You are on page 1of 48

BI LUN Ti:

Phong cch lnh o c on ca To Tho

MC LC [ \
PHN M U ............................................................................................................
1. LI M U ................................................................................................................. 2 2. PHNG PHP NGHIN CU ................................................................................. 3

CHNG 1: C S L LUN .......................................................................... 4


1.TNH KH ........................................................................................................................ 4 2.TNH CCH .................................................................................................................... 6 3.NNG LC ..................................................................................................................... 8

CHNG 2: THC TRNG ............................................................................... 9


1. GII THIU V TO THO V BI CNH TC NG ................................... 9 1.1 Tiu s To Tho ......................................................................................................... 9 1.2 Bi cnh tc ng ....................................................................................................... 22 2. PHN TCH THC TRNG CC THUC TNH TM L CA TO THO ................................................................................................................................ 12 2.1. Nhng im ni bt trong tnh kh ca To Tho ................................................. 13 2.2. To Tho- Chn dung mt nhn vt a tnh cch ................................................. 15 2.3. Nng lc c nhn ca To Tho .............................................................................. 21

CHNG 3: GII PHP..................................................................................... 34


1. MC TIU .................................................................................................................. 34 2.BI HC KINH NGHIM V GII PHP 2.1 Bi hc kinh nghim 2.2 Gii php ..................................................................................................................... 34 3. NG DNG TRONG THC T ............................................................................... 38

PHN KT LUN .......................................................................................................


1. KT LUN ................................................................................................................... 40 2. NG DNG TI ................................................................................................... 41 3. PH LC ...................................................................................................................... 42 4. TI LIU THAM KHO ........................................................................................... 47

tc ng nhng tm l lnh o chnh l nn tng cho vic t c mc tiu y. y l mt mng ni dung rt th v ca tm l ngh thut lnh o m nhm chng ti mun i su tm hiu c ci nhn tng qut hn, su sc hn v chn dung ca mt nh lnh o. C rt nhiu nh lnh o ni ting c c th gii ghi nhn, v c l trong nhiu nht l Trung Hoa, mt quc gia ni ting vi b dy lch s ho hng. Nhc n Trung Hoa, chng ta khng th khng nhc n To Tho, mt v mnh tng trong lch s, ngi thng nht by phn mi lnh th Trung Quc v t nn mng cho nh Hn thng nht t nc sau tny. Th nhng, To Tho li l nhn vt gy bao tranh ci cho ngi i xa v nay khi mt trng phi cho rng ng l mt ngi mu m v xo quyt, khng ng tn trng, mt trng phi khc phn bc iu . Vy u mi l To Tho mt nh lnh o ni ting ca lch s? v chng ta hc c g t v tng ny? V chnh l l do m nhm quyt nh chn nhn vt ny lm sng t phn no ti v tm l ca nh lnh o m nhm ang tin hnh nghin cu nhm mang n mt gi tr no cho tt c nhng ai ang trong qu trnh pht trin mc tiu lnh o ca mnh ni chung v cc bn ang nghin cu mn tm l ngh thut lnh o ni ring. Vi s n lc ht sc, nhm mong mun ti ny c thc hin mt cch hon thin nht v t c kt qu nh gi tt nht. Tuy nhin, nhng sai st l iu khng th trnh khi. Nhm chng ti rt hn hnh nhn c nhng gp ca thy v cc bn hon chnh ti hn. Xin chn thnh cm n v chc sc khe.

LI M U

rong mt t chc, ngi lnh o bao gi cng ng mt vai tr ht sc

quan trng, mt t chc khng th tn ti nu khng c ngi lnh o.Vy

nh th no tr thnh mt nh qun tr thnh cng? C rt nhiu yu t

PHNG PHP NGHIN CU: Da trn nhng l thuyt mn hc Tm l v ngh thut lnh o, t ti chn, nhm tin hnh xc nh mc tiu nghin cu. Nhm cng thc hin mt cuc kho st nh i vi cc bn cng lp xc nh tm l qun l ca cc bn, nhm to s thun tin trong vic ng dng ti nghin cu. Bn cnh t, khi nghin cu v To Tho, nhm s dng ti liu t nhiu ngun khc nhau sch, bo v internet. Trong , Tam Quc Din Ngha ca tc gi La Qun Trung l ti liu c nhm s dung nhiu, nhng nhm khng nhn To Tho theo ci nhn ca La Qun Trung m ch da vo nhng s kin v ng trn gc khch quan ca lch s nhn nhn s vic.

CHNG 1:

C S L LUN V TNH KH, TNH CCH V NNG LC


Cc thuc tnh tm l l nhng hin tng tng i n nh, kh hnh thnh v mt i, to thnh nhng nt ring bit ca nhn cch cho phi cc qu trnh v trng thi tm l ca ngi y.Thuc tnh tm l bao gm ba phn chnh, chnh l kh cht, tnh cch v nng lc.

1.1 Tnh kh
Tnh kh l s biu hin v mt cng , tc v nhp cu cc hot ng tm l trong nhng hnh vi c ch cch ni nng ca con ngi Tnh kh l thuc tnh tm l c nhn,gn lin vi kiu hot ng thn kinh tng i bn vng ca con ngi,l ng lc ca ton b hot ng tm l ca con ngi v c biu hin thng qua cc hnh vi, c ch, hnh ng ca h hng ngy. Hot ng tm l c nhn biu hin ra bn ngoi rt khc nhau: c ngi hng hi, hot bt, c ngi u t, lo lng, c ngi trm tnh bnh thn, c ngi li vi vng nng ny Nhng biu hin nh vy ch r hot ng tm l ca con ngi mnh hay yu, nhanh hay chm, ng u hay bt thng. chnh l tnh kh ca con ngi (hay cn gi l kh cht ca c nhn). Vi cch hiu ny c th ni tnh kh ca con ngi ch yu b nh hng bi h thn kinh ca con ngi v mang tnh cht bm sinh. Cn c vo cc hot ng h thn kinh ca con ngi nh: Cng hot ng, trng thi h thn kinh C th phn lm 4 loi tnh kh c bn ca con ngi nh sau: 1.1.1 Tnh kh linh hot. y l loi tnh kh tng ng vi kiu thn kinh mnh cn bng linh hot ca hng phn, c ch, nn loi ngi ny hot ng mnh m, rt d thnh lp phn x c iu kin. H nhn thc nhanh, nh nhanh, phn ng nhanh. Xc cm d dng xut hin v bc l, vui tnh, lc quan, tnh tnh ci m, vui v d gn v d bt chuyn, lin h nhanh chng vi mi ngi xung quanh. H giao tip rng ri, thn mt.H tham gia hng hi mi cng vic, nhit tnh v tch cc trong cng vic, d thch ng vi hon cnh mi. Nhng h cng c mt s nhc im nh nhn thc nhanh m cha su, tnh cm d thay i, chan ha vi
5

mi ngi xung quanh nhng d hi ht b ngoi, hnh ng thng thiu kin tr nhn ni. Hnh ng ca h d phng cng d xp. 1.1.2 Tnh kh bnh thn Loi tnh kh ny tng ng vi kiu thn kinh cn bng khng linh hot. Do nhng thuc tnh thn kinh khng linh hot nn loi ngi ny kh thnh lp phn x c iu kin, nhng khi thnh lp th kh ph v. Loi ny c tm l bn vng su sc. H nhn thc hi chm.Tnh cm thng o.km hm s xc cm, b ngoi tng chng nh thiu nhit tnh, t chan ha vi mi ngi, thiu ci m, d b nh gi l khinh ngi. H thng bnh tnh v chnh chn trong hot ng, t ni ci, ba hoa, kin trung thn trng trong hnh ng. Nng lc kim ch v t ch cao, lm vic u n, c mc v c phng php khng tiu ph sc v ch. Loi ny c nhc im l chm chp, t biu l s hng hi, xung phong hay do d nn b l thi c,c cao thch nghi vi mi trng chm. 1.1.3 Tnh kh nng ny Loi tnh kh ny thng tng ng vi loi thn kinh mnh v khng cn bng. Tm l h thng biu hin mt cch mnh m. h nhn thc tng i mnh nhng khng su sc. H vi vng hp tp, nng vi khi nh gi s vic. c bit h d b kch thch v khi b kch thch th thng phn ng nhanh v mnh. Tnh cm ca h bc l mnh lit, nhng d thiu t nh. H rt thng thng, trung thc qu quyt. Trong cng tc h dng cm. Can m, hng hi, si ni.H thng l nhng ngi tht lng ni thng. Nhc im ca h l tnh kim ch km, d b xc ng tht thng.H nng ny, bp chp nn phung ph nhiu sc lc m rt d b kit sc.trong vic lm th h t ra qu quyt nhng d i n ch liu mng.Vi loi ngi ny nn c x t nh, nh nhng trnh ph bnh trc din. 1.1.4 Tnh kh u t. Loi ngi ny tng ng kiu thn kinh yu nn loi ngi ny t hnh ng. H thng c biu hin lo lng, thiu t tin. Nhn thc ca h kh su sc, t nh c s suy ngh su sc, chin chn, nng lc tng tng di do, lng trc c hu qu ca hnh ng. Tnh cm ca h bn vng v thm thit.ci m vi ngi xung quanh vi thi
6

du hin v rt d dng thng cm vi mi ngi. Hay t l nhng trong nhng hon cnh bnh thng, quen thuc h lm vic tt v c trch nhim vi nhng cng vic c phn cng. Nhc im ch yu ca loi ngi ny l thiu tinh thn vn ln, dm ngh, dm lm. Nhng tc ng bn ngoi c bit l nhng tc ng mnh d lm cho h e ngi. s st, h km kh nng lm quen vi ngi xung quanh. Nhn b ngoi h c v y m, yu ui.

1.2 Tnh cch


L s kt cc thuc tnh tm l c bn v bn vng ca con ngi m nhng thuc tnh y biu th thi ca con ngi i vi hin thc v biu hin trong hnh vi ca con ngi. Mi mt thuc tnh c gi l mt nt tnh cch. mi con ngi c nhiu nt tnh cch, c nhng tnh cch tt nh chm ch, khim tn, dng cm, trung thc..v nhng c tnh xu nh kiu ngo, hn nht, di trMt con ngi c c nhng nt tt v nhng nt xu. Tnh cch cn l thi ca con ngi i vi ngi khc, l c s ca con ngi i vi x hi, n chnh l b mt o c ca con ngi. Tnh cch c hnh thnh do nh hng ca mi trng sng v gio dc ca mi ngi. Nhng tnh cch cng c mt phn do bm sinh m ra. 1.2.1 Biu hin Cu trc ca tnh cch co hai mt: mt ni dung v mt hnh thc Mt ni dung l h thng thi ca con ngi, bao gm thi i vi x hi nh ( lng yu nc, lng nhn i, s tn trng con ngi, s lch s, vn ha) thi vi lao ng( chm ch, li bing, tch cc, tinh thn trch nhim) v thi vi bn thn( s khim tn, s kiu ngo, tnh t trng). H thng thi ca con ngi l mt bn trong, mt quan trng ta thng gi l t tng ca con ngi. Mt hnh thc ca tnh cch l s biu hin ra bn ngoi ca thi . y l h thng hnh vi, c ch, cch ni nngca con ngi, l s c s ca con ngi i vi ngi khc. Ni dung v hnh thc ca tnh cch c quan h phc tp, vai tr ca con ngi th hin hnh vi ng x ca h v d nh mt ngi tn trng ngi khc ta c th d dng nhn ra qua cch h cho hi.Trong trng hp ny t hnh vi ta c th suy ra c thay , ni chung mt thi tt thng th hin ra c hnh vi tt.
7

Ta cn ch n 4 kiu ngi sau y: Kiu Kiu 1 Tn gi thc tt Kiu 2 Biu hin cng tt, i x vi mi ngi tt. Ngi c th tin tng c. Ni dung xu hnh L kiu ngi xu ton din, con ngi c bn cht thc xu xu v hnh vi c ch cng xu. Trong hot ng qun ta cn c bin php cng quyt i vi loi ngi ny. Kiu 3 Ni dung xu hnh L kiu ngi gi di, thiu trung thc, l con ngi thc tt th on nham him B ngoi thn tht ni ci m trong nham him git ngi khng dao. Hiu i nhng c c, thng bit cch che y. Nh qun tr cn cnh gic vi loi ngi ny. Kiu 4 Ni dung tt hnh L loi ngi c bn cht tt nhng cha tng tri thc cha tt cha c gio dc, hng dn. C thc tt vi mi ngi v x hi nhng cha bit cch biu hin ci tt ca mnh. Loi ngi ny cn phi: hc n, hc ni, hc gi, hc m. H thng vng v lm n km hiu qu nhng nhit tnh, tch cc 1.2.2 Mi trng C rt nhiu yu t nh hng n s hnh thnh tnh cch: Nn vn ha trong con ngi ln ln, nhng iu kin sng ban u, cc chun mc trong gia nh bn b, tng lp x hi v cc kinh nghim sng ca con ngi. R rng mi trng sng ng vai tr rt quan trng trong vic hnh thnh tnh cch. Nn vn ha trong con ngi ln ln s quy nh cch suy ngh v hnh ng ca con ngi. V d, ngi phng Ty rt quen vi x hi cng nghip, cnh tranh c lp trong khi ngi phng ng li l tnh cng ng tinh thn hp tc v cc gi tr gia nh Mi trng sng ca con ngi, iu kin sng ca h, cch thc gio dc ca cha m v nh hng ca nhng ngi xung quanh gii thch c l do cho s khc
8

Ni dung tt hnh L kiu ngi ton din, c thi tt, hnh vi c ch

bit ca cc anh ch em rut trong khi quan nim di truyn khng gii thch c. R rng c hai yu t di truyn v mi trng u quan trng trong vic hnh thnh nn tnh cch ca con ngi: Di truyn to ra cc yu t, nhng ton b cc tim nng ca mt ngi s c xc nh bi kh nng m con ngi iu chnh i vi cc nhu cu v i hi ca mi trng. 1.3 Nng lc L nhng thuc tnh tm l ca c nhn gip cho vic con ngi lnh hi mt lnh vc kin thc no c d dng v nu h tin hnh hot ng trong lnh vc th s c kt qu cao. Nng lc l mt tng hp nhiu phm cht nh: vn tri thc, kh nng t duy v hot ng tr tu, nhng k xo, nhng c im thun li ca c thv nhng c im khc. Kinh nghim ch l nhng ci con ngi tri qua hoc tch ly qua hot ng.N l mt trong nhng yu t to thnh nng lc. C trng hp kinh nghim khng phi nng lc. Nng lc c hnh thnh ch yu qua qu trnh sng v rn luyn ca c nhn, trong hot ng ca c nhn. C nhiu loi nng lc nh nng lc ti to, nng lc sng to, nng lc chung v nng lc ring, nng lc nghin cu hc tp. nng lc qun l, t chc l nng lc cn thit, quan trng i vi nh lnh o. Khi nh gi nng lc ca con ngi cn ch n nhng c im sau y: S nhy bn tinh t khi nhn thc( pht hin vn c nhanh chng hay khng). Kh nng quan st nhanh chng v chnh xc. Kh nng t duy v gii quyt vn (c su sc, linh hot, sng to, c o khng) Trnh nhn thc ca con ngi( trnh kin thc, trnh vn ha x hi, trnh kinh nghim sng, trnh t duy)

CHNG 2:

THC TRNG V TM L LNH O CA TO THO


1. Tiu s To Tho v bi cnh tc ng
1.1 Tm tt tiu s To Tho t l c Mnh (155-220) l mt nhn vt quan trng trong Tam Quc, l ngi t nn c s cho th lc qun s ct c min Bc Trung Quc, lp nn chnh quyn nh Ngy. To Tho nguyn gc l h H Hu. Cha ng l H Hu Tung, do lm con nui ca mt v hon quan l To ng, nn i h li thnh To Tung. Nm 20 tui, ng thi Hiu Lim, lm quan cai tr kinh thnh Lc Dng, ni ting l ngi nghim tc. Ch ca i thn Kin Thc phm ti vc dao i m, ng sai bt vo ph nh roi thng thng khng v n. Nm 184, cuc khi ngha Hong Cn do Trng Gic lnh o bng n. To Tho cng cc qun phit a phng cng cc tng trong triu nh n p thnh cng, nn c phong lm quan trong triu. Khi Th s Ty Lng l ng Trc khng ch triu nh, t xng l Thi s, To Tho ch trng hnh thch ng Trc. Do vic khng thnh nn To Tho b trn v tham gia vo nhm qun ch hu do Vin Thiu cm u nh ng Trc vo nm 191. Sau , To Tho c Vin Thiu c lm Th s Thanh Chu v thu nhn 2 vn qun Khn vng Thanh Chu u hng. T , ng bt u thc hin nh ly khai v pht trin thnh mt qun phit ct c c lp. Vi ti nng qun s v chnh tr, bit trng dng nhn ti, To Tho ln lt tiu dit cc qun phit min Bc Trung Quc nh L B, Vin Thut, Trng T... c bit, trong trn chin Quan , bng s khn ngoan mu lc, ng lt ngc tnh th, chin thng c i qun ca Vin Thiu vn hng mnh hn rt nhiu, xoay chuyn cc din, To Tho chng nhng tha hng c mt s binh lc hng hu ca Vin Thiu m cn to th lc thng nht H Bc. Sau khi thng nht Trung Nguyn, To Tho ko xung pha nam. Tuy nhin, do
10

ch quan khinh ch v thiu kinh nghim thy chin nn trong trn chin Xch Bch, i qun To Tho b tht bi trc lin qun ca 2 qun phit khc l Lu B v Tn Quyn, v k hoch thng nht Trung Quc. T , To Tho quyt nh tp trung xy dng nn tng chnh tr pha Bc v ch i thi c. Sau trn Xch Bch, v c bn th ng ca ba h To, Tn v Lu kh vng, lc lng kh cn bng nn To Tho khng cn thi c nam tin thun li thng nht Trung Hoa na. Th chn vc hnh thnh. Nm 211, To Tho tiu dit th lc h M Ty Lng, thng nht hon ton Trung Nguyn. Nm 215, qun To nh chim Hn Trung ca Trng L, nhng n nm 219 li b qun Thc chim mt. Vi chiu bi "Mn ting thin t ra lnh cho ch hu", To Tho a Hn Hin lm bnh phong thc hin cc quyt nh chnh tr, qun s. To Tho lp Ha Xng, khng ch triu nh, t xng Tha tng (nm 208), thng dn n tc Ngy cng ri Ngu vng. Nm 220, ng mt, th 66 tui. Ngi con c k v l To Phi p vua Hn Hin nhng ngi, lp ra nh Ngu, ng Lc Dng. l vua Ngu Vn . To Tho c truy tn l Ngu V . 1.2 Bi cnh tc ng Tm l con ngi phc tp, c hnh thnh trn c s s tng ha cc tc ng ca hon cnh khch quan vo cc nhn t ch quan. Tm l To Tho cng c hnh thnh da vo s tng ha nh trn. y c mt s yu t, s kin tc ng ti tm l To Tho r nt: 1.2.1 Yu t khch quan: To Tho xut thn t gia nh hon quan, l con ca To Tung, To Tung l con nui ca To ng mt hon quan phc v nhiu i vua, c phong tc hu, c th lc rt ln trong cung. Nh v cng giu c, ng thi ch trng gio dc nho gio truyn thng. To Tho con nh giu nn bn b thng r r chi bi quy ph. Khi trng thnh To Tho lm quan trong triu, nh bao s phu cng thi, To Tho cng b nh hng bi t tng Nho gio ph vua gip nc. Nhng sau li nhn ra s thi nt cng cc ca triu nh nh Hn by gi quan li phn nhiu l mua chc m nn ch lo v vt, cn nhng ngi c lng vi nc li khng tr tu v sc lc. Hon cnh hin thc thay i nn t tng To Tho cng b nh hng thay
11

i theo. Trong thi gian lm quan ti triu nh, To Tho c c i nh dp bn gic cp Khn Vng. iu kin ny khin cho To Tho c s quan tm nghim tc n ngh thut qun s c bit l binh php Tn t. To Tho lp nhiu chin cng nn c thng dn ln cc chc ln lm vic trong triu nh, tip xc vi v s mu k chnh tr nham him. Chnh thi gian lm quan ny to iu kin hnh thnh To Tho kh nng v qun s, chnh tr, kinh t hn ngi. Sau khi hnh thch ng Trc bt thnh, To Tho b truy n khp ni phi ngy m ln trn v qu nh. Trn ng i lun b lng sc 1.2.2 Yu t ch quan: T nh To Tho thch chi bi, chng li suy ngh, nn np gia gio chnh thng. To Tho sm mang trong mnh ch mun lm t nc c cng thnh, khi phc quc gia. Bng chng l khi ng Trc dng binh quyn khng ch triu nh, c hip nh vua, To Tho khng mng an nguy ln suy tnh cho bn thn, liu mng mang dao i hnh thch ng Trc. Tm trng lo lng bt an khi b truy ui m sinh ra nghi ng moi vic. Thm s vic git nhm gia nh ngi bn l L B Sa khin to Tho tri qua bin i tm l v cng ln.

Bng phn tch cc yu t ch quan, khch quan v s tc ng n tnh cch.


(trang tip theo)

12

STT Khch quan 1

Ch quan

Tnh cch hnh thnh

Hon cnh kim kp ca Thch chi bi, ght t ph, mu mo, linh gia nh, rt ch trng khun kh. hot m trn hc. Cho vic hc nho gio truyn nn mi c chuyn To thng. Tho din kch khin ngi ch b mt uy tn vi To Tung. ang lm quan trong triu nh nh Hn + nh hng ca t tng Nho hc ph vua ang nng n. Mun phc hng t nc, chn chnh triu nh. y l nguyn vng tht nn mi c chuyn To Tho, khng lo nguy him Sau li nhn ra s c mt, liu mng nt ca vng triu nh em dao hnh thch Hn. ng Trc. Hnh thnh t tng chnh thng ph vua ri chuyn sang t tng b quyn t mnh thng nht t nc. Qu trnh thay i ny khin To Tho mang nhiu nt tnh cch nhiu nhm tnh cch, thuc v nhm a tnh cch.

Sau khi hnh thch ng Trc bt thnh, Tho b truy n, phi trn v qu. Trn ng trn chy lc no cng b truy lng c triu nh c i nh gic Khn Vng ang lm lon. Sau li thng chc lm quan trong triu tip cn vi xo k chnh tr.

Mang theo lo lng bn a nghi cc . mnh. Tm l tri qua bin i khi git nhm gia nh L B Sa. To Tho ham hc hi. Nng lc v qun s v To Tho thng ni chnh tr. rng: S hc phi coi trng t nh, ln ln u c km, cng vic nhiu, hc khng tt na

2. Phn tch thc trng


Hng nghn nm nay, ngi i vn c ci nhn mit th i vi To Tho. Tht l oan cho ng qu, nhng trn i, ng l c ngi thanh minh. Ci th c lm vua, thua lm gic khin To Tho nhiu khi tn nhn. Th nhng, nu bng d c c th lm sao Tho c th thu phc c rt nhiu tng gii nh vy? Tnh kh, tnh cch v nng lc ca ng chnh l nguyn nhn gip ng c c thnh
13

cng . 2.1 Nhng im ni bt trong tnh kh ca To Tho: Tnh kh con ngi ch yu b nh hng bi h thn kinh ca con ngi v mang tnh bm sinh. Nh phn c s l lun cp, vi c im ca tng loi kh cht, ta thy To Tho th hin r nt tnh kh linh hot ng thi cng mang mt phn tnh kh nng ny. 2.1.1 Tnh kh linh hot. y chnh l u im d thy nht to nn mt gian hng nh To Tho. Ngay t nh, Tho chng t mnh l kiu ngi c tnh kh linh hot ni tri. iu c th hin qua cu chuyn i p gia Tho v ch. Thu nh Tho thch chi bi phng tng, thch sn bn, t chu hc hnh v t ra tinh ranh. Ngi ch rut thy To Tho nh vy thng mch vi To Tung v cc vic lm ca chu. To Tho bit vy ngh cch, mt ln gi b trng gi ng ln ra. Ngi ch chy i gi To Tung, nhng khi thy cha n th To Tho li ti tnh nh bnh thng. To Tung hi nguyn do, To Tho ni rng: V ch khng thch con nn by t iu xu thi Do To Tung khng tin li ngi ch mch ti ca To Tho na V nhng quyt sch trng i, To Tho vn th hin ra l ngi c tnh kh linh hot. Tnh kh ny gip ng thun li khi hoch nh nhiu chin lc v m. Truyn xa cho rng Tho gian di, xo tr nhng Tho hn ngi ch, bit khi no cn ni di, khi no cn ni tht. Tnh kh khin ng c nhng chin lc tn cng khin k th bt ng, th ng v tr tay khng kp. V d in hnh nh: lc To Tho vy nh T Chu. Qun m cc ni bit tin lin ko qun n gip T Chu chng To Tho. Lu B vit th xin ging ha da rng nu Tho khng nghe th s pht ng chin tranh. Thc ra cc ni ch hu ch h trng thanh th ch qun n gip th khng c bao nhiu, nhng ngy lc y To Tho nhn c tin L B ang thng lnh mt i qun ln cng kch cn c ca mnh. Tho thy th nguy bn vit th ni rng n mt Lu B nn mi chu ha ng thi nhanh chng rt qun v cn c, s vic ny th hin To Tho khng b cun theo mc tiu nh trc, lun tnh to sn sng thay i chin lc mt cch linh hot. Nu tnh kh khng ni tri mng linh hot, chc chn khng c ai c th chuyn hng chin
14

lc nh th ny. Khng nhng th, To Tho cn rt nhanh tr khi x l nhng tnh hung khng lng trc. Khi cn l thuc h ca ng Trc, v Trc l ngi di Vua lng quyn nn ai cng mun git. Mt hm, To Tho mang theo con dao qu hnh thch ng Trc. Tho v Trc ni chuyn trong ph tha tng, v Trc qu mp nn khng ngi c lu, khi Trc nm quay lng, Tho rt dao nh m th Trc quay li. Tho lin gi v a dao ln cao, cui u xung v ni l c vt qu mun dng ln Trc. Trc cha bit tnh sao th Tho tm c co t. T s vic ny ta thy To Tho c tnh linh hot nhng hnh ng nh, nhng suy ngh, hnh ng c nhn, bit ty c ng bin. Tho lun bit t t mnh trong mi hon cnh v u c nhng cch gii quyt rt hp l v hiu qu.Tho x l tnh hung rt linh hot, ng bit khi no nn nhu, khi no cng c t c nhng li th nht nh. iu th hin mt u c bit t chc, mt tr tu rt ng ngng m ca mt nh lnh o. To Tho li bit li dng nhng s kin xy ra bt ng, linh hot bin thnh nhng iu kin c li. Ta li xem xt tip s kin tiu biu sau: To Tho quay v cu cn c th ri vo th ging co vi L B Bc Dng. Nh h in- mt gia tc ln Bc Dng a th tr hng la qun To Tho b mt trn ha cng tan tc. To Tho vt v lm mi thot c. Tho li tn dng trn thua ny m ku qun s n rng To Tho b cht bng. L B nghe qun d thm bo li lin em qun nh tri qun To Tho trong m nhng khng ng b To Tho xua binh mai phc ra nh mt trn tan tc. Tuy nhin hnh ng no cng c 2 mt u v khuyt. Cng chnh v qu linh hot, c nhng hoch nh bt ng nn ng b nh gi l mu mo, th on. y l im m i th d li dng cng kch, ni xu, h thp ng, nh vo o c chia r i qun ca ng. 2.1.2 Ngoi tnh kh linh hot th Tho cn th hin tnh kh nng. To Tho lc ang hng mnh th mun n cha l To Tung v chung. Khi To Tung i ngang qua T Chu, th s T Chu (ngi nm quyn cao nht T Chu) phi thuc tng l Trng Khi h tng, Trng Khi li tham vng bn git ht nh To Tung, cp vng ri b trn. Tho tc gin em qun nh T Chu bo
15

th cho cha, Tho thng tay tn st dn thng, my vn xc ngui cht y ng, mu chy trn sng. R rng dn thng khng lin quan g n vic To Tung cht nhng v ang mang th hn trong lng, To Tho tnh kh nng ny ln t, to ra hnh ng c nh hng v cng xu n danh ting ca mnh. Hnh ng ny c th khin nhn ti xa lnh, ng thi i th li dng ly c cng kch. Thit ngh, vi vai tr mt nh lnh o, Tho phi bit qun tr bn thn. Vic mt bnh tnh, thiu kim ch, tnh kh nng ny ln t bn thn khi ang cm qun v tnh to hnh nh xu ca mt nh lnh o i vi cp di. 2.2. To Tho- Chn dung mt nhn vt a tnh cch: Vi nhng g c th hin qua con ngi To Tho, ta thy ng ni bt ln chn dung mt con ngi a tnh cch. 2.2.1. Nhm tnh cch tnh cm: t ai bit, Tho cng l mt ngi rt tnh cm. ng hin r nhng tnh cch thuc nhm tnh cch tnh cm. Tnh nh nhn v thnh tht: To Tho vn b ngi i ch ci bi tnh cch di tr nhng trong Tam quc ch chng minh To Tho nhiu khi rt thc th, khng h giu gim ngay c chuyn ring t. To Tho ch ni di khi dng binh (binh bt ym tr). Nm To Tho m nng, khi ng ta 66 tui ci tui gn t xa tri. ng ta vit Di lnh (Di lnh ny chp trong Tam quc ton vn. Quyn 3. Ngy V ). Mt nh chnh tr qun s kit xut nh To Tho, m trong Di lnh khng h c mu sc chnh tr, li l khng ao to ba ln nh cc chnh khch thng lm. V cng ti c mt ca i mnh, To Tho chi ghi mi cu: Ta cm qun ni chung l c, t sai lm ln. Tip theo, To Tho dn d nhng vic rt i thng, t nh m t thip, nng hu v m con ht sut i lao ng vt v, sau khi ta cht, cho h li i ng Tc, khng c ngc i h . Sau , To cn dn phn pht hng qu cho h, trnh lng ph, dy h an giy c kim thm t tin... chnh l nhng tm s tht lng ca To Tho mt tnh cch rt ng qu ca mt nh lnh o. ng thng quan tm n vn tnh cm, quan h ngi vi ngi Tho tuy giao chin nhng vn khng qun dn, vn t r uy c qun vng.
16

Sau khi gii phng Bch M, To Tho s Vin Thiu trt gin ln u dn chng, nn dn h men theo sng Hong i v pha ty. Xa nay ta ch bit chuyn Lu B khi rt lui em theo dn Kinh, Tng, khng bit To Tho cng tng nh th. Trong mt ln nh chim thnh tr, do khng lng thc nn ng sai ngi cp pht lng thc lm ci u ong go nh li ong t s go ko di thi gian, sau ng ti cho vin quan trng coi vic cp pht ri bu u trn an lng qun. y l vic lm thm c cm c vi qun ch. Nhng hy quan tm s vic sau ny, v vic lm trn To Tho tr cng cho s hy sinh oan ung ca vin quan ngy bng cch nhn phng dng sut i c gia nh anh ta. ng l To Tho khng nn chu cp cho gia nh ny m bo mn kch gian tr c trn vn. Nhng tht s Tho khng lm vy. Cho nn vic lm ny cho thy Tho cng ng c xp vo nhm ngi c tnh cch tnh cm. Vi nhng k phn bi bn b, To Tho cng rt coi trng tnh xa ngha c. Trn Cung mt thi l bn ca To Tho trong mt hon cnh c bit. To Tho c b nhim Cn Chu Mc l do cng lao ca Trn Cung. V sau, Trn Cung gip L B chng li To Tho, khi b bt, Trn Cung dt khot khng chu u hng. To Tho ra li thuyt phc hai ba ln, Trn Cung vn khng chu hng. Tho nh rt nc mt h lnh chm, cho ngi hu tng, a m ca Trn Cung v Ha chu cp cn thn. i lc Tho cng d xc ng T bao i nay, Tho mang ting l mt ngi nham him, c c nhng t ai bit rng To Tho cng khc. Khc chin hu cht trn, khc khi bn cht, ngi thn cht. Nhng Tho khng bao gi khc khi lm sai, khi thua trn, b ngi khc s v. Tri li, ng ta ci. l ch khc i ca ng ta. Bi Co l hnh ca ng ta nhc li chuyn lin qun chia r, miu t cnh sng c cc ca dn trong chin tranh, xc cht y ng, ngn dm khng ting g, trng thy m trong lng au xt. Trong trn nh Trng T, To Tho v m sc p ngi thim tr ca Trng T m b phc kch. y c th ni vui, Tho b rung ng trc ci p. Mnh tng ca To Tho l in Vi li cn ng cho Tho chy m b git, chu
17

ca Tho l To An Dn chy khng kp b chm nt thy. Nga Tho b trng tn chy khng c, con trng To Tho l To Ngang (ngi c Tho c cng bi dng lm ngi k tha) nhng nga cho cha m b ch ui kp, git cht. My nm sau, khi li ct qun nh Trng T, i ngang qua Nam Dng, bng ang ngi trn lng nga m khc hu hu, ri li sai qun by c to t qun tng ngy no v Tho m b mnh. S vic ny cho thy trong To Tho c phn c tnh thin v nhm tnh cch tnh cm, cho nn mi xc ng m khc trn lng nga nh th. 2.2.2 Nhm tnh cch x hi: To Tho li l ngi c tnh hi hc. Trong iu vn Tho ch thn vit khc Kiu lo- tc Thi th Kiu Huyn, bn vong nin ca To Tho, c mt on vui nh sau: Khi sinh thi Kiu cng c giao c vi ti rng nu sau ny i ngang m lo m khng cng mt con g, mt u ru th i khng qu m ba bc s b au bng, xin ng c trch. Vi bn b, Tho lun c nhng c ch lm ta ngc nhin v thch th. Khng ng trong iu vn m li c nhng cu dn d n vy, khng mu m quan cch, tnh cm rt chn thc. Tuy hi hc nhng To Mnh c vn th hin c ci uy ca mt nh cm qun. Tam quc din ngha thng khng dn kha cnh hi hc ca To Tho. Tht ra, To Tho rt thch a. Ra trn m ng ta vn a c. Nm Kin An th mi su, To Tho em qun nh M Siu, Hn Toi pha ty. Qun lnh Hn Toi nghe tin To Tho ch thn ra trn lin tranh nhau xem mt. Thy vy, To Tho ln ting bo: Cc ngi mun xem mt To Tho h? Bo cho cc ngi bit, To Tho cng l ngi nh cc ngi, khng ba u su tay g, ch mi tr tu nhiu hn m thi! Khoan dung cng l mt tnh cch x hi ng qu Tho Vi thuc cp hay nhng k phn bi mnh, ng khng chp nht v sn sng b qua. Ln trc Bc Dng, nh h in la To Tho b mt trn ha cng sut cht. Mt nm sau , nh h in li phn bi L B m dng Bc Dng cho To Tho. Tho vo thnh khng truy cu chuyn c vi h in. Li mt ln khc, khi To Tho nh tan o qun vin chinh ca Vin Thiu. Thiu b chy b ri li hm cng vn, qun To nht c em v cho Tho ngh m ra tm th tn ca nhng k phn bi gi cho Vin Thiu trng tr. Nhng To Tho ra lnh t
18

rng ngay ti ch v ni rng: lc trc th ta yu hn Vin Thiu bn thn cn cha gi ni mnh hung chi k khc. S vic ny cho thy To Tho c tnh khoan dung, khng quen bng chuyn c. iu khin b h tin phc v ht lng cng hin. D dng chiu hng cc tng ch, tit kim c xng mu ca binh s. Chnh vic ny khin cho To Tho ginh c nhiu thng li quyt nh nh: nh bi qun Vin Thiu Quan nh thu phc c mu s Ha Du ca Vin Thiu; git L B H B nh vic lm phn ca ba thuc tng ca L B l Ngy Tc, Tng Hin, Hu Thnh. Trong i sng, khng c ai cha tng mc phi nhng li lm, nhng li lm cho d l ln hoc nh u c th lm rn nt cc mi quan h. Do , con ngi cn phi c s tha th cho nhau, khoan dung s gip dung ha cc mu thun hng n cc mi quan h tt p hn. i vi nh lnh o, s khoan dung s gip h nhn c s cm phc, trung thnh v s cng hin t cp di ca mnh. Cng chnh nh s khoan dung m Tho thot cht nh chuyn Quan Cng tha cho To Tho Hoa Dung o khi nh n c ca Tho. Tuy nhin tnh cch ny cng li cho To Tho nhiu mi ha sau ny nh vic To Tho khng git Lu B khi Lu B ang l thuc tng trong qun ca To Tho, mc d lc cc mu s ca Tho u khuyn nn git nhng To Tho khng lm. Kt qu sau ny Lu B chim c mt vng ln to nn th chn vc cn tr gic m thng nht Trung Hoa ca To Tho. Tho l mt ngi y tinh thn trch nhim Tnh cch ny khng ch th hin vic ng nhn trch nhim nui ht gia nh ngi cai qun kho lng thc m cn th hin trong nhiu tnh hung khc. Ngay t khi mi ra lm quan, To Tho ni bt tnh thanh lim v lun tn trng lut php vi phng chm "lut php bt v thn" nn rt c dn n s. L ngi ht sc coi trng ti nng, bt k "qu - tin", To Tho t ra c quan im tin b nht trong m quan li hi . Trong mt ln hnh qun ngang qua rung la ca dn, Tho pht qun lnh nu ai dm la ca dn th chm. Cht c by chim la o ra lm con nga Tho git mnh, dm nt mt vng la. Tho rt gm ra nh t st, cc tng xm li can ngn, Tho vn khng nghe n khi Trnh Dc vin dn s vic thi Xun Thu ra th Tho mi chu, ri ct tc mnh thay th. Tuy c nhiu gc xem xt s vic ny,
19

c th ni vic ct tc ny l mt xo k chnh tr, nhng d sao To Tho cng rt thng thn, rt tht lng ch khng li cho con nga v cc s vic khch quan m t nhn trch nhim v mnh. Tinh thn ny cn c th hin vic ng vit Di lnh, ng nhn thy r v t nc cha yn nn phi tip tc cm qun. Vi thuc cp, ng lun quy chin tch cho h v nhn trch nhim v mnh. Thng thn, thch bn v cu cnh cuc i, cht lng cuc sng. D La Qun Trung c m t To Tho nh mt k c c, mt mu nhn vt c th khin ngi i phi khip m khi ngh n ng ta, song iu nghch l li ch La Qun Trung vn c phi dng nhng li l tt p nht ni v To Tho, k c vic vit nn rt nhiu chi tit xc ng lng ngi m t ti nng xut chng v c li hnh x rt qun t ca con ngi y. Tnh To Tho li thng thn, ngh thng ni thc lng cho d l vic phng din chnh tr. Tnh cch rt th hin phong cch cng trc trc ba qun ca To Tho. Tho lun l ngi t r lp trng ca mnh. Tho khng ni nhiu, nhng ngha cc k su sc. ng ta tuyn b dt khot lp trng ca ng ta: Ch trng thng nht, phn i chia ct, v chia ct s dn n chin tranh, m chin tranh th nhn dn au kh. Qua cng th hin nhng iu ng trn tr khi nc nh lon lc, nhng iu ng lo lng cho i sng nhn dn. Vi To Tho, trong thc c di, trong di c thc. ng bit khi no nn ni tht, khi no nn di. To Tho rt thng minh ch, trong khi thin h u ni di, th v kh tt nht l ni tht. Li ni tht bao gi cng c sc mnh vch trn nhng g gi di, khin bn gian di khng th tip tc di tr. Vy nn thm mt kha cnh na trong tnh cch To Tho: ng ta ni trn tut nhng iu m v sch lc cn phi ni di. Do trong thc c di, trong di c thc, ngay c nhng iu na thc na di, ng ta cng pht biu mt cch t nhin, ng hong. l To Tho, l ch khc ngi ca ng ta. V sao ni To Tho thng thn? V ng cng khai bc l quan im, tham vng ca mnh. Chn thc nht phi k Nhng huyn t minh bn ch lnh, cn gi l Thut ch lnh do To Tho ban b. Xt v ngha, lnh ny c gi tr nh mt cng lnh chnh tr. Vy m n c vit bng bch thoi - mt th ngn ng
20

bnh dn v rt thc. M u bi vn, To Tho vit i rng: Ta vn khng c mu to ln g, v ta bit mnh xut thn khng tt, khng thuc loi con dng chu ging, s ngi i coi thng. V vy, ta ch mun lm mt vin qun th, gi gn chnh gio, to lp i cht uy tn, ngi i bit n mnh. Sau v t nc lon lc, ta thy lm trai phi x thn v nc, phi kin cng lp nghip, nn t m ng nhim v cm qun nh gic. Lc ny yu cu ca ta khng cao, ch mong c lm Chinh ty tng qun, sau khi cht, trn m c khc dng ch Hn Chinh ty tng qun To hu chi m, l tha nguyn lm ri. Gi y tham vng ca ta ln hn. Ta mun tr thnh T Hon cng, Tn Vn cng. V rng hin thi thin h i lon, ch hu ct c. Ta ch mun xng B, khng mun xng . ng cng bo T b trang p, khng t b binh quyn v ..t nc cha yn th chc v ny khng th nhng; cn nh trang p th c th t b. Ta khng th v h danh m qun ci hi nhn tin!... Thit thy khng cn g minh bch hn. Nhng kin To Tho a ra cho thy ng rt bn lnh, rt thng thn. Mt nh lnh o m c tnh cch y s gt hi c nhiu thnh cng. Nu ni To Tho l gian hng, th l phong hn ngi ca k gian hng. Tuy nhin, c im ni bt trong tnh cch ca To Tho l tnh a nghi. y chnh l khuyt im ln nht trong con ngi ng. ng c quan nim: "Th git lm cn hn tha lm", "Ta th ph thin h ch khng thin h ph ta". Sau m mu git ng Trc khng thnh, To Tho chy trn khi Lc Dng. Khi chy n Thnh Cao pha bc Trnh Chu, To Tho gh vo nh ngi quen l L B Sa. Ngi nh L B Sa mi dao m ln nhng To Tho ngh l git mnh nn git c nh L B Sa. V a nghi m Tho khng cho Hoa cha bnh dn n bnh nng m cht. Cng v Tho a nghi m Chu Du c th thc hin k ly gin khin To Tho mt i hai tng thng tho thy chin trong trn Xch Bch. Gia lnh o v nhn vin rt d ny sinh s hiu lm nhau, to nn khong cch. Do , nh lnh o cn mt cch x l kho lo ca mnh, t r vic dng
21

ngi khng nghi ng, khin cho ngi cm thy mnh b nghi ng khng cn lo lng na, t s cng trung thnh vi mnh, ht lng vi mnh. Ngi i gn cho To Tho mi hai tnh cch: ng hong, thm trm, ci m, ho sng, thanh tao, hp dn, nhy bn, phc thin, gian di, xo tr, lnh lng, tn nhn. ng ta va gian tr va thnh thc, gian tr v thnh thc thng nht trong hng, ci thin v ci c ca ng ta cng thng nht trong hng. Tho c khng phi l do bn cht ca ng m do Mi trng hnh thnh tnh cch. Ci x hi phong kin v s tranh ginh quyn lc khin ng phi nh vy. V ng ta c nhng ng ti nn ngi ta khng gi ng l anh hng, m gi l gian hng. Cch dng t ca tc gi cng nh ngi i rt hay. Ch hai t thi cng bc l c hnh nh con ngi a tnh cch nhng y ti nng trong To Tho. 2.3. Nng lc c nhn: Vi nhng g lm c, To Tho c xem l mt chnh tr gia li lc, mt nh lnh o gii, nh qun s c ti. ng l ngi lun hot ng, dm ni dm lm. Nh lnh o ng Cng sn Trung Quc Mao Trch ng khm phc To Tho nht trong cc vng Trung Quc v gi ng l "vua ca cc vua". 2.3.1 Tho l mt nh chnh tr i ti. Khch quan nhn nhn, To Tho l mt chnh tr gia c ti. K t khi l ngi u tin thnh lp ngha binh n khi thc thi chnh sch n in, To Tho t mt tng tr tr thnh nh chnh tr tng tri, hoch nh k sch u ra y. Thnh cng chnh tr ln nht ca To Tho chnh l thc hin chiu bi bt thin t sai khin chiu hu. Trong bi cnh cc chiu hu ng qun ct c khp ni chnh quyn trung ng khng cn sc mnh thc ca n na. Vua trung ng b hai tng L Thi, Quch D cy th nm binh quyn c hip, bn vit mt chiu mi To Tho v gip Vua. To Tho nhn c chiu mi cc tng s li bn bc v vic c nn thc hin chiu bi: bt thin t sai khin chiu hu hay khng? Hu ht u cho rng lm nh vy s l trung tm ch , hng chu s cng kch ca cc chiu hu, kh bo ton lc lng. Nhng To Tho nhn thy Vua l cng c tt nht tp hp, m rng lc lng, l i din chnh ng nht thng nht Trung Hoa. V th tuy ch c mt mnh mu s Tun c c cng kin nhng To Tho vn thc
22

hin ca mnh. Chnh v thnh cng ca chiu bi ny gip To Tho tp hp c mt lc lng ln mnh chim c hn hai phn ba Trung Hoa. Ti nng v phng din chnh tr ca To Tho cn bc l vic Tho nhn ra k h trong lin minh Tn Quyn Lu B lin minh vi Tn Quyn, git mnh tng ca Lu B l Quan V, cu nguy cho Tng Dng, Phn Thnh, ng thi b gy lin minh Tn Lu. Nh c tnh kh v tnh cch nh phn tch trn, Tho c nhng k xo, nhng chin thut, nhng cch to hnh tng chnh tr ca mnh vi th cp m khng phi ai cng lm c. Dng tc thay th cp. Tho ni l lm. in hnh nh vic con nga dm chn xung rung. Vic ng nh rt gm t st l nhm to hnh tng mt nh cm qun dm ni, dm lm lm gng v cng c tinh thn th cp. Mn th cp mua lng qun. Vic chm u th kho ri nhn nui dng gia nh cng l mt trong nhng k xo chnh tr ca To Tho. Khng nhc li lm ca th h. Nh thy trong phn phn tch tnh cch To Tho, s lng ca To Tho khin nhng ngi cp di v cng khm phc, nhng ngi tng manh tm phn ng cng ht sc cm kch. V im ny, nhiu chnh tr gia ng thi v sau ng cha th so snh c. Tho t ra l ngi bit chn im dng thch hp. Nm 216, To Tho gn nh li hn v Bc cng c th lc ri dng biu p vua phi phong mnh l Ngy Vng c uy quyn m trn p qun ng Ng. C tng hi sao ng "khng lp quc v xng "? To Tho ch ni: "C tri qua bao nm chin chinh hy vng gi vng giang sn b ci nh Hn. Nay c lm n chc Ngy Vng, C mn nguyn lm ri, nu c th C ch mong c nh Chu Vn Vng ngy xa thi ch no ham g chc v vng?". Vic To Tho so mnh vi Ty B Hu C Xng i nh Chu v ng khng mun mang ting son ngi nh Hn, nhng sp t cho con chu mnh s l ngi k tc s nghip vng sau ny. Trong hot ng chnh tr, To Tho vn dng kh nhiu t tng
23

Php gia, cao ti tr, coi trng nng lc. Chnh vic cao ti tr, nng lc nn Tho thiu quan tm v mt phm cht, o c. nh gi v ti nng chnh tr ca To Tho, nh nghin cu To Hng Toi vit: To Tho l nh chnh tr kit xut thi phong kin, xng ng c gi bng hai ch "anh hng", m tnh cch nhiu mt th hin ra bng s tn nhn thiu tnh nhn i, chnh l s b sung hiu qu cho thuc tnh gian hng ca ng." 2.3.2 Nng lc qun s: To Tho vn dng linh hot cc php tc qun s ca Trung Hoa c i. Trong thi gian 25 nm (196-220), To Tho bnh nh ht cc l ch hu phng bc, xy dng chnh quyn To Ngy. Bn cnh , ng cn c mt tr tu tinh thng, nhng mu mo ng n v nhng quyt nh v cng sng sut. Nu m "H thc thin", chng ta s c c chin thut qun s ca Tho: "i ngn dm khng mi mt, l khi i gia chn khng ngi" (To Tho ch vo on ny rng: xut binh ni trng vng, trnh ch phng th, nh vo ch khng ng) . i vi ti qun s ca ng, Mao Tn Cng, nh ph bnh tc phm Tam Quc Din Ngha, d c thnh kin khng tt vi To Tho cng tha nhn rng: "Vic binh ca Tn Quyn do i c quyt on. Vic qun ca Lu Huyn c do qun s quyt on. Ch c To Tho l t tay nm quyn hnh qun, mt mnh quyt on. Tuy rng c cc mu s gip mu, nhng phn quyt nh cui cng bao gi cng do Tho. Tho r ra xut sc hn hn b ti. Th th Lu B, Tn Quyn khng th v c vi Tho vy. C xem mi ln Tho d nh mt k, ban u cc tng u khng hiu, sau khi thnh cng, cc tng mi thn phc. ng Thi Tng c trn m Tho rng: "Nht tng chi tr hu d. Lng nhin! Lng nhin" Khen nh th tht ng". ng sng sut nh, nhng cng l ngi duy nht Tam Quc khng bao gi kt thc trn nh ngay sau khi cn c th, d ch l mt hy vng nh, chuyn bi thnh thng. Xem Tam Quc, ch thy mi To Tho, trong tn n bi bi sng V, la thiu thnh Bc Dng hay gia lc mt o, tri ru vn sc chuyn bi thnh thng ngay trong khonh khc bng nhng quyt on sng sut. V th, cu ni "Khng ng li mc mu To Tho" chng phi ca ring mt ai Tam Quc. To Mnh c c xem l ngi u tin ch gii Binh php tn t. ng
24

vit ta v cc bn ch vn cho Binh php tn t. ng cho rng, ni dung trung tm ca t tng qun s trong binh php Tn T l: nghin cu qun s tng tn lp mu cho kn k (thm k); thn trng vi tng hnh ng qun s (trng c); vch trn r rng (minh ho); tnh ton su xa mi qun s (thm ). Cui cng kt lun l: bt kh tng vu. Cng tc l khng th c tnh hiu sai y i c. To Tho cng l nh qun s duy nht dng Binh php Tn T thng nht thin h. Tuy ly t ch nhiu nhng cui cng Tho ph tan c i qun ca Vin Thiu. Trong trn chin Quan , bng s khn ngoan mu lc, ng lt ngc tnh th, chin thng c i qun ca Vin Thiu vn hng mnh hn rt nhiu, xoay chuyn cc din, To Tho chng nhng tha hng c mt s binh lc hng hu ca Vin Thiu m cn to th lc thng nht H Bc. Cng trong chin dch ny, khi To Tho em mt i qun t i ra Din Tn th gp i qun ln ca Vin Thiu ko ti cng lc. To Tho bn sai qun lnh tho ht qun trang, qun dng em khng trc trn. Qun Vin Thiu nhn thy b c hang ng tranh nhau chy ra cp, th qun b ri lon. lc ny Ta Tho mi xua qun ra nh mt trn. Qun Vin Thiu cht v s phi rt lui. Quyt on, bit chp thi c. Theo nhn xt t Tun c, mt mu s ca To Tho: ch cng c tnh quyt on, c k hay l dng ngay, Vin Thiu thch mu k nhng li hay do d. V vy, Tho li dng ti a nhng li th v nhng ti m mnh sn c, cng thm thi c bi s lng l ca Vin Thiu rti ln lt nh chim cc thnh tr quan trng. Do , con s 83 vn qun To hng hu trn Xch Bch hu ht do To Tho tha hng t qun Vin Thiu m ra. Bit nhn xa trng rng, bit d bo trc tnh hnh qun s. L B thua To Tho Bc Dng, rt chy qua nh o. To ko qun ui theo n gn nh o cho h tri. L B nhn lc qun To cn mt ko qun ra nh. Khi i ngang qua khu rng gn tri qun To th dng li mt lc ri ko qun i v. To Tho cho rng L B nghi ng c qun mai phc trong rng, ra lnh cho qun s vo rng cm tht nhiu c, cn bao nhiu th ko ra pha b gn mai
25

phc. Qu nhin hm sau, L B ko qun ra phng ha khu rng, To Tho lin cho qun mai phc ra nh. Qun L B tan v c, L B phi m ng mu chy thot. Cng bi l , ng c nh gi l mt trong nhng nh qun s li lc nht. Mc d tnh cch ca ng kh tn c tuy nhin To Tho cng c nhng phm cht ca 1 bc Vng thin h. Nhng nh nghin cu lch s t xa n nay u nhn xt To Tho l 1 trong nhng thin ti qun s ca nhn loi v c kh cht oai hng. Trong thi Tam Quc Ch, To Tho - Lu B - Tn Quyn l 3 v qun vng c ca ngi nhiu nht. To Tho c xem l gian hng, Lu B l kiu hng, Tn Quyn l anh hng nhng trong ni bt nht l To Tho. Lu B tuy c xem l 1 qun vng hin c nhng Lu B khng c c nhiu phm cht Vng v tr tu nh To Tho, ch khi Lu B c s gip ca Khng Minh th nh Thc mi tr thnh 1 th lc mnh cn To Tho t mnh gy dng nn c nghip ca ng. T 1 vin quan thi th ng xy dng nn ch cho ring mnh. Khi To Tho cn sng, c Lu B v Tn Quyn u phi king d sc mnh ca To Tho v c 2 phi buc lin minh vi nhau chng To Tho, iu ni ln ti nng ca To Tho. Tuy nhin cng nh Hng V, To Tho li khng gp thi v phi cht ngay sau khi lt Hn Hin t xng Vua v Trung Hoa phi tri qua gn 500 nm bt n cho n khi L Uyn (nh ng) thng nht li Trung Hoa. Bit nhn ngi v dng ngi chnh l u im ni bt trong nng lc qun s ca ng. C th ni, ti tr ca To Tho vt xa Tn Quyn, Lu B v Gia Ct Lng, khng h danh l nht i anh hng gia thi lon th. Nhng thnh tu trc vit ca ng trong tt c cc mt chnh tr, ngoi giao, qun s, kinh t, vn hckhng th ph nhn. c bit trong chnh sch tn trng tr thc v trng dng nhn ti, nhng cng hin ca ng xng ng c hc hi, mang ngha lch s v ngha hin thc su sc. Li nh sc ht ta ra t nhn vt ny mi c th khin hng trm vn nhn v tng bit tn bit mt ca thi by gi u ti quy t di trng ng. c c nh vy, ng sng sut chn ngi ti, rng lng khng tnh n th ring. Bit Quan Cng l danh tng, To Tho i cc hu: Thng m kim, h m ngn (ln nga tng vng, xung nga tng bc); nm ngy mt tic ln, ba ngy mt tic nh, a mi ngi thip hu h. Bit Trng Phi ti gii, To Tho bo cc tng ghi tn Dc c vo vt o, sau gp
26

khng c khinh ch... Mn nh nh mi y cho ngi xem thy r hn v To Tho. ng ra n Quan Cng vi con mt thn phc su sc, qu xung t vi k hng tng. Trn Quan , khi hai tng ca Vin Thiu l Trng Cp, Cao Lm ti doanh tri, d t hu khuyn nn phng, To Tho vn t mnh bc ra tn ni vi cho. C l v th cc tng gii nh T Hong, Trng Liu, Ha Ch, Trng Cp... ln lt v vi To Tho. Mt im ng qu na trong cch i nhn ca To Tho l ch, ng lun quy chin tch, cng lao cho h cp, trong khi li nhn trch nhim v mnh. Mt ln, To Tho theo li bn ca To Chi, thc hin ch tun in, nh th qun dn u c lng n, cng tch to ln v cng. Nhng lc by gi To Chi gi chc u tun in chng may cht sm, To Tho vit mt thin lnh vn rt di k cng lao ca ng ta, trong c vit rng nh thc hin ch tun in, nng cao uy vng ca triu nh, To Chi ng ra phi c phong tc. Ko di mi ti nay th mun, y l li lm ca ta. Tt nhin, To Tho hu i b h nhng khng h bao bin cho bn h. Trong trn nh Trng T, To Hng nhng nga cho Tho. Tho khuyn Hng chy gp nhng Hng tha: Thin h c th khng c To Hng nhng khng th mt ngy khng c ch cng. Khi ngi nh ca To Hng phm php, b Mn Sng bt, To Tho quen bit vi Mn Sng cng khng dng mi cch xin x, ngc li cn khen ngi Sng chp php nghim chnh v trng dng Sng. Tuy nhin, nhc im ca To Tho trong cch dng ngi chnh l

ch trng dng ngi ti m khng quan tm n o c. Chnh v l m t nhiu tng ti b Tho. Bn cnh , vic thu nhn ngi c o c khng tt hi k sch cng lm hnh nh ca Tho t nhiu b nh hng. in hnh l khi ang ging co vi Vin Thiu trn Quan , mu s ca Vin Thiu l Ha D ra hng Tho. Mc d Ha D l ngi cao ngo, coi thng ngi khc, trong trng hp ny c th c nh gi l phn ch nhng Tho vn h mnh xin k. K gp phn gip Tho thng Thiu. Cng bi To Tho i theo con ng b o, trng li hn trng c; dng ngi ct
27

hiu qu khng tnh n phm cht gy ra nhng "tc dng ph" c lin h mt thit n s suy vong nhanh chng ca triu i To Ngy sau ny. Mm quyn lc ca cha con h T M nhen nhm, khng lu sau ly ngi ca con chu To Tho nh cch ng dn dn ly ngi ca nh Hn. Nh Tn thng nht c ton thin h sau ny, phn ln l th hng c nghip m To Tho xy dng. Ch quan, khinh ch cng l mt khuyt im ng bn ca To Tho. Trong ln To Tho ko qun n Uyn Thnh, Trng T ra hang. Tho em ngi thm tr ca Trng T v tri n ng chung, khng quan tm n vic qun na. Trng T sp xp qun s t kch trong m. To Tho nghe ting qun la ra ngoi hi, qun s tr li Trng T ang i tun. Lt sau th thy la chy, To Tho cho rng qun s l nh ri la, khng na. Mt lt sau, Trng T t thn ch huy qun lnh a vo tri chm git, To Tho hong s, vi vng chy thot thn. Trong trn , To Tho mt i mnh tng in Vi, con trng To Ngang, ngi chu To An Dn v i qun tinh nhu ca mnh. 2.3.3 Bn cnh , Tho cn hin ln nhng nng lc ni bt khc: Ngoi ng gp v chnh tr v qun s, phi k ti ng gp trong khi phc nng nghip thi lon lc ca To Tho. Thi chin lon, nhiu ch hu khng ngh ti s sng cht ca nng dn: khi cn lng thc th lng sc ginh ly, nhng sau khi c c li phung ph, n ni khi khng cn lng thc cp ot th t suy yu tan r - in hnh trong s l Vin Thut. Chin tranh lin min nhiu nm khin nng nghip b nh n, nh hng rt ln n vic cung cp lng thc cho qun i trong cc cuc giao tranh gia cc ch hu. Trong khi nhiu qun phit ch dng chnh sch cp ot ca nng dn, hon cnh kinh t b tn ph th To Tho nhn thc c tm quan trng ca vic khi phc nng nghip. Ngay t khi lm ch Duyn chu, To Tho rt tn thnh kin ca Mao Gii v Hn Ho v vn ny, bt u mang ra tho lun trong ni b. T M Lng ngh khi phc ch "tnh in" thi Ty Chu, To Tho khng tn thnh v cho l phc c, tht li. Cc xut vi To Tho nn t chc n in; sau khi tho lun k ng quyt nh cho thi hnh. Phng php ca Cc l chiu m nhng nhm nng dn ang lang thang v tp trung li, xy dng n in. H s c cp nng c, tru b, ht ging t canh tc ri da vo s thu
28

hoch thu t ca h. Nh p dng chnh sch ny, vng Duyn chu m ng cai qun c lng thc dng. Nm 194, khi i qun To Tho t T chu tr v nh L B, hon ton nh vo thnh ng A do Cc trn th cp qun lng. Sau khi a Hn Hin v Ha , To Tho tip tc thc hin chnh sch ny. ng nhn danh Hin cng b "Lnh n in", trong nhn mnh: i vi thut gi vng quc gia th trc tin phi lm cho qun i mnh ln v lng thc n. Xa nc Tn nghim khc thc hin va canh tc va tc chin nn mi c th thn tnh c thin h; sau Hn V cng da vo chnh sch n in bnh nh Ty Vc. l bin php hay m i trc lm. ng p dng chnh sch n in trong ton b vng ng cai qun, c Nhm Tun lm in Nng trung lang tng ch qun vic chn hng nng nghip, Cc lm n in u, ch qun vic xy dng n in Ha Xng. T n in tr thnh "quc sch" vi tp on h To. Ch n in m ng p dng c 2 loi: n in qun s v n in dn s. Thc thi chnh sch n in t c nhng thnh qu quan trng. Hng nm, khu vc Cc qun l cung cp hng triu hc qun lng. i sng ca nng dn c gii quyt, gp phn n nh khu vc m ng cai qun. Chnh sch n in ca To Tho gp phn khi phc nng nghip b tn ph, va gii quyt i sng nng dn, va m bo lng thc cho qun i ca ng. Chnh iu l mt trong nhng yu t quan trng lm nn chin thng ca To Tho trung nguyn. ng Ng, Thc Hn s d cng c thc lc, gi c th cn bng vi To Tho v con chu ng sau ny nh sm hc tp chnh sch pht trin n in vi m hnh tng t ca To Tho trong khu vc m h qun l. Mao Trch ng lc ph vo cun T tr thng gim vit, To Tho thng tr min Bc Trung Quc, sng lp nc Ngu, ng ci cch nhiu h ho trong triu ng Hn, p ch cng ho, pht trin sn xut, thc hin ch tun in, cn n c khai hoang, cho thc thi php ch, xng tn tin, bin mt x hi b ph v nghim trng bt u i vo n nh, khi phc, pht trin. Ngn y chng l khng khng nh, chng l khng phi l ti cn phi thng hay sao? To Tho cng gp phn khng nh n thi ca Trung Quc. To Tho trn con ng chinh chin, thc hin hoi bo ca mnh, i khp t
29

nc nn cm thng c phn no ni kh ca dn chng v binh s. ng li rt nhiu tc phm, ng ch l quyn Tn T Lc Gii, Binh Th Tip Yu, To Tho Tp, Tam To Thi Tp....Th To Tho li hin cn hn 20 bi, dng th th c nhc ph nhng vn mang phong cch ring c o. Ni dung th ch yu th hin l tng, tinh thn sng hin ngang, lc quan; lng yu thin nhin, con ngi ca tc gi. Th vn To Tho chu nh hng rt ln t nhc ph. Th ca Trung Quc ngy nay u nh hng ca t ca nhc ph. Vi cch vit lc hng hn, lc trm bng..., vi cch bc l ch st khng do d ca mnh, tinh thn thng nht thin h, tinh thn tin th ngoan cng..., To Tho cho ta thy c chn dung mt nh lnh o ti ba, a nhn cch v a ti. C th ni, To Tho canh tn dn ca, to nn tro lu tn phong ca vn hc thi Hn Kin An, gy nh hng khng nh n th vn Ph, L Bch, Bch C D...i ng sau ny. Cng chnh Mao Trch ng ngi khen kh khi hng trng ca th vn To Tho, trong bi t Lng o sa. Bc i H ca mnh ng vit Ngu V qut roi, ng lm Kit thch c ng vn lu truyn mun thu, vun p hnh tng nh chnh tr v i To Tho. Trong th ng vit cho cc con gi, ng cng yu cu h phi hc th vn To Tho nng cao tu dng vn hc ca mnh. vo thi i ca mnh, lch s ghi rng ba cha con To Tho, To Phi v To Thc u l nhng nh th c tn tui. To Tho tinh thng cm-k-thi-ha, th ph ngay c trong lc gian nan, hi hc khi thua trn (ng Hoa Dung, Xch Bch), gii n ni doanh tri. To Tho l ngi snh kin trc: t vic ln nh "duyt" phng n xy n ng Tc cho ti tiu tit v ci cng ca vn hoa ni chnh in. i nh Mc c xa xi, trn ng vn gh li thm nh c s gia Si Ung ri ra tn bia m c vn bia vi mt chi tit cc k su sc ca tr tu To Tho.

3. Nhn nh, nh gi chung v tm l To Tho:


ng gc mt nh lnh o, c th ni To Mnh c lm ht vai tr, trch nhim ca mnh. Nhng u im trong tnh kh, tnh cch cng nh nng lc ca ng rt ng ta hc tp. i vi cc nh qun tr, tnh linh hot l quan trng nht trong hoch nh. Vi tnh kh linh hot, To Tho cng nh nhng nh lnh o khc s c c nhiu mi quan h, linh ng v c th thch nghi vi mi mi trng sng. iu gip
30

Tho xoay chuyn c th trn. Cng chnh tnh kh ny gip Tho hoch nh c nhng chin lc qun s ng n. Nu vic hoch nh cng linh hot th s e da thit hi do cc s kin bt thng, cha lng trc s cng t. Nhng ri ro bt thng buc cc nh qun tr phi linh hot khc phc kh khn p ng nhu cu ca th trng cng nh hon cnh sng. Tuy nhin, vi khuyt im l i lc tnh kh nng, ng c nhng hnh ng tri o l, gy nh hng khng nh n chn dung mt nh lnh o. Nng tnh cng s dn n vic ra quyt nh sai, lm gim hiu qu ca qu trnh sn xut, kinh doanh. L mt con ngi a tnh cch, bao gm c u v khuyt im, Tho t c nhiu thun li cng nh kh khn nht nh. Cc nh lnh o khi bc chn vo thng trng cng nh cc nh cm qun khi bc chn vo chin trng phi i mt vi nhiu phc tp, cnh tranh v thay i hn bt k t chc no. gii quyt chng mt cch hiu qu, cc nh lnh o ngy nay phi tp trung vo o c, trch nhim x hi, s hp tc, cc ln xn, i mi, sng to, thch nghi, s linh hot, suy ngh h thng, cc mi quan h, tinh thn, v s phc tp. iu ny khng ch u c m c tri tim ca cc nh lnh o. Nhiu kin cho rng Tho mu m, gian di nhng vi vai tr mt nh lnh o, Tho c c nhng suy ngh, nhng quyt nh hn ngi. Trong kinh doanh cng vy, ta hn i th cnh tranh bi b mt kinh doanh, vy h c g phi tit l. Ngn ng c cu: Thnh tht khng phi l ch ni tt c nhng g mnh ngh m l ngh n tt c nhng g mnh ni. (H.D.Livry) Vi Tho, vic chu trch nhim trc thuc cp v ngi dn hay yu thng cp di, i x tt vi bn b gip ng c c khi tnh cm v nim tin ca mi ngi. ng thu c tng ti v mnh, gip ng nh thng nhiu trn nh, gy nhiu ting vangPhi ni Tho l ngi bit nhn xa trng rng. Lng tin ca mi ngi v danh ting s gip ng d dng thc hin tham vng thng nht nc nh sau ny. Tuy nhin ci d ln nht ca Tho l a nghi. ng mun to lng tin thuc cp nhng i lc ng li nghi ng h. Lng trung thnh khng th c c bng cch ra lnh, nhng n s xy ra khi
31

nhn vin c thuyt phc v cm ha. iu chc chn bn nhn c khi tin tng cp di l s trung thnh. Mt ngi nhn vin hay thuc cp nu c lnh o tin tng s trung thnh, lm vic ht mnh khng ph lng tin ca lnh o, t s em li hiu qu cao hn. Th nhng, cch i ng nhn ti ca Tho cng rt ng chng ta hc tp. ng trng ngi ti, bit cch i nhn x th vi h chnh l cch gi chn h. C ngi cho rng Tho em vt cht ra mua chuc, li dng h nhng..khng, theo chng ti, To Mnh c rt c u c t chc. Ngh thut dng ngi ca ng th hin mt tr tu hn ngi. Chnh nng lc qun s, tr tu ca To Tho chng t ng l mt nh qun tr ti ba. ng lun c nhng chin thut khin i phng phi mc by, ginh phn thng v mnh, cho d l nhiu hay t qun. in hnh l trn Quan . Tuy t qun nhng To Mnh c xoay chuyn c tnh th. Dng cu ni ca anh hng dn tc Nguyn Hu khen ngi nng lc c nhn ca To Tho trong trng hp ny rt ng: Ngi kho thng l thng ch rt mm do, ch khng phi l ly mnh yu, ly nhiu t. Trong kinh doanh, mt chin lc kh thi, mt quyt nh ng lc v kp thi s to iu kin khai thc ht nng lc sn xut, gim c chi ph, nng cao hiu qu kinh doanh. Ti nng chnh tr ca Tho khin ta nh nht l ph vua, i x tt vi vua trong khi vua gp kh khn. Khng phi ai cng bit chp ly thi c v lm c nh Tho. Vic lm ny ca Tho chim c nhiu yu t c li Mt nh lnh o, nh qun l nu bit to mi quan h tt vi cp trn th s c c nhng thun li nht nh, to nhiu iu kin hon thnh nhanh chng mc tiu ca mnh. Li bn v nng lc ci phc kinh t, n in ca Tho, ng mi

trng kinh t, t Tho vi vai tr mt nh kinh doanh, c th xem y l mt cuc kinh doanh k th. Do chin tranh, rt nhiu rung t v ch. To Tho sung cng nhng rung v ch , mt phn giao cho qun s v hng binh Khn vng, gi l qun n; mt phn giao cho nhng nng dn thiu t trng trt, gi l dn n. Tru b v nng c do
32

Tho cung cp. Mt cuc kinh doanh k th. Rung t do ch t b li; tru b, nng c gom li t qun Khn vng. To Tho khng b vn. C th gi l mt kiu bun khng cn vn. a t thu 50 - 60%, cao gp nhiu ln so vi thi Hn s nhng binh lnh v nng dn vn c cm n, nn chp thun. Qun s ha phng thc c tr, tp th ha phng thc canh tc, coi nh xy dng mt x hi vi qun vi dn l mt, xy dng binh on sn xut xy dng, va l kho lng thc, va l ngun tuyn qun. Ch n in va cung cp lng tho va cung cp binh lc, gii quyt hu hiu tnh hnh tr an do dn li tn gy ra. Tht l mt cng ba vic. Quch Mt Nhc_Vin trng Vin khoa hc Trung Quc so snh To Tho vi mt s danh nhn trong thi phong kin, sc ht ca To Tho l ch: vn ti ch tnh nh Tn Hong Hn V, nh ngn h rc r; kh cht vn hc hn c ng tng Tng t, nh vt roi m bng bin ln; v lc vn o vt mi nhn ti ng thi, thc l ngi phi thng; cha ginh tt bc danh vng ln lm bc vng mt thi. Tm li, l mt nh lnh o tng lai, chng ta nn hc tp nhng u im, nhng cch tnh ton, chin thut, ngh thut lnh o ca To Tho. Tuy vn c nhng khuyt im nhng thit ngh, do hon cnh chnh tr ng thi khin nhng hnh ng nh bc hip vua Hin , x t nhng ngi chng li nh ng Tha, Phc Hon, ng Qu phi, Phc hong hu... l mt l tt nhin, khng trnh c. y khng phi l vic l trong thi phong kin. V ngy nay, vi nhng kin thc c o to, vi nhng thc tin t cuc sng, thit ngh vic tm gii php nhm p dng nhng u im, khc phc nhng nhc im trong tm l ca To Tho l mt iu khng h kh.

33

CHNG 3:

GII PHP V THC TIN


Nhng g To Tho lm thuc v qu kh nhng bi hc kinh nghim rt ra t ng vn gi tr cho mi ngi trong mi thi i. 1. Mc tiu: Rt ra c nhng bi hc t nhng thc trng v kh cht, tnh cch v nng lc ca To Tho nh phn tch trn, t pht huy u im cng nh a ra gii php khc phc nhc im. M rng gii php y n nhng ngi c kh cht v tnh cch tng t. Da vo gii php a ra nhng ng dng trong cc tnh hung kinh doanh nht l cc nh lnh o. 2. Bi hc rt ra c t u khuyt im ca To Tho v nhng gii php cho c nhn. 2.1 Bi hc kinh nghim Qua phn phn tch v thc trng ca To Tho ta c th rt ra c nhiu bi hc kinh nghim nh sau: To Tho l ngi c kh cht linh hot v pha ln nng tnh vi nhiu tnh cch khc nhau.C th ni chnh nh nhng u im t nt tnh kh v tnh cch ca ng gp mt phn ln trong vic m ng cho ng n nhng v tr cao trong x hi ng thi, nhng cng chnh v nhng khuyt im ca mnh m ng c c nhng kt qu khng mong mun m im kt chnh l s kt thc ca s sng.ng ra i v cn bnh nht u m ng l ra nu ng khng qu a nghi th c hi sng ca ng s cao hn khi cho Hoa cha bnh, c th l di hn 1 nm ( thi c him c thng nht tam qun).Trong cuc sng s c nhng lc bn phi chn la. Tnh ri ro ca chn la s tn ti nhng bn cng phi bit cch t nim tin vo ngi khc, ngh n trn Xch Bch_ mt trn thua m To Tho chc c i vn khng qun c ch v a nghi v khinh ch nn ng bi trn thm hi, cng chnh v s a nghi ca mnh m bit bao tng ti theo ng hi sinh. Thit ngh To Tho ti gii l th, mu lc l th nhng c th ng li cha nhn ra khuyt im ca mnh
34

hoc cha tm ra cch khc phc nn mi mang cho mnh danh l mt ngi tn bo v mu m. Nhng ni i cng phi ni li To Tho mc d khng phi l mt con ngi c tnh cch v tnh kh tuyt vi nhng v nng lc ca ng th ta khng th ph nhn. Vi nng lc chnh tr v nng lc qun s ti ba ta phi cng nhn ng l mt ngi gii v c ti, v chnh lch s cng cng nhn iu . 2.2 Gii php. Thi gian tri qua, To Tho l mt nhn vt ni ting trong lch s Trung Hoa, v nhng bi hc t ng l nhng bi hc qu cho nhng ngi cn li. Trong phn ny chng ti xin php khng a ra cc gii php cho ring ng m xin a cc gii php pht uy nhng u im v khc phc nhng khuyt im tn ti To Tho. 2.2.1 Pht huy u im: Th nht, trng dng ngi ti: trong bn cht ca con ngi thng hay tn ti tnh ganh ght v k nhng ngi gii hn mnh,nhng To Tho li rt trng dng ngi ti, chon d ngi c th vi ng.T iu trn hn trong mi chng ta s c suy ngh ring.v vic dp b i long k, ganh gt hay th hn bit tn dng nhng th bn cnh mnh l vic v cng kh.Cn phi c rn t nhng iu tng chng l nh nht.hc cch tha th v hc cch khng gt ngi khc l gii php u tin, sau hc cch nhn ngi v cch ngi khc phc mnh( c nhn tm) l bc tip theo. Th hai, v phn nng lc: nhn nng lc ca ng v c chnh tr ln qun s, khng ai c th ph nhn l ng khng gii, v ci gii ny c rn gia qua nhiu giai on, ng tch gp cho mnh mt vn ring m nhiu ngi khng c c. Nhn ra iu , i chiu li vi thi hin ti phi chng nng lc v chnh tr v qun s ca To Tho cng chnh l kin thc chuyn mn v k nng ca con ngi thi by gi. Chng qua ty vo giai on lch s m tn goi cng nh mc tiu ca kin thc v k nng s thay i, v chng c ha vo nhau to nn mt th mnh cho ngi s hu n. Ngy nay, chng ta ang sng trong mt mi trng m iu kin pht trin ngy cng c nng cao. Tn dng c iu mi chng ta ty vo nhng iu kin ca c nhn cn pht huy ht mnh hc hi khng nhng l v chuyn mn m quan trng chnh l k nng. Khng nhng th m cn phi bit
35

cch a nhng g bit, hc tr thnh mt th mnh ca bn thn. Th ba, bit dng ng lc v bit chp thi c. y cng l mt trong nhng ci hay ca To Tho.Gii php hc hi v pht huy u im ny cch duy nht bn hy nm bt mi thi c v th lm ht mnh nhng g bn mun, ri cuc sng s dy bn cch bit va v . Nn nh c hi khng n vi bn hai ln v cng ng qu tham lam.bit va v l phng chm hc hi. Th t, mt trong nhng bi hc cn rt ra To Tho l khng nn qu ch quan trong mi tnh hung. ng thi, trong lnh o, trng ti nhng cng phi trng c. Vic dng ngi quan tm n o c hay khng, c hai mt u v nhc ca n. Mt u: thu nhn c nhiu nhn ti, ng gp nhiu k sch. Mt nhc: Nhng hnh ng k sch ca ngi di quyn c th lm mt uy tn ca nh lnh o, m mt ln bt tn, vn ln bt tin, cha ng ta c cu vy. Vic ny cn mang tnh cht nghim trng hn khi mi ngi ang sng trong x hi c Php Lut. Mt khc, s gia nhp ca cc nhn ti m thiu tm c trong cng vic cng l nguyn nhn ra i ca nhng ngi c tm. Thm vo , nhng ngi c ti m thiu o c, khng ng tin cy lu di. 2.2.2 Khc phc khuyt im. Di y l hai ng gp nh ca chng ti nhm khc phc kh cht nng v tnh cch a nghi: i vi kh cht nng: Nng gin l trng thi t nhin ca mi con ngi, v mt sinh hc s tc gin l mt trng thi bt thng ca c th do khng c tha mn, khng c p ng nhng g mnh mong mun. Trong cuc sng nhiu p lc nh hin nay, ngi lun gi thi bnh tnh hay bit kim ch l rt him. Tuy nhin, i vi nhng ngi kh cht nng, s mt cn bng trong h rt ln, c th thy phn ln h l nhng ngi kh yu ui, n l biu hin ca nhng ngi thiu kin nhn, d bt an v khng n nh. Nhng ngi c kh cht ny nu khng kim sot bn thn tt s y mnh vo nhng tnh hung bt li, lm xu cc mi quan h. Khi bnh tnh xem xt li th mun. Theo TS Trnh Ho Bnh thuc Vin Khoa Hc X Hi Vit Nam, nhiu cng trnh nguyn cu i n mt nhn nh: Nhng ngi c ci ti qu mnh hoc c
36

nhiu uy quyn thng hay nng gin. V d nh ngi c thu nhp cao hn, c v th trong gia nh v x hi thng l nhng ngi d ni nng. M ch th chng ta ang xt n l nh lnh o, s nng gin xy ra c chp nhn nh mt l d nhin. Tuy nhin, s nng gin thi qu no cng mang li hu qu, ring i vi nh lnh o: 9 Mt i nhn vin gii, to hnh nh xu trong h, to tm l khng dm ci m hay s st. 9 Mt i khch hng, cc mi quan h. i tc s cm thy thiu tin tng khi hp tc. 9 a ra quyt inh sai lm, nh hng li ch cng ty. y, chng ti xin a ra mt vi gp , khc phc mt phn tnh nng gin. Gii php tc thi: Trnh nhng tc ng, tc nhn gy nng gin; trnh khng tip xc tm thi vi i tng gy nng gin... Khi ang tc gin m ni chuyn th s ch dn n sai lm khc m thi. Nhng cn nng gin khng nhng c th gy hi n sc khe m cn ph v cc mi quan h, nh hng n cng vic. Hc ni gin: l phng php khi nng gin chnh ng Ni gin cng cn phi hc. Nu qu bc xc, dn nn, c th th hin iu qua li ni nhng khng c ch trch v xc phm. Cng nh vy, bn cho ngi di quyn c ni ra cm gic tht vng nhng khng c php e da ngi khc. Kim ch nng gin l vic c th rn luyn c, Tin s Trnh Ha Bnh cho hay: Lc nng gin, hy ht mt hi th tht su, dn hi xung bng ri th ra tht chm, m t 1 - 6, bn lm mt vi ln, cn gin d s gim xung. Khc phc kh cht nng: Tham gia cc lp hc nh Yoga, Chm sc cy cnh, mt s ngi cn cho rng n cc thc n thanh mt v tp ha nhp vi thin nhin l mt gii php tt bn cnh cu c cng l mt s la chn hay. i vi tnh a nghi: Khong 80% s lng ngi kho st cho rng tnh a nghi kh m khc phc mt cch trit , ch c th lm gim n i bng cch tp tin tng. Mt lnh o a nghi s khng tin tng nhn vin, khng dm giao quyn,
37

lun c thi d xt. Nhn vin di quyn nhng ngi c tnh cch a nghi s cm thy khng c trng dng, khng c tin cy, v c th cm thy b xc phm khi n lc bn thn, tm huyt trong cng vic b nghi ng. Hu qu: Nhn vin ri b cng ty Khi c kin ng gp hay sng kin, gp , nhn vin khng dm nu ln v s cp trn nghi ng. To c hi cho i th cnh tranh li ko nhn vin gii ra khi cng ty. Tuy nhin, thng trng cng l chin trng. Mt ngi lnh o gii cng khng th qu c tin. S nghi ng l cn thit nhng khng n mc a nghi. Lnh o nn th hin s tin cy i vi nhn vin ca mnh. Tin tng nhng cng da trn nn tng chng c r rng. Gii php ra:"Dng m khng nghi ng" Dng m khng nghi ng l mt nguyn tc dng ngi quan trng. Tt nhin, nguyn tc ny c quan h cht ch vi nguyn tc "nghi ng th khng dng". V mt phm cht o c v mt t tng th ngi c cht nghi vn, hoc qua kho st, nghin cu k lng m cm thy khng tn nhim, th nht nh khng dng. i vi ngi c ti, h giao nhim v quan trng th phi thnh tht, chn thnh, tin cy, mnh dn giao quyn, quyt khng can d. Ch c tn nhim mi c ngi c ti trung thnh, khng ngi em ht sc mnh ra cho cng vic. C nhn ni: giao nhim v th phi tin, tin th phi tin n cng. i vi bt k nhim v no, khi lnh o chn ngi phi suy ngh tht k trc khi lm. Nhng mt khi chn ngi th khng d thay i. Tuyt i khng mt mt cho h m nhn mt vic qua trng no , mt khc li nghi ng ngi ta khng hon thnh c nhim v. Ngi lnh o sau khi giao nhim v cho mt ngi no nht nh phi tin h c th hon thnh nhim v. Tt nhin l phi ra mc tiu, yu cu i vi h, v phi c s theo di, gim st nht nh, gip ch do ng mc. Tt c nhng ci l gip h hon thnh nhim v, tuyt i khng gy cn tr i vi cng vic ca h, tri chn tri tay h. D cho ngi nhn nhim v nng lc c km mt cht cng khng nn nghi ng. y cng l mt cch s dng ngi, khin h trong trng thi qu ti, sinh
38

cm gic b thc p, phi c vn ln. hon thnh nhim v m lnh o giao cho phi pht huy ht mi ti nng v tim lc ca mnh. iu ny rt c li n vic bi dng nhn ti v pht trin s nghip. cho ngi c nng lc sm gnh vc nhim v quan trng, thc t l rn luyn, va p chng trng thnh, qua khng ngng nng cao lc trong thc tin. 3. ng dng trong thc t: Trng dng ngi ti. in hnh nh s vic sa thi Coma_ Tng gim c iu hnh ca hng xe ni ting Ford v hng Ford phi tr mt ci gi t l doanh thu gim trm trng trong vng mt thng, tnh hnh kinh doanh ca cng ty ri vo tnh trng khng hong. Nm c c hi ng Honda 4 ln qua M mi bng c Coma v lm vic cho mnh ti Nht v tp on Honda pht trin nh v bo. iu cho thy bit dung ngi ti l thnh cng. Nu t cu hi rng Nu To Tho kinh doanh th s thnh cng nh th no nh. MATSUSHITA: Bit dng ng lc Matsushita l mt trong nhng cng ty cng ngh thng tin ni ting Nht Bn vi nhng thnh cng chc chn v nhiu pht kin. Vo nhng nm u thp k 60 ca th k XX, cng vi mt s cng ty hng u khc Matsushita ang dn u trong cuc nghin cu my tnh c ln. Nm 1964, cng ty t nhin tuyn b ngng sn xut my tnh c ln. Tin tc ny lm cho mi ngi ht sc ngc nhin v kh hiu. Bi v Matsushita b ra 5 nm nghin cu v y l giai on cui cng chun b cho ra mt sn phm, tiu tn kh nhiu tin ca v vic kinh doanh ca cng ty vn ang rt thun li. ng nhin, a ra quyt nh ny, Matsushita da trn nhng nghin cu, tnh ton ht sc k cng. Th trng Nht Bn khng ln nhng c ti 7 cng ty trong nc nh SANYO, HITACHI, SONY,...cng cnh tranh bn mt hng ny. Th trng th gii th hin ang b hng IBM c chim, ngay c cc cng ty ni ting nh Siemens, RCA,...cng phi rt khi lnh vc sn xut my tnh c ln. Nu quyt nh theo cuc ua n cng th cng ty s phi tip tc dc vn u t vo y m cha bit s chim c ngi v no. Trong khi , cn rt nhiu pht minh khc khng ni danh bng my tnh, nhng rt hu dng v khng i hi qu nhiu chi
39

ph v cng sc. V vy, d b ra nhiu cng sc v chi ph, MATSUSHITA dng cm ri b cuc chi ny, nhanh chng rt khi cuc cnh tranh v lp tc chuyn hng kinh doanh. Nh vy, trong tnh hung ny, s quyt nh rt lui ca MITSUSHITA khng phi l hn km m rt dng cm v ng c khm phc. Ngy nay, trong nhiu lnh vc t in gia dng n in cng nghip, MATSUSHITA vn l mt trong nhng tn tui hng u. V cng khng my ai qun bi c bi hc t cuc rt lui y tnh truyn k ca MATSUSHITA thu trc. DELL Corporation: Bit chp thi c Nhng nm u thp nin 80, Micheal Dell, ch tch Dell Computer lc cn l sinh vin pht minh ra mch t tnh ca cc my iu khin t ng. Sau , Dell em bn pht minh cho mt cng ty c kh ca M. Dell nhn thy rng k thut my tnh ang ngy mt pht trin v s rt hng thnh trong nay mai. Dell khng h do d s dng s tin bn pht minh ca mnh thnh lp cng ty my tnh Dell Computer. Di s tr gip ca nhiu ngi cng vi s phn tch nh gi ng n v cc ngun thng tin, Dell nhn thy th trng tiu th my tnh vn phng l rt c tim nng nn ngay lp tc chuyn sang kinh doanh cc thit b my tnh vn phng. Cha y 10 nm, Dell Computer c c nhng thnh cng vt bc. Hng nm mc doanh thu bnh qun ca Dell Computer tng t 40 n 50%. n nhng nm 90, Dell Computer mt ln na pht hin ra tim lc to ln ca th trng my tnh bn, hng kin quyt lao vo lnh vc mi, chp nhn mo him mc d cha c nhiu kinh nghim trong lnh vc ny. Ch vi nm sau, my tnh ca Dell Computer c mt hu ht cc nc trn th gii vi doanh thu hng nm hn chc t USD. Dell Computer tr thnh mt trong nhng hng my tnh ln nht th gii v Micheal Dell cng c xp vo mt trong nhng ngi giu nht th gii.

40

KT LUN
1. LI KT LUN

Ai cng c nhng u v khuyt im ring, To Tho cng vy. Vi nhng phn tch trn, nhm khng phi i n mc ch bnh vc hay minh oan cho To Tho hay i ngc li lch s v qu kh l qu kh, chng ta sng cho hin ti v tng lai. iu nhm mun gi n cc bn chnh l nhng bi hc t u, nhc im trong tm l ca To Tho m nhm rt ra c, nhm hc tp v a ra gii php khc phc cho c nhn. T qu trnh nghin cu v tm l c nhn ca To Tho, nhm a ra nhng bin php khc phc nhng nhc im ca Tho, ng thi cng m ra nhng gi cho vic pht huy nhng u im ca v tng ny. Lch s l khng th thay i nhng nhm tin rng vi nhng gii php c th cha l ti u ny cng s tc ng rt ln n tm l ca nhng ngi v ang mun tr thnh nhng nh lnh o. Henry Ford ngi sng lp tp on Ford tng ni: B quyt ca s thnh cng nu c l kh nng t t mnh vo a v ngi khc v xem xt s vt va theo quan im ca h va theo quan im ca mnh, do , tr thnh mt nh lnh o bn lnh v c th ng vng trn nn kinh t th trng cng nh thi i cnh tranh ngy nay, bn cn bit pht huy nhng u im c nhn, hc hi nhng ci hay t cc nh lnh o khc m y, mt trong nhng nhn vt nhm mun cp l To Tho v hn th na l s nhn ra khuyt im, tm gii php v cch khc phc t bn. Vi ti ny, ngoi vic mun gii thiu n thy v cc bn hnh nh mt nh cm qun a ti, mt nhn vt a tnh cch trong lch s, nhm khi qut li nhng nhng kin thc tm l c nhn v m rng da trn nhng c s l lun hc. Mong rng qua ti ca nhm, chng ta s c cch nhn su sc hn v mn hc Tm l v ngh thut lnh o v c nhng hng i ng n tr thnh mt nh lnh o thnh cng trong tng lai.
41

2. NG DNG TI: Trong qu trnh thc hin ti, nhm tin hnh mt cuc kho st nh i vi cc bn trong lp nhm cc bn nhn ra mnh thuc loi ngi no, c cc thuc tnh tm l c nhn nh th no pht huy nhng u im, khc phc nhc im bn thn, ng thi hc hi nhng bi hc t nhng u, nhc im ca nhm ngi c tnh kh linh hot, c phn tnh kh nng ny trong hnh ng, hay l chn dung mt con ngi a tnh cch nh To Tho. Trn c s thc hin ti ny, nhm mong mun a n vo ng dng thc t hn na cho nhng ai yu thch b mn Tm l v Ngh thut lnh o, c bit l cc bn sinh vin ni chung v sinh vin ngnh qun tr kinh doanh ni ring. V hi vng, vi vic ng dng ti ny, bn s l nhng nh lnh o thnh cng.

42

A/.MT VI NHN NH V TO THO Ngi i Tn l Lc C c ni: "Tuy cng lao ca To Tho y khp c ci Trung Hoa, nhng ng ta li tn c v cng, dn chng ai ai cng on ght". nh gi v ti nng chnh tr ca To Tho, nh nghin cu To Hng Toi vit: "To Tho l nh chnh tr kit xut thi phong kin, xng ng c gi bng hai ch "anh hng", m tnh cch nhiu mt th hin ra bng s tn nhn thiu tnh nhn i, chnh l s b sung hiu qu cho thuc tnh gian hng ca ng." "Trong hot ng chnh tr, To Tho vn dng kh nhiu t tng Php gia, cao ti tr, coi trng nng lc m khng qu quan tm n o c phm cht ca ngi c s dng. y l mt liu thuc rt cng hiu, c hiu qu v cng ln trong vic cai qun, sa i cc din lng lo t cui thi ng Hn tr li". "To Tho hng ti i lc, dng cm mu tr hn ngi nhng cng l ngi a nghi, nham him v tn nhn... ng dung hp c 3 loi Php - Thut - Th trong tranh ginh quyn lc, ng thi c th vn dng linh hot, hay thay i. y l mt tnh cch c trng... Chnh v tnh cch con ngi To Tho rt nhiu mt nn i sau cng c nhng nh gi v ng rt khc nhau".. i vi ti qun s ca ng, Mao Tn Cng, nh ph bnh tc phm Tam Quc Din Ngha, d c thnh kin khng tt vi To Tho cng tha nhn rng: "Vic binh ca Tn Quyn do i c quyt on. Vic qun ca Lu Huyn c do qun s quyt on. Ch c To Tho l t tay nm quyn hnh qun, mt mnh quyt on. Tuy rng c cc mu s gip mu, nhng phn quyt nh cui cng bao gi cng do Tho. Tho r ra xut sc hn hn b ti. Th th Lu B, Tn Quyn khng th v c vi Tho vy. C xem mi ln Tho d nh mt k, ban u cc tng u khng hiu, sau khi thnh cng, cc tng mi thn phc. ng Thi Tng c trn m Tho rng: "Nht tng chi tr hu d. Lng nhin! Lng nhin" Khen nh th tht ng". Ngy 23 thng 3 nm 1959, t Nhn dn nht bo ng ti bi vit ca Quch Mt Nhc, vin trng Vin khoa hc Trung Quc vi u thay To Tho lt li h s, trong c mt tiu nh vit rng: To Tho phi lm tm gng ca k phn din hn mt ngn nm y oan ung, ngy hm nay, phi thay ng khi phc danh d. Nh lch s ni ting Tin Bch Tn cng vit mt bi trn tp ch S hc lc by gi vi tiu Phi khi phc danh d cho To Tho. Nh lnh o ng Cng sn Trung Quc Mao Trch ng khm phc To Tho nht trong cc vng Trung Quc v gi ng l "vua ca cc vua".

43

Ngy 21 thng 2 nm 2007, ti Nh sch Tn Hoa khu Vng Ph Tnh - Bc Kinh, thnh vin ca hi thuyt ging ph bin khoa hc Vin khoa hc Trung Quc ng Thm Ni Trng din ging vi ch : Tr li din mo thc trong lch s ca To Tho. To Tho c rt nhiu ngi tn sng, xem nh thn tng, nhiu doanh nhn trn th gii vn dng t tng ca ng trong kinh doanh, chng hn nh hin tng "Tam Quc trong ngnh cng ngh thng tin", s cnh tranh ca ba hng vi x l dnh cho my tnh l Intel, AMD v Cyryx (nh gi ca Bill Gates v cng ngh phn cng nhng nm cui thp nin 1990). B/ BI VIT: NU TO THO L DOANH NHN Trong cc anh hng thi Tam Quc, To Tho l ngi thnh cng nht. T mt vin tiu tng, To Tho lm ch chin cuc, nh bi tt c cc i th, tr thnh Tha tng nh Hn. Chc l Tha tng nhng quyn to hn vua, th t c vua. Ngi i sau ni To Tho l ngi th on. Th on l cch thc t c mc ch. iu qu ng. Song, th on ng hc hi nht To Tho l vic s dng ngi ti. Xem vic To Tho ln ni cu Trnh Dc, trng i Quan Cng trong trng bit To Tho trng dng ngi ti nh th no. C ti l c trng dng Vi To Tho, ai ti u c trng dng, bt chp ng cp, chnh kin. To Cng tng tuyn Vu Cm, Nhc Tin trong hng binh s, ly Trng Liu, T Hong trong m t binh phong lm tng lnh. Hn th na, k c nhng ngi c t th, To cng b qua m trng dng ti nng ca h. Nm Kin An th 4, Vin Thiu cho ngi n lin kt vi Trng T. T thy anh em Vin Thiu, Vin Thut khng dung th ni nhau hung chi k khc nn x th ui s gi v, song li s Vin Thiu tn cng, bn hi Gi H k i ph. H ni: Chi bng quy hng To Tho. T ni: Ta vi To Tho c hn th vi nhau, ng ta lm sao tha th cho ta c. Vy m, khi thy T qu di trng mnh, To Tho vi vng ko T dy, ni: Nhng sai lm nh, ng canh cnh bn lng ri phong Trng T l Dng V tng qun. Trng Liu hu L B, c trn sut git To Tho. Sau L B bi trn, Trng Liu b bt, Liu chi Tho thm t trc ba qun. Bit Liu l bc trung thn, Tho t ci tri cho Trng Liu, phong lm Trung Lang tng qun. Vi To Tho, khng ai qun c nhng chuyn nh th. Phi tm c ngi bit ch mnh Ch ring vic bit trng dng ngi ti l ngi ti lm ri. Ch nhng th trng ti ba mi nhn ra ngi hin ti v dng c h. Cn nhng hng sp ngu dt th ch nht c mt l gii vng d, ti nnh b m thi.
44

Nu khng c nhng ngi hin ti th tin vn y kt, vt t y kho th cng chng lm nn cm cho g. Nm 1995, ng Trng, mt Tng gim c Bc Kinh tng b mt bay 2,1 triu USD bi mt g trng phng xut nhp khu bt ti v hm gi. Mt ngi khc m ti bit l Tu Mn trong mi nm ph tn ht sch hng chc t ng v dung np quanh mnh mt l mu s tham lam v nnh b. Nh DN d ti gii n my cng khng th vic g cng m tay vo. H nh v nguyn soi trong chin tranh, cn rt nhiu n thn v tng by mu tnh k v thc thi thng li mi k hoch. Mt kp l tng bao gm nhiu ti nng, ngi gii chuyn mn, thng minh, nhy bn, ngi th thng thn trung thc, dm ni tht ngh ca mnh, dm can ngn c sp. Cc sp thch ngi khen mnh ? Qu d, x hi ny y ry, ch vy tay l rng rn xp hng, ui i khng ht. Cn sp mun tm ngi dm can ngn, dm ch mnh ? Hi kh y, v nhng ngi ny him nh v sao trong ging bo. Nhng vn phi tm cho ra, nu sp mun thnh cng. Kht ngi ni tht nh kht nc To Tho tng kht li ni tht nh kht nc. Xin hy c li chiu cu ngn ca ng: Tr v nh nc, thit lp trm quan, phi thc s phng ngi xu nnh. Kinh Thi ni: Ngi bit dng ngi v bit nghe kin ca ngi khc th khng bao gi phi n hn. chnh l iu m Trm cng cc qun thn phi t c. Trm gnh vc x tc trn vai, ch lo mnh mc sai lm. My nm gn y, t c nghe nhng kin hay, ch nh Trm li nghe qu chng?T nay tr i, cc quan nh Th trung, Bit gi u thng phi n trnh by vi Trm ch c, ch mt trong vic tr v nh nc. Trm s ch lng nghe. To Tho thnh cng trc ht nh bit dng ngi, nghe ngi. Di trng ca Tho, mu s nh my, v tng nh h, oai phong lm lit, kht ting mt thi. Kinh doanh l vic ca con ngi, bt u t con ngi v kt thc cng bng con ngi. Vy nu khng c ngi hin ti hi phng lm c ci g? Sau khi sa thi Coma Tng Gim c iu hnh, hng Ford ri ngay vo khng hong. ng Honda 4 ln sang M, mi bng c Coma sang Nht v tp on Honda pht trin nh v bo. Bit dng ngi ti l thnh cng. Nu To Tho lm doanh nhn, chc chn ng s l ngi thnh t.
Theo TP CH DOANH NHN

C/.CCH HA HP VI NHNG NGI NNG TNH. Ha hp vi nhng ngi nng tnh: cc d! Nhng ng nghip nng tnh l nhng ngi d cu gin, hay qut nt v mt lc no cng cau c. Lm vic vi nhng ngi ny rt d xy ra xch mch v tnh cch ca h. Vy b quyt no c th lm mt nhng ci u d ni nng ny? 1. i x vi cc ng nghip nh nhau: Xem li cch x s ca bn vi cc ng nghip. Thit lp quy tc ring cho bn thn v cch c x vi mi ngi ni cng s v xem li thng xuyn xem liu bn c i x vi tt c cc ng nghip ging nhau khng. D trong tnh hung, honh cnh mi quan h no bn khng nn tnh
45

cm xen vo s khin nhng ngi ng nghip nng tnh ny c c hi ni ra ni vo v cch x s khng cng bng ca bn. 2. Ni chuyn lm mt ci u nng ca h: Lc ny th vn cng vic nn c tm gc qua mt bn. Bn i cho ngi ng nghip ny gii by ht nhng bc tc, kh chu ca h. Sau bn s ni chuyn vi h v s tc gin ny: Ti sao bn li cm thy kh chu? Bn mun mt cch lm vic nh th no?... Cho n khi ngi ng nghip nng tnh tr nn n ha hn, th l lc hai ngi sn sng quay tr li cng vic mt cch vui v. 3. Kin nhn v lng nghe: Vi ng nghip ny th kin nhn, bnh tnh v chm ch lng nghe l gii php ti u d trong hon cnh no. Bn cng gay gt li bao nhiu th khng kh lm vic s cng cng thng by nhiu. Hy kin nhn lng nghe m khng ngt li h. Gt g ng bt c khi no bn c th mt cch thnh tht nht. Khi bn cm thy bt ng kin thay v ct li h v phn i ngay lc . Bn nn i n khi h ni xong v sau t thm cc cu hi cho nhng phn thc mc ca mnh.
D/BNG CU HI KHO ST

Bn hy nh du X vo nhng m bn ngh l thch hp vi mnh nht, bn ngh g v nhng quan im sau y ( Hy chn cu tr li theo ng nhng iu bn ngh v chng ti s gi kn bng kho st ny v cu tr li tht lng ca bn v cng quan trng vi chng ti) (theo mc tng dn t 1 n 5, vi 1 l rt khng ng v 5 l rt ng ). Nhn nh. Sng v mi ngi nhng mi ngi cha chc h sng v mnh, hm nay bn khng sng trn lng ca ng loi th ngy mai bn s l ngi b h p , chi bng hy thc hin iu trc h. Khi lm g th hy ngh n mnh trc v ch khi bn thn y th mi ngh n ngi khc c. khng tit l b mt kinh doanh bn c th s ni di. Sng l c gng thc hin nhng g bn mun bng mi cch c th mi khng ph phm cuc i Bn khng bao gi b qua bt k mt c hi no n vi mnh cho d c phi nh i nhiu th. Cm n bn cho chng ti cu tr li chn thnh sau y l phn tnh hung ^^:
46

Tnh hung 1: Bn tnh c thy mt nhn vin trong phng k hoch ca mnh ang trong qun caffe vi nhn vin ca cng ty cnh tranh hai ngi cn bt tay nhau ci ni rt vui v,hm sau bn c tin cng ty cnh tranh tung ra t hng mi tng t vi t hng mi tung ra ca cng ty bn cch y vi ngy bn s: ng l sai lm khi nhng ngi nh vy trong cng ty, bn mi anh ta ngh vic. S anh ta hn t by gi. Gp nhn vin v hi r u ui, t t ri tnh sau. Tnh hung 2: trong t qun o ca bn c mt chic o trng lu bn khng thm nhn ti v k t lc mua n n gi ln no mc n bn cng gp ton chuyn xui xo,2 ngy na bn thi cui k m theo quy nh ca trng phi mc o trng vo ngy ny bn s: Mua ci o khc l ok nht Mn ci o khc ca mt ngi bn khc. Vn mc n.
BN MUN BIT P N CA NHNG CU TR LI CA MNH C NGHA G HY C MT TRONG MN TL&NTL, TH 3 TUN SAU!! Thn i..

47

TI LIU THAM KHO:


1. cng bi ging: Tm l v ngh thut lnh o. TS. Hunh Thanh T (2008). 2. Qun tr hc. TS. Phm Th Tri ( 2008) _ NXB H Quc gia TP. HCM. 3. Gio trnh Tm l hc lnh o Hc vin Cng ngh Bu Chnh Vin Thng Tp. HCM 4. Tam Quc Din Ngha Tc gi La Qun Trung. 5. Tr tu Mnh c To Tho Tc gi Anh Th, NXB Lao ng X hi. 6. B phim i chin Xch Bch o din Ng V Sm. 7. Ngoi ra nhm cn s dng ngun thng tin trn mt s trang web sau: www.tamly.com.vn www.thanhnien.com www.caohockinhte.com www.ebook.vn www.saga.vn Mt s trang web khc v mt vi nhn nh ca cc nh chnh tr, cc nh nghin cu lch s Trung Quc v To Tho.

Y The end Z

48