P. 1
Mediu Si Sanatate Proiect de Lectie

Mediu Si Sanatate Proiect de Lectie

|Views: 267|Likes:
Published by badalutaionela

More info:

Published by: badalutaionela on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DR. I. CANTACUZINO
CONSTANŢA

DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ NIVEL: 3 AVANSAT CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST MODULUL: MEDIU ŞI SĂNĂTATE CLASA I DATA: 21.03.2013 MAISTRU INSTRUCTOR : BADALUŢĂ IONELA CRISTINA TEMA: IGIENA. OBIECT DE STUDIU. MEDIUL ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MEDIUL TIPUL LECŢIEI: EXPUNERE, CONVERSAŢIE EURISTICĂ, EXPLICAŢIE, PROBLEMATIZARE TIMPUL DE DESFĂŞURARE: 50 DE MINUTE COMPETENŢE SPECIFICE: C1: Analizează noţiunile de ecologie şi igienă în interrelaţie cu sănătatea C2: Specifică noţiunile de igienă a copilului şi adolescentului C3: Interpretează elementele de profilaxie şi protecţie CONŢINUTURI TEMATICE: C1: Rezumarea noţiunilor de bază a ecologiei
Formularea noţiunilor de igienă generală Specificarea elementelor interrelaţiei factori de mediu-organism

SCOPUL LECŢIEI: Să conştientizeze importanţa igienii şi a mediului înconjurător în promovarea şi păstrarea sănătăţii pe planetă OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1

Să menţioneze care sunt scopurile igienei O3. VOL. CONSTANTIN CUCOŞ. BUCUREŞTI. MARCEAN CRIN. suport material pentru rezolvarea studiului de caz(concentraţia în procentaje a compoziţiei aerului. GHID DE NURSING.O1. exemple vizuale de poluare atmosferică).*** DIDACTICA. VOL. PEDAGOGIE. PROBĂ ORALĂ. ED ALL. BUCUREŞTI. COORD. VIAŢA MEDICALĂ. I. . 1. 2008 2. 2 . 1998. AUTOEVALUARE. 1998. ED. Să grupeze informaţiile obţinute într-o schemă pe caiet STRATEGIA DIDACTICĂ: de tip euristic METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ. IAŞI. Să analizeze fiecare sarcină a igienei. Să conştientizeze nocivitatea poluării asupra sănătăţii şi asupra mediului în care trăim O8. Să enumere pricipalele forme de poluare O9. Să analizeze impactul poluării asupra sănătăţii vieţii O10. problematizarea. ORALĂ. Să cunoască definiţia igienei O2. Să gestioneze corect informaţiile despre profilaxie şi despre prevenirea îmbolnăvirilor O6. instructajul verbal. studiu de caz. Să precizeze care sunt factorii de mediu care pot determina îmbolnăviri repetate O5. LUCREŢIA TITIRCĂ. Să rezolve o problemă dată referitoare la o formă de poluare: Poluarea aerului(atmosferică) OBIECTIV FORMATIV: OF1. Să identifice elementele componente ale mediului înconjurător O7. imagini reprezentative despre efectele poluării TIP DE EVALUARE: FORMATIVĂ. oferind şi exemple O4. INDIVIDUALĂ. 2012 3. materiale referitoare la poluare(imagini). REZOLVAREA STUDIULUI DE CAZ BIBLIOGRAFIE: 1. BUCUREŞTI. conversaţia euristică. POLIROM. PER GRUP FORME DE EVALUARE: OBSERVAREA. discuţii pe grupe MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: MIJLOACE INFORMATIVE(SUPORT DE CURS). 4. MANUAL DE NURSING PENTRU ELEVII DIN ANUL I AI ŞCOLILOR POSTLICEALE SANITARE.

OBIECT DE STUDIU. Elevii trebuie să răspundă la o serie de întrebări adresate referitoare la importanţa prevenirii îmbolnăvirilor. De ce igiena este importantă în prevenirea îmbonăvirilor? 2. S ă analizeze sarcinile igienei O4. O1 O2 O3 O4 O5 O1 O2 O3 3. Să cunoască definiţia igienei O2.CRT OBV. promovării sănătăţii. ENUNŢAREA TEMEI NOI CARE VA FI DISCUTATĂ ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Conversaţia Explicaţia Elevii sunt receptivi cu privire la tema nou anunţată. REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE NECESARE ÎNVĂŢĂRII CARE URMEAZĂ clasa de elevi Elevii trebuie să înţeleagă importanţa unei igiene adecvate şi respectarea măsurilor de igienă în prevenirea îmbolnăvirilor. 2. Definiţie şi scop. Prezentarea unei situaţii de igienă precară şi discuţii referitoare la importanţa igienei în comunitate. MEDIUL ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ MEDIUL SECVENŢELE LECŢIEI MOMENT ORGANIZATORIC CAPTAREA ATENŢIEI ELEVILOR CONŢINUTUL LECŢIEI Pregătirea clasei de elevi.IGIENA. Să identifice elementele componente ale mediului înconjurător NR. 3 . 4. 1. Să gestioneze corect informaţiile despre profilaxie şi despre prevenirea îmbolnăvirilor O6. cu sănătatea si repercursiunile poluării se observă şi asupra mediului şi asupra sănătăţii.. Notarea absenţelor în catalog. Să menţioneze care sunt scopurile igienei O3. Să precizeze care sunt factorii de mediu care pot determina îmbolnăviri O5. Ce credeţi poluarea poate infuenţa sănătatea? De ce? 3. Elevii vor înţelege că mediul este în strânsă legătură cu igiena. METODE PROCEDEE Conversaţie Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Instructajul verbal Discuţii pe grupe MATERIAL DIDACTIC EVALUARE 1. Din ce cauze apar atâtea îmbolnăviri şi de ce nu pot fi preîntâmpinate? Tema lecţiei : Igiena. despre măsurile luate de aceasta în prevenirea şi promovarea sănătăţii. OP. Mediul şi factorii care influenţează mediul şi sănătatea Obiectivele lecţiei: O1.

Sunt oferite elevilor materiale informative referitoare la lecţia predată: imagini reprezentative referitoare la poluare în general şi în special la cea atmosferică. Menţinerea sănătăţii 4. Sporirea capacităţii de muncă Obiectul de studiu al igienei este: 1. 4 . în promovarea sănătăţii şi în recuperarea acesteia în cazul în care nu mai există. Sursele de poluare a mediului 2. Să conştientizeze nocivitatea poluării asupra sănătăţii şi asupra mediului în care trăim O8. Elevii sunt conştienţi de importanţa igienei şi a mediului în prevenirea îmbolnăvirilor. PREZENTAREA CONŢINUTULUI TEMATIC O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 OF1 O7. suport material pentru rezolvarea studiului de caz precizat la începutul orei: poluarea aerului. SCHEMA LECŢIEI Igiena este ştiinţa medicală care are ca obiect de studiu sănătatea şi factorii care o condiţionează. Depistarea bolilor în stadii incipiente 3. care se manifestă din ce în ce mai mult în perioada actuală. Să analizeze impactului poluării asupra mediului O10. Prevenirea îmbolnăvirilor 2.5. Să enumere principalele forme de poluare O9. Măsurile luate de către igienă au ca scop: 1. Să rezolve o problemă dată referitoare la o formă de poluare: poluarea aerului(atmosferică) Titlul temei va fi scris pe tablă şi o serie de informaţii care sunt mai importante pentru tema care este dezbătută. Influenţa factorilor naturali şi Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Instructajul verbal Studiu de caz Discuţii pe grupe Schema pe tablă cu informaţiile reprezentative ale lecţiei Imagini sugestive despre poluare Elevii sunt atenţi la explicaţii şi pun întrebări referitoare la aspectele mai puţin cunoscute ale lecţiei. Elevii sunt interesaţi de imaginile reprezentative referitoare la poluare şi vor să afle mai multe informaţii despre factorii care determină această poluare. Scopul igienei este păstrarea şi promovarea sănătăţii.

Starea mediului depinde de fiecare persoană în parte. factori de risc legaţi de asistenţa medicală ineficientă Profilaxia – ansamblu de măsuri luate pentru promovarea sănătăţii. Factori externi: fizici. biologici. factori biologici c.sociali asupra substanţelor nocive 3. Factori interni: patogeni(nefavorabili) sanogeni(benefici) Factori de risc: a. sociali 2. de acţiunile noastre la un loc. chimici. Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Instructajul verbal 5 . ca urmare a activităţii omului şi care provoacă efecte nocive asupra sănătăţii. mediu ambiant nefavorabil d. Poluarea este o modificarea a componentelor naturale prin prezenţa unor componenente străine. poluanţi. Legile tranziţiei substanţelor toxice dintr-un lanţ al biosferei în altul 4. Acţiunea mediului asupra sănătăţii Factorii de mediu care influenţează îmbolnăvirea: 1. prevenirea bolii şi reducerea consecinţelor în caz de boală Mediul înconjurător este un ansamblu de elemente şi fenomene naturale şi artficiale care condiţionează viaţa în general şi a a omului în special. mod de viaţă nesănătos b.

procese de combustie b. poluarea solului 3. Efectele cronice ale poluării 6 . 2. solul b.Principalele forme de poluare: 1. surse naturale de poluare a. surse artificiale a. termică Tipuri de poluare 1. erupţiile vulcanice 3. radioactivă b. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice. sonoră c. Poluarea biologică se produce prin eliminarea şi răspândirea în atmosferă a germenilor microbieni producători de boli. plantele şi animalele c. procese industriale c. transporturile Acţiunea mediului poluant poate merge de la simple incomodităţi în activitatea omului până la perturbări puetrnice ale stării de sănătate şi chiar pierderi de vieţi omeneşti. 3. Poluarea fizică : a. este modificarea compoziţiei sale normale prin pătrunderea în atmosferă a unor elemente străine şi cu efecte nocive 2. poluarea aerului 2. poluarea apei Poluarea aerului 1.

Evaluarea se face prin intermediul unui studiu de caz: Poluarea aerului(atmosferică). urmând a o verifica în momentul în care o prezintă. Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Instructajul verbal Studiu de caz Conversaţie euristică Explicaţie Problematizare Instructajul verbal fişe cu procentaje a diferitelor elemente componente ale aerului imagini reprezentative despre poluare Sunt grupaţi în două grupe şi sunt soliciaţi săşi exprime punctul de vedere referitor la poluare şi la evoluţia acesteia.6. PRECIZAREA TEMEI PENTRU ACASĂ O7 O8 O9 O10 OF1 Elevii vor avea de pregătit pentru ora următoare tema: POLUAREA SONORĂ. CONSECINŢE ASUPRA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI. EVALUAREA PERFORMANŢEI O7 O8 O9 O10 reprezintă formele de manifestare cele ami frecvente ale acţiunii poluatoare a mediului. Elevii au notat în caiete tema pentru ora următoare. 7 . FACTORI DE RISC PENTRU ÎMBOLNĂVIRE PSIHICĂ. calculator. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->