P. 1
Mali Kuvar 170

Mali Kuvar 170

|Views: 7|Likes:
Published by zelnid4
Hrana, Food
Hrana, Food

More info:

Published by: zelnid4 on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Kuvanje u MT (1

):
Grickalice, predjela, supe i ~orbe...

Specijalni dodatak lista Danas z broj 170 z godina V z petak, 6 . maj 2011 .

poslasticu nego onda i jo{ nekih pionira {to }e biti nagla{eno) na zadatu kako. pi{e koje vreme se preporu~uje). tost hleb se blago prema`e puterom ili margariPe~eni bademi nom. kako to zvani~no zvu~i. MT tro{i manje struje nego standardna ringla ili rerna. ali jeste va`na: kuvanje u MT {tedi vreme. toplog predjela rerni/smederevcu/crepulji). kuvajte tri danas. Da se instant ukljku~ite MT na program za odmrzavanje (najni`a odmrzne obrok. a i stoga {to ima onih. [to re~e jedan ima »ba{ sad pripremljeno jagnje ispod sa~a« je li ono do{lo moj drug »Nikad se ne zna za{to je to dobro«. nije li i paradajz bivao ne{to druga~iji nego spremate. to je ono {to nas deli od predaka. Ovo nije recept (bi}e i kasnije recepata {to nisu to). Prosto. kao Englezi npr. jelda?) u{le su u na{e za izno{enje na sto. predjela. Elem. U GRICKALICE [ta da rade gosti {to ~ekaju doma}icu da na sto iznese hladno predjelo. po{to nema besplatnog ru~ka. na maksimalnoj temperaturi.. A ni matorima ne~e biti krivo: valja samo da je tu pivo. ali najbolje za pravljenje kokica. kada vam kafed`ija ka`e da ~inite do da napravite jedno ovakvo so~enije. MT. pre supa i ~orbi. jo{ uvek sve re|e i za kuvanje. da se osu{e. {ampanjcem ko voli (kao {to je poznato to je i aperitiv i digestiv). poklopi tanko se~enim par~etom pra{ke {unke.jedno. rezultat jedan broj stalo. ozbiljno razmi{ljam da li manje vremena nego fri`ider da sve ohlade kako valja. Zato. podgrevanje (musaka od krompira jedino u MT mo`e posle Dobri ljudi su davno zaklju~ili: pravi obrok treba da ima tri dana da ima ukus kao da je spremljena u standardnoj grickalica. ne da uop{te zovem elektri~ara za {poret. {to vode ra~una o zdravlju. to je istorija. Dakle. za Kako bilo da bilo. Tako za svaki komad. smanji vreme na jedan minut tera – ve}a. Ako je vi{e jela. pa posoliti i poprskati uljem dok je vru}e. Dakle. ali i odozdo. pa tek onda ove »instant« iz samoposluga. sledi drugi savet: sve {to ali.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi} 2 Pri~ao mi nedavnoi moj kum: kada je bio u Americi i prvi put video MT. trapist. pa je prakti~an savet: bolje dva puta po jedan njak. posle i za bukvalno: tek iza{ao iz rerne. ukokati ga ({to je najva`nije: nema {karta). ~ak i kad je vreme spremanja isto. dobro posoliti pa blago zape}i (minut) na najja~oj temperaturi. sve to ima i mana: Pi{e: Mika Dajmak vreme rada pe}nice/rerne zavisi od koli~ine jela. nisu li koke {to kljucaju po dvori{tu bivale sla|e nego puta po deset. hladnog predjela. zato {tro hrana mo`e i odavde da bude zanosna kako joj i prili~i. u`ivanje u ribama i morskim plodovima). Nema tu spremanja Ni{ta bez {poreta. Na{im tako dalje. Ali. a onda o pri~i o u{tedi ovoj ili Mo`da je sve nekada bilo romanti~nije. supe ili ~orbe. Pre svega u paketu sa zamrziva~ima.. pusta nostalgija. {to je velikim ljudima posle malog potrebno i veliko jelo. ne zato {to PS: ako vam se desi da vam osigura~ od {poreta isko~i jagnjetina sa krompirom ima ukus kao da je tog sekunda usred praznika. valja nabaviti kukuruz koki~ar (ako je upakovan za Tost hleb – 4 kom. naravno. kafu. ~inija se napuni vodom. {to podrazumeva i Recepti koji slede upravo su iskustvo vi{e autora (ovog. konjakom ko mo`e? Prosto: zabavlja zube kokicama ili bademima. tost mo`e da Pe~eni badem je ne{to najsla|e {to prija uz pomenuti ko. onoj. ulje. viski. kotli} i ognji{te?« Ako se pretera. izvadi iz vode. govorile su. dve {olje za dva. da uz onu za{e}erenu gaziranu vodicu ne{to pojedu na brzaJede se hladno. dobro izme{ati ovo je na~in kako zadovoljiti gomilu gladne de~urlije {to bi rukama i izneti na sto. Ne samo zato {to je mogu}e u vi{enedeljnu avanturu. jelo odozgo. Zaklju~ak: MT je idealna za manje porcije. pa pitao ~emu ovo slu`i. Da bude spremno za |ubre.. 3 . Nije tek usputna dosetka. dobri doma}ini Topli sendvi~i mu odgovorili da je to sprava za podgrevanje jela. ka. pra{ka {unka – 4 {nita. nije li. odlu~ujte kako dalje: da li je vreme za klajster zapr{ku. kada je to bio tehnolo{ki kafu ugreja}e se. pusti na najja~u tempera. za samo bum. glavnog jela (veliko jelo. koji je tako|e instant. Ako se pretera.. Dakle. za mamama/bakama nije takva novotarija padala na pamet. ili je sve spremno tekstu MT. samo zato. I na iznena|enje degustatora. a ispred toplih predjela.se prepe~e. kad provri ubaci badem. ili jezik u senf-sosu. rakiju. napraviti papke u saftu. origano nekoliko mesta. poga|ate. nego odjedared dva. dva deci (jedna {olja) vode za nekada{nja vremena. (malo jelo). za~ini Badem – 200 g. pa na samo dva minuta pusti na najja~u temperaturu. so Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro. I zagrevanje vode za instant. suvo gru`|e – 100 g. Kad bi sve u temu: kuvanje u MT. kontroli{ite {ta mikrotalasi rade. a elektri~ar ba{ tada splavari Tarom. puter. pa }e ru~ak biti spreman ba{ kako treba. vreme je du`e. o onim kupovnim {tapi}ima u ovom sve~anom trenutku da ne govorimo. ^ukunbake odgovarale »Gde je tu decu«. dvoje-troje ljudi i jedan obrok. ni{ta zato: kuhinje. so origanom. bilo bi vi{e nego skromno. {to se neretko nazivaju i malim jelima. mikrotalasne rerne/pe}nice (u daljem eventualno jo{ jednu rakijsku ~a{icu vode. Stoga. Elem. ili {to puding. pa omot probu{iti na `uta mocarela – 4 {nita. ali ~etiri tek za za ~etiri. minut. ah. zalije ke~apom. i vreme spremanja je du`e. Ili. pa olju{ti da bademi postanu sne`nobeli. nema ni govora. i ostavi da se ~vari u MT. Ali.. Onda je po~elo tempetarura). ke~ap.Kuvanje u MT (1): Grickalice. ispod sa~a ili pak MT). Ko ne voli slatko-slane ukuse izbaci suvo gro`|e.. Doma}e kokice Kukuruz koki~ar. ali i mogu}nost da se preturu. I mikrotalasnim rernama/pe}nicama. Opet se sve dobro ohladi pa ume{a sa suvim gro`|em. mo`da i ukusnije. zna~i novac. Prohladi se. onda prekrije trapistom ili mocarelom. Eto. {ta da iza{la ispod sa~a (razmilite. ulazimo je bio vi{e nego o~aravaju}i. Ako je vremena preostalo. dok se slade rakijom ili viskijem. mo`e da izgori. Ako se vi{e sendvi~a pe~e zaDakle. supe i ~orbe. novine su objavljivale reporta`e o jedan minut.. kuvanje u MT mora da ima sve to. Sad ih jo{ samo valja staviti u ~iniju.. Prabake su se nadovezivale: svadbarskog kupusa za »dvesta ljudi ne ra~unaju}i `ene i »Ni{ta bez ‘smederevca’. ako treba da se kuva trideset minuta. uostalom. ili ~okolad mus tra`e Kad pogledam meni {to sledi. PREDJELA Hladna predjela slu`e se posle grickalica.

Na sitne rezance iseku se i listovi zelene salate. na najja~oj temperaturi. U ne tako davnoj pro{losti patlid`an je smatran za otelotvorenje |avola li~no. Vatrostalna posuda se naulji. Dva zrela paradajza osrednje veli~ine i jedan omanji krastavac treba oprati. zelena salata – 1 veza. tost hleb. Pre svega pola kila belog mesa bez kostiju i ko`urice valja iseckati na kockice. zeleni tabasko. biber. proveri.najja~e. Ovo se. pa na najja~oj temperaturi pusti deset minuta. krompir i salata) blago izme{aju s pomenutim prelivom. O~iCeler – 500 g. da se dobije bistri sok. Ipak. Praziluk – 500 g. feta sir lju{kom. pa vrati Namaz od plavog patlid`ana na jo{ deset minuta. ise~e na kockice. majonez – 150 g. ulje. u~ini i sa pola kila belog krompira. luk prome{a. Dakle. ki minut. prethodno iseckan velikim no`em ili satarom i nalije hladnom vodom. ~ak i duboko na kontinentu. kisela pavlaka – 1 ~a{a. Ohlade se. eto lepog predjela. sve zajedno. Isto se. Onda je postao car u kuhinji: smatra se za neizostavan u mnogim jelima. Ohladi se. Od jo{ 200 grama majoneza i ljutog ili blagog ke~apa (po ukusu) napravi se dresing. To je gaspa}o-sos kojim se prelivaju plodovi mora i listovi zelene salate. lako nabaviti smrznute. tako da se lako mo`e izgnje~iti vibiber. ste se pa ostave na stranu. Ponovo se prome{a. desetak minuta. beli biber. crni luk – 250 g. beli mleveni biber. tako sitno da je pretvoren u pastu. pa svi sastojci (meso. malo obilnije belim mlevenim biberom. majonez – 200 g. pa bi shodno tome moglo da se na|e i u rubrici malih jela. pa obroku nedostaje samo par~e prepe~enog hleba ili tosta. Kada je ukuvano dobro. Evo i naNamaz od celera ~ina kako da se – razma`e. beli krompir – 500 g. maslinke Salata Pile}i file – 500 g. ohladi. limun. posudu poklopiti. pa pripusti rerni na dasci. kim. ako ne vrati u MT na jo{ malo. pa ako se ne pretera. poklopljeno samo pet minuta. tost hleb Glavica sitno seckanog crnog luka na malo zejtina se ubaci u vatrostalnu posudu. blenderom sve pretvori u ka{u. miro|ija – 1 veza. Ovo sad samo valja do slu`enja odlo`iti na hladno. pa ume{a s ka{ikom majoneza i vezom per{unovog lista. Morski koktel O~i{}eni plodovi mora – 500 g. slo`e u koktel-~a{e i ostave da sa~ekaju gaspa}o-sos. pa ma`e preko prepe~enog hleba ili tosta i ukra. A dalje je na rezance iseckana glavica zelene salate. kockice. potom. 5 . so. kisela pavlaka – 2 dl. pa se u to doda olju{ti se. umuti sa ~a{om punomasne kisele pavlake. zatim za~ini sokom od pola limuna. ubaci seckani luk. sve me{aju}i sjedini se s onim sokom. Danas je. kisele pavlake. Posuda se izvadi. crni luk – 1 glavica. hladno je. ke~ap. Posuda se poklopi. pa se zajedno s mesom. prazluk valja iseckati na Najlep{e je namazano na par~etu prepe~enog tost hleba. potopiti u hladnu vodu. so. paradajz – 2 komada. krastavac – 1 komad. a nikako ne porumeni. Ohladi se. Ipak. nije samo salata. tost si {nitama feta sira. pobiberi. proveri vilju{kom da li je mekano. vrati na jo{ nePlavi patlid`an – 500 g. per{unov list – 1 veza. pa u MT tri do pet minuta dinsta kol’ko Pre svega treba pripremiti koren biljke veli~ine pesnice: da zacakli. crni luk tako|e. vezom sitno iseckane miro|ije i tri ~ena sitno.ulje. plodovi se u MT obare u slanoj vodi. Sve se za~ini prsto4 Namaz od praziluka hvatom u avanu istucanog kima. najsitnije iseckanog belog luka. Ohladi se. posoli. pa na dvadeset minuta pripustiti najja~im talasima. kao i za obi~no dinstanje. me{ane plodove mora – dakle kompletan materijal za morski koktel. U MT rerni pre svega se ispeku dva manja patlid`ana. pa neolju{tene strpati u sokovnik. vegeta. pola ka{i~ice sitno mlevenog belog bibera i jednom ka{i~icom zelenog tabasko sosa. Izvadi se. pa u dubljem sudu za~ini vegetom onaj patlid`an. posoliti. so Samo: salata. Elem. pa ako nije staklasto. majonez – 1 ~a{a. ocedi se. kao kakva musaka. zelena salata – 1 komad. ^a{a majoneza. ume{a sa ~a{om beli luk – 3 ~ena. valjda zbog modre boje. pa sve sa~eka dalje. izmiksirati i procediti. a odozgo sve jo{ samo ukrasi zelenim maslinkama. a nije po~elo ni da `uti odozgo.

umakati u rastopljenu toplu ~okoladu. Pe}i u ~etvrtastom plehu na umerenoj temperaturi. Dodati 50 g omek{alog margarina. Ruku vi{e puta kvasiti hladnom vodom da Kuglice od oraha Potrebno: 250 g {e}era u prahu. Od ove mase formirati male kuglice. Posuda se pavlaka – 1 ~a{a. 75 g bra{na i 5 jaja Umutiti mast sa 150 g {e}era. vezu zeleni i per{unovog lista. 1975. 3. /33 Knjige Zdravke Puri} »Pripremanje jela«. biber. o devedesetim da i ne govorimo. 150 g {e}era u kristalu i 1 pomorand`a Na ma{ini za meso samleti suve smokve. posuda se izvadi iz rerne. 150 g {e}era u prahu. 250 g kokosovog bra{na. 300 g {e}era u kristalu. 150 g masti. 100 g ~okolade. na najja~u temperaturu. U najezdi brze hrane takvih je sve manje. stavi u MT. Kuglice od badema Potrebno: 280 g {e}era u kristalu. sipati u podmazan ~etvrtast pleh i pe}i. uspe zapr{ka.. Dodati umu}en {ne od 5 belanaca. na kru`i}e iseckana veza zeleni. 10 ka{ika mleka i 250 g {e}era prokuvati. celer. u poklopljenoj posudi. Kada je masa dobro izme{ana. so. 2 `umanceta i 250 g mlevenih oraha. per{unov list – 1 veza. Koliko je kupus univerzalno povr}e. Ostaviti urme na tacnu da se malo prosu{e. malo butera U jednom sudu izmesiti rukom {e}er u prahu pome{an sa vanilin {e}erom. po pojedina~noj ceni od 120 dinara (+PTT). 2 dcl kuvanog mleka i 1 pra{ak za pecivo. ali valja imati blender. pa je sve manje zdravih i ~ilih u sedamdesetim. skinuti sa vatre. dodati obaren. opet poklopljeno. »Pripremanje zimnice«. Supa od kockice pravi se onako kako proizvo|a~ preporu~uje: dakle kuva se pet-{est minuta na najja~oj temperaturi. U oba slu~aja priprema se podjednako. 6 lade rastopiti sa malo butera). pa vrati u MT na jo{ tri minuta. a u sud nalije oko litar vode i na cveti}e iseckan karfiol. Od ove mase. ulje. pite i kola~i« (prvi i drugi deo) sa kompletnim receptima iz ovog izbora. Svaku kuglicu uvaljati u {e}er u kristalu. Pe~eno ise}i na {tanglice. Posebno umutiti 5 `umanaca sa 150 g {e}era. Jedna iz serije jednostavnih i jeftinih supa. {unovog lista pa za~ini pavlakom. Kada sirup vri u velikim te{kim mehurima. a zapra{i vezom seckanog per{unovog lista. 250 g suvog gro`|a i 20 g strugane ~okolade zamesiti sa 4 jaja. Jo{ se dosoli po potrebi. samlevene orahe i jedno belance. 250 g {e}era.Gurmanski vremeplov SITNI KOLA^I [tanglice od krupnih oraha Potrebno: 250 g oraha. Gusti pota` sa sirom Instant supa (od kockice) – 7 dl. 20 g ~okolade i 4 jajeta ^etvrt kilograma krupno se~enih oraha. Zatim dodati {e}er u prahu. jaja – 2 kom. Dodati mleveni keks. a zatim uvaljati u struganu ~okoladu. prethodno potopljeno u rumu. so i biber se podrazumevaju. sve posoli. Kuglice preliti glazurom koja se pravi od: dve {ipke ~okolade (40 grama) skuvane sa dve ka{ike {e}era i 4 ka{ike crne kafe. i praviti rukom kuglice veli~ine oraha. 350 g margarina. per{unov list – 1 veza izvadi. crni luk – 1 glavica. Krem supa od praziluka Me{ana zelen ({argarepa. Torte. struganu koru i sok od jedne pomorand`e. premazati preko `utog fila i poprskati odozgo orasima. poklopi pa vrati u MT ~orbica: kao topla prija na po~etku obroka. pobiberi i naulji pa otklopljeno Karfiol – 500 g. a na kraju za~ini {oljom milerama umu}enog s dva `umanceta. Sve to izme{ati. olju{ten i na rezance ise~en badem. Ohla|eno ise}i na {tanglice. Naravno i struk praziluka.5 dcl mleka. Nastavlja se [tanglice sa `ele bombonama (ne peku se) Potrebno: 250 g {e}era u prahu. Da bi kasnije imao lepu belu boju. pa ih. 1 jaje. tri minuta propr`i. 1/2 dcl mleka. vrati u rernu na tri minuta. 250 g badema. Onamo se napravi klajster zapr{ka: u {olji hladne vode ume{a se ka{i~ica bra{na. Potrebno: 500 g {e}era u kristalu. Sve ovo zamesiti. pa vrati na jo{ pet minuta. Sipati u podmazan pleh i pe}i. per{unov list – 1 veza Sitno iseckana glavica crnog luka se posoli pa naulji i u otklopljenom sudu. pa dok povr}e ne smek{a. prome{a. ^orbica od karfiola U sud se ubaci na kockice ise~en praziluk. toliko je isto to i ova doda topla voda do gustine po `elji. U ovu masu (glazuru) umakati svaku kuglicu pomo}u ~a~kalice. 250 g {e}era u kristalu. 300 g o{trog bra{na. pite i kola~i Napisala Zdravka Puri} Beograd. Kad je korenje smek{alo. 250 g butera. parmezan – 100 g. 60 g ~okolade. vrati u MT. mo`ete naru~iti na telefone 034 33 22 65 i 063 33 22 65 se masa ne lepi na dlan. 250 g keksa. Sve se poklopi. uliju jaja. 2 jajeta i 1 pra{ak za pecivo Umutiti 2 jajeta sa 250 g {e}era. kisela pavlaka – 1 ~a{a. praziluk – 500 g. Kad je testo upola pe~eno premazati ovom masom i dope}i. 250 g `ele bombona. Sve ovo umesiti SUPE I ^ORBE Nije malo onih {to smatraju da svaki obrok mora da po~ne supom ili ~orbom. urmama izvaditi ko{tice i umesto njih staviti malo nadeva. 1 vanilin {e}er. nabodene na ~a~kalicu. Zatim svaku urmu umo~iti u glazuru od ~okolde (3 rebra ~oko- [tanglice sa kokosovim bra{nom Kuglice od suvih smokava Potrebno: 500 g suvih smokava. 150 g oraha. 250 g oraha. 250 g suvog gro`|a. ise}i na {tanglice i ostaviti na hladno mesto do upotrebe. Za to vreme onamo se umute dva jajeta. Nadevene urme Potrebno: 150 g {e}era u prahu. Pred serviranje jo{ samo treba ubaciti sitno seckani list per{una i posuti ribani parmezan. bra{no i 150 g mlevenih oraha. doda se jo{ i {olja mleka. Osu{iti ih na vazduhu i ostaviti na hladno mesto do upotrebe. pa{kanat. Vrelim mlekom popariti 150 g mlevenih oraha.. 30 komada urmi. praviti kuglice. najja~oj temperaturi. 100 g ~okolade i 4 ka{ike crne kafe Skuvati gust sirup od 250 g {e}era i pola vinske ~a{e vode. 250 g suvog gro`|a i malo ruma 7 . Pred samo slu`enje usecka se veza perbiti i zakuska za kraj. Umutiti buter sa {e}erom u prahu. 300 g o{trog bra{na. 100 g ~okolade i 2 jajeta Umesiti testo od 250 g {e}era u prahu. blenderom se pretvori u ka{u. so Kuglov {tanglice Potrebno: 400 g oraha. Ulje. jaja – 2 kom. mleko – 1 ~a{a. dok je mlaka. Prome{a se. U toplo umakati ise~ene prohla|ene {tanglice i posuti ih kokosovim bra{nom. feta sir – 200 g. Krem: 300 g margarina. Dok jo{ vri. 100 g ~okolade. ulje. napraviti plo~u debljine od jednog centimetra. seckane `ele bombone (raznih boja) i suvo gro`|e. doda isitnjeni feta sir pa kuva jo{ dva minuta. »Torte. pet minuta. per{un) – 250 g. kao hladna mo`e na jo{ dva minuta.

celer) – 300 g. poklopi pa kuva na najja~oj temperaturi oko pola sata. Onamo se isecka veza per{unovog lista. odnosno kru`i}e. izvaditi kad se napuni ka{i~i- ca. meso) – 300 g. poklopi naravno. pa kuvati (poklopljeno da Ni{ta prostije: kad je ostalo pe~enja ili pile}eg mesa sa `ane prska) bar pola sata na najja~oj temperaturi. ^orba se izvadi iz rerne. pa pripusti rerni otklopljeno na maksimalnoj temperaturi. ubaci u posudu. plus pet. Kad je sve postalo mekano – gotovo je. Opet pet. biber Kako napravirti font za svaku ~orbu. per{un. Kao med. pa jo{ tri minuta. nalije ~a{om (dva deci) vode. i kuva na najja~oj temperaturi jo{ deset minuta. dobro umutiti da ne sto. celer) – 300 g. pa{kanat. a onamo pripreme dronjci. so. pa vrati u MT. o ~emu }e tek biti re~i. pa nakrene. tom. Kada je meso skuvano. lovorov list. na svakoj pauzi dolije se voda. testo po~ne da klizi. biber. Po potrebi. posoli. pa naliti vodom (bar jedan litar) do vrha. so. pa vrati na 8 Pre svega meso i iznutrice valja iseckati na kockice. Jagnje}a ~orba Jagnjetina (bela i crna d`igerica. Ne ka{i~ice bra{na. Dok meso ne dobije boju kako treba. Da: i jede se. Da bude grudvica. malo za~initi vegesme da provri. Za dronjke: jaja – 1 kom. Samo jo{ nedostaje neko meso. Proce|ena supa se izvadi iz MT. ulje. pa mutiti dok pr{ku: u {olji hladne vode tremasa ne postane ujedna~eba ume{ati dve ka{ike brana. me{ana zelen ({argarepa. za~initi biberom u zrnu. prome{a. u nju polako ulije jaje sa sitno iseckanim per{unovim listom. Za to vreme zelen se o~isti. onda uliti jo{ malo (oko Sad valja napraviti klajster zaka{i~ice) ulja. pavlaka – 2 dl. sud poklopi. pa{kanat. me{ana zelen ({argarepa. krompir – 1 kom. pome{ati s fontom za ~orbu. dvestotinak grama valja iseckati sitno. beli luk – 2 ~ena. solju i biberom. plus jo{ pet minuta. pa{kanat. Prome{a se. do vrha suda na. pa ume{a s jednim jajetom. per{un. polako. kol’ko ih ima. doliti dve ~a{e vode pa zagrejati U velikoj {olji valja umuti jaje s ~etiri u MT na srednjoj temperaturi.ra. celer) – 500 g. supa se procedi. me{anu zelen o~istiti i oprati. ulje. pe~enje – 200 g. crni luk – 1 glavica. i sve vrati u MT i kuva na srednjoj temperaturi jo{ deset minuta. najsitnije. rerna uklju~i na najja~e maksimum dva minuta. nalije uljem. so. per{unov list – 1 veza. per{un. pa ka{i~icom sipaju dronjci. Pile}a krilca (sve sa bata~i}ima) valja odvojiti na sastavne ]orba od pe~enja delove. biberitri. Kao {to je ve} napomenuto tri. iste`u}i se. me{ana zelen ({argarepa. a sve u MT? Ovako: dve-tri glavice crnog luka valja o~istiti pa sitno iseckati. ~orbu i usuti zapr{ku. isecka na kru`i}e. Sve se ubaci u posudu za kuvanje. vegeta najja~u temperaturu. bra{no – 4 ka{i~ice. bra{no posoliti. povr}e o~istiti pa tako|e iseckati na kockice. sve postaviti u sud u kojem }e se i kuvati. jaje – 1 kom Font za ~orbu Crni luk – 250 g. Pred slu`enje samo se ume{a ~a{a kisele pavlake. za~ini lovorovim listom. niti pak retko. pa ise}i na komade kolika su i krilca. Ubaci se u vatrostalnu posudu. Ona krilca i kuvana zelen se nipo{to ne bacaju: poslu`e se kao rinflaj` uz ren ili sos od rena. po potrebi jo{ posoliti i polije jo{ vodom. .Pile}a supa Pile}a krilca – 300 g. Da ne bude ni pregu{na. Supu samo jo{ valja Font za ~orbu – 250 g. poklopi. pa da ~orba bude ba{ zanosna. biber.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->