JOCS FLORALS 2009

(PATROCINATS PER L’AMPA)
BASES 1. Participació Obert a tot l’alumnat del col·legi i professorat. El mateix participant pot presentar-se a més d’una modalitat. 2. Modalitats Poesia i prosa en CATALÀ. 3. Categories A (1r-2n ESO) B (3r-4t ESO) C (Batxillerat i CF) D (Professorat, PAS, pares i mares) 4. Característiques Els escrits s’han de presentar en paper blanc DIN A-4, mecanografiats per una sola cara i a interlineat 1’5. Tipus de lletra i mida: Arial 12 Poesia: extensió màxima 50 versos. Prosa: extensió màxima 3 fulls. En el cas que l’escrit tingui una extensió de més d’una pàgina, cal paginar-lo a la part inferior del foli. Al final de l’escrit cal indicar la modalitat i categoria en les quals es presenta l’escrit, així com el pseudònim de l’autor. 5. Presentació Els escrits s’han de presentar per triplicat dins un sobre tancat. A més, dins el sobre cal adjuntar-hi un altre sobre més petit, a l’exterior del qual cal indicar-hi el pseudònim, categoria i modalitat que es presenta l’escrit, a l’interior hi ha de constar, en un paper i lletra clara, el nom complet de l’autor, curs i classe. 6. Termini i lloc de presentació Cal presentar el sobre tancat a secretaria abans del dia 3 d’abril. No s’acceptarà cap treball fora d’aquesta data, així com tampoc aquells que incompleixin algun paràmetre d’aquestes bases. Es lliuraran els premis en un acte obert a tota la comunitat educativa el mateix dia 23 d’abril al vespre. 7. Premis Cada categoria i modalitat tindrà tres premis. - 1r premi: Flor natural. - 2n premi: Englantina. - 3r premi: Viola. A més els guanyadors rebran un val per la compra de llibres i material escolar. El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis si considera que cap de les obres presentades el mereix. Les obres guanyadores quedaran en propietat del col·legi. L’entrega de premis es realitzarà el 23 d’abril, diada de Sant Jordi. 8. Jurat Estarà integrat per professorat del centre. 9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les seves bases.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful