Lessen vooropleiding Les 1: hfst 9, 18. zingen maj. toonladders en intervallen. Melodisch en ritmisch dictee Les 2: zingen maj.

toonladders en intervallen spronggewijs Intervallen schrijven Zingen intervallen mix Test intvallen auditief Hfst 10, 25 Les 3: maj. toonladders en intervallen zingen Intervallen random zingen Intervallen auditeif Drieklanken zingen maj. Min. Drieklanken schrijven in grondligging Hfst. 20, 25, 21 en 26 Les 4: zingen toonladders en intervallen vanaf grondtoon Zingen toonladders min. (niet gedaan) Drieklanken zingen maj. Min. Uitleg kerktoonladders Drieklanken schrijven gr. en kl. Hfst 26 Melodich dictee Les 5: toelichting solfege programmma Zingen mineurtoonladders Hfst 26 Melodisch dictee Les 6: drieklanken omkeringen kunnen schrijven op een toon in alle liggingen Kl., gr. Verm en overm. Melodisch en ritmisch dictee Les 7: intervallen zingen random Zingen toonladders mineur. Oorsp. Harm. en Mel. test intervallen random Test drieklanken in alle liggingen. Groot, klein verm. en overm,. Ritmisch dictee Les 8: intervallen harmonisch. Voorspelen individueel en de tonen laten treffen. drieklanken in alle liggingen. Groot, klein verm. en overm. Ook nazingen. Ritmisch dictee Theorie hoofdstuk hfst. 32 en 33