Senaraikan peribahasa yang terdiri daripada perumpamaan dan simpulan bahasa yang terdapat di dalam dialog di bawah.

Kemudian, berikan maksud peribahasa tersebut.

Simpulan bahasa : No Simpulan Bahasa Maksud

Perumpamaan : No Perumpamaan Maksud

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful