Anexa nr.

1

Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanțare
Codul capitol/ grupă principală 1 2 110 111 115 paragraf/ grupă 3 Suma, mii lei 4

Venituri, total
Veniturile fiscale Impozitele pe venit Impozitele interne pe mărfuri şi servicii Taxă pe valoarea adăugată, total Taxă pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova Taxă pe valoarea adăugată la mărfurile importate Restituirea taxei pe valoarea adăugată Accizele, total Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase Accize la vinurile din struguri şi la vinurile efervescente Accize la bere Accize la produsele din tutun Accize la bijuterii (inclusiv cele cu briliante) Accize la benzină şi motorină Accize la alte mărfuri Accize la autoturisme Restituirea accizelor Încasările în fondul rutier din taxe, total Taxă pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova Taxă pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova Taxă pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise Taxă de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale Taxe pentru gazul lichifiat importat şi pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto Taxă pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare Taxă pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere Impozit privat Taxă de licenţă pentru anumite genuri de activitate Taxă pentru efectuarea expertizei ecologice Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe Taxă vamală Taxă pentru efectuarea procedurilor vamale Taxă consulară Încasările nefiscale Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate Dividende aferente cotei de participare a statului în societaţi pe actiuni Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) Dobînzi la creditele acordate de la bugetul de stat Dobinzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare din conturile bancare Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti din conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe

21,494,000.0
16,807,749.1 723,208.0 14,952,241.1 11,711,146.1 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 120 121 121 121 121 121 121 2 3 11 12 16 2 3 11 43 44 45 46 48 49 50 4 55 63 11 12 13 14 15 16 17 18 25 1 2 3 3,731,900.0 9,813,100.0 -1,833,853.9 2,951,000.0 263,500.0 1,500.0 270,000.0 800,000.0 22,790.0 1,070,400.0 35,310.0 520,000.0 -32,500.0 168,495.0 900.0 93,615.0 9,100.0 42,380.0 17,700.0 4,000.0 800.0 2,600.0 118,000.0 1,000.0 1,132,300.0 1,034,300.0 60,000.0 38,000.0 812,674.9 373,059.0 257,475.0 55,000.0 48,584.0 5,000.0 7,000.0

1

5 2.312.183.8 24.5 307.9 119.511.456.3 8.0 1.337.9 246.0 10.218.1 617.687.0 15.550.5 Cheltuieli total Serviciile de stat cu destinaţie generală Autorităţi legislative Autorităţi executive Activitate financiară.7 134.154.2 460.8 706.0 2.000.533.064.6 119.390.094. bugetar-fiscală şi de control Servicii de planificare şi statistică Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe Organe administrative Activitatea externă Colaborare internaţională Misiuni diplomatice Organe administrative Apărarea naţională Armata Naţională Jurisdicţia constituţională Autoritatea de jurisdicţie constituţională Justiţia Instanţe judecătoreşti Procuratură Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe Organe administrative Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională Organe ale afacerilor interne Trupe de carabinieri 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4' 4' 4 4 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 6 10 1 1 1 4 10 1 2 3 4 8 10 22.984.070.000. mii lei 4 324.830.684.5 48.0 54.726.745.8 66.9 86.200.000.3 50.000.5 270.100.0 15.387.0 1.2 2.411.101.322.9 11 12 22 39 40 50 56 57 61 62 63 paragraf/ grupă 3 Suma.200.017.978.921.2 1.185.6 97.7 987.976.000.9 25.727.615.0 183.326.0 3.9 12.956.6 2 .3 14.322.0 115.400.0 1.7 150.2 70.200.000.000.0 14.4 155.0 64.000.413.140.8 382.727.450.0 4.Codul capitol/ grupă principală 1 Taxele şi plăţile administrative Taxă de stat pentru acţiunile examinate în judecătorii şi în alte organe de resort Taxă de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege Taxă pentru eliberarea paşapoartelor Venituri din includerea în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor Alte incasări Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol Încasări de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie Incasari din salariul net al executantului serviciului civil Plată pentru dezvoltarea culturilor nucifere Plată în fondul de risc Taxa specială pentru asigurarea stabilității financiare Amenzile şi sancţiunile administrative Mijloacele speciale ale instituţiilor publice Veniturile fondurilor speciale Transferuri Transferuri de la alte componente ale bugetului de stat Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale Granturile Granturi interne Granturi externe Granturi externe pentru susţinerea bugetului Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe Granturi externe pentru institutiile publice 2 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 151 161 300 361 362 400 411 412 412 412 412 1 2 3 617.0 12.399.3 270.8 8.312.

092.304.3 345.8 142.8 3 .Codul capitol/ grupă principală 1 Penitenciare Organe ale securităţii naţionale Protecţie civilă şi situaţii excepţionale Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii publice şi de securitate naţională.2 256.935.0 9.339.3 524.6 46. neatribuite la alte grupe Învăţămîntul Învăţămînt secundar Învăţămînt superior Învăţămînt postuniversitar Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe Învăţămînt mediu de specialitate Organe administrative Ştiinţa şi inovarea Cercetări ştiinţifice fundamentale Cercetări ştiinţifice aplicate Pregătire a cadrelor ştiinţifice Instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi inovării neatribuite la alte grupe Organe administrative Cultura.199.1 323.2 12.820.4 8.524.600.1 130.0 1.0 83.575.499.082.254.692.2 231.466.540.0 2.058.579.187.3 500.502.381.870.874.246.1 2.2 90.961.493. sportul şi activităţile pentru tineret Activităţi în domeniul culturii Radioteleviziune Presă periodică şi edituri Sport Instituţii şi activităţi în domeniul culturii.1 15.0 65.910.460.2 43.7 21.A.9 779.584.2 205.554.8 16.937.0 3.0 1.339.265.496.5 8.000.7 85.9 11.963.7 7.597. Organe administrative Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe Compensaţii şi indemnizaţii nominative Subvenţionare a dobînzii şi rambursare a creditelor bancare preferenţiale acordate populaţiei şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor Fonduri de susţinere socială a populaţiei Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 2 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 5 6 10 11 13 18 20 21 23 1 2 3 5 6 7 10 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 10 3 4 5 6 7 8 10 paragraf/ grupă 3 3 4 6 9 Suma.5 9.051.491.414.3 1.9 21.6 151.5 700.903.454.2 2.4 392.211.508.043.8 2.8 188. mii lei 4 314.223.935. arta.629.6 371.400.163.5 85.7 71.7 242.2 22.4 48. artei şi sportului neatribuite la alte grupe Activităţi pentru tineret Organe administrative Ocrotirea sănătăţii Spitale Policlinici şi centre ale medicilor de familie Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupe Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Organe administrative Asigurarea şi asistenţa socială Pensii ale militarilor Instituţii ale asistenţei sociale Compensarea pierderilor suportate de întreprinderile din transport în legătură cu acordarea de înlesniri unor categorii de populaţie Indexarea eşalonată a depunerilor cetăţenilor la “Banca de Economii” S.872.524.

860.9 494.Codul capitol/ grupă principală 1 Agricultura. gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe Organe administrative Protecţia mediului şi hidrometeorologia Protecţie a mediului Hidrometeorologie Activităţi în domeniul protecţiei mediului şi hidrometeorologiei neatribuite la alte grupe Organe administrative Industria şi construcţiile Industrie extractivă Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi construcţiilor neatribuite la alte grupe Organe administrative Transporturile. gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor Agricultură Gospodărie silvică Gospodărie a apelor Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii. gospodăriei drumurilor.0 19.0 3.6 42.294.265.659.000.6 606.7 272.4 233.0 156.3 3.000.0 8.3 300.914.0 280.841. comunicaţiile şi informatica Transport naval Gospodărie a drumurilor Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor.449.555.6 70.4 3.3 Deficit (-) -689.637.940.972.0 4 .5 404.1 30.000.158.992.1 2.460.4 344.500.878.9 19.1 222. gospodăria silvică.433.2 5.5 235.7 11.490.1 212.3 49. inclusiv control asupra poluării mediului Complexul pentru combustibil şi energie Reţele de gaze Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe Serviciul datoriei de stat Serviciu al datoriei de stat interne Serviciu al datoriei de stat externe Completarea rezervelor de stat Rezerve materiale de stat Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat Organe administrative Alte servicii legate de activitatea economică Susţinere de stat a micului business Alte servicii legate de activitatea economică Organe administrative Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale Fond de rezervă al Guvernului Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale Cheltuieli neatribuite la alte grupe Creditarea netă 2 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 23 2 4 5 9 1 3 10 2 4 10 1 3 1 4 1 2 3 2 7 9 10 1 5 10 1 3 5 10 1 2 4 5 10 paragraf/ grupă 3 Suma. gospodăria drumurilor.0 14.7 30.940.072.273.386.309.9 762.195.048.209.6 4.6 7.8 226.220.000. mii lei 4 940.658.840.6 3. gospodăriei silvice.7 6.0 7.806.351.164.372.370.124.3 7.408.5 4.150.434.4 2.4 16.9 13.429.0 131.7 7.804. comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe Organe administrative Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe Gospodărie comunală Activitate sanitară.820.5 1.5 -93.239.101.884.623.

000.000.0 -93.0 -150.4 5 .0 -338.8 260.816.4 1.0 150.100. mii lei 4 Surse de finantare Internă Valori mobiliare de stat pe piaţa primară (net) Răscumpărarea valorilor mabiliare de stat convertite Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru stabilitate financiară Externă Intrari de împrumuturi externe Rambursări de împrumuturi externe Mijloace din vînzarea și privatizarea bunurilor domeniului public Modificarea soldurilor la conturi 689.159.000.000.Codul capitol/ grupă principală 1 2 paragraf/ grupă 3 Suma.100.401.2 -540.0 -93.242.0 860.916.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful