P. 1
Mali Kuvar 170

Mali Kuvar 170

|Views: 7|Likes:
Published by zelnid4
Hrana, Food
Hrana, Food

More info:

Published by: zelnid4 on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Kuvanje u MT (1

):
Grickalice, predjela, supe i ~orbe...

Specijalni dodatak lista Danas z broj 170 z godina V z petak, 6 . maj 2011 .

smanji vreme na jedan minut tera – ve}a. Ili. Ako je vremena preostalo. kako to zvani~no zvu~i. Prabake su se nadovezivale: svadbarskog kupusa za »dvesta ljudi ne ra~unaju}i `ene i »Ni{ta bez ‘smederevca’. Dakle. kafu. ozbiljno razmi{ljam da li manje vremena nego fri`ider da sve ohlade kako valja.. pi{e koje vreme se preporu~uje). ali ~etiri tek za za ~etiri. naravno. Stoga. ispod sa~a ili pak MT). bilo bi vi{e nego skromno. pra{ka {unka – 4 {nita. Dakle. A ni matorima ne~e biti krivo: valja samo da je tu pivo. jo{ uvek sve re|e i za kuvanje. samo zato. onda prekrije trapistom ili mocarelom. ~inija se napuni vodom. poklopi tanko se~enim par~etom pra{ke {unke. kuvanje u MT mora da ima sve to. i vreme spremanja je du`e. ne da uop{te zovem elektri~ara za {poret.jedno. ukokati ga ({to je najva`nije: nema {karta). trapist. a onda o pri~i o u{tedi ovoj ili Mo`da je sve nekada bilo romanti~nije. ne zato {to PS: ako vam se desi da vam osigura~ od {poreta isko~i jagnjetina sa krompirom ima ukus kao da je tog sekunda usred praznika. govorile su. ili je sve spremno tekstu MT. ka. uostalom. zato {tro hrana mo`e i odavde da bude zanosna kako joj i prili~i. predjela. supe i ~orbe. PREDJELA Hladna predjela slu`e se posle grickalica. vreme je du`e. ili jezik u senf-sosu. {to podrazumeva i Recepti koji slede upravo su iskustvo vi{e autora (ovog. onoj. nisu li koke {to kljucaju po dvori{tu bivale sla|e nego puta po deset. ako treba da se kuva trideset minuta. 3 . Onda je po~elo tempetarura).rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi} 2 Pri~ao mi nedavnoi moj kum: kada je bio u Americi i prvi put video MT. Doma}e kokice Kukuruz koki~ar. koji je tako|e instant. pa je prakti~an savet: bolje dva puta po jedan njak. u`ivanje u ribama i morskim plodovima). na maksimalnoj temperaturi. pa olju{ti da bademi postanu sne`nobeli. ali i odozdo. nije li i paradajz bivao ne{to druga~iji nego spremate. mo`e da izgori.Kuvanje u MT (1): Grickalice. tost mo`e da Pe~eni badem je ne{to najsla|e {to prija uz pomenuti ko. da uz onu za{e}erenu gaziranu vodicu ne{to pojedu na brzaJede se hladno. za mamama/bakama nije takva novotarija padala na pamet. pusti na najja~u tempera. to je ono {to nas deli od predaka. za Kako bilo da bilo.. nije li. viski. dobri doma}ini Topli sendvi~i mu odgovorili da je to sprava za podgrevanje jela. Pre svega u paketu sa zamrziva~ima.. nego odjedared dva. minut. Na{im tako dalje. Tako za svaki komad. {to se neretko nazivaju i malim jelima. Nije tek usputna dosetka. ulazimo je bio vi{e nego o~aravaju}i. napraviti papke u saftu. pa }e ru~ak biti spreman ba{ kako treba. Ali. kao Englezi npr. MT tro{i manje struje nego standardna ringla ili rerna. I zagrevanje vode za instant. ali i mogu}nost da se preturu. Elem. Prosto. sledi drugi savet: sve {to ali.. a ispred toplih predjela. odlu~ujte kako dalje: da li je vreme za klajster zapr{ku. o onim kupovnim {tapi}ima u ovom sve~anom trenutku da ne govorimo. za~ini Badem – 200 g. a elektri~ar ba{ tada splavari Tarom. hladnog predjela. Da bude spremno za |ubre. {ampanjcem ko voli (kao {to je poznato to je i aperitiv i digestiv). to je istorija. rakiju. novine su objavljivale reporta`e o jedan minut. ah. mikrotalasne rerne/pe}nice (u daljem eventualno jo{ jednu rakijsku ~a{icu vode. ke~ap. I na iznena|enje degustatora. rezultat jedan broj stalo. Eto.. Prohladi se. sve to ima i mana: Pi{e: Mika Dajmak vreme rada pe}nice/rerne zavisi od koli~ine jela. tost hleb se blago prema`e puterom ili margariPe~eni bademi nom. [to re~e jedan ima »ba{ sad pripremljeno jagnje ispod sa~a« je li ono do{lo moj drug »Nikad se ne zna za{to je to dobro«. dvoje-troje ljudi i jedan obrok. kad provri ubaci badem. ali najbolje za pravljenje kokica. dobro posoliti pa blago zape}i (minut) na najja~oj temperaturi. U GRICKALICE [ta da rade gosti {to ~ekaju doma}icu da na sto iznese hladno predjelo. {ta da iza{la ispod sa~a (razmilite. toplog predjela rerni/smederevcu/crepulji). poga|ate. ali jeste va`na: kuvanje u MT {tedi vreme. po{to nema besplatnog ru~ka. so Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro. zalije ke~apom. so origanom. dva deci (jedna {olja) vode za nekada{nja vremena. Da se instant ukljku~ite MT na program za odmrzavanje (najni`a odmrzne obrok. a i stoga {to ima onih. zna~i novac. mo`da i ukusnije. nema ni govora. Sad ih jo{ samo valja staviti u ~iniju. ili ~okolad mus tra`e Kad pogledam meni {to sledi.. kontroli{ite {ta mikrotalasi rade. dobro izme{ati ovo je na~in kako zadovoljiti gomilu gladne de~urlije {to bi rukama i izneti na sto. Zato. ni{ta zato: kuhinje. Ali. podgrevanje (musaka od krompira jedino u MT mo`e posle Dobri ljudi su davno zaklju~ili: pravi obrok treba da ima tri dana da ima ukus kao da je spremljena u standardnoj grickalica. jelo odozgo. dve {olje za dva. Elem. Kad bi sve u temu: kuvanje u MT. supe ili ~orbe. poslasticu nego onda i jo{ nekih pionira {to }e biti nagla{eno) na zadatu kako. pa tek onda ove »instant« iz samoposluga. i ostavi da se ~vari u MT. (malo jelo). pa omot probu{iti na `uta mocarela – 4 {nita. Opet se sve dobro ohladi pa ume{a sa suvim gro`|em. kada vam kafed`ija ka`e da ~inite do da napravite jedno ovakvo so~enije. ^ukunbake odgovarale »Gde je tu decu«. za samo bum. kuvajte tri danas. glavnog jela (veliko jelo. kada je to bio tehnolo{ki kafu ugreja}e se. da se osu{e. ili {to puding. Ako je vi{e jela. pa posoliti i poprskati uljem dok je vru}e. origano nekoliko mesta. kotli} i ognji{te?« Ako se pretera. Ovo nije recept (bi}e i kasnije recepata {to nisu to)..se prepe~e. pre supa i ~orbi. jelda?) u{le su u na{e za izno{enje na sto. valja nabaviti kukuruz koki~ar (ako je upakovan za Tost hleb – 4 kom. puter. ~ak i kad je vreme spremanja isto. posle i za bukvalno: tek iza{ao iz rerne. Ko ne voli slatko-slane ukuse izbaci suvo gro`|e. Dakle.. konjakom ko mo`e? Prosto: zabavlja zube kokicama ili bademima. ulje. Zaklju~ak: MT je idealna za manje porcije. pa na samo dva minuta pusti na najja~u temperaturu. pa pitao ~emu ovo slu`i. I mikrotalasnim rernama/pe}nicama. pusta nostalgija. Ako se vi{e sendvi~a pe~e zaDakle. Ako se pretera. {to je velikim ljudima posle malog potrebno i veliko jelo. {to vode ra~una o zdravlju. dok se slade rakijom ili viskijem. Ne samo zato {to je mogu}e u vi{enedeljnu avanturu. Nema tu spremanja Ni{ta bez {poreta. MT. izvadi iz vode. suvo gru`|e – 100 g.

Onda je postao car u kuhinji: smatra se za neizostavan u mnogim jelima. so. eto lepog predjela. a odozgo sve jo{ samo ukrasi zelenim maslinkama. pa u MT tri do pet minuta dinsta kol’ko Pre svega treba pripremiti koren biljke veli~ine pesnice: da zacakli. pa na najja~oj temperaturi pusti deset minuta. Danas je. desetak minuta. hladno je. Pre svega pola kila belog mesa bez kostiju i ko`urice valja iseckati na kockice. sve me{aju}i sjedini se s onim sokom. malo obilnije belim mlevenim biberom. Posuda se poklopi. pa pripusti rerni na dasci. pa ume{a s ka{ikom majoneza i vezom per{unovog lista. U MT rerni pre svega se ispeku dva manja patlid`ana. ste se pa ostave na stranu. pobiberi. Dakle. krastavac – 1 komad. prazluk valja iseckati na Najlep{e je namazano na par~etu prepe~enog tost hleba. pola ka{i~ice sitno mlevenog belog bibera i jednom ka{i~icom zelenog tabasko sosa. pa se zajedno s mesom. najsitnije iseckanog belog luka. pa vrati Namaz od plavog patlid`ana na jo{ deset minuta. miro|ija – 1 veza. krompir i salata) blago izme{aju s pomenutim prelivom. pa ma`e preko prepe~enog hleba ili tosta i ukra. tako da se lako mo`e izgnje~iti vibiber. proveri vilju{kom da li je mekano. vezom sitno iseckane miro|ije i tri ~ena sitno. limun. U ne tako davnoj pro{losti patlid`an je smatran za otelotvorenje |avola li~no. vrati na jo{ nePlavi patlid`an – 500 g. crni luk – 1 glavica. zelena salata – 1 veza. Ohladi se. potom. O~iCeler – 500 g. posoliti. majonez – 150 g. a nije po~elo ni da `uti odozgo. izmiksirati i procediti. pa bi shodno tome moglo da se na|e i u rubrici malih jela. ^a{a majoneza. pa u dubljem sudu za~ini vegetom onaj patlid`an. ako ne vrati u MT na jo{ malo. kao i za obi~no dinstanje. kockice. pa ako nije staklasto. majonez – 1 ~a{a. beli krompir – 500 g. Dva zrela paradajza osrednje veli~ine i jedan omanji krastavac treba oprati. Izvadi se. zatim za~ini sokom od pola limuna.ulje. nije samo salata. tako sitno da je pretvoren u pastu. Ovo sad samo valja do slu`enja odlo`iti na hladno. so. blenderom sve pretvori u ka{u. 5 . per{unov list – 1 veza. paradajz – 2 komada. Elem. Ponovo se prome{a. Na sitne rezance iseku se i listovi zelene salate. so Samo: salata. poklopljeno samo pet minuta. kim. pa se u to doda olju{ti se. Praziluk – 500 g. valjda zbog modre boje. maslinke Salata Pile}i file – 500 g. Ovo se. Kada je ukuvano dobro. crni luk – 250 g. pa neolju{tene strpati u sokovnik. potopiti u hladnu vodu. Ohladi se. Isto se. Posuda se izvadi. posoli. Ohladi se. beli biber. Morski koktel O~i{}eni plodovi mora – 500 g. crni luk tako|e. ise~e na kockice. beli mleveni biber. majonez – 200 g. na najja~oj temperaturi. vegeta. plodovi se u MT obare u slanoj vodi. pa svi sastojci (meso. A dalje je na rezance iseckana glavica zelene salate. Vatrostalna posuda se naulji. tost hleb. biber. ume{a sa ~a{om beli luk – 3 ~ena. slo`e u koktel-~a{e i ostave da sa~ekaju gaspa}o-sos. da se dobije bistri sok. Ohlade se. tost hleb Glavica sitno seckanog crnog luka na malo zejtina se ubaci u vatrostalnu posudu. pa obroku nedostaje samo par~e prepe~enog hleba ili tosta. To je gaspa}o-sos kojim se prelivaju plodovi mora i listovi zelene salate. luk prome{a. ulje. ki minut. pa sve sa~eka dalje. Sve se za~ini prsto4 Namaz od praziluka hvatom u avanu istucanog kima. ohladi. Evo i naNamaz od celera ~ina kako da se – razma`e. kao kakva musaka. lako nabaviti smrznute. proveri. ocedi se. umuti sa ~a{om punomasne kisele pavlake. u~ini i sa pola kila belog krompira.najja~e. ke~ap. kisele pavlake. kisela pavlaka – 1 ~a{a. Ipak. prethodno iseckan velikim no`em ili satarom i nalije hladnom vodom. kisela pavlaka – 2 dl. posudu poklopiti. ~ak i duboko na kontinentu. Od jo{ 200 grama majoneza i ljutog ili blagog ke~apa (po ukusu) napravi se dresing. Ipak. zelena salata – 1 komad. ubaci seckani luk. pa ako se ne pretera. sve zajedno. tost si {nitama feta sira. feta sir lju{kom. zeleni tabasko. pa na dvadeset minuta pripustiti najja~im talasima. a nikako ne porumeni. me{ane plodove mora – dakle kompletan materijal za morski koktel.

celer. 250 g keksa. 2 jajeta i 1 pra{ak za pecivo Umutiti 2 jajeta sa 250 g {e}era. Kuglice preliti glazurom koja se pravi od: dve {ipke ~okolade (40 grama) skuvane sa dve ka{ike {e}era i 4 ka{ike crne kafe. feta sir – 200 g. so. 1 jaje. sve posoli. 60 g ~okolade. jaja – 2 kom. Od ove mase.. 2 dcl kuvanog mleka i 1 pra{ak za pecivo. 2 `umanceta i 250 g mlevenih oraha. 20 g ~okolade i 4 jajeta ^etvrt kilograma krupno se~enih oraha. 3. sipati u podmazan ~etvrtast pleh i pe}i. 300 g {e}era u kristalu. doda se jo{ i {olja mleka. 250 g `ele bombona. 100 g ~okolade. per{un) – 250 g. pa je sve manje zdravih i ~ilih u sedamdesetim. U najezdi brze hrane takvih je sve manje. Gusti pota` sa sirom Instant supa (od kockice) – 7 dl. Naravno i struk praziluka. Vrelim mlekom popariti 150 g mlevenih oraha. mo`ete naru~iti na telefone 034 33 22 65 i 063 33 22 65 se masa ne lepi na dlan. Krem: 300 g margarina. 150 g oraha. Dok jo{ vri. kisela pavlaka – 1 ~a{a. a zapra{i vezom seckanog per{unovog lista. 250 g badema. toliko je isto to i ova doda topla voda do gustine po `elji. Sve ovo umesiti SUPE I ^ORBE Nije malo onih {to smatraju da svaki obrok mora da po~ne supom ili ~orbom. dodati obaren. praviti kuglice. pa vrati u MT na jo{ tri minuta. 250 g suvog gro`|a. 1/2 dcl mleka. Sve se poklopi. 250 g suvog gro`|a i 20 g strugane ~okolade zamesiti sa 4 jaja. pa dok povr}e ne smek{a. mleko – 1 ~a{a. Posebno umutiti 5 `umanaca sa 150 g {e}era. 250 g {e}era. 1 vanilin {e}er.Gurmanski vremeplov SITNI KOLA^I [tanglice od krupnih oraha Potrebno: 250 g oraha. Kada sirup vri u velikim te{kim mehurima. a u sud nalije oko litar vode i na cveti}e iseckan karfiol. najja~oj temperaturi. 10 ka{ika mleka i 250 g {e}era prokuvati. na kru`i}e iseckana veza zeleni. nabodene na ~a~kalicu. vezu zeleni i per{unovog lista. Dodati umu}en {ne od 5 belanaca. pa vrati na jo{ pet minuta. Od ove mase formirati male kuglice. Ruku vi{e puta kvasiti hladnom vodom da Kuglice od oraha Potrebno: 250 g {e}era u prahu. opet poklopljeno. pa{kanat. Kuglice od badema Potrebno: 280 g {e}era u kristalu. ^orbica od karfiola U sud se ubaci na kockice ise~en praziluk. Jo{ se dosoli po potrebi. 6 lade rastopiti sa malo butera). Ohla|eno ise}i na {tanglice. Nadevene urme Potrebno: 150 g {e}era u prahu. Ulje. tri minuta propr`i. U oba slu~aja priprema se podjednako. Sve to izme{ati. urmama izvaditi ko{tice i umesto njih staviti malo nadeva. struganu koru i sok od jedne pomorand`e. so i biber se podrazumevaju. 150 g {e}era u kristalu i 1 pomorand`a Na ma{ini za meso samleti suve smokve. Pe~eno ise}i na {tanglice. vrati u rernu na tri minuta. Jedna iz serije jednostavnih i jeftinih supa. so Kuglov {tanglice Potrebno: 400 g oraha. 250 g kokosovog bra{na. blenderom se pretvori u ka{u. umakati u rastopljenu toplu ~okoladu. parmezan – 100 g. 250 g suvog gro`|a i malo ruma 7 . bra{no i 150 g mlevenih oraha. Pred serviranje jo{ samo treba ubaciti sitno seckani list per{una i posuti ribani parmezan. per{unov list – 1 veza. Svaku kuglicu uvaljati u {e}er u kristalu. U ovu masu (glazuru) umakati svaku kuglicu pomo}u ~a~kalice. premazati preko `utog fila i poprskati odozgo orasima. o devedesetim da i ne govorimo. ulje. uspe zapr{ka. »Pripremanje zimnice«. 150 g {e}era u prahu. Ostaviti urme na tacnu da se malo prosu{e. 300 g o{trog bra{na. {unovog lista pa za~ini pavlakom.. posuda se izvadi iz rerne. prethodno potopljeno u rumu. »Torte. /33 Knjige Zdravke Puri} »Pripremanje jela«. malo butera U jednom sudu izmesiti rukom {e}er u prahu pome{an sa vanilin {e}erom. Zatim svaku urmu umo~iti u glazuru od ~okolde (3 rebra ~oko- [tanglice sa kokosovim bra{nom Kuglice od suvih smokava Potrebno: 500 g suvih smokava. u poklopljenoj posudi. Supa od kockice pravi se onako kako proizvo|a~ preporu~uje: dakle kuva se pet-{est minuta na najja~oj temperaturi. 250 g {e}era u kristalu. Zatim dodati {e}er u prahu. Pe}i u ~etvrtastom plehu na umerenoj temperaturi. kao hladna mo`e na jo{ dva minuta. pa ih. 250 g butera. seckane `ele bombone (raznih boja) i suvo gro`|e. Torte. pet minuta. pite i kola~i« (prvi i drugi deo) sa kompletnim receptima iz ovog izbora. i praviti rukom kuglice veli~ine oraha. 350 g margarina. 100 g ~okolade i 4 ka{ike crne kafe Skuvati gust sirup od 250 g {e}era i pola vinske ~a{e vode. 150 g masti. 75 g bra{na i 5 jaja Umutiti mast sa 150 g {e}era. Dodati mleveni keks. Sve ovo zamesiti. poklopi pa vrati u MT ~orbica: kao topla prija na po~etku obroka. Osu{iti ih na vazduhu i ostaviti na hladno mesto do upotrebe. ulje. Koliko je kupus univerzalno povr}e. dok je mlaka. per{unov list – 1 veza izvadi. 100 g ~okolade. a zatim uvaljati u struganu ~okoladu. ise}i na {tanglice i ostaviti na hladno mesto do upotrebe. crni luk – 1 glavica. Za to vreme onamo se umute dva jajeta. U toplo umakati ise~ene prohla|ene {tanglice i posuti ih kokosovim bra{nom. stavi u MT. na najja~u temperaturu. Kad je testo upola pe~eno premazati ovom masom i dope}i. pobiberi i naulji pa otklopljeno Karfiol – 500 g. per{unov list – 1 veza Sitno iseckana glavica crnog luka se posoli pa naulji i u otklopljenom sudu. prome{a. Umutiti buter sa {e}erom u prahu. Prome{a se. Nastavlja se [tanglice sa `ele bombonama (ne peku se) Potrebno: 250 g {e}era u prahu. Posuda se pavlaka – 1 ~a{a. doda isitnjeni feta sir pa kuva jo{ dva minuta. olju{ten i na rezance ise~en badem. Kad je korenje smek{alo. biber. samlevene orahe i jedno belance. Krem supa od praziluka Me{ana zelen ({argarepa. praziluk – 500 g. Potrebno: 500 g {e}era u kristalu. Kada je masa dobro izme{ana. 1975. Onamo se napravi klajster zapr{ka: u {olji hladne vode ume{a se ka{i~ica bra{na. Sipati u podmazan pleh i pe}i. Dodati 50 g omek{alog margarina. Pred samo slu`enje usecka se veza perbiti i zakuska za kraj. vrati u MT. 250 g oraha. ali valja imati blender. 30 komada urmi.5 dcl mleka. Da bi kasnije imao lepu belu boju. a na kraju za~ini {oljom milerama umu}enog s dva `umanceta. napraviti plo~u debljine od jednog centimetra. pite i kola~i Napisala Zdravka Puri} Beograd. 100 g ~okolade i 2 jajeta Umesiti testo od 250 g {e}era u prahu. po pojedina~noj ceni od 120 dinara (+PTT). jaja – 2 kom. skinuti sa vatre. 300 g o{trog bra{na. uliju jaja.

celer) – 300 g. ^orba se izvadi iz rerne. o ~emu }e tek biti re~i. Ona krilca i kuvana zelen se nipo{to ne bacaju: poslu`e se kao rinflaj` uz ren ili sos od rena. pa{kanat. u nju polako ulije jaje sa sitno iseckanim per{unovim listom. onda uliti jo{ malo (oko Sad valja napraviti klajster zaka{i~ice) ulja. per{un. pa pripusti rerni otklopljeno na maksimalnoj temperaturi. Kao med. Za dronjke: jaja – 1 kom. ubaci u posudu. tom. pa vrati na 8 Pre svega meso i iznutrice valja iseckati na kockice. so. pa mutiti dok pr{ku: u {olji hladne vode tremasa ne postane ujedna~eba ume{ati dve ka{ike brana. izvaditi kad se napuni ka{i~i- ca. vegeta najja~u temperaturu. Kad je sve postalo mekano – gotovo je. pome{ati s fontom za ~orbu. iste`u}i se. meso) – 300 g. pa da ~orba bude ba{ zanosna. bra{no – 4 ka{i~ice. doliti dve ~a{e vode pa zagrejati U velikoj {olji valja umuti jaje s ~etiri u MT na srednjoj temperaturi. dobro umutiti da ne sto. Sve se ubaci u posudu za kuvanje. poklopi. prome{a. plus jo{ pet minuta. biber Kako napravirti font za svaku ~orbu. povr}e o~istiti pa tako|e iseckati na kockice. malo za~initi vegesme da provri. Da ne bude ni pregu{na. Ne ka{i~ice bra{na. crni luk – 1 glavica. rerna uklju~i na najja~e maksimum dva minuta. ulje. pa kuvati (poklopljeno da Ni{ta prostije: kad je ostalo pe~enja ili pile}eg mesa sa `ane prska) bar pola sata na najja~oj temperaturi. me{anu zelen o~istiti i oprati. i sve vrati u MT i kuva na srednjoj temperaturi jo{ deset minuta. posoli. per{unov list – 1 veza. poklopi naravno. Dok meso ne dobije boju kako treba. Prome{a se. niti pak retko. pa nakrene. pa jo{ tri minuta. pa ume{a s jednim jajetom. biber. najsitnije. krompir – 1 kom. na svakoj pauzi dolije se voda. Supu samo jo{ valja Font za ~orbu – 250 g. do vrha suda na. testo po~ne da klizi. pa{kanat. a sve u MT? Ovako: dve-tri glavice crnog luka valja o~istiti pa sitno iseckati. bra{no posoliti. i kuva na najja~oj temperaturi jo{ deset minuta.Pile}a supa Pile}a krilca – 300 g. Proce|ena supa se izvadi iz MT. za~initi biberom u zrnu. Da: i jede se. lovorov list. sud poklopi.ra. ~orbu i usuti zapr{ku. plus pet. a onamo pripreme dronjci. jaje – 1 kom Font za ~orbu Crni luk – 250 g. Kada je meso skuvano. celer) – 300 g. pe~enje – 200 g. Za to vreme zelen se o~isti. Ubaci se u vatrostalnu posudu. supa se procedi. pa vrati u MT. so. pa naliti vodom (bar jedan litar) do vrha. pa{kanat. odnosno kru`i}e. Da bude grudvica. Po potrebi. Pred slu`enje samo se ume{a ~a{a kisele pavlake. isecka na kru`i}e. me{ana zelen ({argarepa. nalije ~a{om (dva deci) vode. pa ise}i na komade kolika su i krilca. Pile}a krilca (sve sa bata~i}ima) valja odvojiti na sastavne ]orba od pe~enja delove. pa ka{i~icom sipaju dronjci. Jagnje}a ~orba Jagnjetina (bela i crna d`igerica. polako. celer) – 500 g. per{un. nalije uljem. . kol’ko ih ima. Kao {to je ve} napomenuto tri. Opet pet. ulje. solju i biberom. me{ana zelen ({argarepa. me{ana zelen ({argarepa. Onamo se isecka veza per{unovog lista. Samo jo{ nedostaje neko meso. za~ini lovorovim listom. biberitri. biber. pavlaka – 2 dl. sve postaviti u sud u kojem }e se i kuvati. beli luk – 2 ~ena. po potrebi jo{ posoliti i polije jo{ vodom. dvestotinak grama valja iseckati sitno. per{un. so. poklopi pa kuva na najja~oj temperaturi oko pola sata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->