Exco Sukan dan Riadah Badan Wakil Pelajar Maktab Rendah Sains MARA Kuantan Hussein Al-Faiz bin

Mohamed Ahmed

Aktiviti Sports Mania pada setiap semester

Objektif Mengeratkan silaturrahim antara pelajar Mencungkil bakat dalam diri pelajar Mewujudkan semangat kesukanan dalam diri pelajar

AJK Pelaksanaan Ahli Jawatankuasa Sukan dan Riadah

Masa Pelaksanaan Setiap semester

Tempat Pelaksananan MRSM Kuantan

Kumpulan Sasaran Semua pelajar MRSM Kuantan

Bajet
BAHAN Hamper Hamper KUANTITI 8 8 HARGA SEUNIT(RM) 30.00 20.00 JUMLAH 240.00 160.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.