PROJECTE PERE CALDERS Una mirada, un món

Visualització a l’aula del programa “El meu avi”, tot el grup i a l’aula. Per tal d’introduir l’autor, la contextualització i l’obra.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3

Caldrà que tothom prengui apunts sobre l’autor a partir del vídeo. A l a llibreta o ordinador (o tot a la llibreta o tot a l’ordinador)

TASQUES (per a tots els grups de treball)
A.- COORDINACIÓ i SEGUIMENT DEL TREBALL AMB LA PROFESSORA (GOOGLE DRIVE)

Cada equip de treball obrirà al Google drive un document que portarà per títol el cognom en majúscules dels integrants del grup ● El document serà la memòria del treball, de manera que s’anirà anotant els passos que s’estan realitzant en relació amb el projecte. Al mateix temps servirà per establir diàleg de recomanacions i dubtes amb la professora quan el treball es realitzi fora de l’aula. ● ( MARIA 18-gener) Les intervencions al google drive aniran sempre precedides per la data i el nom de qui escriu. Exemple TUTORIAL DE SUPORT PER A L’ÚS DEL GOOGLE DRIVE http://www.tmiquerecursos.blogspot.com.es/2012/10/tutorial-google-drive-basic.html B.- TOTES LES IMATGES I LA MÚSICA QUE S’UTILITZI HA D’ÉSSER LLIURE DE DRETS Aquí teniu alguns enllaços que pertanyen a xarxes educatives del Departament d’Ensenyament o del Ministerio que poden servi de referència.

MÚSICA I SONS: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/biblioteca IMATGES: http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/11/excelentes-bancos-de-imagenesacademicas-para-profesores-y-alumnos/

C.- TOTES LES PRODUCCIONS QUE ES PENGIN A LA XARXA: VÍDEOS, ÀUDIOS, ETC.. HAN DE SEGUIR ELS PROTOCOLS D’EDICIÓ DE L’ESCOLA. (Els trobareu al suro de la matèria) D.- TENIR PRESENT LES NORMES D’ETIQUETA PER A TREBALLS WEB: NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm

PROJECTES DE TREBALL
SELECCIONAR:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Elaboració d’una línia temporal Entrevista virtual amb Podcast i vídeo Entrevista Podcast- ràdio Elaboració d’un Grafiti (amb paper – rotllo gros d’embolicar) Reportatge de tot el projecte en format vídeo Reportatge en format revista amb codis QR Reportatge en videoscribe: vida de l’autor Reportatge en videoscribe: del projecte Vida de Pere Calders amb Google maps i vídeo (capturant) Mapscontes de Pere Calders (projecte d’àudiocontes en google maps) Elaboració Popplet: mapa conceptual amb imatges biobibliogràfica de l’autor Video stop motion d’un conte Vídeo creació d’un conte: Story Bird Vídeo creació d’un conte - eines a triar (d’un llistat) i validades per la professora Conte gràfic: elaborat com una Novel.la gràfica (amb fotos o dibuixos de creació propis. Animació amb eines Edu35 http://www.edu365.cat/crea/ Alumnes que tinguin ipad (conte o biografia amb educreations o PuppetPals HD)

1.- LÍNIA CRONOLÒGICA DE LA VIDA DE L’AUTOR
A partir d’aquests enllaços: Webs de referència per a la biografia: http://www.iec.cat/perecalders/ http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3 http://www.escriptors.cat/autors/caldersp/ Línies temporals: seleccionar la línia que més interessi. (antologia de línies)

http://www.teachnology.com/web_tools/materials/timelines/ http://www.tiki-toki.com/ OBJECTIU: Elaborar una línia temporal que expliqui la vida i l’obra de l’autor PRESENTACIÓ ● Ha d’incloure una versió en paper, on hi constin els objectius i el procés d’elaboració i selecció que s’estableixin i la línia temporal creada. (en cas que l’eina 2.0 no ho permeti es farà captura de pantalla)

I en versió web (URL) que s’inclourà en versió QR en el treball de paper. . CRITERIS D’AVALUACIÓ: La selecció i l’ordenació de la informació Enllaços, imatges, vídeos inserides La presentació formal, lingüística i ortogràfica Seguiment del desenvolupament del projecte al google drive

● ● ● ●

2.- UNA ENTREVISTA VIRTUAL
OBJECTIU: Elaborar una entrevista virtual a Pere Calders tot utilitzant una eina 2.0 i el vídeo muntatge. A partir d’aquests enllaços: Webs de referència per a la biografia: http://www.iec.cat/perecalders/ http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3 PROCEDIMENTS DE TREBALL 1.- Primer analitzar la tipologia de text: l’entrevista. http://pau-lengua.wikispaces.com/g%C3%A9neros+period%C3%ADsticos http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm#X 2.- Marcar uns objectius sobre què pretenem aconseguir a nivell de coneixement de l’autor: vida, obra....) 3.- Elaborar un guió per al VÍDEO ENTREVISTA (2 o 3 minuts màxim)

4.-Presentació escrita/impresa del projecte (dels punts 1-2-3) 5.- Aprovació per part de la professora. 6.- Treball amb l’eina ODCAST 7.- Enregistrament en format vídeo (es valora la qualitat de so i d’imatge) Exemple: http://tmiquerecursos.blogspot.com.es/2012/01/una-experiencia-interessant-quishi.html Tutorial : http://host-d.oddcast.com/php/application_UI/doorId=357/clientId=1

CRITERIS D’AVALUACIÓ
● ● ● ● ● ● ● ●

La selecció i l’ordenació de la informació biogràfica L’estructura i les característiques de la tipologia de text: L’Entrevista L’ús de l’eina Odcast- (tempo-carcterització del personatge) El muntatge de vídeo: Qualitat de so i d’imatge (és important assegurar els aspectes tècnics) Ajustar-se al temps marcat Correcció lingüística Seguiment del desenvolupament del projecte al google drive

3.- CREACIÓ D’UN PODCAST
(Hi poden haver dos grups coordinats i que facin continguts complementaris) A partir d’aquests enllaços: Webs de referència per a la biografia: http://www.iec.cat/perecalders/ http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3 1.- Primer analitzar la tipologia de text en aquest enllaç imprescindible: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/llenradiofonic 2.- Marcar uns objectius sobre què pretenem aconseguir a nivell de coneixement de l’autor: vida, obra....) 3.- Elaborar un guió- escaleta, per al PODCAST ENTREVISTA (2 o 3 minuts màxim)

4.-Presentació escrita/impresa del projecte (dels punts 1-2-3): És a dir els objectius, la selecció d’informació que s’utilitzarà i l’escaleta), tenint present la informació de la tipologia de text. 5.- Aprovació per part de la professora. 6.- Enregistrament en format Mp3 (audacity o d’altres gestors d’àudios) 7.- Creació d’un codi QR de l’àudio, després de l’aprovació de la professora. Procediment: ● Caldrà penjar l’arxiu Mp3 en un servidor: www.ivoox.com (es tracta d’un canal internacional de podcasts i àudiollibres, l’escola ja en té un, parlar amb la professora), el qual facilita una URL.

Després es genera un codi QR en aquest enllaç: (seleccioneu mida petita) http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/

És important utilitzar bancs de sons i de música lliure de drets, aquí teniu un enllaç: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/biblioteca
CRITERIS D’AVALUACIÓ
● ● ● ● ●

La selecció i l’ordenació de la informació biogràfica L’estructura i les característiques de la tipologia de text: L’Entrevista El muntatge radiofònic del podcast. Qualitat de so (és important assegurar els aspectes tècnics) Ajustar-se al temps marcat i als protocols d’edició. Seguiment del desenvolupament del projecte al google drive Correcció lingüística

4.- ELABORACIÓ D’UN GRAFFITI
A partir d’aquests enllaços: Webs de referència per a la biografia: http://www.iec.cat/perecalders/ http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3

Webs per a la consultar dels orígens i dels diferents estils de graffitis: Definició i estils: http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti Materials: http://www.slideshare.net/AllanEgas/tcnica-del-graffiti-9255819 OBJECTIU: Crear un grafiti amb material visual que doni a conèixer la vida i l ’obra de Pere Calders. REQUISITS: Presència de codis QR, que ampliin informació en format esquema o en àudio (es pot aprofitar àudios dels companys que treballen la lectura de contes) PROCEDIMENTS DE TREBALL 1.- Selecció de la informació que es vol transmetre en el mural 2.- Concreció del material a utilitzar i de les tècniques que s’utilitzaran: des del collage, pintura amb guixos, amb tempera: elaborar llista del material que es necessitarà. 3.-Presentació, en format A4, dels objectius concrets, dels materials, dels estils o l’estil (lletra i de dibuix) i dels procediments a seguir. I, per descomptat, del projecte però en format també A4. 4.- Validació per part de la professora 5.- Execució del projecte en format paper-mural (Faltaria concretar mides)

CRITERIS D’AVALUACIÓ
● ● ● ● ● ●

La selecció i l’ordenació de la informació biogràfica El seguiment de característiques de la tipologia de disseny: El graffiti L’ Originalitat El procediment de treball en equip: col·laboració Seguiment del desenvolupament del projecte al google drive Combinació de text: paraules, frases, imatges, dibuixos, codis QR (es podran utilitzar materials que els altres alumnes generin)

5.-VÍDEO-REPORTATGE
OBJECTIU: Tenint present que ha estat l’any Calders i que a l’escola es treballa a cursos diferents. Elaborar un reportatge que expliqui tots els procediments de treball i resultats finals. (fins a portes obertes) PROCEDIMENTS DE TREBALL:

1.- Primer analitzar la tipologia de text: el reportatge http://pau-lengua.wikispaces.com/g%C3%A9neros+period%C3%ADsticos http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm#X Aquest enllaç imprescindible: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/llenradiofonic 2.- Veure exemples de vídeo-reportatges al bloc de http://www.tmiquebrossa.blogspot.com

3.- Elaborar un guió complet de l’estructura del reportatge i de quins continguts, imatges i músiques s’utilitzaran. Presentar-ho per escrit, format treball en A4, lletra Calibri 12. 4.- Temps del vídeo-reportatge: 3 o 4 com a màxim.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
● ● ● ● ● ● ●

La selecció i l’ordenació de la informació L’estructura i les característiques de la tipologia de text: El Reportatge L’originalitat del muntatge. Qualitat de les imatges i del so (és important assegurar els aspectes tècnics) Ajustar-se al temps marcat Seguiment dels protocols i del google drive Correcció lingüística

6.- REPORTATGE EN FORMAT EBOOK
OBJECTIU: TeniNT present que ha estat l’any Calders i que a l’escola es treballa a cursos diferents i de forma diferent s’haurà d’elaborar un reportatge. PROCEDIMENTS 1.- Primer analitzar la tipologia de text: el reportatge http://pau-lengua.wikispaces.com/g%C3%A9neros+period%C3%ADsticos

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm#X Aquest enllaç imprescindible: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/llenradiofonic

2.- Contingut del reportatge: Explicar i ii Breument, l’any Calders El treball que d’ell es fa a l’escola

iii Tots els procediments de treball dels alumnes de 4t i els resultats finals Els articles han de ser breus, variats, amb fotografies i imatges, i amb codis QR dels diferents treballs digitals iv Revisar els diferents articles amb la professora per valorar-ne el contingut i el format v Donar un títol a la revista i confeccionar una portada

vi Un cop organitzada i editada en format word, penjar en format digital (issuu o altres) CRITERIS D’AVALUACIÓ: s’ajustaran a les pautes que s’han marcat en els procediments i es valorarà la qualitat, el rigor i la correcció lingüística del projecte.

7 i 8.- VIDEO SCRIBE
OBJECTIU: Tenint present que ha estat l’any Calders i que a l’escola es treballa a cursos diferents. a Elaborar un reportatge que expliqui tots els procediments de treball i resultats finals. (fins a portes obertes)
b

Reproduir la vida de l’autor amb video scribe.

PROCEDIMENTS: 1.- Primer analitzar la tipologia de text: el reportatge (veure enllaços)

http://pau-lengua.wikispaces.com/g%C3%A9neros+period%C3%ADsticos http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_1.htm#X Aquest enllaç imprescindible: http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/llenradiofonic 2.- Conèixer bé el recurs videoscribe i preparar prèviament el material gràfic i del contingut que es necessitarà. EXEMPLE http://www.tmiquebrossa.blogspot.com.es/2013/01/ruta-joan-brossa-ambvideoscribe_13.html TUTORIAL http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YxW5FfuFyvc 3.- Elaborar un guió amb l’ordre i l’estructura (text i imatge) que s’utilitzarà. 4.- Presentació en format A4, calibrí 12, per a la validació i execució. 5.- Temps del vídeo-reportatge: 2 o 3 minuts com a màxim (calculant la durada de la música que s’hi afegeix) CRITERIS D’AVALUACIÓ: s’ajustaran a les pautes que s’han marcat i a la qualitat final del projecte: a nivell de so, d’imatge i de contingut.

9 i 10.- PROJECTE Google Maps
Google Maps és un entorn tecnològic i metodològic que permet incorporar informació a en un lloc concret d’un mapa i al mateix temps permet crear una ruta. Es presenten dues opcions de treball: OBJECTIU 1: Els alumnes que estiguin interessats en aquest treball tenen com objectiu crear la ruta vital de Pere Calders, I els seus passos per la geografia catalana, francesa i mexicana. Possible títol: LES PETJADES DE PERE CALDERS/ O SEGUINT ELS PASSOS DE PERE CALDERS... OBJECTIU 2: Mapscontes de Pere Calders, ubicar àudio o vídeo contes en un googlemaps (grup de tres alumnes dos dels quals han de ser seleccionats pel seu

nivell de lectura oral, un pot cobrir els aspectes tècnics al google maps i a l’edició de l’àudio.)

PROCEDIMENTS DE TREBALL (les petjades de Pere Calders) 1.- Anotar la ruta i els referents biogràfics i bibliogràfics a partir dels enllaços recomanats. 2.- Seleccionar i elaborar la informació, les imatges, vídeos o àudios 3.- Presentació del resultat a la professora en format esborrany per a la validació. 4.- Experimentar amb l’eina de google maps, disposeu de tutorials: TUTORIAL GOOGLEMAPS: http://www.youtube.com/watch?v=lzmb0i2qBfU (HI HA MÉS TUTORIALS, PODEU CONSULTAR AQUEST O QUALSEVOL ALTRE) 5.- Mentre es treballa amb el google maps no es farà públic el contingut, triar l’opció “privat”

RECORDEM QUE LA TECNOLOGIA ÉS L’EINA DE TREBALL PERÒ QUE EL CONTINGUT ÉS LA PART ESSENCIAL. Es tracta, doncs, de penjar informació validada i contrastada per les fonts consultades i recomanades. PROCEDIMENTS DE TREBALL : MAPSCONTES de Pere Calders. (requisits: les persones que s’apuntin en aquest projecte hauran de passar una prova de lectura en veu alta amb la professora) 1.- Selecció de 5 contes de Pere Calders ubicats en indrets diferents del món. 2.- Lectura: claredat, vocalització, entonació, expressivitat, música, sons i efectes especials. MÀXIM RIGOR. 3.- Crear 4 àudio contes, utilitzant Audacity i biblioteca de música i sons. Format MP3. 4.- Pujar a la xarxa (Canal Ivoox) la producció d’àudios que s’hagin creat entorn de l’autor i la seva obra. (parlar-ne amb la professora, ja existeix un canal del col.legi on es penjarà) (Serà el lloc web que permetrà penjar-hi més contes, d’altres alumnes de cursos diferents). 5.- A cada lloc (del mapa) s’escriurà el títol del conte, l’obra a la qual pertany, l’any d’escriptura i si va obtenir cap premi, una imatge del llibre i l’àudio creat.

11.- Biobliografia amb POPPLET
A partir d’aquests enllaços: Webs de referència per a la biografia: http://www.iec.cat/perecalders/ http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=645&p_num=3

OBJECTIU: Elaborar un mapa conceptual que expliqui la vida i l’obra de l’autor PROCEDIMENTS I PRESENTACIÓ ● Ha d’incloure una versió en paper, on hi constin els objectius i el procés d’elaboració i selecció de la informació. ● Procurar inserir-hi imatges, vídeos, audios... (en cas que l’eina 2.0 no ho permeti es farà captura de pantalla) ● I en versió web (URL) que s’inclourà en versió QR en el treball de paper. . CRITERIS D’AVALUACIÓ: La selecció i l’ordenació de la informació Enllaços, imatges, vídeos inserides La presentació formal, lingüística i ortogràfica Seguiment del desenvolupament del projecte al google drive

● ● ● ●

12- STOP MOTION
Objectiu: adaptar un conte de Pere Calders a format vídeo stop motion. PROCEDIEMENTS 1.- Informeu-vos de com funciona. a) Aquí teniu un enllaç, però penseu que hi ha una app de mòbil iMotion HD que també ho permet. https://sites.google.com/a/xtec.cat/stop-motion/que-es-un-stop-motion b) Vegeu models amb tècniques diferents: lletres, plastilina, joguines, objectes,etc... http://vimeo.com/9173975

2.- Seleccioneu el conte que voleu adaptar en aquest format de vídeo. Presenteu la proposta a la professora, per tal que no hi hagi cap més grup de treball que hagi triat el mateix. Pot ser del llegits o l’aula o els que trobareu en aquest enllaç (microcontes): http://www.rodamots.com/calaix.asp?text=CaldersBreus 3.- Elaboreu una escaleta amb les escenes, imatges, veu i/o música que anirà a cada fotograma. Després el presenteu a la professora per tal que hi doni el vist-i-plau i ja el podreu crear. 4.- Creació i presentació de resultats en format compatible amb el vostre PC. ATENCIÓ: NO US OBLIDEU D’APLICAR ELS PROTOCOLS D’EDICIÓ QUE TENIU AL SURO DE LA MATÈRIA.

13- VIDEO CONTE AMB STORY BIRD
OBJECTIU: Realitzar un vídeo conte amb el text íntegre de Pere Calders. Es partirà de contes curts, fer-ne un parell o tres per grup, en funció de la llargada o la complexitat del muntatge. PROCEDIMENTS 1.- Selecció dels contes d’aquest enllaç http://www.rodamots.com/calaix.asp?text=CaldersBreus i vist- i-plau de la professora, per tal d’evitar que els vídeo contes no es repeteixin. 2.- Visualitzar tutorial i exemples de l’eina Story bird: http://storybird.com/ 3.- Elaboreu una escaleta amb les escenes, imatges, veu i/o música que anirà a cada fotograma. Després el presenteu a la professora per tal que hi doni el vist-i-plau i ja el podreu crear. 4.- Creació i presentació de resultats en format compatible amb el vostre PC.

14.- VÍDEO CONTES amb eines a triar dels generadors següents:
OBJETIU: Elaborar un vídeo conte amb qualsevol dels generadors recomanats ENLLAÇ QUE RECULL MOLTS GENERADORS DE VÍDEO ANIMACIÓ. http://www.educatorstechnology.com/2012/06/list-of-best-free-digital-storytelling.html www.edu365.cat/crea

PROCEDIMENTS. 1.- Seleccionar el conte a triar i l’eina 2.0 de vídeocreació. 2.- Validar l’elecció amb la professora 3.- Elaborar un guió amb les imatges i el text- S’haurà de presentar prèviament a la creació amb l’eina. ATENCIÓ: NO US OBLIDEU D’APLICAR ELS PROTOCOLS D’EDICIÓ QUE TENIU AL SURO DE LA MATÈRIA.

15.- CREACIÓ D’UN CONTE GRÀFIC

16.- CREACIO D’UN CANAL ÀUDIO CONTES DE PERE CALDERS
( A L’IVOOX DEL COL.LEGI) OBJECTIU: Crear àudiocontes, de les lectures realitzades a classe.

17.- INNOVEM AMB L’IPAD: APPS EDUCREATIONS O PUPPETPALS HD

Related Interests