MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

BARBARA MARCINIAK

1997 2006 2011

www.ingerii-cerului.ro www.angels-heaven.org

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

CUPRINS

Ambasadori prin timp Despre călătoria Creatorului Prim Ce sunt zeii voştri? Amintiri din zona liberului arbitru Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Descătuşarea istoriei Fuziunea dimensiunilor Dincolo de tirania totală Noi graniţe profunde
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

O nouă paradigmă a Luminii Numele jocului E formidabil să fii purtător al luminii Cine vă vrea? Emoţiile - un secret din cronicile Timpului Iniţierea Pământului prin integritate Eretici înainte să le vină vremea Limbajul Luminii Simfonii ale conştiinţei Aprinderea flăcării lăuntrice Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Legământul de a evolua tridimensional Fluxul de Lumină al Galaxiei DESPRE AUTOARE

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

2

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

(1)

Ambasadori prin timp
Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers, care atinsese perfecţiunea. Voi înşivă vă străduiţi să o regăsiţi aici, pe Pământ, iar noi am venit să vă susţinem. Împlinirea, sau transformarea, a fost vestită de mulţi de-a lungul timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor influenţa întregul Univers. În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm— creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline. În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim, care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim. Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor conduce întreaga orchestră. Ei ne sunt, la fel de mult nouă ca şi vouă, înaintaşi şi vă considerăm cu îndreptăţită mândrie vechile noastre rubedenii. Primilor Arhitecţi ai acestei planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN. Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor". „Prezentul" nostru încorporează şi probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex. De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat, curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea. în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers. Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile conductoare energetice, înconjoară din toate părţile planeta. Razele luminoase converg spre Pământ din sisteme stelare arhaice cu care aţi colaborat de mult timp încoace. Toate sunt canalizate către suprafaţa planetei.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

3

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

legătura cu Creatorul Prim şi cu plenitudinea creaţiei sale. Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de a progresa spiritual. Aţi propria evoluţie. chiar dacă alţi câţiva au intenţii diferite. în definitiv. şi nu numai ele. În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. deoarece permite auto-geneza limitelor. Întrebările care vi se ivesc în minte au acest rol. Lumea tridimensională este plină de astfel de capcane. mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi. propria voastră identitate. aşadar. Veţi călători. Epoca Industrială şi Epoca Informaţiei. În prezent aţi atins un nivel atât de ridicat. Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. mulţi dintre voi. Unul din obiectivele cu care aţi fost încredinţaţi este schimbarea acestei paradigme despre credinţă. nu suntem. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în 1999 şi conştientizaţi. v-am oferit sprijin.ro . numai că trebuie să vă amintiţi. vă vor năpădi din toate ungherele. am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni. din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu. Va fi uluitor. Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. de genul unui post de radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă. decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare. amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. către sectoare diferite ale sistemului solar. Dar pentru a le scoate la lumină trebuie să credeţi mai întâi de toate în existenţa acestor informaţii. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave.org ingerii-cerului. Aceste învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină. cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. realităţi. căci sunteţi deja perfecţi. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi trăit o sută de ani într-un deceniu. Nu e nevoie să vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă. destul de bine trecutul tumultuos al planetei. Amintirile. De-a lungul timpului am sădit. se produce. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului şi pe voi ca parte a întregului. Mulţi alţii au ajuns în aceste părţi ale galaxiei cu un scop anume. am plantat. încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau chiar mai mulţi ani din secolul trecut. prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor din dimensiuni superioare. Încă de pe vremea Convergenţei Armonice. Pleiadienii. unde răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. Încă de la începutul timpurilor. de a dezgropa adevărurile sădite adânc în fiinţa voastră. Cunoaşteţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 4 angels-heaven. transformarea dimensională care va diminua să vă permită accesul spre dimensiuni superioare. printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri. în acelaşi timp. Intrând în Epoca Luminii veţi descoperi lumi a căror existenţă nici măcar nu aţi bănuit-o. la bordul navelor intergalactice. să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi celorlalţi. Tranziţia e pe punctul de a densitatea tridimensională ca materialitatea se risipeşte. aţi fost constant alimentaţi cu această energie de provenienţă cosmică. Astfel se manifestă super-conştiinţa. Aţi reuşit să treceţi de atâtea ere: Epoca Bronzului. Asemenea copiilor care îi idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile. Epoca Fierului. societatea voastră demonstrează în mod evident aceeaşi preferinţă de a diviniza.Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii. Mulţi v-aţi început misiunea terestră în timpuri demult apuse.

Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi. ajutorul pe care vi-l oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc. de evoluţie în ultimă instanţă. de aceea. La auzul numelui de Pleiadieni. limita actuală a progresului nu poate fi depăşită. la rândul vostru. aveţi o străfulgerare. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă izvor de inspiraţie pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină. care sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen de vibraţie îl poate susţine. Noi suntem puntea de legătură dintre Familia de Lumină şi multe alte sisteme. care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit mult timp şi să-l poată transforma. În locul acestora. de a vă reaminti— dar nu de a acţiona în locul vostru.Existenţa limitelor permite. Dragostea este constituentul de bază al Universului. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii. Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă. Pentru aceasta este nevoie de renegaţi precum Familia de Lumină. în 1988. înainte să ajungeţi pe Pământ. Acum ne intitulăm Pleiadieni Plus. aţi fost trimişi pe Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. fapt care vă permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim. menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale. în prezenţa ei. ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii.ro . iî veţi ghida şi pe alţii. prin intermediul informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe. surse de inspiraţie. V-aţi bucurat nespus când vi s-a oferit această ocazie de a pătrunde într-un loc şi într-un timp atât de semnificative. se deschid toate posibilităţile. Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. Vrem să distrugem paradigmele de credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea conştientă a lumilor. grupul nostru avea între cincizeci şi şaptezeci şi cinci de entităţi—unele fizice. aţi deveni. Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de inspiraţie. însă prin lăcomie. Când ţi-am vorbit pentru prima oară. însă. Eraţi siguri pe puterile voastre.org ingerii-cerului. altele spirituale. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 5 angels-heaven. Cum am mai spus şi înainte. Astfel. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care abia în aceste timpuri se materializează şi. care prin noi doreşte să experimenteze. Sunteţi cu toţii fiinţe importante. membri ai Familiei de Lumină. unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm. Tehnologia actuală nu va mai putea progresa mult de una singură. Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această existenţă. Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. dar toţi Pleiadieni. care v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa. apariţia şi consolidarea unor structuri interne. propriul nostru sistem are nevoie de schimbare. tocmai pentru a facilita schimbarea sistemului nostru. Planul la care luaţi parte este foarte amplu. fiindcă omenirea nu vrea să înţeleagă necesitatea dublării ei prin dragoste. Energia se poate concretiza prin orice formă de creativitate. şi de sprijinul multor entităţi. Ne-am înmulţit şi am ajuns să depăşim o sută de entităţi din mai multe sisteme. tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le pierduserăţi. Amplificarea conştiinţei voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană. ceea ce este un lucru profund. În dragoste stă cheia. Şi poziţia noastră este tot de renegaţi. de expansiune a psihicului nostru. Aţi fost ! asiguraţi. vrem să stabilim un canal de mediere. datorită experienţei acumulate pe Pământ.

Ceea ce veţi face voi ne va afecta şi pe noi. Un anumit grad de credibilitate şi senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. de adevărata cunoaştere care zace în voi. implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor. trebuie să determine evoluţia conştiinţei voastre. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură covârşitoare. Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi pe valori absolute. să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii. Aici sunt datele. mecanisme de decriptare a codurilor stocate adânc în trupurile voastre. Aşa vrem şi noi. nu împărtăşim însă această viziune. Când te afli de unul singur într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate. din viitorul vostru şi. Vrem să lucraţi în lumină. Această versiune a cunoaşterii. Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Noi doar vă informăm. care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani. de fapt. de a vă propulsa către noi culmi ale conştiinţei. Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive. Să acceptaţi gândul că. ce vă spunem noi nu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 6 angels-heaven. După ce ascultaţi relatarea cuiva. voi vă conduceţi viaţa. Aici scopul nostru este să vă asistăm. Ca membri ai Familiei de Lumină. cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare libertate a voinţei şi a expresiei. când vă priviţi aşa-zisele părţi întunecate. puterea gândului v-a dus acolo. Dacă însă aprinzi lumina ca să descoperi sursa zgomotelor. chiar şi aşa. Ceea ce ne conduce la cea mai importantă axiomă: gândul este un creator în sine. Dar nu este singura versiune existentă! Toate învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel. la fel ca şi voi. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. nu noi. după cum am amintit şi cu altă ocazie. Şi noi. aveţi capacitatea de a institui. De la voi va pomi transformarea. Vă ajută la ceva ceea ce v-a spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. Venim. Informaţia este lumina.ro .ce am plănuit pentru voi. să readucă la viaţă memoria de la nivel celular—amintirea a ceea ce aţi fost cândva. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. pentru ca. ţi se face frică. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma radical experienţa şi existenţa pe această planetă.org ingerii-cerului. avem misiunea de a schimba sistemul în care ne aflăm. acceptând ezitările şi temerile de dinainte. dar în acelaşi timp se ţin deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla. atunci. Este intenţia noastră declarată. pentru că trebuie să depăşiţi cuvintele şi să vă deschideţi mintea. nu putem face nimic care să provoace schimbarea. Chiar şi aşa. te linişteşti. prin rezonanţă. să vă deschidem ochii la ce se întâmplă cu adevărat. Urmăriţi de fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea viziunea de ansamblu. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei. Prin învăţăturile pe care vi le oferim vă dăm ocazia de a vă extinde definiţia asupra realităţii. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre. tocmai pentru că existenţa voastră fizică se desfăşoară concomitent cu ele. nu în întuneric. depinde de voi cum folosiţi informaţia. pe care v-o detaliem noi. Ne impută că riscăm mult prea multe. uneori. iar noi le vom aduce la suprafaţă. îi puteţi elibera pe cei captivi în propria lor minte. ignoranţa este întunericul. să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere. Nu vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul acestui proces. Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt.

Este nevoie de voi. Cu toţii veţi înţelege. că aveţi un scop în viată. Încrederea în acestă cunoaştere este vitală. Toate cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru. E parte din misiunea noastră. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 7 angels-heaven. Povestea va evolua şi ea în permanenţă.ro . Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste faţete. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi.este cu siguranţă singura varianta. alături de valoarea existenţei umane. noi trebuie doar să vă atragem atenţia. absolut. V-aţi antrenat pentru a face faţă acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi. fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul Prim. Orice v-am spune astăzi. mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea.org ingerii-cerului. Voi înşivă v-aţi ales această cale. după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei. Datoria voastră este să vă amintiţi ce ştiţi deja. pentru că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. dar este treaba voastră să vi le amintiţi. aşadar. să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de alţii.

unde totul este permis. numai că acesta este deosebit prin faptul că a fost creat ca zonă a liberului arbitru. au început sa experimenteze cu energia Creatorului. Planul era incredibil de ambiţios. o sută de mii sau un milion de ani erau egali cu zero. ca de altfel creaţia în plenitudinea ei. Pământul ar fi devenit o bibliotecă intergalactică. făcând uz de poziţia lor înaltă. Lumina este informaţie. pe care le-a transmis mai departe prelungirilor sinelui său. o sută de mii de ani trec la fel de repede ea un an terestru." Aceste extensii ale Creatorului Prim. ca toate creaţiile voastre să se regăsească în mine. În afara cadrului temporal. zeii creatori au conceput diverse specii. Zeii creatori nu erau supuşi rigorii timpului pe care îl cunoaşteţi voi. succesorul. până când s-a stabilit câte o ambasadă pentru fiecare galaxie. S-a muncit mult atunci. Primii Arhitecţi ai Pământului erau membri ai Familiei de Lumină.(2) Despre călătoria Creatorului Prim Omenirea este rezultatul unui experiment. lanţurile moleculare—şi au codificat în aceste catene identitatea. Pământul era bine cunoscut ca o planetă minunată. acestea aparţin modernităţii." Oare nu era aceasta o misiune cât se poate de simplă? Cu alte cuvinte. Multe dintre civilizaţiile avansate ale timpului au oferit mostre din propriul ADN pentru a fi reprezentaţi în enciclopedia vie a Pământului. pe care toţi urmau să o împărtăşească. Creatorul Prim le spunea: „Pe mine mă dau vouă. Şi-au creat o ierarhie proprie. posibilitatea de a participa la dezvoltarea universului. Unele specii umane au ajuns astfel să dezvolte civilizaţii foarte avansate în urmă cu cinci sute de mii de ani. Daţi-vă şi voi acestui univers. oferindu-i din propria esenţă şi dându-i astfel. Au modificat. unde s-ar fi experimentat diverse moduri de a stoca informaţia prin intermediul frecvenţelor şi al geneticii. era un loc menit să adune cunoaşterea din nenumăratele sisteme galactice. aici pe planetă. Energii din diverse locuri au fost canalizate atunci spre Pământ. Există şi alte universuri. pe care o aveau cu toţii în fiinţa lor. Pentru ei. Şi ea a apărut în urma unui proiect. îngropate adânc sub calota glaciară a îndepărtatului continent austral Antarctida. A binevoit să dea de la el aceste daruri. prin care undele energetice străbat enormele zone ale spaţiului. Creatorul Prim şi-a început experimentele creatoare în acest univers cu scopul de a se explora. În urma acestei acumulări gigantice de informaţie genetică. unele umane. ca şi multe alte modalităţi de a le crea. din care s-au născut altele în timp. Creatorul Prim a atras în acest univers energiile şi esenţele vieţii.ro . de a se desfăta şi de a se exprima în sinea sa şi pe sine. unele animale. Cu mult timp în urmă. Vorbim despre civilizaţii cu adevărat vechi. pentru noi. Planul sortit Pământului era cu adevărat grandios. Încă dinainte. Până la urmă. entităţi care lucrau şi erau asociate cu un aspect al conştiinţei denumit lumină. într-un sistem galactic a fost instrumentat un plan de transformare a Pământului în centru intergalactic al transferului informaţional. Familia de Lumină a creat acest centru al tranzitului informaţional întocmai cum îl plănuiseră. la rândul lui. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 8 angels-heaven. pe care le vom numi de acum încolo zei creatori. Se găsea în proximitatea multor portaluri intergalactice.org ingerii-cerului. Fiecare succesor îşi asigura. aflată la periferia unui sistem galactic şi uşor accesibilă din toate punctele Universului. frecvenţa şi sarcina electrică—cu scopul de a crea viaţa. Nu intră în discuţie civilizaţiile pe care voi le numiţi Lemuria şi Atlantida. Unii dintre zeii creatori erau reputaţi geneticieni. Creatorul Prim le-a grăit acestor extensii ale sale: „Mergeţi şi zămisliţi şi aduceţi la sânul meu toate aceste zămisliri. Prin extensia sinelui său.

la atingerea Unor valori electromagnetice precise. oamenii. Neinformată. Le-au rearanjat ADN-ul. Zeii creatori au invadat Pământul acum aproximativ trei sute de mu de ani—în epoca propusă de savanţi drept zorii civilizaţiei omeneşti. ADN-ul uman a fost redus la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 9 angels-heaven. care au dus la crearea unei dualităţi. cu greu putem accepta această eră ca începuturile civilizaţiei. astfel încât fiinţele omeneşti să nu mai poată emite decât într-un anumit interval limitat de frecvenţe. se pricepeau de minune la experimente genetice. Cel mult. în acelaşi timp. Ea vibrează. În realitate. Asta vă face să vedeţi lumina dintr-o perspectivă cu totul nouă. În acele vremuri. Din acelaşi motiv. Teritoriile sunt create şi menţinute prin intermediul unor energii speciale din mai multe motive. Asemeni merelor care pot fi pregătite şi mâncate într-o multitudine de feluri. A fost aidoma tendinţelor „cotropitoare" ale companiilor financiare de pe Wall Street. voiau aceste teritorii pentru motive numai de ei ştiute. care este pentru el sursa de hrană. Pe parcursul propriei evoluţii. ea nu a fost decât o fază timpurie a omenirii moderne. una dintre grupările care şi-au disputat supremaţia asupra planetei a câştigat acest teritoriu. anumite entităţi au descoperit că pot să se hrănească de pe urma modulării frecvenţei în forme specifice ale conştiinţei creaţiilor lor. care îi putea hrăni pe ei şi care să le confere putere. Omul originar era o fiinţă colosală. Conştiinţa comunică în permanenţă. Era destul de tentant să pui stăpânire pe o asemenea bază de date. Cunoaştem aceste evenimente drept „cotropirea" Pământului. aceasta le dădea posibilitatea de a controla procesul în permanenţă.Proiectul Bibliotecii Vii de pe Pământ a ajuns într-un final să fie disputat de tabere adverse. Acesta din urmă îşi trimite extensiile cu scopul de a menţine o anumită frecvenţă electromagnetică. Aceşti cuceritori de acum trei sute de mii de ani sunt uriaşii de care se vorbeşte în Biblie. în tăbliţele babiloniene şi sumeriene şi în toate celelalte texte sacre ale omenirii. Nici unul din aceşti stăpâni nu a permis băştinaşilor—oamenii—să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Zeii creatori. Au ajuns pe Pământ şi au modificat specia umană anterioară. Unii zei creatori. printre care cel al conştiinţei omniprezente în natură. noii. al cărei ADN avea douăsprezece catene. Lor le plăcea să se hrănească cu haos şi frică. lumina este echivalentă cu informaţia. stăpânitori. îi stimulau şi le menţineau intacte puterile. primite de la o multitudine de civilizaţii avansate. Cu timpul au înţeles că acesta era modul de hrană al însuşi Creatorului Prim. suferiseră multe distrugeri şi acum se răzleţiseră. Chiar credeţi că nimeni în spaţiul cosmic nu şi l-a revendicat? Au avut loc ciocniri. iar întunericul nu este decât lipsa acesteia din urmă. Aceste energii pot fi manipulate să vibreze la o anumită frecvenţă pentru a servi drept sursă de hrană. la fel conştiinţa poate fi pregătită şi ingerată într-o sumedenie de moduri. Specia predominantă. sau poate fi făcută să vibreze. Numai aceste stări îi puteau hrăni. specia devenea mult mai lesne de controlat. nu-i aşa? Radioactivitatea şi reacţiile nucleare erau foarte intense în acele timpuri şi pârjoleau Pământul. Nu v-aţi întrebat niciodată cine stăpâneşte Pământul? Doar este un teritoriu de prima mână.org ingerii-cerului. Noi proprietari aveau: apetituri şi preferinţe diferite de stăpânitorii anteriori. La sosirea noilor stăpâni. În istoria primitivă a acestei planete s-au dus lupte în spaţiu pentru dominaţie. Cuceritorii au alungat lumina o dată cu instaurarea lor pe Pământ. Aprofundaseră ştiinţa creării vieţii şi.ro . care au putut să-şi aroge dreptul de a face tot ce poftesc—tocmai pentru că Pământul era o zonă a liberului arbitru—au preluat conducerea.

asemeni unui gard electric. Familia şi-a început astfel lucrarea într-un sistem unde lumina şi informaţia erau absente. pe Pământ nu mai rămăsese nici o altă frecvenţă de lumină care să o poată recunoaşte. În ciuda aparentei înfrângeri. haos. Nu facem decât să readucem la suprafaţă cunoaşterea care este îngropată adânc în Voi. a fost deconectat. Afectivitatea este o sursă de hrană. Ar putea chiar să fie pusă în cap de afiş. Unora vi se pare că vă amintiţi ca prin vis. Arhitecţii au stabilit astfel un plan colateral care să intre în vigoare o dată cu alterarea frecvenţei pe Pământ. iar o nouă specie umană a luat fiinţă. În fiecare celulă umană se găsesc filamente fotocodificate. Însuşi faptul că în acest moment citiţi această carte demonstrează apartenenţa voastră. Chiar dacă. Am făcut acest pas pentru a împărtăşi cu voi o anumită frecvenţă. Am venit pe această planetă să reactivăm memoria umană—să conferim întregii specii umane amintirea a ceea ce a fost cândva. razele cosmice au determinat modificarea legilor genetice ale omenirii şi s-au insinuat în fiecare entitate. prin intermediul frecvenţei de lumină. Prin unificarea tuturor acestor fire.două catene.ro . pentru a vă menţine într-O poziţie de subordonare. de informaţii. din care nu aţi mai fost capabili să emiteţi decât pe anumite frecvenţe pe care ei le puteau controla. nelinişte. într-un final. Au apelat la Familia de Lumină ca să se insinueze în acest proiect. nu v-a rămas decât dubla elice a acestuia. apoi in colectivităţi din ee în ce mai numeroase. De-a lungul timpului. cedarea planetei însemna înţelegerea în profunzime a liberului arbitru din zona Pământ. modificând astfel frecvenţa planetei pentru a vă asuma stăpânirea asupra acestui teritoriu şi asupra voastră înşivă. Arhitecţii Primi au înţeles că. puţine astfel de iradieri au penetrat cu succes fieful terestru. Arhitecţii Primi ai planetei nu au de gând să cedeze teritoriul de bunăvoie. la început la nivel individual. Au fost purtate multe războaie ca să se împiedice infiltrarea luminii sau a informaţiilor care ar fi trezit oamenii la realitate. Îndeosebi frecvenţele luminii —informaţiile—au fost împiedicate să pătrundă pe Pământ. lumina a reuşit sa străbată această barieră. foamete şi dependenţă. Hrana multora este dragostea.org ingerii-cerului. ca membrii ei să se întrupeze rând pe rând şi să aducă lumina—sub formă de raze cosmice creatoare. pentru a vă putea crea o realitate proprie. Nu ar avea nici un motiv să o facă. Restul de informaţie. ADN-ul uman fusese deconectat. dar în stare dezactivată. Este o ştire extrem de importantă. Pleiadienii. ADN-ul devine funcţional. filamentele foto fuseseră împrăştiate. într-un moment în care noii proprietari s-ar fi dezintegrat în absenţa frecvenţei lor specifice. ne-am întors în timp—în ceea ce ar putea fi numit propriul nostru trecut—în postura de reprezentanţi ai luminii. Cu timpul.org Noi. în consecinţă razele purtătoare de creativitate din spaţiul cosmic nu au avut la ce să se conecteze. Planeta a fost apoi împrejmuită cu o barieră de blocare a frecvenţelor. ADN-ul priginar a fost porţionat şi împrăştiat în celula umană. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 10 angels-heaven. purtătoare de informaţii—acolo unde ea fusese pierdută. La rearanjarea din trecut. care permitea numai fluxul informaţiilor acceptate de zeii creatori. fusese deconectat. pe care şi Arhitecţii Primi au plasat-o ca frecvenţă fundamentală pe Pământ Numai că hrana zeilor creatori este formată din frică. Ce rol aveţi voi în toată această poveste? Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. stări care trebuie înlăturate din viaţa omului. ashtarsheran. la scară macrocosmică. pe care toţi aţi fost de acord să o purtaţi aici. pentru a rearanj a ADN-ul rasei umane modificate. fire extrem de subţiri de energie care sunt purtătoare. lipsită de importanţă pentru supravieţuirea omului.

emoţional şi spiritual. aceasta îi afectează pe toţi cei din jur. însă. Când trăiţi pe o anumită frecvenţă. ca membri ai Familiei de Lumină.org ingerii-cerului. ca Familie de Lumină. trebuie să aduceţi informaţia pe Pământ camuflată. în timp ce alţii abia acum se dumiresc. capabili în orice moment să vă învingeţi propria frică şi să demonstraţi planetei că frica este totalmente inutilă. membrii Familiei de Lumină încep să se regăsească între ei. iar evenimentele de aici vor avea efecte în multe alte lumi. se conturează în planul de modificare a frecvenţelor pe care îl aveţi de îndeplinit pe Pământ Veţi începe cu menţinerea unei frecvenţe specifice prin intermediul căreia veţi supravieţui. numai un camuflaj. Sunt cunoscute sub denumirea de chakra şi se aliniază după rotaţia celor douăsprezece corpuri celeste ale sistemului solar pe care le cunoaşteţi până acum — douăsprezece surse de vibraţii ale realităţii tridimensionale. unde trebuie să ne angajăm în luptă. Acceptarea identităţii ca frecvenţă înseamnă acceptarea identităţii dintre pulsaţiile electronice şi totalitatea corpurilor fizic. Pretutindeni. care vor menţine astfel un tranzit informaţional permanent. evoluţia întregului Univers. Planeta susţine. Conexiunea lor este un semnal de activare a celor douăsprezece centre de energie. sunteţi toţi nişte renegaţi. moment în care v-aţi fi întrupat cât mai mulţi pentru a vă îndeplini misiunea. tradiţii.ro . iar cinci în afara lui. nu pe. iar perfecţiunea voastră se răsfrânge asupra tuturor. Mulţi vă înţelegeţi deja misiunea. Acum. Trebuie să puneţi accentul pe lucrurile care vă unesc. Sarcina de a modifica modularea frecvenţei care controlează specia umană implică rearanjarea ADN-ul ui şi a filamentelor energeticc pe care le deţine fiecare dintre voi. sunteţi cunoscuţi pretutindeni ca purtători ai informaţiei şi modificatori ai frecvenţelor. mental. E în fiinţa voastră să căutaţi pericolul şi să îl sfidaţi. Doar vă infiltraţi în respectivul sistem şi vă comportaţi ca nişte receptacule. Aţi fost de acord. Numai Pământul poate găzdui astfel de evenimente: este locul fierbinte. o dată cu reapariţia memoriei. În curând veţi şti limpede cine sunteţi şi care vă este misiunea.Cine este atunci responsabil de eliminarea lor? Chiar voi înşivă! În postura de membri ai Familiei de Lumină. aflate atât în interiorul. pentru propria voastră expansiune. Acest lucru vi se întâmplă deja. Nu este treaba voastră să-i convertiţi pe alţii. misiunea vi se pare copleşitoare ca anvergură. Pentru a vă recăpăta puterile de membri ai Familiei. să vizitaţi Pământul de nenumărate ori— sub multe înfăţişări şi în diverse epoci—pentru a studia terenul şi a afla cum stau lucrurile— adică pentru a vă antrena. Atât de mulţi reuşiţi să atingeţi perfecţiunea. în această manieră. oriunde v-aţi afla. Rotirea lor generează informaţie: MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 11 angels-heaven. care va prinde un ritm ameţitor în următorii douăzeci de ani. E nevoie de asta—evoluţia voastră va afecta evoluţia întregii planete. Acestea corespund unor centre energetice. Aici se articulează planul. Voi subminaţi sistemele. Înfăţişarea umană este. Era nevoie de o îndelungată experienţă pe Pământ ca să fiţi pregătiţi pentru perioada în care ar fi demarat modificarea frecvenţei. După cum ştim din. sau chakra. Acestea interacţionează între ele în interiorul şi în afara corpului. ADN-ul vi se va multiplica de la două la douăsprezece catene. Şi voi sunteţi programaţi să îndepliniţi anumite sarcini care. Tot voi. şapte dintre centre sunt plasate în corpul omenesc. Unora deja vi s-au rearanjat cele douăsprezece catene nucleare. cele care vă diferenţiază. cât şi în afara corpului. înmagazinaţi razele cosmice în corpul pe care îl gestionaţi ca oameni. Este un progres individual fantastic pentru oricine participă la un astfel de proces. Mai multe milioane vă aflaţi deja în misiune pe Pământ şi aţi acceptat să menţineţi frecvenţa care vă ajută să duceţi totul la bun sfârşit. care vă permite să desfăşuraţi acest proces.

dar mai ales în spirit şi în intenţii—împletiţi într-un receptacul telepatic al energiilor pan-cosmice—Universul se va transforma integral. Numim mutaţie procesul de restructurare a ADN-ului. Veţi înţelege că vă puteţi crea experienţele. veţi conştientiza ceea ce sunteţi de fapt. A zecea chakra asigură legătura cu sistemul solar. veţi putea deschide cele douăsprezece centre de informaţie. că aveţi şansa de a deveni. şocantă pentru întreaga lume. vor fuziona. Prin rearanjarea ADN-ului uman în cele douăsprezece catene se va descoperi o incomensurabilă sursă de informaţii şi un izvor nesecat de putere. dar fiţi siguri că haosul şi confuzia sunt necesare pentru prăbuşirea vechiului sistem şi reconstruirea celui nou în lumină. în trup. Când voi. Postura de membri ai Familiei de Lumină nu vă permite decât să observaţi. La deschiderea ultimelor trei chakra. spre capetele Universului şi transmit mişcarea ADN-ului pe care îl purtaţi în voi. Mai mult. Indivizii.ro .org ingerii-cerului. veţi fi capabili să introduceţi energii extra-terestre în existenţa cotidiană. Nu-i acesta cel mai bun plan? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 12 angels-heaven.se învârt în acelaşi ritm cu sistemele chakra care se întind departe. iar haosul şi confuzia vor împânzi lumea. ca membri ai Familiei de Lumină. Pământul chiar este un loc minunat în aceste vremuri. creatori conştienţi. veţi găsi puterea de a susţine mutaţia în structura voastră celulară. Prin ele veţi obţine o informaţie uimitoare. Prin simpla alăturare a indivizilor. Trebuie să înţelegeţi necesitatea acestui proces evolutiv. a unsprezecea cu întreaga spirală galactică. un loc unde trebuie să te afli cu orice preţ. Cu cât sunteţi mai mulţi cei care menţin frecvenţele înalte. iar ultima cu un loc îndepărtat din Univers. culturile chiar. multe „ordine ale lumii noi" vor apărea. deci evoluţia implicită a celor care vor menţine frecvenţa schimbării. cu atât o mai mare concentraţie din aceste energii vor fi canalizate către Pământ.

Nu suntem destul de antrenaţi pentru a suporta intensitatea emanaţiei sale. exploratori înnăscuţi şi executanţi fideli ai dorinţelor sale. Cu alte cuvinte. El este într-o stare de permanentă descoperire a sa ca creaţie a altei creaţii. mult mai rar. Ce consideraţi voi a fi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 13 angels-heaven. chiar să mergi la vot. Poţi foarte bine să locuieşti undeva şi să nu cunoşti ierarhiile locale. ea nu a fost inventată. Pământul habar nu are cine guvernează Universul. cl nu s-ar aplica decât Creatorului Prim. Însuşi Creatorul Prim este un fragment din ceva şi mai mare. îndepărtate de la Creatorul Prim. nu era decât un plan în minţile magnificelor fiinţe care şi-au propus să îl creeze. într-un proces de auto-descoperire şi auto-conştientizare.org ingerii-cerului. într-un timp mai scurt sau mai îndelungat. iar cunoaşterea este ceea ce vă apropie cel mai mult de Creatorul Prim. bucurându-ne la rândul nostru de o existenţă interesantă şi plină de provocări. de pe Pământ. suntem toţi parte din Creatorul Prim.ro . dar le-a dăruit extensiilor sale amorfe conştiinţa. Asemeni ierarhiilor. Chiar şi Pământul. Creatorul Prim s-a retras în sine. cu mult timp înainte sa fi fost creat. există ierarhii în cosmos. dar că ele percep timpul diferit comparativ cu voi. Conştiinţa reprezintă cunoaştere. să-ţi plăteşti dările. Aproximativ în acelaşi fel. În schimb. să putem măcar să-l privim sau poate chiar să fuzionăm cu el. dar să ignori orice structură birocratică ori politică. iar voi aţi ajuns să-i desemnaţi drept zei. totuşi. uneori ascunse. Nu toţi trăiesc în aceeaşi structură temporală. Dorim cu ardoare ca. Pe Pământ. Termenul de Dumnezeu îl folosim. E important să pricepeţi că structuri ierarhice şi birocratice există. Aceste Vremuri sunt martori ai cercetării fără precedent a dimensiunilor lumi i şi ai dominaţiei asupra planetei: dar nu numai asupra planetei. ci a existat dintotdeauna. Dacă vă încredeţi în ceea ce ştiţi. vă activaţi divinitatea lăuntrică. Evoluţia conştiinţei şi capacitatea de a stoca informaţia determină apropierea de Creatorul Prim. după ce vom evolua suficient. E posibil să fi fuzionat cu o parte a Creatorului Prim care a vibrat pe aceeaşi frecvenţă cu a lor. Reprezentările voastre despre „Dumnezeu" nu sunt decât frânturi minuscule ale Creatorului Prim. individualizaţi în cursul periplului său nesfârşit. care nu este capabil să stocheze un volum practic infinit de informaţii. Poţi să Cultivi pământul. deocamdată.(3) Ce sunt zeii voştri? Ideea de divinitate implică o mulţime de concepţii greşite. au evoluat spre forme şi funcţii care le permit să se exprime într-un mod creativ. Universurile sunt înţesate de fiinţe inteligente care. cât de puţin ar fi. Dacă totuşi am putea să-l atribuim cuiva. Piatra de temelie a existenţei şi a conştiinţei este tot creativitatea. ci asupra întregului Univers. Ştim că va sta în puterea noastră şi de aceea suntem atât de dornici. mulţi au simţit la un moment dat că au fuzionat cu divinitatea. Multe dintre acestea au influenţat evoluţia Universului. Din dragoste faţă de creaţia sa. Dar aproape de entitatea Creatorului Prim nu ani fost niciodată. care să îl hrănească. Hrana pe care el o extrage din aventurile noastre este apoi convertită în energie care să susţină noile sale creaţii. Ne percepem ca extensii ale Creatorului Prim—mereu în căutare de informaţii. Numai că vibraţia totală a sa ar dezintegra instantaneu corpul fizic. care poate lua astfel forme nenumărate. ele nu erau decât energii luminoase din spaţiul cosmic. Chiar cei care avem Cea mai înaltă frecvenţă a vibraţiei nu reuşim să ne ţinem aproape de el. Ţineţi minte: conştiinţa se află în toate lucrurile.

vă daţi seama şi de ce Pământul a fost lăsat într-un aşa hal de paragină în ultimele mii de ani. Unii sunt deja pe Pământ. erau surse uriaşe de energie. Când sunteţi manipulaţi să generaţi haos şi agitaţie. Periodic. emiteţi pe o anumită frecvenţă de vibraţii care îi alimentează pe aceştia. Toate au fost influenţate în varii moduri şi măsuri de cei pe care îi consideraţi zei. Toţi aceşti zei au ajuns aici pentru a învăţa şi a evolua prin exersarea creativităţii. Adevărul va ieşi la iveală. Nu există nici măcar un text scris pe Pământ care să spună adevărul despre ei. în care au experimentat diverse reţete genetice pe tulpinile umane. pe care îi consideraţi zei. cerurile s-au aprins din nou. aţi fiert-o sau pur şi simplu aţi cules-o din grădină. eu un scop anume: să fiţi pregătiţi pentru reîntoarcerea zeilor creatori. aceşti zei din vechime? în realitate. Unii au avut un real succes şi şi-au învăţat bine lecţia. Numai că această paradigmă este pe punctul de a suferi o turnură completă. extrem de puternice. În cărţile Bibliei. Sunteţi aici. Nenumărate civilizaţii v-au străbătut planeta timp de milioane de ani. ele au ajuns să fie întruchipate ca nişte creaturi înaripate sau mingi de flăcări.un an. Lumea este plină de indicii şi artefacte referitoare la aspectul acestor fiinţe. pentru că numai astfel se pot hrăni. care să provoace schimbări majore de paradigmă în toate credinţele pe care le aveţi. alţii îl percep ca pe o frântură dintr-o zi. Aceste fiinţe de lumină. ele au fost reunite sub o singură entitate. Este. Vor să comute întregul Univers pe frecvenţa dragostei ca acesta să îşi reînceapă expansiunea şi să genereze alte şi alte lumi. V-aţi preluat corpurile fizice cu intenţia de a le transforma. în virtutea identităţii voastre spirituale. totuşi. Cine erau.org ingerii-cerului. Hrana altor fiinţe este conştiinţa.ro . nu le puteau avea. Prin răspândirea în toate societăţile şi culturile arhaice. menit să vă zdruncine din temelii felul în care percepeţi lumea. Vai de cei care nu vor să vadă! Pentru că ecoul acestei revoluţii se va răspândi în lumea întreagă. Mai sunt şi cei care se hrănesc din vibraţia dragostei. erau fiinţe capabile să modifice realitatea şi să manipuleze spiritele naturii după bunul lor plac. Sunteţi reprezentanţi ai grupului renegat de Lumină şi pentru acest lucru aţi fost de acord să reveniţi pe planetă. V-aţi ales cu deosebită grijă liniile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 14 angels-heaven. drept pentru care este uşor de înţeles atitudinea umană de prosternare şi admiraţie în faţa lor. fără a lăsa un singur vestigiu în urma lor. iar voi veţi fi bombardaţi cu informaţii cu totul ameţitoare. totuşi. de la sine înţeles că manipulatorii aveau tot interesul să-şi creeze o versiune proprie cu care să-i poată controla pe oameni. când în realitate erau o combinaţie de energii luminoase extra-terestre. oamenii au transferat în portofoliul divinităţii toate lucrurile şi puterile pe care ei. Iată că. Aveţi o misiune de îndeplinit. în aceste vremuri. o ingeraţi pentru a vă ţine de foame. Orice soi de mâncare a avut conştiinţă într-un anumit moment al evoluţiei ei. Dintotdeauna. iar acest grup tinde să readucă hrana dragostei pe Pământ. pentru că voi vă hrăniţi cu mâncare. iar alţii au comis greşeli devastatoare. de fapt. E dificil să înţelegeţi acest concept. Din perspectiva noastră. v-au jalonat de fapt istoria. planeta le-a suportat vizitele. Conştiinţa hrăneşte altă conştiinţă. Vi s-a inoculat că aceştia erau zei adevăraţi şi vi s-a poruncit să îi veneraţi. Sentimentele voastre îi hrănesc pe alţii. Planeta va suferi un şoc cultural—o surpriză de proporţii. Ei s-au constituit în factori cu un impact major asupra sensului actual al istorici pe Pământ. a conştiinţei şi a propriilor energii. Dacă reuşiţi să acceptaţi asta. ca specie. fie că aţi fript-o.

dezastrul a fost comis. era ca şi cum te-ai fi găsit deasupra unui morman imens de Cărţi smulse de pe rafturi. făcând loc echipei negre. Numai aşa puteaţi deveni uşor de manipulat pentru acele conştiinţe care pretindeau a fi Dumnezeu. aveaţi capacităţi extraordinare. ca entitate. Înainte de asta.ci memoriei latente. Noi versiuni experimentale ale speciei au fost activate. Dumnezeu e prezent deja în toate lucrurile. si care şi-au disputat dominaţia asupra Pământului. Şi voi sunteţi pe punctul de a readuce la viaţă această identitate multidimensională. Prin intervenţia lor. Ca să credeţi că sunt zei cu adevărat. Ei sunt creaturi impresionante venite din spaţiul cosmic. Înainte de a fi cuceriţi. Dumnezeu. După deconectarea genetică a informaţiei.genetice pentru a obţine un avans considerabil. acest dominion al liberului arbitru de la periferia spiralei galactice. specia locală se apropia periculos de mult de cei care se dădeau drept Dumnezeu. imperios necesară pentru supravieţuirea speciei. Informaţia rămasă disponibilă şi. la fel fondurile planetei se găseau din abundenţă în vremea apariţiei acestor zei. asemeni unei monumentale biblioteci unde puteai găsi instantaneu. lăsându-vă în imposibilitatea de a mai modula frecvenţele după bunul plac. dar rămăsese întreagă în interiorul celulei. în acelaşi timp. Au deconectat frecvenţa informaţiei la nivelul ADN-ului. oamenii au ajuns să-i numească zei. Acestea au preluat specia anterioară. scânteietoare din toate punctele de vedere. Numai aşa veţi putea înţelege ce s-a întâmplat cu adevărat şi vă veţi da seama de importanţa voastră în proces. Cuceritorii reuşiseră să amalgameze toată informaţia genetică a omului. pentru a o remodela pentru interesele şi nevoile proprii. Dar nu ne adresăm logicii. care să evidenţieze implicarea voastră în toate aceste evenimente. dar la vechea bază de date nu s-a renunţat total. care se hrănea cu ignoranţă. nu a vizitat niciodată planeta aceasta.ro . Majoritatea bazelor de date din conţinutul acestei au fost deconectate. întrun haos total. Aceasta este numai o istorisire. are. Până acum nu aţi avut de-a face decât cu zei comuni care nu doreau decât să vă inducă în eroare pentru a vă determina să îi adoraţi. un fir epic. era într-o stare amorfa. Din postura îndrituită de stăpâni ai acestei planete. Din pură ignoranţă. Informaţia genetică fusese învălmăşită. perfect catalogată. Vă pot manipula în atât de multe feluri şi pot schimba realitatea oricând doresc ei. În putere. era dubla elice.. să o facă total inutilizabilă. Modelul biogenetic originar al omului fusese ticsit de informaţii şi avea posibilitatea de a călători interdimensional. orice informaţie ţi-ar fi trebuit. într-adevăr. Zeii au preluat cu forţa această realitate. O dată cu înfăptuirea manipulării genetice. V-aţi ales cu toţii câte o istorie genetică în care mulţi membri ai Familiei de Lumină au fost implicaţi. Accesul la informaţie v-a fost blocat într-un mod brutal. iar voi aţi fost nevoiţi să continuaţi cu un minimum informaţional. zeii creatori au conchis că oamenii ştiau deja prea multe. Asemeni corporaţiilor Care preiau cu forţa anumite afaceri din cauza abundenţei de fonduri de pensie. v-au rearanjat materialul genetic. Tot ei au alungat de pe Pământ şi Familia de Lumină. l-au rearanjat şi v-au lăsat doar cu catena dublă care vă menţinea în ignoranţă. ADN-ul uman era intact. oamenii puteau exista simultan în mai multe dimensiuni şi erau egalii zeilor. Corpurile voastre poartă şi acum amintirea strădaniei de a menţine cunoaşterea pe care zeii v-au smuls-o şi frica de aceştia. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 15 angels-heaven.org ingerii-cerului.

ADN-ul evoluează. Raze cosmice vă bombardează zilnic corpul pentru a opera aceste mutaţii. Mulţi vor ajunge să simtă subit această suprasarcină energetică. noi opţiuni şi noi moduri de a trăi şi exista. poate—şi va genera—haos. ca şi dinastiile europene care preferau căsătoriile între diverse case. Asistăm la un colaps temporal. Veţi bătători drumuri. se va produce o restructurare a sistemului nervos. totul este permis. O dată cu reorganizarea la nivelul ADN-ului.ro Aceste cărări vor crea noi realităţi. codul nu se poate activa şi manifesta. evoluează. La fel s-a întâmplat cu acest cod începând cu multe milenii în urmă: a fost silit să încapă într-o porţiune minusculă a ADN-ului iniţial. Aşadar. de aceea. dacă este utilizat eficient. la nivelul conştiinţei. la rându-ne. intre care entităţile spaţiale au învins. Unii dintre voi.ro . Ei. Mare parte a celulelor nervoase.Zeii creatori au fost cei care au demarat proiectul de modificare a ADN-ului. colapsul actualei societăţi este iminent: în . a căror esenţă este conştientizarea. secondat de acumularea de energie. cu scopul de a-şi întinde stăpânirea peste mai multe teritorii prin astfel de alianţe. Înainte să cotropească planeta acum trei sute de mii de ani. Datorită acestei libertăţi universale putem să tragem o sumedenie de învăţăminte. întreaga planetă va resimţi aceste transformări. Încuiaţi într-o odăiţă unde nu vă puteţi mişca. Noi catene se formează prin torsiunea filamentelor fotocodificate. la rândul lor. Aşa că trebuie să fiţi bine pregătiţi. Nu facem decât să oferim asistenţă în cadrul acestui proces. trebuie să stabilizaţi o anumită frecvenţă. Fără o locaţie bine definită unde să-şi exercite funcţia.org ingerii-cerului. starea sa actuală. veţi suporta o transformare completă a realităţii şi. la nivelul planetei. veci. Numai că totul a luat sfârşit cu ciocnirea dintre zeii creatori. fără să fi fost avertizaţi în prealabil. nici posibilitatea multidimensionalităţii. Dacă aceasta nu va fi temeinic ancorată şi înţeleasă. Au rămas aici fiindcă şi-au dorit planeta din interese personale. Aveţi darul de a atrage lumina. Erau buni cunoscători ai geneticii şi creau prin manifestarea directă a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 16 angels-heaven. cei care vă recunoaşteţi ca Păstrători ai Luminii. care hibernează momentan. unii dintre zei au contribuit la realizarea bazei de date a Biblioatecii Vii şi la proiectarea acestui gigantic centru informaţional care a unit galaxiile intre ele. Zeii creatori s-au unit între ei şi şi-au împletit astfel arborele genealogic. care ne ajută să evoluăm. după cum atestă străvechile manuscrise de pe Pământ. esenţă a inteligenţei şi amprentă unica a speciei umane. Zeii creatori vin din spaţiul cosmic. nu veţi fi voi înşivă în. În acest univers al Creatorului Prim. vă limitează drastic libertatea şi v-aţi săturat de această opresiune permanentă. Obiectivul vostru este reciclarea acestei energii mai întâi în voi. Haosul poate aduce cu sine şi o nouă reorganizare. Alţii ar vrea să îi elimine din „clubul zeilor creatori" pentru că dovedesc o nepăsare totală faţă de creaţiile lor. pe care alţii le vor parcurge mai târziu cu uşurinţă. ea nu poate susţine lumina. tocmai pentru că le-a croit altcineva mai întâi pentru ei. îşi vor relua atunci funcţionarea. Datele sunt adunate laolaltă prin acţiunea energiilor electromagnetice provenind de la Creatorul Prim. ingerii-cerului. Fragmentele amalgamate în care se păstrează istoria şi conştiinţa Bibliotecii Vii se rearanjează treptat. Zeii au încercat diverse combinaţii pentru a studia rezultatele. iar prin aceasta reuşiţi să străbateţi cărările conştiinţei fără măcar să rostiţi un singur cuvânt. Chiar acum. care este acelaşi lucru cu informaţia. care va permite tranzitul mult mai multor informaţii. lucrul cel mai important care vi se întâmplă este reorganizarea ADN-ului. acolo unde şi locuiesc.

mai numeroase. sud-africane şi nord-americane." Ar fi o prostie. pentru că nu cunosc şi cealaltă cale. Când vă hotărâţi să deveniţi părinţi. Extindeţi-vă. nu seamănă toţi cu Şopârlele. frontierele şi experimentaţi orice este nou. Povestea se va contura pe măsură ce veţi afla mai multe. Deocamdată. Unul dintre marile secrete care v-a fost tăinuit tuturor până acum este belşugul care însoţeşte orice trăire afectivă. Unii zei creatori au aprins scânteia vieţii doar pentru a îşi satisface anumite nevoi. care sunt numite uneori Tricourile Negre? Fiţi foarte atenţi când vorbiţi despre forţele întunericului. este greu pentru voi să înţelegeţi amploarea acestui proiect. dar care se foloseşte de ea. Ar fi ca şi cum aţi mânca la acelaşi restaurant toată viaţa şi spuneţi „Nici un fel de mâncare nu-mi este străin. este lipsit de substanţă fizică. Dar cine sunt aceste fiinţe. Nu pot opera modificările necesare fără intervenţia voastră—planeta trebuie schimbată din interior. Acesta există numai în sfera multidimensională pentru că. să le purtaţi de grijă. în deplină înţelegere a acesteia. sub toate formele ei. În unele cazuri. Diminuarea frecvenţei fricii pe planetă va antrena apelul la surse alternative de frică. pentru a sfârşi în dependenţa faţă de apendicele de cunoaştere pe care îl mai au şi faţă de viaţa pe care au creat-o. Aceste fiinţe din spaţiu sunt parte om şi parte reptilă. Dar toate astea le simţiţi deja. Este o viaţă bazată pe frică. V-aţi reîncarnat pentru a experimenta creaţia. Aşa s-au hrănit cu sentimentele voastre. Nu am venit la voi pentru a vă speria—ci doar pentru a vă informa. Unii sunt insectiformi. în timp ce în altele s-au opus unele celorlalte. La un moment dat. Vă amăgiţi profund în cazul în care consideraţi că toate reîncarnările voastre au fost în corpuri omeneşti.forţelor vitale. pentru a nu vă speria foarte tare. Vor face încercări disperate de a menţine vechea frecvenţă până să freacă la hrană din MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 17 angels-heaven. Aţi fost ţinuţi departe de explorarea sentimentelor proprii tocmai pentru că acestea vă oferă adevăratul tablou al problemei. pentru a o înţelege „pe propria piele". care nu preţuieşte altă existenţă.ro . Observând evoluţia voastră. din partea zeilor—aceasta din cauză că se tem să nu îşi piardă sursa de hrană. veţi găsi reprezentări ale păsărilor şi ale reptilelor. acceptaţi să învăţaţi de la copii. să devină buni părinţi. pentru a permite penetrarea planetei cu energii extra-terestre. suntem asociaţi cu zeii păsări şi reptile. conştientizează în profunzime propria lor creaţie. păsările au colaborat cu reptilele. fireşte. învaţă. după care capacitatea de a redifuza aceste raze. Acestea au nevoie de sprijinul vostru. Pleiadienii. sisteme de dezinformare. care la rândul lor generează saltul evolutiv la nivel intracelular. până la urmă. Dacă examinaţi desenele egiptene. la rândul lor. Zeii creatori pot avea diferite înfăţişări. s-au răzvrătit şi s-au rupt de cunoaşterea adevărată. Intervalul de modulare a frecvenţelor a fost modificat în ultimul timp. de aceea creează. după cum atestă multe culturi străvechi. Strălucirea vieţii este prezentă la orice nivel. aşadar. Aceeaşi este şi situaţia zeilor creatori. Zeii sunt legaţi intim de voi toţi. De pildă noi. să îi învăţaţi ce înseamnă să fii responsabil. Energiile nu fac altceva decât să vă pună în legătură cu razele cosmice ale creaţiei. Îi numim Şopârlele fiindcă ne place să relaxăm un pic atmosfera şi să glumim. învaţă lucruri importante despre viaţă.org ingerii-cerului. Cine sunt ei? Reptilele. Trebuie doar să înţelegeţi că ele sunt dezinformate. Cu explorarea sentimentelor vine şi menţinerea frecvenţei. Nu le catalogaţi drept malefice. Numai atunci va fi gâtuită sursa de hrană a zeilor creatori. Ele sunt puntea de legătură cu corpul spiritual. Mulţi vizitatori din spaţiu sau folosit de energia păsărilor. Vă veţi aminti propriul trecut. O singură experienţă nu este suficientă. care au bulversat structura iniţială a Pământului? Aceste entităţi venite din spaţiu. iar unii începeţi deja să accesaţi şi memoria reptiliană.

De ce vă spunem toate aceste lucruri? Ce nevoie aveţi să le cunoaşteţi? Iată că realitatea Şopârlelor se pregăteşte să se intersecteze din nou cu a voastră. Toate aceste faţete ale. Şopârlele şi-au instalat pe Pământ aparate care să amplifice şi să retransmită agitaţia afectivă de la sol. spre Jupiter. Pentru a ajunge pe orice planetă. Încă se ambiţionează să-şi creeze propriile realităţi. câte dintre marile tulburări religioase şi sociale nu au apărut chiar în acea zonă geografică? Este un portal gigantic—cu raza de peste o mie cinci sute de kilometri. Vechile civilizaţii mesopotamiene. a cărui supremaţie este disputată în chiar aceste vremuri. localizate între fluviile Tigru şi Eufrat. Veţi avea nenumărate ocazii de a evalua lucrurile şi de a le clasifica drept nocivei Dar evaluarea şi clasificarea vă vor împiedica să experimentaţi şi să simţiţi acesţe noi reialităţi. Fiţi convinşi că ultima carte este întotdeauna un as. trebuie să aveţi la dispoziţie un portal sau o cale de acces. timp de trei sute de mii de ani. Poţi să ajungi în spaţiu şi apoi să te îndrepţi. Voi atrageţi toate experienţele ca un magnet. stabilizând astfel nivelul energetic şi generând putere creatoare. dar dacă nu găseşti portalul prin care accesezi cadrul temporal al planetei. aceşti zei creatori au uitat cine i-a creaţ! La rândul lor. Se opun deocamdată acestei transformări. Aminţiti-vă că vă aflaţi într-o zonă a liberului arbitru şi că există un Plan al Divinităţii. Într-o oarecare măsură. la Creatorul Prim.ro . Sunt atât de obsedaţi de putere. ei pot fi consideraţi deţinătorii portalului. te vei trezi într-un loc dezolant şi sterp. Unul dintre portalurile imense. Numai că. polimorfismul ei şi omniprezenţa voastră multidimensională. Aceasta explică turbulenţele din Orientul Mijlociu. din orice specie ar fi fost aceştia. Acest atracţie magnetică readuce în mod normal energiile expulzate din sistem pentru a participa la evoluţia acestuia. Cu fiece modulare a frecvenţei într-un sistem oarecare. voastre trebuie reconciliate şi reunite: pentru a vă relua integritatea Spirituală. Trebuie sa ia parte la el şi să conştientizeze că modificarea frecvenţelor lor este iminentă. Natura dramei care se petrece aici este interesantă. la fel ca majoritatea oamenilor. de unde controlează operaţiunile. Sarcina voastră este să înţelegeţi: şi să răspândiţi mai departe această înţelegere pe toată suprafaţa planetei. Prin saltul evolutiv al conştiinţei nu înţelegem doâr acceptarea totală a dragostei şi a luminii. cel de ultimă instanţă. În interiorul acestui portal se practică manipularea omului în beneficiul altora. Dacă stăm să ne gândim. este cel al Orientului Mijlociu. Se subestimează brutal puterea luminii pe această planetă. Iară nici un pic de sacrificiu Trebuie să înţelegeţi complexitatea realităţii. încât şi-o disputa între ei. Tot de el se folosesc şi Şopârlele. erau originare dintr-o colonie spaţială cu un oarecare grad de civilizaţie. S-au folosit de zona înconjurătoare pentru a-şi crea baze subterane în peşteri. Portalurile deschid culoarele temporale şi servesc drept spaţiu al tranzitului interdimensional. şi-au uitat zeii. la fel cum şi zeii creatori vă subestimează puterile. Numai voi. Şi pe Pământ există multe astfel de portaluri prin care zeilor creatori. Aceasta le parvine în mod direct şi îi hrăneşte.dragoste. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 18 angels-heaven. le-a fost permis accesul pe Pământ. Kuwâitul se află în mijlocul acestui teritoriu. Şi în cadrul populaţiei de Şopârle există unele entităţi binevoitoare şi altele răuvoitoare. magnetismul sistemului îşi face simţită prezenţa. Numai aşa vă veţi putea întoarce. ultima carte din pachet. Zeii creatori din vechime sunt atraşi în aceste timpuri pe Pământ datorită planului divin. cu scopul de a fuziona. În strălucirea lor orbitoare se găsesc şi pete întunecate. ca membri ai Familiei de Lumină. de exemplu. pentru a acumula în baza voastră de date sentimentele condiţionate de aceste experienţe. nu aţi uitat nimic.org ingerii-cerului.

Zeii creatori se întorc să vă jefuiască pentru a nu muri de foame. Amintiţi-vă de identitate ca frecvenţă. emoţional şi spiritual. imaculaţi. Vrem doar să vă spulberăm iluziile. Fură de la voi energie psihică pe care v-o generează prin etalarea unei false imagini a realităţii cotidiene. la rândul nostru. interzicând astfel libertatea de a alege. ar fi cazul să renunţaţi la credinţele gen Moş Crăciun. Spre binele vostru. Dacă vă întoarceţi privirea spre trecut. Energiile care guvernează această planetă vă dirijează sistemul de credinţe după bunul lor plac." Evoluţia nu are sfârşit. E una din îndatoririle pe care le îndepliniţi cu profesionalism. convingânduvă de realitatea liberului arbitru. care predomină şi cum se exteriorizează ea? Nu apreciem comportamentul nimănui şi nu indicăm poziţii ierarhice. Nu vrem să desconsiderăm vechile voastre unelte. aşa că vin pregătiţi să instaureze haosul şi teroarea pentru a-şi recăpăta teritoriul. Gândiţi-vă la cum vă veţi simţi după ce veţi renunţa la modularea frecvenţei sau la logică. formată din totalitatea pulsaţiilor electromagnetice ale corpurilor fizic. Vrem doar să vă arătăm ce se întâmplă de fapt fără voia şi cunoaşterea voastră. Nu îi considerăm malefici. Legătura voastră cu aceste fiinţe rezidă în faptul că voi sunteţi extensii executante ale lor. nu descoperiţi că şi noi v-am modulat frecvenţele de emisie? Nu v-am ademenit. Nici măcar nu eraţi capabili să le vedeţi ca pe nişte înscenări menite să vă jaloneze gândirea şi afectivitatea. cinci miliarde şi jumătate de oameni gândesc. fapt care determina acea frecvenţă unică pe care conştiinţa voastră o utiliza. Când aţi descoperit adevărul despre Iepuraşul de Paşti. din postura voastră de demolatori ai sistemelor. cum nici sfaturile noastre nu vor avea valabilitate perpetuă. aţi aflat că nu-i decât o legendă romanţată care înconjoară aceste energii pe care atâta amar de vreme le-aţi venerat ca zei. veţi accepta rolul de Păstrător al Frecvenţei. Moş Crăciun sau Zâna Măseluţă. să spargem balonaşele de săpun şi visele voastre false. pentru a determina o modificare a frecvenţei în voi? Am procedat identic cu creatorii voştri. Arhitecţii Primi doresc reinstaurarea frecvenţei liberului arbitru în această zonă. Asta trebuie ţinut minte. atunci când. Zeii care şiau proclamat dominaţia aici în ultima perioadă au utilizat modularea frecvenţei.org ingerii-cerului. Nu sunt neapărat greşite. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 19 angels-heaven. Vi s-a mai spus că gândul are puterea de a se materializa: se realizează—într-un. alt loc din spaţiu. Şi noi practicăm aceleaşi metode. O altă formă de energie va veni şi vă va spune: „Pleiadienii au avut dreptate când v-au învăţat aceste lucruri. Ori de câte ori preiei emanaţia cuiva şi o modelezi după bunul tău plac. V-aţi ataşat pro fiind de anumite credinţe şi convingeri care nu vă mai sunt de niciun folos. Pierd controlul planetei şi se vor orienta mai întâi către portalul Orientului Mijlociu. Văd şi ei că pe frunţile voastre scrie „Demolatori de sisteme". ci. Veţi simţi diminuarea acestei energii când din ce în ce mai mulţi o vor abandona în favoarea alteia. Voi veţi modifica realitatea din interior. mental.Aceştia au renunţat Voluntar la o parte din fiinţa lor pentru a se dedica exclusiv proiectului la care lucrau. Chiar în acest moment. Dar de aici vă preluăm noi.ro . Această sursă de hrană este vitală pentru ei. modifici şi vibraţia planetară. cum nici adevărul ultim nu poate fi vreodată cunoscut. Imaginaţi-vă câtă energie este emisă din toate aceste gânduri. doar să vă facem să renunţaţi la ele. Emit în afara zonei terestre fluxuri colosale de energie vie. unde îşi au cartierul general subteran şi de unde vor iniţia expansiunea terorii şi a haosului. dar vrem să vă determinăm să abordaţi viziunea de ansamblu.

au posibilitatea de a lua diverse forme. La deschiderea acestor ochi interiori. Ani vrut să vă arătăm în detaliu cine sunt aceste zeităţi pentru că ele vor reveni pe Pământ. Iar alţii nu au intenţii tocmai onorabile. Unii au deja puteri depline. Trăiţi în aceste vremuri în care energia prinde viaţă. Aceştia.ro .org ingerii-cerului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 20 angels-heaven. Zeii au venit. Numai că în aceste vremuri. să vă sperie sau să vă controleze. laolaltă cu faţetele lor pluridimensionale şi permit astfel articularea imaginii de ansamblu. Conştientizarea propriei istorii vă permite deschiderea ochilor străvechi. ai guvernelor sau ai altor structuri. Este unul din motivele pentru care asistaţi la o generală stare de agitaţie în această perioadă. Învăţaţi să faceţi deosebirea. Toate sentimentele voastre provin din acesta trezire a energiei şi a conştiinţei. Au existat şi alţi zei creatori. Agitaţia curenţilor de aer demonstrează efervescenţa la nivelul atmosferic. sunteţi speriaţi de Şopârle fiindcă ele par cele mai diferite de voi. sunt în egală măsură. intraţi în contact nu numai cu propria axă temporală. nu au vedere umană. Dar abia după ce stăpâniţi tehnicile de menţinere a frecvenţei veţi fi pregătiţi să-i întâlniţi. iar trăsăturile lor corporale sunt la fel de aproape de acesta ca şi ale voastre. Trebuie să învăţaţi să discerneţi între multiplele forme de energii extra-terestre. ca toţi ceilalţi. ci divină. Cum oamenii nu sunt toţi răi. O evoluţie uluitoare a capacităţilor magice nu este dublată neapărat şi de o evoluţie spirituală pe măsură. Şi aveţi posibilitatea de a vă selecta partenerii. Ca Univers al liberului arbitru. alţii abia acum învaţă şi se perfecţionează. ci şi cu cea a întregii planete şi chiar a galaxiei şi Universului. Merg pe străzi şi sunt membri ai academiilor. a istoriei în plenitudinea ei. copii ai Creatorului Prim. toate formele de viaţă sunt posibile. nici reptilele nu sunt. Sunt şi ei observatori şi transmiţători de energie. ochii lui Horus. dezvăluirea adevărului o poate şoca. acea energie sigur nu v-ar fi folositoare. Încercând să vă manipuleze. Dimpotrivă. unii au ajuns deja. Abia atunci veţi fi aflat identitatea adevăraţilor zei. E de la sine înţeles că atunci când lucrezi cu o specie care a trăit izolată atât de mult timp. După cum am mai afirmat. Voi sunteţi zeii.Dacă răsfoiţi amintirile trecutului vostru reptilian. Văd legătura şi cauzalitatea lucrurilor. Maeştri geneticieni. veţi descoperi că multe figuri impozante ale sistemului patriarhal au aparţinut familiei Şopârlelor. dintre care şi cei cu aspect uman.

(4)

Amintiri din zona liberului arbitru
La începutul timpurilor, unele fiinţe tânjeau să creeze. Dar pentru aceasta, era nevoie de o intervenţie extrem de subtilă în creaţia deja existentă. Toate aceste fiinţe au fost colaboratorii, asociaţii şi păstrătorii unui aspect al conştiinţei denumit lumină. În multe situaţii, Păstrătorii Luminii s-au reunit şi au conlucrat în diverse dimensiuni ale realităţii. Au proiectat, au făcut schimb de opinii şi au stabilit o dată fixă la care planul lor va intra în funcţiune. Unii dintre membrii echipei de lumină au anticipat planurile Creatorului Prim: ce ar face acesta, unde ar acţiona la un moment dat şi cum ar putea fi el stimulat. Entităţile au descoperit metodele de întrebuinţare a luminii, aşa că şi-au planificat cu grijă acţiunile. Mai multe sule de milenii, aceste fiinţe s-au pregătit să ducă la bun sfârşit ceea ce concepuseră. Au avut grijă îndeosebi să se pregătească pentru ceea ce credeau ei că va fi un iminent cutremur cosmic, declanşat de Creatorul Prim. Toţi şi-au dovedit abnegaţia şi devotamentul în antrenament. Multe rămăseseră să fie studiate înainte; de implementarea acestui plan îndrăzneţ. Intenţia lor era să ducă lumina, deci cunoaşterea, în realitatea care o respingea. Ca şi cum ai încerca să păşeşti cu un pantof care nu-ţi este pe măsura. Entităţile erau puse în situaţia de a găsi un plan prin care lumina să nu mai fie respinsă. Voi sunteţi aceste fiinţe, iar timpurile sunt aproape. Timpul a fost ales cu grijă, deoarece toţi simţiţi în adâncul sufletelor voastre că prezenţa voastră aici nu este gratuită. Voi sunteţi cei care demarează mişcarea de eliberare din chingile acestei realităţi, din firele subţiri aidoma sârmelor de otel care vă ţin sub apăsarea ideilor fixe despre voi şi despre cosmos. Pentru cei care v-aţi hotărât deja să acţionaţi conform planului şi să acceptaţi conştiinţa luminii, a sosit vremea. Din acest moment, acţiunile voastre vor da roade. Trebuie doar să primiţi energia în corpurile voastre. Trebuie să vibraţi în acelaşi timp cu energia pentru a elibera culoarele sinelui, energiile afective care vă ţin blocaţi la nivel fizic. La o examinare mai atentă, veţi descoperi multiplele faţete ale sinelui pe care le puteţi tranzita prin arterele sistemului nervos activat de conştiinţă. Vă veţi da seama de ingeniozitatea cu care a fost proiectată propria voastră societate, astfel încât să vă ţină departe de explorarea părţii voastre celei mai intime şi mai spectaculoase. Voi, Păstrători ai Luminii, veţi imagina o multitudine de realităţi pe care le veţi transfera în conştientul colectiv al planetei. Primii care se vor bucura de aceste trăiri veţi fi voi înşivă, instaurând pacea şi dragostea interioară, în armonie deplină cu ceea ce sunteţi, cu acţiunile voastre şi cu acţiunile celorlalţi în ceea ce vă priveşte. Veţi accepta tot ce este necesar pentru a atinge un nivel cât mai avansat de retenţie a luminii. Originea acestor informaţii se pierde în negura timpurilor, dar corpurile voastre le păstrează intacte. Vă cerem şi vă reamintim, în acelaşi timp, să descuiaţi acest cufăr cu informaţii nepreţuite şi să faceţi săpături cât mai adânci în memorie. Călătoriţi pe aceste cărări ale amintirilor, intraţi căt mai adânc în trecutul vieţii acesteia şi ale celor dinainte—doar aşa vi se vor înfăţişa raţiunile conştiinţei. Abia după o adâncă scrutare a conştiinţei, la capătul călătoriilor, încarnărilor şi evenimentelor prin care aţi trecut, veţi reuşi să acceptaţi plenitudinea propriei fiinţe. O deschidere senină faţă de gesturile pe care le repudiaserăţi, faţă de adevărata identitate sexuală şi chiar faţă de dispreţul pentru viaţă pe care l-aţi manifestat în alte încarnări va
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

21

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

activa o chakra intermediară, poziţionată între al patrulea şi al cincilea centru energetic corporal, înconjurând timusul. Este punctul nodal dintre propriul sistem nervos şi fluxul informaţional care vă va regenera organismul, călăuzindu-vă spre dragostea lipsită de prejudecăţi. Dacă acceptaţi şi aprofundaţi noile perspective, veţi înţelege mult mai temeinic activitatea la nivel planetar. Veţi da şi altora ocazia să se armonizeze cu vibraţiile pe care le pot detecta. Unele dintre ele sunt total lipsite de ritm, dar fără doar şi poate că există toate cu un scop anume, concretizat în fortificarea sinelui spre o cunoaştere integrală a realităţii. Numai sinele poate da votul decisiv pentru calea pe care o va urma sufletul, drumul vostru prin această realitate. In planul originar, Pământul era un centru de schimb informaţional între toate sistemele galactice. Arhitecţii Primi nu au renunţat la decizia lor. Şi ei aparţineau Familiei de Lumină, iar voi i-aţi cunoscut pe câţiva îndeaproape. Ia gândiţi — vă puţin la asta. Vrem să vă trezim amintirile. Faceţi efortul de a înţelege amploarea transformărilor care se petrec cu specia voastră, ca să puteţi acţiona în deplin control şi cunoştinţă de cauză. Arhitecţii Primi sunt în stare să traseze mai multe cursuri ale evenimentelor, incluse în realităţi distincte. Am pomenit şi înainte de potenţialităţile infinite din acest Univers al liberului arbitru. Aşadar, variaţia imprevizibilă a timpului dincolo de graniţele acestui sector galactic se traduce în imposibilitatea voastră de a cunoaşte ce se întâmplă acolo. Aceasta a condus la impresia unei păci eterne care, în concepţia pământenilor, s-a instaurat în ceruri. La scara macrocosmică a evoluţiei, nu e un interval mare, dar vouă, blocaţi în cadrul temporal al Pământului, vi s-a părut o eternitate. Lumina generează informaţie, după cum întunericul o ascunde. În viitorul apropiat vă va fi lesne să alegeţi bobul de neghină dacă evadaţi din spaţiul tridimensional. Trebuie doar să fţi capabili să deosebiţi lumina, dătătoare de informaţie, de întunericul care dezinformează, sau care induce în eroare, sau care, pur şi simplu, tăinuieşte informaţia. Şi lumina, dar şi întunericul provin de la Creatorul Prim, care a dat naştere tuturor celorlalţi zei creatori. Le-a dat libertatea de a zămisli lumi: să înţeleagă cum să creeze viaţa, cum săşi asume responsabilitatea faţă de creaţia lor, cum să devină adevăraţi părinţi ai planetelor ctitorite. Dar ca părinte înveţi fără încetare. Zeii creatori s-au luat pe ei înşişi şi s-au re-creat, iar lumile astfel concepute le-au hrănit tot din ei înşişi. În mitologia egipteană există o legendă despre un zeu creator care, masturbându-se, a clădit lumea. Zeul s-a multiplicat în nenumărate alte identităţi minuscule, pentru a dăinui viu în propria sa creaţie. Este necesar să vă accesaţi porţiunea de memorie prin care sunteţi legaţi de zeii creatori. Care sunt aceştia? Care sunt adversarii lor? Cine sunt cei care au venit aici să vă controleze? O parte importantă a misiunii voastre constă în accesul neîngrădit la memorie. La revenirea lor pe Pământ, mulţi veţi exclama: „Ce fiinţe minunate! Cât de bucuros sunt că au ajuns! Ce de miracole pot înfăptui!" Unii vă vor da impresia că au venit să tămăduiască şi să mântuiască lumea. Numai că, în ansamblu, vă veţi fi orientat greşit. Dincolo de aceste aparenţe, nu se va produce decât înlocuirea unor forme de autoritate şi control cu altele, la fel de nocive. Cu alte cuvinte, oamenii vor trece la un alt sistem de credinţe. O adevărată stretegie de marketing va încerca să vă bage pe gât aceste entităţi. Şi programul este deja în desfăşurare.
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

22

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Spre deosebire de gloata pământenilor, voi aparţineţi Familiei de Lumină şi cunoaşteţi multe lucruri de care alţii nu au habar. Aveţi idee de intenţiile acestor fiinţe, în adâncul sufletului vostru. Vă veţi scârbi de oamenii care continuă să ignore aceste adevăruri. Mulţi vor ajunge să-i idolatrizeze văzând minunile pe care zeii par să le facă în aceste vremuri mari. Omenirii i se va părea că o nouă şansă îi surâde, că vremea unei noi epoci de aur se apropie. Însă surpriza de proporţii nu se va lăsa aşteptată: toţi se vor convinge că asuprirea nu are limite. Scopul vostru este de a asigura suveranitatea individuală a tuturor, astfel încât oamenii să devină uniţi între ei. Dar fraternizarea nu le va reuşi tuturor. Vibraţiile unora vor fi disonante. Printre aceştia, sunt cei care simt necesitatea de a fi controlaţi, de a răspunde în faţa unei autorităţi cât mai înalte, îndeosebi de natură religioasă. În aceste condiţii, Familiei de Lumină nu îi rămâne decât să îşi creeze, în urma infiltrării pe planetă, o sferă planetară proprie, un nou Pământ. Cu toţii ne ciocnim de autorităţi care ne conduc. Cine este, aşadar, conducătorul vostru? Cine este Dumnezeu? Conceptul de Dumnezeu trebuie aplicat Pamatului. Trageţi toţi învăţăminte. Unele fiinţe, dezinformate în ale spiritului, neagă existenţa forţei spirituale. S-au înconjurat de principii ştiinţifice şi tehnologice în care nu mai este loc pentru suflet. andjeli-neba.com.hr Dacă înţelegeţi sau credeţi în cele spirituale nu este neapărat necesar ca oricine care evoluează să îmbrăţişeze aceste concepţii. Treburile nu stau deloc aşa Poţi ajunge să manipulezi fără pic de efort materia şi realitatea, fără să-i înţelegi mecanismele spirituale. Acesta este purul adevăr. Unii călători interstelari, ajunşi pe Pământ, vor fascina mase întregi de oameni, dar vor rămâne inerţi în plan spiritual, tocmai pentru că nu urmăresc nici un scop înalt în perindările lor. Deşi putem toţi. teoretic, să urmărim un astfel de ţel, evident că nu-l vom conştientiza cu toţii. Pe Pământ sunt fiinţe toarte puternice care nu au ajuns decât la un nivel primitiv al afectivităţii—sunt inconştienţi din punct de vedere afectiv şi spiritual; asemeni lor, în spaţiul cosmic găsiţi entităţi extrem de puternice, dar lipsite de spiritualitate. Forţele lor sunt colosale. E ca şi cum, atunci când i-ăţi întâlni, aţi sta faţa în faţă cu Goliat. E important, deci, să ştiţi cum să vă strecuraţi printre vibraţii de diferite frecvenţe, pentru a vă insera în cadrul temporal care vă convine. În nevoia de idolatrizare rezidă controlul frecvenţei pe această planetă. Idolatrizarea se prefigurează şi mai viguros în aceste vremuri. Susţinută printr-un potenţial insert holografic, ea se orientează asupra unor noi zeităţi. Zeii reptilieni au anticipat colapsul sistemului lor şi prefigurează o nouă stratagemă, un plan de diversiune. De aceea e important ca, în mijlocul ecourilor tentante, să vă ascultaţi vocea interioară. Împrieteniţi-vă cu acea muzică lăuntrică, tălmăciţi-i mesajul. Realitatea trebuie descoperită din interiorul fiinţei voastre, de unde viaţa reîncepe. Acesta este darul pe care liberul arbitru vi-l oferă. Această zonă implică, astfel, dihotomii profunde, printre care şi existenţa tiraniilor. Aici, toţi aveţi capacitatea de a vă crea singuri realitatea. Puteţi opta să creaţi chiar şi prin intermediul altcuiva. De fapt, mare parte a omenirii permite altora să creeze şi să dicteze în numele ei. Prin manipularea frecvenţei, aţi fost convinşi să căutaţi răspunsurile în afara voastră. La apariţia altor şi altor zei, voi sunteţi pregătiţi să-i idolatrizaţi, întotdeauna la fel de supuşi: Complici în atitudinea voastră, stăpânitorii au devenit şi ei dependenţi de voi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

23

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Nici nu vă cunoaşteţi puterile. Încercaţi să înţelegeţi ce impact şi ce putere imense aveţi asupra altor sisteme." Unii vă veţi dori să vă puteţi întoarce. renegaţi-vă identitatea pe care v-aţi stabilit-o. în acelaşi fel emitem energii în locaţii diferite. Se plasează în zone cheie. Creatorul Prim vrea să vă îndepărtaţi de la el pentru a vă întoarce cu cele mai noi găselniţe. ci vor mult mai mult: plănuiesc restructurarea ratei de vibrare a Universului. O reţea infinită de raze creative uneşte galaxiile între ele şi vă transportă gândurile spre alte planuri ale existenţei. Mult mai important. Deja întrezăriţi acest viitor sumbru. dar pătrunderea luminii este definitivă. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 24 angels-heaven. să preluaţi conducerea. gândul ia traiectoriile cele mai variate în spaţiul cosmic. Dar ei vor oglindi cu siguranţă identitatea pământenilor. Ca şi pe Pământ. însă. în acest sistem. Mulţi vă veţi simţi frustraţi.ro . Nu mai vreau să fiu cunoscut drept membru al Familiei de Lumină. pământenii. Creatorul Prim şi-a concentrat energiile asupra acestei zone a liberului arbitru îngrijorat fiind de o viziune sumbră a viitorului. Nu veţi putea afirma: „Părăsesc echipa luminii. fie ei autoritate oficială. Până acum s-au scris tone de cărţi pe acest subiect şi le-aţi citit pe toate. Dintr-un viitor şi mai. la fel şi Creatorul prim apreciază creaţia în ansamblu. unde experimentul va fi rămas nesupravegheat. îi hrănesc pe mulţi locatari ai unor sisteme galactice îndepărtate. Posesia luminii nu este o sarcină uşoară: odată interorizată. pe voi înşivă? Arhitecţii Primi au în minte planuri îndrăzneţe. În anii care vin. Arhitecţii Primi au deşteptat interesul Creatorului Prim. ulterior. Energia va declanşa o reacţie în lanţ şi va acapara toate celelalte energii din calea-i. aşa cum un părinte îşi admiră copiii. pentru că acestea vă reprezentau. Nu sunt interesaţi numai de restabilirea libertăţii de emisie pe Pământ. Propriile voastre vibraţii. experimentul este reprogramat. Marea probabilitate a dictaturii extinse pe intervale de sute şi chiar mii de ani se prefigurează în această versiune a Universului. vă călăuziţi singuri în viaţă. să îşi descopere puterile prin contemplarea rodului său. aşadar. care este nebunia. Voi sunteţi parte a acestei transformări şi aveţi misiunea de a vă infiltra. unde provoacă simultan implozii. Cum aţi învăţat şi voi să vă apreciaţi temele. care depăşesc perimetrul planetei: vor să modifice ADN-ul universal. Ce veţi face cu ele? Unde le veţi călăuzi? Oare vă iubiţi. iar energia alocată lui se transformă.Dacă. de aceea sunteţi atât de periculoşi. Se aşteaptă. urmând ca frecvenţa universală să se modifice cu timpul. pe care le transformăm astfel —fără ca măcar să avem habar de asta. Grupuri întregi vor adora acest zeu fals. o activare universală care să pornească de la aceşti centri. fără să aveţi puterea de a depăşi momentul. E cazul să vă renegaţi lecturile. veţi fi martorii unei manii colective la nivel planetar.org ingerii-cerului. îndepărtat. rupeţi acest lanţ al slăbiciunilor şi începeţi să gândiţi cu adevărat. Trebuie să învăţaţi ce este autoritatea—fiţi singura autoritate în ce vă priveşte şi nu cedaţi în faţa altora. El îi permite existenţa pentru ca. sub diverse înfăţişări. la anumite frecvenţe. profesor sau zeitate. pentru a-i oferi prilejul de ale contempla şi de a evolua. După cum şi noi atragem energii din diverse sisteme. nu este obligatoriu ca toţi vizitatorii din ceruri să aparţină Familiei de Lumină. Partea umană din voi a delimitat binele de rău în cadrul acestei ierarhii celeste. El învaţă de la toate lucrurile existente pentru că el există în toate lucrurile. E vremea ca voi. E necesar ca oamenii să fie duşi de nas înainte să înţeleagă ce li se întâmplă. procesul devine ireversibil. Veţi vedea lucruri pe care alţii nu le pot observa. În procesul de mutaţie aţi acumulat energii colosale. părinte. Vizează armonizarea întregului Univers pe aceleaşi note.

Abisul dintre conştiinţa zeilor şi cea a creatorilor lor s-a format în cursul manipulării lumilor. Ei jonglează cu realităţile. a tuturor. care a pactizat cu zeii şi vă veţi retrage deoparte. voi sunteţi manipulaţi în interiorul mai multor realităţi. Dacă v-am fi povestit chiar tot. difuzat la TV acum câţiva ani? Pelicula permite să vă formaţi o oarecare imagine despre viclenia fiinţelor din spaţiu. Fii tu reprezentantul meu oficial. Dimensiunile eterice sunt alături de voi tot timpul." Extratereştrii vă oglindesc atitudinile. Conştiinţa planetei poate fi formulată cam aşa: „Fă tu şi pentru mine. Poate vor vindeca unele boli pe care. în sincronicitate. Există şi cei care fac joc dublu. cine îi ţine captivi în lumile controlate de ei? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 25 angels-heaven. profesorul sau şeful meu. manipulatorii nu au nevoie decât să ştie în câte lumi acţionează astfel. fără să se asemene câtuşi de puţin celor pe care îi consideră creaţia lor. Aşa că trebuie să vă daţi seama de numărul de realităţi în care sunteţi captivi. Vi se va face silă de societatea de pe Pământ.ro . vreo diferenţă esenţială între opresiunea guvernelor şi a mass-media asupra voastră. Fără îndoială. Problema e destul de complicată. Oare e atât de greu de înţeles că noi zeii sunt reptile? Vi se pare amuzant? Ţineţivă bine. Cei capabili să discearnă adevărul vor fi uluiţi în faţa prostiei care animă idolatria servilă a maselor pentru acele fiinţe care pretind a fi zei creatori. şi mutilarea unei vaci de către extraterestri? Comportamentul lor nu diferă cu nimic de cel al propriei voastre specii. dându-i e cercetătorilor pământeni informaţii preţioase despre armele biologice. fără să aibă iniţiativa de a-i ţine piept. Aceste previziuni se vor adeveri. Mai mult.Vrem să vă daţi seama de ambiguitatea situaţiei în care se află aceste fiinţe care orbitează în jurul planetei. Dar numai de voi depinde să aplicaţi cunoştinţele pe care vi le-am oferit şi să le împărtăşiţi tuturor celorlalţi oameni. Dragii noştri oameni. Chiar şi zeii creatori au fost creaţi de alte entităţi. iar membri ai Familiei de Lumină vă sprijină neîncetat. Şi oamenii se complac în această stare docilă. Şi spune-mi ce să fac în continuare. Conştiinţa umană este inevitabil atrasă spre fuziunea cu realitatea extraterestră. sunteţi pe punctul de a vă îmbarca în cea mai grozavă aventură. Exista. dar pe ei cine îi duce de nas. Încercăm să vă extindem paradigmele de gândire şi identitatea pentru că trebuie să fiţi pregătiţi. în universalitatea planului nostru—nu aveţi de ce vă teme de legile meschine ale omenirii. a universurilor chiar. chiar şi în faţa celor mai mari calamităţi şi a sorţii potrivnice. Doar aşa vă puteţi menţine identitatea neclintită contra nenorocirilor care se vor năpusti spre Pământ. Vă amintiţi acel film. Eu nu-mi asum responsabilitatea. oamenii îi vor idolatriza pentru puterile lor titanice.org ingerii-cerului. de fapt. Ei vă manipulează clar în această direcţie. pe care au hărţuit-o prin experimente şi răpiri. fapt care a condus la proteste făţişe din partea organizaţiilor care studiază fenomenul OZN. ei nu fac decât să reflecte înapoi către sursă credinţele şi dramele voastre. Trăind după codul pe care vi l-am împărtăşit—încredere în identitate. V. zeii sunt capabili de lucruri mari şi vă vor ului cu tehnologia lor. Mulţimea se supune necondiţionat voinţei liderilor. de mult aţi fi dat bir cu fugiţii. tot ei le-au răspândit. oare. Oamenii i-au acuzat de dispreţ total faţă de specia voastră. Cei pe care îi consideraţi „băieţii răi" şi cu care guvernele au pactizat se confruntă cu aceleaşi dileme ca şi voi. nu a unei singure specii. Numai că aceste entităţi se limitează la a reflecta întocmai lumea în care trăiţi: toleranţa voastră nejustificată faţă de faptele conducătorilor din lumea întreagă. dar este cazul să o aflaţi. Ca specie. spre perfecţiunea cărora tind neîncetat. habar nu aveţi ce urmează. pe care numai voi o puteţi duce la bun sfârşit. La rândul lor.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 26 angels-heaven. Printr-un sentiment profund.org ingerii-cerului. dezvoltat cu grijă. Neuronii trebuie activaţi prin ocolirea gândirii raţionale. concepută şi redactată în cinci secunde de inspiraţie divină.ro . veţi ajunge într-o bună zi la o senzaţie copleşitoare de atotcunoaştere: precum o lucrare de o mie de pagini.Trebuie să simţiţi lucrurile astea. care caută întotdeauna precizia ultimă. conştiente.

iar unii au răspuns „Recunoaştem că suntem renegaţi. Unii sunt programaţi să nu răspundă niciodată. lanţul nucleonic se va conecta la ansamblul celor douăsprezece chakra. va fi ca o recomandare pentru a-i propulsa într-o stare superioară a conştiinţei. Înţelegeţi toţi că sunteţi parte a unui plan divin. cu scopul de a reveni printre voi pentru a readuce specia umană la configuraţia iniţială. Motivul principal rezidă în evoluţia ADN-ului. ceea ce dovedeşte că. în ciuda neimplicării reale. anterioară a vibraţiilor. în diferite proporţii. Oamenii ceilalţi vă resping deoarece nu sunt programaţi să reacţioneze. Fundamental. obiectivul vostru era să menţineţi active codurile genetice care. Bineînţeles că procesul se dinamizează şi mai mult dacă veţi coopera.org ingerii-cerului. pe care însă trebuie să ştiţi să o interpretaţi. Chiar când nu sunteţi prezenţi pe planetă. în brice situaţie v-aţi afla. ci să sfidaţi pentru a crea armonie. ocupaţi fiind cu alte identităţi. deocamdată.(5) Cine sunt purtătorii Corzii de Lumină ? Purtaţi în voi istoria întregului Univers. Atunci când cele douăsprezece catene se vor fi poziţionat. Deschiderea spre lumină determină rearanjarea fizică a corpurilor voastre. rezultatul ingineriei biogenetice la care voi nu aţi contribuit deloc. Indiferent de realitatea în care sunteţi. Toţi sunteţi necesari. parţial. Haideţi să le fim recunoscători tuturor celor care s-au decis să participe la această monumentală modificare a frecvenţei. pentru că e nevoie de un număr cât mai mare de frecvenţe pentru acumularea energiei care să înlăture vechea frecvenţă. Întreaga specie este modificată biogenetic de cei care v-au creat şi care periodic vă restructurează ADN-ul. la rândul lor. căruia îi facilitaţi evoluţia către o formă extrem de eficientă de stocare a acestei istorii. Neînţelegerile voastre cu ceilalţi se datorează. facilitează accesul ia memorie. Dar după aceea v-aţi întrupat şi aţi uitat tot. ele se petrec la nivelul ADN-ului. Acest interval a fost stabilit de primii zei creatori. De aceea. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 27 angels-heaven. Fiinţele timide au preferat Pământul considerând că dacă dovedesc curajul de a pătrunde în cunoştinţă de cauză într-o asemenea zonă atât de turbulentă.ro . proiectanţii speciei umane. Ajunge să fii în preajma celor care întreprind activitatea voastră pentru a-ţi regenera puterile. Cu aceeaşi misiune aţi venit şi pe Pământ. Vom ridica totul din ruine. Este. aţi reuşit să vă activaţi aceste coduri. Înaintea încarnării. Etapa următoare constă într-o intensificare a activării. dar au venit aici doar ca observatori. Haideţi să ne întoarcem pentru a corecta proiectul." Planurile genetice au fost scoase din nou la lumină pentru a studia care sunt purtătorii genelor recesive şi ai corzii de lumină din interiorul acestora. să sfidaţi realitatea înconjurătoare—nu pentru a stârni discordie. Alţii ştiau de schimbare. v-aţi ales ascendenţa genealogică în care se găseşte: cea mai mate concentraţie de filamente foto cu potenţial evolutiv. în ritmul vostru. acestei traiectorii evolutive continue pe care o urinaţi. Evenimentele acestor vremuri sunt o reacţie directă la mutaţiile suferite de corpul fizic. în fond. ca membri ai Familiei de Lumină trebuie să Vă depăşiţi condiţia şi să deveniţi supra-fiinţe—este punctul vostru forte. Cu o intuiţie fantastică. Vi se poate întâmpla să vă treziţi noaptea şi să simţiţi aceste transformări. Aceşti centri sunt vortexuri care transferă informaţia. tendinţa voastră este de a evolua. Au fost convocaţi mulţi pentru acest proiect. trebuie să depăşiţi neîncetat frontierele impuse din afară. Astfel reuşiţi să respingeţi acea frecvenţă.

astfel încât chiar şi cei mai primitivi să o poată susţine. De cele mai multe ori. un om de ştiinţă l-ar descrie ca pe un filament de legătură. Acel „ADN rezidual" la care fac referire oamenii de ştiinţă a dormitat în celulele voastre atât de mult timp. deoarece oxigenul alimentează acest cod şi activează ADN-ul rezidual (care nu are. se trezeşte la viaţă în sfârşit. De fiecare dată am accentuat importanţa oxigenării în învăţăturile noastre. Cercetări de ultimă oră ale savanţilor au relevat identificarea unor coduri în diverse zone ale ADN-ului. Transformarea se va răsfrânge asupra tuturor celorlalţi: oameni. Chiar şi aşa." Dar nu sunt pe calea cea bună. este un salt imens trecerea de la două la douăsprezece cordoane. Numai că transformările din organismul vostru nu sunt un semn al bolii: voi suferiţi mutaţiile şi restructurările în mod natural. există unele porţiuni pe care ei nu le pot interpreta.ro . Este modul de funcţionare a sistemului. mutaţiile au loc în timpul somnului. Viteza cu care organismul vostru Suferă mutaţiile i-a determinat pe unii savanţi să vă declare bonavi. Toate aceste atribute sunt împrăştiate în corpul fizic sub forma filamentelor fotocodificate care încep să se structureze. Diferenţele se datorează capacităţii diferite a fiecăruia de a menţine respectiva frecvenţă. flux pe care îl veţi capta în corpul vostru şi care va genera restructurarea intracelulară a filamentelor. în esenţă. auzul. într-adevăr. Deja este foarte greu pentru unele persoane să ţină pasul cu aceste prime schimbări de la început. este o stare de conştiinţă imposibil de atins. motiv pentru care le consideră superflue şi le denumesc „ADN rezidual. Cu alte cuvinte. Am mai discutat de modul în care aţi fost zămisliţi de către zeii creatori. Cu timpul.Acesta este. V-au construit asemeni caselor pe care vrei să le extinzi pe viitor. în timp ce alţii îl vor integra abia spre sfârşitul deceniului. ceea ce vă permite să recepţionaţi informaţii integrale. Iar voi sunteţi în chiar acel moment în care constructorii voştri vor să vă „extindă" fiinţa. acest ADN este responsabil cu percepţiile interne ale propriului organism. schimbările se vor amplifica şi veţi ajunge să dezvoltaţi simţuri şi capacităţi noi. Totuşi. Marea majoritate a pământenilor şi-a înrădăcinat concepţia MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 28 angels-heaven. Sunt. pentru marea majoritate a oamenilor. Veţi cunoaşte instantaneu lucruri de care habar nu aveaţi înainte.org ingerii-cerului. iar dimineaţa conştientizaţi stranietatea unor senzaţii pe care nu le-aţi mai avut. De fapt. Evoluţia catenelor din corpul omenesc trebuie să determine accesarea unei frecvenţe comune pentru toţi. durata de viaţă şi multe altele. ADN-ul acesta vă va schimba complet vederea. Aceşti primi zei creatori şi-au arătat generozitatea când v-au dotat cu o fantastică forţă vitală şi cu nenumărate capacităţi extrem de utile. Partea adormită a ADN-ului. care a suscitat atâtea discuţii printre oamenii de ştiinţă. Au convins guvernul să investească miliarde de dolari în cercetarea ADN-ului. de fapt. Sistemul evolutiv conceput de primii zei creatori care vă permite să accesaţi simultan mai multe dimensiuni şi frecvenţe se bazează pe evoluţia celor douăsprezece catene corespunzătoare numărului egal de chakra—şapte corporale şi cinci extra-corporale. au o deosebită importanţă în codificarea informaţiei. îndeosebi structura scheletului. Oasele. Arhitecţii originari ai corpului omenesc erau fiinţe binevoitoare. dintr-o realitate tetradimensională. Unii sunt chiar foarte îngrijoraţi de această evoluţie. La alinierea finală a scheletului veţi fi martori ai unui efluviu gigantic de energii cosmice izvorâte din toate nodurile energetice ale Terrei. şi oameni care depăşesc douăsprezece catene. un filament. nimic rezidual în el). Unii vor evolua rapid către noua structură de ADN. pentru ca acum să fie reactivat.

Cea de dinainte este cunoaşterea de sine. care dezvăluie lumea de dincolo de materie. Este o verigă de legătură. A şaptea este chakra coroanei. pentru că ele stabilesc legături şi cu alte entităţi. Înţelegeţi-o. cotropitorii Pământului.ro . la fel ca şi chakre le corporale. Aceste centre vă vor ţine informaţi în permanenţă. în locul ordinii dorite. Lumea fizică nu oferă decât indicii ale lumii spirituale. Dacă reuşiţi acest lucru. Cea de-a zecea. în ciuda imaterialităţii lor. exerciţiile nu ridică probleme foarte mari datorită localizării lor fizice. În procesul atât de anevoios. Cum v-am mai pomenit. Veţi constata o schimbare profundă a existenţei cotidiene prin descifrarea mesajelor recepţionate prin aceste vortexuri. locului şi modului în care veţi putea acţiona în parametri optimi. care relaţionează identitatea persoanei cu dimensiunea ei imaterială. chakra a noua se va îndepărta spre straturile superioare ale atmosferei. Numai că. V-au deconectat inteligenţa amestecându-vă filamentele din componenţa ADN-ului. Odată drumul acesta parcurs. din momentul alinierii şi activării ei. fiindcă nu sunteţi programaţi să reacţionaţi simultan. A cincea este chakra din gât. Voi sunteţi deschizătorii de drumuri. care vor forma în final cele douăsprezece cordoane. Primele trei sunt chakra supravieţuirii. se va plasa în sistemul solar. Unele trasee sunt MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 29 angels-heaven.org ingerii-cerului. datorită diferenţelor lor inerente. legată de vorbire. viziunea. Haosul se va instaura negreşit. Cunoaşteţi-o. au fost nevoiţi să vă reprogrameze ca să puteţi fi controlaţi. Şi toate sunt legate de filamentele foto. iar ultima se va poziţiona într-o zonă îndepărtată a Universului. Mulţi încă învăţaţi cum să vă descoperiţi eul exaltat. Credeţi în ea. nu va mai trebui să depuneţi efort. atotcuprinzătoare. La integrarea celei de-a noua catene. Celor care sunteţi primii vi se va părea extrem de greu. Spiritul şi evoluţia sinelui sunt în pragul unui boom informaţional: energie pe gratis—totul va fi disponibil. Teoretic. Persistenţa în această idee va însemna prăbuşirea omenirii. Catenele se rearanjează în grupuri de câte trei. numărul de catene şi de chakra este mult mai mare.unei realităţi unice. Vibraţia lor comună va activa sistemul chakra. A noua chakră este şi ea prin apropiere. A şasea este al treilea ochi. Dar structura interioară a celulei se reface treptat. Oameni diferiţi. A patra chakră este inima— centru al compasiunii şi al legăturii cu realitatea. milioane şi miliarde de fibre minuscule în celulele voastre. devenind un fel de centru planetar care vă menţine conectaţi la realitate. independentă de memoria experienţelor. conştiinţa oamenilor nu poate suporta mai mult de douăsprezece fără a-şi periclita echilibrul. memoria interioară se trezeşte la viaţă. cinci în afara lui. Abia când ajungem la cele cinci chakre din afara corpului trebuie căutate noi modalităţi de a le identifica. Fiecare aţi primit o anumită ordine—o fişă cu specificaţiile momentului. conectate la chakrele corespondente—şapte în interiorul corpului. cea a sexualităţii şi cea a simţurilor perceptive. A zecea. în condiţiile de faţă. A opta chakra levitează împrejurul vostru. fiind un vehicul al luminii care acţionează prin simpla intenţie de a acţiona. Odată cu restructurarea intracelulară. facilitaţi trecerea celor din urmă. a doua generaţie de zei creatori. Cu prima categorie. Pluteşte cam la jumătate de metru deasupra capului. la câţiva metri distanţă de corp. Mulţi păstrează acest centru aproape de corpul fizic. neofitul se poate adresa unei alte persoane care a trecut deja prin experienţe similare pentru a solicita ajutor. Transformarea nu se va produce simultan la toţi oamenii. A unsprezecea va ajunge în sistemul galactic. Avem de-a face cu evoluţia celor douăsprezece catene. a unsprezecea şi a douăsprezecea chakră sunt mult mai departe. supuşi transformării în momente diferite.

cu atât grăbiţi transformarea şi pentru ceilalţi.deja indicate. în accepţiunea noastră. în acelaşi timp. omenirea emitea în frecvenţe dimensionale mai înalte. Se poate ca amintirile să năvălească împreună eu structurarea informaţiilor—amintiri despre situaţii delicate sau scoase din context. cu gânduri nobile. reuşind să manipulaţi materia. Minţile v-au fost supuse unui control strict. trebuie sa înţelegeţi contactele şi energia care vă înconjurau în permanenţă în tinereţe. partea din voi pe care nu aţi înţeles-o şi pe care este necesar să o abordaţi pentru a-i înţelege scopul. iar voi puteaţi călători în voie printre dimensiuni. În vremuri demult apuse. Veţi fi stupefiaţi să daţi de urma atâtor evenimente şi chiar întregi fragmente din viaţă. în special dinainte de a împlini doisprezece ani. Astfel de amintiri au fost înlăturate de corpul emoţional în virtutea caracterului lor de tabu. aflat în legătură cu corpul spiritual. Paznicii. deoarece numai în el veţi regăsi nedisimulată exprimarea corpului omenesc. prescris de filtrul extrem de îngust al corpului mental. Noi îi considerăm responsabili pentru realitatea pe care o păzesc. Uitarea provine parţial din ampla restructurare căreia i-aţi fost supuşi. Vălurile protectoare cu care a fost înconjurat Pământul au împiedicat posibilele voastre încercări viitoare de a obţine informaţii. unicitatea şi darul speciei voastre. Aveţi amintiri bazate pe evoluţia voastră în această viaţă. se ascunde în fata cenzurii.org ingerii-cerului. Entităţile care vă păzesc realitatea pot să interzică accesul celor care doresc să vă elibereze. fie că eraţi participanţi activi sau pasivi. pe care apoi să le întrebuinţaţi pe parcursul a mai multe decenii de evoluţie afectivă. Capacităţile v-au fost eliminate intenţionat de fiinţele care vă controlează astăzi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 30 angels-heaven. Vrem să vă arătăm că. Trebuie să ştiţi că fiecare realitate îşi are paznicii ei. petrecut în copilărie. Trebuie să vă dezvoltaţi instrumentele de cercetare într-un infim interval de ordinul orelor. nu le permit acestora din urmă să intervină în nici un fel în realitatea lor. Trebuie să parcurgeţi integral calvarul sentimentelor. dar pe care o ţin departe de alte entităţi .ro . este absolut necesar să începeţi cu o minuţioasă investigaţie în realitatea voastră interioară. Credeţi că ştiţi deja cine sunteţi. De ce anume se leagă sexualitatea? Cine a legiferat modul corect de a o manifesta? De asemenea. în paralel. Aţi blocat accesul la aceste amintiri şi la cele conexe pentru că nu le puteaţi interpreta prin intermediul corpului emoţional. Mare parte a materialului care trebuie confruntat are de-a face cu sexualitatea. Nu e timp de studii aprofundate în psihanaliză. cu condiţia ca voi să vă conectaţi la respectivele cadre temporale. La rândul vostru. Corpul emoţional. aţi eliminat astfel de contacte deoarece nu aţi fost susţinuţi în impresia de realitate pe care v-o creau. În prezent. nu sunt neapărat entităţi binevoitoare. veţi deschide acest univers al emoţiilor spre zone pe care le-aţi ţinut ascunse faţă de voi înşivă pe parcursul acestei vieţi. iar lipsa acelor abilităţi v-a eliminat toate şansele de reuşită. planeta este supusă expansiunii realităţilor. de existenţă cărora nu mai ştiaţi nimic. Pentru a le putea accesa. mai multe existenţe ale voastre au amintiri diferite una de alta şi diferite toate de ale voastre. Vă va uimi capacitatea sistemului nervos de a întrerupe fluxul informaţional pe care mintea nu îl poate procesa. Este. Sau puteţi descoperi forme de sexualitate pe care nu le înţelegeaţi în momentul participării la ele. întrebuinţaţi acest cuvânt cu sensul de protector. multe abilităţi pe care le dobândiserăţi fiind dezactivate. Prin explorarea multidimensionala amintirile ascunse vor reveni la suprafaţă. La început. Puteţi să descoperiţi urmele unui contact cu extratereştrii. Cu cât vă preocupaţi mai mult de evoluţia proprie. care se schimbă de-a lungul timpurilor. Folosim termenul paznic într-un sens neutru.

veţi fi nevoiţi să treceţi prin experienţe mai puţin fericite. Singura cale prin care veţi activa noua frecvenţă pentru a determina viitorul vostru pe Pământ ar fi să vă abţineţi de la orice judecată asupra rolului vostru în întregul proces. Nu sunteţi singuri. pe Pământ. în această zonă a liberului arbitru. Veţi înţelege astfel că adevărata existenţă v-a fost tăinuită. nu din ipostaza de actanţi pe care o aveaţi înainte. O tapiserie minunată se va ţese fără pic de efort.ro . răsucite printre alte multe fire. mai sunt şi alte aspecte ale sinelui vostru care au înţeles cum stă treaba şi revin în acest cadru temporal pentru a-şi canaliza energiile şi pentru a modifica realităţile. Într-un caz ideal. le-aţi permis altora să vă controleze ADN-ul. scopul care le uneşte pe toate de anumite locuri în care aţi trăit şi de multele identităţi pe care vi le-aţi asumat. Este imperios necesar să v-o amintiţi. Veţi reuşi să le procesaţi dintr-un unghi neutru. Cu toţii aveţi lucruri la care nu vreţi să renunţaţi. Dar dacă nu doriţi aceste lucruri şi nu vreţi să renunţaţi la nimic. înregistrările rămân în memorie şi acum le puteţi accesa. Întreaga planetă a fost supusă unui control atât de strict.Chiar şi aşa.org ingerii-cerului. fiind parte a planului care vă determină să faceţi unele lucruri. Milioane sunteţi în această stare şi vă sprijiniţi reciproc. Încă o dată insistăm asupra importanţei timpului în care trăiţi şi asupra fericirii pe care o va aduce—trebuie mimai să doriţi schimbarea. Vă regăsiţi deja şi vă împletiţi conştiinţa—fire subţiri. veţi putea depăşi (pre)judecata şi veţi reuşi o înţelegere a ceea ce s-a întâmplat într-adevăr pe Pământ. Este total greşit! Voi singuri vă controlati ADN-ul. rămâneţi supuşi ai dorinţelor altora. Nici nu aţi putea să izbândiţi fără ajutor. Nu aveţi la dispoziţie ani întregi pentru a studia. (6) Descătuşarea istoriei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 31 angels-heaven. prin intermediul memoriei celulare. mai ales. să vă deziceţi de această realitate. inteligenţa şi tot ce vă înconjoară. Aveţi control total asupra a tot ce vă înconjoară. Vălul vi s-a aşternut atât de bine pe ochi ca să nu scăpaţi şi începeţi să strigaţi: „Ce caut iar aici? Plec imediat!" Cei care înţeleg dimensiunile superioare s-au simţit adeseori singuri aici. pentru că fiecare are ceva de care nu se poate despărţi. încât aţi fost îndoctrinaţi încă de la sosirea voastră că nu puteţi controla propria realitate. Chiar dacă vă tot repetăm că sunteţi responsabili de sufletele voastre. E un lucru extrem de complex şi de important: simţiţi-l. În inocenţa voastră. Ca să-l puteţi duce la bun sfârşit. a vieţii pe care le aveţi acum. Va fi uneori dificil. ca de mătase. După reconectarea ADN-ului veţi descoperi interrelaţionarea complexă dintre evenimentele acestei vieţi şi. Dacă nu descoperiţi acest adevăr şi nu credeţi în el. Grăbiţi-vă cu explorarea corpului. V-a fost impusă supremaţia circumstanţei şi dependenta de alţii. trebuie să înlăturaţi paradigma existentă. E ca şi cum v-a mai rămas ceva nerezolvat. a identităţii. Şi totuşi aţi venit să faceţi ceva care vă va impulsiona călătoria şi care vă atrage ca un magnet.

ADN-ul este esenţialmente un cod, întrucât materialul genetic este alcătuit din acele filamente de lumină codificată—fire minuscule care conduc informaţia asemeni sistemelor cu fibră optică. Stâlpul de lumină de care vă folosiţi pentru a vă autoactiva şi pentru a absorbi informaţie este, la rândul lui, compus din filamente. Acestea pot transmite cantităţi uriaşe de date, pe care corpul vostru le preia. Aliniate într-o anumită ordine, oferă imaginea de ansamblu a adevăratei istorii. Filamentele răspândite prin corp se aseamănă unei biblioteci gigantice—atât de încăpătoare, încât conţine întreaga istorie a Universului. În trecutul îndelungat al Pământului s-au perindat multe specii prin aceste unghere ale Universului. Eraţi; obişnuiţi cu ideea că omenirea ar fi apărut pe Pământ. Numai că oamenii au fost implantaţi aici. Curând, veţi fi şocaţi la descoperirea scheletelor unor creaturi necunoscute până în acest moment. Astfel de dovezi au fost descoperite deja în America de Sud, doar că s-a scris despre ele numai în ziarele de scandal, pe care majoritatea le-aţi desconsiderat. În momentul în care conştiinţa umanităţii va atinge o frecvenţă de recepţie, concretizată prin orientarea psihicului social către modificarea paradigmei prezente, atunci Pământul îşi va oferi secretele prin nenumărate căi, printre care noi configuraţii meteorologice, schimbări tectonice, descoperiri în psihicul uman etc. Veţi reuşi să dezgropaţi o istorie cu totul şi cu totul nouă. Sarcina vostră de căpătâi constă în controlul deplin asupra propriului ADN, în intenţia şi voinţa de a-i asigura evoluţia. Să cereţi şi să doriţi aceasta nu e un lucru simplu, deoarece implică tranzitul frecvent de la o identitate la alta. Din perspectiva istorici voastre pluridimensionale, v-aţi întrupat într-o multitudine de persoane, iar unele experienţe au fost de-a dreptul dureroase şi v-au solicitat extrem demult. A sosit momentul să depăşiţi dificultăţile şi să exploraţi istoria ascunsă în corp—pentru asta trebuie să permiteţi torsiunea filamentelor în catene noi şi să urmăriţi fluxul informaţional direcţionat prin aceste noi structuri. Nu vi se va părea întotdeauna logic. Veţi ajunge să înţelegeţi că logica se pretează unor anumite zone, funcţii, scopuri, dar nu ea vă generează identitatea. Unii o folosesc abuziv. Accesul nelimitat la ea vă poate cauza stres corporal. Nu e nevoie de înţelegerea logică a experienţelor prin care treceţi. Aveţi grijă de voi, menţineţivă buna dispoziţie şi gândiţi-vă tot timpul la evoluţia iminentă. Veţi întâmpina multe greutăţi pe acest drum, pentru că urcaţi pe scara identităţii, formată din sistemul de chakre. Ele sunt în legătură directă cu alte existenţe ale voastre, răstimp în care aţi fost activi într-un domeniu sau altul. Aveţi obligaţia de a vă descoperi adevărata identitate în decursul următorilor ani. Filamentele fotocodificate sunt formate din lumină, sunt parte şi expresie a ei. Ele există cu milioanele în fiecare celulă şi au corespondenţi filiformi în afara corpului vostru. Sunt codificate în modelul geometric al Limbajului de Lumină, capabilă să etaleze adevărata voastră identitate. În vremurile anterioare, echipa neagră crease o barieră de netrecut pentru aceste filamente. Ele sunt asemeni razelor luminoase concepute într-un limbaj geometric. Provin dintr-o bază de date cosmică şi stochează informaţia. Mulţi nu aveţi nevoie de vindecare fizică. Dar vă este necesară o formă de educaţie spontană, un implant cu alte cuvinte, pentru a fi pregătiţi. Aşteptaţi-vă tocmai la această intervenţie în următorii ani. Îndeosebi celor care cunosc puterea cristalelor le va fi mult mai uşor să canalizeze filamentele pentru a activa şi alte corpuri. Vor reuşi ca, în propriul lor corp, să îşi activeze filamentele pentru obţinerea cunoaşterii instantanee. Ar însemna apogeul educaţiei ca proces. Din umbră veţi fi asistaţi de alte fiinţe de-a lungul acestui drum anevoios. Le veţi

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

32

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

recunoaşte la un moment dat, după cum veţi recunoaşte şi alte realităţi care gravitează în jurul vostru. Nici una din „cărţile" aranjate în biblioteca filamentelor intracelulare nu a fost „arsă"—ele au fost pur şi simplu trase de pe „rafturi" şi îngrămădite în mijlocul „sălii". Ca şi cum aţi păşi întro astfel de sală, de mărimea unui stadion şi toate cărţile ar fi fost scoase de pe rafturi şi lăsate să zacă pe podea. Poate doar printr-un noroc enorm să găseşti ceea ce cauţi. Şi cum voi, oamenii, sunteţi obişnuiţi să nu vă încredeţi în puterea norocului, nu aţi găsit nimic din ceea ce căutaţi până în acest moment. Deşi informaţia a rămas intactă în interiorul vostru, nu v-aţi putut folosi de ea pentru că nu ascultă de regulile logicii. Cum să vă folosiţi de ea, aşadar, acum, când i-a venit vremea? Ea singură vi se va dezvălui. Aici este cheia procesului. Nu este nevoie să o căutaţi undeva anume, pentru că e în natura fiinţei voastre să o găsiţi. Restructurarea catenelor de ADN implică şi repoziţionarea lor într-un nou sistem nervos care tocmai se formează şi care va permite conştientizarea instantanee a informaţiei. Sunt procese care trebuie învăţate, începând cu dezvoltarea noului sistem nervos, care implică absorbţia intracorporală a luminii, oxigenarea sistemului, accelerarea energiei şi integrarea cât mai multor idei şi experienţe. Fiţi martori a ceea ce se întâmplă în voi, ca să ştiţi cum puteţi controla procesul pe mai departe. Dacă nu poţi depăşi o experienţă delicată, nici nu vei reuşi să accesezi alte informaţii—de parcă ai reciti la nesfârşit aceeaşi carte, fără îţi dai seama că mai există şi altele. Trebuie să parcurgeţi întreaga istorie, nu doar un fragment minuscul al ei. Istoria este indisolubil legată de sufletul vostru. Aţi depus un legământ, ca membri ai Familiei de Lumină, să păstraţi vie amintirirea tuturor existenţelor voastre. Vă acceptaţi în întregime trecutul şi toate experienţele pe care le-aţi avut, reuşind astfel de fiecare dată să vă transferaţi în alte realităţi care necesită transformare, pentru a vă respecta jurământul dinaintea Familiei de Lumină. Acordul nu prevede alte restricţii, execuţia misiunii fiind lăsată la libera voastră iniţiativă. ADN-ul tricatenar activează centrul simţirii. Sentimentul este calea sau biletul de liberă trecere către eul spiritual. Negarea lui este echivalentă cu interdicţia de a pătrunde în dimensiunile spiritului. Hristosul a spus: „Cunoaşte-te pe tine însuţi." Cunoaşteţi-vă pe voi înşivă. E acelaşi lucru. Aţi primit aceste sfaturi cu mult timp în urmă, dar cu timpul ele au fost răstălmăcite, astfel încât oamenii să nu mai priceapă ce specie măreaţă au fost cândva şi că, pentru a se întoarce la gloria de odinioară, era necesar să îşi rearanjeze corpul fizic. De fiecare dată, transformarea trebuie să se producă în interior. Dacă vreţi schimbarea pe planetă, vă sfătuim să începeţi, cu voi. Dezvoltaţi-vă. Depăşiţi frontierele sinelui. Deveniţi multidimensionali, coexistaţi în lumea astrelor, călătoriţi în afara eului fizic. Nu mai acceptaţi definiţii înguste de genul: corpul se termină „aici", adoptând viziunea pe care societatea v-o îndeasă pe gât pentru a vă controla. În zona liberului arbitru, controlul este o parte a ecuaţiei, fiindcă există întotdeauna cineva care doreşte şi are posibilitatea să preia controlul. Dar voi aparţineţi Familiei de Lumină. Cărei ierarhii şi căror zei le daţi socoteală? ADN-ul reprezintă relatarea vie a adevărului şi a vieţii. Dacă veţi fi capabili să încorporaţi istoria, vă veţi transfera în alte realităţi fără medierea CD-urilor, a benzilor video sau a cărţilor. Le veţi putea experimenta nemediat. Multe culturi arhaice au reuşit să identifice rămăşiţele Bibliotecii Vii împrăştiate pe planetă. Astfel se explică profundul respect pe care îl nutresc faţă de Pământ şi faţă de animale, ca şi cunoaşterea interrelaţionării subtile a elementelor naturii. Toate aceste culturi au fost susţinute şi au rezistat de-a lungul timpului pentru ca voi să aveţi astăzi un loc de unde să vă începeţi pregătirea.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

33

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

ADN-ul conţine codul. Aici stau înscrise expresia identităţii voastre, planul acestei existenţe, istoria Universului şi desfăşurarea vieţii voastre pe Pământ Totul, ascuns la nivel intracelular. ADN-ul Ş iniţial al primilor stăpânitori ai planetei, tot oameni, avea un număr de douăsprezece catene. Prin urmare, ele sunt în legătură cu multe alte surse de informaţii care utilizează acest număr. Ţineţi minte că realitatea reflectă alte realităţi. Cordoanele informaţionale au conectat omul la centri informaţionali corespunzători din interiorul şi din afara corpului. In curând, Pământul va suferi o aliniere pe care Arhitecţii Primi au stabilit-o pentru a reface sistemul celor douăsprezece lanţuri, cu scopul de a reda stăpânirea planetei oamenilor— odinioară specia dominantă. Încă din faza de proiectare, s-a hotărât ca numai stăpânitorii planetei să deţină cheia cu care se putea descifra informaţia stocată în Biblioteca Vie. Cum este legată Biblioteca de sistemul celor douăsprezece vortexuri informaţionale? Prin activarea chakrelor, informaţia caută o modalitate de a se exprima, de a se exterioriza. Anumite lucruri stimulează procesul, aducând informaţia în prim plan şi evidenţiind-o. Conexiunea cu sistemul chakrelor vă permite recepţia energiei care provine din alte douăsprezece surse complementare. Activarea propriilor chakre determină o reacţie în lanţ care propagă informaţia. În acest fel, creierul va ajunge să funcţioneze la randament maxim, asemeni unui computer. Există nenumărate posibilităţi de descifrare a cunoaşterii ascunse, prin accesarea celor douăsprezece dimensiuni paralele. Paşii sunt nenumăraţi. Am putea să-i comparăm cu măsurile de securitate luate de guvern când este vorba de informaţii ultrasecrete: acesta utilizează amprentele digitale şi multe alte metode de identificare pentru a permite, accesul la informaţii. Este absolut necesar să descoperim şi în cazul nostru o multitudine de coduri, pentru a preveni descoperirea secretelor care se încearcă a fi descifrate. Activarea catenelor de ADN coincide cu activarea, rotirea, mişcarea şi deschiderea vortexurilor informaţionale corespunzătoare—douăsprezece chakre sau discuri eterice de energiei Astfel începe rotaţia celor douăsprezece. Alinierea energiei atrage după sine activarea celor douăsprezece corpuri celeste din sistemul solar. Ele reflectă energia înspre Pământ, care astfel devine activ din punct de vedere bioenergetic. Din ce în ce mai multe grupuri se aliniază în jurul acestui număr—rotaţia celor douăsprezece universuri, de exemplu. Spirala rotaţiei va antrena haos în noua conştiinţă, mai ales în momentul reconectării la planetă a celor cinci vortexuri extracorporale, care vor revărsa fluxuri imense de energie asupra Terrei. Menţinerea sistemului cu douăsprezece catene nu va reţine informaţia speciei. El nu va asigura decât mutaţia minimă care să permită propulsia omenirii spre un alt nivel de conştiinţă. Va fi atins un nou nivel de frecvenţă, pe care fiecare îl va resimţi în felul său. Putem vedea procesul ca naşterea unui nou soare în atmosfera terestră. Cu siguranţă că lanţurile de ADN nu înglobează toate filamentele fotocodificate. Totuşi, sistemul celor douăsprezece va fi suficient pentru a vă dezvălui tuturor, ca specie, adevărul despre identitatea voastră. Voi, ca membri ai Familiei de, Lumină, ştiţi deja cine sunteţi. Oamenii sunt cei care şi-au uitat obârşia. Aparenţa voastră umană vă face să uitaţi, uneori, adevărata identitate. Dar partea nepieritoare a fiinţei voastre este cu voi, pentru a vă reaminti. * Numim Pământul Bibliotecă Vie fiind, conştienţi de reprezentarea pe care v-aţi făcut-o cu toţii despre o bibliotecă: un loc unde informaţia este bine clasificată şi disponibilă. Ne folosim de
MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

34

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

După restructurarea ADN-ului şi conexiunea acestuia la vortexurile informaţionale veţi asista la activarea Bibliotecii. sunt cu totul diferite de aceasta. rolul jucat de oameni în administrarea bibliotecii era onorant. Erau pregătiţi special pentru a ocupa aceste funcţii şi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 35 angels-heaven. Celelalte biblioteci. toate speciile trăiau în armonic pe planetă. Fiinţele umane vor deveni o valoare în sine prin capacitatea lor de accesa datele Bibliotecii terestre. liber şi totuşi legat intim de mecanismele bibliotecii. aparent indescifrabile pentru logică. Energia din treisprezece transcende logica şi sistemul forţat. unii aveau mai multă libertate de acces decât alţii. Momentan doisprezece este numărul de legătură—priviţi de jur împrejur şi vă veţi da seamă. Multe istorisiri acreditează acest privilegiu. Nimeni nu se va mai simţi singur ştiind că există viaţă inteligentă care doreşte să comunice cu omenirea. Este o formulă codificată. Dacă ar fi să considerăm oamenii drept nişte cârduri de acces în bibliotecă. În primă instanţă. Unele entităţi energetice. îndeosebi în era dinozaurilor.analogie pentru a vă forma imaginea unui periplu amplu în interiorul unei biblioteci gigantice. Voi. de fapt. Nu exprimă ritmul vostru natural. Nu aveţi deci posibilitatea de a afirmă: „Am acces total la informaţii. Doar oamenii au fost desemnaţi să acceseze informaţiile. Curând vă veţi reîntoarce la el dacă veţi reuşi să vă depăşiţi trecutul. că stabileşte o legătură cu altceva. e de datoria voastră să le descoperiţi. Aceasta a fost situaţia timp de milioane de ani. Sarcina Păstrătorilor Timpului era să conceapă un proiect care permite evoluţia conştiinţei. Fără mediere umană nu se putea accesa informaţia şi cu cât era mai înaltă frecvenţa vibraţională a respectivului om. eraţi programaţi iniţial în sistemul celor treisprezece. Acestea se vor construi în sistemul celor douăsprezece catene care activează corpul. dar a fost stabilit de comun acord pentru a vă permite accesul în alte realităţi. Păstrătorii Timpului. Cu alte cuvinte. Veţi ajunge să iubiţi Pământul. în acelaşi timp. cu atât puteai accesa mai multe date: Era un motiv de mândrie să fii. pot fi descifrate din perspectiva filamentelor codificate şi noului vostru corp hipersensibil. Acest sistem va reveni. E important de reţinut că datele din cele douăsprezece biblioteci au fost depozitate în mai multe straturi. biblioteca va avea şi ea măsuri de siguranţă. Nu aţi reuşit însă să citiţi această informaţie sau să o găsiţi la raft. aveţi la dispoziţie mai multe căi de acces în Bibliotecă. cozi de măgar sau urechi de iepure. Dar de ce sunt aceste informaţii atât de preţioase? Împrăştiate în insecte. A fost preferat pentru a va face să vedeţi. rearanjând filamentele. să vă găsiţi propriul vostru colţişor pe planetă. Familia de Lumină a venit pe Pământ să recepţioneze energie de la Arhitecţii Primi. De câte ori pe an avem lună plină? De treisprezece ori. din cauza tiraniilor care ameninţau să acapareze totul. stocarea datelor şi accesul ulterior la informaţie. există mai multe coduri de acces. sau lumi. Aşa cum am mai spus." Asemeni sistemelor de securitate ale guvernului. S-a ajuns astfel la diverse proiecte de biblioteci. Cu mai multe milioane de ani în urmă. Mulţi se vor împotrivi.ro . Energia va produce modificări la nivel genetic. Multe lucruri. când aceşti coloşi ai regnului animal păzeau planeta. De aceea. Vrem să vă formaţi cu toţii această imagine. se temeau ca aceste informaţii să nu ajungă pe mâini greşite. la un moment dat. iar energiile erau captate din spaţiu pentru a forma Biblioteca. în flori. Numai că sistemul celor douăsprezece a fost adoptat la scară planetară. porci. Arhitecţii aveau motive întemeiate pentru a construi bibliotecile.org ingerii-cerului. argumentând că sistemul nu este eficient din lipsa naturaleţii fluxului.

individul nu întrevede finalitatea. Nu este necesar să vă căsătoriţi pentru a fi convinşi. Accesibilitatea voastră fată de cei care doresc să intre în bibliotecă vă va prilejui întâlniri extrem de interesante. Sexualitatea este modul prin care se activează acel permis de liber acces în bibliotecă. Acum vă informăm doar. dragostea trebuie să îi confere un scop. veţi profita de ocaziile care vi se ivesc pentru a o exprima. de fapt. Veţi ajunge să descoperiţi şi rolul important jucat de sexualitate în proces. din motive necunoscute. La rândul nostru. Vrem să vă iubiţi şi să vă onoraţi corpurile. efectul ei stabilizator. În momentul în care individul îşi creează imaginea extinsă a sinelui. îi veţi atrage şi pe alţii care. să vă asiguraţi înainte de a deveni intim cu cineva că acea persoană într-adevăr vă iubeşte. Frecvenţa dragostei. Pentru a rezuma. fuziona cu tranzistorul uman. poţi atrage energiile chiar în lipsa oricărui partener. pentru a-l cunoaşte pe celălalt. solicitanţii avea nevoie de informăţii specifice. nu se putea obţine o cantitate mare de date. Dacă persoana avea acces doar la coduri inferioare. Nu vrem să fiţi momiţi sau mituiţi prin ea. întrucât stârneşte emoţiile. poţi atrage energii nedorite. pe voi înşivă. Informaţia trebuie să aibă cale liberă de acces prin sistemul de credinţe al individului. însă. Dacă vă întoarceţi privirea spre scripturile şi manuscrisele Antichităţii. din cauza suprasarcinii informaţionale care nu este dublată de dragoste. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 36 angels-heaven. vă oferim nenumărate posibilităţi de a stoca informaţii. poarta către alte biblioteci.când o fiinţă dorea să obţină informaţii de pe planetă. Este un proces foarte complex.ro . Fiţi. persoana poate să explodeze literalmente. deci nu are rost să mai ţinem vreo poartă ferecată. Este cheia spre arterele informaţionale. puterea va fi în mâinile voastre. În absenţa dragostei. numai că el nu era apt din punct de vedere electromagnetic să le acceseze. Asemeni altora. Când întreţineţi relaţii sexuale cu o persoană. Frecvenţa luminii nu poate transmite concepte foarte complexe din cauză că este separată de afectivitate. De aceea este important să deţineţi controlul asupra sexualităţii şi să fiţi siguri cui o împărtăşiţi. este în strânsă legătură cu afectivitatea. suntem conştienţi de colapsul iminent al planetei. Aceasta implică şi un risc mare.org ingerii-cerului. fără de care nu poate concepe complexitatea totului. cu trecerea anilor. Este necesar să-i studiaţi bine pe cei care vi-o împărtăşesc. îi deschideţi. ca să vă daţi seama de integritatea lor. pentru că veţi descoperi ce li se întâmplă altora care nu au grijă de puterea lor. Dar dragostea trebuie să existe. În curând. care îi deschidea anumite magistrale informaţionale. rămânând numai la decizia voastră dacă doriţi sau nu să o exprimaţi. Tocmai din acest motiv. aşadar. ce descoperiţi se plasează între voi doi. veţi avea revelaţia unor legături intime între zei şi fiicele oamenilor. Dacă nu eşti atent când o abordezi. Tradiţionaliştii consideră că permitem mult prea uşor accesul la informaţii. sexualitatea nu este un lucru de joacă. extrem de atenţi la frecvenţa sexualităţii. Prezenţa dragostei. altfel. previne dezintegrarea fiinţei şi accentuează concentrarea asupra conceptelor complexe care urmează a fi recepţionate. Celelalte date nu erau ascunse faţă de respectivul. în felul acesta. Este modul de preluare a unor astfel de concepte pe Pământ: ele sunt transmise pe frecvenţa dragostei. Dacă îţi foloseşti sexualitatea ca să activezi informaţia. pentru că poate fi folosită greşit. care sunt cheia de accesare a datelor din Biblioteca Vie. vor dori să le acceseze prin voi. Dacă reuşiţi să vo însuşiţi ca pe un bun propriu.

E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să faceţi anumite lucruri. El are ochi doar pentru o singură parte din voi. Erau special pregătiţi să se reîncarneze în cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. Dacă vă gândiţi doar la istoria modernă. a morţii şi a visului. Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Încă nu e momentul să oficializăm.ro . Când se deschid aceşti ochi vă veţi recunoaşte adevăratul potenţial şi veţi înceta gâlceava cu voi înşivă. Adevărul este că sunteţi fiinţe grandioase. Veţi refuza discursurile despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia. Cei care doriţi să redeschideri aceşti ochi. o luptă crâncenă între lumină şi întuneric. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru reuşesc să utilizeze aceste talente.000 până la 300. doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. pe care nici nu v-aţi imaginat-o până acum. asupra voastră s-a exercitat un control atât de sever. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar de concepţie. între angelic şi diabolic. Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial. Sunteţi renegaţi acum.(7) Fuziunea dimensiunilor Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. Numai prin cunoaşterea nevoilor personale. maeştri ai redeşteptării. nici măcar în cadrul unei secte. pentru a-i convinge şi pe cei din jur să o facă. pentru că vă aflaţi într-un loc unde întunericul îşi exercită controlul. Pentru existenţa pe Pământ s-a dat. ochii iui Horus care vă scrutează interiorul. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai multe realităţi. v-aţi pregătit pentru aceste lucruri pe parcursul multor alte reîncarnări. Sufletul. Noi credem că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi. a constituţiei voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte. trebuie să adoptaţi cu brice preţ starea de bine. mai ales că nu este singura care trece prin astfel de încercări. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil. Atunci la ce nivel vă situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă. de mult timp încoace.org ingerii-cerului.000 de ani este un câştig imens. vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii s-au simţit bine. Părinţii ştiau dinainte ce copii vor avea întrucât aflaseră prin vis. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 37 angels-heaven. iar ochii arhaici îşi vor aminti şi vor vedea puterile eului. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi diferite—cea a trezici şi cea a somnului. cum se făcea în vremea Egiptului antic. Apartenenţa la materia terestră şi existenţa într-un cadru temporal cate începe de acum 200. De aceea. Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău. A sosit vremea să încorporaţi aceste exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. făcute după chipul şi asemănarea zeilor. Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică. are o viziune total diferită asupra voastră. încât negarea voastră continuă le-a eliminat. În ciuda darurilor primite. Cei mai avansaţi abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. fiţi convinşi că societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise. In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată deschide complet aceşti ochi către alte realităţi.

o dată cu apariţia mişcării New Age. voi v-aţi situa abia în primele două pagini. Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut. ori de câte ori vă îndoiţi. Dacă doriţi să primiţi mai repede acest dar al viziunii. Fiţi asemeni ţestoasei. vă sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de identitatea voastră tridimensională. multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre.org ingerii-cerului. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi adevărata identitate. toate aceste evenimente semnificative se vor fi întâmplat deja. Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului corporal actual. Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi. una extraordinară. unde sunteţi capabili să vedeţi. urmează faza de negare. Individualitatea v-o puteţi exprima MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 38 angels-heaven. Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. modificarea implicită a felului în care trăiţi vor determina activarea ochilor arhaici. să simţiţi într-o altă natură. în continuare. păstraţi-vă răbdarea. a manipulării. În lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi. Prosternaţi-vă în faţa fiecăreia. înţelegeţi ce vi se desfăşoară dinaintea ochilor. numai că au fost compartimentate şi etichetate diferit de către oficialităţi. care se mişcă agale. întrucât nu susţine evoluţia naturală a realităţii. dar nu au înţeles viziunile pe care le-au recepţionat.ro . Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi. spuneţi-o răspicat. Însuşi cadrul oficial este în pragul colapsului. Dacă în gând purtaţi dorinţa de a vă accelera creşterea şi dobândirea puterilor. Gândul este un creator. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi. Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică. De cele mai multe ori. Până la sfârşitul lui. Activaţi-vă acestă vedere. pentru că altfel puteţi cădea în capcană. îndoiala este şi ea un gând. a controlului asupra acestei lumi. când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior. la înţelegerea importanţei lor ca parte şi ca sumă. Nu blocaţi focul primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. Din când în când. Dacă am asemui existenţa cu un tom de un metru grosime. tălmăciţi viziunea şi celorlalţi. printr-o fuziune generalizată a conştiinţei. este întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur. chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. aceea de a vă deschide ochii arhaici şi de a retrezi o cunoaştere veche. care se va împlini de la sine. vi se va întâmpla şi în realitate. aminitirea ei îngropată adânc în voi. Pentru cei care veniţi din vechime—care aveţi la activ o experienţă bogată a vizionarismului —avem o misiune specială. Suferiţi în acele momente un transfer în alt nivel de vibraţii. Transferul procesului din sfera intelectului în cea a fizicului. Gândiţi-o. echilibrul delicat din sistemul nervos se va strica. aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. La fel. Trăiţi în deceniul pe care l-am numit „fără nume": anii 1990. Am discutat înainte despre sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. Prin vieţile voastre viitoare. veţi parcurge volumul în întregime. deoarece mintea logică nu mai poate oferi explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă. chit că aţi fi fost culegători de căpşune sau aţi fi scormonit prin tomberoane după vreun chiştoc de ţigară. Multe sunt de pe acum în desfăşurare. Încă o dată ţinem să precizăm că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând. că se constituie în esenţă a înţelegerii.Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori. la amintirea ei. că gândul este o entitate autonomă. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri.

Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. evoluând spre o entitate cu totul diferită de ceea ce era cu puţin timp în urmă. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul vostru fizic pentru a emana în realitate. de fapt o eliberare. de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi. este la picioarele voastre. Ele există într-adevăr. În orice caz. Îndrăzniţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 39 angels-heaven. dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare.întotdeauna. a libertăţii de conştiinţă. A sosit vremea de a merge înainte. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil din cele două părţi. Apoi acţionaţi. pur şi simplu. deşi va trebui. Din contră. nu cea care gândeşte. cel care poate accesa conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe. care deţin adevăruri ascunse vouă. ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe realităţi. Începe aici. rolul ei limitat de consiliere. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. cârmaci ai sufletului. Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor. într-un ungher al Galaxiei. cel care poate realiza bilocaţia sau dispariţia. Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. el va fi încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional. La capătul lui veţi primi răsplata după care tânjeşte sufletul. ca şi noi de altfel. să urmeze această rută a conştiinţei. călăuzele. Drumul pe care trebuie şă-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. Ce sunt eurile multidimensionale? Aţi fost convinşi că există părţi ale voastre unite între ele. Vă găsiţi la un punct de cotitură. Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează restructurarea întregului Univers. Deocamdată bâjbâiţi. logic. Este epoca eului care conştientizează importanţa parţială a gândirii. Epoca eului multidimensional a sosit. conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu este echivalentă cu delimitarea lor corporală.org ingerii-cerului. eul vostru nu va fi anihilat.ro . faceţi cunoştinţă cu ele. pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente. Este momentul în care omenirea suferă o mutaţie fizică generalizată. Sunt legate de voi şi se folosesc de voi. la marginea Universului. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai multe locuri deodată. să luptaţi pentru ea. în sfârşit: eul care poate să se transfere conştient de la o realitate la alta. Gândiţi la scară mare. atunci când este cazul. Într-o oarecare măsură. Într-adevăr. trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. ceea ce nu este un lucru rău. În ce constă transformarea? Simplu: oamenii devin fiinţe multidimensionale. Fuziunea aspectului masculin. In schimb. Amintiţi-vă că sunteţi nişte renegaţi. El trimite un val de modificare a frecvenţelor Spre zona terestră. Să ai capacitatea deplasării. poate. Voi însă. Primiţi energia în corpul fizic şi folosiţi-vă de ea. o renunţare. Epoca despre care s-a tot scris şi s-a vorbit. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să vă propulseze de-a lungul existenţei. aşa este. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. Experimentul este gigantic. uneori doar în şoaptă. cu cel feminin. afectiv. Unii nu pot. Sfidaţi normele omenirii. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. când aveţi nevoie de o schimbare majoră. vă veţi obişnui curând cu el. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o zonă într-alta. doar de asta sunteţi aici. deveniţi unul cu celelalte aspecte multidimensionale ale eului.

Numai aşa veţi fi pregătiţi.org ingerii-cerului. fără nici o legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. mai târziu. Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi. comutaţi în universul fanteziei. Aspecte ale eului personal. Corpul spune un lucru şi mintea îl contrazice. istoria voastră ascunsă. să anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. Dedicaţi-vă tot timpul pe care îl aveţi misiunii acesteia. Ele vin din toate colţurile Universului. îmi strică gazonul. În celălalt caz. în special cunoaşterea transformărilor interioare. Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. vor apărea pe nepusă masă. cultivaţi această intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale. Simţiţi-vă bine în el. având în acelaşi timp grijă să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei. veţi constata că toate aceste experienţe v-au îmbogăţit. o fracţiune de secundă. după cum veţi decoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic. la rezultatele obţinute. Ca indivizi. astfel încât El —omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele conştiinţa. Corpul spune ceva iar societatea altceva. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte. Toate acestea sunt aspecte ale voastre. partea cea mai dificilă— şi prin care treceţi acum—e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. Asta depinde de esenţa sinelui. Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni tetradimensionali. În principiu. Ce pot învăţa dinei?" Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe. În momentul în care vă veţi putea experimenta capacităţile. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis. Unele te blochează numai când te gândeşti la ele. Acesta este doar începutul. când îl conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să surie clopoţelul înainte de a lua vreo notă proastă." Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul. într-o clipită. vederea altora îţi produce un atac de cord. dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se întâmplă. iar voi ziceţi „Fir-ar să fie. Cunoaşterea înseamnă creştere.sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp. vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. Sunteţi vegheaţi în permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră. se poate să Vă plimbaţi şi. dar şi ca specie. folosiţi-vă la maximum de corpul fizic. va trebui să învăţaţi să le şi folosiţi corect. De la El aţi primit misiunea de a împinge la infinit expansiunea acestui univers şi a celor care provin din el. Asta în cazul manifestării violente. controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi se va ivi ocazia. Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 40 angels-heaven. după cum fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte. fără legătură cu realitatea fizică. sfârşind prin a vă transforma în propriul vostru Creator Prim. fie o manifestare violentă. Vă puteţi trezi într-o bună zi cum. Îşi va cunoaşte toate aspectele. la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi. nu pentru a vă înfrâna. Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim. să simţiţi ceva diferit în sinea voastră. privind un manechin în vitrina vreunui magazin. alunecaţi în alt spaţiu unde este prezentă o versiune simultană a voastră—trăind simultan cu voi. veţi putea menţine active cinci şi chiar mai multe dimensiuni simultan. în cazul unui eveniment extraordinar.ro . Abia la sfârşit. Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie extrem de subtila.

aspecte distincte ale sufletului individual intră în situaţii conflictuale cu ele însele. Aparţin eului multidimensional. De fiecare dată când va aplecaţi asupra luptei dintre bine şi rău. Vi se pare că vă dăunează şi de aceea îl respingeţi. Acest univers al Creatorului Prim. Concret. La stabilirea pe planetă. Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă.com Ceea ce numiţi voi rău este parte a unui plan mai mare. aţi fost nevoiţi să vă adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două catene de ADN. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 41 angels-heaven. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă. întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. în care conştiinţele se manifestă scindat. Lupta dintre bine şi rău. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra Sistemului Solar. Intenţia Creatorului era de a menţine liberal arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică. Este. universe-people. Testul— care constă în transformarea unei realităţi în beneficiul vostru—vă dă prilejul de a scruta energiile şi entităţile aparent întunecate. Din contră. comutaţi între aspecte diferite ale sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure. Ca membri ai Familiei de Lumină. motiv pentru care aţi uitat multe. dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. când în sfârşit vă treziţi şi conştientizaţi drumul pe care o veţi lua. Entităţile de care vă temeţi sunt tot parte din voi. întunericul va fi atras spre lumină." V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric. existenţa lor unificată şi relatarea acestei experienţe. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina pentru a provoca transformarea totală a planetei. vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru. tocmai pentru a vă facilita fuziunea cu ele.Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii. şi destinul vostru. Cum le veţi sări în ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină. Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor. Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor. în acelaşi timp. pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care vi le oferim.org ingerii-cerului. m-am săturat de întuneric. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. nu a Universului în general. pe care voi. Aspectele dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii. Faptul că există o luptă eternă între lumină şi întuneric nu vă este de ajutor. în neputinţa de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. iniţierea se extinde asupra voastră. Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea. este caracterizat de dualitate. Necunoaşterea vă produce teamă. dar sunt expresii ale acestora—din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri. fiindcă şi ele sunt părţi din voi. acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost propriii voştri duşmani. Aşteaptă soluţii şi răspunsuri. Existenţa opoziţiilor care scindează sinele e la fel de naturală ca şi omniprezenţa Creatorului Prim. urmată de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale. Extensii sau reîncarnări multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un război nesfârşit. îl călăuziţi. Ca parte inextricabilă a planetei. făpturi de lumină. inclusiv a opoziţiilor.ro ." Este atât de simplu. v-aţi identificat cu timonierul lui. Vă călăuziţi sufletul. Este destinul acestei planete. Mai mult vă induce în eroare. Scopul este fuziunea finala a lumilor. Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Orice ezitare va fi fatala. îl acord cu lumina şi cu informaţia. Iar acum.

org ingerii-cerului. au fost extrem de utile progresului spiritual. Planeta Vă suferi o scindare temporară. Vă veţi scuza spunând: „Sunt apelat. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe var îngrozi acum. îi veţi rămâne captivi pe vecie. vă veţi apropia de tărâmurile superioare ale recunoaşterii. Propovăduiţi unificarea realităţilor. Nu trebuie să forţaţi nota. sunteţi implicaţi în frecvenţa luminii. ca membri ai Familiei de Lumină. spărgând zidurile groase ale conştiinţei care v-a ţinut în loc până acum. prin varietatea infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă. Pricepeţi? Printr-o creştere necontenită. să se scuze şi să vă părăsească o perioadă. În cazul ideal. Separaţia eurilor vă permite libertatea de mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită. ale insectelor ori ale păsărilor. Nu va mai fi necesar să citiţi cărţi sau să vedeţi vreun film. căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. De aceea. Experimentul uman a emis pe MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 42 angels-heaven. Habar nu aveţi deocamdată la ce se referă frecvenţa dragostei. pentru a răzbi până la capăt. Vor fi şi dintre cei care nu vă doresc printre ei. acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se par potrivnice. sprijiniţi-vă reciproc. Lumina este informaţie. fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. sunteţi călători printre toate speciile. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt şi fişe de non-umanoizi. în ciuda atrocităţii unora din faptele voastre. mergeţi la sigur. Veţi şti precis unde anume. Cunoscând sistemul din interior. Oponenţii voştri vor avea şi ei câştig de cauză. La fel de bine cum sunteţi acum oameni. este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. convocat de urgenţă într-o altă dimensiune. chiar compozite. Dar voi. însă tindeţi către frecvenţa dragostei. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină. să auziţi subit un sunet. Momentan. Informaţi-vă înainte de a creai. În deplin control şi cunoştinţă de cauză. Nu aveţi limitări de reîncarnare pentru o singură specie. Nu toţi doresc să fie liberi. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ. la care majoritatea nu are acces. Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor. Colaboraţi în armonie. Sunteţi un evantai de personalităţi. Propagaţi frecvenţa dragostei— creaţie—şi pe cea a luminii—informaţie—în toate straturile sufletului vostru. Mă întorc repede. dar nu le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. sau la cules de căpşune." Vă aşezaţi undeva şi vă eliberaţi personalitatea terestră. veţi re-crea un Pământ liber pe de-a-ntregul. vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din interiorul superfiinţei proprii. pentru că le sfidaţi zeii. transferaţi acea personalitate unde este nevoie de ea. Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. În toate acestea. care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la inhibiţii. numai că. Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău. desecretizarea lor în beneficiul omenirii. membri ai Familiei de Lumină. Vi se va părea normal ca unul dintre voi.ro . Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente. Bogăţia nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe realităţi paralele. În prealabil. Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim. noi doar vă amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. fiind la muncile câmpului şi discutând cu altcineva. Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. iar dragostea este creaţie. provine din calitatea de membri ai Familiei de Lumină. în perioadele respective.înţelegerea voastră superioară. Vi se poate întâmpla. puteţi fi reptile sau orice altă creatură. Un exemplu edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. pentru a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. veţi aduce cunoaşterea. Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni. Puteţi acumula prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim.

membri ai Familiei de Lumină. tradiţional. Trebuie să ştiţi că viaţa înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Cu acceptul Vostru.000 de ani. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă va învingeţi frica. v-aţi documentat în detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în misiune. să găsească alte posturi. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă. expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi. Sunt convins că mă poate ajuta. Noi declanşăm doar rememorarea şi activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate.ro . S-a instaurat stare de carantină—sigilarea planetei. V-aţi pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi. făcând loc eului colectiv. prin ci înşişi. Aici interveniţi voi. Trebuie să menţineţi frecvenţa. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera frica. Au. aşa că s-au supus vechii frecvenţe. Eul singular. Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia." Ţineţi minte. cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci. Pentru asta sunteţi programaţi. Cei care sapă ştiu că nu au nevoie decât de ei înşişi.frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300. pentru a le propaga apoi în toate direcţiile. Aceleaşi melodii demodate! Oamenii nu au fost capabili. au penetrat scutul terestru. veţi fi obligaţi să înţelegeţi şi să acceptaţi asta. care caută să se sincronizeze conştient eului călăuză! Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. Le creaţi pentru a vă sprijini. O înţeleg ca parte din plan. Fără acesta. va dispărea. V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia. Răspândiţi apoi cunoaşterea printre oameni. membri ai Familiei de Lumină. ca receptori ai razelor cunoaşterii. demarând modificările cu propriul corp. Pentru asta v-aţi pregătit.org ingerii-cerului. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi celorlalţi. totuşi. generaţi un nou stil de viaţă şi o nouă frecvenţă care Va modifica frecvenţa la nivel planetar. Nu o consideraţi dăunătoare. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi asupra lor. nevoie de un receptor la nivelul solului. Razele cosmice purtătoare de creaţie. acolo unde începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. nu ar genera decât haos şi confuzie. Există o limită maximă a cunoaşterii imposibil de depăşit fără asumarea identităţii multidimensionale. ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii. Cunoaşterea aprofundată vă va dezvălui pluralitatea eurilor. Credeţi-ne când vă asigurăm că voi. aşa că trebuie să vă obişnuiţi cu ea. Au bombardat Pământul. trebuie să o luaţi de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 43 angels-heaven. aducând modificări în raporturile voastre cu ea.

nici nu le trece prin cap că mai există ceva dincolo de limitele care le-au fost impuse. Vă aventuraţi şi voi în aceste zone. Şi ei vor simţi noua frecvenţă. Ea este decretul vostru de graţiere. numai prin medierea frecvenţei proprii. de posturi la care vă puteţi conecta. Simţiţi că trăiţi pe tărâmul libertăţii şi al cutezanţei. Frecvenţa vă permite emisia şi recepţia pe lungimea de undă pe care o doriţi. Învăţaţi să vă controlaţi corpurile pentru a vi le menţine nemişcate sau active. atât de profund insinuată în realitate. Sunteţi aici ca să activaţi ceva din voi. care vă bombardează cu haos şi confuzie. Dar nu trebuie să repetaţi istoria planetei cu orice preţ. Veţi fi nevoiţi să vă exploraţi interiorul şi să vindecaţi rănile afective sau fizice. asemeni cantităţii de informaţie.org ingerii-cerului. El vă determină să cercetaţi în toate direcţiile. Trebuie să atingeţi un nivel minim specificat al cunoaşterii şi să îl menţineţi. Este şi ţara negării generalizate. Mulţi membri ai Familiei de Lumină s-au încarnat pe teritoriul Statelor Unite fiindcă vor face progresele cele mai însemnate aici. Este manipularea psihologică a conştiinţei. chiar şi la atitudinile inedite pe care le adoptaţi pentru a scăpa de ineficienta celor vechi.ro . însă este cea mai controlată societate experimentală de pe faţa pământului. Mai mult. Planeta are modul ci propriu de a reacţiona. Statele Unite nu au ajuns încă la concluzia că MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 44 angels-heaven. ca membri ai Familiei de Lumină. Noi suntem dincolo de ceea ce vi s-a spus că există.(8) Dincolo de tirania totală Tirania totală a societăţii nu este controlul exercitat de legea marţială. pe care trebuie să le identificaţi cu precizie. Toţi vor prelua cunoaşterealumină-informaţie pe care v-aţi străduit din răsputeri să o meţineţi. Controlul limitează numărul de frecvenţe. Sunteţi aici ca să înlăturaţi blocajul frecvenţelor. care se va propaga ca o undă de şoc pe suprafaţa întregii planete. Sunteţi mulţi cei care au demarat schimbarea pe Terra. e un loc în afara limitelor pe care vi le-a stabilit societatea. de la guvern la echipa care conduce lumea şi la cei din spaţiu. Modificarea şi menţinerea unei frecvenţe proprii va antrena vibraţiile toturor celor din jur. ca să le puteţi arăta şi altora luminişul. acolo unde capacităţile voastre sunt cerute. Veţi putea să faceţi acestea fără să rostiţi vreun cuvânt. Prin ea emiteţi raze purtătoare de inteligenţă. Cunoaşterea vă va purta dincolo de nevoia de frică. purtând titlul de Păstrători ai Frecvenţei. încât cei manipulaţi nici măcar nu conştientizează statutul de sclavi. La un moment dat veţi elimina frecvenţa de manipulare. Încercaţi să găsiţi cărări în jungla sinelui. Atât de mult timp cei care şi-au închipuit că sunteţi proprietatea lor v-au înghesuit ca pe oi într-un ţarc—toţi. Este misiunea voastră. Lipsa informaţiei şi a controlului vă face imposibilă vizualizarea tabloului general. Frecvenţele pe care le recepţionează planeta sunt foarte puţine în prezent din cauze diverse. să străpungeţi haosul cu noi frecvenţe care să atingă dimensiunile fizice. pentru a reuşi să recepţionaţi informaţia. Tirania de aici a luat o turnură interesantă. păşiţi în lumină. prin îndârjirea voastră. după caz. Veţi fi chemaţi. un cod propriu—ADN-ul—şi să răspundeţi chemării sale. Intervalul este nelimitat. Fişa postului vostru prevede informarea voastră cu orice preţ şi informarea oamenilor. fiindcă nu sechestrează omul. Prin ea. dar vrem să vă şi stabiliţi aici. Mutaţiile voastre electromagnetice determină modificarea frecvenţelor de emisie. ca demolatori ai sistemelor şi potenţiali Păstrători de Frecvenţă. V-au ţinut departe de cunoaştere prin controlul frecvenţei.

vă veţi mânia. obez. intervenţia este iminentă. susţin şi bunăstarea societăţii medicale. Experimentul este atât de precis reglat ca să vă facă să vă îmbolnăviţi de la semnalele subliminale emise prin televizor. fiţi siguri că o să cadă. Lumea materiei a fost de prea multe ori abuzată tară pic de înţelegere a lumii eterice care o înconjoară. Anii viitori vor fi martori ai cooperării şi interrelaţionării la nivelul întregii ţări. Ori de câte ori oamenii trăiesc separaţi şi se apleacă doar asupra diferenţelor dintre ei. Astfel forţele le sunt mărunţite. cum au fost prezicerile pentru vremurile care au să vină. aşa că aşteptaţi-vă la o restructurare a priorităţilor. Tehnologia actuală este una dintre cele mai eficiente metode de control al frecvenţei. Uitaţi-vă înjur. Furia este prima izbucnire a afectivităţii după ce oamenii vor înţelege că au fost manipulaţi atât de mult timp. sunt menite să vă separe. cu surle şi tobe chiar. moment în care puteţi înceta. Sunt unul din dispozitivele de bază prin care conştiinţa vă este manipulată zilnic. fiindcă toţi sunteţi contribuabili. în special în Statele Unite. Mai sunt cazuri în care se emite şi informaţie utilă—poate chiar o emisiune a mişcării New Age. oamenii vor fi nevoiţi să se întrebe care-i standardul lor de viaţă. Treziţi-vă o dată. Să luăm spre exemplu mişcarea New Age. Manevrele politice ale prezentului. a unui trai sedentar.ro . Parte a Planului Divin. doar-doar vor reuşi să va împiedice să realizaţi scopurile pe care le aveţi în comun.org ingerii-cerului. O mişcare inteligentă i-a permis guvernului să obţină ce dorea de la voi fără să vă ceară acordul când a mărit impozitul pe benzină: criza Orientului Mijlociu. Viaţa în Statele Unite se cotează în funcţie de câţi bani ai în buzunar şi de câţi îţi ia guvernul. înţelegeţi că de fapt altcineva nu vrea unirea lor.unele lucruri nu sunt în regulă. Statul vă părea în pragul colapsului. „supravieţuieşte. Corupţia şi stângăcia lui. segregarea referitoare la ideologia politică. Nu vedeţi cum segmentează: această. Vă recomandăm cu căldură să aruncaţi la gunoi televizoarele. munceşte". Abia după ce vor pierde tot. el va fi eliminat cu forţa. Scindarea a fost plănuită de la început. unde opresiunea era făţişă. Oricine ar fi. Impozitele vor crea cea mâi mare debandadă în State dar şi cea mai mare coeziune. dar sigur plătiţi toţi impozite. Avem aşadar o întreagă generaţie sinucigaşă din cauza televizorului—cu această ocazie. Fiindcă fiica împiedică înlăturarea Sistemului american. Mândria şi integritatea vor ţâşni din ochii lor. taci-din-gură. Aici se exercită un control camuflat mult mai strict decât în fosta Uniune Sovietică. trăieşte. mişcare? Sunteţi duşi. cu zăhărelul. Tărâmul materiei îi adună pe toţi laolaltă. Vi s-au vândut diverse aparate electrocasnice care controlează frecvenţele. Dacă înţelegeţi intenţiile lor. dar asta va apropia oamenii unii de ceilalţi. lipsa de respect faţă de viaţă şi faţă de Pământ îl vor pierde. Rând pe rând. Vor conştientiza potenţialul uriaş pe care fiecare îl poartă cu sine. faptul că informaţia vă parvine prin intermediul TV-ului. veţi afla metodele prin care încearcă ei să vă ascundă adevărul. Mesajele vă menţin pe un traseu fix de genul. oamenii se vor trezi. Ei bine. Tot televiziunea este responsabilă de promovarea lipsei de activitate. şi o ţară întreagă se va înfuria. Se vor mânia din cauza neputinţei de a face altceva mai bun. Vedeţi cum se fac astfel de manevre? Dacă mai urmează câteva taxe de acest gen. oameni buni! MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 45 angels-heaven. face ca spectacolului respectiv să-i fie adăugate imagini subliminale care să vă jaloneze în continuare libertatea gândului. Este necesară schimbarea conştiinţei. Poate că nu vă închinaţi aceluiaşi Dumnezeu. vino-latimp. dacă nu respectă viaţa şi Pământul.

Modul în care este ea folosită contează în final. psihologia sau ştiinţele medicale. pasive. Aceasta-i marea deosebire. Ce unealtă eficace ar fi acest televizor pentru ei! În lumea întreagă miliarde de oameni emit hrana aceasta în atmosfera terestră. Menţineţi-vă independenţa faţă de media o vreme şi veţi înlătura frecvenţa haosului. Dar computerele? A doua prezenţă ca număr din domeniul aparaturii electrocasnice în State este computerul.org ingerii-cerului. Nici tehnologia nu are nimic rău în sine. matematica. In anii nouăzeci vor ieşi la suprafaţă noi şi noi invenţii—rămase în economia subterană. Educaţia înseamnă căutarea cunoaşterii. vă împrumutaţi în toate părţile. în funcţie de programul urmărit în acel moment. Sunteţi învăţaţi numai prostii. producătoare de hrană pentru alţii. Limpeziţi-vă gândurile. E un lucru pe care computerele de acasă nu îl pot face. radio şi TV. dar nu vă pierdeţi în ea. Adevărul este că dacă urmăriţi evoluţia personală. Cum procedaţi dacă trăiţi într-o societate care apreciază numai distincţiile? Vă motivaţi spunând: „Cred că-mi pot construi singur lumea. trei sau chiar patru televizoare şi veţi fi de acord cu succesul răsunător al programului. Sunt unic şi suveran asupra fiinţei mele. Chiar dacă nu au fost special proiectate să îndeplinească această funcţie. care va avea ca bază trocul. vă pot etanşeiza locuinţa de bombardamentele nocive care v-ar putea ştirbi integritatea energetică. dar scopul pentru care a fost întrebuinţată o face nocivă. nimeni nu poate rezista tehnologiei actuale şi efectelor devastatoare pe care le are asupra frecvenţelor voastre. Trageţi din greu. Programul de control al conştiinţei umane prin mesaj e subliminale se desfăşoară dej a la scară planetară. Tehnologii avansate vor elimina într-o mare măsură blocajul frecvenţei: pot ajunge să modifice calitatea aerului şi a apei. O întreagă economie subterană. cel mai indicat ar fi să renunţaţi la ziare. Înţelegeţi acum cum a fost folosită energia împotriva voastră? Televiziunea nu este un lucru rău în sine. sunt incompatibile cu frecvenţele umane. Cei care ştiu de existenţa acestor imagini au impresia că nu pot fi afectaţi. Am amintit de existenţa unor entităţi care se hrănesc din corpurile voastre emoţionale. Să ne gândim numai la casele în care există două. Există tehnologii capabile de lucruri nemaivăzute. O altă zonă fertilă de exercitare a controlului este sistemul educaţional. punându-le la dispoziţia tuturor. se folosesc de potenţialul vostru mental pentru a genera energie în folosul lor.ro . mai ales dacă se întâmplă să lucreze pentru vreo companie mare şi să fie conectaţi la serverul central? Companiile sunt şi ele implicate în controlul psihic. refuzate pe piaţa oficială. va trafica aceste invenţii. Este un pas extrem de important! Toate produsele: electronice au proprietatea de a bloca frecvenţele. a stresului şi a diverselor tentaţii de care vă puteţi debarasa—doar aşa vă veţi limpezi mintea. Câţi dintre cei care stau o zi întreagă în faţa calculatorului la serviciu nu suferă de dureri cumplite de cap seara. Ascultaţi cu atenţie vocea interioară.O tehnologie dezvoltată cu ajutorul fiinţelor extraterestre stă la baza emisiilor subliminale de la TV. mai ales în ceea ce priveşte ştiinţa." Găsiţi calea de a explora realitatea ignorând distincţiile. trăiţi în această lume. Totuşi. a fricii. Nu am nevoie de toate aceste titluri care să-mi definească existenţa. plătiţi o grămadă de bani ca să dobândiţi cunoştinţe învechite deja. Nici măcar nu mai e nevoie de războaie pentru a-i stârni—filmele sunt substitute excelente ! Cei care au ajuns să devină dependenţi de TV renunţă benevol la nestematele informaţionale îngropate în minte şi imediat accesibile dacă s-ar uita în jur. Adăugaţi la asta electricitatea statică prin care rămâneţi blocaţi pe anumite frecvenţe şi veţi înţelege modul în care sunteţi transformaţi în vite paşnice. iar MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 46 angels-heaven.

Polemica pro. deşi nu s-a întâmplat niciodată aşa.şi contra-avort nu e o polemică la nivel uman. conducătorii au de câştigat. Frica amplificată a acestor oameni hrăneşte alte entităţi. Nu strică să treceţi şi prin experienţa şcolii. vor să vă convingă că nici o femeie nu îşi poate controla procesele intracorporale. Megalopolisurile americane—Los Angeles. eliberează-i.şi contra-avort a fost special stârnită în Statele Unite. Ţin oamenii înspăimântaţi. pentru a genera haos. Dă-le oamenilor posibilitatea de a alege. Cu fiecare salt evolutiv din istoria oricărei societăţi. Sunteţi de o bogăţie fenomenală. permite-le să tindă spre un trai mai bun şi nu-i vei mai putea controla. prin frica emanată. violenţă. sare în apărarea ci şi este înjunghiat mortal de atacatori. la fel de bine: „Aştept un copil. Nu trebuie să vină neapărat dintre paginile unei cărţi. Cei care-şi pierd viaţa dintr-un accident sau prin violenţă îşi aleg sfârşitul. În ultimul timp.cunoaşterea se dobândeşte şi într-o călătorie prin deşert. Washington D. Fiinţele cu vibraţii inferioare— îndrăznim să le spunerii aşa—reacţionează numai la un interval mic de frecvenţe.C. ştiut fiind că menţinerea la cote controlabile a tulburărilor publice este un instrument eficace în manipularea poporului. New York. Lucrul pe care toate fiinţele omeneşti îl aveţi în comun este jefuirea propriilor emoţii. îi hrănesc pe manipulatori. Orice femeie poate să gândească: „Nu sunt încă pregătită pentru un copil. de către unele facţiuni guvernamentale. Nici măcar nu aveţi nevoie de avort: dacă nu doriţi să rămâneţi gravide. Dibăcia vostră constă în puterea de a supune mintea voinţei. chiar şi numai în chestiunea avortului. aşa vei putea controla poporul. n-o să vi se întâmple. Au avut grijă alţii să se joace cu ele ca şi cum ar fi fost marionete. Violenţa stradală din marile oraşe este un alt mijloc subtil de a vă controla. Când din ce în ce mai mulţi veţi fi proprii voştri stăpâni. Agasându-vă permanent cu aceste interdicţii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 47 angels-heaven." Fiind propriile voastre stăpâne. Stările afective extreme. dar nu vă bazaţi pe corectitudinea ei infailibilă." Sau. generate de războaiele Orientului Mijlociu. Este biletul vostru de intrare spre magistralele informaţionale. cele bazate pe frică. opozanţii o vor polariza printr-o amplificare a ei care generează haos şi confuzie. Ar părea uneori că victime nevinovate sunt prinse în învălmăşeala evenimentelor. Este chiar aptitudinea pe care stăpânitorii planetei nu doresc să vi-o descoperiţi. după toate aparenţele victimă nevinovată. ea se poartă doar în cadrul anumitor state. captatoare imense unde energia se acumulează din tot continentul nordamerican—cel puţin până acum. haos şi. iar fiul ci. şi vă veţi menţine frecvenţa.ro . cercul se strânge împrejurul afectivităţii. Ori de câte ori o parte a cetăţenilor se împotriveşte alteia. nivelul violenţei a crescut în aceste oraşe. Disputa pro. şi altele—sunt adevărate rezervoare pentru energie. fără să fie implicate în vreun fel. Să ne imaginăm situaţia în care o femeie iese împreună cu familia şi este atacată.org ingerii-cerului. Aţi fost îndoctrinaţi să credeţi în neputinţa voastră—că singura voastră salvare stă în liberal plac al divinităţii. apar activităţi opuse diametral care-l precedă. dar nu v-au permis să aflaţi puterea pe care aţi avea-o prin ele. Dezbină şi cucereşte. De fiecare dată. Forţa vitală v-a fost pângărită. Toate aceste angrenaje sunt menţinute în mişcare la nivel fizic şi asistate la nivel eteric datorită faptului că. Cei care vă controlează reuşesc să vă separe prin paradigme care accesează forul vostru afectiv cel mai adânc. Cum aşa? Prin puterea voinţei. nu sunteţi obligate să cereţi voie guvernului ce să faceţi cu corpul vostru. Ce ar avea de câştigat? Previn coalizarea femeilor între ele şi a bărbaţilor între ei în State. au fost de intensităţi nemaivăzute.

apoi mai jos până ce atinge pământul. Stăpânitorii Pământului i-au împiedicat pe oameni să-şi dea seama că trăirile lor afective sunt asemeni unui lan de grâu.Încerjeaţi să priviţi orice lucru din perspectiva de ansamblu. iar prin plexul solar să ţâşnească asemeni fântânei. ca să vă meţineţi un statut neutru. alţii nu se vor atinge de el decât dacă le permiţi. Ei sunt în căutarea unei frecvenţe de fiică. dacă vreţi cu adevărat să schimbaţi ceva. să deveniţi membri cu puteri depline ai Familiei de Lumină. Dacă vei culege tu grâul. Frica şi haosul au fost predominante pe Terra din cauza entităţilor care le-au creat continuu. înveşmântându-vă într-un scut auriu de lumină.ro . Faceţi-vă un obicei din a lucra cu cordonul de lumină. veţi modifica drastic structura acestei zone: veţi reda oamenilor libertatea de alegere a frecvenţei. Dobândiţi controlul. Fiţi convinşi că. haotica. Cu ajutor acestei zone a plexului solar veţi învăţa să discerneţi prin sentimente. sursa lor de hrană. se va schimba. De asta se ocupă echipa adversa. Dacă menţii o anumită frecvenţă şi suveranitatea asupra fiinţei tale.org ingerii-cerului. să-i încorporaţi. Veţi fi din ce în ce mai mulţi în viitor. Folosindu-vă conştient de pace şi dragoste. asta pentru că perspectivă se lărgeşte mereu. Planeta se îndreaptă spre o confruntare majoră cu anumite entităţi. Trebuie să vă umpleţi cu energie stâlpul luminos. Au dezbinai şi au cucerit pretutindeni ca să creeze respectiva frecvenţă. pentru că veţi colabora pentru a vă consolida poziţia. Repetăm: noi nu am venit să susţinem frica. pe care-l poţi recolta. Permiteţi-i să pătrundă la baza coloanei. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 48 angels-heaven. cercare doresc să te controleze îşi vor pierde interesul pentru tine. fiindcă prin el vă veţi asigura protecţia şi informareă.

acolo unde contactul fizic cu acele fiinţe nu poate fi dovedit. Rolul lor e să manipuleze psihicul martorilor. Se vor produce evenimente semnificative. Tehnologia este exterioară tridimensionalităţii. cât şi în alte zone—activitatea extraterestră va atinge un climax prin care se va autodemasca. Într-o societate unde schimbul cu exteriorul şi călătoriile în afara sistemului sunt mai dese. Din punctul nostru de vedere. O anumită cantitate de informaţii a reuşit. Vechimea multimilenară a acestor fiinţe. Numai că ele sunt construite cu scopul de a ghida psihicul uman. Experienţele holografice. În felul industriei cinematografice de pe planetă există industria holografică din spaţiul cosmic. Inserturile holografice simulează realitatea 3D. când—atât în Orientul Mijlociu. permiţând schimbul între sisteme. să ajungă la voi. Dacă pătrundeţi într-un astfel de insert. reuşesc să pună la punct realităţi atât de „reale". Proiecţia aceluiaşi individ a fost transmisă simultan mai multor culturi. cu alte cuvinte. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 49 angels-heaven. cei ce le întrebuinţează urmăresc alte scopuri în afară de iluminarea oamenilor. Una din schimbările menţionate este apariţia filmelor. Vă veţi antrena ca să le descoperiţi în perioada imediat următoare. Acele magnetice indică alte mărimi în interiorul inserturilor din cauza frecvenţei diferite a câmpului. totuşi. inserturile sunt direcţionate spre planetă prin portaluri. artificialul din ele fiind imposibil de detectat. concretizată în controlul strict asupra frecvenţelor umane. sunt destinate influenţării unei colectivităţi umane. deci ei trebuie să reducă insertul la cele trei dimensiuni. împreună cu televiziunea. Însă în cazul acestei planete. de genul celor proiectate în noapte. a proliferat o tehnologie întreagă de influenţare a minţii. Entităţile produc inserturi holografice—evenimente dramatice care simulează perfect realitatea—pe care le expediază prin portaluri înspre realitatea voastră. Cu ajutorul unor fascicule de lumină. sunt modalitatea prin care voi creaţi realitatea. avansul tehnologic este uimitor. prin care să se realizeze fuziunea temporară a dimensiunilor. Aproape toate manifestările OZN au fost realizate prin inserţie holografică.(9) Noi graniţe profunde Din moment ce frecvenţele le sunt controlate. Realităţile pot fi clădite şi inserate ulterior asemeni filmelor. printre care mai ales apariţii de obiecte pe cer. Pentru a transfera cu succes insertul. Tocmai din această cauză avem legende paralele care diferă în aparenţă pe tot întinsul Pământului. Cu acestea. încât nu le puteţi deosebi de cea naturală. fiinţe mult mai evoluate. Inserturile pot fi detectate cu uşurinţă prin câmpurile de energie care le împresoară. printre care se insinuează inserturi menite să menţină conştiinţa omenirii în limitele controlului exercitat la scară planetară. deşi le camuflează drept lumina. Acestea. le conferă un randament sporit în controlul oamenilor. Au alte motive. adăugate realităţii pentru a umple goluri în istorie. nu informarea. e nevoie de o cantitate enormă de energie. Inserturile au fost întrebuinţate pe Terra pentru controlul şi manipularea conştiinţei şi pentru dezinformarea sistematică a omului—limitarea cunoaşterii lui. capacitatea oamenilor de a dezvolta tehnologii a fost redusă drastic. Şi nu sunt nimic altceva decât o parte a tehnologiei existente.org ingerii-cerului.ro . iar ea se materializează prin tehnologiile actuale care v-au modificat radical stilul de viaţă. Doar că alţii. pentru a mima o anume continuitate a acesteia. multe daruri şi influenţe din afară au fost suprimate. Sunt surogate ale unor evenimente inexistente. rezultând interpretări diferite în funcţie de specificul fiecărei culturi. Scopul lor ultim este controlul. juraţi că este real.

ca viaţă care v-a fost data Spre păstrare. Cum faceţi deosebirea între control şi independenţă? Parte a experienţei terestre e să vă frigeţi puţin. Este un izvor nesecat de bogăţii. Cu ajutorul afectivităţii v-aţi fi menţinut autonomia asupra propriei fiinţe. Nu vă veţi mai simţi în regulă în proximitatea lor. încredeţi-vă în acest corp. a corpului pe care să-l întrebuinţaţi cum puteţi mai bine. Una dintre ele. Învăţaţi cum să folosiţi centrul afectivităţii şi veţi activa sursele informaţionale din interior. Aceasta—eul psihic. Este purul adevăr: a sosit vremea să evoluaţi. veţi Observa în sfârşit că nu este o povară inutilă. îi veţi descoperi miracolele şi potenţialul. urechilor. menţinând în paralel sistemul nervos între anumite marje de fluctuaţie—trebuie să duceţi până la capăt fuziunea. urechile. cum eraţi obişnuiţi să-l categorisiţi.ro . Familia de Lumină vă schimba situaţia. inserturile trebuie să parcurgă toate zonele intermediare căutând punctele de legătură dintre două dimensiuni alăturate. De aceea. intuitiv—v-a fost blocată prin control al frecvenţei. Căutând neîncetat. de fapt. Prin ea veţi onora viaţa şi pe voi înşivă. fiindcă filamentele şi codurile primite de la Familie delectează încercările de manipulare. o cale de acces spre planetă care permite inserţia unor energii în căutare de civilizaţii. gură şi piele ca să interpretaţi existenţa. Fiecare expunere la inserturi vă va provoca o stare de rău. nas. vi se arată doar o porţiune din ca. Vă veţi ocupa de voi înşivă. ca să nu vă puteţi folosi de ca. Tehnologii de genul acesta vor fi mult mai frecvent întâlnite în următorul deceniu. fie ce-o fi. sunteţi obligaţi să vă deschideţi centrele afectivităţii şi să le arătaţi tuturor celor din jur calea. nasul. Graniţele acesteia sunt mult mai profunde decât vă imaginaţi. Afectivitatea vă va ajuta sa separaţi inserturile holografice. când. Am pomenit de portalul Orientului Mijlociu ca despre o poartă. Pentru a se transfera dintr-o dimensiune în alta. Omul trebuie să înveţe cum să interpreteze energiile. Le veţi atrage pe toate în această realitate.org ingerii-cerului. ca să ştiţi apoi cum să vă feriţi. Omenirea este în pragul deşteptării la adevărata realitate. veţi deveni bogaţi. Vă blochează într-o singură realitate. Vi se pare că percepeţi integral realitatea. Trebuie să-şi extindă simţurile dincolo de limitele ochilor. pentru a integra percepţia realului. Parte a îndatoririi de membri ai Familiei de Lumină va fi să împreunaţi dimensiunile. O dată trecuţi de sfera planetară şi intraţi în spaţiul din afara centurilor de conştiinţă. drastic desconsiderată de toţi. ochii. Va trebui să vă orientaţi către alte simţuri daca doriri o evaluare corectă a experienţelor. Cu ajutorul lui. pe urechi. Printr-o grijă şi o educare continuă a propriului corp. De mici v-aţi obişnuit să vă bazaţi numai pe ochi. Am mai spuso. Inserturile vă amplifică emoţiile aţâţ cât este necesar ca să-i hrănească pe alţii şi să vă menţină în stare funcţională. trebuie să regăsiţi portalul adecvat care să MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 50 angels-heaven. Veţi simţi de fiecare dată când încearcă să se insinueze în realitatea în care vă aflaţi. Frecvenţa va genera prăbuşirea structurilor ce au la bază ADN-ul bicatenar. Voi aţi fost aleşi să implementaţi noua frecvenţă pe Pământ. Pământul e pregătit să treacă. pentru că vi s-a dăruit şi încredinţat păstrarea luminii interioare. nasului. Omenirea a fost ţinută în beznă datorită celor două catene rudimentare incapabile să acceseze informaţia. să o iradiaţi din propriile corpuri pentru a declanşa vibraţia panplanetară. este reacţia afectivă. gurii. noul prag al evoluţiei. veţi regăsi în ungherul cel mai retras al fiinţei voastre integralitatea de care să vă folosiţi.Prin ce diferă dimensiunile? Şi cum sunt ele legate între ele? Fiecare are un ritm propriu de deplasare la nivel molecular. gura şi pielea sunt înşelătoare.

de crize îi conferă opoziţie ideală pentru a emite inserturi şi pentru a direcţiona neştiutorii înspre orice credinţe. iar o altă parte. aşadar. Portalul în discuţie aparţine Orientului Mijlociu şi este imens. sprijin pentru omenire în ceasul întunecat. Orientul Mijolciu este locul de întâlnire a mai multor dimensiuni. încredinţat cu misiunea de a aduce lumina prin portalul Orientului Mediu. Orice asemenea intervenţie nu ar veni din lumină. Un bun exemplu de insert holografic din trecut şi carp a modificat vizibil cursul istoriei a fost răstignirea lui Hristos. Fiţi. Înscenarea jucată sub ochii omenirii şi menţinută vie în amintirea ei nu este. Sau revenirea lui Hristos. Prin patriarhat s-a reuşit amplificarea controlului energetic pe Pământ. A deschis drumul multora care aveau misiunea de a sădi o nouă realitate care să pregătească o nouă conştiiinţă a omenirii la finele unui ciclu care lua sfârşit în aproximativ douăzeci de ani. ca să răspândească frica folosindu-se de intenţiile altcuiva. Amplasarea lui în mijlocul teritoriilor străbătute.vă readucă în culoarul temporal dorit. Mulţi ne-ar acuza de blasfemie şi de pact cu diavolul. va fi tot insert. totuşi. Hristosul nu a venit ca o entitate ci ca un colectiv. mântuitor. în lucrarea altcuiva. comercială am putea afuma. inserat şi rulat sub licenţa realităţii. la rândul său. Cum să ne mai folosim de energii? Fiind un Univers al liberului arbitru. care au început veritabile drame religioase în Orientul Mediu. Parte a ei nu a fost decât un insert. Hristos a fost un colectiv de fiinţe care s-au manifestat într-o epocă istorică.ro . pe toată suprafaţa globului terestru. sau înscenări. pe care probabil o veţi descoperi pe viitor. Însă odată cu ele au pătruns şi nenumărate inserturi holografice. dezvăluind omenirii adevăratul miracol care se găsea în fiecare. Planul Hristosului era de a iradia lumina-informaţie.org ingerii-cerului. Fiţi atenţi. O versiune a vieţii sale a fost minuţios elaborată printr-un film holografic. în ultimii patruzeci — cincizeci de mii de ani. Conjunctura vortexului permite inserturi mult mai frecvente aici decât în oricare alt teritoriu. pe care noi îl ţinem doar pentru noi. sau orice aparentă dovadă de a adopta un sistem diferit de credinţe. Cum să pui la îndoială cuvântul Bibliei? Cum să ne îndoim de aceste adevăruri? Tocmai fiindcă au fost ordonate de organizaţii patriarhale impuse cu forţa. cu mare băgare de seamă la propriile reacţii afective când vă veţi confrunta cu asemenea apariţii din ce în ce mai dese. in zonele de tranzit. Unul din „detaliile" care v-a parvenit deformat a fost calda primire de care s-a bucurat Hristosul. Adevărul despre Hristos e că a fost. după cum filmele sunt mult mai des realizate în California decât oriunde. în China. Portaluri există pe continentele sudamerican. folosindu-se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 51 angels-heaven. Multe asemenea inserturi. Este purul adevăr. Sau întoarcerea oricărui zeu. pe curând. Energiile aduse de fiinţele hristice au fost acceptate cu inima deschisă de toţi. facem cum credem de cuviinţă. până când omul s-ar fi dovedit vrednic de a se înţelege pe sine." Astfel au ajuns să creeze insertul holografic al Hristosului răstignit. distrugător de sisteme şi membru al Familiei de Lumină. a fost modificată intenţionat pentru a vă convinge şi pentru a vă controla prin intermediul ei. au fost transmise prin portal pentru a suci minţile şi credinţele populaţiei. nord-american. asiatic. în afara oricărei ameninţări din exterior. implicit a diverselor entităţi care doresc să acceseze planeta. adevărata misie a Hristosului. Asta dovedeşte cel mai bine posibilitatea şi libertatea oricărei entităţi de a interveni. Versiunea transmisă vouă. Un astfel de insert ar fi şi vizitarea Pământului de către extraterestri. Este locul fierbinte. în funcţie de cum ar fi evoluat lucrurile. Este modul prin care se menţine blocat şi intact orice sistem. manipulând conştiinţa în alte direcţii decât cele vizate iniţial. Numai că entităţile celelalte şi-au zis: „Ce ne facem acum? El foloseşte portalul. au ieşit la suprafaţă multe civilizaţii.

Ce vi se întâmplă la nivel corporal? Întrebaţi-vă: „Cine sunt eu? Cum se poate? Cine este înlăuntrul meu?" Veţi scoate la iveală adevărata identitate şi veţi înţelege multe. pentru că ea este cheia. mai ales când dormiţi. Implanturile nu dăunează. V-am încurajat să renunţaţi la gândirea logică fiindcă va intra în conflict cu noua energie informaţională şi electronică. Arcturus. aşa că nimeni din cei încarnaţi acum nu poate pretinde că nu a sosit timpul. În acest răstimp. stăpânitorii ar lua măsuri imediat. îl veţi resimţi într-un mod neplăcut. vă oferim toate aceste informaţii ca să vă mişcăm. Şedinţele de channeling vi se vor părea perimate. pornite după un abandon îndelungat şi pregătite să recepţioneze pe noua frecvenţă. Devine frustrant pentru mulţi. Pleiadele şi altele. Pământenii au fost programaţi să reacţioneze în prezentul acesta. Aşa este. vă vom arăta ce beneficii puteţi obţine. Multe poartă un simplu număr în cataloagele astronomice. din moment ce acest asistent va înlocui total mediumul uman anterior. Nu ne adresam sferei logicii. pentru a primi energiile extra-planetare. Informaţia este ca un curent pe care. dar cu timpul impactul insertului holografic ajunge să fie cunoscut. E mai bine ca ei să subestimeze deocamdată lumina. Când informaţia este orientată spre voi. Mulţi vă simţiţi deja straniu. veţi fi la curent cu absolut tot ce se petrece înjur. Pe moment. Încrederea vă va aduce în preajmă o entitate luminoasă care va va instrui personal. Toate implanturile se activează în prezent. voastră spre libertate. Cantitatea mare de date pe care le veţi primi vă va mări încrederea în voi înşivă. Fasciculele luminoase provin din sisteme stelare arhaice care au meţinut colaborarea cu Pământul de mii de ere. Sunt eterice şi aţi apelat la ele chiar voi. trebuie menţinut într-o anumită stare. Dacă s-ar afla de mulţimea celor care restabilesc controlul asupra propriei fiinţe şi de amplitudinea cu care emit pe noile frecvenţe. poate că nu îi afectează pe mulţi. Peste un anumit timp. Veţi avea o legătură telepatică directă cu navele care emit pe noua frecvenţă. În momente diferite ale zilei. evitând mecanismele de intereferenţă psihotronice care blochează frecvenţele. ci celei afective. Orion. Nu v-au fost introduse forţat în cursul vreunei răpiri. vă vom reaminti în permanenţă cine sunteţi. menite să împiedice recepţia informaţiei. Pentru asta.org ingerii-cerului. Toţi aveţi mecanisme interioare care să menţină noile frecvenţe. corpul trebuie să fie pregătit să o primească. Misiunea este dintre cele mai înălţătoare—o slujbă de invidiat—şi ajutorul pe care îl primiţi din toate părţile vă ajută să ieşiţi la liman. Veţi fi asemeni unor aparate radio în următorii ani.ro . dacă nu-l puteţi controla. să credeţi în capacitatea minţii şi să creaţi cu ajutorul ei? Am pomenit de indiferenţa cu care este tratată lumina. aşa-i? Şi lotuşi. Vrem mai mult decât orice MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 52 angels-heaven. noi vă vom învăţa. pe când altele au nume cunoscute— Sirius. Influxul masiv de entităţi şi nave extraterestre se concretizează în intermedierea şi transportul luminii pe Terra. Mulţi aveţi implanturi care reacţionează la aceste radiaţii. auziţi diverse tonalităţi sau simţiţi ca un fel de vibraţie electrică străbătându-vă corpul. filtrate apoi prin sisteme distincte şi emise către planetă. nu vă veţi mai obosi să treceţi printr-o şedinţă de channeling pentru a obţine informaţii. Nu vă daţi seama de ce trebuie distrus sistemul? Nu pricepeţi cât de complex este controlul frecvenţei? Oare nu întrevedeţi cât de străvezie este realitatea? Sau că vă este la îndemână să controlaţi această realitate—dacă vă puteţi coaliza ca să acţionaţi din preaplinul puterii care v-a fost oferită.de ea şi manipulând-o pentru a obţine foloase proprii. Razele sunt captate de nave din proximitatea Pământului. să vă facem să simţiţi şi să va amintiţi—nu mai gândiţi totul atât de mult. fiindcă le veţi accesa direct de la sursă. în acest Univers al liberului arbitru.

să vă sprijinim. în calitate de membri ai Familiei de Lumină.ro . Pe ce ritmuri veţi dansa. ce magie veţi practica şi spre ce noi limite veţi împinge conştiinţa ca să redefiniţi posibilităţile? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 53 angels-heaven. ca. să reuşiţi eliberarea speciei umane. Concentraţi-vă asupra dansului din voi.org ingerii-cerului.

Sori centrali sunt presăraţi pe toată întinderea Galaxiei. Aparţin unei organizaţii străvechi. Vestitorii Noilor Zori realizează fuziunea interioară a tuturor acestor energii pentru a elibera zorii. pe aceleaşi căi pe care planeta îşi dispersează razele către Univers. e punctul vostru forte. printr-o ancorare prealabilă a frecvenţei în interiorul vostru. pentru a permite fuziunea energiilor în fiinţa Vestitorului. fiecare verigă este parte a întregului. Vă delectează revoltele pe care le iscaţi şi zdruncinările prin care demolaţi sistemele. vă continuaţi deplasarea. Omenirea menţine puntea sacră dintre cer şi pământ.ro . Dintr-o dată. aţi depus un legământ ca să suferiţi mutaţii complexe. diseminaţi informaţia în toate sistemele stelare din Univers. Misiunea lor arc loc la fiecare împlinire a ciclului. Este natura voastră. schimbătoare prin realitate. vă deschidem ochii asupra voastră înşivă.(10) O nouă paradigmă a Luminii Cine sunt Vestitorii Noilor Zori şi care este rolul jucat de ci? Ei sunt purtătorii razelor solare. Alţii îi dau tot felul de denumiri. aveţi în faţă ceasul cel mai întunecat dinaintea răsăritului şi vă întrebaţi dacă soarele va mai apărea oare. Acţionaţi prin scindarea eurilor pe care le trimiteţi în fiecare dimensiune ca să o schimbaţi. o societate apărută în timpurile de demult. slăbiciunile sau influenţele voastre cu ale altora. doriţi răsăritul. atât în Cosmos cât şi pe Pământ. De unde o fi apărut? Cum să vă schimbaţi modul de a gândi? Cum e posibil ca totul să fie cufundat in întuneric şi în clipa următoare să ţâşnească lumina? Voi. lumina se insinuează prin beznă. Familia de Lumină provine dintr-un cartier general al operaţiunilor—o sursă de emisie din depărtările Universului. aducătorii luminii şi ai cunoaşterii. Intraţi în toate lagărele încercuite pentru a-i elibera pe captivi. altfel nu v-ar fi atras spre lectură această carte. Sunteţi conştienţi de unicitatea voastră în Univers. facilitându-vă descoperirea propriului interior. iar lumina este informaţie. Opoziţie privilegiată vă va facilita îndeplinirea jurămintelor depuse. Voi sunteţi membri ai Vestitorilor. Entităţile acestei organizaţii de elită s-au îndreptat de multe ori asupra Pământului pentru a-şi face lucrarea aici. nu a exteriorului. catalizaţi evoluţia omenirii şi acceleraţi saltul evolutiv către conştiinţă şi inteligenţă. sau lumina. Plămădesc lumina spre folosul civilizaţiilor. iar un soare este în centrul Universului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 54 angels-heaven. Vestitorilor. În definitiv. se materializează. La orice contact cu populaţia locală conştientizaţi diferenţa. toate sunt în egală măsură stări prin care conştiinţa. Energiile cosmice converg către Pământ. Dacă întâlniţi undeva scris „Accesul interzis!". de slăbiciuni sau de micimea contribuţiei la întreg. membrii Familiei provin din biblioteca centrală a Universului. Pentru asta v-aţi pregătit pe tot parcursul existenţelor voastre. când orizontul evenimentelor se aliniază. Pentru voi. Este lucrarea voastră. Vestitori ai Zorilor. pentru a evolua spre niveluri superioare ale conştiinţei. membri ai Familiei de Lumină. Readucând lumina pe planetă. A voastră şi a multor altora. căreia i s-a spus curcubeu. fiindcă nu vi se adresează. Pornind de la acest soare şi menţinând o mişcare în spirală. Voi. Ea vă permite să depăşiţi lenea şi ignoranţa vieţilor anterioare. o frăţie a Spiritului care le cere lucrări în diverse sisteme astrale. Soarele emite lumină. Nu e nevoie să puneţi în balanţă puterile. vă faceţi planurile şi apoi călătoriţi. Voi toţi sunteţi Vestitorii Noilor Zori. Maiaşii numeau acest ultim soare Alcyone.org ingerii-cerului. indiferent de construcţia ei. Ca să simplificăm lucrurile.

ca în momentul în care auziţi chemarea. în atâtea şi atâtea forme. prin care menţineau procesul în stare de funcţionare. Aveţi nevoie de ceilalţi fiindcă nu puteţi menţine de unul singur frecvenţa. misterioase. Conştiinţa este asemeni unei oglinzi care se deplasează de la Creatorul Prim în jos. Ceea ce vă relatăm acum e doar cât puteţi înţelege voi acum. pe cele ale manipulării şi ale controlului realităţii. Şamanii erau veneraţi pentru aceste puteri. Sunt cuvinte mari pentru conceptul pe care vrem să vi-l revelăm. Cumulul existenţelor proprii vă recomandă. Ori de câte ori vă vorbim şi voi ne demonstraţi că înţelegeţi. Dacă ştiinţa poate fi găsită pe planetă. Deşi sunteţi legeţi direct de lumină prin specificul profesiei voastre. să spuneţi. Fiecare imperiu conţine o energie similară. vă va veni uşor să vă manifestaţi în orice formă doriţi. Deja descoperiţi singuri aceste lucruri. Asemeni razelor şi spiralelor de lumină din soarele central. „Am avut 247 de incarnări aici. făcând posibilă actuala configuraţie a evenimentelor. până la cea mai neînsemnată târâtoare de la nivelul pământului. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 55 angels-heaven. Un colectiv are întotdeauna şanse mult mai mari de a finaliza cu succes decât un singur individ.Uneori se întâmplă să vă încarnaţi timp de mai multe sute de milenii în acelaşi sistem.org ingerii-cerului. Vă reamintim de omniprezenţa Creatorului Prim în creaţia Sa. Conştiinţa de sine. voi sfida legile şi îmi voi duce sarcina la bun sfârşit. sunteţi purtătorii unei inteligenţe rare. Aveau capacităţi magice. cu siguranţă ea poate fi găsită şi în cosmos. Dacă învăţaţi conştient legile creaţiei. Dacă mă alătur planului de distrugere a sistemului. ceea ce permite existenţa multor asemenea imperii. cât şi ca prezenţă activă. Creatorul este la fel de prezent în lumină ca şi în aşa-zisul „rău". Am avut următoarele realizări. Aveau o anumită Zestre genetică prin care intrau în legătură cu întreaga populaţie. sunt sigur că îmi voi aminti totul. astfel încât Universul ca sumă a părţilor să devină auto-conştient şi să recunoască prezenţa Creatorului Prim în el." Uneori nu este dat să fie aşa. din culturile ancestrale. Tendinţa sa este de a fi conştient de sine prin toate elementele create. un loc fierbinte. iar planul trebuie abandonat dintr-un motiv sau altul. atât ca făuritor. răstimp în care vă pregătiţi pentru momentul in care îl veţi distruge.ro . Alţii se adapă de la surse diferite şi se lasă purtaţi de intenţii diferite. Nu intraţi niciodată în sistem de unul singur. Pământul este un loc activ acum. cărora le dăruieşte conştiinţa. înţeleg că o parte considerabilă a învăţăturilor din aceste culturi se referă la călătoriile interdimensionale şi la polimorfism. Cei care şi-au activat memoria şamanică. De exemplu. menită să transforme Terra şi împrejurimile ei. Este locul unde s-a plănuit declanşarea revoluţiei—nu neapărat în Statele Unite. Lumina este imperiul conştiinţei. Chiar Familia de Lumină provine dintr-un astfel de imperiu. Se puteau transforma în animale şi multe alte forme la alegere. ai Familiei dacă vreţi. fiindcă şi cel din urmă serveşte tot unui scop divin. Era o cunoaştere profundă. cu un scop bine definit în toată existenţa. Există nenumărate imperii ale conştiinţei. petreceţi un număr de existenţe pe Pământ. nu vrem să ajungeţi să vă credeţi mai buni decât oricare alt profesionist. Membrii Vestitorilor. ci la nivel planetar. în căutarea căreia sunteţi. vă oferim întotdeauna mai mult. Nu vrem să consideraţi lumina mai nobilă decât orice altceva. de-a lungul Lanţului Fiinţei. lucrează în echipe. Dacă totuşi reuşiţi să distrugeţi sistemul şi să creaţi o nouă paradigmă de lumină. care vă ghidează din nucleul acestui astru. vă veţi simţi ca şi cum aţi avea un orgasm cosmic. Experienţa poate deveni frustrantă. este o parte intimă din Creator.

Sunteţi fiinţe programate magnetic şi biogenetic. În aceste vremuri agitate.Mulţi extratereştri. specia locală era într-o oarecare măsură inteligenta. pentru a purta apoi informaţia către sistemele din care provin şi care evoluează. să accesaţi celelalte dimensiuni din interiorul sistemului şi să le deschideţi ochii oamenilor—localnicii acestei planete. amintirile le rămân intacte. acum 300. energiile se acumulează pentru a participa la conflagraţie. sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Numai aparenţa vă este umană. cu milioanele de membri ai Familiei de Lumină. Poate că entităţile pe care le simţiţi diferite de localnici şi diferite în acelaşi timp de Familia de Lumină au venit să observe. Aveau un sistem evoluat de recepţie a informaţiei. Nu ne referim la informaţiile neutre. supuşi atât de mult timp prin control al frecvenţei— către noul sistem. se încarnează sub aspect uman. Disponibil pentru modificarea sistemelor de conştiinţă în cadrul Universului cu liber arbitru. informaţia este diseminată cu ajutorul tehnologiei—dispozitive care vă sunt exterioare. Dar care sunt? Destul de simplu: insinuaţi frecvenţa luminii — informaţie în sistemele limitate care nu o pot accesa. vă îndepliniţi misiunea mult mai bine într-un realitate multidimensională. Unele fiinţe se teleportează. Reacţia în lanţ se va propaga în toate dimensiunile existenţei şi ale conştiinţei. alteori le sunt obturate. moment în care vă veţi da seama că. Frecvenţa şi pulsaţiile cerebrale sunt cele care determină realitatea singulară a omului actual. Din momentul în care primeau informaţia. deoarece sunt condiţionate de legi diferite. Trebuie doar să vă reamintiţi cine sunteţi. printr-un curent electromagnetic al conştiinţei. să participe chiar. Aspect al identităţii pe care îl împărtăşiţi cu ceilalţi. Unele creaturi inteligente se manifestă aidoma oamenilor şi îşi joacă desăvârşit rolul. Distrugător de sisteme. oamenii comunicau între ei. aveţi multe capacităţi supraomeneşti. La cerere. Este domeniul vostru de competenţă. generate de computere: e vorba despre informaţia transmisă biologic.000 de ani. Nu le este uşor să ţină minte cine sunt cu adevărat. cunoscători în domeniul geneticii. Ca membri ai Familiei de Lumină. stabilind contacte direct cu fiinţe din spaţiul extraterestru. experienţa vă este limitată drastic. sperând că pot fi de faţă când marea conflagraţie se va produce. când schimbarea este iminentă şi dimensiunile ameninţă să se prăbuşească. să înţeleagă. Diferitele dimensiuni ale realităţii generează experienţe diferite. care vă ţine captivi de atâta timp. Conştientizaţi asta şi vă veţi distanţa de drama oamenilor şi de dilema referitoare la controlul frecvenţei. O carte de vizită pe care v-ar fi trecută profesia ar suna în felul următor: „Membru al Familiei de Lumină.ro . Spaţiul cunoscut nu vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. În tridimensionalitate." Şi porniţi! Este activitatea voastră comună. Ca o caracteristică. Parte a noii conştiinţe aduse prin evoluţia omului odată cu restructurarea ADN-ului este şi rememorarea adevăratei identităţi la nivel individual şi colectiv. Actualmente. Cu mult timp în urmă. Nu sunt decât „bunuri" care v-au fost oferite ca să vă manipuleze. indiferent MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 56 angels-heaven. Evenimentul va depăşi sfera celor trei dimensiuni. aveau diferite posibilităţi de a o distribui. camuflaţi în fiinţe umane. Anterior instituirii acestuia. Aţi trecut prin atâtea existenţe terestre ca să vă duceţi la bun sfârşit îndatoririle. Conştiinţa vi se va extinde în următorii ani. prin decizia zeilor cotropitori.org ingerii-cerului. la rândul lor. posedă capacitatea de a se restructura la nivel molecular astfel încât să pară umani. în unele situaţii. De aceea vă recunoaşteţi cu uşurinţă colegii când aceştia accesează realitatea fuzionată. din cauza controlului de frecvenţă. de fapt. renegat în afara acesteia.

Distrugătorii sistemului trebuie să elimine această sursă. Momentan. membrii Familiei de Lumină au cunoştinţe detaliate despre metodele de captare a energiilor. Prea multă pace devine sâcâitoare.de distanţă. sau să o preschimbe. când de fapt ar trebui să dezvolte tehnologia în interior.de Învălmăşirea bibliotecii umane a păstrat o rămăşiţă la locul ei. calitate de membri ai Familiei de Lumină. Unde se îndreaptă frica? Unde converg toate emoţiile? Am menţionat anterior că emoţiile sunt o sursă de hrană. Scopul vostru e să aduceţi informaţia. Doar aşa veţi putea stăpâni lumina. frica a predominat pe planetă în formele cele mai felurite cu putinţă. nevinovaţi ca un bebeluş şi gata de a lua în piept viaţa de zi cu zi. fără să apeleze la aceste tehnologii artificiale. Chiar voi. Omul creează în afara sa. Primul lucru pe care vi-l cerem e să încetaţi să vă mai bazaţi pe trecui când trebuie să faceţi ceva. operarea şi manipularea speciei. lumea a fost proiectată de Familia de Lumină cu mult timp în urmă. ca să fim drepţi. Aşa stau lucrurile. Toţi vă ştiu meteahna. Deocamdată. paradigma voastră nu se poate extinde dincolo de capacităţile luminii. Este responsabilitatea voastră. Sunteţi pe planetă pentru a capta şi redirecţiona energiile spaţiale spre ADN-ul care e pe cale să se modifice. Tot ce există este consecinţă a gândului. în calcul evoluţia spirituală care v-ar fi asigurată prin colaborarea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 57 angels-heaven. vă veţi lămuri neclarităţile pentru a trece la faza experimentării. Cu toate astea. ca şi cum transmisia inteligenţei s-ar realiza prin fibre optice. filamentele fotocodificate se strâng împrejurul corpului. v-aţi decis să vă întoarceţi pentru a declanşa un nou raid— luând. mai ales când trebuie să începeţi schimbarea de la voi înşivă. înainte de apariţia zeilor cuceritori. Timp de 300.000 de ani. Echipa neagră şi-a îndeplinit misiunea de a ţine lumina la distanţă.000 de ani. aţi fost Arhitecţii Primi. Răspunsul electromognetic prin frică este urmat de o emisie a conştiinţei. lumina. După ce entităţile aparţinând altor familii pe care aţi ajuns să le numiţi „negre" au luat cu asalt planeta.ro . care a putut să funcţioneze în nişte parametri. Cu actuala tehnologie. timpul lor a expirat! Mesageri din partea luminii. folosindu-se de dispozitive interne. Oamenii nu-şi pot închipui cum ar putea istoria lor să se întindă pe un interval mai mare de câteva milenii. este puterea gândului de a se transforma în experienţă. să execute comenzi şi să răspundă la stimuli printr-o frecvenţă unică: frica. Prin dispozitive electromagnetice. ar cam fi cazul să treceţi la fapte! Numai aşa vă puteţi edifica realitatea. indiferent de domeniul de activitate. care să permită controlul. conştiinţă de care vă puteaţi folosi. Dacă nu obişnuiţi deja să o faceţi. ca şi cum abia aţi fi ajuns pe Pământ.org ingerii-cerului. În fiecare nouă dimineaţă şi zi să vă spuneţi clar ceea ce doriţi să vi se întâmple. Conştientizând acest obiectiv vă veţi planifica mutările conştienţi. vă este permisă doar o capacitate limitată de construcţie a realităţii. Cei care s-au hrănit cu frică şi haos vor fi nevoiţi să-şi schimbe hrana sau să părăsească locul. himmels-engel. Mari rezerve de conştiinţă erau disponibile pe planetă. s-au descurcat de minune să meţină lumina la distanţă. Tuturor vă plac situaţiile dramatice. E motivul care v-a determinat să conceperi acest plan. să ne limităm la tandemul lumină — întuneric. E de înţeles mirarea care îi cuprinde pe unii clin voi când sunt puşi în faţa unei misiuni atât de dificile. în. ca să puteţi lămuri dilemele oamenilor. Reputaţi călători şi investigatori. nu o căutaţi în afară. conştientizarea schimbării şi o sursă de hrană care se armonizează cu toate acestea. În realitate. ascunsă cu mare grijă din calea omenirii. Trebuie să vă schimbaţi atitudinea. O să descoperiţi şi să integraţi istoria umanităţii pornind de acum 300. în realitate. Marea taină. istoria se află în corpul fiecăruia dintre voi. Vă tot place să apelaţi la trecut de fiecare dată când vă confruntaţi cu ceva nou. Ţineţi minte. deşi dincolo de ea se găsesc multitudini de alte echipe şi imperii. bineînţeles.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 58 angels-heaven. prin intermediul corpurilor voastre. Penetrarea luminii va determina o reacţie lăuntrică. cu atât mai rapidă cu cât o veţi propaga în cantităţi mai mari. Colaborarea dintre specia nativă şi Arhitecţii Primi va permite integrarea rapidă a luminii.org ingerii-cerului. îi va afecta pe mulţi. care să vă ajute la recuperarea planetei din ghearele zeilor creatori. Pogorârea luminii la suprafaţa planetei.ro .Creatorul Prim.

e imperios necesar să acceptaţi ideea manifestării gândului. da-mi poşeta!". Spuneţi-vă: „Oare ce vreau de la mine? Doresc să evoluez mai repede. Experienţa îi urmează întotdeauna. consideraţi-o cea mai bună ocazie de a evolua. altcineva e vinovat. sora sau iubitul vă pot fi de folos peste douăzeci de ani. Poate pentru a atrage atenţia asupra altui lucru. Evoluţia singură vă va demonstra unde vă îndreptaţi. Menţineţi atitudinea. Conştientizaţi. Nu aţi interiorizat conceptul încă pentru că nu înţelegeţi ce înseamnă să stai în ritm şi să fii şi informat în acelaşi timp. Nu ştiţi niciodată ce rezultate veţi obţine dacă acţionaţi după aceste precepte. Vreau să emane starea de sănătate. Meţineţi constant această atitudine. Nu mai trăiţi în viitor sau în trecut. Gândul primează. Dacă mergeţi pe stradă şi cineva vă ameninţă din spate: „Am un pistol în mână. dar nici nu vă aşteptaţi la nimic. Ţineţile pe toate în acelaşi dosar.(11) Numele jocului Ca să supravieţuiţi în viitorul apropiat. Nu văi fie frică de propria creaţie. Cu toţii trebuie să vă meţineţi limpezimea manţii. Fiţi atenţi la modele. în acelaşi timp. Nu vreau să deţin ce am creat. Ceea ce experimentaţi e consecinţa directă a ceea ce gândiţi. Gândurile produc în permanenţă lumea în care trăiţi. că disensiunile cu mama. Unii sunt conştienţi de impactul profund pe care îl va avea conştientizarea asupra întregii planete şi îşi doresc să nu se producă în veci. fratele. v-aţi putea lecui o anume fobie. când. Accept să fiu responsabil pentru tot ce mi se întâmplă. indiferent de gradul de nocivitate după care le-aţi arhivat. Aveţi încredere în ea. Acţionaţi ca şi cum nu ştiţi nimic. Rămâne de văzut cât voi continua să fac acest lucru. priviţi-o în faţa. Dacă nu acceptaţi o anumită experienţă pe care aţi avut-o. Sfârşiţi odată pentru totdeauna cu frica cu care le ocoliţi. le veţi privi dintr-o lumină nouă. V-aţi putea vindeca de vreo boală. Fluctuaţiile voastre provin din bombardamente repetate cu vibraţii de menţinere a controlului care vizează tulburarea minţii. fiindcă în momentul în care v-aţi întoarce spre cel ce vă ameninţă. Voi depăşi orice dificultate ca să mă dau drept exemplu pentru întreaga omenire. a super-conştiinţei. înainte de a găsi o modalitate de a-l schimba.org ingerii-cerului. Ca şi cum cea mai potrivită şansă şi cel mai mare bine v-ar înrâuri cu fiecare nou prilej. Vreau asistenţa integrală a Spiritului. Ne întoarcem în trecutul vostru pentru a vă asigura de asta.ro ." Numai astfel—printr-o suveranitate asupra propriei fiinţe şi o conştientizare clara a dorinţelor—veţi putea accelera procesul. Niciodată n-o să le vedeţi inversate— experienţa să determine gândul." Nu vă judecaţi. Fiţi încrezători că veţi găsi de fiecare dată ceva ce vă poate ajuta. atenţia concentrată pentru momentul decisiv. Adoptaţi cu toţii acest mod de a fi şi recunoaşteţi în fiecare eveniment o şansă unică de a evolua spre o conştiinţă din ce în ce mai înaltă. Vi se pare un cuvânt fără semnificaţii deocamdată. chiar dacă vi se par învechite şi monstruoase şi nu vreţi să le revedeţi. Îmi pun întrebarea de ce fac lucruri care nu-mi sunt pe plac. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 59 angels-heaven. Spuneţi: „Ce interesant—fac asta de fiecare dată. trăiţi doar clipa. Revigorarea şi recunoaşterea propriei puteri trebuie să vă fie grijile de căpătâi. Nu faceţi uitate dramele personale. Dacă nu-mi va fi pe plac. s-ar putea să descoperiţi că este un alter-ego. Vreau ca trupul să mi se regenereze de la sine." Procedaţi de fiecare dată ca şi cum un scop impecabil v-ar determina să acţionaţi. Prea târziu! Evenimentul a avut loc deja. pentru a îndrepta anumite deficienţe pe care nu pot să le văd. Spuneţi doar: „Îmi asum responsabilitatea faţă de toate evenimentele în care m-am implicat.

vă poate fi de un real ajutor.org ingerii-cerului. dovedind o ignoranţă crasă faţă de încărcătura emoţională care însoţeşte fiecare dramă umană. sau vă îngrijoraţi ca nu cumva să vă fie servite alte bucate? După ce aţi dat comanda.ro . cea mai mare iluminare vine luptând cu cele mai catastrofale dificultăţi. Afectivitatea este strâns legată de aceste întâmplări şi. În momentul în care sunteţi servit. instauraţi pacea. La restaurant nu e nevoie să vă gândiţi la fiecare ingredient şi la modul cum va fi încorporat în meniu. unii dintre voi. le mulţumiţi. dar că alţii nu o pot face—în speţă. aşadar. numai aşa vă veţi cinsti pe voi înşivă. este proprietatea voastră şi voi îl veţi plăti. Bucătarul. Nu conştientizaţi încă toate conexiunile ascunse dintre evenimente: mass-media nu prezintă decât aşa-zisele fapte exterioare. doar ea vă poate purta către alte realităţi. pentru simplul fapt că niciun ziar nu deţine acest torent informaţional. nu îl pregătiţi voi înşivă. bucătarul îl prepară. cu ajutorul energiei spirituale. Când comandaţi ceva. sau dacă vă permiteţi să serviţi respectivul fel de mâncare. Poate că nu e o realitate din care să trageţi învăţăminte—sau în care să simţiţi că trebuie să vă implicaţi. Uneori. îl găteşte. Credeţi. numai că voi controlaţi întregul proces." Modul în care vă comportaţi la restaurant este un indicator destul de precis al comportamentului vostru în general. Cineva trebuie să parcurgă şi tărâmurile nepătrunse pentru a le ridica la lumină. Nu din ziare veţi afla cum ar putea evolua toţi cei implicaţi într-un eveniment oarecare. nicidecum de stări tensionate pe care să le daţi uitării. Costă cincisprezece dolari. De aceea. ca de fiecare dată când mai citiţi relatarea vreunui eveniment sau a vreunei drame la ziar. Învăţaţi să-i comandaţi vieţii ce doriţi de la ea şi aveţi încredere că. să-i priviţi pe cei prezentaţi drept victime neputincioase. ca aveţi puterea de a vă crea realitatea. Participanţii la o astfel de dramă. abuzaţi de adulţi. iar ospătarii vi-l servesc. Credeţi că aveţi puteri creatoare limitate la doar câteva zone ale realităţii? Puteţi pretinde că nu deţineţi suveranitatea decât în segmente restrânse ale propriei existenţe? Renunţaţi aşa uşor la ce este al vostru dintotdeauna din simplul motiv că societatea vă interzice accesul? Daţi-vă seama că evenimentele nu se materializează din neant. unde se pare că victima a fost identificată. Nu vă va fi servit dacă nu îl comandaţi de la bun început. o dată dorinţa manifestată. urmaţi chelnerul la bucătărie gândindu-vă: „Probabil n-or să-mi găsească salata favorită. spuneţi pur şi simplu chelnerilor: „Îmi doresc meniul X". când comandaţi meniul preferat. Deşi îl comandaţi. cereţi să vi se aducă aşa cum le doreaţi şi abia apoi vă apucaţi de mâncat. vi se va aduce la îndeplinire." Nu. Conferiţile statutul de nestemate ale experienţei. Vă rugăm. Veţi fi convinşi că vi le vor servi aşa cum vă aşteptaţi şi nu vă mai faceţi griji. Învingătorii îi fac şi pe alţii să învingă. nu se apleacă deloc asupra a ceea ce simt. găsiţi-le un deznodământ fericit.Sfârşiţi-le. La restaurant. E greu de acceptat că aceşti aparent neajutoraţi copii sau cei care suferă de foame îşi creează propria realitate. Şi în viaţă este la fel ca într-un restaurant. Dacă înţelegeţi asta. ca să puteţi culege învăţăminte din toate. având încredere în măiestria bucătarului. Poate că uneori vă gândiţi: „Nu-mi pot permite ceva aşa scump. Obişnuiţi-vă să ascultaţi necazurile altora şi să trageţi învăţăminte din ele. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 60 angels-heaven. fiindcă au reuşit să-şi creeze o realitate. acceptaţi-vă partea de vină şi permiteţi-le reintrarea în ciclul conştiinţei. nu reuşesc să coreleze afectivitatea cu gândirea. Dacă nu vă convin bucatele. Nu vor şti să-mi prăjească ceapa după gustul meu şi nici nu-mi vor pune pe platou ciupercile pe care mi le doresc. emiţi gânduri care o categorisesc ca atare şi măreşti probabilitatea ca ea însăşi să se eticheteze astfel. Ori de câte ori vezi o astfel de persoană. ţineţi minte. bebeluşii sau chiar copiii mai mari. O să iau ceva care costă cel mult şapte. Victimele fac alte victime.

să vă iasă din prima şi fără cel mai mic efort. Intenţionez. Voi v-aţi făcut treaba comandând. Va fi dificil pentru unii. Dacă nu veţi reuşi să mai învăţaţi ceva pe planetă. Oricâte daruri aţi primi din spirit şi din materie. Ar trebui se traduce prin suveranitatea altcuiva la care aţi consimţit să vă supuneţi. Lămuriţi-vă dorinţele. Gândul este generator de experienţă. nu vă consideraţi mai norocoşi decât ceilalţi. Activarea manifestă a dorinţelor voastre va înrâuri şi celelalte persoane. Dacă ar fi să daţi bani de câte ori spuneţi aceste cuvinte. Şi voi veţi reuşi. încearcă să îşi modifice structura. Faceţi-vă singuri un cadou şi încredeţi-vă în capacităţile excepţionale. Întreaga planetă se afla în afara limitelor. Toţi aveţi capacitatea de a conlucra. Scoateţi din vocabular expresii de genul ar trebui sau a încerca. Sunteţi toţi speriaţi pentru că aţi fost crescuţi într-o morală care v-a pistonat permanent: „Lucrul asiduu este singurul care merită recompensat. Obişnuiţi-vă cu această abordare şi veţi reuşi să schimbaţi percepţia conştientă MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 61 angels-heaven. nu puteţi atinge desăvârşirea. Acum. Calea corectă este ca orice aţi face. Decât să depuneţi cel mai mic efort. Sunteţi cu toţii produse ale propriilor gânduri. Dacă nu depuneţi efort. Fac.Cu câtă nonşalanţă divină comandaţi meniul la restaurant. mai bine renunţaţi. ca să verificaţi dacă a preluat comanda şi nici nu-i daţi indicaţii despre cum să o execute. De o mie de ori am încercat. Gândiţi-vă la părinţi şi la ce credeau ei. Vă reamintim că sunteţi propriii voştri suverani. Dacă veţi arăta cum depăşiţi legile realităţii. eliberaţi-vă de nevoia confirmării unei întregii societăţi. nu veţi reuşi nimic. tocmai fiindcă credeţi că nu este suficient pentru toţi. Daţi-vă seama că nu există limite. S-a considerat că totul există în cantităţi limitate şi că numai unora le este dat să facă. Prea multă muncă înseamnă că ceva nu e în regulă." Folosiţi în loc expresii de genul: „Creez." Atâtea ore am petrecut arătându-le că nu au de ce să-şi facă griji dacă se manifestă. aţi rămâne datori vânduţi. veţi învăţa totuşi că aşa stau lucrurile în multe realităţi. V-aţi îndatorat profund prin neputinţa voastră. Aveţi încredere că va veni. Cum să te aprobi singur când o viaţă întreagă au făcut-o alţii pentru tine? Cuvintele vă pot conferi putere sau vă pot lipsi de ea. nu veţi putea înţelege că a accepta infiltrarea principiilor divine în propriul corp şi implantarea lor pe toată faţa Pământului. A încerca e diferit de a face. sa exprime.org ingerii-cerului. Realizez. pentru că or să creadă că le-aţi luat ce le aparţinea de drept şi că nu-şi vor recupera respectivul lucru decât deposedându-vă de el. păstrându-vă în acelaşi timp individualitatea. Când cineva încearcă să trimită o scrisoare. Mai degrabă.ro . Vrem ca voi să trăiţi în lumină. să fiţi convinşi ca prin gânduri vă articulaţi lumea. Manifest. Vrem să vă învăţăm pe toţi secretul acestor vibraţii înalte. La fel să vă comandaţi şi vieţile. Nu agasaţi Spiritul cu tot felul de întrebări. va fi un exemplu al luminii pentru toţi din jur. omenirea în cauză trebuie să-şi manifeste o nouă conştiinţă prin care să înveţe cum să facă orice fără cel mai mic efort. Ori de câte ori folosiţi această sintagmă. unii vi se vor opune. Le veţi transmite: „Hei. fiindcă încercarea nu-i decât o scuză: „Am încercat." E obligatoriu să supuneţi analizei ideea de trudă şi originea ei. înţelegeţi că aţi putut încorpora mai de timpuriu principiile divine pentru a le arăta şi celorlalţi calea." Uitaţi de încercări. magnifice care vă stau la dispoziţie. Confirmaţivă voi înşivă. comandaţi-le şi terminaţi cu toate grijile inutile. Poate să încerce la nesfârşit. Dacă acceptaţi să staţi la coadă. Acceptând lumina în corpul vostru deveniţi un bun exemplu pentru toţi. temându-vă să luaţi ceea ce alţii nu au. funcţionează! Eu am putut să o duc la bun sfârşit.

pe parcursul multor existenţe. vârsta.ro . Cu voia voastră. Aţi face ceea ce trebuie ca să fie cărate. De ce nu vi s-a întâmplat până acum? Fiindcă nu i-aţi permis—inconştient. Tot voi v-aţi ocupa de cărămizi. Veţi reuşi să transformaţi lumea indiferent de starea ei. Vă îmboldim. Dacă credeţi. Înţelegând. „fără efort". ce creaţi atunci? Mulţi aţi cinstit. Dar pentru aceasta trebuie să ştiţi regulile jocului—că sunteţi un produs al gândului. altfel consideraţi că sunt bani „murdari. Ţineţi minte: după cum resimţiţi realitatea şi o programaţi. Cu cât credeţi că doar munca grea e sursă de venit. Personal. Vi se pare normal să trageţi din greu ca să câştigaţi. aţi putea apela la altcineva. Am discutat odată despre o stivă de cărămizi cu cineva. Vi se pare că pentru a câştiga bani trebuie consumate energii considerabile. Aşa veţi fi." La rându-ne. cărămizile. ea vă va răspunde. „Daţi-i drumul! Sfidaţi totul! Faceţi doar ce vă place! Faceţi imposibilul!" Avem încredere în voi. Gândiţi-vă. le iau una câte una şi le duc unde am nevoie. v-aţi împotrivit. faceţi-le parte din exprimarea zilnică. pe care o puteţi folosi în alte direcţii. de fapt să controlaţi realitatea fără să irosiţi energie preţioasă. Amintiţi-vă că creaţi realitatea după cum gândiţi." Obişnuiţiva cu aceste cuvinte. l-am sfătuit: „N-ar fi mai uşor dacă angajezi pe cineva să facă treaba în locul tău?" Dacă asta ar fi meseria voastră. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 62 angels-heaven. realitatea se va schimba. Acum observaţi diferenţa? Banii sunt o problemă pentru toţi. care să fadă treaba pentru voi.org ingerii-cerului. şi tot Universul ascultă de această legitate—şi să vă clarificaţi cum vreţi să fiţi. întrucât veţi primi motivaţia şi puterea de a renaşte de la voi înşivă. Vă veţi frustra cumva că nu faceţi voi înşivă treaba? Bineînţeles că nu. cum vă veţi descurca? Aţi putea zice: „Le iau una câte una şi le car." Şi totuşi. „vreau să mi se întâmple cutare lucru fără să depun efort. Starea psihică dă numele jocului. Cu toţii credeţi că ştiţi cum să faceţi rost de ei. să vă întrebaţi dacă nu există alternative. Nimic mai fals." Asta înseamnă. cu atât veţi trudi mai mult pentru ei. vă veţi remodela trupul.asupra vieţii. Nu înseamnă că vă deziceţi de responsabilităţi—imaginaţi-vă că e o nouă metodă de a căra. Dar nu v-aţi gândit să puneţi sub semnul întrebării aceste coduri. pentru ca patronul să fie impresionat şi sa vă plătească. de exemplu. totul. membri de familie sau oameni de societate pe care i-aţi crezut reprezentanţii unei etici profesionale şi ai unor sisteme de valori. imperfecţiunile. Spiritul vă va oferi compensaţii nebănuite. întrebându-l: „Cum procedaţi ca să le căraţi?" La care el mi-a răspuns: „Pur şi simplu. Dacă vi se pare că toate sunt grea de făcut.

Identitatea voastră este povestea Familiei de Lumină.(12) E formidabil să fii purtător al luminii A sosit momentul să vă redimensionaţi identitatea. Voi sunteţi cei care impuneţi ritmul în care vă transferăm cunoştinţele. sau „Întoarcerea Tricourilor Albe. încet-încet. simţită prezenţa. Aţi abordat prea simplist felul în care unele fiinţe le controlează pe celelalte. Vă prevenim. preferând o vreme să refuzaţi dezvăluirile noastre. pline de har şi de duh. din ordin al Familiei de Lumină. Dar trebuie să evoluaţi pentru a solicita benevol informaţii. Ni se pare extrem de important să reţineţi că ne aflăm întrj-uri Univers al liberului arbitru. ceea ce face ca voi să fiţi o Familie a Informaţiei. Evenimente despre care nici voi. ca să vă apropiaţi cosmic de drama planetei. sunt rodul gândurilor voastre. iar timpurile sunt aproape. altfel nu vă urniţi din loc.ro . Familia de Lumină este unanim recunoscută pentru predilecţia de a instaura societăţi unde lumina abundentă vehiculează totul. veţi vedea câtă putere aţi acumulat în acest răstimp. voi. cum îşi creează propria realitate. Ce vrem să spunem? Lumina este informaţie. la nivelul conştiinţei. deoarece legea divină prevede libertatea de decizie. Prea mulţi s-au amestecat în evoluţia terestră. nici liderii voştri politici habar nu aveţi îşi fac. va suferi schimbări de esenţă. bune şi rele deopotrivă. Mulţi v-aţi schimbat în timp. Doar dacă va gândiţi la cum eraţi anul trecut. Suntem nevoiţi să vă mai minţim. care permite totul. să o conectaţi la psihicul propriu şi să emiteri informaţiile către planeta întreagă. mereu se vor găsi unii care doresc să stăpânească peste ceilalţi. promova şi experimenta controlul asupra conştiinţei. iar vouă nu vă va veni să credeţi în ce hal aţi fost minţiţi. fiindcă vedem acum cât de lesne vă lăsaţi duşi de nas. E cazul să vă schimbaţi complet imaginea despre voi şi să dărâmaţi zidurile care vă împresoară. Terminaţi cu toată prosteala despre zei—că ar fi fiinţe pogorâte din ceruri. Sistemul vă va paraliza. clipă de clipă. Am insistat pe ideea multidimensionalităţii—conform căreia puteţi fi în mai multe locuri deodată. Specia voastră e pe cale de a descoperi informaţii tulburătoare în anii ce au să vină. aşadar amintiţi-vi-l cât sunteţi aici.org ingerii-cerului. De aceea vă pregătim. Cu această ocazie vă veţi informa despre propriile intenţii şi scopuri. iar evenimentele prin care treceţi. Idealul ar fi ca fiecare să simtă. Universul de dincolo de limitele temporale permite derularea tuturor scenariilor în zonele cu liber arbitru. Alte conştiinţe—familii ale războiului—petrec şi miliarde de ani în timpul vostru pentru a studia. Fiţi mai circumspecţi când aflaţi de fiinţe pogorâte din ceruri. Inevitabil. Filamentele sunt responsabile de activarea matricei extra-corporale. V-am pomenit şi de miriadele de lumi născute din Pământ. ca şa nu vi se joace „farse" cosmice. fiindcă trebuie să încorporaţi matricea informaţională din cosmos. Ar fi timpul să reuşiţi să vă manifestaţi. să vă faceţi opţiunile în deplină cunoştinţă de cauză. Desluşiţi cine sunteţi şi fiţi cine trebuie în lumile pe care le colindaţi. Mai devreme sau mai târziu vă veţi îndoi de Cuvintele noastre. ignorând această normă: până şi străvechiul nostru neam li s-a alăturat." Vaţi luat un angajament. E momentul să vă ridicaţi din mediocritatea conflictelor zilnice. Amintiţi-vă că lumea şi împreună cu ea. Am mai mărturisit tacticile pe care le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 63 angels-heaven.

Mulţi vor striga: „Feriţi-vă! Vine lumina!". Dar ca să vă descurcaţi. cu cine să vă împrieteniţi şi cu cine să mai rămâneţi prieteni.org ingerii-cerului. trebuie să apelaţi la toate resursele disponibile. Atâta vreme planeta a operat pe o frecvenţă inferioară. Curând. fiindcă lumina transformă totul în calea ei. Sperăm că v-am sădit încredere în suflet. Da. ingerii-cerului. Purtătoare de informaţie. deveniţi unul cu el. Pământul se expune unei conflagraţii de proporţii şi origini cosmice. Lumina le va anihila pe toate. dacă să aveţi copii pe care apoi să-i creşteţi şi multe alte dileme. nu cu voi înşivă. fiindcă aveţi concepţii bine înrădăcinate despre profilul unui distrugător. Cine să vă salveze când situaţia ia o turnură nefavorabilă? Unde e echipa de salvare? Tot voi sunteţi. Nu vă puteaţi hotărî cine sunteţi. trebuie să înlăture actuala ordine prin noua frecvenţă.adoptăm uneori faţă de voi. Frecvenţa luminii ascunde istoria identităţii voastre şi a conştiinţei personale. Pe lângă ea. Amintiţi-vă de cum vă simţeaţi în urmă cu un an sau doi. v-aţi fi luat demult tălpăşiţa. Oamenii au frica în sânge şi ea apare când conştientizează deşertăciunea vieţii lor actuale. pe care dacă nu o depăşiţi. Deschideţi-vă simţurile interioare şi detectaţi confuzia generală a oamenilor. Vă puteţi înţepeni într-o paradigmă potrivnică. Lumina din corp va iradia planeta. hotărâre şi putere a voinţei. temelie a noului sistem—convingerea că voi înşivă vă creaţi. nu veţi înţelege plenar realitatea. iar experienţa va fi mai traumatică acolo unde conştiinţa se încăpăţânează să nu renunţe la ce e vechi. Să dezlănţuie haosul noii conştiinţe asupra Terrei. Noua ordine se ridică încet. Matricea informaţională se suprapune astfel matricei terestre pentru a amplifica noi probabilităţi în viitorul planetei. toţi se vor îndepărta de realitate. înălţate din cenuşa celor vechi. Dar vă ocupaţi de sistemele unde acţionează echipa neagră şi unde ignoranţa e la loc de cinste. lumina dă naştere unor sisteme noi. Toate realităţile vă vin în întâmpinare. iar membrii Familiei de Lumină. extinde sisteme care să le înghită pe cele precedente. Vă este greu să acceptaţi statutul de distrugător. dar să nu capete putere. dar decizia finală voi o luaţi. Motivul năruirii stă în noua informaţie care o anulează pur şi simplu pe cea anterioară—ca urmare a activităţii voastre. În vâlvătaia ei distrugătoare. se vor nărui în faţa noii conştiinţe planetare. în vremea zeilor cuceritori. că realitatea se înfiripă din gândurile voastre—şi arhitectonică a noii lumi zămislită prin Familia de Lumină. Tot ceea ce au reprezentat cele două catene va fi dat uitării o dată cu trecerea la sistemul celor douăsprezece. În lipsa voastră şi a probabilităţilor. unde locuiţi. Singurul responsabil de ruina materiei este lumina. sentimentul de siguranţă corespunzând identităţii conferite de ADN-ul bicatenar. voi sunteţi responsabili de propria voastră evoluţie prin faptul că vă inspiraţi din bogăţia interioară şi deveniţi astfel exemple pentru cei din jur. când vă pierduserăţi în haosul propriei conştiinţe. Iar ca să modificaţi frecvenţa. Misiunea vă solicită să fiţi extrem de activi. Cu mult timp în urmă.ro Gândiţi-vă doar la comunităţile din care faceţi parte şi veţi observa cum fundaţiile pe care oamenii şi-au clădit vieţile se năruie. La fel. v-am strecurat o nouă sursă de informare. Temelia se scufundă încet şi mulţi nu vor să-şi dea seama. e nevoie de dedicare. adică o va conecta la informaţie. Învăţaţi să-l folosiţi. Banii ori proprietăţile materiale.ro . Dacă v-am fi depănat povestea de-a fir a păr. cât să supravieţuiască. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 64 angels-heaven. În consecinţă. v-aţi stabilii o identitate din raportul cu exteriorul. Trusa de prim ajutor este ascunsă în trup. chiar sunteţi nişte distrugători. Păstrători ai Frecvenţei.

de negativism. Se prea poate să nu reacţionaţi pozitiv la stimuli—în unele cazuri în care veţi simţi stări contradictorii. continuaţi să vă înconjuraţi de limite. poate că veţi reuşi să înlăturaţi voalul poveştilor. Straturile exterioare ale realităţii sunt date la o parte ca să vă permită accesul spre tărâmurile spiritului. Noi vrem să vă amintiţi cine sunteţi cu adevărat şi ce jurăminte aţi depus— misiunea pe care o aveţi de îndeplinit pe Pământ. Primii vor fi aduşi pentru a crea o stare de echilibru pe planetă. vă veţi înfricoşa. Creatorul Prim este in toate. Sfidează conştient regulile omenirii canalizându-şi pentru asta conştiinţa şi energia. Accesul luminii în corpurile voastre va declanşa schimbarea ireversibilă—uneori lipsită de seninătate şi veselie. Lumina înseamnă focalizarea frânturilor răzleţe de informaţie. Consideraţi-ne majoretele voastre. Chiar aţi înregistrat progrese remarcabile. Spargeţi graniţele şi renunţaţi la definirea şi apărarea oricărui aspect al vieţii. extinse pe perioade îndelungate. cum unii dintre veţi au constatat deja. să îi puteţi deosebi pe adevăraţii Păstrători ai Frecvenţei de impostori. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 65 angels-heaven. războinice şi avide. N-am venit printre voi ca nişte flecari. Ignoranţa omului a atins cu această ocazie cotele maxime." Şi noi suntem membri ai Familiei de Lumină. Limitele vă ancorează încă în frecvenţa realităţii actuale. numai că ei nu aparţin Familiei de Lumină. barând calea evoluţiei. Vi se pare că aţi evoluat. că vedeţi totul mai clar şi că aveţi viziunea de ansamblu. Telepatic îi înştiinţaţi pe ceilalţi de prezenţa voastră. pentru că singuri veţi sparge vechile paradigme pentru a cunoaşte realitatea în ansamblu. Creatorul Prim este în egală măsură prezent în echipa întunecată ca şi în Familia de Lumină.această parte fundamentală a fost ascunsă pentru ca entităţile cuceritoare să vă facă sa regresaţi şi astfel să vă ţină sub control: Experimentele şi mutaţiile biogenetice. peste puţin timp.ro . Faptul că existaţi şi că puteţi evolua şi că permiteţi propriei vieţi să urmeze un traseu ascendent vă permite să vă bizuiţi pe evoluţia corelată a tuturor celorlalţi membri. Şi totuşi. Experimentele au continuat. referitoare la ceea ce credeţi că puteţi face şi ceea ce vi se pare imposibil. Într-o bună zi. cam cum vă informăm şi noi. S-au alimentat din sentimentele voastre de frică. Un atare nivel al perfecţiunii şi al ataşamentului îl vizăm. Graniţele cu care voi înşivă vă făliţi sunt cele care vă împiedică să recepţionaţi informaţia. dacă vă gândi ţi de unde aţi plecat. E cazul să reveniţi asupra graniţelor între care v-aţi izolat. vă veţi plânge şi veţi susţine că vi s-a făcut ceva împotriva voinţei voastre. le-au reuşit întru toiul. E formidabil să fii purtător al luminii. * Va fi necesar ca. denumite generic „Căderea". să vă şoptim cuvinte mieroase care să vă facă să vă simţiţi bine. purtători şi distribuitori de informaţie. vă oferim poveştile care vă captivează şi vă stimulează să vă îndreptaţi spre zone de care vă temeaţi—unde vaţi angajat în adâncul sufletului că veţi călători. „Suntem cu voi.org ingerii-cerului. ei fiind singurii conştienţi de puterea lor de a crea realitatea. voi le-aţi nutrit fiindcă trăiţi într-un Univers al liberului arbitru. Dar până atunci. care este parte a înălţării spirituale. Veţi da vina pe alţii. Asta înseamnă progres spiritual. Cunoaşterea v-o dezvăluim prin istorisiri. Nu veţi mai avea nevoie de ele. Milioanele de membri au sosit deja pe planetă şi ajută la reîntoarcerea luminii în zona tinde Tricourile Negre au deţinut posesia de prea mult timp. Marea majoritatea pământenilor împărtăşeşte aceste păreri. iar existenţa voastră vă garantează reuşita operaţiei.

Acceptaţi curajoşi penetrarea luminii. Pentru a atinge pragul de accelerare veţi accepta. intervenţia continuă a energiei în vieţile voastre. cum vă străbate şi iese prin plexul solar ca să formeze o sferă luminoasă. care vă vor urma. Nu vă ascundeţi de ea—trăiţi-o. starea de libertate. Mai întâi de toate. care creează." Cineva v-ar putea avertiza: „Ai grijă. vă dă puterea de a iradia schimbarea. Dragostea de sine şi de Pământ. evoluţia este necesară la nivel individual. Stilul vostru de viaţă. şi frecvenţa dragostei. împreună cu convingerea că veţi remodela frontierele omenirii. Este misiunea voastră. fiindcă nu-mi folosesc corpul să mă îmbolnăvesc. Priviţi-vă şi nu uitaţi ce drum aţi apucat—gândiţi-vă că atrageţi lumina şi înălţaţi frecvenţa propriei fiinţe. De fapt. Spuneţi ce ştiţi când discutaţi cu familia sau Cu prietenii. susţine acordarea pe noile frecvenţe. Deocamdată. poţi răci. Continuitatea respectivă—pe care e necesar să o menţineţi—înseamnă că în fiece clipă sunteţi datori să descoperiţi în voi înşivă starea de exaltare. Imaginaţi-vi-l din profunzimile cosmosului.ro . un ou eteric strălucitor care vă înconjoară şi vă protejează. Nu vă ambalaţi că ştiţi toate aceste adevăruri. Dă-mi şansa să trăiesc în lumină.org ingerii-cerului. străpungând craniul şi umplându-vă de lumină." Astfel de cuvinte îi ajută şi pe ceilalţi să se trezească. fiindcă e în fiinţa voastră. Întrebaţi-vă cât timp vă este necesar pentru a o îndeplini cu succes şi veţi găsi singuri răspunsul: „Înpermanenţă. o undă vibratorie de afectivitate. mai ales în aspectul său exaltat. Vă ruga: „Spirite. Nu e cazul să vă îngrijoraţi. E parte a divinităţii din voi. Legământul cu energia luminii. planeta este supusă unei iniţieri. trebuie să vă mulţumiţi cu controlul eficient al frecvenţei proprii. fără să vă apucaţi să-i „salvaţi" şi pe alţii. să folosiţi stâlpul de lumină. Dă-mi de lucru şi arată-mi de unde să încep. Aprofundaţi-i semnificaţia—triumful. Veţi simţi înrâurirea luminii ca pe o bucurie intensă. să rostesc numai adevărul. a exaltării şi a frecvenţei înalte este ireversibil. Vizualizaţi-l ca o coloană care intră prin cap." Tot timpul. Fiţi sinceri: „Cred în asta. vreau să mă pun în slujba ta. Ţineţi neabătut frecvenţa luminii. Nu e necesar să colaboraţi în permanenţă cu noi sau cu oricine altcineva. care informează. de supremaţie pe care le abordează. Deşi acţionaţi în grupuri şi sunteţi conduşi de un număr de entităţi. Matricea terestră se modifică o dată cu dispariţia principalei surse de hrană a zeilor cuceritori şi cu eliminarea blocajului de frecvenţă. în lumină şi cunoaştere. de bucurie. Viaţa în lumină îi va atrage şi pe alţii în jurul vostru. Totul porneşte de la individ. să împrăştii lumina de-a lungul MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 66 angels-heaven. Vibraţiile sunt cărăuşii inteligenţei.călăuzele pe calea spre amintire—sprijinul de care aveţi nevoie pentru a descoperi miracolul lumii ascunse din corpul vostru." La care voi să-i răspundeţi: „Nu cred în răceli. sfidând cutumele omenirii şi modificând frecvenţa planetară—şi veţi înţelege că permanenţa voastră face mai mult decât toate cărţile şi înregistrările din lumea întreagă. De aceea. Este dependentă de locuitorii ei şi evoluează în pas cu ei. Esenţa ei stă într-o anumită frecvenţă. ca să acumulaţi informaţie. trăiţi în lumină. prin simplul fapt că noile frecvenţe le vor permite. trăiesc cum ştiu. Planeta are nevoie disperată de entităţi dispuse să-şi exploreze eul exaltat. Oriunde v-aţi afla. spre o existenţă a posibilităţilor nelimitate—când miracolele se vor petrece zilnic. de acum înainte. Continuitatea trebuie menţinută în exerciţiul cu sinele. cum ne place să-l numim. Faceţi tot ce vă stă în putere să vă menţineţi conştiinţa şi înţelegerea a tot ce se întâmplă veşnic treze. Nimic nu depăşeşte în intensitate relaţia pe care o aveţi cu sinele exaltat.

să stai cu braţele în sân înseamnă să-ţi pierzi timpul. n-o faceţi. aleşii. unele destul de delicate. chiar dacă aparenţele vă zic să vă mai gândiţi. Dacă îl simţiţi cum se înghesuie în voi fără să faceţi nimic. De ce nu vă spuneţi: „Sunt călăuzit de divinitate. Între străini discutaţi o grămadă de subiecte. ca dovadă că singuri v-aţi asumat identitatea şi călătoria pe aceste meleaguri. Mulţi aţi trâit în anonimat până acum. Puţină îndrăzneală faţă de Spirit nu strică. cu nonşalanţă divină şi cunoaştere interioară. Simt că e bine chiar dacă mi se pare absurd şi aşa o să fac. daţi-i drumul. O carte căzută de pe raft e o invitaţie de a o citi. tăceţi şi nu mai spuneţi nimic. Vreau să lucrez la capacitate maximă şi să risc. Când cineva vă iese în cale şi doreaţi să întemeiaţi o relaţie. Încrederea e deocamdată un concept teoretic pentru voi toţi. Odată convinşi. Bazaţi-vă pe ceea ce simţiţi. evoluţia permanenta îi va propulsa şi pe cei de lângă voi. fiţi gata să acceptaţi căi pe care logica le-ar elimina din start. Vreau o accelerare!" Fiţi hotărâţi. Vreau o accelerare." Însă dacă nu simţiţi că e OK şi nici logic nu vi se pare corect. Încercăm să vă convingem cu fiece ocazie de acest adevăr. pregătiţi-vă de decolare şi fiţi gata să înţelegeţi semnele care vi se trimit. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 67 angels-heaven. iar odată cu înţelegerea schimbării vine trânsformarea fiecăruia din voi. mai gândiţi-vă. Înseamnă că trebuie să renunţaţi la multe lucruri pentru a trece la altele în care vă încredeţi. chiar aşa poate fi numită organizaţia voastră. Nu aparţineţi unui club exclusivist—şi totuşi. Vă va da ocazia să negociaţi şi să întocmiţi un contract atâta timp cât sunteţi capabili să vă înălţaţi vibraţia. Când vă treziţi susţinând „N-o să reuşesc" sau „E lipsit de logică". Şi-aşa nu aveţi un etalon după care faceţi selecţia. Peste numai câţiva ani. dar nu pot. de genul: „Ştiţi ceva? Haideţi să trecem la fapte! V-am cerut-o şi vă zic din nou. Cum se manifestă încrederea? Trebuie sa fiţi siguri de puterea gândului de a crea lumea în care trăiţi—să credeţi. iar Spiritul vă va trimite în misiune. viaţa vi se va schimba. că orice gândiţi se va înfăptui. Comunicarea şi limpezimea minţii vă vor ghida pe calea progresului. Categorisiţi în funcţie de curaj. Cei aleşi sunt chemaţi. iar Spiritul vă îndeamnă să distrugeţi şi modelele de care încă mai ascultaţi. Vă îngrijoraţi prea mult de deznodământ şi de aparenţe. Asta înseamnă să munceşti. de-asta. Statutul de membru se obţine voluntar. Ocaziile ivite nu se expediază cu răspunsuri ca: „Îmi pare rău. Încă o dată atragem atenţia ca va trebui să daţi dovadă de un curaj ieşit din comun. Nu să te speteşti strigând: „Vă salvez eu.şi de-a latul Globului". Chiar voi v-aţi ales. Aţi venit aici cu sarcini precise şi vremea lor e acum. Deceniul schimbării a început. Dacă sunteţi propriii voştri angajaţi. N-aţi vrut să le dezvăluiţi celorlalţi cele mai adânci convingeri pe care le aveaţi. Ceilalţi oameni au coduri latente care abia aşteaptă să le reactivaţi. Logica se agită fiindcă se simte încolţită şi-i este frică. Statutul nu este însă de ajuns pentru a mări rândurile membrilor care pleacă în misiune. până când îl veţi pricepe. Voi înşivă. Spuneţi-i ce vieţi în schimb.ro . căci vă plângeţi mereu de neîncrederea de care daţi dovadă. Laşitatea arătată acum va produce laşitate şi mai târziu. vă va dăuna. Înţelegeţi că a venit vremea schimbării. sunteţi reactivaţi în aceste momente. Ia mai gândiţi-vă. Cine v-a ales? Voi înşivă. Gândiţi-vă bine în ce domenii puteţi activa şi încheiaţi un contract cu Spiritul. Cum trebuie să fie „cei aleşi?" Toţi care auziţi vorbele noastre şi vă plecaţi urechea spre cântecul trupurilor voastre veţi fi aleşi.org ingerii-cerului. Când cereţi o accelerare. Acum este momentul prielnic. dar la serviciu sau acasă sau cu alţi cunoscuţi. Sunt cuvinte emblematice." Daţi-i drumul." Ci să îndeplineşti singur munca într-un mod prin care toţi cei din jur să beneficieze de ea. Nu-i obligatoriu să expire timpul. Culesul e în toi—culesul celor aleşi.

să le numim „scenarii". Dar să nu mă ataşez prea. Amânarea nepermisă vă va lua prin surprindere şi veţi fi spulberaţi de valul schimbării —la propriu chiar. Transformarea voastră va antrena schimbarea planetara. Pe Pământ. Veţi reuşi astfel să simţiţi creaţia fără să o judecaţi sau să vă înspăimântaţi din pricina ei." Chiar dacă misiunea este apanajul vostru. Dacă puteţi înţelege esenţa umană şi cea planetară. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 68 angels-heaven. cereţi-l clar de la Lumină. fără să practicaţi frecvenţa luminii sau a dragostei. Aşa veţi şti că trăiţi în lumină şi nu vă fie fiică s-o faceţi. multe fiinţe extraterestre. ci pur şi simplu să întrevedeţi divinitatea şi perfecţiunea ei. Ştiţi că frecvenţa luminii poartă informaţia.ro . sunt toate parte a planului de a vă face să evoluaţi. entităţi spirituale. vă stau la dispoziţie. reuşiţi să deschideţi calea celor care vin în urmă. veţi repeta aceeaşi îndelungată eroare a pământenilor: să veneraţi pe cineva care promovează frecvenţa dragostei ca şi cum ar fi sfânt. Să primesc şi să răspândesc dragostea. Dragostea lipsită de informaţie poate traumatiza. Purtătorii Luminii vor intra în scenă cel mai probabil în anii care urmează. Ori de câte ori aveţi nevoie de ajutor.evenimentele vor lua o turnura atât de neaşteptată. încât orice alt drum în afara luminii vă va fi fatal. Să mă simt bine şi să nu-mi lipsească nimic. Cea mai mare greşeală! Puteţi fi sclipitori şi să depăşiţi limitele omenirii. Fiţi cu băgare de seamă pe cine chemaţi să vă sprijine. tare de lumea materială. Evenimente care în aparenţă nu aveau nici o legătură între ele se vor integra tabloului de ansamblu. Dacă vi se pare că dragostea nu vine din interior. Lucruri pe care nu le înţelegeţi încă. Frecvenţa dragostei infuzează respectul pentru creaţie. Nu trebuie să fiţi neclintiţi—doar hotărâţi.org ingerii-cerului. Fiţi integri şi cu băgare de seamă. Este tot o parte din plan. vi se pare că inteligenţa impică automat veghe spirituală. Nu vă lăsaţi intimidaţi de încercările la care veţi fi supuşi. Ideal ar fi să purtaţi frecvenţa luminii-informaţie—adică să vă informaţi—şi să o alăturaţi dragostei. în evoluţia către o conştiinţă globalizantă în care să se oglindească plenar. Limpeziţi-vă imaginea realităţii. Repetaţi-vă: „Tuturor călăuzelor şi susţinătorilor din călătoria mea planetară: vreau ca totul să se termine cu bine. Să fiu în siguranţă aici. vi se vor revela.

Poate credeţi că profesia actuală nu e demnă de o misiune atât de nobilă—să zicem că sunteţi ospătar. Care să fie acela? V-aţi gândit vreodată? Cine ar vrea să existaţi? Existaţi cu un scop fiindcă sunteţi parte din Lanţul neîntrerupt al conştiinţei. Ca fiinţe electromagnetice. Sistemul în care părţile se manifestă izolat este mult mai spaţios. vi se vor da misiuni. Informaţia este lumină şi reciproca e valabilă. la fel o veţi recunoaşte şi când e fericită. Sistemul terestru aparţine unei zone a liberului arbitru. Scopul vostru este să fiţi purtători ai luminii şi. Principalul obstacol pe care-l întâmpinaţi este gândirea logică. Faceţi-le un loc în vieţile voastre. Unii veţi avea în continuare slujbe cât se poate de banale. Ţineţi minte. toţi suntem parte a întregului. întâlnim exact extrema opusă. Veţi înţelege că există sisteme complete ale existenţei care nu au absolut nimic în comun cu existenţa pe care o ştiu pământenii. temându-vă de fiecare dală că nu aveţi pregătirea necesara sau că nu veţi face faţă. Evoluţia voastră va antrena schimbarea mulţimii. fără să toleraţi oscilaţii ale identităţii. formele de conştiinţă ar putea exista izolate unele de altele. transmiteţi pe calea undelor esenţă fiinţei voastre şi celorlalţi. ai fi pe cont propriu fără să asculţi de nicio structură ierarhică. Când întâlniţi o persoană speriată şi vă daţi seama de asta. Universurile există în număr şi în structuri nelimitate. un număr oarecare de universuri formează o aglomerare de energii. dar densitatea scăzută îl va face să pară mult mai extins. Căutaţi acest scop. Respectivul univers poate fi mult mai redus ca acesta. să le considerăm tot cu liber arbitru. conştiinţa spaţiului este mai amplă. părţile sunt independente şi izolate între ele. sau veţi rămâne pur şi simplu părinţi de copii ori veţi munci în locuri neînsemnate. la cel mai înalt prag al perfecţiunii. sub formă umană. lucrurile nu sunt cum par pe dinafară. Mulţi vă cunoaşteţi deja codul şi destinaţia. După cum o sută de bani fac un leu. Esenţa Vehiculului pe care îl ocupaţi şi a energiei pe care o emanaţi se găseşte în scopul vieţii voastre personale. Pe Pământ. Aveţi misiunea de a purta informaţia şi de a ajunge. să răspândiţi informaţia către toţi ceilalţi. simţindu-le. Nu aşa se întâmplă în universul acesta. dacă vă acordaţi simţul pentru acest gen de recunoaştere.org ingerii-cerului. Cu toţii veţi avea însă un interval limitat în care să asimilaţi informaţiile care vă vor fi indispensabile.(13) Cine vă vrea? Toţi existăm cu un scop.ro . Fiecare poveste a noastră vă lasă în urmă informaţii. unde părţile interacţionează unele cu altele pentru a forma întregul. obişnuindu-vă cu ele. integraţi-le în contextul planetar trăindu-le. Cu alte cuvinte. Conştiinţa se manifestă ca sumă a tuturor părţilor fiindcă numai în strânsa interacţiune a lor îşi poate detecta prezenţa. Tot el conţine şi planul detaliat de acţiune pentru viaţa în curs. Informaţia vă ajută la modificarea frecvenţei. Nimeni nu există în afara sistemului. Ştiţi că îl puteţi accesa în ungherul cel mai adânc ai fiinţei voastre. Într-un univers cu structură diferită. În alte zone. astfel. Cum contribuiţi însă la evoluţia întregului? V-aţi putea închipui o altă persoană care să vă preia obiectivele şi să le folosească pentru nevoi personale? O entitate despre care habar nu aveaţi că există? În Univers se aplică de cele mai multe ori principiul dominoului. Le veţi primi prin codul nucleic. Meditaţia vă poate MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 69 angels-heaven. mai bine zis. iar toţi cei cu care intraţi în contact vor suferi transformări. De îndată ce vă dovediţi controlul asupra frecvenţei informaţionale. Sau.

Voi va dovediţi membri ai Familiei de Lumină şi v-am cunoscut eurile multidimensionale. cel mai probabil. Vrea să preia controlul. pe termen lung v-ar deranja lentoarea şi in capacitatea umana. V-au fost de folos toate aceste meserii pentru că aţi creat diverse aspecte ale realităţii pe care le veţi întrebuinţa în evoluţia sistemelor şi era necesar să ştiţi cum se comportă oamenii. Poate că aţi fost şi voi fruntaşi ai cercetaşilor şi aţi fost puşi să antrenaţi novici. Scopul vi se va dezvălui clar şi va avea de-a face. cu stabilizarea frecventei: captarea ei. emisia către ceilalţi. Din viitor. o veţi ancora la suprafaţa planetei. Sfatul nostru e să vă folosiţi deocamdată de logică. înţelegerea ei. Dacă staţi şi cântăriţi modul în care zeii cuceritori v-au repoziţionat antenele şi v-au reconstruit ADN-ul. care se lasă condusă de zei. fără concursul logicii şi dacă nu aţi fi încă profund legaţi de înţelegerea raţională. Dar eu ştiu că şi cealaltă variantă este valabilă. să le alinaţi durerea. ba au mai şi proiectat nenumărate scenarii care să vă influenţeze—pentru a vă extrage mult dorita energie psihică şi a o consuma numai pentru ei—veţi înţelege cu cine vă confruntaţi. că oamenii sunt înspăimântaţi de ce ar găsi acolo. fapt care se întâmplă chiar acum. Cum să înţelegeţi cât de greu le vine celorlalţi când vouă vi s-ar părea floare la ureche? Oamenii au fost prea mult timp manipulaţi cu ajutorul frecvenţelor. unde vă aflaţi şi ce paşi să faceţi în continuare. Sunt obişnuiţi din naştere cu această frecvenţă. dar frecvenţa va fi recunoscută. Controlul se va accentua şi el în paralel. Sursa nu va fi detectată cu precizie. îl puteţi detecta.ajuta să vedeţi cine sunteţi cu adevărat. Meditaţia înseamnă comunicare. Este o modalitate eficientă de a vă informa şi de a vă alimenta. iar evoluţiă şi noile lor capacităţi nu s-ar mai înfăptui în veci.ro . Constataţi cu surprindere că evenimentele propriului trecut v-au pregătit pentru ce avea sa urmeze. Zeii vor să menţină planeta dependentă de logică—dar o logică a fricii. Aşa i s-a impus să acţioneze. E motivul pentru care s-a accentuat procesul de modificare a ei. şi partea din Familia de Lumină. Puteţi astfel să acţionaţi din interior şi să schimbaţi sistemul! Conflictul cu minţea logică se regăseşte şi în disensiunile dintre partea umană din voi. să treziţi în ei acel sâmbure luminos fără de care ar pieri negreşit. Sunt supărat? Nu mă simt în siguranţă? Ce mă face mai fericit? Să mă simt în siguranţă? Ce avantaje am de la fiecare mod de a vedea lucrurile? Cum mă văd eu? Cum mă simt?" MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 70 angels-heaven. iar ceilalţi pot conta pe voi. Vă vorbim ca şi cum nu aţi fi oameni pentru că acesta e adevărul nu sunteţi. stabilizarea în beneficiul speciei umane. În momentul în care menţineţi frecvenţa fără să o luaţi razna. nicidecum rătăcire. Alteori aţi lucrat la restaurant şi aţi învăţat să pregătiţi şi să serviţi mâncarea. Gândiţi-vă: „Mă voi ţine de logică ca să vad cum se comportă. mai ales sub aspect curativ. Vă spunem despre cum să vă comportaţi faţă de oameni pentru că îndatorirea voastră e să vă amestecaţi printre ei. Frecvenţa devine recongoscibilă. numai că.org ingerii-cerului. darămite să mai dorească să caute informaţii pe cont propriii în forul lor interior. Readucem discuţia despre regresul ADN-ului şi despre frecvenţele impuse care au permis controlul discreţionar al speciei. v-aţi catapultat în acest ciclu existenţial pentru a înţelege ce stă la baza blocajului liman. Dacă v-ar fi fost atât de uşor să treceţi la înţelegerea exclusivă prin intermediul intuiţiei. Nu vă daţi seama că această a doua parte care acţionează în afara logicii vrea să vă arate ceva? Vă oferă experienţa vie despre modalitatea de acţiune umană şi despre cum să îi găsiţi pe semenii voştri. având ca efect o generalizare a suspiciunii şi a fricii într-o zonă a sinelui atât de strict supusă controlului. iar logica a fost atât de intens susţinută şi aplicată în ultima perioadă istorică. Le voi observa pe amândouă. de acum înainte. care se străduieşte să prindă imaginea de ansamblu.

Ai stricat ouăle. să fiţi bogaţi sau săraci. Vă cerem să depuneţi legământul că veţi trăi o viaţă mai curată ca până acum. Ca şi cum aţi alege. Sunt la locul potrivit şi în momentul potrivit. simultan. De asemeni. Trăiţi-vă vocaţia de Păstrători ai Frecvenţei. Cu zahărul ce-ai avut? Strici tot ce era mai important. pentru a modifica frecvenţa." însă ar dovedi că nu înţelege magia căldurii catalitice. conştienţi de puterea creatoare a gândurilor voastre. de fapt?" Ştiţi bine că vreţi să evoluaţi. Acceptaţi responsabilitatea în domenii la care nici nu v-aţi gândit până acum. faina. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 71 angels-heaven. localizat în inimă. ordinea divină este mai prezentă ca oricând. untul sau zahărul. În starea de confuzie generală. ghidaţi fiind de divinitate. Fiţi atenţi cum reacţionaţi la ce vi se întâmplă. Din ele va renaşte ceva cu totul nou. Când le amestecaţi. Că vreţi să vă fie greu sau uşor. aveţi libertatea de a alege cum şi unde veţi intra în aluat. Fiţi milostivi cu voi şi cu ceilalţi. dimensiuni multiple erau deschise la nivelul planetei. Cineva v-ar putea reproşa: „Vezi că le strici. În frecvenţă stă cunoaşterea voastră. impecabilă. Procedaţi ca şi cum aţi fi permanenent în cunoştinţă de cauză. Majoritatea oamenilor nu vor întrezări ordinea superioara de dincolo de haos—amestecul care urmează reţeta." Aşa trebuie să procedaţi de acum încolo.org ingerii-cerului. chiar dacă nu îl puteţi detecta momentan. Nu vedeţi că revenirea îndoielii este o parte din Planul Divin? Înseamnă să înţelegeţi cum se simt cei care vă calcă pe urme. fiindcă tot ce vă apare în cale e menit să va înveţe ceva. Depinde de cât de departe vă împingeţi limitele proprii. Mai târziu. însă trebuie să v-o trăiţi neapărat. Să reuşim să vă facem să trăiţi fiece clipă aşa cum doriţi ar fi încununarea unor deziderate importante ale noastre. Fiecare ingredient este un întreg în sine şi are o structură proprie: ouăle. În ultimul mileniu. Apoi procedaţi în felul următor: „Le-am dat amândurora şansa de a se afirma—ce vreau. Cine nu ştie că amestecul ingredienţilor trebuie pus în cuptorul încins s-ar uita descumpănit la coca albicioasă şi i s-ar părea irosită. de nesiguranţă a tuturor. Să ne gândim la situaţia în care aţi coace o prăjitură. vi se întâmplă fenomene care vă readuc pe drumul cel bun. care unesc structurile individuale într-un haos aparent. Spuneţi-vă: „Divinitatea mă îndrumă.Fiţi atenţi la toate detaliile. Observaţi-vă comportamentul şi petreceţi mai mult timp singuri—chiar dacă uneori vă e greu şi vă cuprinde singurătatea. La fel se întâmplă eu energiile catalitice sosite pe Pământ. daţi-vă drumul la tainiţa sufletului. asemeni prăjiturii renăscute din haosul amorf al ingredientelor. Chiar dacă acţionaţi fără o viziune. parcă leaţi învălmăşi haotic. În voi stau închise virtuţile care vă vor propulsa spre desăvârşirea fiinţei. Aveţi fiecare un rol bine definit în reţetă. In frecvenţă stă identitatea voastră. în ciuda dificultăţii evidente. Tot ce fac mă ajută să mă dezvolt fizic şi spiritual. e problema voastră. ne veţi mulţumi pentru aceste întâlniri cu voi înşivă. locul şi momentul propice.ro . Cum să vă convingem să renunţaţi definitiv la aceste limite—să încetaţi cu mărginirea în care vă simţiţi atât de bine? Cea mai înalta năzuinţă e să vă vedem nemărginiţi şi liberi. Modul cum vă manifestaţi se supune unui algoritm. ele s-au închis treptat ca o consecinţă a hăului întunecat care a cuprins populaţia. * În alte vremuri. Lumina aprinde filamentele fotocodificate şi restructurează ADN-ul. Fiţi gala să deschideţi centrul compasiunii. să evoluez. Sunteţi liberi să alegeţi cum vă veţi trăi viaţa.

li se întâmplă deja. Se petrece o modificare la nivelul întregii fiinţe. Oricât v-aţi fi împotrivit. Vor suferi traume serioase dacă refuză evoluţia şi se încăpăţânează să menţină percepţia greşită despre ei şi despre ceea ce îi înconjoară. V-au hărţuit fără încetare planeta prin ceea ce numiţi religie. zeii Cuceritori nu v-au permis decât o exprimare limitată. Epoci de-a rândul. Din punctul vostru de vedere. Voinţa şi mintea vă vor ajuta sa vă hotărâţi asupra modului de construcţie a realităţii. în alte cazuri. vă miraţi: „Oare ce mi s-a întâmplat?" Pentru că aşa vă veţi simţi la fiecare pasaj interdimensional. sau orice aţi fi. sau prestaţi muncă fizică. mai ales în locurile sacre ale Terrei. pot avea final cu totul neprevăzut. Stăpânesc regulile şi le folosesc după bunul meu plâc. se întorc. Simţiţi cum energia musteşte în voi. Iar la întoarcerea din călătorie. cârmuire sau chiar inspiraţie. nu o conştientizaţi întotdeauna. De ce? Fiindcă nimeni nu v-a pomenit măcar că ar fi posibil. unii nici n-aţi ştiut că ei există. zeii sunt veşnica problemă care tulbură planeta. Pământul va fi zguduit în curând. că sunteţi profesorii muzicieni. Toţi cei ce lucraţi cu oamenii. Ca şi cum ar fi prinşi la mijloc între două ziduri de beton care se apropie vertiginos unul de celălalt. omenirea a crezut orbeşte tot ce i s-a impus.ro . fiindcă unii nu sunt capabili de sentimente şi emoţii. fie că sunteţi cadre medicale. Dar nu toţi vă îndrăgesc. Unul după altul. Iar voi—proiectul lor. Voi le atrageţi spre planetă şi veţi declanşa fuziunea dimensiunilor. pe care dacă le treceţi puteţi să afirmaţi: „Da. Veţi descoperi voinţa şi planul care stau în spatele acestor schimbări şi prin care veţi găsi calea spre divinitate. Totul stă în evoluţia inevitabilă a conştiinţei. vă simţiţi rău. Vi se mai întâmplă să va treziţi în alte dimensiuni fără să vă daţi seama. Am venit noi să vă atragem atenţia. Planul Divin însuşi— noua matrice—ţinteşte planeta şi vizează reunirea dimensiunilor. şi a realităţii. Celor cărora le este teamă şi refuză să se schimbe le va fi dat să simtă prăbuşirea dimensiunilor. Simpla prezenţă pe Pământ este o faptă îndrăzneaţă. privind îndărăt. la nivelul sistemului nervos. Momentul acela ţine de voi. Chiar dacă vă aflaţi în starea respectivă. Dar de fiecare dată simţiţi această trecere. realităţile paralele. întrucât cei meniţi să aducă schimbarea trebuie să fie autodidacţi. Scopul a fost ca alţii să vă ţină sub control. Deşi evenimentele declanşează întotdeauna alte evenimente previzibile. Nu-i decât începutul fuziunii dimensionale. nu aveaţi şanse de reuşită din pricina simplificării ADN-ului. Mulţi vor fi în această situaţie. Planul nu are o scadenţă fixă.org ingerii-cerului. sau. recunoaşteţi dilema omului: necesitatea de a schimba definiţia sinelui. Cum să se adapteze? Înţelegerea Planului Divin şi aplicarea lui ţin de cât de bine reuşiţi vă înţelegeţi şi să vă controlaţi ca individualităţi. Câţi dintre voi ştiu să-şi controleze corpurile după bunul plac? Puţini. Conştiinţa implică exprimare. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru schimbările drastice pe care vi le rezervă viitorul apropiat. aţi fost mereu liberi. numai că.Însă ele. Că şi copiii lor. Frecvenţa corporală vi se modifică şi totul înjur se schimbă. m-am calificat. Dar cine sunt ei? Creatorii voştri. Societatea vă supune multor teste. vouă. Ciocnirea dimensiunilor este cu totul altceva. E foarte important de reţinut. Dar acum. vibraţiile se întorc. găsindu-vă în imposibilitatea detectării frecvenţelor. La scară redusă. unde legile firii sunt altele.“ Să luăm cazul şofatului: trebuie să ştiţi să conduceţi maşina ca să obţineţi permisul de conducere. Ei bine. depinde de viteză cu care oamenii i se vor adapta. Iar altora le plac realităţi diferite de a voastră. Omenirea va avea acces la MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 72 angels-heaven.

căruia îi va urma anotimpul renaşterii. Cu sprijinul lor. Le-am poreclit „Tricourile Albe" şi „Tricourile Negre" ca să mai destindem atmosfera. aţi înţelege la ce facem referire. acţionând ca o conductă pentru energiile din tărâmurile spirituale şi reuşind să fuzionaţi dimensiunile şi să eliberaţi conştiinţele spre o nouă percepţie. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 73 angels-heaven.informaţii din surse cu totul diferite faţă de cele actuale. De atâtea ori aţi spulberat pardigmele perimate. Înciuda morţii şi a distrugerii inevitabile care vor urma. Cei care locuiesc în ţinuturi cu vară permanentă se sperie la vederea unei alte regiuni. Îşi spun: „Dumnezeule. Voi. deci trebuie să se debaraseze de stereotipurile prin care percepe momentan realitatea. Planul e plin de ramificaţii şi împleteşte multe tipuri de forţe. nu disperaţi—ele se instaurează ca şi toamna. Veţi evolua atât de mult. totul e pe bune şi Planul Divin se întrevede la fiece pas. vă veţi putea înălţa la o stare de perfecţiune. Totuşi. Sistemul nervos va fi bombardat cu date. Unele corpuri îl pot primi. Nu vă va fi uşor. V-aţi aminti că. membri ai Familiei de Lumină dispuşi să stocaţi în voi informaţia. Este esenţa Planului Divin: fuziunea eurilor. ca deschizători de drum în recepţia informaţiei.org ingerii-cerului. sub cele mai felurite înfăţişări şi forme. ori de câte ori e necesar. Ne-aţi auzit discutând despre forţele luminii şi ale întunericului. Dacă aţi avea acces la un singur minut din memoria voastră multidimensională. lumea moare aici. aveţi datoria de a stabiliza temeinic frecvenţa în corpul vostru. totul se usucă în jur. an de an. nimic nu e de glumă.ro . Vine anotimpul uscăciunii şi al morţii. încât nu vă veţi mai recunoaşte." Aceleaşi lucruri i se întâmplă Pământului. şi aşa aţi fost dintotdeauna. Nu aţi călătorit atât de mult ca să faceţi ceva uşor. v-aţi eliberat mai întâi şi aţi depăşit pragul prea strâmt al identităţii aparente. Sunteţi renegaţi. aţi ajuns oriunde era nevoie de schimbare. Nici nu trebuie să fie uşor. Frumuseţea dispare cu desăvârşire. fiind trimise special în acest scop. toamna. Florile şi frunzele mor din cauza gerului. Toate fac parte din Planul Divin.

călători prin Univers. specia umană vibra plină de viaţă. Momentan. apoi în toată amploarea Bibliotecii Vii. fără să aibă habar măcar.ro . Păstrătorii Timpului cunosc temniţele cu informaţie şi v-au găsit. simţiţi vibraţia acelor locuri. cunosc sorgintea acestor locuri. De aceea stăruim asupra misiei voastre eliberatoare: descătuşaţi amintirile. Fără emoţii nu puteţi obţine comuniunea. că piatra mută conţine indicii şi că din roca pe care o contemplaţi va reînvia ceea ce a stat ascuns timp de milenii. Corpul mental este strâns unit de cel fizic. încât au uitat să vă scoată de acolo. Teritoriul este neumblat. Atât de mult timp aţi stat în carantină. Dar mai suntem şi dintre cei care nu v-au uitat. Emoţiile coordonează împletirea. în ea stă puterea de a transcende realităţile şi de a parcurge toate stările de conştiinţă. Energia redirecţionează forţe universale care trebuie să se alinieze în aşa fel încât conştiinţa globală să le reunească într-un tot indestructibil. Momentan. v-au desemnat eliberatori ai cunoaşterii. Codurile şi armoniile numerice pe care ADN-ul primordial le înglobează sunt resurse inestimabile: formule geometrice ale luminii care vor sta la baza renaşterii biologice universale. după cum am mai spus. Mulţi au uitat de oameni.org ingerii-cerului. Vă vom sprijini în efortul de a le restructura mai întâi în voi. fuziunea energiilor şi le înlesnesc reflectarea. Universul are nevoie de voi fiindcă sunteţi posesorii unei însuşiri rarisime: afectivitatea. Oamenii au nevoie de emoţii pentru a se pune în legătură cu sinele spiritual. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 74 angels-heaven. au înţeles că trebuie să intre în legătură cu alte universuri. Acesta din urmă îşi dovedeşte autonomia dincolo de limitele corpului fizic. Energia este canalizată spre experienţe noi. Ne-au chemat—printr-o regresie temporală—să vă venim în ajutor la redeschiderea analelor din ADN-ul uman. Viitorul este pentru noi toţi o enigmă. care va conduce la unificarea conştiinţei. sarcina lor e să îndrepte Universul spre descoperiri. Eforturile pe care le depuneţi ca să vă restauraţi deplinătatea şi bogăţia eului multidimensional vor fi continuate de încercările altora de a propulsa Universul într-o nouă octavă—extensia spaţiului. În afectivitate găsiţi răspunsurile. ca valoarea existenţei omeneşti să-şi recapete locui binemeritat pe frontispiciul creaţiei. Ştiţi că trebuie să găsiţi chei. În trecutul îndepărtat al Terrei. întocmai cum un căpitan îşi conduce vaporul. Sunt bătrâni chiar şi faţă de sistemul nostru şi sunt onoraţi ca înţelepţi de vază. Pământul şi celelalte sisteme în care existaţi simultan sunt implicate în redescoperirea afectivităţii. Ei fac toate mişcările şi conduc sistemul. Activitatea este atât de importantă în înţelegerea spiritualităţii fiindcă stă la baza oricărei trăiri. însă nu atât de bine ca să nu ne dăm seama că sunt legate de sentimente. planeta îşi ascunde temeinic secretele. când voi vă descoperiţi valenţele ascunse. Din propria experienţă. dar împuţinarea ADN-ului a dosit-o în culoarele lăturalnice ale timpului. Potenţialul universurilor unificate se dezvăluie chiar în aceste momente.(14) Emoţiile . Sunt supranumiţi Păstrători ai Fiinţei în sistemul acesta. Şi omul păstrează în el.un secret din cronicile Timpului Mai sunt multe entităţi în acest Univers care n-au descoperit emoţia umană. Dacă vizitaţi zonele cu istoric străveche şi vă aruncaţi ochii peste vestigiile culturilor arhaice. Evenimentele de pe Pământ îşi vor găsi ecoul în multe alte locuri. Stau la cârma Universului—este profesia lor. iar cel emoţional e ataşat de corpul spiritual. Afectivitatea este o comoară în sine. cheia evoluţiei universale. Aşa cum fiecare aveţi câte o profesie. Cei din vechime.

din cauză că vă temeţi de ce simţiţi. le consideraţi o dovadă de imaturitate. Însă până şi frica se va materializa în realitatea voastră. darămite în altele. Deci mult mai simplu ar fi să vă hotărâţi. sămi testez puterea. Chiar când nu sunteţi în stare să simţiţi altceva. ca să vă atrageţi singuri atenţia ca nişte încăpăţânaţi ce sunteţi. doar aşa îţi vei extinde afectivitatea şi în alte realităţii Câtorva vă este frică şi să participaţi în realitatea de acum. Aici este sursa mâniei. fir-ar să fie. Aţi vrea s-o aruncaţi la coşul de gunoi. Vă scârbiţi de ea ca de mâncare mucegăită.ro . Singurele la care v-a fost permis accesul nelimitat au fost neputinţa şi fiica. Trebuie sa înţelegeţi că sentimentele sunt calea de acces către realităţile multidimensionale. Nu vă descurcaţi în momentul în care sentimentele dau năvală. Fără simţire. Fiţi convinşi că vă arată o cale către conştiinţă. ci că vă este frică s-o faceţi. V-ar plăcea să ziceţi „Abracadabra" şi relele să dispară pur şi simplu. căci mă va durea şi mă va trage la pământ. dar să nu vă implicaţi în ea. Înţelegeţi că şi frica şi mânia există cu un scop. Încredeţi-vă în toate sentimentele. Nu le permiteţi să se manifeste. eu încerc!" Apoi concentraţi-vă asupra a ceea ce se întâmplă şi lăsaţi-vă sentimentele în voie. Vi se pare că sunteţi secătuiţi şi vă gândiţi: „Iar am dat-o-n bară!" Printre concepţiile voastre s-a strecurat un senzor care. Accelerarea evoluţiei ţine de amplificarea emoţiilor. Gândiţi uneori: „Vreau să particip. umflându-vă în pene că aveţi control asupra lui. cât o să mai şovăi? Fie ce-o fi. spunându-vă: „Ei. Nu mai ocoliţi subiectul. Mulţi refuzaţi să depăşiţi barierele emoţionale.Doar emoţiile vă fac accesibilă lumea non-fizică. să-ţi laşi emoţiile să curgă de la sine. dar fără să mă implic prea mult. nu există învăţare. Frica de un anumit lucru vă face să vă ţineţi departe de el. de parcă nu v-ar folosi la nimic. de emoţii. A venit totuşi vremea să nu vă mai păcăliţi şi să luaţi emoţiile în piept. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 75 angels-heaven. Celor mai mulţi vă este frica de centrul afectivităţii. Este legătura voastră cu viaţa. Doar acolo vă veţi deprinde cum să manipulaţi cu succes toate versiunile sinelui. vă provocaţi durere numai ca să vă demonstraţi puterea şi sa vă treziţi la viaţă. Cui i-e frică de astfel de sentimente şi vrea cu orice preţ să le ocolească mai are multe de învăţat. v-ar stârni mânia. Şi mânia are un scop. Provine din faptul că emiteţi judecăţi asupra a ceea ce puteţi şi ce nu puteţi face. destinaţia voastră finală. ori de câte ori depistează vreo emoţie." Să te încrezi în sentimente înseamnă să depăşeşti judecăţile şi. vă este frică să simţiţi. Abia atunci simţiţi că trăiţi. aşa că vă ţineţi cât mai departe de tabuuri. pericol!" şi să staţi cu piciorul pe frână. N-am încredere în viaţă. Afectivitatea are o scrie de scopuri bine definite în cadrul psihicului. în loc să le acceptaţi aşa cum sunt şi să vedeţi unde vă poarta. că-i durere sau mânie. Aţi avea multe de învăţat dacă vă exprimaţi fricile care. Vă încurajăm din tot sufletul să vă încredeţi cât se poate de mult şi să vă bazaţi pe ceea ce simţiţi. Vi se pare că oamenii vă dispreţuiesc dacă faceţi cutare lucru. dacă vă comportaţi într-un fel anume. Tuturor var plăcea să vă trăiţi viaţa. pentru că vi se pare nocivă. declanşează alarma. Sentimentele în care vă ancoraţi fac posibilă fuziunea dimensiunilor. Nu punem problema că nu aţi şti să simţiţi. de teamă că vă veţi răni. la rândul lor. fiindcă este tot energie emoţională în stare latentă.org ingerii-cerului. Ele nu sunt decât metode de depăşire a frontierelor personale şi n-ar trebui să le ocoliţi. să intercalaţi un zid pe care stă scris: „Nu intraţi. să învingeţi neputinţa sinelui. Intraţi în el şi abia apoi susţineţi că nu vă creează probleme. o daţi afară şi o aruncaţi cât mai departe. Mulţi vă temeţi să daţi frâu liber emoţiilor şi vi le refulaţi. angelo-luce.it Cel mai important lucru pentru voi toţi este să fiţi acceptaţi. motiv pentru care ele au fost supuse controlului strict pe Pământ. Durerea vă face să simţiţi.

Modelul uman precedent. ai rămas înţepenit. Nu vă lăsaţi păcăliţi. vă veţi bloca la un moment dat. ştiu ce mi se-ntâmplă. Nu vă opuneţi doar fiindcă vi se pare că pierdeţi controlul şi sentimentele se învălmăşesc. lucru pe care logica nu-l poate face.Când vreţi să controlaţi totul în jur. Controlul e o stare care vă convine de minune şi vă e la îndemână.ro . activat de sistemul celor douăsprezece chakre. Centrarea nu înseamnă imobilitate. Dar trebuie să ştiţi când şi unde să-l folosiţi. vă dictează: „Deţineţi controlul. Îndârjiţi-vă spunând: „Uau. Simpla intenţie de a vă centra în acel punct vă va conferi libertate de mişcare. N-ai pus cum trebuie clei. Iubiţi-vă sentimentele. Ambele vă îndrumă într-o direcţie. ce interesant!" Nu vă mai luaţi de cap ori de câte ori vă simţiţi în impas. Voi înşivă emiteţi judecăţi şi vă opuneţi schimbării. Şi tot ea vă activează adevărata identitate. printr-o atitudine de genul „Îmi convine neputinţa mea. Viaţa ca întreg nu mai este la fel. Oricât ar fi de greu să te confrunţi cu un tabu. afectivitatea este singura punte spre acceptarea lui. Chiar dacă vă copleşeşte mulţimea de defecte pe care vi le găsiţi. libertatea de mişcare v-o oferiţi însă singuri. Fie ce-o fi. veţi sesiza o schimbare. Dacă nu pui clei exact unde trebuie. Sentimentele vă arată direcţia de urmat. Încăpăţânându-vă şi persistând în greşeală. Tot ele vă indică precis cursul evenimentelor in noua realitate. veţi reuşi să menţineţi sub observaţie centrul afectiv. De pe acum. Sentimentele indică modificările de frecvenţă. scapă-mă de neputinţe. nu va lipi bine. Mânia nu este un afect gratuit. numai că trebuie să vă învingeţi teama de ridicol pe care o aveţi în prezenţa lor. Tot ce vi se pare dificil va deveni dificil de rezovat. frecvenţele tind să se modifice. vă confruntaţi cu sursa lor. Nimeni altcineva nu vă stă împotrivă. nu mă mai las înşelat. Filtraţi cu atenţie situaţiile în care vreţi să deţineţi controlul. dar nu vă daţi seama încă de bogăţiile pe care ele le tăinuiesc. Gata! M-am eliberat!" Ce bine ar fi atunci! Este exemplul clasic de evitare a afectivităţii. Dacă vă gândiţi obsesiv cum să vă supravegheaţi. La fel şi controlul: te-ai înţepenit şi te ţine captiv împotriva voinţei tale. Logica se va atrofia în curând şi. dar şi de MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 76 angels-heaven. Ştiu că am ceva de învăţaţ. încercaţi să găsiţi sursa neputinţei. să le călcaţi în picioare. nu abandonaţi. n-o să ajungeţi vreodată să vă simţiţi liberi.org ingerii-cerului. mă ajută". Numai că sentimentele şi convingerile voastre contribuie substanţial la ridicarea acestor ziduri care vă împresoară şi atunci când trebuie să le dărâmaţi. ca pe clei. Apropiaţi-vă de ele fiindcă vă sunt ajutoare de nădejde in ascensiunea spre sinele multidimensional. Hrana şi identitatea ca frecvenţă vi le obţineţi din afectivitate. Fie că vaporul e gata să se scufunde sau navighează în ape calme. aşa că pregătiţi-vă să renunţaţi la multe. vă limitaţi drastic intensitatea afectivă şi vă blocaţi singuri accesul la libertate. în timp ce desfăşuraţi o activitate oarecare. Fiindcă emoţiile nuri hrănesc numai pe alţii." Ca Membri Familiei de Lumină. tocmai pemtru că refuzaţi să fiţi puşi faţă în faţă cu ele. V-ar conveni să cereţi: „Pulbere magică. nu ştiţi ce va urma. Găsiţi motivul lor—locul de unde le-aţi „cules". ci întâi de toate pe voi. Corpul emoţional este singura legătură cu corpul spiritual. dar care e în vigoare încă. fără afectivitate. mergeţi înainte. Veţi avea de înfruntat propriile voastre limite. abia acum va treziţi. Cum nici frica nu este. veţi rămâne pe dinafară. pe buze şi pe degete v-aţi pune clei? Şi controlul trebuie aplicat cu la fel de multă grijă. Acceptând că aţi greşit şi că trebuie să schimbaţi ce aţi greşit. Credeţi că nu cunoaşteţi suficient chestiunea şi aţi vrea s-o controlaţi. Ce. V-ar conveni să aruncaţi la coşul de gunoi toate problemele. îi daţi înainte. Cu puţin exerciţiu. Au nevoie de emoţiile lor. gândiţi-vă imediat: „Gata. Data viitoare când veţi mai avea o astfel de situaţie.

Chiar dacă lumina pătrunde în corp. fără să izbucnească necontrolat şi să devasteze iremediabil peisajul psihicului vostru. pentru că între timp veţi fi dobândit o anume compasiune.ro . Să vă negaţi eul emoţional înseamnă să faceţi cea mai nesăbuită prostie. Fără el nu veţi reuşi în veci să îndepliniţi extrem de dificila misiune de care vă tot vorbim. vă blocaţi tocmai pentru că nu mai pricepeţi nimic şi nu sunteţi pregătiţi de schimbare. aşa că mă las îndrumat. În multe alte realităţi nu o veţi găsi. dar aici este darul cel mai de preţ. Sunt rampa de lansare de care veţi avea mereu nevoie. Oare nu aţi ales să simţiţi doar bucurie? În fond. Veţi vedea totul din alt unghi. energia pătrunde prin chakre şi vă deblochează informaţia. Dacă credeţi că vă ajută. Evenimentele care s-au aglomerat în jurul vostru v-au împiedicat şi înainte să vedeţi adevărata faţă a realităţii. Conştiinţa şi înţelegerea tot mai vaste pe care le deţineţi vă permit o evaluare mult mai corectă a stadiilor de evoluţie personală. În fond. or tocmai asta nu vreţi.schimbat. nu faceţi decât să le prelungiţi agonia. Ţin tot de esenţa voastră. fiindcă şi ceilalţi au problemele lor. acceptaţi şi aceste senzaţii." Cu amintirile ştirbite şi în lipsa încrederii. alegerea este a voastră. dar şi fizic. dar nu de mai multe ori. Urmez energia şi voi afla pe parcurs cum mă schimb şi ce trebuie să elimin. O tornadă mică aici. săriţi peste acţiune. unde memoria celulară a fost activată. care e un proces în plină desfăşurare. ca şi cum nu v-ar mai plăcea dintr-o dată cum eraţi înainte. încercaţi numai să nu vă implicaţi în vieţile lor. Vă recomandăm să practicaţi exerciţii fizice. V-aţi prins? Vorbind mereu de ale voastre.org ingerii-cerului. Frica. scopul ei şi mai ales cum de aţi ajuns să vă transferaţi durerea la nivel emoţional. Neantul nu este dăunător în sine: puteţi să-i fiţi oaspeţi. vă blochează accesul. de două sau chiar de trei ori e suficient ca să vă împărtăşiţi experienţele. vorbăria are ca scop atragerea atenţiei. Evenimentele se succed fără nici un moment de respiro. E momentul să vă înfruntaţi dificultăţile. Chiar dacă ceva anume vă îndurerează. Negarea emoţiei echivalează cu tulburări majore la nivel planetar. fizic. care vă vor dezvălui adevărata identitate. atât la nivel emoţional. nu să le transformaţi în circ naţional. Sunt călăuzit şi urmez un plan bine conturat. Înseamnă să va alăturaţi maselor care se uită la televizor şi se simt victime fără să înţeleagă nimic. Şi ceilalţi îl resimt la fel de acut. laolaltă cu negarea şi neasumarea responsabilităţii. Încercaţi mai degrabă să înţelegeţi că înainte percepeaţi realitatea diferit. Respectaţi-vă ca şi înainte prietenii. un uragan puţin mai la nord. emoţional şi spiritual—pentru ajustarea matricei energetice. Sunt părţi ale corpului emoţional prin care fluxul informaţional a fost oprit. atâta timp cât nu vă pierdeţi în el pe vecie. Vă aflaţi într-o stare haotică şi toţi se ţin departe de voi fiindcă emanaţi haos. Vreau totuşi să mă schimb armonios şi în deplină siguranţă. fiindcă şi ei întâmpină la fel de multe dificultăţi. Nu vă debarasaţi în silă de ele. E foarte important ca oamenii să se încreadă în ceea ce simt şi să se lase călăuziţi de afectivitate. interveniţi. o erupţie vulcanică minoră ici-colo şi toate sentimentele se exprimă liber. nu găseşte matricea liberă. iar evoluţia mea să se desfăşoare sigur şi armonios. O dată. Vă permite accesul la corpul spiritual. Esenţa lor este de a capta energiile cosmice şi de a le transmite prin toate aspectele corporale—mental. Este cheia vieţii în realitatea voastră. Durerea resimţită prin emoţii trebuie sa vă facă să aflaţi sursa ei. În porţiunile deja ajustate. Mai este nevoie să vă reamintim? MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 77 angels-heaven. mai târziu îl veţi privi cu alţi ochi. Afectivitatea scoate la iveală umanitatea din fiecare. Nu-i nevoie să spuneţi chiar totul tuturor. altfel. dar spre avantajul vostru. fă cându-vă să resimţiţi durere. tocmai pentru că vorbiţi în loc să faceţi sau să vedeţi. Chiar dacă factori necunoscuţi vă activează centrul afectiv şi vă simţiţi aiurea. Toate emoţiile sunt nestemate nepreţuite.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 78 angels-heaven.org ingerii-cerului.ro .

Analizaţi-vă îndeaproape gândurile şi toate ungherele tainice ale psihicului. Găsiţi aceste calităţi în adâncul fiinţei voastre şi lăsaţi-le să pulseze în voi. vă lasă să descoperiţi singuri aceste adevăruri. o colectivitate de fiinţe care simt. Lumea voastră asistă la o uşoară încetinire. Frumuseţea ca stare de spirit vă va transfigura permanent şi veţi face din înfrumuseţarea planetei un obiectiv principal. energia pozitivă pe care o receptaţi voi? Oare câţi aţi reuşit să străbateţi acest teritoriu sacru.org ingerii-cerului. consideră că un gazon imaculat în jurul casei exprimă statutul social avansat. şi să-i dovediţi astfel Pământului cât îl preţuiţi? Astfel vă puneţi în legătură cu planeta aceasta superbă.ro . Fiţi în permanentă comunicare cu. Sădiţi ideea adânc în voi şi descoperiţi-vă răspunderea pe care o aveţi faţa de planetă. ascultaţi-o şi încercaţi să învăţaţi cum să convieţuiţi armonios. deoarece s-ar putea să vă mai folosească. venite să se minuneze în faţa frumuseţii lui. Pământul vă învaţă cum să deveniţi responsabili dându-vă voie să-l zdrenţuiţi la suprafaţă şi în adâncime. De unde provin toate ideile a căror utilitate reală nu o întrezăreşte nimeni? Poate din faptul că anumite persoane câştiga bani frumoşi din vânzarea de pesticide şi fertilizatori. Orice vă propuneţi să realizaţi. Doar în pragul distrugerii iminente. la rândul lor. Din dragoste divină faţă de voi toţi. Închipuiţi-vă că sunteţi un fir luminos. Cercetarea amănunţită ar fi un prim pas în acţiune. Împletirea milioanelor de fire în jurul planetei va baleia cosmosul. Pământul îşi va dezvălui secretele şi puterea. cu maşina sau cu avionul. despre cum trebuie să se comporte faţă de gazda ei. Implicaţi-vă cât mai mult în acţiune. când omenirea îşi va fi bătut prea mult joc de casa ei. o adevărată încrengătură de acţiuni secundare şi de efecte intervin în calea succesului. planeta va face ce îi stă în puteri ca să dea omenirii o lecţie de respect. Procesul ia mult timp. Fiinţele care o formează iubesc conştiinţa globala din care fac parte şi vor. că mergeţi pe jos. procedaţi cu Pământul? Ştiţi deja cum să cereţi în permanenţă binele suprem pentru voi înşivă. Grija faţă de Pământ contribuie substanţial la această linişte dinaintea furtunii. Planeta vă înţelege şi. Dar gazonul acesta desăvârşit. găzduiţi bacteriile şi celelalte vieţuitoare de la suprafaţa pielii şi din interiorul corpului vostru deopotrivă. Uitaţi-vă cu atenţie la ce aruncaţi sau la tot ce nu cunoaşteţi. ca o mamă iubitoare. mai ales în Statele Unite. Închipuiţi-vă că şi voi.(15) Iniţierea Pământului prin integritate Minunatul Pământ e o comoară atât de profundă şi de generoasă. dar şi din acceptarea rolului de călăuză. ca toţi să înţeleagă că trebuie să respecte şi să iubească planeta. Însă cum trebuie să. cu aspect de covor. Terra. Oriunde aţi merge menţineţi contactul cu Pământul şi transmiteţi-i starea voastră de bine. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 79 angels-heaven. nu fiţi pripiţi. se obţine numai prin pulverizări repetate de pesticide şi prin adaos de fertilizatori chimici. Ascultaţi-o cum vă şopteşte rugător: „Vouă v-ar plăcea sa vi se toarne pe piele pesticide?" La fel păţeşte şi planeta. Tot ce prinde bine individului poate fi extins asupra planetei. Dar cum să extindeţi asupra căminului vostru. mai devreme sau mai târziu. după care va urma o accelerare nemaiîntâlnită. încât atrage fiinţe din adâncimile spaţiului. într-un mod asemănător. să găzduiască alte conştiinţe. Este o entitate simţitoare. Sunteţi într-o simbioză. V-am trezit dorinţa de autoperfecţionare şi ne pare nespus de bine. firul se întinde fără să se rupă. Singuri trebuie să deveniţi responsabili. Tipul de conştiinţă care predominăîn aceste vremuri. Terra.

Pământul va oferi o sumedenie de învăţăminte. Şi e pe punctul de a-şi regăsi integritatea. se schimbă. mai ales că oamenilor nu le convine să li se vorbească de responsabilităţi. iubind Pământul.C. S-ar putea. Unora nu prea vă vine a crede.ro . încât unele ţări vor interzice utilizarea automobilelor. Sunteţi o singură fiinţă. Mulţi pot părăsi brusc planeta. Dacă oamenii continuă să refuze schimbarea—care constă în acceptarea faptului că datorează Pământului tot ceea ce au şi ce sunt—atunci planeta va iniţia singură schimbarea. Cu toţii aţi aflat de previziunile modificărilor terestre de atâtea ori. Pământul se luptă din răsputeri să-şi recapete integritatea. Marile companii bancare vând ipoteci companiilor de asigurări. cât mâi multe automobile. în căutarea propriei iniţieri şi a unei frecvenţe superioare. Planeta vă iubeşte şi vă găzduieşte pe toţi. Schimbarea frecvenţei antrenează o transformare plenară.E foarte probabil să se petreacă schimbări importante care să surprindă conştiinţa umană şi să i se dovedească unde greşeşte. Vor aduce în pragul falimentului companiile de asigurări. Vestul e preocupat de un alt standard de viaţă: să adune cât mai multă aparatură electronică. Oamenii vor începe să priceapă că lumea nu este sigură. Când oamenii vor considera prioritară calitatea vieţii lor şi vor respecta în toate formele ei viaţa pe Pământ. sau în oraşul cel mai apropiat? Ce se va întâmpla când marile oraşe ale lumii vor cădea. pretinzând că problema a apărut de nicăieri. dar oamenii s-au gândit că problemele se rezolvă de la sine. „plicticoasele" probleme ecologice nu conving pe nimeni să cumpere ziarul. poate altora. cât mai multe haine. fiindcă încep să anunţe fenomenele catastrofice. În plus. Ca şi cum v-aţi muta într-o altă locuinţă. Sunteţi siguri că nu vi se va întâmpla tocmai vouă. Şi totuşi. într-un alt capăt de lume. Dar schimbarea va fi spre bine. care vor antrena căderea altor sisteme. Dacă voi vreţi să vă schimbaţi. nici limitată. iar vouă vă va da ocazia de a vă iubi. Ce responsabilitate vă revine vouă? Cât de dispuşi sunteţi să vă schimbaţi? E vremea să lăsăm vorbăria şi să ne apucăm de treabă. Numai că nu sunt conştienţi de efectele nocive pe care toate aceste aparate le au asupra conştiinţei umane. unul după altul? Cum v-aţi simţi să vă treziţi dimineaţa şi să auziţi la radio că s-a deschis o falie între New York şi Washington D. Transformările prin care trece planeta pot contribui esenţial la înlăturarea sistemului. voi şi Pământul. Atitudinea se va întoarce împotriva lor. Toţi vor înţelege mai multe şi se vor simţi mai în largul lor. contribuiţi la mobilizarea generală. este un organism complet. Poate că atunci cei rămaşi în urmă se vor trezi. înseamnă că transformarea va fi avut loc deja. să vă încurajeze. dezonorată şi urâtă. şi să vă aducă la concluzia că schimbarea globală este absolut necesară. Permanent au existat evenimente care să vă stimuleze. care investesc masiv în acţiuni cotate minim la bursă. Dar dacă schimbările ar avea loc chiar lângă voi. totul. În tot acest răstimp. Mişcări abia cunoscute astăzi vor lua o amploare fenomenală.? Nu v-ar înspăimânta oare îndeajuns cât să vă regândiţi sistemul de valori? Ziarele au un rol decisiv în redeşteptarea maselor.org ingerii-cerului. Dar evenimentele sunt printre voi de multă vreme. Dispariţia instantanee a douăzeci de milioane de persoane din cauza unor modificări tectonice majore s-ar putea să-i pună pe toţi pe gânduri. Tot ce se întâmplă depinde de dorinţa celorlalţi de a se schimba. cartierul şi poate chiar oraşul. Organizaţiile pentru protecţia mediului au tras de mai demult semnale de alarmă. Planeta se simte îmbucătăţită. Încă vreo câteva calamităţi de genul uraganului Hugo sau al MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 80 angels-heaven. mulţi vor face pe prostul. Lucrurile se vor înrăutăţi atât de mult.

Atitudinea normală ar fi una de respect şi de veneraţie faţă de ele. care se materializează după gândurile celor care se află în lumea respectivă. de parcă toate ar fi în regulă. Nu se pune problema să schimbaţi lumea. Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite realităţi prin intermediul gândului. În fiecare clipă aveţi şansa să vă treziţi. Corpul şi planeta sunt cele mai de preţ giuvaeruri pe care v-a fost dat să le purtaţi.org ingerii-cerului. Şocul nu implică în mod necesar distrugerea. Dacă aveţi nevoie de călăuzire. Fiţi siguri că vă creaţi singuri realitatea. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură. Ar fi piatra de temelie a unei civilizaţii înfloritoare. întrebaţi: „Operez corect? Sunt susţinut de dragoste? Iubesc oare planeta". priviţi imaginea de ansamblu. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. Misiunea lui e să vă hrănească şi să vă sprijine. Pământul va fi răvăşit de cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc. Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar. oamenii încep întrun târziu sa se lămurească. dimpreună cu războaie şi economie subterană— cât credeţi că va mai rezista structura oficială actuală? Pe hârtie. Pământul e mai înţelegător decât vă aşteptaţi. dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire zdravănă. În spaţiul vecini din spaţiu vor înţelege şi Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor. dragostea li s-ar întoarce înmiit. Revenim astfel la fluiditatea lumii. la prăbuşirea sistemului. iar acestea urmează să se intersecteze în deceniul care urmează. Casa. pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. doar atât. Şi totuşi. orice lucru beneficiază de sprijinul Creatorului. dar sigur. intersectări de dimensiuni unde realităţile se prăbuşesc una în alta. nu numai la nivel naţional. ca toţi ceilalţi.ro . fără pic de durere sau stricăciune. Curajul prinde viaţă tocmai pentru că oamenii nu mai au nimic de pierdut. mai ales că fiecare are un nivel diferit dincolo de care trebuie să treacă pentru a-şi modifica paradigma. Se poate rezuma la modificarea percepţiei asupra realităţii. vor planetă. dacă ar proceda astfel. Aveţi puterea minţii care să vă ajute să conştientizaţi ce vreţi cu adevărat. până când unii vor recunoaşte ce sunt cu adevărat. Făcut din dragoste. proprietatea şi tot teritoriul s-ar umple de energiile pozitive pe care le-aţi emana. Sunt evenimente mult mai ample. cer permisiunea de a străpunge Pământul. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri. Pretind: „Vreau doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală. Pământul şi oamenii deopotrivă. Unele realităţi vă vor şoca. animalele. Râdeţi fiindcă vi se pare o idioţenie să comunici cu o entitate care nu vorbeşte. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 81 angels-heaven. în învăţământ şi altundeva s-ar angaja toţi să iubească tot ceea ce există înjur. oamenii pe care îi întâlnesc. Este formată din energii. Şi animalele va stau la dispoziţie ca ajutoare de nădejde. Dar dacă în industrie. Lumile se vor scinda la propriu. Cecurile se plimbă în ritm ameţitor între bănci.cutremurului care a zguduit San Francisco. Schimbările terestre vor contribui. evenimentele s-ar armoniza mult mai bine. Între timp. încă. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac şi totul se schimbă înaintea voastră. Orice aţi vrea să faceţi. Mulţi nu vor să accepte." Dar cele mai incredibile lucruri se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată. O astfel de conştiinţă se înfiripă lent. fără îndoială. lucrurile pe care le fac?" Toate bogăţiile Pământului le puteţi folosi dacă îl iubiţi şi îl respectaţi. ajunge săi re-creeze întreaga sta separaţi unii de ceilalţi mai mai multe războaie. ci să vă schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. Vi s-ar părea ciudat să vedeţi o echipă de sondori cum. Dar oamenii nu vor mult de două decenii. totul merge ca uns. înainte de a porni sonda. Daca suficienţi oameni îşi creează conştient realitatea.

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva. Cineva vă monitorizează în permanenţă pentru a putea observa modificările care se petrec în corpul vostru. Restructurarea sistemului nervos este asemănătoare trecerii de la o autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară, pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate. Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele fotocodificate, ca să emită noile informaţii. Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca şi voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul se descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi. E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi reformat odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă ajute în timpul fuziunii realităţilor. Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica armonia terestră. Când va veni vremea să plece poate chiar douăzeci de milioane de oameni, cei care rămân vor suferi o transformare serioasă la nivelul conştiinţei. La plecarea unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi. Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna, în acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce un nou sistem şi o nouă energie.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

82

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţivă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să răspundeţi: „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în mijlocul dărâmăturilor?" Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit. Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze. Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu." Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte: „Doamne, oare a înnebunit lumea? Eu în ce să mai cred? Ce trebuie să fac pentru a supravieţui?" Iar Spiritul vă va îndruma. S-ar putea să trebuiască să renunţaţi la tot ce aveţi. Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi. Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite. Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile care vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă evoluţia individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în discuţie evoluţia cîtorva zeci; ne referim la transformarea întregii specii. Ca oamenii să se trezească e nevoie de evenimente. Vă provocăm, pe această cale, să vă trăiţi curajoşi viaţa şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina. Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor. Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea. Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor asculta de aceeaşi cunoaştere interioară. Noile tehnologii vor fi bazate pe dragoste. Tehnologia în sine nu arc nimic nociv. Problema cu tehnologia actuală e că este folosită pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească. Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie. O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale— eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţă subterană enormă pentru invenţii. Ele nu vor fi prezentate în magazinele tradiţionale, fiindcă autorii lor ar fi linşaţi dacă s-ar afla despre capacităţile lor. Tranzacţiile se vor efectua în secret între comunităţi.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

83

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Ar fi une dintre cele mai fructuoase experienţe să cooperaţi cu un grup care ar iubi Pământul şi l-ar face să răspundă, la dragostea lui. Furnizându-i informaţii despre ce aveţi nevoie şi dovedindu-i dragostea voastră, planeta vă va hrăni şi va avea grijă de voi. Acesta este secretul.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR

84

angels-heaven.org

ingerii-cerului.ro

Călători înfocaţi. ci în valuri. Tot voi trebuie să transformaţi electromagnetic planeta— să o reconectaţi—şi să-i conectaţi energetic şi pe oameni. Anii şaizeci au fost plini de evenimente. ori de câte ori s-au insinuat pe Pământ. Gândiţi-vă doar la câte entităţi vă asistă din realităţile spirituale şi la conştiinţa globală căreia îi aparţineţi. În primul rând. în căutare de noi şi noi aventuri. Dacă v-aţi fi păstrat memoria intactă. Vă veţi trezi numai când veţi fi capabili să manipulaţi lumina. Se vor speria atunci. va trebui să integraţi societatea actuală în lumea multidimensională a Luminii şi a Spiritului care v-a născut. În ultimii ani. oamenii sau apropiat mult de partea fizică a corpului lor. Ereticii au sosit înainte de vremea lor. Atunci a avut loc prima trezire şi vi s-a demonstrat că paradigmele pot fi schimbate. ci a întregii planete. Din interior. fiindcă trebuie să fiţi pregătiţi să purtaţi şi să retransmiteri informaţia. Ideile eretice. Energia le va imprima o stare frenetică fiindcă nu vor fi capabili să o înţeleagă şi să o manipuleze. fără nici o limită. Pandemia se va răspândi pe Glob.ro . chiar dacă acum ideile voastre sunt luate peste picior. Dar mişcarea nu a trecut de stadiul incipient. au căutat să-l regenereze şi să-l estetizeze. Echipa de Lumină şi-a asigurat toate bazele terestre. Anii nouăzeci sunt momentul propice pentru reintegrarea spirituală a planetei—nu a unor grupuri răzleţe. Asistaţi la o redeşteptare globală.org ingerii-cerului. Dacă îşi vor descoperi părţile multidimensionale vor crede că au luat-o razna. s-ar crea un haos de nedescris. Naşterea conştiinţei a fost urmată îndeaproape de redeşteptarea ideilor de pace şi libertate. Activitatea voastră trezeşte această conştiinţă şi îi trezeşte şi pe ceilalţi. aşadar. Tărâmul spiritual este nespus de frumos. Dacă s-ar trezi toţi simultan. O uşoară nesincronizare a curentelor şi corpul ar fi volatilizat. să vă cufundaţi în această societate întunecată şi să uitaţi voi înşişi de lumină (cu excepţia câtorva frânturi care vă mai străfulgera mintea) ca să deveniţi parte integrantă a lumii în care aţi poposit. care implica acceptarea si dăruirea sexuală în deplină cunoştinţă de cauză—eliminarea vestimentaţiei era preferată înfofolirii excesive pe care o practica pudica generaţie anterioară.(16) Eretici înainte să le vină vremea În anii şaizeci a început pregătirea. aşadar să schimbaţi radical valorile societăţii umane. Docilitatea aţi preluat-o de la băştinaşi. e mult mai flexibil: călătoreşti oriunde mult mai rapid. ca să le semănaţi cât mai mult şi să vă puteţi amesteca nevăzuţi printre ei. Dar toate n-au fost decât pregătiri în vederea pogorârii Spiritului. soţ sau copii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 85 angels-heaven. ca să găsiţi colegi de muncă oriunde v-aţi afla. Vor încerca să-şi ţină ascunsă „nebunia" faţă de soţie. Veţi trece la autonomie destul de curând. Aţi preferat. Vă veţi convinge singuri. Chiar aţi făcut un pact să nu vă împotriviţi. Îmbărbătaţi-vă. Nu vă treziţi toţi deodată. s-au dovedit strălucite într-o epocă mai târzie. Apropierea de spiritualitate presupune îndepărtatea de materialism. de pildă mişcarea pentru pacea mondială sau pentru exprimarea corporală liberă. Principalul motiv pentru care experienţa fizică vi s-a părut atât de frustrantă este că aţi acceptat fără crâcnire limitele pe care alţii vi le-au impuş. În răstimpul unui singur deceniu v-aţi îndepărtat serios de valorile generaţiei anterioare. din cauză că oamenii nu-şi vor sincroniza sistemul nervos cu energiile cosmice. aţi fi refuzat să rămâneţi pe aceste meleaguri. altfel aţi exploda literalmente. vă mărturisim că am găsit membri în toate ungherele Pământului.

Am pomenit de scindarea globală şi de ocazia de a vă transfera în lumea de lumină. Cheia stă în armonie. nu mai sunteţi nevoiţi să căutaţi noua frecvenţă. Armonizarea interpersonală este absolut necesară. încercând să le luminaţi pe toate. Mulţi se recunosc în caracterizarea de mai sus. control şi confuzie. întuneric. Aveţi nevoie unii de alţii. vă luptaţi s-o dobândiţi oriunde. la funcţiile acestora şi la debitul hormonal. cei mai noi. Unii vă aflaţi pe drumul luminii de douăzeci şi cinci sau chiar treizeci de ani. Vă veţi simţi ca un nou-născut hrănit conform unei reţete care. haos. poate şi voi îi aveţi în familie. fără stabilitate şi siguranţă. nesocotiţi voinţa supremă şi acţionaţi doar din voinţă proprie. anihilaţi. Păienjenişurile neumblate de mult timp pot fi din această viaţă—unele din fragedă pruncie—sau din existenţe anterioare. în funcţie de performanţele fiecăruia. Dezarmonizarea va repeta dezastrul Atlantidei şi al celorlalte calamităţi. Schimbarea este latentă şi modul în care se va manifesta ţine mai ales de deciziile pe carele luaţi. Profesia voastră de cărăuşi ai luminii vă obligă să aveţi o fantă în aura corporală. de care cei mai mulţi oameni se tem ca de diavol. dar nu vor să reacţioneze la ele într-un mod care să le MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 86 angels-heaven. sunteţi sortiţi pieirii. vi se pare că. într-un singur an. Datorită lui. Iar voi. dar alţii abia v-aţi alăturat extraordinarei aventuri. psihicul integral sau eul insistă: „Mai multă. adică de câmpuri vibratorii joase surit în facţiunea întunericului. care să declanşeze evoluţia corporală cu ajutorul conştiinţei energetice. spre marginile Galaxiei—cu escală pe Pământ. la cât trebuie să asimileze acel organism ca să crească atât de mult şi de repede! La organele lui. aflată chiar în zona superioară a capului. Voi stabiliţi frecvenţa vibraţiei pe care cei mai noi o vor prelua. puteţi transforma vibraţiile ample ale Universului în frecvenţe potrivite vouă. Fiţi răbdători şi înţelegători cu cei care simt energiile. dintr-un spirit pur distructiv. Aşa se explică acumularea fantastică de energii la nivelul planetei. Planul pentru planetă are ca scop împrăştierea razelor cosmice provenind de la Creatorul Prim până departe. De aceea. Sistemul nervos poate procesa doar informaţia care ajunge la nivel celular. taberele s-au ales: cei care preferă câmpurile vibratorii înalte sunt în facţiunea luminii şi cei care se simt atraşi mai degrabă de frică. Fracţionarea a început. Asta vi se întâmplă. ajunge la vârsta de treizeci de ani. Cu excepţia cazului în care. prin importanţa misiunii voastre. şi mai multă. Să ne gândim puţin la copilul de treizeci de ani. schiţa a fost deja trasată şi vă va căuta ea corpurile. Aceasta.Reţineţi că sistemul nervos este cheia care deschide ochii arhaici şi cuferele memoriei. Cei mai vechi dintre voi vor fi călăuze pentru toţi ceilalţi. Mulţi orbecăiţi prin culoarele întunecate ale fiinţei.ro .org ingerii-cerului. iar viaţa întru Spirit se va permanentiza pe Pământ. fiindcă depăşiţi puterea lor de înţelegere. Cei din urmă vă vor acuza de vrăjitorie şi satanism. Voi sunteţi schimbarea. Paznicii sunt conştienţi că. O simultaneitate totală nici n-ar fi posibilă. înlesneşte penetrarea stâlpului luminos prin care Paznicii transmit cantitatea de energie pe care o suportă fiecare. Chiar dacă intelectul. unde aflaţi identitatea şi originea voastră. Toate vi se vor întâmpla în următorii douăzeci de ani. din ce în ce mai multă". Mare parte vor să asiste la transformarea radicală a planetei pentru a fi pregătite în momentul în care propriul lor sistem va trece prin asemenea evenimente. Valurile deşteptării se vor amplifica. Va veni în curând vremea să transmiteţi Spiritul pe anumite frecvenţe şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să înţeleagă ce li se întâmplă. sunteţi indispensabili. Printre cele mai curioase trăsături ale conştiinţei umane este căutarea stabilităţii. Aţi preluat conceptul de stabilitate că pe ceva în întregime mulţumitor.

crezând că sunteţi leneşi. Foarte bine. Odată energia integrată la nivel corporal. chiar şi când mâncaţi o pizza. vă veţi simţi mai uşori. Poate că unora vă trebuie mult somn în astfel de momente. Abia atunci vă deconectaţi de această realitate şi vă integraţi altor MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 87 angels-heaven. a Planului Creatorului—ori de câte ori vă forţaţi peste măsură şi ieşiţi din parametri stabiliţi. Abia atunci veţi interacţiona cu celelalte părţi ale conştiinţei pe care deocamdată nu o puteţi înţelege. Şi voi sunteţi ca acest puşti. Doar aşa vă veţi manifesta curiozitatea. Chiar dacă oamenii nu sunt conştienţi. El vă vă indica tot cep bun şi tot ce e rău. Îşi găseşte un maestru.fie benefic. dar nu puteţi vedea momentan întregul din cauza eului vostru limitat. Intenţionăm să vă atragem în zone înalte. Vă este necesar. Ca un prăjitor de pâine. Când vi se întâmplă. pentru construirea unei imagini cât mai fidele a unei realităţi. acţionaţi pentru a elimina starea respectivă. contemplându-le ca pe faţetele unui diamant şi recunoscându-vă în fiecare. de voie bună şi de încredere. Sunt veşti bune. Mai gândiţi-vă şi luaţi în calcul cât de mult aţi putea evolua într-o singură existenţă. Uitaţi-vă în oglindă şi gândiţi-vă la ce vedeţi. Sunt limpezi? Oglindesc străfundul sufletului? Aveţi faţa ridată. I se dau sarcini pe care el le consideră inutile. într-o Epocă de Lumină.org ingerii-cerului. Oare puteţi înţelege tot ce vă spunem? Indiferent ce faceţi. Nici nu vă imaginaţi în câte locuri călătoriţi şi cât de repede vă refaceţi fizic în timpul somnului. Odihniţi-vă apoi. Fragmentele se adună laolaltă. Poate că veţi dormi şi optsprezece ore în şir . Prea se întâmplă repede. Pielea se vă învigora. Dacă aţi şti numai în ce ritm alert evoluaţi. sau calmă? Ce poziţie corporală aţi adoptat? Staţi relaxaţi? Vă ţineţi drepţi. veţi privi existenţele prin care sufletul vostru a trecut. Fiţi tot timpul atenţi ca voinţa voastră să nu se interpună în calea celei divine. sau sunteţi aduşi de spate? Fremătaţi tot timpul din cauză că nu puteţi menţine energia—iar corpul tremură fiindcă nu ştie ce să mai facă? Vă muşcaţi buzele? Fiţi atenţi la toate aceste detalii. Tuturor vi se va întâmpla. Aşa îi puteţi recunoaşte pe cei care nu pot lucra cu energia. Uitaţi-vă la ochi. Vi se va părea că se petrec prea multe lucruri dintr-o dată: multe informaţii de procesat. scoateţi-vă singur din priză şi răcoriţi-vă. La un moment dat veţi pricepe semnificaţia fiecărui eveniment în economia întregului.ro . veţi descoperi că toate căutările voastre vor ti încununate de succes. prea mulţi oameni cu care să discutaţi." Vă prefaceţi că nu vi s-a întâmplat nimic. fiindcă ei vă arată condiţia corpului vostru. Într-o bună zi. Frecvenţele le veţi regăsi în fiecare lucru. pătrunzând în zone de care nici măcar nu aveaţi habar. unde să vă restabiliţi identitatea plini de curaj. chiar şi părul. sub formă de date procesabile. Bunul simţ vă va fi mereu un aliat de nădejde. Dar nu înţelege că fiecare învăţătură îi va sluji pe mai departe.douăzeci de ani veţi trece de la o stare fizică densă la cea de creaturi de lumină. Înţelegeţi-i cât vă stă în puteri—chiar în cazul în care se distrug—tocmai pentru a învăţa o lecţie de la viaţă. voi ştiţi în adâncul sufletului că treceţi prin toate existenţele ca să acumulaţi experienţă care vă va servi. deşi sunteţi bombardaţi permanent de energii care vor să vă înalţe spiritual. Când şi când veţi simţi că energia s-a infiltrat prea adânc şi vă pierdeţi calmul şi atenţia. Noi vă solicităm la maximum. vă apropiaţi de divinitate. băiatul este nerăbdător să înveţe cât mai repede karate. obosită. În filmul Karate Kid. Părul vă indică fidel starea de sănătate. imaginaţi-vă că sunteţi un simplu aparat electric şi deconectaţi-vă de la sursă. Dar când veţi avea nevoie. Vrem să intraţi într-o stare generalizată de confuzie ca să vă umpleţi de energie. v-aţi aşeza degrabă unde aţi apuca şi v-aţi împotrivi: „Nu pot s-o fac. dar nici măcar nu-şi dă seama de descoperire. Nu vă amărâţi. În următorii zece .

vrem să le pricepeţi esenţa. Unii aţi reuşit să restabiliţi parţial controlul şi să vă înălţaţi deasupra celorlalţi. Din toate regnurile biologice vă vin ajutoare. dar v-aţi frustrat din cauză că. Printre cele mai importante realităţi—şi cea mai greu de înţeles aici. Şi traiul în sânul naturii.realităţi. Obiectivul vostru final este să fiţi preluaţi de către navele energetice care survolează planeta. Ca să revenim. planeta va fi cea care vă va înălţa. nu trebuie să vă abandonaţi corpul fizic pe planetă. Folosim doar concepte simple ca să înţelegeţi intenţiile noastre. încât să vă motivaţi singuri în vederea evoluţiei şi a dobândirii puterii. deci pe planetă acţionaţi aşa cum se obişnuieşte aici—prin intermediul corpului fizic. ori de câte ori doreaţi să faceţi ceva. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 88 angels-heaven. După îndeplinirea misiunii terestre. aveţi suflet de renegat în voi. Dar voi veţi extinde lista de bucate—cu reţete care au fost testate şi validate de multe ori. unde învăţaţi multe. Unii aţi mai avut deja experienţe extra-terestre şi v-aţi întors să-i îndrumaţi şi pe alţii. Deşi e greu de acceptat. * Dacă intraţi într-un restaurant chinezesc. uitaţi de fiecare dată ce anume. Chiar în acest vremuri. cei din urmă şi pentru toţi ceilalţi de pe planetă şi din jurul ei. La întâlnirile de channeling primiţi încurajări din toate părţile. Într-un restaurant italian comandaţi lasagna. dar nu pot face treaba în locul vostru fiindcă sunteţi în aşa fel construiţi. dar după milioane de ani a deviat mult de la planul iniţial. Ţineţi minte. Trasaţi noi cărări de existenţă pe măsură ce vă dezvăluiţi identitatea. comandaţi mâncare chinezească. Alţii v-aţi văitat că vreţi să se sfârşească odată izolarea de ceilalţi.ro . Cunoscători fiind. Restaurantul Pământ există fizic. De aceea am venit şi noi. dar numai la scară redusă. Marii înţelepţi care se găsesc în rândurile voastre s-au hotărât să se încarneze în specia umană pentru a oferi exemple celorlalţi care nu pot trece de un anumit nivel. să vă susţinem răbdători. Unora li se pare imposibil să reuşească fără susţinere. E de înţeles. Dacă vă amintiţi. în căutare de aventuri spectaculoase. departe de societatea de consum. Veţi stabili legături cu spaţiile dintre realităţi şi veţi avea multe astfel de experienţe. Saltul ascensional şi încheierea călătoriei sunt posibile pentru majoritatea speciilor terestre. noile timpuri au sosit. a fost condiţia primordială. Călătoria a fost grea. vă veţi schimba ritmul în care vibrează corpul fizic şi îl veţi lua cu voi. în nici un caz hamburgeri. Pământul va fi atunci o nestemată nepreţuită în coroana galactică. V-au trebuit existenţe de pregătire pentru a ajunge la perfecţiune. Poate că veţi dori să mai poposiţi şi să daţi o mână de ajutor la reconstrucţia noului Pământ. Vrem să vă acordaţi şansa de a afla cine sunteţi cu adevărat. Pentru voi. Aşa că-i veţi lăsa pe alţii să se bucure de noua planetă şi o veţi părăsi pentru noi şi noi misiuni. pe planetă—este semnificaţia experienţei morţii. Dar mai târziu veţi prefera noi misiuni de transformare a altor lumi. pe care ochii tridimensionali nu le pot sesiza.org ingerii-cerului. Altceva nu mai găsiţi în meniu. graţie rearanjării structurii moleculare. De multe lucruri vă putem convinge. am povestit despre izolarea Terrei cu mult timp în urmă. Oraşele de lumină vă aşteaptă Cu porţile deschise către alte dimensiuni. în restaurantul Pământ aveţi la dispoziţie corpul fizic. v-aţi întors pe Pământ. Mulţi v-aţi încarnat de atâtea ori aici. Planeta a fost creată cu un scop. dar spectaculoasă. mai puţin de faptul că nu sunteţi obligaţi să muriţi. Oricât de ridicole ar părea analogiile.

MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 89 angels-heaven. Vă veţi demonstra.org ingerii-cerului. că acest loc. Integral. Va veni o vreme când aşa vor pleca toţi locuitorii ei. este. şi el. un rezultat al planurilor divine. vouă şi celor din jur. aparent solid şi incontrolabil.Scopul final al Terrei este ascensiunea. veţi naviga în locuri îndepărtate. deci integral controlabil printr-un efort al conştiinţei.ro . O dată ajunşi în cosmos.

şi cu totul alt lucru să cunoaşteţi conştiinţa divină care însămânţează planeta— intelectul suprem. Ce importanţă are această figură geometrică? Structura piramidală se constituie ca acumulare a conştiinţelor pretutindeni în cosmos. care a îndrumat omenirea de la începuturile ei. poate fi o piramidă. vă respectă aşa cum sunteţi şi se pregăteşte de noul salt evolutiv al conştiinţei. figura pentagonală. În funcţie de alinierea pe care o solicitaţi. Unii o cunoaşteţi sub denumirea de vehicul Merkabah. Instrumentele utilizate pe planetă sunt artefacte extra-dimensionale. Abia după o perioadă mai îndelungată. performanţă de care majoritatea vă îndoiţi cu hotărâre. Structura Limbajului de Lumină facilitează recepţia luminii şi a informaţiei. care transmite într-un mod unic informaţia. însă este o structură perfectă. Ca formare.org ingerii-cerului. Dar mulţi vor anula procesul fiindcă nu doresc să se alinieze conştiinţelor superioare. iubitor şi dispus să vă ajute—şi care vă cheamă la sânul ei. Alte implanturi vor avea formă de linii paralele. organizată geometric. forme simbolice cu viaţă proprie. implantaţi toţi în matricea terestră. Împreună constituie Limbajul Luminii. Fiecare maestru are însemne proprii. Există o sută patruzeci şi patru de mii de membri în ierarhia spirituală.Mutaţia arc ca obiectiv transferul vostru în alt tărâm experienţial.(17) Limbajul Luminii Avatarurile şi maeştrii au pătruns în matricea lumii dimpreună cu instrumente proprii de predare. Veţi primi implanturi şi sub formă de sferă şi de piramidă. Mai depinde şi de cât de mult credeţi în disponibilitatea faţă de cei care vă oferă sprijinul. E o metodă de a învăţa fără cărţi sau elemente intelectuale. de cub şi de vehicul Merkabah. astfel încât să vă asigure dezvoltarea. Capabil să zboare autonom. Trebuie să vă încredeţi în existenţa unei ierarhii. Cu cât MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 90 angels-heaven. veţi primi un tip bine definitivat de implant.ro . Toţi aveţi o structură lăuntrică. preluarea nemediată a informaţiei. câte un fragment din Limbajul Luminii. toate cele o sută patruzeci şi patru de mii de structuri lingvistice vă vor penetra organismul Expansiunea pe care o veţi trăi în acel moment nu poate fi descrisă în cuvinte. Dar implantul îl primiţi numai când credeţi cu toată fiinţa în lucrurile pe care le consideraţi imposibile înainte. Este structura omului descătuşat. Nimeni nu este implantat fără consimţământul său. veţi fi obligaţi să le obţineţi dacă doriţi să vă eliberaţi. veţi lucra cu cele douăsprezece forme până când organismul se deprinde cu ele. Această figură pentagonală reprezintă fiinţa umană în stare de deplină libertate şi expansiune—omul nemărginit. Ierarhia funcţionează prin intermediul dragostei. celor care îşi educă corpul. Spirala vi se pare familiară fiindcă aţi întâlnit-o frecvent în cadrul multor culturi şi societăţi. abia atunci puteţi primi un implant cu forme geometrice. Acumulează energia de pe Pământ şi o emite în spaţiul cosmic. Toţi oamenii au potenţialul de a se schimba. Pentru început. a cărei înţelegere vă scapă. pentru că a detectat semnalele ascunse în culoarele timpului. unde servea drept vehicul al ideilor. Facilitează de asemenea. este foarte dificil de creat. iar voi sunteţi în posesia a o sută patruzeci şi patru de mii de noduri energetice pe care le veţi integra la nivel corporal. Una e să ştiţi cu adevărat cine sunteţi. Majoritatea aveţi implanturi şi cei care nu le aveţi. la finalizarea mutaţiei. Forma acestuia variază de la individ la individ.

Unii aţi încercat deja să-l utilizaţi în călătorii şi ştiţi cât de folositor poate fi. fiţi atenţi care forme par mai mari decât celelalte. Dar trebuie să vă doriţi din tot sufletul să primiţi implantul Merkabah. Numai că nu trebuie să fugiţi din calea ei. Ori de câte ori o vizualizaţi. Prin meditaţie trebuie să interiorizaţi mişcarea spiralei ca şi cum v-aţi afla în turbionul unei tornade. după dezvoltarea fiinţei voastre. fiindcă veţi găsi în ea porţi către alte realităţi. Mai aveţi multe asemenea minuni de descoperit. cu atât ele se vor petrece mai repede. omenirea nu mai are ce descoperi. spirala ocupă un loc de căpătâi. ci să vă lăsaţi prinşi în vârtej. ADN-ul însuşi este spiralat. Sau se poate întâmpla că v-a plăcut mult geometria ca elevi. Alegerea formei de implant nu o faceţi în mod conştient. În deplină cunoştinţă de cauză însă vă alegeţi felul de a trăi. Ea evoluează în permanenţă. fără ca măcar să părăsiţi planeta—veţi reuşi să integraţi implantul. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 91 angels-heaven. unitatea şi plenitudinea. dar şi călătoria spre Universul înconjurător nu au sfârşit. Aşa accesaţi formele respective. vi se va părea că o cunoaşteţi bine.spectaculos. este un semn că ele va ajută. Spirala vă descuie propriul vostru interior. căruia îi corespund structuri specifice din Limbajul Luminii. După primirea primului implant vor urma altele şi altele. Aveţi toate şansele de a intra în posesia acestei biblioteci nepreţuite clin voi în cursul acestei vieţi şi tot atunci vă veţi deprinde să o interpretaţi. Vizualizaţi apropierea unei asemenea forţe colosale. Cei dornici într-adevăr să se convingă că nu există limite vor prelua structura Merkabah şi se vor putea deplasa oriunde în lume cu ajutorul ci. Vă veţi da seama la ce ne referim. iar Limbajul Luminii se articulează din spiralarea filamentelor fotocodificate.org ingerii-cerului. Măiestria stă în a face atât călătoria interioară cât şi pe cea exterioară şi să fiţi conştienţi în acelaşi timp că ele se contopesc.acceptaţi mai mult ca „miracolele" să intervină în existenţa cotidiană. extrem de răspândită pe suprafaţa Pământului. Nu este inserţia cea mai spectaculoasă prin simplul motiv că nu există distincţia comun . Celulele corporale conţin istoria netrunchiată a Universului. Multe nici măcar nu au nume. Veţi găsi spirala în multe dimensiuni. astfel încât să menţină continuitatea conştiinţei. Ascunse adânc în junglă. Zi de zi acordaţi importanţă altor şi altor lucruri. Dacă doriţi să aflaţi forma implantului. Dacă vreţi să vină într-adevăr. uneori îngropate sub movile de pământ. Veţi primi exact implantul care se potriveşte cel mai bine dezvoltării voastre în acel moment. deşi sunt încă locuitori ai planetei. În geometria Limbajului de Lumină. Dar evoluţia alături de ca vă va face să înţelegeţi că are atât de multe dimensiuni încât v-aţi putea petrece tot timpul din lume—ca să folosim o expresie a voastră—cercetând-o. Formele cunoscute se vor transforma mai târziu în figuri pe care conştiinţa nu le poate cuprinde deocamdată. Intraţi în horă.ro . Specia umană are capacitatea de a se manifesta în cele două direcţii. piramidele se sustrag cunoaşterii umane. Când visaţi forme geometrice. Mulţi veţi debuta cu implantul circular. Vă integraţi astfel spiralei universale prin care circulă adevărul. dat fiind că v-aţi familiarizat timp de mai multe existenţe cu această formă geometrică. Alţii veţi alege structura piramidală. să-l simţiţi în corpurile voastre—să vă dezlănţuiţi conştiinţa şi să o purtaţi în toate călătoriile pe care le faceţi. forma divină. Este un alt fel de a înţelege că drumul spre interiorul vostru. Contopirea energiilor va atrage în cele din urmă întreg alfabetul luminii către fiinţa voastră şi el vă va învăţa. deşi nu ştiţi decât un aspect al ei. Aveţi impresia că din punct de vedere geografic. însă multe lucruri alunecă dintr-o realitate într-alta şi vă scapă. Încorporarea spiralei e numai un pas din îndelungata călătorie. Aceste forme le regăsiţi oriunde v-aţi utia în jur.

cercurile din lanuri sunt trasate cu ajutorul unor ultrasunete pe care urechea omului nu le poate detecta. De aceea. Pe fiecare astfel de sistem se fundamentează câte un univers. Vremurile de haos şi confuzie s-au instaurat după disputa dintre zeii creatori. Inteligenţa pătrunde sub formă de valuri şi creează forme geometrice pe Pământ. aşa că lumina şi întunericul fac parte din Creator. aşa că trebuie să vă deprindeţi cu utilizarea tuturor formelor din jurul vostru. Vă simţiţi mai bine când dormiţi în mijlocul camerei decât dacă aveţi patul înţepenit într-un unghi de nouăzeci de grade. În mijlocul camerei fiind. E modul de creare şi transmitere a energiilor. însă geometria lui nu a fost înţeleasă de ceilalţi. în urmă cu zece până la douăsprezece mii de ani. energiile vor putea trece din nou de portaluri pentru a atinge planeta. inteligenţa poate îmbrăca orice altă formă şi cel mai adesea ea se înfăţişează ca o undă.ro . Secretul Marii Piramide se ascunde în folosirea specială a formelor şi a unghiurilor. Veţi ajunge să construiţi case după forme geometrice complexe. Nu ne referim la o navă cosmică oarecare. Adeseori. Războaie incredibile au fost duse şi vestigiile lor au rămas ca zone aride pe toată faţă Pământului. lumina trebuie să-şi încorporeze şi partea întunecată. fiindcă se creează un blocaj energetic. Chiar dacă unele cercuri au fost produse de nave. energia vă înconjoară clin toate părţile. fiindcă trebuie să înveţe cum să se accepte în toate aspectele ei. Cercurile şi toate celelalte desene din lanurile de cereale vi se par lipsite de înţeles. De fapt. Creatorul Prim este în egală măsura în toate. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 92 angels-heaven. Toate simbolurile vor stabili o nouă frecvenţă şi de aceea se vor înmulţi.geometric. sumă a experienţelor care transmit cantităţi enorme de informaţie. ea este esenţă a frecvenţei şi se materializează în forme geometrice. nicidecum procese sau acţiuni. Energiile erau discriminate înainte ca parte bărbătească şi parte femeiască. pentru a îşi regăsi comoara din ei. Energia se acumulează în unghiuri şi în forme. autonome în sfera activităţii.Formele geometrice din care se compune Limbajul Luminii provin din experienţele celor care au mai trăit pe planetă şi care au sfidat cutumele omenirii. cum sunteţi şi voi activi în propriul corp. iar lumina este ghidată către planetă. Geometria înseamnă inteligenţă superioară. În ultimul val de războaie. Timpul a venit. Multe din locuinţele Pleiadienilor au forme necunoscute pentru voi. Timpul a unit evenimentele. Entităţile acestea au o existenţă de sine stătătoare într-un sistem lingvistico . Terra au fost închisă din cauză că susţinătorii Luminii au fost înfrânţi. sau povestea. manifestată cu ajutorul limbajului formelor. Se vor transforma în triunghiuri. Pitagora începuse să-i înţeleagă esenţa. sau chiar limba sunt gravate aşadar pe suprafaţa Pământului. Mult timp planeta a fost izolată şi declarată zonă în carantină din cauza forţelor care se războiau aici. Va veni acea vreme când un flux gigantic de energie va mătura întreaga planetă. menite să implementeze formele lingvistice. linii şi o mulţime de alte desene. Astrologia dovedeşte că unghiurile manifestă energii şi că unele evenimente sunt condiţionate strict de apariţia unor unghiuri precise. formele din lanuri sunt circulare. Realitatea tridimensională oferă deschiderea multor portaluri.org ingerii-cerului. Inteligenţa e dincolo de cuvântul vorbit şi de cel scris. La fel e şi cu formele. Toate aceste imprimări sunt frecvenţe. de unde diverse entităţi vin şi vă vizitează frecvent în această perioadă. După trecerea unui anumit ciclu de la ultimul şir de războaie. care în puterea nopţii aterizează pentru a lăsa cercuri în lanul de porumb şi apoi pleacă în mare viteză. fără să vă limitaţi la pătrate şi dreptunghiuri. Cântecul. Lumina nu iese triumfătoare de fiecare dată. pentru că se subînţelege faptul că formele şi unghiurile reţin energiile. Veţi mai descoperi şi puterile speciale ale diferitelor unghiuri şi chiar starea de disconfort pe care v-o provoacă unele. Au evoluat mai departe în structuri geometrice.

care pot fi modulate şi modificate. Dar ele sunt mult mai interesante. Cu alte cuvinte. Ştim că emisiunile de ştiri vor pregăti anunţuri despre cercurile din lanuri. ele forţează deplasarea realităţii. cum s-au putut traduce hieroglifele inscripţionate pe piatra de la Rosetta. Noi mai glumim când auzim de ei. Forţează o societate orientată spre logică să recunoască ceva absurd. Le găsiţi chiar şi în Statele Unite. Vă vor susţine când vă va fi greu în noua postură de comutatori ai frecventei. Şi ele. Mulţi au intrat în hibernare. într-un mod amuzant şi evident. din moment ce aceasta din urmă infirmă existenţe lor chiar ca probabilitate. Marea Britanie este de-a dreptul înspăimântată de ele. teritoriul insulelor britanice este presărat cu spirale megalitice şi cu siluete din piatră care au modelat profund capacităţile intuitive ale localnicilor. Va fi interesant. Grafiile terestre sunt rezultatul evoluţiei conştiinţei. În cursul miliardelor de ani în care Pământul s-a aflat pe orbită. Cercurile din lan depăşesc logica omenească.ro . Ele forţează depăşirea limitelor. la rândul ei. Formele care se deschid la suprafaţa Pământului sunt porţi. Însă altfel le-ar înţelege cunoscătorii limbii secrete sacerdotale. s-ar activa instantaneu. Dar ele se manifestă ca unde magnetice cu frecvenţă proprie. Numai că limbajul nu este prezent în întregime pe Terra. şi toate celelalte pictograme gravate în piatră sunt produsul aceleiaşi inteligenţe planetare. cu ajutorul ei. inscripţii energetice. Majoritatea cercetătorilor în domeniul cercurilor din lan gândesc în loc să simtă cercurile. deşi i-ar plăcea. Formele se leagă unele de altele. Fenomenul este. Formele evidenţiate pe planetă vă vor fi de un mare ajutor în manipularea frecvenţei şi în traiul întru lumină. Să ştiţi că o evoluţie îndelungată dezvoltă un uimitor simţ al umorului. Este doar o mică parte a puterii desenelor din lanuri. Multe au fost trasate de aşa-numiţii Maeştri Desăvârşiţi. aşa vor putea fi şi ele interpretate. Evidenţiază informaţia într-un mod subtil. Oamenii s-ar tulbura profund dacă ar vedea nave neidentificate aterizând în diverse MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 93 angels-heaven. Au inteligenţă proprie şi. iar limba zeilor creatori exprimă.Cele mai multe au fost zărite în Anglia şi prin Europa. se vor uni într-o reţea care să cuprindă planeta. De aceea forţează extensia viziunii asupra realităţii. lipsit de logică.org ingerii-cerului. deşi mulţi vor sa credem că ele nu există. un mesaj propriu pornind de la aceeaşi bază scriptică. Au sosit pe aceste meleaguri datorită spiralelor care le atrag înspre planetă. Se insinuează în realitate pentru a vă dovedi că mintea raţională nu poate deţine controlul asupra tuturor informaţiilor. Formele geometrice se aseamănă hieroglifelor. De fiecare dată când realitatea parc inexplicabilă se deschide o nişă în cadrul conştiinţei. Dar sunt şi pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice şi în America de Sud. fără să ameninţe în vreun fel viziunea asupra realităţii. centrii aceştia s-au îngropat adânc. Chiar şi aşa. Cercurile există din mai multe motive. Cercurile de pe câmpuri sunt expresii fenomenologice ale conştiinţei. pe care nimeni nu-l poate desluşi deocamdată. În primul rând. astfel că. Evenimentele se întâmplă pentru a intersecta conştiinţa celorlalţi oameni. Matricea se va auto-regla pe frecvenţa care susţine evoluţia omenirii. susţinând preeminenţa afectivităţii în raport cu gândirea. Sunt plasate pe continente diferite şi alcătuiesc o Centură de frecvenţe care va activa matricea terestră. Ei întrezăresc partea amuzantă a tuturor lucrurilor. Am mai menţionat că formele geometrice conţin o inteligenţă intrinsecă. din simplul motiv că britanicii au o conştiinţă orientată spre logică. dacă ar fi imprimate simultan pe un câmp oarecare. Atunci să-i vedem cât le mai pot ascunde. dar unii sunt readuşi la viaţă fiindcă sigiliul care izola planeta a fost rupt.

locaţii. angelysveta. aducânduvă la un alt nivel. soseşte şi ajutorul din afară care va edifica alte zone cu frecvenţă identică. Nu vedeţi cum se joacă energiile cu voi? Trebuie să faceţi anumite lucruri pentru a înţelege. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 94 angels-heaven. Dar când porumbul se culcă la pământ în cercuri concentrice. Cu alte cuvinte. Vă ocupaţi de el şi îl menţineţi la un nivel ridicat.ru Limbajul se dezvăluie planetei sub formă de poveste—o unitate de informaţie cu frecvenţă proprie care vă ajută să menţineţi frecvenţa proprie." Formele geometrice vă ajută să trimiteţi frecvenţa oriunde şi să menţineţi un flux constant. Odată ce aceasta a atins un anumit nivel. fără a se rupe sau usca.org ingerii-cerului. nu e un lucru chiar atât de grav. Într-o bună zi. să zicem Că v-aţi deschide un restaurant şi s-ar stârni mare vâlvă.ro . Sunteţi monitorizaţi în permanenţă. apare cineva care vă propune: „Ce-ai zice să ne extindem? Să ajungem peste tot. oferind mâncare foarte bună. fără a vă supraîncărca circuitele. prin intermediul unor dipozitive care urmăresc evoluţia şi locaţia conştiinţei. Trezirea voastră îi ajută pe alţii să vă identifice şi să vă recunoască.

călugării au păstrat craniile maeştrilor. fiindcă percepeţi lumina cu ochii şi sunetul cu urechile. structurile cristaline sunt aidoma computerelor holografice: transmit omului evoluat sau celui conectat pe frecvenţa lor o cantitate gigantica de informaţie. poţi. La fel. le deschideţi acestora căi de acces a informaţiei către propriul corp. Datorită acestor zone perceptive diferite. nu aţi fi în siguranţă din cauza celor din jur. ankh-ul. fiindcă structura scheletului prezenta sensibilitate la frecvenţe. Îl foloseau doar cei capabili să menţină frecvenţele şi să controleze cu ajutorul lor realitatea. În anumite zone din Tibet. Planeta nu e încă pregătită ca o astfel de putere să fie încredinţată oricui. In Egiptul antic. Astfel de practici se vor înmulţi în perioadele următoare. în acest deceniu. Toate le veţi primi când o să vă arătaţi destul de înţelepţi pentru ele. care reuşiseră să depăşească mai multe realităţi erau lăsaţi neînmormântaţi.org ingerii-cerului. Cei care utilizaţi sunetul când trataţi alte persoane. Dacă v-aţi dovedi dibăcia. barierele corpului dispar şi permit accesul liber al informaţiei. Poate aveţi impresia că sunetul şi lumina sunt două fenomene complet separate. trebuie să vă demonstraţi integritatea. prin sunete. Ţin ascunse în mare taină. deoarece e parte din lumină. Ca Păstrători ai Frecvenţei. care determină astfel anumite alinieri ale informaţiei la nivel molecular. Înainte să învăţaţi cum să folosiţi sunetele asemeni egiptenilor antici. acolo unde genealogiile monastice datează de mii de ani. De fapt. sunetul se scurge în pământ şi afectează vibraţiile planetei. Ankh-ul seamănă cu un diapazon şi e bun conducător de sunete. Sunetul este un instrument care vă ajută mult la transformare. Sunt în formă de craniu pentru a vă determina să vă înţelegeţi propriul craniu şi importanţa oaselor voastre. îndeosebi locurile sacre. ceea ce vă încurajăm să deveniţi. Dacă intri într-o asemenea încăpere.(18) Simfonii ale conştiinţei Lumina vă informează. ele se întrepătrund în profunzime. care s-ar năpusti să profite de darul pe care-l aveţi. veţi rămâne uimiţi de ce veţi percepe ca rezultat al exerciţiilor de simfonie a conştiinţei. Maeştri tibetani defuncţi. vi se pare normal ca şi lumina să fie separată de sunet. Craniile predecesorilor. Aşa exersau şi şcolile de Mistere din vechime şi se dovedeşte a fi o tehnică extrem de eficientă când e practicată în grup. Prin exerciţiu veţi învăţa să cultivaţi energia astfel încât să obţineţi MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 95 angels-heaven. precipită moleculele şi rearanjează realităţile. Acordarea mai multor indivizi pe aceeaşi frecvenţă Vă va demonstra ce puteri incredibile aveţi. Aşa era întrebuinţat în vechime. Concentraţi-vă. era de fapt un modulator de frecvenţă. trebuie să învăţaţi modularea frecvenţei prin intermediul sunetului. O mare parte din structurile edificate în trecutul planetei. la întâmplare. păstrează informaţia stocată în piatră. Este unda care pătrunde prin orice substanţă. Şi sunetul este un mijloc de transport pentru informaţie. limpeziţi-vă gândurile şi lăsaţi undele să vă traverseze.ro . Vă înaltă întrucât informaţia vă face să vă simţiţi puternici. Mai departe. în camere şi cripte secrete. informaţia este stocată în corpul fiecăruia în structura osoasă. Se împletesc una în jurul celeilalte şi conduc informaţia spre receptor. simbolul vieţii. Peste câţiva ani. Cooperarea cu sunetul poate debuta sub formă de „joacă" în propriul corp. Informaţia se acumulează în os şi în piatră. să se descompună în mod natural. Veţi fi supuşi unui test iniţiatic unde trebuie să dovediţi că sunteţi capabili să manipulaţi această putere. La contactul cu anumite sunete. să accesezi inteligenţele care au ocupat odinioară acele cranii. Ştiţi ce scop au craniile de cristal? În general.

Veţi ajunge departe dacă folosiţi sunetul corespunzători. Simţiţi mişcarea şi limbajul sunetului când vă mişcaţi corpul sau doar o mână. La fel şi cu voi: când mai mulţi scoateţi aceleaşi sunete deodată. Iar mai târziu. conductorul care menţine tranzitul către chakrele extra-corporale. fiindcă erau singurii într-o epocă a întunericului care puteau desluşi armoniile sonore. oboaie şi tube pe viitor. Datorită sentimentelor pe care le iscă. Printr-o călăuzire constantă îi puteţi înţelege. Dacă aţi putea să vă reprezentaţi sunetul. Corpul caută frecvenţa după care tânjea şi pe care sunetul i-a oferit-o. sau să vă pierdeţi subit entuziasmul.org ingerii-cerului. de pildă Beethoven sau Mozart. de care să profite energia. Sunetul activează stări afective intense. ca să se manifeste prin voi pe Terra. Afectivitatea este o vibraţie. potenţialul sunetului nu puteţi decât să-l întrezăriţi la început. Este blocată între limitele eului şi refuză să-şi recunoască alte teritorii. afectivitatea vă dezvăluie cele mai diverse stări de conştiinţă. Creaţi o ocazie. În unele realităţi. E ca şi cum aţi da o unealtă foarte eficientă unui copil. Sunetul este vehiculul. pe care acesta o acceptă instantaneu. Veţi ajunge să descoperiţi fără niciun ajutor miracolele pe care sunetul le poate înfăptui. Ia gândiţi-vă cum se reflectă sunetul pe stadioane sau în aulele academice. Oamenii vor deveni instrumente. vă amintiţi de corpul luminos. De fapt. La fel. harpe. Frecvenţa este legată de evoluţia catenelor intra-nucleare. ca să nu intervină vreun accident. dacă se armonizează cu sunetul. Îngăduiţi ca instrumentele voastre corporale să fie parcurse de energii sonore. Sunetul va evolua. Renunţaţi la ideile preconcepute şi primiţi diferite melodii şi energii care să vă invadeze corpul. reuşeau să stabilizeze informaţia prin sunet. sunetul se dezvăluie vederii. uneori însă şi stări de tristeţe copleşitoare. simţiţi cum forţele şi energiile vitale se manifestă prin intermediul corpul ui vostru. Simţiţi la nivelul corpului o bucurie imensă. tot aşa permiteţi şi voi vibraţiei să însufleţească planeta prin voi. Daţi naştere la ceva inedit. acestea din urmă vor emite game sonore din cele mai diverse.propriul ankh. Are un limbaj şi o formă proprii. Însă sentimentele vă ajută să recunoaşteţi celelalte zone. Armoniile sonore determină activarea corpului. chiar dacă numai în subconştientul uman. Sunetul are o frecvenţă specifică recunoscută de corp. Marii muzicieni. îşi va descoperi şi educa creativitatea. aţi rămâne fermecaţi la vederea lui.ro . Veţi fi din ce în ce mai îndrăzneţi în creativitatea prin sunet. Deveniţi canale de transfer. Ei vor fi flaute. Fără să-i cunoaşteţi întrebuinţarea. în lipsa oricărui alt mijloc logic de acces. v-aţi juca fără să cunoaşteţi implicaţiile reale ale folosirii ei. Când sunetele le străbat corpurile. Energiile se amplifică treptat. Puteţi simţi bogăţia acestei forme de comunicare şi multidimensionalitatea Universului ori de câte ori simţiţi mişcarea sunetului. de profunda dragoste cosmică şi de alte lumi. piane. Dacă permiteţi sunetului să vă parcurgă corpul. iar sunetul vă pune în relaţie nemijlocită cu afectivitatea. veţi regăsi frecvenţa îndelung căutată. amploarea. Doar afectivitatea vă apropie de ele. Fizic. Logica nu dezvăluie stări ale conştiinţei întrucât se îndârjeşte să accepte o identitate unică. undele vibratorii joase au fost orientate înspre aceşti receptori geniali. fiindcă ele sunt nişte detectoare extrem de precise. Pentru a menţine amintirea vie. După cum vehiculul nostru uman ne permite să vă vizităm realitatea prin corpul ci. deci cu descifrarea informaţiei. fără ca persoana în cauză să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 96 angels-heaven. din neglijenţă sau neştiinţă. aşa că-i arătaţi cum să modeleze biluţe şi bastonaşe şi va înţelege câte se pot face cu plastilina. va creaţi singuri o ambianţă sonoră. Daţi-i unui copil pentru prima oară plastilină şi nu va şti ce să-i facă. Reacţiile mulţimii creează un zgomot de fond. Prin energiile pe care le reuniţi sub termenul de afectivitate puteţi interpreta semnele şi definiţiile.

rămâneţi devastaţi. Este ţinută prizonieră. Ce simţiţi în momentul în care sirenele încep să sune prin oraş? Frică. poate fi atins extazul. Dansurile şamanice. după încheierea armoniilor. El se străduieşte să categorisească totul. Sunetul vă duce în zone unde intelectul nu mai face faţă. ingerii-cerului. Doar anumite combinaţii de sunete. accesaţi o inteligenţă colectivă care individual vă era inaccesibilă. Aţi întâlnit desigur relatarea biblică a prăbuşirii Ierihonului. cu ajutorul respiraţiei. sub forma emisiei pe această frecvenţă. vă hipnotizează şi vă ţine captive conştiinţa şi inteligenţa. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 97 angels-heaven. Folosirea lui greşită poate fi intenţionată. Dacă nu vă este mintea limpede. Va porni de la voi. fiindcă au puteri nemaiauzite. Tăcerea prelungită. Spiritul interpretează. Energia astfel rezultată poate fi orientată în orice direcţie. Intenţiile voastre faţă de sunet sunt. Invocaţiile războinice erau adresate forţelor metafizice. Frecvenţa se manifestă asemeni unui blocaj. determină absorbţia intra-corporală a frecvenţelor şi.ro În al doilea rând. adunând frecvenţele una peste alta. Ia mai gândiţi-vă la televizoare şi la toate celelalte sunete pe care le emit aparatele electrice. desigur. De parcă aceasta din urmă nu poate să se integreze nici unei realităţi. zgâlţâielile şi mişcările în cerc creează astfel de energii. Evreii au înconjurat zile de-a rândul zidurile oraşului. Când descoperiţi ce puteri vă conferă. Războinicii foloseau astfel de sunete împotriva inamicilor deschizând portaluri prin care energia se înmagazina într-o coloană înaltă. în primul rând. Într-un mod grosolan. incantaţiile în cerc erau practicate înaintea oricărei bătălii. Armoniile provoacă modificări. În memoria celulară sunt mărturii ale puterilor sonore şi când le conştientizaţi. Este proiectul la care lucraţi în prezent. prin structura corporală.org ingerii-cerului. de asemeni. Rămâne subjugată. Toţi cei care vin în contact cu sunetul află că trebuie să fii responsabil când îl foloseşti. va reuşi să evolueze. trebuie să ştiţi că sunetul precipită energiile. în sensul că deschid porţi. extrem de relevante.conştient în proces. iar sunetul va călători din ce în ce mai departe. simţiţi o senzaţie de disconfort. Sunetul emis printr-o mişcare circulară sau din circumferinţa stâlpului de lumină formează o coloană care străpunge orice mediu. Este una din întrebuinţările aberante ale sunetului şi vă modifică frecvenţele. rămâne experienţa directă ca să luaţi contact cu el. Trebuie. Vă împiedică să vă concentraţi atenţia asupra oricărei alte activităţi. Cuvântul magic este armonie. La auzul acestor incantaţii războinice. În triburile războinice. deblochează informaţia şi frecvenţele inteligenţei. care vă rosteşte răspicat vrerea. sunetul se va torsiona şi îşi va amplifica impactul de două sau chiar patru ori. Este o experienţă profundă. iar oamenii sunt simpli ascultători ai simfoniilor pe care ei înşişi le creează. Reprezintă un salt imens la nivelul conştiinţei. Emiţătorii cunosc efectele sunetului asupra psihicului uman. fiindcă sunetul are puteri nemărginite. astfel încât să nu se mai integreze în nici o altă realitate. Dacă planeta întreagă va crea o armonie în gândire. pentru că prin sunet se blochează frecvenţa conştiinţei. Ridică o coloană de unde. Armoniile rezultate vor servi multor lucrări. însă sunetul scapă oricărei clasificări. Poate să genereze explozii sau chiar să distrugă şi să refacă realităţi.ro . Unii rămâneţi înmărmuriţi când vă auziţi vocea. Se va transforma într-un dor nespus de a readuce armonia speciei umane—revenirea la puterea psihicului colectiv şi a învigorării simultane a tuturor indivizilor. îl puteţi întrebuinţa ca să-i manipulaţi pe alţii. Aceasta a presat din exterior zidurile şi a determinat distrugerea lor. zornăitul diverselor instrumente. cu rugămintea de a-i însoţi pe luptători pe câmpul de bătălie. să ştiţi ce vreţi. Iar atunci când vă alăturaţi vocea unui grup. Dar trebuie să fiţi atenţi să menţineţi o linişte perfectă la încheierea simfoniei. insinuate. creând şi amplificând astfel o undă sonoră în jurul cetăţii.

haos şi tulburare numai când auziţi că sunteţi manipulaţi. Cei care ascultă de ghizii spirituali. Mintea şi gândurile vă călăuzesc experienţele indiferent de metoda şi tehnologia întrebuinţate. pentru a modifica vechile frecvenţe prin puterea sunetului vostru. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 98 angels-heaven. trăiesc într-o stare de simbioză cu corespondenţii lor din alte dimensiuni.org ingerii-cerului.Ne deranjează să vedem câte forme de control al frecvenţei vă împresoară şi vă domină. se armonizează cu aceştia şi cu lumina. Stabiliţi punţi de lumină şi emiteri fascicule luminoase care menţin deschise portalurile.ro . Vor evolua. Vă provoacă stări de mânie. Fiţi încrezători că nu sunteţi neputincioşi şi că mintea: este izvorul nesecat de creativitate. Scopul ultim al fiecăruia este evoluţia şi eliberarea. mult mai repede cei care înţeleg chemarea de a folosi sunetul în lucrarea lor şi care recunosc chemarea spre evoluţie. Voi veţi fi solicitaţi să îi reprezentaţi pe ceilalţi. nelinişte. colectivele conştiinţelor planetare. Şi noi vă împărtăşim nemulţumirea din mai multe motive.

Vi se pare că parte a nemulţumirilor din prezent au de-a face cu velnicul conflict bărbat—femeie. unde să vă dovediţi priceperea de a-i învăţa ce ştiţi pe cei din jur. Descoperiţi cu surprindere că aveţi nevoie de corpul emoţional. E momentul să conştientizaţi asprimea vremurilor pe care le trăiţi. care v-au inoculat paradigmele separaţioniste şi v-au instigat cu ajutorul frecvenţelor din motive proprii. Fiindcă arc în alcătuire toate clementele posibile. Procedaţi astfel pentru a înţelege masele şi a trasfera energie către ele. Timpul pe care îl petrecem cu voi va trebui răscumpărat prin teste severe. nu vă însănătoşiţi doar voi. în calitate de membri ai Familiei de Lumină. trebuie să eliminaţi structurile separaţioniste ale trecutului. Ca să spulberaţi paradigmele trecutului. Nu vă mai cramponaţi pe diferenţe şi pe aşa-zisul conflict dintre sexe. Ca să vă arătăm cât de fragmentaţi vă simţiţi. De oricare separaţie ar fi vorba—genetică sau rasială—trebuie să o eradicaţi. Vibraţiile masculine au preluat conducerea recent. vă arătăm acea stare de separaţie pe care aţi scos-o inconştienţi în afara fiinţei voastre. De felul lor. care i-a adus pe bărbaţi şi femei într-un conflict puternic.ro . A fost pusă la cale de zeii cuceritori care au supus planeta şi au preluat controlul asupra realităţii—hrănindu-se. cei care vă împingeau să vă revoltaţi unii împotriva celorlalţi.(19) Aprinderea flăcării lăuntrice Planeta îşi caută în permanenţă echilibrul. Eliberaţi-vă de dramele personale şi desluşiţi simbolismul din spatele lor. îndeosebi psihicul colectiv. Zeii cuceritori au fost instigatorii. în fond? Zeii cuceritori. Afectivitatea vă deschide porţile cunoaşterii aprofundate. Care este victima? Cine arc dreptate şi cine greşeşte? Dar ce spune drama din fiinţa fiecăruia? Ce e această oglindă din afară care reflectă ce se petrece în voi? Accesul în celelalte dimensiuni nu poate fi realizat fără contopirea dintre bărbat şi femeie. Închipuiţi-vă ca entitate feminină în căutarea propriei identităţi şi veţi observa că identitatea masculină vi se opune în permanenţă. Schisma le-a servit de minune prin haosul iscat. ca să ajungeţi la plenitudine. Prin orice vindecare. Ca să-şi consolideze puterea. cu atât apărea un potenţial mai marc de energie afectivă. dar după schismă nu le-au mai luat în consideraţie. Şi bărbaţii s-au slujit de nenumărate ori de intuiţie şi afectivitate. în situaţii cheie. Cu cât erau mai mulţi implicaţi în evenimente. menţinându-se în viaţă şi profitând de tulburările generatoare de afectivitate. pe cele multidimensionale şi pe cele masculine şi feminine. care să permită reîntregirea fiinţei proprii. Plenitudinea vă va deschide privelişti pe care nici măcar nu vi le-aţi imaginat. De ce s-a produs? Dintr-o înscenare. armonia aceasta încorporează eurile extraterestre. Vă sunt necesare toate dacă vreţi să supravieţuiţi şi să înţelegeţi frământările actuale ale planetei. care trece mai întâi prin voi. Scopul pentru care aţi ajuns pe planetă este de a vă infiltra. Trebuie să găsiţi o cale să le împăcaţi pe ambele în interiorul fiinţei MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 99 angels-heaven. Sunteţi fiinţe plenare şi abia vă dumiriţi de însemnătatea acestui fapt. în urmă cu aproximativ cinci milenii. după cum aveţi nevoie în egală măsură de feminitatea şi masculinitatea interioară.org ingerii-cerului. ci şi întreaga specie. Cine vă desparte. femeile se folosesc de intuiţie şi afectivitate. Nimeni şi nimic nu vă împiedică să vă manifestaţi. angajament pe care cu toţii vi l-aţi luat. A fost o separare profundă. Nu vă fie teamă să vă exteriorizaţi trăirile. s-au dezis complet de puterea anterioară: mişcarea matriarhală şi feminitatea. Planeta a ajuns să fie supusă la tot felul de planuri şi acţiuni menite să suresciteze din ce în ce mai tare afectivitatea.

org ingerii-cerului. se obişnuieşte ca tatăl ei să o cedeze viitorului soţ.ro . Trebuie să preluaţi controlul asupra propriei existenţe. Nici părinţii. dimpotrivă. fiecare partener are idei preconcepute despre cum trebuie să se comporte celălalt. vă discreditaţi şi vă consideraţi. Deseori vi se întâmplă să vă cufundaţi atât de profund în experienţa umană. Cu alte cuvinte. Multe dintre vechile cutume de relaţionare vă irită acum. Relaţionarea este cooperare. Este o cooperare a frecvenţelor acceptată reciproc. Sunteţi obligaţi să acoperiţi întreg spectrul experienţelor umane. sunteţi aici să suferiţi transformări în numele întregii specii. veţi transmite noi vibraţii întru împăcarea femeilor şi a bărbaţilor. accelerat. Stabiliţivă pentru voi înşivă la ce vă aşteptaţi de la o relaţie. sau o fuziune a modulării de frecvenţă. Dacă reuşiţi asta. Ori de câte ori simţiţi că vă reuşeşte ceva. Sinele duce o luptă interioară. veţi începe cu propria viaţă şi familie. pe care le consideraţi cele mai stimulatoare. În cadrul experienţei colective i purtaţi cu toţii energii eliberatoare. Dacă renunţaţi să vă mai ataşaţi atât de strâns de drame. încât uitaţi adevărata identitate. personajele masculine iau toate deciziile. şi sunt mulţi în situaţia voastră. nici partenerii nu au vreun drept asupra voastră. Sunteţi acum creaturi a căror evoluţie a fost blocată printr-o frecvenţă şi aveţi misiunea de a readuce oamenii în punctul în care îşi pot relua. Desigur. unde autonomia să vă aparţină în întregime. ca membri ai Familiei de Lumină—instrumentele personale—din domenii care se apropie cel mai mult de conştiinţa individuală. Schimbarea trebuie să aducă şi extinderea spaţiului în junii fiecăruia. Nu ignoraţi progresele pe care le faceţi. de fapt.voastre. vor trece automat în lumea ce vă înconjoară. printre Oameni. Rezultatul îndelungatelor călătorii este că vreţi să îndepărtaţi dominaţia bărbatului asupra femeii. Reîntregirea vă va demonstra că realitatea nu se scindează. ca să mai uşuraţi lucrurile pe termen lung. pe voi înşivă şi pe ceilalţi. toate tind să se unifice la nivel experimental. Li se întâmplă tuturor. Misiunea voastră este să generalizaţi pentru toată planeta eliberarea frecvenţelor. La căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. ca şi când vi s-ar întâmpla numai vouă. Veţi redefini conceptul de relaţionare şi cooperare. a avea o relaţie implică în cele mai multe cazuri o stare de dominare. tot ce trebuie modificat. transformarea fiinţei lor. Adevăratul conflict se duce între bărbatul şi femeia din fiecare din voi. Din păcate. Nu este bine să trataţi totul la nivel personal. ca să aflaţi. De fapt. de-a face cu o pluralitate de energii. Veţi înţelege că aveţi. nedemni când vă evaluaţi activitatea. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 100 angels-heaven. În toleranţa reciprocă dintre partea masculină şi cea feminină veţi găsi puterea de a vă îngădui între voi ca indivizi pe toată suprafaţa Pământului şi chiar în întreg Universul. Tocmai fiindcă sunteţi membri ai Familiei. Vă legaţi de celălalt după cum energiile voastre rezonează. Ca membri ai Familiei de Lumină. trebuie să vă îndepărtaţi de Ea ca să vă apropiaţi de oameni. Dar toate trebuie să se petreacă într-o comunicare veşnic deschisă. nu e un sentiment gratuit. Sunt atuurile voastre. când descoperiţi frecvenţele libere. Dacă vor fuziona în interior. pe fondul unor sciziuni externe din ce în ce mai dese. chiar dacă rămâneţi constanţi în relaţiile cu ceilalţi. Iar în cursul acestor eliberări cel mai bine ar fi să învăţaţi să fiţi liberi. Fiţi blânzi şi generoşi cu voi înşivă. Mai bine v-aţi evalua rezultatele. În orice relaţie. Nu vă pricepeţi încă să îi reuniţi. Blocajul evolutiv prin frecvenţă şi manipulare genetică se manifestă prin îngustarea drastică a frecvenţei de emisie. De aici şi individualitatea fiecăruia. cât de adânc împlântat este sentimentul nevolniciei şi cât s-a îndepărtat energia Zeiţei de conştiinţa speciei. începând cu nivelul celular. vă veţi simţi eliberaţi. cu relaţiile cu apropiaţii voştri.

Sugerăm ca vibraţia masculină—dar şi cea feminină care îşi foloseşte aspectul masculin—să accepte sentimentele ca expresie a sexualităţii. ca parte a dublei flăcări. localizată în penis. Ce naiba. Centrul simţirii nu a mai fost activat la bărbat Totul e parte din experimentul care se desfăşoară în ultimii patru — cinci mii de ani. Vremurile schimbării le vor permite femeilor să vorbească. o preţuieşti mult fiindcă ajungi să o cunoşti în profunzime. Majoritatea culturilor arhaice pământene. a fost de acord să renunţe la ambele— femeia ca şi conştiinţă feminină. partenerul pe care îl căutaţi va fi. Acum e momentul. Femeile au energiile la nivelul gâtului. Ne referim la evoluţia conştiinţei. Bărbaţilor le vine foarte greu să înţeleagă femeile. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 101 angels-heaven. nu numai ca entitate fizică. Aţi făcut diverse experimente cu conştiinţa şi aţi descoperit ce funcţionează mai bine. te vom îngriji la spital şi vom da şi ceva bani. stimularea va deschide noi frecvenţe în fiecare din voi. Doar după ce veţi învia flacăra dublă în voi. ea este şi purtătoare a afectivităţii. pune-ţi în pericol viaţa. Dadă nu poţi simţi viaţa. Energia bărbatului s-a blocat. nici nu o poţi preţui. Iar bărbaţii au ca sarcină să le înţeleagă pe femei şi pe ceilalţi bărbaţi simţind şi acceptând afectivitatea ca factor secund al sexualităţii. Stai drept şi trage pentru noi. Dacă te măcelăreşte careva. nuţi e de-ajunş?". Energia a fost înadins blocată la bărbaţi. fiindcă nu poţi da naştere fără să simţi nimic—doar dacă te alături mişcării patriarhale care dezvoltă medicamente care blochează simţurile. De aceea. Dar considerăm că energia părţii bărbăteşti pe toată suprafaţa Pământului a rămas la nivelul celei de-a doua chakre. făclia dublă nu mai este căutată ca partener extra-corporal. Astăzi. Lanţul supunerii. complet şi nu o persoană care să umple un gol pe care n-aţi reuşit să vi-l umpleţi singuri. purtătoare a magiei şi a intuiţiei. întrucât în urmă cu patru — cinci mii de ani au fost de acord să nu scoată un cuvânt despre magia şi intuiţia care erau în posesia lor. fiindcă viaţa iese din corpul femeii. pentru ca aceasta din urmă să profite şi să preia conducerea. Din punct de vedere electromagnetic. sursă a vieţii şi a creativităţii pe toată planeta. Mişcarea patriarhală din ultimele cinci milenii s-a îndepărtat de procesul naşterii ca să se preocupe de experimente ale războiului şi ale genocidului. Energia feminină. Dubla flacără înseamnă cele două părţi.org ingerii-cerului. s-a supus vibraţiei masculine. înţelepte în ceea ce priveşte viaţa. au fost feminine. iar bărbaţii se supun. în acelaşi corp. masculină şi feminină. Stimularea emoţională are nevoie de angajare şi de încredere afectivă. Bărbaţii tind să aibă mai multe blocaje decât femeile. pe care îl aveţi cu toţii. al renunţării benevole la putere se întregeşte astfel. Căutaţi emoţia în orice gest cât de mic. la rândul său. ci înţeleasă ca integrare a eurilor masculin şi feminin în plenitudinea sinelui.ro .Vibraţiile masculine renunţă la putere în egală măsură cu cele feminine. nu vă cramponaţi pe sexualitate gratuită şi stimulare corporală. Nu îi învinovăţim pentru asta. Frecvenţa sexualităţii vă va aminti de partea divină din fiecare. Vă deschideţi centri ai simţirii. parcurgând traseul dintre prima şi a doua chakră şi oprindu-se în dreptul celei din urmă. Femeia. Dar dacă o simţi şi participi la crearea şi la naşterea ei. indiferent de structura fizică. Trebuie să vă îndreptaţi privirea spre imaginea de ansamblu. Reţineţi că femeia aduce viaţa pe planetă. Societatea patriarhală s-a aflat sub influenţa aspectului masculin al sinelui. O predau guvernelor care îi duc cu zăhărelul: „Vino. îi înnebunesc pur şi simplu. pregătindu-vă pentru momentul în care flăcările vor arde laolaltă într-un corp.

Într-un corp feminin. Numai că multe femei au ajuns să-şi cenzureze centrul afectiv în procesul de deschidere a centrului vorbirii. Să înţeleagă ce înseamnă să fii puternic ca femeie. Este pasul următor pe care trebuie să-l facă bărbaţii ca să se echilibreze cu evoluţia femeilor. Femeile trebuie să îşi redefinească ideile de feminitate şi putere. Dar totul se îndreaptă spre stabilitate şi egalitate. lipsită de caracteristicile puterii masculine? Femeile s-au ascuns într-o carapace dură. care-i vor atinge pe toţi prin valuri de lumină. simte şi hrăneşte? Şi bărbaţii aveau energie de la Zeiţă. ca în cazul femeilor.ro . De pildă. să ucidă şi să domine întrucât nu a mai simţit nimic. Nu vă vom spune cum sau de ce fiindcă probabil nu veţi înţelege. Ce e atât de plăcut la un bărbat vulnerabil? Dar la o femeie independentă— versiunea feminină a puterii. fiindcă totul a fost atât de dureros.Bărbatul şi-a blocat centrul afectivităţii pentru a prelua conducerea pe Pământ. Asta se va întâmpla cu vibraţia masculină. Carapacea externă va dispărea. În Statele Unite. A ieşit în lume şi se simte puternică. dintr-o dată. Într-un anumit moment. a născătoarei şi a celei care deţine puterea sângelui—forţă vitală—şi care o poate reda Pământului au fost uitate de mult timp. Femeia simte că trebuie să trezească principiul feminin care stă ascuns în ea. Femeia şi-a deschis pentru prima oară gura în urmă cu treizeci de ani. un laborant realizează experimente pe un animal când. Unde sunt poveştile Zeiţei—cea care iubeşte. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 102 angels-heaven. Dar vă mai spunem că la venirea constantă a undelor se va petrece o evoluţie la unison a conştiinţei populaţiei. Este singură stăpână pe viaţa ei. Se întoarce cu spatele şi părăseşte laboratorul unde nu va reveni în veci.org ingerii-cerului. Aveţi nevoie de echilibru. Au început să se comporte exact ca bărbaţii. se trezeşte acum în voi toţi. centrul afectivităţii li se va deschide. A reuşit să ducă războaie. descoperind partea care o hrăneşte şi care o alimentează permenent cu viaţă. Poate să se plimbe acum fără voalul care-i acoperea faţa şi hotărăşte singură când şi cu cine să se mărite. frecvenţele se vor amplifica sesizabil. fiindcă astăzi bărbaţii sunt deja într-o stare de confuzie. Astfel se vor desfăşura ostilităţile. care le acoperă câmpurile energetice. Vorbim de evenimente colective. iar lumina corporală va iradia din inimă. Ori se va petrece paşnic. Nu va dura trei decenii. Am afirmat că vibraţia bărbaţilor se va transforma într-un interval de timp mic. Nici femeile nu vor scăpa de impact. care simte şi leagă vieţile una de alta. Energia feminină. Şi se temperează singură. pe care o venerau deopotrivă cu femeile. Va fi o schimbare rapidă pentru ei. Cât de curând. ori va fi deschis cu forţa. deoarece chakra din inimă se va deschide. pentru a-şi manifesta compasiunea pentru bărbaţii care încep să-şi manifeste afectivitatea. Femeia a convenit să-şi cenzureze centrul vorbirii pentru a-i permite bărbatului să preia controlul sistemului. Simte durerea pe care animalul o încearcă şi capătă oroare de experiment. şi bărbaţii îşi vor deschide centrul afectivităţii. Dar de-abia de acum înainte îşi vor amplifica adevărata capacitate afectivă. a ajuns să stăpânească principiul masculin din ea. când bărbaţii se vor lupta din răsputeri să-şi controleze sentimentele. când i s-a oferit ocazia de a discuta liber. Este frecvenţa care va predomina pe Terra. Reîntregirea masculinului cu femininul din interiorul fiecărei femei o face să simtă lucrarea noului ADN. Vechile legende care relatează magia femeii creatoare. este responsabilă pentru deciziile pe care le ia. la fel cum şi bărbaţii trebuie să înţeleagă cum este să fii vulnerabil ca bărbat. centrul simţirii i se deschide subit. Zeiţele şi zeii se folosesc toţi de aceste energii. s-au protejat. Îşi dau seama că nu le place ce li se întâmplă şi pun la îndoială autoritatea. pe care îl emite apoi de jur împrejur. Inevitabil.

Societatea îi consideră pe bărbaţii sentimentali neputincioşi şi lipsiţi de masculinitate. ţinând femeile subjugate. E cazul să vă descoperiţi esenţa discreditată atât de mult timp. pentru a forma un întreg. stând alături de latura puterii.Ca să se asigure că vă vor supune pe deplin în aceste ultime milenii. V-am mai povestit că sunteţi nişte cobai. nu să fie potrivnici. Oamenii vor începe să vină spre voi fără să depuneţi cel mai mic efort. Vă veţi împreuna doar din dorinţă şi din recunoaştere reciprocă. simţi ca niciodată în vreo altă relaţie şi veţi da relaţiei cu celălalt o personalitate proprie. Fiţi atenţi la bogăţia energetică din versiunea feminină a sinelui. în absenţa afectivităţii. Ca membri ai Familiei de Lumină. Nu se va mai potrivi aşteptărilor voastre în noua viaţă. noi frontiere şi o nouă definiţie.org ingerii-cerului. masculinul şi femininul. Fuziunea celor două tipuri de energii vă determină să căutaţi entităţi în care se petrec fenomene asemănătoare. Nu există în cultura voastră un panteon feminin.'' Fiecare veţi fi compleţi în sine şi vă veţi alătura altei persoane completă în sine şi care vă oferă un teritoriu cu totul nou pentru a fi explorat. dorinţă şi liber arbitru. Vă veţi. Arhetipurile se apropie din urmă. Din punct de vedere cultural. Fiinţele reîntregite sunt în căutarea altora de felul lor. Ca femeie. estratereştrii v-au impus un nou set de mituri. Nu sunt de genul:Am nevoie de tine să mă completezi şi să mă îmbărbătezi. Bărbatul şi femeia trebuie să se completeze unul pe celălalt. care îndeplinesc ordinele date şi rămâneţi în starea de separare care v-a fost impusă. Mulţi veţi înţelege că instituţia căsătoriei nu are nici cea mai mică importanţă. este calea către eul multidimensional. Ambele genuri dezvoltă arhetipuri în vederea obţinerii unor versiuni de masculin şi feminin holistice. nici nu e de mirare că separarea s-a menţinut în toată această perioadă. a raţiunii şi a intelectului. În unele situaţii. Tot ea poate reactiva imensa Bibliotecă Vie de pe Pământ. Ţineţi cont că afectivitatea este mijlocul care vă poate scăpa de pe planeta aceasta. Nimic nu evocă imaginea feminină a puterii. Bărbaţii devin interesaţi de ceea ce simt şi consideră: „Ce bine! Pot simţi asta!" şi nu cred că sunt mai puţin bărbaţi din această cauză. Bărbaţii încearcă din răsputeri să-şi dovedească masculinitatea. fiindcă nu au o imagine clară a puterii feminine. iar cealaltă Spiritului. care cuprinde intuiţia. Ei au pus bazele tuturor instituţiilor religioase. Veţi deveni modele pentru voi înşivă prin noile relaţii. Din cauza bărbaţilor şi a societăţii patriarhale care a condus planeta în ultimele milenii. experimentele au fost făcute din dragoste şi compasiune. Nu v-aţi înţelege cu o persoană care nu s-a reîntregit încă. Fiinţa voastră trebuie să găzduiască cele două esenţe. nu aveţi nici un exemplu de bărbat puternic şi sentimental deopotrivă. receptivitatea. sunteţi întruchiparea vie a acestei esenţe. Una aparţine Pământului. pentru vindecarea şi reîntregirea lui. iar femeile se străduiesc să ţină pasul apelând la acelaşi prototip masculin. aţi venit să scuturaţi bine planeta şi să readuceţi lumina printre locuitorii ei. creativitatea. ca să nu se mai încreadă în schisme şi războaie. unde ea se contopeşte cu zeitatea masculină. V-am atras atenţia că nu în afară trebuie căutat partenerul din dubla flacără. însă în ultimă vreme v-au făcut să degeneraţi incredibil de mult. Iar bărbaţii trebuie să descopere Zeiţa în ei înşişi. recunoaşteţi latura intuitivă. Când cele două limbi ale dublei flăcări se împreunează. Şi viziunea asupra masculinului este distorsionată din considerente similare. nu de nevoie. compasiunea şi hrănirea. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 103 angels-heaven. a Zeiţei născătoare şi a afectivităţii. ca şa stabilească relaţii bazate pe încredere. Trebuie să v-o creaţi. S-a sfârşit cu separările inutile. Aţi rămas automate reci.ro . cu toată valoarea intrinsecă pe care o conţine.

În schimb. Toate vor merge după voia voastră. Dăruiţi-vă dragoste şi încurajări. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 104 angels-heaven. Eşti minunat. asemeni unui monarh care primeşte ovaţiile supuşilor. Redeveniţi întregi. Trebuie să realizaţi imposibilul. fiindcă vă pot dezvălui multe." Dacă vă acordaţi demnitatea iubirii de sine. veţi realiza o transformare extrem de dificilă într-un sistem întunecat. veţi simţi schimbarea. Apelaţi la androginul lăuntric şi determinaţi-l să accepte dialogul între extreme. Nimeni nu trebuie să vă iubească în locul vostru. Cel mai greu vă vine să acceptaţi că meritaţi să fiţi iubiţi. vor ieşi la iveală alte şi alte dificultăţi.ro . lipsit de informaţii despre adevărata istorie. Puterea şi reîntregirea vor trece de partea voastră fiindcă va iubiţi şi aveţi încredere în ceea ce sunteţi. iubiţi-vă în permanenţă şi totul va fi în regulă. Concentraţi-vă pe modul în care evoluaţi. pe sinele vostru. puteţi accesa teritorii nepătrunse. sine al meu. compleţi. ca să vă convingeţi că o meritaţi. Primiţi-le cu inima deschisă.În încercarea de a integra extremele în acelaşi corp. Întâlniţi-vă cu voi înşivă şi declaraţi-vă: „Te iubesc. nu pe ce fac cei din jur. împreună cu acesta. Nu aţi venit să cerşiţi dragostea de la alţii. să le facă să colaboreze în armonie perfectă. Mâi întâi. Sunteţi pregătiţi astfel pentru o relaţie cu altcineva care e complet şi. Eşti cel mai bun sine posibil.org ingerii-cerului.

dar nu când le folosiţi ca pe o distracţie lejeră cu celălalt. Mulţi v-aţi folosit sexualitatea ca să vă distraţi. ţine de mii de ani de practică eronată. Nu datează din timpul acestei existenţe. V-a pistonat ca să vă ţină sub control. genital. vă blocaţi unii centri ai simţirii. iar nimeni nu vă împiedică să încercaţi. Dar printr-o relaţie învăţaţi să vă încredeţi. simţind că nu puteţi face saltul alături de persoana de lângă voi. După ce au reuşit să-şi găsească partenerii potriviţi pentru o relaţie monogamă. iar sămânţa voastră se împrăştie. arareori arc o legătură cât de mică cu spiritualitatea. Simţiţi cum se acumulează energii privind în ochii celuilalt şi. că ori de câte ori se petrece între doi indivizi. Fiţi credincioşi. să nu căutaţi libertatea pe care sexualitatea v-o pune la dispoziţie.org ingerii-cerului. Vă puteţi vedea cumva din exterior ori de câte ori aţi deschis un canal de comunicare prin sexualitate şi intimitate. puneţi-i capăt şi găsiţi pe altcineva care se acordă cu vibraţia voastră. În cazul mai multor parteneri. V-am vorbit de persoanele care se slujesc de lumină. deschişi. aveţi tendinţa să vă ascundeţi identitatea: aici daţi câte puţin. dar nu este neapărat necesar să staţi lângă aceeaşi persoană toată viaţa. cel în care trupurile şi spiritele vi se unesc în totalitate. Monogamia tinde să se preteze majorităţii foarte bine deoarece vă găsiţi un corespondent stabil pentru frecvenţa voastră. Scopul său iniţial a fost răstălmăcit până în prezent. Organele sexuale sunt căi ale plăcerii prin care se transmit frecvenţe curative şi stimulative pentru corp şi care conferă înălţare spirituală. I s-a dat destinaţia de reproducere. care va mijloceşte contactul cu divinitatea şi cu informaţia. iar ADN-ul împuţinat până la limită de date şi de memorie. Dar dacă nu-i aşa şi ajungeţi într-o situaţie când nu mai comunicaţi şi nu vă mai ajutaţi reciproc. Uneori sexul nebun este nemaipomenit şi minunat. în afară de frica de a renunţa la gardă şi la limite. Are un renume rău pe planetă şi chiar în propria voastră structură celulară. înfierbântându-vă. fiindcă celălalt este prea înspăimântător şi intens. dincolo puţin. în loc să vă exploraţi atât intim cât şi spiritual. minunat. Multe altele. dar şi să examinaţi cum v-aţi putea folosi energia sexuală prin toate eurile multidimensionale. este puntea care vă duce spre nivelurile superioare ale conştiinţei. sexualitatea v-a rămas întreagă în corpul fizic. arătându-vă tot ce nu puteţi vedea din perspectiva voastră. Dacă este pentru toată viaţa. Noi doar vă sugerăm că mai există şi altceva în afară de el. În existenţa intimă se dezvoltă încrederea. ea invocă o spiritualitate eliberată şi care se priveşte pe sine ca pe un creator Şi totuşi. Adânc în mecanismul sexualităţii găsiţi o frecvenţă tangibilă. fiindcă relaţia în sine vă reflectă ca o oglindă. Este atât de prost înţeleasă pe Pământ. E musai să spulberaţi conotaţiile negative din jurul sexualităţii din chiar aceasta existenţă. Corpul a uitat orgasmul cosmic de care este în stare. din cauză că societatea v-a inoculat timp de mii şi mii de ani ideea că sexualitatea ar dăuna. au atins aceste stări înalte de conştiinţă.(20) Sexualitatea—puntea spre nivelurile superioare ale conştiinţei Atunci când biblioteca din voi a fost amestecată. desigur—ca o modalitate prin care specia şi-ar menţine esenţa şi s-ar conserva în timp. căutată de mulţi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 105 angels-heaven. fără să aprofundaţi intimitatea. De fapt. Ea vă pune în legătură cu frecvenţa extazului. Cel mai bine este să vă limitaţi la o singură persoană.ro . fiindcă nu aveţi un model de urmat. Vi se parc greu să aveţi încredere în voi. dar înţeleasă de puţini. intraţi în carapace şi vă rezumaţi la sexul primitiv. împărţiţi totul cu persoana de lângă voi şi alegeţi acelaşi drum. Se numeşte orgasm.

Nu-i adevărat — trebuie să înţelegeţi că doar voi decideţi dacă să aveţi un copil sau nu. Nu-i atât de complicat pe cât aţi fost făcute să credeţi. Anumite şcoli mistice au avut oarece informaţii despre utilizarea tainică a MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 106 angels-heaven. aţi fost trimişi în misiune pentru a conştientiza toate realităţile în care vă aflaţi. V-au convins că singurul motiv pentru care vă este oferită sexualitatea este ca să faceţi omuleţi. Ele au apărut ca organizaţii menite să controleze religia şi dezvoltarea spirituală şi să ofere multora un loc de muncă. prin comportamentul din viaţa sexuală. Numai sexualitatea vă mai permite acum să descoperiţi cum eraţi înainte. care stabilesc legătura cu eul spiritual. în fond. Ne permitem acum să imputăm Bisericii secretizările. Bineînţeles. Decizia şi intenţia sunt cele două componente ale materializării. Pricepeţi că aţi fost puşi să acumulaţi date şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă. nu vedeţi biserica în ipostaza unei surse de informare. adoptaţi o atitudine neutră—orice aţi descoperi. indiferent de violenţa pe care o implică. alături de bărbaţi. Ne place atât de mult să vorbim despre sexualitate fiindcă este un mister de nepătruns pentru pământeni. Tărâmurile spirituale au fost zăvorâte în calea corpului omenesc. Iar ele au crezut. Inclusiv în chestiunea naşterii.ro . Contează doar vibraţia iubirii şi căutarea ei. Acesta din urmă este partea multidimensională din voi—prin care sunteţi prezenţi simultan în mai multe forme.Multe din fricile pe care le aveţi le-aţi creat singuri. Sexualitatea este o frecvenţă. Nu vreţi să ţineţi seama de adevăr fiindcă uneori vă doare prea tare şi vă autopedepsiţi. care o reverberează mai departe în tot corpul. parte femeiască şi parte bărbătească. Ne cerem scuze de pe acum membrilor oricărei biserici. nu vi s-a mai spus asta niciodată. să vă amintiţi adevărata identitate şi să modificaţi ritmul Universului acestuia. a amintirilor şi a identităţii voastre. Nu arc nici în clin nici în mânecă cu heterosexualitatea ori homosexualitatea. De obicei. oricât de infam vi s-ar părea sau de dificil. dacă şi-ar fi putut explora sexualitatea fără teama continuă de a nu rămâne însărcinată. Femeilor li s-a tot repetat că trebuie să suporte sexualitatea ca să-şi slujească bărbaţii şi nu pot controla procesul naşterii. Dragostea trebuie dezvoltată în cadrul fiecărei relaţii. bisericile au ajuns să promoveze sexualitatea în scopul procreării.org ingerii-cerului. Iubindu-l şi cinstindu-l pe celălalt nu mai contează că sunteţi diferiţi ca bărbat şi femeie. este în strânsă legătură cu cele două fiinţe umane care îşi provoacă reciproc plăcerea într-un mod care deschide frecvenţele conştiinţei. Conştiinţa vă permite să abordaţi diverse frecvenţe. de a intra în legătură cu eul spiritual şi cu creatorul spiritului lor şi. Datorită şansei pe care sexualitatea le-a acordat-o oamenilor de a-şi recăpăta memoria. I s-a creat o reputaţie foarte proastă sexualităţii. pe care le împliniţi în momentul fuzionării flăcării duble. Puţine au fost cazurile când o biserică a ţinut să informeze într-adevăr oamenii. Istoria propriei sexualităţi vă afectează nespus sufletul. Însă orice religie care informează operează pe frecvenţa adevărului. să impună ierarhii şi grupuri privilegiate. Omul nu a făcut decât să amestece o groază de norme externe în individualitatea expresiei sexuale. Este tot ce v-a mai rămas după înlăturarea istoriei. consideraţi că nu vă puteţi controla acea parte corporală. A treia şi a patra chakră vă pun în legătură cu eurile emoţional şi compasional. probabil că ar fi descoperit. Cu acordul vostru. până astăzi. de a regăsi tărâmul spiritual interzis. că sunt mult mai libere decât li s-a spus. Mai degrabă. Nu vă mai judecaţi. Dacă femeile ar fi avut această capacitate în ultimele milenii. Normal ar fi ca sexualitatea să fie explorată prin sentimente. Descoperirea frecvenţei ultime a sexualităţii reiese din experienţa dragostei.

Ori de câte ori integritatea şi dragostea lipsesc în împreunarea umană. allthe-world-downloads. Dar toate sunt parte din identitatea voastră pe care nu vreţi să o acceptaţi. nu este pe placul nimănui.org ingerii-cerului. Procesul este strâns legat de corpul mental. Pentru ca societatea patriarhală să închidă cercul şi să pregătească planeta pentru noua transformare a conştiinţei. permiteţi încorporarea celor douăsprezece catene şi rearanjarea filamentelor fotocodificate. cei doi îşi fac reproşuri unul altuia. energia Zeiţei îşi desăvârşea lucrarea în mulţi. Pot apărea rezultate devastatoare chiar ia nivelul corporal. centrul afectivităţii. Cu mai multe mii de ani în urmă. Ca să recepţionaţi impactul integral al identităţii voastre." Conexiunea voastră cu eurile multidimensionale se face prin sentimente şi la acest nivel vă opintiţi de fiecare dată. Ţinem să subliniem din nou că nu facem discriminări sau judecăţi despre partenerul alături de care vreţi să experimentaţi dragostea. că sexualitatea ar fi ceva rău şi dezgustător. aruncate la ghena de gunoi ca pe nişte lucruri mizerabile. lăsat intactă frecvenţa experienţei orgasmice prin sexualitate ca să vă puteţi aminti de identitatea spirituală. bucurie. Ziceţi cu toţii: „Vreau să evoluez. herpesul şi toate celelalte maladii cu transmitere sexuală. Mulţi au avut experienţe realmente profunde prin intermediul propriei sexualităţi. Femeia îşi înţelegea puterea. Sunt parte a programului învechit. intuiţia. Pricepeţi? Înainte de restructurarea ADN-ului. Prin ele învăţaţi. când intervine ceva neaşteptat. îl categorisiţi cu cuvinte de genul: „Urăsc această parte din mine. Dacă acestea sunt determinate de frecvenţa dragostei. Se contopeau printr-o experienţă care îi propulsa în alte sisteme de realităţi. ba chiar vă sfătuim să renunţaţi voi înşivă la (pre)judecăţi. Aţi citit prin ziare şi v-aţi speriat de propria Voastră exprimare. dar nu vreau sa mă centrez afectiv pentru asta.org Unele astfel de programe de astăzi. energia şi înţelegerea sexualităţii tipic feminine au fost suprimate. vă împletiţi frecvenţele unul cu celălalt. Îmi doresc o accelerare rapidă. puterea. Acceptaţi că dificultăţile proprii au toate un scop. în fond. fiindcă o împart unul altuia. sunt noile boli: SIDA. când viziunea socială era de sorginte matriarhală pe Pământ. Este vorba aici de doi oameni care se împreunează fizic în modul pe care ambii îl acceptă şi creează dragostea.ro . Dar secretul pe care vi l-am divulgat a fost ţinut cu străşnicie până acum. Vi s-a. corelat cu cel spiritual. că sexul trebuie practicat numai după căsătorie şi aşa mai departe. care creează o şi mai mare repulsie faţă de sexualitate şi de exprimarea ei. Astfel. intuiţie şi. În momentul când energia sau istoria personală vi se dezvăluie. Sunteţi toţi fiinţe electromagnetice şi când intraţi în contact fizic cu un alt om." Dar ştiţi ceva? Problemele pe care le întâlniţi sunt comorile voastre. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 107 angels-heaven. legătura cu spiritualul şi dorinţa de a da viaţă. relaţionat la rândul său cu corpul fizic. Să termin cât mai repede cu ea ca să n-o mai văd. Mai ştim şi că uneori.sexualităţii. Pur şi simplu nu contează că vă ataşaţi de un partener de sex opus sau de acelaşi sex. vă veţi unifica multiplele corpuri ale sinelui multidimensional în cadrul corpului fizic. se pot întâmplă lucruri incredibile. cea mai întâlnită metodă prin care oamenii atingeau tărâmurile superioare şi se înălţau pe ei înşişi spre frecvenţe extra-planetare era unirea electromagnetică prin dragoste. Dar toate astea fac parte dintr-un program de marketing. Mai ştia şi că nu era obligată să dea naştere unui copil dacă nu şi-o dorea cu adevărat. energia feminină trebuia să se retragă. Mulţi aţi vrea să le vedeţi îngropate. Corpul emoţional. În timpurile recente—ultimii două mii de ani—s-a ajuns la ideea că femeile nu ar avea nici un fel de control asupra naşterii.

Poate să vi se pară confuz şi chiar înspăimântător să puneţi în practică ce învăţaţi acum despre voi înşivă şi despre fuziunea cu MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 108 angels-heaven. Sumedenie de entităţi roiesc în jurul vostru. Vi se pare că fără o astfel de relaţie nu vă ridicaţi la aşteptările societăţii." Cine v-a dat legile? Cine a fost legiuitorul în toate cazurile? V-aţi blocat pentru că sunteţi incapabili să descifraţi simbolurile propriei voastre limbi. dragostea de sine şi folosirea propriei energii se vor transfera în relaţia cu celălalt. Acceptaţi lucrul cu sinele şi permiteţi-i evoluţia. Deşi refuzaţi să rămâneţi cu persoana respectivă. nu vă mai plângeţi celuilalt că nu se pliază nevoilor voastre. Căutaţi pe cineva care să dea un sens vieţii voastre. Fără poveşti ce v-aţi face? Fiţi atenţi la propriul organism. Dacă vă hotărâţi să alegeţi un anumit partener alături de care vibraţi. mult mai înfricoşătoare.V-aţi învoit să suferiţi mutaţii. intimitatea. dragoste de sine şi intimitatea cu voi. Faceţi doar asta şi de cealaltă nu vă atingeţi. experienţa sexuală rămâne datorită transferului electromagnetic. mai departe. liniştea.ro . Însă de fiecare dată uitaţi şi vă îndreptaţi spre o nouă relaţie care să vă reîntregească. Vă este frică să deveniţi apropiaţi de voi înşivă—să rămâneţi singuri cu voi. Dacă nu v-aţi mai plânge atâta de milă. Aici este cheia. de suprafaţă. Călătoria trebuie să onoreze corpul fizic şi unicitatea sinelui în contact cu cei din jur. Este foarte important să vă preţuiţi şi să nu vă mulţumiţi cu o dragoste aparentă. Hormonii activează anumite energii la nivel intracelular. Veţi reuşi să vă vindecaţi rănile şi vă veţi aduce alinarea şi bucuria în suflete. permite un schimb de frecvenţe. Multora vă plac poveştile prin simplul fapt că vă captează atenţia. Blocaţi într-o situaţie care implică dragostea. Experienţa sexuală. Obişnuiţi-vă să fiţi singuri. Aşa că ajungeţi în impas. Dacă nu găsiţi acea persoană. incomprehensibilă pentru voi. De nenumărate ori v-am arătat că atitudinea cea mai benefică este să iubiţi şi să cinstiţi Pământul. să vă confirme. Din voi. trebuie să luaţi în considerare toate inconvenientele de care v-aţi ciocnit până acum. Împreunarea corporală. mulţumiţi cu corpul pe care îl aveţi şi cu identitatea recăpătată prin sexualitate. la câte îi poate arăta sinelui. care se răsfrânge şi asupra sexualităţii. Aţi crescut cu acest model de comportament. Sigurătatea nu e decât o stare psihică. învăţând să o amplificaţi pentru pragul de informare constantă. nu rămâneţi niciodată singuri. vă înfuriaţi sau vă debusolaţi. Momentan. Sexualitatea este cea mai anevoioasă problemă fiindcă este sinele secret—cel de care vă tot ascundeţi. fluxurile hormonale intracorporale vă invadează organismele. poarta spre tărâmurile superioare ale conştiinţei. pe care părinţii şi societatea vi le-a inoculat. să atrageţi lumina în corp şi să faceţi să înflorească Familia de Lumină pe Pământ. Dragostea de sine şi renunţarea la căutarea permanentă a unui partener vă face să fiţi receptivi la ofertele altora. Din acest motiv. vă încredinţăm că e partea din voi de care vă temeţi cel mai tare. Nu are a face cu soţi sau soţii. Dar vor apărea alte aspecte. Ea trebuie să strălucească în fiecare dintre voi şi. Vă simţiţi singuri. Treceţi prin modularea frecvenţei. sexualitatea nu vă este extrem de clară din cauză că vă amplificaţi şi vă studiaţi frecvenţele. din experienţa pe care v-o împărtăşim. dar nu primiţi ce vă doriţi. vă vine greu deoarece căutaţi iubirea în afara voastră. Dacă respectaţi un criteriu. chiar într-o simplă îmbrăţişare. iar esenţele celor doi parteneri trec dintr-unul în celălalt. Societatea v-a ordonat: „Asta-i bine. aţi afla că o cantitate imensă de date este focalizată spre voi şi v-aţi dori să rămâneţi singuri pentru a vă concentra asupra recepţiei. după o experienţă sexuală vă este imposibil să eliminaţi din voi energiile celuilalt. De fapt. asta-i rău.org ingerii-cerului. căutaţi mai departe până când întâlniţi pe cineva care e compatibil. Din moment ce lumina este informaţie. Redefinirea sinelui şi a filamentelor determină o nouă definiţie a identităţii.

Vi se întâmplă tuturor. După cum amperajul curentului electric creşte în permanenţă. Cu cât conştientizaţi mai bine procesele. dar nu doriţi schimbarea fiindcă vi se pare că nu veţi mai fi voi. eul interior va grăi. dacă vi se pare că nu sunteţi aşa cum v-aţi dori să fiţi. Nu. Nu veţi mai fi compatibili." înainte şi înapoi. ce mi se-ntâmplă? Îmbătrânesc oare? Mă ofilesc? Ce se petrece cu mine?" Nu vă îngrijoraţi. Asta nu exclude sexul reuşit. convinşi că veţi face tot ce vă stă în puteri pentru voi. cum vă folosiţi mâinile. eliberaţi-o din corp şi folosiţi-o în alte scopuri. El determină expresia afectivităţii la nivel individual. exploraţi energiile practicând arta masturbării. tot aşa experienţa orgasmului creşte continuu în intensitate datorită conexiunilor tot mai complexe ale sistemului nervos. Lipsa dragostei şi a apropierii împiedică schimbul. schimbaţi. Trebuie să fiţi conştienţi însă că în cadrul procesului evolutiv va interveni la un moment dat o temperare a sexualităţii. Vă tot repetaţi: „Sunt întreg. Sunt prea înfricoşat. Dacă v-aţi convinge caprin expresia sexualităţii v-aţi amplifica în cel mai înalt grad evoluţia. Nu veţi reuşi. Observaţi-vă şi corectaţi-vă. aţi crea automat această experienţă fiindcă v-aţi simţi pregătiţi. Potoliţi-vă mintea. dacă vă repetaţi prin cuvinte. Este pur şi simplu o relaţie atât timp cât relaţia este fructuoasă printr-un respect reciproc şi un schimb neîntrerupt de energii între voi doi. Ocupaţi-vă de energia care v-a fost încredinţată. Am nevoie de altcineva. Uneori vă veţi îndepărta de astfel de transferuri. vă este." Luaţi energia. Liniştiţi-vă mintea. Sunt atras de acea persoană. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 109 angels-heaven. cu atât veţi putea să controlaţi cum să vă folosiţi corpul. Ca şi cum aţi încerca să puneţi un picior de mărimea patruzeci şi cinci într-un pantof de mărimea treizeci şi cinci. fiţi atenţi cum sunteţi—cum staţi. Experienţa orgasmului determină vindecarea şi restructurarea întregului corp. Spuneţi: „Dumnezeule. dacă vorbiţi sau tăceţi. Aveţi impresia că vă fragmentaţi. Prin frecvenţa sexuală faceţi schimb între voi. nu pot privi. unde să-l conectaţi şi unde să-l aşezaţi. Când veţi învăţa cum să apelaţi la voi pentru a afla răspunsurile.celălalt. Sau poate că simţiţi stimularea sexuală şi rămâne să vedeţi ce e de făcut.ro . fiindcă energiile se transferă între voi doi integral. Mulţi încă nu vă puteţi concentra pentru ceea ce este necesar. fizic. Cu un sistem nervos primitiv veţi avea experienţe sexuale extrem de limitate. Iubirea nu implică o constanţă eternă faţă de o singură persoană. Ca să fim sinceri. circuitul se închide. Sunt propriul meu stăpân. încrezători în legitimitatea şi îndreptăţirea ei. Nu-l puteţi auzi în cele mai multe cazuri fiindcă sunteţi fixaţi în modele comportamentale pe care ştiţi Că trebuie să le. Învăţaţi să utilizaţi energia stimulatoare a sexului fără să recurgeţi la vreo altă persoană. Nu îl găsiţi formând un număr de telefon şi cerându-le celorlalţi soluţii. mărginite din cauza proastei circulaţii a curentului electric. Cu alte cuvinte. Nam nevoie—ba am nevoie. şi vreţi să rămâneţi întregi cu orice preţ. Veţi ajunge în situaţia în care nu vă veţi mai putea apropia de cei care nu operează la voltaje similare cu ale voastre. În loc să intraţi în criză şi să vă isterizaţi. Cum adică? Adică oriunde aţi fi. Veţi ajunge în situaţia în care trebuie să vă iubiţi ca şi când v-aţi ţine pe voi înşivă în braţe ca pe un nou-născut. dacă au loc reacţii chimice între voi şi un partener care nu vă este pe potrivă. unde se află toate răspunsurile. Să vedem ce se întâmplă cu energia din mine. îi încorporaţi şi părţile rele. Vă gândiţi: „Nu fac nimic deocamdată. mai ales cu cine să fuzionaţi prin sexualitate.org ingerii-cerului. Priviţi-vă fără prejudecăţi. Incompatibilitatea rezultă din nepotrivirea frecvenţelor. Găsiţi acel loc al tăcerii şi al seninătăţii. dar nici nu determină deschiderea circuitului. Frecvenţa o primiţi de la altcineva dacă între voi doi s-a înfiripat dragostea.

Veţi afla importanţa hranei din vibraţii prin fuziunea sexuală. nu veţi reuşi. a evidenţiat o nouă paradigmă care v-a separat de generaţiile anterioare. Aţi sfărâmat paradigma în multe feluri. Graniţele s-au îndepărtat instantaneu. Dacă vi s-ar fi indicat calea spre ieşire. Anii şaizeci au marcat deschiderea explorării sexuale. nucleul vostru dur. este acela al sexului. V-aţi cheltui energia în încercările de a crea mecanisme de adaptare. probabil cu hainele pe ci. V-a fost dăruită ca frecvenţă. În străinătate. V-au confirmat că vă poate ajuta în procreere şi orgasm. Deşi mare parte a datelor au fost răspândite prin tot corpul. să străbată sistemul nervos şi să vă alipească minţii cosmice prin ieşirea din corp. Vrem să pricepeţi că imaginea de ansamblu se anunţă mai grozavă decât a îndrăznit vreunul din voi să creadă. aveţi nevoie de un adaptor. Veţi creşte. Mulţi veţi rămâne şocaţi amintindu-vă cum aţi întrebuinţat sexualitatea. exploratori avizi ai sexualităţii. sex eliberat şi dragoste şi corpurile la vedere!“ aţi exclamat. Într-o clipită. „Doamne. A fost ceva minunat. Mare parte a energiei planetare din acele vremuri. Vă veţi aminti extrem de limpede diversele expresii ale sexualităţii după cum aţi trecut prin realitate—ca bărbat şi ca femeie. V-aţi separat de generaţiile care credeau în război şi nu simţeau—generaţia care îşi exprima sexualitatea numai în întuneric. Trebuie să fii îndrăzneţ pentru asta. Vibraţia sexuală a rămas conexiunea cu identitatea cosmică. Dar aceasta nu este decât o variantă a fuziunii între oamenii care evoluează prin voltaje identice sau similare. capacitatea de a crea viaţa: v-a fost lăsată ca să înţelegeţi care este esenţa fiinţei voastre.ro . V-aţi speriat fiindcă nu aveţi deocamdată un model de urmat. A venit vremea unei noi revoluţii prin care vă veţi ataşa emoţional de o altă persoană. în măsura în care aveţi un partener dornic să urmeze aceeaşi rută şi să fie deschis la schimbare. aparatele electrice nu se potrivesc la prize.org ingerii-cerului. Însă alături de o persoană care evitaşi se închide în sine. Încrederi-vă în energia planului cosmic care va declanşa o nouă mutaţie pornind de la dorinţa voastră de a vă înţelege din ce în ce mai mult. Dacă există un domeniu pe care toţi sar să-l judece. Acceptaţi că pe Pământ sexualitatea a fost punica către frecvenţele superioare. Aveţi toţi idei bine înrădăcinate despre ceea ce e bine şi rău din punct de vedere sexual. cine ar mai fi putut să Vă controleze şi manipuleze? Populaţia trebuie să renunţe la conotaţiile negative şi la prejudecăţile cu care au încărcat experienţa sexuală timp de atâtea milenii. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 110 angels-heaven. Ar fi epuizant să vă adaptaţi în permanenţă la noi şi noi vibraţii ori de câte ori v-aţi implica într-o relaţie sexuală. Tânjiţi cu toţii după profunzimea relaţiei dintre doi oameni uniţi prin vibraţii. Puteţi să-l folosiţi ca metodă de a vă aminti cine sunteţi şi ca să modificaţi frecvenţele corporale. Ar fi un efort copleşitor. paradigma s-a modificat. Aţi fost manipulaţi şi vi s-au impus graniţe. În următorii ani expresia sexuală va îmbrăca noi dimensiuni. dar au tăgăduit puterea pe care o are de a deschide frecvenţele. Aţi abandona şi nu v-aţi mai încumeta să continuaţi fiindcă v-aţi diminua aşteptările. Realitatea în care vă aflaţi ne interesează fiindcă aveţi la dispoziţie atâtea indicii despre cum să deşteptaţi lumea. Trebuie să vă formaţi singur unul. stabilind noi direcţii şi noi stiluri de viaţă. Unii au refuzat să se sincronizeze acestor frecvenţe fiindcă sexualitatea i-ar fi purtat pe aripile libertăţii şi ar fi putut înţelege multe. alăturată inhalării experimentale de substanţe halucinogene. De aceea. însă conceptul a fost greşit înţeles şi înstrăinat într-un final. iar adevărul despre sexualitate a fost ţinut ascuns.

org ingerii-cerului.ro .MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 111 angels-heaven.

care vă susţin capacitatea de recepţie şi interpretare a datelor. Deplasaţi-vă de la stânga spre dreapta. imposibile." N-aţi fost crescuţi cu o astfel de mentalitate. vă recomandăm să beţi cât mai multă apă. creează o mişcare circulară care antrenează la rândul ei filamentele fotocodificate—ele se restructurează şi ajung să formeze cele douăsprezece catene ale noului ADN. Poate că dorinţele voastre par altora. trebuie să descoperiţi în voi lucrurile care vă fac fericiţi. deschideţi larg ochii şi legănaţi-vă spre stânga şi spre dreapta. învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra degetului mare. locuinţa şi hrana să nu-mi lipsească. capabile să vă modificaţi frecvenţa extrem de rapid. limitaţi. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii. Astfel. întrebuinţarea pilonului de lumină şi rotirea. Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. să vă stabiliţi clar ce doriţi să experimentaţi la începutul fiecărei zile. Ce vă face să vă simţiţi uşuraţi. şapte în interior şi cinci în jurul corpului." Lăsaţi-vă călăuziţi pe calea care vă duce la destinaţie garantat. ei bine. numărând şi învârtindu-vă în paralel. toţi deţineţi informaţiile. Procesul este menit să accelereze mişcarea circulară a sistemelor chakra. proaspătă. Întrucât sunteţi fiinţe electronice. vă văitaţi zicând: „Mai avem nevoie de ajutor şi de data aceasta. Mai este însă una. vortexuri care din momentul activării se rotesc neîncetat. de preferinţă de izvor. însemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii. ţineţi-le vii în suflet. Importanţa respiraţiei are de-a face cu oxigenarea întregului organism. ca să pot trăi viaţa din plin. respiraţia. Frecvenţa ei o denumim pilon sau fascicul de lumină. Sunt centri informaţionali. Vă menţine sistemul deschis şi operaţional. indiferent de câte ori v-aţi învârtit. Este cel mai eficient conductor. purificată. nu se ştie cât timp v-a mai rămas de petrecut pe Pământ—ori în dimensiunea actuală. Formula nu este deloc complicată. numai că trebuie să activaţi memoria internă ca să le accesaţi. împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. Este vital pentru cei care doresc să ajungă într-un echilibru corporal deplin să exerseze constant un program de respiraţie profundă. Chemaţi-le la sânul vostru: „Vreau să trăiesc în armonie. Ţineţi-le strânse. metodele cele mai eficace sunt intenţia. mai întâi în afara culoarelor timpului şi apoi în propriile vieţi. Puteţi să o accesaţi zilnic. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o evoluţie lentă. măcar o dată pe zi trebuie să aibă exerciţiul vostru. Să am de toate din belşug.ro . Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii. ca să le pot împărţi cu cei din jurul meu. în ciuda experienţei bogate.org ingerii-cerului. Cultivaţi-le şi folosiţi-vă de ele pentru a strânge informaţii şi a modifica probabilităţile. De două sau trei ori pe zi acordaţi-vă câteva minute limpezirii gândurilor. Vreau să fiu sănătos şi plin de energie creatoare. Am observat că unii. Conştienţi de propria valoare. Imaginaţi-vă o rază care se infiltrează în toţi centrii chakra. Deschideţi centri energetici din corp şi din afara lui prin invocarea luminii. plini de viaţă? Cum să răspândiţi liniştea pe Pământ? Oricare ar fi dorinţele. Ca o concluzie.(21) Legământul de a evolua tridimensional În ceea ce ne priveşte. Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei: rotaţia. de trei ori pe zi. Părăsiţile pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi să le folosiţi cin nou ori de câte ori MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 112 angels-heaven. ca şi cum v-aţi ţine bine pe picioare. La sfârşitul exerciţiului. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi menţineţi controlul orice ar fi. dar aţi menţine rotaţia în continuare.

va MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 113 angels-heaven. Numai în cazul în care te foloseşti de darurile naturale de genul puţurilor de petrol. La ce folos că există. dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde asupra sistemului nervos. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi. dacă nu sunt amenajări care să furnizeze petrolul atât de preţios? Fără amenajare. sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în aceste momente? Este esenţial să vă cunoaşteţi cât mai bine identitatea şi misiunea în astfel de momente. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel de cuvinte deocamdată. Sau înotaţi. fiţi atenţi cum vă folosiţi de ea. creezi o sursă constantă de energie. citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. în ceea ce priveşte toate capacităţile şi virtuozităţile. Dar veţi afla destul de curând că evoluaţi din ce în ce mai repede şi dacă nu sunteţi bine consolidaţi pe Pământ—de unde să coordonaţi celelalte euri—sistemul nervos poate claca. mare parte din informaţiile pe care le cunoşteaţi cu toţii din surse secrete au foit fost făcute publice. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge cote extreme. Vi se oferă o resursă naturală extrem de preţioasă. În ultimul an. sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci v-aţi panica. fiindcă se cere primită. veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi. însoţit de modificarea frecvenţelor şi de accelerarea energiilor. Aşezaţi-vă lângă un copac. Evoluţia întregii specii umane. Voi ce frecvenţă susţineţi. care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la transformările mondiale. Cum trebuie procedat? Sunt primordiale intenţia. Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. În lipsa unei fermităţi a identităţii. Dacă o utilizaţi cu înţelepciune. Se aseamănă unui puţ de petrol. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în pragul schimbării. exerciţiul şi puterea voinţei. nu puteţi accesa informaţia care vă sta la dispoziţie. Aspectul esenţial al acestui proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune. Din ce în ce mai multă energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum. trebuie să le simţiţi pe toate direct. Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. Mulţi dintre cei care habar nu aveau de relatările cu extratereştri sau de metodele de perfecţionare corporală au devenit subit interesaţi. Se va amplifica întrucât conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe. Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va ajuta să pătrundeţi în toate aceste lumi. Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri.ro . care depăşeşte graniţele Statelor Unite. V-ar suprasolicita sistemul. Veţi simţi fluxuri imense de energie şi veţi putea să le redirecţionaţi unde şi când aveţi nevoie de ele—devenind astfel supra-oameni.veţi mai avea nevoie. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date. intraţi cu picioarele în apă. cu întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mâi mari. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. pungilor de gaze naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului. uitând că misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe Terra. O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. uitând cu totul de lumea înconjurătoare.org ingerii-cerului. Ieşiţi în sânul naturii şi rămâneţi o vreme acolo. Toate sunt aproape. Luaţi un scaun şi aşezaţi-vă în lumina soarelui. Conflictul între energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma. ar fi doar o sursă de murdărie. Toate sunt elemente primordiale ale planetei. care să-i înrâurească de acum înainte pe toţi. Tranzitul interdimensional.

Nu veţi mai reuşi mult timp de acum. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie. înainte fiindcă „performanţa" voastră aduce distrugerea.org ingerii-cerului. de unde să obţineţi o imagine multe mai clară a evoluţiei evenimentelor. Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru informaţie. Iar o altă persoană vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât de intense se petrec în sinea voastră. Afirmaţi: „Ce minunat! Am mai găsit ceva aici. N-aţi mai ti pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi toate energiile şi informaţiile Terrei. Trebuie să recunoaşteţi toate versiunile de stări modificate. Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. asta este opinia voastră. fiindcă acolo este adevărata istorie a neamului omenesc. trebuie să-i permiteţi tranzitul. Muşchii s-au mărit şi au împiedicat difuzarea informaţiei de la nivel osos. nu aţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă. Mai curect ar fi să afirmaţi că în starea actuală a lucrurilor. depăşind logica şi aprofundând experienţa. Exploraţi-i limitele. Doar prin exerciţii fizice sau prin meditaţii cu cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Trebuie să accesaţi informaţiile stocate în structura osoasă. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure. Aveţi nevoie de afectivitate. În situaţia în care analizaţi.determină transformarea rapidă a sistemului nervos care. Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea voastră. Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a îmbrăca scheletul. „mai cald. lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipăt—atunci scrutaţi-vă afectivitatea. ci doar că trăiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi pozitiv ori negativ—doar o trăiţi. Lăsaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de multidimensionalitate. Punem iar accentul pe aceste cuvinte. Unii vă lăudaţi că reuşiţi de fiecare dată să vă depăşiţi afectele. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la informaţia multidimensională. Ce MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 114 angels-heaven. Ca şi jocul din copilărie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect. aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. ca să permiteţi tranzitul informaţional ori de câte ori apare. chiar şi electrică. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. că au o menire precisă şi că nu vă stau în cale. îl îndrumaţi. se raliază informaţiei. Permiteţi energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul. Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. Ori de câte ori le simţiţi. dar nu încercaţi să o interpretaţi. Corpul. De aici. să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată a conştiinţei.ro . Se întâmplă să vă certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi. fierbinte!" Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire. cronică a experienţei personale din timpul vieţii. Eliberaţi informaţia şi nu vă mai frustraţi considerând că aţi încheiat anumite capitole ale vieţii. Dacă simţiţi starea modificată şi primiţi energie. Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat emoţia. Nimic mai falş! Le puteţi controla în permanenţă. Vă va ajuta pe unii. Învăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată. informaţională ori vindecătoare. menţinând Pământul ca sursă a decodării informaţii. Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. ca traducător al informaţiei. Planul misiunii voastre terestre iese la iveală cu cât săpaţi mai adânc. trebuie să meţină controlul. nu mintea. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o. Ţineţi minte trăirea. importanţa pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului. Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei voastre.

Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână. Nu vă mai simţiţi bine bine mâncând ce obişnuiaţi să mâncaţi înainte. Dar nu îi ajută cu nimic. Toate la timpul lor. E inutil să procesezi într-una şi să le răspunzi celorlalţi: „Nu apelaţi la mine. Expresia Vreau. Lăsaţi corpul să se exprime liber. Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. se va îndepărta de anumite mâncăruri. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului. Îngăduiţi-vă schimbarea. încât se pierd în procesarea datelor. Vreau să folosesc intuiţia în orice împrejurare. Cine locuieşte la ţară şi creşte găini şi porci. Şi da. Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor. este nevoie de o examinare atentă a dramelor care vi se întâmplă. M-am adâncit în muncă şi nu pot să găsesec calea de ieşire. porcii şi găinile crescute pentru came nu sunt hrănite cu mâncare adecvată. Toate trebuiau să se întâmple sub auspiciile iubirii. Poate consideraţi că are nevoie de anumite combinaţii nutritive. încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun.bine!" Folosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur—ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi născut şi sunteţi teribil de bogaţi. nu doar pentru voi. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei. Gândiţi-vă să vă schimbaţi regimul alimentar. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţă. Iar voi înghiţiţi această vibraţie. Existaţi în mai multe realităţi." Da. Pentru ei. care. Aşa au stat lucrurile mult timp pe Pământ. iar el vă va spune de ce are nevoie. iar cel emoţional şi cel spiritual la fel.. E de dorit. E bine că toată curăţenia pe care v-o faceţi acum e partea cea mai uşoară. poate deveni un stil de viaţă. Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt. fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. nu sunt ucişi cu dragoste. După cum ştiţi şi voi.org ingerii-cerului. îi întorc dragostea şi ridică standardul vieţii omului. Corpul emoţional este legătura cu corpul spiritual. sunt adevărate festinuri prin care vă hrăniţi cu informaţie. când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai târziu. Apropriaţi-vă acest ideal. La abator. Aceasta e viaţa lor. Ştim că mulţi v-aţi schimbat regimul alimentar. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi intenţiile. vitele. în aşteptarea unui alt festin. iar alternativele vor ieşi la iveală. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică. Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult. din cauza vibraţiei prea intense a unor alimente. în încercarea de a spori vibraţiile. Să-mi schimb regimul alimentar. Corpul omenesc evoluează şi se transformă. singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este aceea a emoţiilor. dându-le hrană potrivită şi ducându-i la abator cu milă şi dragoste cunoaşte diferenţa. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice—numai hrană nu. Trebuie să înţelegeţi că sunteţi mult mai mult decât entităţi fizice. să locuiească împreună cu voi. Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului. Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă însoţi. însă. are o putere nemaiîntâlnită." Fiţi decişi în legătură cu ce doriţi. Deschideţi căi ale conştiinţei către întreaga planetă. Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 115 angels-heaven. din cauză că trăiesc în cuşti metalice supraetajate. iar voi toţi sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic. deoarece corpul.. procesez. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: „Vreau să evoluez. Trebuie să accesaţi toate corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie. în schimb. Procesarea trebuie văzută în perspectivă. Nu sunt îngrijiţi cu dragoste. temându-vă că după rezolvarea problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă. Dar prezentul e diferit.ro . să utiaţi tot ce aţi fost învăţaţi până acum.

Indivizii trebuie să se orienteze singuri către multidimensionalitate. iar voi toţi veţi fi genii. Semnificaţia lor o stabiliţi singuri. Dar. la acţiuni. Toate portalurile deschise şi planurile MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 116 angels-heaven.ro . Vă propunem o rugăciune trăită. Veţi şti totul. al fiinţei fără limite. Rugăciunea adevărată implică o conştientizare profundă a obiectelor din jur: altarul. dar e esenţial să o faceţi. Cea mai mică modificare interioară determina emiterea unei frecvente de recunoaştere pe care o preiau ceilalţi. Aşa ia amploare psihicul colectiv. Mâine s-ar putea s-o uitaţi. Nu există fiinţă în planul terestru care să nu simtă impulsul de a evolua. Nici unul dintre cei care au venit nu ar fi făcut-o fără să simtă impulsul. creăm scântei de lumină care dezvoltă breşe. Ce vreau să fac în continuare?" Dorinţa trebuie să apară prima. veţi avea puteri telepatice. Unii v-aţi putut da seama că sunt conectate. cel mai important. Totul poate fi umplut cu energie. scoţându-vă în afara evoluţiei. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel. Mai apoi. Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. care să activeze maximal activitatea cerebrală. trebuie să vă hotărâţi ce vreţi sa faceţi cu dorinţa respectivă. însă deocamdată nu s-au activat. Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe planetă. Ea este conştientizarea activităţii. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară. artefacte sacre. Prin noua viaţă veţi împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur. ciuruită la subraţ de molii sau la partenerul pe care l-aţi dus în spate timp de treizeci şi cinci de ani. plimbându-vă pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara. noi şi cei asemeni nouă vă vom aduna pe toţi laolaltă în grupuri ca să vă reflectaţii unii pe alţii şi să vă încărcaţi cu energie electromagnetică. Puteţi continua cu structurarea propriei vieţi conform dorinţei voastre exprese. Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de intense. Ştim că astfel de sugestii privind renunţarea la obiectele lipsite de sens vă zguduie pe unii. Ele precipită memoria celulară şi vă reaminteşte de străvechile învăţături pe care le purtaţi cu toţii în trup. în funcţie de amintirile pe care le împărţiţi cu ea. Ritualul vă plasează într-un prezent etern. Lucrurile ajung să existe fiindcă cineva s-a hotărât să le confere energie. Dar ca să o structuraţi şi să vă demonstraţi seriozitatea în raport cu ea. Bisericile îi învaţă pe oameni să se roage şi să implore zeii pentru lucrurile dorite sau pentru iertare. Ridicarea unui altar este fundamentală pentru activarea ritualurilor. Atunci.org ingerii-cerului. Ca şi cum v-aţi ruga în timp ce mergeţi şi vă trăiţi normal viaţa. creierul operează la capacitate maximă. dar şi eliminarea lucrurilor fără sens. Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice. O parte a sinelui ia următoarea decizie: „M-am hotărât: voi urma această cale. ritualuri şi ceremonii care să dovedească ataşamentul de care sunteţi în stare. Dar câţi v-aţi gândit serios să renunţaţi la haina purtată în ultimii cincisprezece ani. deşi pot fi conectate încă de pe acum. activează toate aceste învăţăminte. întrucât deţineţi cheia Bibliotecii Vii. deoarece se petrece în interiorul vostru. încât îi afectează pe toţi cei din jur. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor activa complet. v-am cere să deveniţi impecabilii Păstrători ai Frecvenţei.Adevărata sănătate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare. în deplină cunoştinţă a adevăratei identităţi. Trebuie numai ca mintea individului să activeze voinţa pentru a o folosi în restructurarea realităţii. trebuie să participaţi la evenimente. Energia creşte în funcţie de capacitatea voastră de a o controla. permiţându-vă să vă prezentaţi onorurile Mamei Terra. mai mult decât ciuruit şi el? E o provocare să renunţi la tot ce-ţi prisoseşte în viaţă. prin care fiece moment să fie plin de însemnătate şi să vă călăuzească graţie modului de acţiune şi atenţiei acordate rugăciunii. În situaţia a doua.

Acum ne dăm şi noi seama că parte din misiunea noastră ca învăţători este să împărtăşim stilul nostru de viaţă sistemelor care evoluează. mai bine zis. entităţile de lumină. ca să puteţi recepţiona toate transmisiunile şi informaţiile. Ele nu ţin de domeniul fizic şi al celor trei dimensiuni spaţiale. Munca voastră trebuie să implice într-o mare măsură sinele. prin care puteţi să extindeţi celelalte euri spre vindecarea masivă a conştiinţei. apoi întărindu-vă şi apoi activând codul nucleic prin informare. Dacă dragostea apare înaintea luminii. ca Păzitori ai Luminii sunteţi cu milioanele pe Terra.prevăzute pentru perioada în curs tind să vă îndrume spre auto-motivare. Săriţi din ce în ce mai sus până când atingeţi tărâmul Spiritului. Învăţaţi să citiţi simbolurile şi să vă urmaţi impulsurile până la capăt. Vă sfătuim să acţionaţi conform impusurilor care vă şoptesc la ureche. vehiculul fizic pe care îl ocupaţi momentan. aveţi grijă de el. Acum. crezând că dragostea este lângă voi. * Dragostea este experienţa de dincolo de lumină. de mii de ani: veneraţi şi zeificaţi totul. mai întâi informându-vă. auto-accelerare. mulţimile se vor pune însele pe treabă. Sinele vă îngăduie să participaţi la joc. Nu sunt suficiente cuvinte în vocabular ca să exprime amploarea emoţională a tărâmului non-fizic. frecvenţa dragostei nu poate fi înţeleasă. Traiul multidimensional este un mod comun de viaţă pentru noi. Spiritul cuprinde o infinitate de idei. fiindcă sunt pregătite. veţi putea simţi frecvenţa dragostei. Vă va transforma iremediabil. Cartea în sine este un proces şi un declanşator. înţelegerea ulterioară a infuziei multidimensionale cu lumină.ro . Doar de atât este nevoie ca să iniţiaţi contactul cu Familia de Lumină. veţi dobândi până la urmă un control superior. Este procedura pe care toţi şamanii din vechime o practicau şi o cunoşteau la perfecţie —un mod de a unifica formele inteligente de viaţă şi de a ajuta evoluţia omului. Fără frecvenţa informaţiei. De lumină ca informaţie aveţi nevoie ca să găsiţi dragostea. După informare şi. şi cine sunt. spre o evoluţie cât mai rapidă. Ne-am hotărât să venim pe planetă în lumină. chiar dacă modul de manifestare va fi diferit pentru fiecare. „Sunteţi membri ai Familiei de Lumină. Puteţi compara acest avânt cu avântul de pe o trambulină pe care n-o veţi mai atinge din cauza înălţimii saltului. Nici un lider mondial nu va face treaba în locul vostru. Să trăiţi în mai multe dimensiuni înseamnă să deschideţi canalele şi să rotiţi potenţiometrele pentru frecvenţe diferite. Să recunoaşteţi ereticul care se zbate în fiecare din voi: partea care ştie şi care va spulbera realitatea actuală pentru a instaura noua paradigmă a conştiinţei. în loc să fie în fiecare dintre voi.org ingerii-cerului. să vă daţi drumul de acolo şi să rămâneţi suspendaţi în aer lângă solul solid. în afară de cazul în care părăsiţi planeta. Şi procedaţi întocmai ca toţi ceilalţi pământeni. Vrem să reuşiţi să ajungeţi până în vârful muntelui. lăudaţi-l. Nu înseamnă că vă rătăciţi sau că moleculele vi se împrăştie haotic. o consideraţi exterioară vouă. Dar ca să nu vă neliniştim peste măsură. Experienţa va fi extrem de intensă. Fiţi pregătiţi să vedeţi cu cine vă va face cunoştinţă lumina. Să treceţi dincolo de graniţă. evoluaţi cu toţii către acest proces. iar Pământul este o Bibliotecă Vie." Vă vom momi şi vă vom împinge de la spate promiţându-vă o groază de recompense. Iubiţi-l. Trebuie doar să acceptaţi evoluţia. atât de profund MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 117 angels-heaven. fără să înţelegeţi că dragostea este în voi. nu vorbiţi urât de el şi menţineţi-l psihic la capacitate optimă de funcţionare. cinstiţi-l. Deşi nu vă promitem că dificultăţile vor înceta vreodată. Cuvintecheie sunt ascunse în această carte.

Vibraţia vă va menţine conectaţi şi îi va învălui şi pe cei care vă urmează. Frecvenţele trebuie împărtăşite tuturor. Trebuie să-i învăţaţi. ca să le fie de folos. Frecvenţa informaţiei. De fapt. să le arătaţi că stă în puterea lor să fie ca voi. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 118 angels-heaven.org ingerii-cerului. Veţi fi priviţi ca supra-oameni. Numai voi ştiţi că este expresia unei vibraţii a extazului. E direcţia de evoluţie a Pământului. îngemănată cu cea a creaţiei şi cea a iubirii. Dar cei care nu preiau vibraţia nu se vor putea apropia de voi. vă cheamă să o răspândiţi—nu dându-le indicaţii celorlalţi. reflexia energiilor înalte îi va împiedica pe cei cu energii joase să vă vadă măcar. ci permiţându-le să simtă modul cum vibraţi în momentul în care se apropie de voi. şi nu vedem vreun motiv ca să nu puteţi toţi.ro .încât vă veţi plimba abordând invariabil un zâmbet larg din care ceilalţi vor înţelege prea puţin. ar trebui să ştiţi. Sunteţi nepreţuiţi. vor fi foarte solicitaţi în perioada imediat următoare. Dar nu înseamnă că trebuie să vă retrageţi dintre oameni. Cei care pot controla fenomenele menţionate.

V-am prezentat. Credem că materialul pe care vi l-am dezvăluit în carte va readuce la lumină cunoaşterea ascunsă din fiecare. pe care o aveţi fiecare în amplul plan. ne adresăm direct sufletelor şi inimilor fiecăruia dintre voi. Ea se desăvârşeşte sub pecetea lui douăzeci şi doi. Dar vă susţinem în încercarea de a escalada cele mai înalte piscuri ale conştiinţei proprii. Procesul de deplasare către noua octavă a înţelegerii—amestecul dimensiunilor şi înălţarea spre un nou teritoriu—îi va familiariza pe toţi cu înţelegerea morţii. Va fi nevoie de lumină. Vrem să vă urnim pe toţi din locul unde aţi înţepenit. ca specie. iar inspiraţia îşi croieşte drum printre toate. în noile acorduri ale manifestării luminii. soluţiile sugerate. Nu contează doar modul de armonizare a cuvintelor. Considerăm că am inspirat planeta—deşi succint—printr-un mesaj care are cheia adevărului. să păşiţi în faţă ca membri ai Familiei de Lumină. Evenimentele sunt orchestrate şi croite să vă reunească într-un colectiv. Veţi mai găsi noi platouri ale conştiinţei şi un talaz galactic de lumină venind din viitor. În cele mai neaşteptate moduri. a unor învăţături fundamentale—care implică şi o codificare. Ci să trăiţi în lumina adevăratei identităţi. să o recunoaşteţi. asistaţi în permanenţă de maeştri ai noştri. ca să ne folosim de vibraţia numărului douzeci şi doi. pe parcursul călătoriei îndelungate şi a poveştii pe care v-am destăinuit-o. să reamenajaţi grădina care este Pământul în ceasul marii sale treceri. conflictele iniţiate. în căutarea confortului interior. Ideile expuse. multiple niveluri de informaţie sunt ascunse între paginile acestei căiţi. cu numărul douăzeci şi doi. a creativităţii nesecătuite. chiar şi potenţială. cu puteri mistice. contrafăcută şi. în această versiune a realităţii. a veşnicei pofte de viaţă.org ingerii-cerului. din coduri şi aranjamente MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 119 angels-heaven. Chiar dacă vi se pare că se transformă în haos şi confuzie. prin portale deschise de voi la suprafaţa planetei. învălmăşeala arc o ordine proprie. schimbările din interiorul planetei. Nu să vă simţiţi rău. Cartea în sine determină uri proces de înţelegere şi interpretare. Infuzia de unde luminoase la nivel galactic provine din viitor. Oamenii se trezesc acum. care vor jalona riturile de trecere pentru toţi oamenii. Vă va face să înţelegeţi versiunile diferite ale realităţii iluzorii. Nicidecum să vă apucaţi să predicaţi sau să o daţi contra cost. informaţii pe care le considerăm utile pentru scopul comun pe care îl împărtăşim cu voi şi care ne vor ajuta să acumulăm energii împreună.(22) Fluxul de Lumină al Galaxiei Conştiinţa înseamnă trezirea maselor de oameni care locuiesc pe Pământ. determinându-vă să vă angajaţi că veţi deveni sursă de inspiraţie pentru voi înşivă. dimpotrivă. V-am stimulat pe fiecare în parte cu mesaje care dau de gândit. să înfloriţi o data cu ea. Prin mesajul final. Este asociat cu transmiterea.ro . Simţim că veţi beneficia de orchestrarea pe care am dirijat-o din culise. să căutaţi în simplitatea fiinţei voastre scopul existenţei fiecăruia dintre voi. am vrea să regăsiţi confortul. să conştientizaţi misiunea. Îndrăzniţi zi de zi să străbateţi planeta trăind în lumină şi să o împărtăşiţi tuturor celor care vă ies în cale. Le vedeţi de jur împrejur şi simţiţi clătinările conştiinţei. Vă cerem să auziţi chemarea. a văilor cu tinereţe fără bătrâneţe. Are rolul de a ademeni partea eului atât de mult timp ascunsă şi amorţită. de asemenea. ca şi cum evenimentele s-ar învălmăşi inexplicabil. Ea este esenţa cunoaşterii voastre. Totalitatea evenimentelor în desfăşurare îşi sapă un curs propriu în realitatea individuală a oricărei persoane. Dorim să transmitem acest mesaj în capitolul final.

org ingerii-cerului. Vă vor cere să le arătaţi credinţa voastră de acrea realitatea prin gând. Care este sursa autorităţii voastre? Îngăduiţi-i sinelui intuitiv să preia comanda. când stingerea vechii lumi este iminentă. l-aţi putea simţi. nu societatea decide dacă se poate sau nu. să intervină MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 120 angels-heaven. se vor arăta în toată forţa străvechile profeţii. Corpul de lumină va îngloba materie parţial eliberată şi lumină. iar impactul va fi resimţit ca şi cum planeta întreagă ar fi o conştiinţă unică. care nu se auto-distruge. milioane care faceţi loc în propriile corpuri talazului gigantic. Dar moartea este mereu urmată de renaştere. ca şi cum ai schimba canalele de televiziune între ele. Receptaculul vostru de lumină se va mări neîncetat. Vă reamintim că fluxul de lumină al Galaxiei se întoarce din viitor şi are ca ţintă Pământul. Va deveni mai plin de viaţă. veţi fi cu toţii strânşi ca fascicule de lumină. talentele şi informaţiile la care veţi avea acces provin integral din sinea voastră. cât şi între dimensiuni. Ţineţi minte. Veţi afla în anii următori că treceţi dincolo de viteza luminii prin cunoaşterea voastră. căci comunităţile vă vor ruga să le arătaţi alte căi în viaţă. pentru a vă elibera din starea de soliditate. Prin edificarea corpului de lumină. demonstrându-le că funcţionează prin vindecare şi să propuneţi alte idealuri de civilizaţie şi de cooperare. de tranziţie. se regenerează de la sine şi se umple pe sine. Este parte a clădirii corpului de lumină—nu la fel de dens. La începutul zilelor ce vor veni. Veţi nişte supra-oameni. Puterile. mai liberă în exprimare şi care îşi caută sursa. Familia de Lumină. mai tânăr. Evoluţia vă va prelungi cunoaşterea în timp şi o veţi trăi şi o veţi împărtăşi. Cu toţii tânjiţi după asta. adânc îngropate în fiinţa fiecăruia. hrănindu-se din propria fiinţă şi capabil să proceseze o multitudine de date. care este cel sacru. determinaţi restructurarea moleculelor—relaxarea strânsorii materiei. E momentul să împărtăşiţi şi celorlalţi descoperirile şi minunatele căi de a manipula vehiculul fizic în vremurile de faţă. cartea îşi propune să vă reamintească pe ultima şută de metri că toate vorbele noastre le ştiţi deja. care implică spiritualizarea existenţei cotidiene. Şi aţi ajunge la corpul de lumină. Înălţarea frecvenţei vă permite transformarea în corp luminos. Pe măsură ce planeta se apropie cu paşi repezi de marea schimbare. Am sugerat prin carte că lumina va genera mare parte din haosul ce va să vină. Extinderea longevităţii prin regenerarea celulelor şi mărirea vieţii acestora revine la modă. Nu aveţi cum să fugiţi şi să vă ascundeţi. Este capabil să comunice atât în interior. Trebuie să fie suficient de mare ca să-i elibereze pe toţi cci captivi prin controlul frecvenţei. Aveţi în voi sinele social şi cel spiritual. Încetaţi să mai ascultaţi de societate! Vă va fi cel mai greu să vă eliberaţi de ea. cât se poate de binevenite. Veţi arăta calea când ceilalţi sunt cuprinşi de disperare că nu găsesc soluţii prin metodele tradiţionale—care nu se mai pot aplica. materia este lumină Captivă.pe care nu e deocamdată posibil să le recunoaşteţi. Vor fi mult mai intense decât v-aţi aştepta şi se vor mlădia după conjucturile de moment. veţi difuza prima infuzie de lumină în corpurile tuturor oamenilor.ro . ceva moare şi altceva nou îi ia locul. Va conţine toate datele încriptate şi le va decodifica la comandă. Iar voi. Corpul de lumină reprezintă mutaţia completă a speciei. dacă mintea logică nu şi-ar face griji inutile dacă se poate sau ba. Va jongla cu realităţile prin transferul de conştiinţă de la o locaţie la alta. aşadar. Edificarea corpului de lumină implică transformarea într-un supra-om. Îl veţi simţi încărcat energetic. trebuie să vă hotărâţi cu care rămâneţi. dar vor preda întregii planete cele mai importante lecţii. Talentele voastre vor fi.

stea luminoasă. cea mai înaltă. totul depinde de fiecare. vouă şi întregii planete—în locul în care noua Bibliotecă Vie. Dacă abordaţi totulprin prisma ordinii şi a cauzalităţii divine. Aşteptăm ca.ro . Suntem aici în calitate de Familie de Lumină ca să vă redăm liberul arbitru şi libertatea de a evolua. Experienţa provine îndeosebi din situaţiile în desfăşurare. care vă determină să citiţi cartea de faţă şi să urmaţi şoaptele care se răsfrâng în spirale aurii prin coridoarele propriei fiinţe. trecutul vostru să se intersecteze cu prezentul nostru pentru a catapulta toată fiinţa spre o nouă octavă. a fiinţei. Cu siguranţă îi va catapulta pe toţi într-o versiune superioară a succesului. suntem aici să vă susţinem. Valul energetic poate fi simţit într-o multitudine de feluri. nu din cele trecute în amintiri. în viitor. pe care nimeni alticineva să nu le valideze în locul vostru. vă recunoaştem. MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 121 angels-heaven. fără ca eul propriu să înţeleagă neapărat totul. Vă onorăm. va străluci peste orizonturile multor lumi inteligente. vă veţi deplasa rapid printre realităţi. În cuvintele de încheiere ţinem să vă mulţumim tuturor celor care recunoaşteţi sursa de lumină ca parte a identităţii voastre.org ingerii-cerului. Ne face o deosebită plăcere să vă susţinem de-a lungul acestui proces.invariabil în situaţiile care vor urma. De aici.

universe-people. Barbara a înfiinţat cursuri şi centre de meditaţie pe tot întinsul Statelor Unite şi a mediat excursii la noduri energetice importante din Peru.com www. Bali şi Australia. afirmă ca au fost concepuţi cu ocazia Convergenţei Armonice. Au vorbit prin intermediul Barbarei Marciniak din 18 mai 1988. Cu această ocazie. I-a oferit oportunităţi nesperate de transformare personală. templele de-a lungul Nilului.org www.cosmic-people. Acum se denumesc ei înşişi ca Pleiadieni Plus.angels-heaven.com www. la finele unui periplu de trei săptămâni printre minele Egiptului şi Greciei antice. pentru care va fi veşnic recunoscătoare.org ingerii-cerului. Învăţămintele Pleiadienilor pot fi comparate cu cele ale şamanilor. acel corp colectiv străvechi de conştiinţe care servea ca intermediar între tărâmul fizic şi cel spiritual. More than 7000 pages in Czech and 18000 pages in other languages and 3000 pictures about Cosmic people you can find on the internet: www.angels-light. Grecia. Mexic. nouă luni mai târziu. al ideii că Pământul caută în vremurile acestea să se rccreeze. în Atena.org www.ro .(23) DESPRE AUTOARE Pleiadienii sunt un colectiv de flinte extraterestre din sistemul stelar al Pleiadelor. Barbara este convinsă că experienţa ei cu Pleiadienii a fost un dar de o valoare inestimabilă. Barbara a fost impulsionată să reviziteze anumite temple şi noduri energetice—Marea Piramidă de la Gizeh. a transferului paradigmatic şi a spiritualităţii.org MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 122 angels-heaven.ashtar-sheran. Grecia. globală şi cosmică. Consideră că siluirile în sine sunt legate de vortexuri energetice care adăpostesc cunoaşterea unui psihic superior. Acropolele atenian şi minele oracolului din Delfi. şi sunt născuţi în Atena. Colectivul pleiadian număra iniţial de la şaptezeci şi cinci la o sută de entităţi. A început activitatea de channeling în mai 1988. Barbara Marciniak este un medium cu reputaţie internaţională din Carolina de Nord. Egipt. determinându-i pe oameni să se descopere în lumea paradoxului. De atunci. indicând o unificare de forţe cu alţi extratereştri.

cz www.eu www.de www.we-arent-slaves.cz www.cz www.andelenebe.200-countries-download.cz www.org www.com.universe-people.andjeli-neba.andele-svetla.anjeli-svetla.anges-lumiere.cz www.cz www.pl www.vesmirni-lide.stahuje-cely-svet.vesmirnilide.cz www.cz www.ro .www.andelesvetla.stahuje-200-zemi.org ingerii-cerului.it www.angeles-luz.org www.es www.cz www.sk www.angelo-luce.anjeli-neba.angely-sveta.nejsme-otroci.feny-angyalai.sk www.hr MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 123 angels-heaven.hu www.anioly-nieba.andele-nebe.himmels-engel.ru www.all-the-world-downloads.org www.cz www.

eu www.angeli-raja.eu www.cennetin-melekleri.anjos-ceu.ingerii-cerului.tr www.ro .engelen-hemel.ro www.web.se MESAJE DIN CONSTELAŢIA PLEIADELOR 124 angels-heaven.org ingerii-cerului.www.himmelens-anglar.nl www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful