUL COMUNITĂŢII CPC 2011 poliesterice. O altă manifestare de tradiţie este Târgul Meşterilor Populari (organizat la începutul lunii septembrie). monumente. Muzeul Judeţean „Ștefan cel Mare” .monumental deloc de neglijat pentru istoria şi autenticitatea sa. industria materialelor de construcţii. sub patronajul Consiliului Judeţean şi al Primăriei. desfăşurat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.  Creeearea de noi zone de agrement și petrecere a timpului liber. Primarul municipiului Vaslui: Ing. Casele Mădârjac și Ornescu . unde se remarcă bine cunoscuta echipă de fotbal FC VASLUI – echipă de top din Liga I.construit în anul 1972 având o sală de spectacole de 575 de locuri. de către instituţiile de cultură. Ouă încondeiate”. Preşedintele Consiliul Judeţean Vaslui: Ing. textilă şi a confecţiilor. artă plastică contemporană și un salon al umorului „Constantin Tănase”. Biserica Sfântul Ioan şi sit-ul arheologic de la Curţile Domneşti. Instituţii de cultură. Casa Mavrocordat unde se află şi Palatul Copiilor Vaslui. existența unor clădiri cu vechime şi valoare arhitecturală deosebită pot reprezenta reale puncte de atracţie turistică. deschisă cu ocazia sărbătorilor pascale.realizate în secolul al XIX-lea.

DVD-uri.2012 – 13.2012) Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană Vaslui Grup/uri ţintă: Bibliotecari. Biblioteca Judeţeană Vaslui 1 Bibliotecar. Perioada: S2 – S4 (16.centru de desfăşurare a proiectului în incinta Sălii de împrumut la domiciliu pentru copii.Denumirea proiectului Scopul proiectului Biblioteca ”After school” Realizarea unui spatiu de petrecere a timpului liber dupa orele de şcoală.01. voluntari.02. Realizarea unui spaţiu .01. Muzeul Județean Vaslui 10 voluntari Resurse materiale Hârtie xerox. în care cei prezenţi vor împărtăşi cunoştinţe.2012) Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană Vaslui Grup/uri ţintă: Echipa de proiect A2: Încheierea parteneriatelor Perioada: S2 (16. flipchart. 3 Vaslui Achiziţionarea de mobilier. A3: Achiziţia de materiale necesare desfăşurării activităţilor şi stabilirea spaţiului centru de desfăşurare a proiectului. profesori la Școala generală Nr. Stabilirea graficului de desfăşurare a celor 30 de activități Responsabili: Coordonatorii Încheierea unui parteneriat cu Muzeul Judeţean Vaslui Încheierea unui parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Încheierea a 12 contracte de voluntariat: cu 10 elevi ai claselor a VI-a şi a VII-a a Școlii generale nr.01.01. imprimantă Timp 1 săptămână Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari Şofer Resurse materiale Transport auto Finanţe Rezultate aşteptate Stabilirea echipei de lucru. imprimantă Timp 1 săptămână Resurse necesare Resurse umane: 1 bibliotecar. cadre didactice Responsabili: Coordonatorii Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari Biblioteca Judeţeană Vaslui 3 bibliotecari. Stabilirea criteriilor de înscriere şi a perioadei de înscriere a participanţilor la activităţi.2012 – 03. Obiectiv 1 Stabilirea cadrului de funcţionare al proiectului Activităţi propuse A1: Întâlnirea echipei de lucru şi stabilirea calendarului de lucru Perioada: S1 (09. măsuțe.formatori 10 voluntari Resurse materiale Hârtie xerox. vor lega prietenii și vor învăţa noţiuni din diferite domenii utile pentru viaţă şi şcoală. consumabile necesare desfășurării proiectului.2012 – 20.2012) Loc de desfășurare: Responsabili: Coordonatorii . 3 Vaslui și cu două cadre didactice. Muzeul Judeţean Vaslui 2 muzeografi. scaune.01.

2012) Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană Vaslui Grup/uri ţintă: Elevi ai claselor a II-a. calculator.01. imprimantă.03. bandă adezivă Timp: 2 săptămâni Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari Resurse materiale: Hârtie.02.2012) Loc de desfăşurare: Sala de împrumut la domiciuliu pentru copii Grup/uri ţintă: Elevi ai claselor a II-a. parcuri şi Biblioteca Judeţeană Vaslui Difuzarea de comunicate de presă în presa scrisă şi TV locale 50 pliante 100 flyere Responsabili: Coordonatorii 72 de şcolari înscrişi Responsabili: Coordonatori Bibliotecari Cadre didactice Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 10 voluntari Resurse materiale: Imprimantă. hârtie xerox A3.2012) Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană Vaslui Grup ţintă: 72 elevi Responsabili: Coordonatorii Timp 2 săptămâni Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari Resurse materiale: Hârtie xerox A4.01. Perioada: S5 (06.02. calculator Timp: 1 săptămână Transmiterea graficului de participare la activităţilor participanţilor. Perioada: S2 –S4 (16.2012 . a III-a şi a IV-a din municipiul Vaslui A2: Înscrierea participanţilor. 12 . a III-a şi a IV-a din municipiul Vaslui A3: Realizarea grupelor şi afişarea calendarului de activităţi.02.2012 – 10. Activităţi propuse A1: Popularizarea proiectului. A3. pixuri Timp: 2 săptămâni Realizarea de 20 de afişe şi afişarea lor în şcoli.2012–03.Locaţiile spaţiilor comerciale Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Obiectiv 2 Conştientizarea comunităţii cu privire la realizarea proiectului. Realizarea de 5 afişe cu scop informativ şi afişarea lor la sediul Bibliotecii Judeţene Vaslui şi pe site-ul bibliotecii.02. Perioada: S3 – S4 (23.

vor accesa site-ul bibliotecii şi vor şti să găsească informaţii de pe site.2012) Loc de desfăşurare: Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Vaslui Grup țintă 72 elevi A2: Îndrumarea elevilor în căutarea informaţiilor și în utilizarea informaţiilor găsite.02.ro și vor face diferența între informații corecte și false.03. scenete şi studii de caz în scop informativ şi ca teme de dezbatere.2012– 23.clopoţel.03. La finalul activităţii elevii: . .vor şti care este diferenţa dintre un 13 . utilizându-se metoda: puncte forte / puncte slabe.com .dexonline. . Wikipedia s. Perioada: S10 –S11 (12.vor primi o temă de căutare a unui subiect și vor fi învăţaţi cum informaţia corectă găsită poate fi salvată și folosită.a. .vor ști să acceseze motoare de căutare (Google. Perioada: S12 – S14 (26.03. pixuri. cum se caută o informaţie). în cadrul temei ”Internetul în viața mea de școlar”. foarfece. caiete. Activităţi propuse A1: Familiarizarea copiilor cu calculatorul și rețeaua Internet (cum se accesează o pagină.) .03. conexiune internet Timp: 6 zile La finalul activității elevii: . imprimantă.2012) Loc de desfăşurare: Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Vaslui Grup țintă: 72 elevi Responsabili: Coordonatorii Bibliotecari-formatori Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 3 bibliotecari-formatori 4 voluntari 1 cadru didactic Resurse materiale: 12 calculatoare. la bibliotecă.2012–13. Activități propuse A1: Prezentarea de DVD-uri.vor accesa Biblioteca Virtuală şi vor ști să utilizeze Biblioteca virtuală. în cadrul temei ”Biblioteca bunelor maniere”.vor primi o temă de căutare atât în sistem digital cât și în sistem tradiţional şi vor descoperi ce material este mai folositor. imprimantă. .2012– 09. carton duplex.Obiectiv 3 Dobândirea de competenţe digitale minime.04. în familie. pixuri.2012) Responsabili: Coordonatori Cadre didactice Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 4 voluntari 1 cadru didactic La finalul activității elevii: .ro.referate. Responsabili: Coordonatorii Bibliotecari-formatori Obiectiv 4 Dobândirea de cunoştinţe de bune maniere.vor şti cum trebuie să se comporte la şcoală. .vor şti să folosească www.vor accesa adrese gen www. între prieteni. www. conexiune internet Timp 12 zile Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 3 bibliotecari-formatori 4 voluntari 1 cadru didactic Resurse materiale 12 calculatoare. Perioada: S6 –S9 (13. caiete.

2012–11.2012) Responsabili: Coordonatori Cadre didactice La finalul activității elevii: .vor ști care sunt colecţiile Sălii de împrumut la domiciliu pentru copii şi vor şti să caute informaţia. La sfârșitul activității elevii -vor testa cunoştinţele teoretice nou studiate prin exerciţii practice.04. caiete.vor realiza o scenetă prin care micii „ucenici” vor demonstra ce au învăţat şi vor avea şansa ca la alte activităţi ale bibliotecii să participe cu această scenetă. markere. imprimantă. flipchart.Loc de desfășurare: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Grup țintă: 72 elevi A2: Îmbinarea noţiunilor teoretice cu activităţi ce presupun abilităţi practice cu scop de aprofundare a noilor cunoştinţe. caiete. 14 . în cadrul temei ”Lumea într-o carte”. conexiune internet.2012) Loc de desfășurare: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Grup țintă: 72 elevi Responsabili: Coordonatori Cadre didactice Resurse materiale 2 calculatoare. DVD-uri educative Timp: 6 zile Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 4 voluntari Resurse materiale 2 calculatoare. Perioada: S19 – S20 (14.vor şti să recomande o carte. DVD-uri. Obiectiv 5: Dezvoltarea interesului copiilor pentru lectură . DVD-uri educative Timp: 6 zile copil educat şi un copil lipsit de educaţie. Perioada: S15 – S16 (16. foarfece.05.vor ști care sunt serviciile oferite de bibliotecă. A2: Stimularea lecturii prin concursuri și realizarea unor activități ce presupun abilități practice. flipchart Timp: 6 zile Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 4 voluntari 1 cadru didactic La finalul activității elevii: .2012) Loc de desfășurare: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Grup țintă: 72 elevi Responsabili: Coordonatori Cadre didactice Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 4 voluntari 1 cadru didactic Resurse materiale 2 calculatoare.04. flipchart. .05. carton duplex. Perioada: S17 – S18 (30. pixuri. Activități propuse A1: Familiarizarea elevilor cu colecțiile și serviciile bibliotecii. caiete.05. imprimantă. conexiune internet. . markere. cărţi din colecţiile Sălii de împrumut la domiciliu pentru copii. lipici. pixuri.. . pixuri.2012–27.04.2012–25.vor înțelege importanţa lecturii.

05. Vizitarea unor locuri de mare însemnătate istorică.06.vor cunoaște date esenţiale din istoria municipiului Vaslui. foarfece. -vor şti legende şi povestiri legate de municipiul Vaslui. de personalităţi istorice marcante ale Vasluiului. Responsabili: Coordonatorii Primăria Municipiului Vaslui Muzeografii 15 .2012) Loc de desfășurare: Muzeul Judeţean Vaslui Municipiul Vaslui Grup țintă: 72 elevi Responsabili: Coordonatori Cadre didactice Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 4 voluntari 1 cadru didactic Resurse materiale Calculatoare. Timp: 6 zile Obiectiv 6: Dobândierea de noi cunoştinţe despre istoria locală a comunităţii în care locuiesc.06. pixuri. flipchart.Loc de desfășurare: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii Grup țintă: 72 elevi Resurse materiale 2 calculatoare.06. Perioada: S21 – S22 (28. lipici. cărți din colecțiile Sălii Copii. dvd-uri Timp: 6 zile Resurse necesare Resurse umane: 3 bibliotecari 2 muzeografi 8 voluntari 2 cadre didactice Resurse materiale Transport auto Timp: 6 zile La sfârșitul activității elevii: . caiete. de legende și povestiri despre Vaslui. Vizitarea locaţiei Podul Înalt. caiete. -vor cunoaşte viaţa unor mari personalităţi istorice marcante ale Vasluiului. carton duplex. pixuri. în cadrul temei ”Cartea deschisă a Vasluiului”. Activități propuse A1: Prezentarea de documentare. imprimantă.2012–08. cărți din colecțiile Sălii de împrumut la domiciliu pentru copii.2012) Loc de desfășurare: Biblioteca Judeţeană Vaslui Grup țintă: 72 elevi A2: Vizita unor locații importante pentru istoria Vasluiului.2012–22. Vizitarea Muzelui Judeţean Vaslui. conexiune internet. Perioada: S23-S24 (11.

imprimantă. calculator Timp: 7 săptămâni Aplicarea chestionarelor va urmări evoluţia copiilor implicaţi în proiect. Evaluare A1: Realizarea de teste de evaluare la finalul fiecărei activități.06.02. hârtie A4. Responsabili: Coordonatorii proiectului 16 . parteneri. calculator Timp: 24 săptămâni Resurse necesare Resurse umane: Coordonatorii proiectului Resurse materiale: Pix.2012-22. hârtie A4.01. Responsabili: Coordonatorii poriectului Resurse necesare Resurse umane: Coordonatorii proiectului Resurse materiale: Pix. Perioada: S1 – S24 (09.06.Monitorizare A1: Observarea continuă a realizării proiectului. Se completează fişe individuale pentru a se observa progresul obţinut.06.2012) A3: Analiza articolelor apărute în presa scrisă.2012) Informaţii suplimentare Responsabili: Coordonatorii proiectului Se evaluează activitatea comparându-se fișa iniţială a proiectului cu rezultatele finale obţinute.2012-22.2012) Responsabili: Coordonatorii proiectului Resurse necesare Resurse umane: Coordonatorii proiectului Resurse materiale: Pix.2012 – 22. Perioada: S4 –S24 (30. A2: Analiza activităţilor ce cuprind în desfăşurarea lor dobândirea de noi competenţe şi cunoştinţe.05.2012-03. copii. imprimantă. hârtie A4. calculator Timp: 20 săptămâni Resurse necesare Resurse umane: Coordonatorii proiectului Resurse materiale: Pix.01. în scop informativ. on-line și tv locale despre proiect și activitățile sale Perioada: S2-S4 (16. calculator Timp: 24 săptămâni Se urmăreşte respectarea termenelor propuse şi a ”scenariului” activităţilor propuse. imprimantă. imprimantă.2012) S21-S24 (28. Se vor completa chestionare de către părinți. hârtie A4.01. Se va realiza o mapă cu articolele apărute în presă. voluntari.

în cadrul temei ”Biblioteca bunelor maniere”. 19-20 sapt. sapt. 3-4 sapt. 5-6 sapt. 21-22 sapt. A1 A2 Obiectiv 4: Dobândirea de cunoştinţe de bune maniere.CALENDAR DE ACTIVITĂŢI Titlul proiectului Scopul proiectului CPC 2011 Biblioteca ”After school” Realizarea unui spatiu de petrecere a timpului liber dupa orele de scoala. în care cei prezenţi vor împărtă și cunoștințe. 11-12 sapt. A1 A2 A3 Obiectiv 3: Dobândirea de competenţe digitale minime. A1 A2 17 . A1 A2 Obiectiv 6: Dobândierea de noi cunoştinţe despre istoria locală a comunităţii în care locuiesc. 1 -2 sapt. 15-16 sapt. în cadrul temei ”Cartea deschisă a Vasluiului”. 9-10 sapt. 17-18 sapt. 13-14 sapt. 23-24 Calendar Obiectiv 1: Stabilirea cadrului de funcţionare al proiectului A1 A2 A3 Obiectiv 2: Conştientizarea comunităţii cu privire la realizarea proiectului. vor lega prietenii și vor învăța noţiuni din diferite domenii utile pentru viaţă şi şcoală. în cadrul temei ”Internetul în viața mea de școlar”. în cadrul temei ”Lumea într-o carte”. 7-8 sapt. A1 A2 Obiectiv 5: Dezvoltarea interesului copiilor pentru lectură.

CALENDAR DE ACTIVITĂŢI CPC 2011 Monitorizare A1 Evaluare A1 A2 A3 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful