You are on page 1of 3

Pokyny pro instalaci produktu Adobe Creative Suite 6

Vt vs sada Adobe Creative Suite 6. V tomto dokumentu jsou uvedeny pokyny k instalaci a odinstalovn sady CS6 i samostatnch produkt.

Instalace softwaru Odinstalovn softwaru Podpora Poznmky k verzi

Instalace softwaru
Instalace sady Creative Suite 6 nebo samostatnch produkt z disku
Ped zahjenm instalace vyhledejte vechna potebn instalan mdia a sriov sla. Ped instalac ukonete vechny aplikace vetn webovho prohlee. Ujistte se, e mte oprvnn sprvce nebo jste jako sprvce oveni. Pi instalaci upgradu vyhled instaltor v systmu platn produkt pro upgrade. Pokud jej nenajde, budete podni o zadn sriovho sla produktu, kter upgradujete. Lze tak nainstalovat zkuebn verzi softwaru a potom pi sputn zadat na pslun obrazovce nov a pedchoz sriov slo. 1. 2. Do jednotky DVD vlote disk aplikace Adobe Creative Suite 6 nebo samostatnho produktu. Instalaci zahajte poklepnm na soubor Set-up.exe (Windows) nebo Install.app (Mac OS).

Poznmka: V zvislosti na nastaven automatickho spoutn v systmu Windows je mon, e se soubor Set-up.exe spust automaticky. 3. 4. Provete instalaci podle pokyn na obrazovce. Jakmile se zobraz vzva, zadejte sriov slo sady Adobe Creative Suite 6 nebo samostatnho produktu a instalaci dokonete.

5. Chcete-li tento produkt vyuvat, je teba pijmout licenn smlouvu a podmnky zruky. Podrobnosti naleznete na adrese www.adobe.com/go/eulas_cz. Aby produkt fungoval, je nutn jej aktivovat a registrovat pes internet. Podrobn informace naleznete na strnkch www.adobe.com/go/activation_cz. Licence pro jednoho uivatele spolenosti Adobe umouje instalaci jednoho produktu na dv zazen (napklad v prci a doma) za pedpokladu, e produkt bude pouvn jednm uivatelem a ne na obou zazench souasn. Poznmka: Produkt je mon nainstalovat do tetho potae. V takovm ppad je nutn jej nejprve deaktivovat v jednom z pvodnch pota. Deaktivaci provedete volbou monost Npovda > Deaktivovat. Poznmka: V prbhu instalace mete bt vyzvni k ukonen konfliktnch proces. Podrobnj informace naleznete na strnce http://www.adobe.com/go/learn_bgprocesses_cz. Pokud m produkt vce instalanch disk, pokejte, ne bude dokoneno zpracovn prvnho z nich. Pot vyjmte prvn disk a do stejn jednotky DVD vlote druh disk. Podrobn informace o odstraovn problm s instalac naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Poznmka: Pokud budete chtt po pvodn instalaci nainstalovat dal sousti nebo software peinstalovat, budete potebovat pstup k pvodnmu instalanmu souboru (staenmu z internetu nebo uloenmu na disku DVD). Volba opravy nen dostupn.

Odinstalovn softwaru
Ped sputnm odinstalace ukonete vechny aktuln sputn aplikace vetn ostatnch aplikac Adobe, aplikac Microsoft Office a oken prohlee. Provete jeden z nsledujcch kon:

V systmu Windows XP otevete Ovldac panely a poklepejte na panel Pidat nebo odebrat programy. Vyberte produkt, kter chcete odinstalovat, klepnte na tlatko Zmnit nebo odebrat a postupujte podle pokyn na obrazovce. V systmu Windows 7 otevete okno Ovldac panely a poklepejte na panel Programy a funkce. Vyberte produkt, kter chcete odinstalovat, klepnte na tlatko Odinstalovat a postupujte podle pokyn na obrazovce. DLEIT: Systm Mac OS m nov funkce pro odinstalovn. Aplikace, kter chcete odinstalovat, NEPETAHUJTE do koe. Chcete-li produkt bezpen odinstalovat ze systmu Mac OS X, poklepejte na instaltor produktu ve sloce Aplikace\Obslun programy\Adobe Installers nebo poklepejte na zstupce Uninstall ve sloce aplikace. Vyberte monost Odebrat pedvolby, pot ovte svou totonost jako sprvce a postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokud pedplacen software odinstalujete, pedplatn nebude zrueno ani pozastaveno. Pedplatn je mon zruit na strnce www.adobe.com/go/subscriptionedition_cz.

Licence pro jednoho uivatele spolenosti Adobe umouje instalaci jednoho produktu na dv zazen (napklad v prci a doma) za pedpokladu, e produkt bude pouvn jednm uivatelem a ne na obou zazench souasn. Poznmka: Produkt je mon nainstalovat do tetho potae. V takovm ppad je nutn jej nejprve deaktivovat v jednom z pvodnch pota. Deaktivaci provedete volbou monost Npovda > Deaktivovat.

Podpora
Oddlen pe o zkaznky spolenosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz vm poskytne informace o produktech, prodeji i registraci a odpov na jakkoli dotazy. V zemch mimo Severn Ameriku pejdte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz, klepnte na rozevrac seznam pod dotazem Potebujete jinou zemi i region?, vyberte jinou zemi i region a klepnte na tlatko Pejt. Frum Adobe je interaktivn online prosted slouc nejen ke stahovn, instalaci a nastavovn produkt, ale tak k podntn diskuzi mezi jednotlivmi uivateli produkt Adobe. Mete si zde vymovat zkuenosti, tipy a nvody nebo pokldat dotazy. K zobrazen obsahu npovdy a poznmek k verzi potebujete pipojen k internetu.

Poznmky k verzi
Klepnutm na ne uveden odkazy zobrazte nejnovj informace a znm pote ve vech aplikacch sady Creative Suite. Acrobat After Effects Adobe Audition Creative Suite (Design Standard, Design & Web Premium, Production Premium a Master Collection) Dreamweaver Encore Fireworks Flash Builder Flash Professional Illustrator InDesign Photoshop Prelude Adobe Premiere Pro SpeedGrade

Story
2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo, Adobe Bridge, Adobe Premiere Pro, Adobe Story, Acrobat, After Effects, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Builder, Illustrator, InDesign, SpeedGrade, Prelude, Photoshop, and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems Inc. in the United States and other countries