You are on page 1of 14

* Naučíš sa nové veci a budeš pracovať

indivdiuálne alebo v tíme s kamarátmi

* Zúčastníš sa súťaže v získavaní sponzorov * Prežiješ noc na ulici v spoločnosti svojich
rovestníkov a so sprievodným programom budúcnosť

* Pomôžeš deťom v Afrike získať šancu na lepšiu

* Prihlásite sa u svojej profesorky, ktorá bude hlavnou
zodpovednou osobou spolupracovať

* Môžete vytvoriť skupinky, ktoré budú vzájomne
* Zapojíte sa do zbierky na pomoc deťom z ulice v Afrike a
oslovíte svoju rodinu a známych a požiadate ich o podporu Vašej účasti na podujatí. Oboznámite ich tiež s cieľom akcie.

* Sponzori, ktorých získate, pošlú finančný
príspevok na účet Nadácie Integra alebo vložia do krabičky.

* Zoženiete si krabicu, v ktorej

prečkáte/prespíte noc na ulici v spoločnosti svojich rovesníkov a tým získate skúsenosť bezdomovectva.