SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Cât timp pluteºti mânat de vânt prielnic, întinde mâna celui cãzut pradã valurilor.
(Cap. 28)

Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor

SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Cât timp pluteºti mânat de vânt prielnic, întinde mâna celui cãzut pradã valurilor.
(Cap. 28)

Traducere ºi adaptare de Preot Dr. Gheorghe Tilea
Tipãritã cu binecuvântarea Î. P. S. Pimen Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor

Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor Suceava, 2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României GRIGORIE TEOLOGUL, st. Despre iubirea de sãraci / Sfântul Grigorie Teologul; carte tipãritã cu binecuvântarea Î. P. S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor. - Suceava: Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor, 2006 ISBN (10) 973-7656-05-9; ISBN (13) 978-973-7656-05-6 I. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor 2

Ediþia de faþã reproduce textul original, publicat la Bucureºti, cu ortografie aflatã în vigoare în 1948, anul apariþiei.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Tipografia „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful