Zon yang terletak di antara TIKAS AIR PASANG dengan TIKAS AIR SURUT OMBAK  SATU JALUR LINEAR – yang terdiri daripada timbunan bahan mendak yang peroipasir,kulit-kulit kerang & siput,lumpur & kelodak yang berasal dari laut & sungai

  .maka hakisan akan berlaku ke arah daratan dan pemendapan berlaku ke arah laut. Kadar hakisan yang berlaku diimbangi dengan kadar beban sedimen yang dimendapkan. Merujuk kepada pantai yang mengalami kadar hakisan dan kadar pemendapan.keseimbangan pantai dicapai apabila pinggir laut asal lebih curam. Dalam keadaan biasa.

penimbunan akan berlaku di pantai manakala hakisan akan berlaku ke arah lautan Keadaan ini mengekalkan keseimbangan pantai serta bajet sedimen antara pantai dengan laut Tindakan manusia mengorek dasar laut untuk membina pelabuhan – menyebabkan keseimbangan pantai terganggu.   . Jika pinggir laut lebih landai.

CARA HAKISAN PINGGIR PANTAI 1. LARUTAN 4. HIDRAUL 2. LAGAAN 5 . GESERAN/ LELASAN 3.

Rekahan alami pengembangan Ombak mengundur.Rekahan alami kenduran Proses kembang kecut yang berulangmenyebabkan rekahan kian besar.luas & dalam Cenuram akan runtuh 6 .Libatkan kuasa air laut sendiri Tidak melibatkan bahan/muatan yang dibawa Ombak akan menghempas pantai berbatu akan memasuki rekahan pada batuan Udara akan termampat.

serpihan batu 7 .pasir.LIBATKAN  Bahan-bahan yang dibawa ombak dengan batuan di kaki cenuram @ tanjung yang mengadap ombak Bertindak sebagai alat penghakis untuk menghauskan kaki cenuram Keberkesanan – bergantung kepada kekerasan bahan yang dibawa ombak Bahan ombakbatu kerikil.

Libatkan PERUBAHAN SAIZ & BENTUK pada bahan-bahan pantai apabila berlanggar & berlaga sesama sendiri sehingga ia pecah dan saiznya menjadi kecil  Batu tongkol – menjadi serpihan berprismatik yang lebih kecil akibat perlanggaran  Perlanggaran –dalam 2 keadaan iaitu: KE ATAS & KE BAWAH – SEMASA DAMPARAN DAN LURUTAN OMBAK  .

gipsum • Air laut bertindak sebagai pelarut • Mineral batuan.bertindak sebagai bahan larutan • Komposisi mineral yang baru akan terbentuk.dikenali sebagai hasil larutan • Kalsium Karbonat + Air = Kalsium Hidrogen Karbonat @ kalsium bikarbonat 2 3 .1 • Hakisan laut secara kimia • Air laut-melarutkan mineral batuan yang ada di pinggir pantai – Kalsium karbonat.

FAKTOR HAKISAN PINGGIR PANTAI OMBAK PANTAI ARUS JENIS BATUAN CERUN PANTAI TUMBUHAN BAHAN MENDAK TINDAKAN MANUSIA ORIENTASI PANTAI 10 .

OMBAK – bentuk permukaan air laut yang beralun disebabkan tiupan angin  Terdapat 2 jenis ombak : 1. Ombak pembinasa  . Ombak pembina 2.

PERBEZAAN OMBAK PEMBINA & OMBAK PEMBINASA ASPEK Kekerapan ketinggian Kuasa damparan Kuasa surutan Fungsi OMBAK MEMBINA 7-8 kali seminit Rendah Kuat OMBAK PEMBINASA 12-15 kali seminit Tinggi & curam Lemah Lemah Kuat Melebarkan pantai.Menghakis pemendapan pantai .

  Hakisan lebih aktif jika :  Orientasi pantai bersudut tepat dengan arah kedatangan ombak Pantai mengadap laut terbuka – Laut China Selatan Hakisan kurang aktif apabila:  Ombak menyerong – menyebabkan tenaga untuk menghakis akan berkurangan. Pantai yang terlindung – Pantai Barat kerana dilindungi Kepulauan Sumatera .

 PANTAI CURAM  Alami hakisan yang lebih tinggi Kedalaman air di pinggir pantai menyebabkan ombak pecah pada kedudukan tinggi  PANTAI LANDAI  Ombak pecah yang berlaku di pinggir pantai landai akan mengalami geseran & melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan .

PROSES HAKISAN GIAT BERLAKU  .rhu & kelapa – LEBIH BERUPAYA MENAHAN HAKISAN – AKAR POKOK BERTINDAK SEBAGAI PENCENGKAM TANIH & PASIR DI PANTAI  Pantai yang tiada tumbuh-tumbuhan.Pantai yang mempunyai tumbuh-tumbuhan seperti Pokok bakau.

Tiupan angin – menghasilkan geseran ke atas permukaan air  Saiz gelombang – bergantung kepada kederasan tiupan angin & lamanya angin bertiup  Ujian makmal menunjukkan tiupan angin sederas 105km/jam.bertiup selama 50 jam berturut-turut dengan lebar permukaan air sebesar 1500 km boleh menerbitkan gelombang beraamplitud 20 meter  .

Punca bekalan mendak – melalui hakisan dasar laut berhampiran.hakisan tebing tinggi & pelantar persisir @ muara sungai yang berhampiran  Bahan mendak daripada batu kerikil & kasar – dikaitkan dengan tenaga ombak yang besar  Bahan pasir halus @ kelodak – dikaitkan dengan tenaga ombak yang lemah @ rendah  Batuan kasar yang banyak menyebabkan bahanbahan yang dihakis dan dilonggokkan di atas pantai tidak dapat ditarik baik ke laut  .

Boleh menyebabkan hakisan semakin aktif @ semakin berkurangan  Pembinaan tembok penahan ombak.benteng & tembok konkrit – MENGURANGKAN HAKISAN  Pembinaan pelabuhan – MENINGKATKAN HAKISAN  .

TEBING TINGGI BATU BONJOL TANJUNG TELUK .

  Bahagian tanah tinggi di daratan yang menganjur keluar dari kawasan pantai Dibentuk oleh agen hakisan seperti ombak. pasangsurut serta aktiviti kimia & biologi. angin. .

     Wujud serentak di kawasan pinggir pantai yang mempunyai struktur keras & lembut Batuan keras & lembutberselang seli Batu lembut dihakis lebih cepat Batuan lembut – mengundur ke arah daratan Batuan keras – Lebih tahan & menganjur ke lautan .

GUA  .menjadi rongga  Kuasa larutan & tekanan ombak – rekahan kian besar – TERBENTUK lubang besar di kaki cenuram .GUA Tindakan hakisan ombak secara hidraul & lelasan terhadap cenuram yang mempunyai banyak rekahan  Terbentuk di kawasan pantai batu kapur – batuan yang senang dilarutkan oleh air  Batuan lebih lembut – dilarutkan lebih cepat.

GEO .LOHONG OMBAK       Kuasa tekanan ombak yang kuat di dalam lubang gua – menyebabkan air terhimpit Air terpaksa mencari jalan keluar melalui batuan lembut di sebelah atas gua BATUAN LEMBUT – mudah dilarutkan & runtuhsedikit demi sedikit – membentul lubang yang menyebabkan air laut memancut keluar ke atas DINAMAKAN – LOHONG OMBAK Jangka masa lama : BUMBUNG GUA AKAN runtuh & membentuk anak teluk yang sempit & panjang DIKENALI SEBAGAI .

GERBANG LAUT   Terbentuk akibat hakisan ombak secara hidraul & lelasan ke atas dua buah gua yang bergabung dan terletak secara bertentangan di atas sebuah tanjung Apabila terdapat 2 buah gua yang terbentuk sebelah menyebelah satu tanjung.kedua-duanya membentuk satu tembusan laut – DIKENALI SEBAGAI GERBANG LAUT .

BATU TUNGGUL & BATU SISA    Terbentuk daripada runtuhan bumbung gerbang laut yang pada asalnya berasal dari proses pembentukan gua Kuasa hakisan yang berterusan & proses luluhawa – bumbung gerbang akan runtuh membentuk batu tunggul Batu tunggul terdedah terhadap hakisan ombakmembentuk tunggul sisa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful