P. 1
Konkurs Za Su Finansiranje Projekata Upravljaca

Konkurs Za Su Finansiranje Projekata Upravljaca

|Views: 6|Likes:
Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača

Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana 21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Raspisuje

K O N K U R S

za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područjaPravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.

3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.

4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.Kriterijumi za dodelu sredstava:1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara.

2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.

4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;

-primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;

– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;

-opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

- dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine;

- donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata;

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača

Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana 21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Raspisuje

K O N K U R S

za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područjaPravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.

3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.

4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.Kriterijumi za dodelu sredstava:1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara.

2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.

4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;

-primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;

– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;

-opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

- dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine;

- donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata;

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača

Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana 21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Raspisuje KONKURS za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.

Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su: 1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa 2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume) 3. Promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva: 1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom. 2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija: 1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs 2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti. 3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata. 4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara. 2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata. 3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode. 4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir: – dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti; -primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja; – procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini; -opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa. 5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa: - dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine; - donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata; – rok izvršenja ugovorene obaveze: 15.12.2013. godine; - rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 31.12.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava: 1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem. 2. O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke. 3. Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava. 4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

1. Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Brigita Marić, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283).

Obrazac možete preuzeti ovde
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

POKRAJINSKI SEKRETAR

dr Slobodan Puzović

*Ekološki bilten**Eko-NEC*
Elektronski dvonedeljnik za čistiju prirodu Srbije

http://twitter.com/#!/ekoneckg http://www.scribd.com/ekonec
* Ekološki bilten** Eko-NEC * je od 10.11.2009. godine upisan u Registar javnih glasila pod brojem IN000004. Osnivač i izdavač : Udruženje " NEC - RP ", Milisav Pajević, urednik Igumana Pajsija 10, PAK 556116, 34113 Kragujevac, Republika Srbija. Matični broj: 17532545 PIB: 103157855 Tekući račun: 170 -8425-56 , UniCredit bank Srbija a.d. E-mail: ekonecglasilo@gmail.com ; ekoneckg@yahoo.com Tel.: +381 (0) 61 130 97 55 ; +381 (0) 63 166 55 15 .

http://twitter.com/#!/ekoneckg http://www.scribd.com/ekonec

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->