Untuk pembentangan cikgu lajiwin

TEORI DREIKURS
Rudulf Dreikurs (1897-1972) merupakan seorang psikatris dan pendidik yang popular di Amerika Syarikat. Beliau memperkembang sistem psikologi individu Alder supaya membina sesuatu kaedah pragmatik untuk memahami tujuan dan punca masalah tingkah laku kanak-kanak serta merangsangkan tingkah laku koperatif tanpa hukuman atau ganjaran. Dreikurs menumpukan fokus kajian untuk praremaja. Mengikut beliau, masalah tingkah laku kanak-kanak harus ditangani oleh pihak sekolah dan rumah bersama. Ini menunjukaan Dreikurs lebih menekankan pengajaran demokratik dan berdepan kesalahan. Pada pendapat beliau, disiplin adalah bukannya satu bentuk hukuman. Sebaliknya ia adalah satu cara untuk mengajar kanak-kanak untuk mengenakan satu tahap kepada diri mereka sendiri. Seorang guru yang mempunyai sifat demokratik akan memberikan bimbingan dan sifat kepimpinan yang kukuh dan kuat. Dreikurs juga menyatakan bahawa setiap tingkah laku mempunyai tujuan tertentu. Maka, beliau telah membina instrumen yang paling berkesan untukk memahami tingkah laku seseorang kanak-kanak. Pertama sekali, beliau menyatakan bahawa terdapat empat matlamat bertingkah laku yang tidak diingini. Dreikurs menyatakan bahawa seseorang individu bertingkah laku buruk akibat kekurangan keperluan kepunyaan dalaman serta kekurangan memberi sumbangan kepada sesuatu kumpulan yang berinteraksi dengannya. Matlamat kedua ialah bagi memenuhi kekurangan keperluan tersebut, individu akan berusaha menggunakan tingkah laku tidak diingini untuk mencapai matlamatnya. Dreikurs menyatakan bahawa sebab utama individu tertingkah laku buruk ialah keperluan perhatian. Matlamat ketiga bagi berlakunya sesuatu tingkah laku tidak diingin ialah sekiranya tidak dapat perhatian yang dihasrat, individu itu akan merajuk dan berusaha membalas dendam. Matlamat yang keempat pula melibatkan keadaan wujudnya inferioriti kompleks dalam diri kanak-kanak tersebut sekiranya gagal membalas dendam. Ini menunjukkan semua kanak-kanak mempunyai perasaan untuk dimiliki. Mereka mahukan satu keadaan dimana mereka selalu dihargai dan juga diberikan penghargaan . Kebanyakan tingkah laku mereka adalah untuk menarik perhatian orang lain agar memberikan perhatian kepadanya. Segala kesilapan berkaitan dengan empat kesilapan, iaitu mendapatkan perhatian, kebolehan mencari, membalas dendam, dan mempamerkan ketidak puasan hati. Bagi menangani tingkah laku tidak diingini tersebut, Dreikurs telah mengusulkan empat langkah menangani tingkah laku sedemikian. Langkah pertama ialah guru perlu berusaha mengenal pasti matlamat tersilap murid, iaitu dengan memberi perhatian kepada responnya terhadap tingkah laku buruk muridnya sambil memerhati tindak balas murid tersebut. Langkah kedua ialah guru tersebut harus menentang matlamat tersilap itu dengan keterangan yang munasabah melalui perbincangan logik tentang kesilapan yang diaplikasikan oleh muridnya. Dalam langkah ketiga, guru itu perlu mengelakkan rampasan kuasa dengan menarik balik imej autoriti guru, sebaliknya turunkan kuasa kepada murid bertingkah laku buruk iaitu memberi peluang mengarah dan membuat keputusan. Selain itu, Dreikurs juga mencadangkan langkah-langkah menangani tingkah laku membalas dendam, misalnya dengan memberi sokongan yang konsisten kepada murid bermasalah agar menonjolkan prestasi baiknya supaya mudah mendapat perhatian orang lain. Dalam langkah keempat pula, seseorang guru perlu memberi galakan kepada murid bermasalah dengan peneguhan atas usaha mereka walaupun sedikit sahaja.

Dengan andaian ini. Misalnya. Fokus utamanya ialah ke atas tingkah laku konstruktif dan bukan disiplin paksaan. beliau harus mengambil strategi yang bernas dengan membuat bernas dengan menerangkan akibat logikal dan akibat semula jadi yang akan dihadapi oleh Teri Leigh sekiranya dia hamil dalam usia muda dan menyedarkannya serta mencegahnya dari tingkah laku buruk. Akibat logikal merupakan hasil tingkah laku yang berikutnya adalah rasional atau bukan-rasional yang mana kedua-duanya melibatkan murid membetulkan kesilapan yang dilakukannya. Misalnya. Dreikurs telah memperkembangkan sistem akibat logikal dan akibat semula jadi yang merangkumi akibat tingkah laku yang buruk. Beliau berpendapat bahawa dengan ini. murid akan mempunyai minat sosial dan memahami manfaat dirinya dalam penyertaan aktiviti bilik darjah. Merujuk kapada model ini. Misalnya. perlu menyempurnakan kerja itu sebagai kerja rumah. akibat logikal membawa implikasi bahawa murid mengetahui akibat tingkah laku yang tidak diingini terlebih dahulu. seorang murid yang tidak menyiapkan kerja dalam bilik darjah. Namun. Mengikut akibat semula jadi ini. Dreikurs menyatakan bahawa dalam bilik darjah yang demokratik. Apabila teori ini dikaitkan dengan kajian kes “The Phantom Pregnancy” . seorang murid yang menumbuk atau menendang dinding bilik darjah dengan kuat akan menjadikan tangan atau kakinya sendiri luka berikutan tingkah laku buruknya itu. Maka. beliau usulkan pembinaan bilik darjah demokratik dan stail pengajaran dengan menurunkan kuasa kepada murid agar setiap murid dapat menyumbang sebagai ahli bilik darjah. didapati bahawa pelajar bernama Teri Leigh yang mempunyai masalah keluarga menjadi pelajar bermasalah dan menyebabkan pelajarannya terganggu. Barbara Thompson harus mencari punca-punca yang menyebabkan murid itu menjadi bermasalah. Akibat semula jadi merupakan hasil tingkah laku yang berikutnya berlaku secara semula jadi. sedarkan Teri Leigh tentang tingkah laku buruknya. Maka. beliau juga perlu mengenalpasti kesalahan dalam cara pengajaranya dan berusaha untuk mencari jalan untuk meyakinkan murid berkenaan serta menyelesaikan masalahnya. matlamat keseluruhan Dreikurs ialah hukuman bukan suatu kaedah yang berkesan untuk menangani masalah disiplin. sebagai seorang guru yang berdedikasi. beliau berpendapat bahawa tindakan hukuman guru merupakan balas dendamnya terhadap murid selain menunjukkan autoriti guru selain membawa malu kepada murid yang dihukum itu. Seterusnya ialah akibat semula jadi yang berlainan sungguh konsepnya dengan akibat logikal. iaitu keinginan untuk melahirkan anak dalam usia semuda 12 tahun itu untuk mendapatkan perhatian orang lain. Kesimpulannya. . Malah. Sebagai seorang guru. Keadaan ini adalah sebab mereka merupakan peserta yang tentukan peraturan dalam sesebuah bilik darjah. Dreikurs percaya strategi paling berkesan menangani masalah tingkah laku ialah pencegahan. Barbara harus memastikan agar beliau tidak menggunakan disiplin paksaan semata-mata kerana ini hanya akan mengungkit sifat balas dendam dalam diri Teri. seseorang individu yang bertingkah laku buruk akan menerima akibat yang setimpal dengan tingkah laku buruknya itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful