ROMEO BOŞNEAGU

METEOROLOGIE OCEANOGRAFIE

Note de curs

Ediţia a II - a

EDITURA ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
4

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

METEOROLOGIE OCEANOGRAFIE
Ediţia a II - a

Note de curs

“Navigaţia maritimă este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor de determinare a poziţiei navei pe mare şi a drumului de urmat în siguranţă dintr-un punct în altul pe suprafaţa Pământului”

CONSTANŢA 2006

5

CUPRINS 1 ELEMENTE DE METEOROLOGIE MARITIMĂ
1.1Obiectul meteorologiei, structura atmosferei, regimul radiaţiilor solare 1.2 Regimul termohigrometric 1.2.1Temperatura aerului, exprimare, conversii, măsurare 1.2.2 Umiditatea atmosferică, exprimare, măsurare, determinări analitice 1.2.3 Vizibilitatea 1,2,4 Nebulozitate, nori, fenomene meteorologice 1.3 REGIMUL ANEMOBARIC 1.3.1 Presiunea atmosferica si variaţiile sale, exprimare, conversie, măsurare, corectare 1.3.2 Circulaţia generală a atmosferei. Regimul vânturilor pe glob 1.4 CÂMPUL BARIC 1.4.1 Relieful baric. forme de relief baric principale şi secundare 1.5 MASE DE AER ŞI FRONTURI ATMOSFERICE 4 8 8 10 12 13 19 19 23 35 35 45 51 51 52 52 68 68 69 71 72 73 73 79 79 80 80 85 86 87 88 88 89 89 93 94

4

2

1.6 INFORMAREA HIDROMETEOROLOGICĂ 1.6.1 Informare hidrometeorologică in clar 1.6.2 Informarea hidrometeo - climatologică 1.6.3 Informarea hidrometeorologică codificată 1.7 SINOPTICĂ METEO 1.7.1 Schema Bjerknes 1.7.2 Harta meteosinoptică 1.8 PROGNOZE HIDROMETEOROLOGICE 1.8.1 Hărţile FS, FU, FX., conţinut, analiză, interpretare 1.8.2 Prognoze speciale 1.9 PR E V E D E R E A EVOLUŢIEI SITUAŢIEI M E T E O L O G I C E LA BORDUL NAVEI MARITIME ELEMENTE DE HIDROLOGIE MARINĂ 2.1 GENERALITĂŢI 2.2 REGIMUL TERMOSALIN ŞI DE DENSITATE 2.2.1 Temperatura apei, măsurare, stratificări termice 2.2.2 Salinitatea si densitatea, măsurare, determinare 2.2.3 Densitatea apei de mare 2.3 DINAMICA APELOR MARINE 2.3.1 Oscilaţiile de nivel 2.3.2 Maree 2.4 VALURILE, CURENŢII MARINI, MĂSURARE, DETERMINARE 2.4.1 Valurile marine 2.4.2 Hula 2.4.3 Curenţii marini
6

7 . ELEMENTE DE METEOROLOGIE MARITIMĂ 1.1 Meteorologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul legilor dezvoltării şi interacţiunii fenomenelor şi proceselor fizice din atmosfera terestră.Bibliografie 1. STRUCTURA ATMOSFEREI. REGIMUL RADIAŢIILOR SOLARE DEFINIŢIA 1.1 OBIECTUL METEOROLOGIEI.

Observaţia 1.2 Meteorologia maritimă este disciplina tehnicoştiinţifică aplicativă care foloseşte date furnizate de meteorologia generală şi oceanografia fizică pentru realizarea prognozelor hidrometeorologice necesare desfăşurării activităţilor maritime (navigaţie şi transport maritim. ROL.3 Atmosfera este învelişul gazos format dintr-un amestec de gaze permanente. o au bioxidul de carbon şi vaporii de apă.54 23. variabile şi din particule solide sau lichide ce se menţine în jurul Pământului ca urmare a acţiunii forţei de atracţie gravitaţională. Atmosfera terestră se extinde până la aproximativ 10000 km (în proporţie de 97% până la înălţimea de aproximativ 29 km).crt.03 0. azotul şi oxigenul nu au un rol activ în formarea şi dezvoltarea fenomenelor meteorologice. xenon. CARACTERISTICI FIZICE DEFINIŢIA 1. COMPOZIŢIE.27 0. deşi formează 99 % din compoziţia aerului uscat.09 20. ozon. În compoziţia aerului uscat intră următoarele elemente (tab. 3. sport şi agrement maritim etc. 2. Gazul Azot Oxigen Argon Bioxid de carbon Neon Heliu Altele (kripton.00052 0. industrie maritimă. 6.00066 % din masă 75. STRUCTURĂ.95 0.1): Tabelul 1.DEFINIŢIA 1. 4.05 - Observaţia 1. Atmosfera terestră este formată pe verticală din mai multe 8 .1. 1.1 Compoziţia aerului uscat Nr. 7. ATMOSFERA. 5. pescuit oceanic.93 0. radon etc.).2 Un rol major asupra apariţiei fenomenelor meteorologice. cu implicaţii asupra vieţii. având o masă evaluată la valoarea de 52x1014 tone (în proporţie de 95% până la înălţimea de aproximativ 20 km).1 În general.) % din volum 78. hidrogen.000182 0.14 1.

temperatura aerului variază de la -550 C.aerul este absolut uscat. astfel: 1. DEFINIŢIA 1. 17…18 km în zona ecuatorială.500…-600 C (pentru latitudini medii). Atmosfera standard internaţională se defineşte astfel: . stratosfera: se întinde de la înălţimea medie de 11 km până la înălţimea de 50 km. temperatura aerului este de -950 C la limita sa superioară. 4. considerat ca un gaz perfect.straturi. pentru stratosfera mijlocie (până la aproximativ 32 km). troposfera: se întinde de la suprafaţa solului până la înălţimea de 11 km la latitudini medii. şi 8…10 km la poli. sau stratul de disipaţie. exosfera. termosfera: se întinde până la aproximativ 1000… 1200 km. mezosfera: se întinde până la aproximativ 85 km.1. temperatura aerului creşte continuu cu înălţimea. stratosfera inferioară (până la aproximativ 20 km) la o valoare apropiată de cea de la suprafaţa terestră. sau atmosfera liberă: statul exterior al atmosferei.4 Atmosfera standard sau tip este atmosfera convenţională în care temperatura şi compoziţia aerului atmosferic au o distribuţie verticală simplificată.1). 5. la limita sa superioară temperatura aerului scade la valori de . aici există un schimb turbulent. 9 . cu o compoziţie uniformă. la –50 km în stratosfera superioară. 2. nu se formează sisteme noroase şi nu există fenomenul de convecţie. conţine ¾ din masa atmosferei şi aici se produc majoritatea fenomenelor atmosferice. 3. într-o porţiune determinată a atmosferei (fig.

temperatura fiind o funcţie liniară de înălţime. de la nivelul mării până la înălţimea de 11 km. a presiunii atmosferice p0 = 1013.002 0.50C pe un kilometru de înălţime. 17.02 0.8 47-52 0 52-61 -2.001mb 0.005 0. acceleraţia gravitaţională este constantă şi are valoarea g = 9.1.01 0.0 61-79 -4.1 - - - atmosfera este formată din straturi suprapuse.0 79-90 0 10 .80665 m/s2.0 32-47 +2.2): Tabelul 17.25 mb şi a densităţii aerului ρ0 = 1225 g/m3.2 Valoarea gradientului termic vertical pentru atmosfera standard Înălţimea (km) Gradient vertical (0C) 0-11 -6.2 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 180 200 220 240 260 2800 K Fig. gradientul vertical de temperatură este de 6.100 km 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tropopauza Troposfera Stratopauza Stratosfera Mezosfera Termosfera Mezopauza 0. pentru înălţimi mai mari de 11 km gradientul 0 vertical în C are valori variabile pe trepte de înălţime astfel (tab.1 0.05 0. la nivelul mării valoarea temperaturii aerului este t0 = 150 C.5 11-20 0 20-32 +1.

radiaţiile vizibile (aproximativ 48% din energia radiantă). Radiaţia solară se implică în determinarea temperaturii aerului şi depinde de asemenea de natura suprafeţei active (uscat. Variaţia anuală a radiaţiei directe depinde de zonă (latitudine) şi de sezon. radiaţie solară difuză (+D). Absorţia Ozonul. Radiaţia solară Radiaţia solară se măsoară în [cal/m2/min] determinând diferitele sale categorii. Suma lor algebrică se numeşte bilanţ radiativ caloric (B): B = S + D + (-R)+(-E) (1. radiaţia solară efectivă (-E). ocean). Valoarea totală anuală a căldurii recepţionate pe Terra este apreciată la 1. radiaţii calorice (aproximativ 47% din energia radiantă). difuzia. Radiaţiile solare sunt puternic influenţate de atmosferă. radiaţie solară reflectată (-R). Spectrul solar cuprinde radiaţiile ultraviolete. Difuzia În atmosfera înaltă se produce o difuzie înaltă (culoarea aerului). reacţii care eliberează imense cantităţi de energie sub forma radiaţiilor electromagnetice.REGIMUL RADIAŢIILOR SOLARE Radiaţiile solare exprimare. DEFINIŢIA 1. radiaţie solară globală: (+Q = S + D). măsurare Energia solară este produsă de reacţiile termonucleare continue din centrul astrului. Diferitele tipuri de radiaţii solare sunt supuse principalelor procese fizice din atmosferă: absorbţia.1) Măsurarea radiaţiei solare se poate face cantitativ cu un actinometru.3x1024 calorii. C02 şi vaporii de H20 au rol important în absorţia radiaţiilor calorice şi ultraviolete.5 Albedoul unei suprafeţe oarecare reprezintă raportul procentual dintre radiaţia reflectată şi radiaţia globală. Reflexia Se produce la nivelul norilor şi la nivelul suprafeţei terestre (o bună parte din radiaţii se întorc în suprafaţa terestră). iar în cea joasă se produce o difuzie joasă (nori). Categoriile sunt: (+) radiaţie solară directă (+S). reflexia. 11 .

căldura unui corp. Temperatura aerului în timp cuprinde variaţiile ce depind de poziţia latitudinea şi de natura suprafeţei active (uscat. scăderea vizibilităţii şi a hidrometeorilor.3 Aerul atmosferic se încălzeşte direct prin radiaţia solară şi indirect prin schimburi termice turbulent-convective. 1. astfel: diurne.6 Temperatura aerului desemnează un parametru de stare care exprimă. exprimare. mare).2 REGIMUL TERMOHIGROMETRIC Regimul termohigrometric cuprinde variaţiile temperaturii şi umidităţii aerului troposferic. măsurare DEFINIŢIA 1. conversii. convecţia fiind fenomenul de transport pe verticală a aerului. Temperatura în spaţiu se urmăreşte prin: izoterme. implicat în corelaţia cu presiunea atmosferică (temperatura=1/presiunea atmosferică). în momentul ales şi într-o scară convenţională.A= E 100 Q (1. precum şi într-o serie mare de procese fizice şi fenomene meteorologice. Schimburile turbulent-convective reprezintă principalele forme de transmitere a căldurii. Variaţia elementelor termohigrometrice determină fenomenul de instabilitate a atmosferei terestre şi de aici apariţia mişcărilor convectivo-turbulente. TERMICA ATMOSFEREI 1. iar turbulenţa este mişcarea dezordonată a acestuia.2) Observaţia 1. procese adiabatice. Temperatura aerului este elementul meteo principal. sezoniere. pe care acel corp le efectuează cu alte corpuri sau cu mediul înconjurător. Temperatura aerului. 12 . anuale. absorbţie de radiaţii infraroşii şi schimburi moleculare. Temperatura aerului este analizată prin variaţiile sale în timp şi spaţiu.2. Corpul considerat este atmosfera terestră şi anume acea parte a ei denumită troposferă. ca rezultat al energiei sale interne şi al schimburilor de energie cu efect termic.1.

3) semnul minus din relaţia (17. verticali. Temperatura medie anuală a emisferei nordice este de 0 15. cu consecinţe în producerea norilor.2. iar a celei sudice de 13.3) arată că în medie temperatura aerului scade cu înălţimea.4) Pe scara Kelvin echivalentul lui 00 C este 273. Temperatura aerului se măsoară cu termometre ordinare diferenţiate constructiv. Temperatura aerului t se exprimă în grade Celsius (0-100). apariţia precipitaţiilor atmosferice.50C. gradienţi termici orizontali. Réamur (0-80) Fahrenheit (0-180). iar temperatura cea mai scăzută este 00 K. Transformarea temperaturii dintr-o scara în alta se face cu relaţia: C R F − 32 = = 100 80 180 (1. condensarea. Gradientul termic adiabatic uscat este: γ = −0. 0F. săptămânale). termometre de extreme. Kelvin [0C. determinări analitice Procesele fizice studiate în cadrul regimului termohigrometric sunt procese reversibile: evaporarea.2. sublimarea. Condensarea şi sublimarea produse în raport de starea de 13 . exprimare.2 C. La nivelul suprafeţei terestre. izotermii şi se are in vedere urmărirea evoluţiei gradientului termic vertical mediu. termografe (zilnice. 0K].izoanomalii termice. UMIDITATEA ATMOSFERICĂ 1. inversiuni termice. Umiditatea atmosferică.98 / 100 m (1. Evaporarea determină în cadrul mişcărilor convectivoascendente nebulozitatea şi apariţia norilor şi a sistemelor noroase. În altitudine se produc stratificări termice directe. 0R. adiabatic uscat şi adiabatic umed. conductibilitate calorică) diferenţiat uscat – mare. măsurare. gradienţii termici sunt influenţaţi de comportamentul termic (capacitate.150 K.

a = A temperatura 14 .umiditatea specifică: q [g/kg]. Apa este întâlnită în natură în trei stări de agregare. arătând gradul de saturaţie a aerului cu vapori de apă – procentual: cât din cantitatea de vapori necesari saturării sunt în aer la un moment dat). τ temperatura la care vaporii de apă din atmosferă devin saturanţi.tensiunea maximă de saturaţie. Umiditatea atmosferică este dată de cantitatea de vapori de apă din atmosferă. e [mb].7) . . D [mb]: D = E −e (1. ceaţă (≡) etc. .deficitul de saturaţie arată starea de ariditate. . solide. . Umiditatea atmosferică se exprimă prin mărimi hidrometrice şi poate fi măsurată direct astfel: . În atmosferă apa se prezintă sub formă de vapori într-o proporţie de 95% şi sub formă de particule lichide şi solide ce constituie norii – 5%.zăpadă (*).umiditatea relativă: R [%]: R = e 100 (1. ceea ce reprezintă 0.punctul de rouă.001% din oceanul planetar).3 1013 t (0. scăderea vizibilităţii şi o gamă • mare de fenomene ca de pildă: ploaie ( ). atunci când e = E. denumite şi faze: faza solidă. depuneri de gheaţă.4% din masa totală a aerului atmosferic.tensiunea actuală a vaporilor. . A [g/m3]. Atmosfera poate fi în stare de saturaţie (100%) sau nesaturată (umiditatea este redusă).6) A (umiditatea relativă exprimă adevărata stare higrometrică a aerului. Cea mai mare parte a vaporilor (90%) se găseşte în atmosfera inferioară. faza lichidă şi faza gazoasă. .saturaţie a vaporilor de apă şi de scăderea temperaturii aerului la temperatura punctului de rouă au ca efect precipitaţii lichide.umiditatea absolută de saturaţie (maximă).umiditatea absolută: a [g/m3].3…0. până la înălţimi de 8…10 km. E [mb].5) E R = a 100 sau: (1. Apa din atmosferă reprezintă aproximativ 1. Variaţiile termohigrometrice determină instabilitatea atmosferică şi variaţiile convectivo-turbulente (cu efect asupra formării norilor şi sistemelor noroase). reducerea severă a vizibilităţii.

a [g/m3]. 4. r reprezintă raportul dintre masa vaporilor de apă conţinuţi într-un volum de aer umed şi masa aerului uscat. 0F]. 500 m. 3.raportul de amestec.3. Se determină o diferenţă de temperatură numită diferenţă psihrometrică pe baza căreia se determină tensiunea actuală a vaporilor: e = E1 − A( t − t1 ) P (1. . R [%]. Vizibilitatea DEFINIŢIA 1. t – temperatura termometrului „uscat”. 200.8) (pentru aerul saturat în vapori de apă e se înlocuieşte cu E).622 e t −e (1. 20 şi 50 km de 15 .9 Distanţa orizontală maximă la care se pot încă deosebi obiectele pe fondul mediului înconjurător. 1. A – factor psihrometric constant. Temperatura punctului de rouă reprezintă temperatura critică de condensare a vaporilor de apă şi este folosit în transmiterea codificată a datelor meteo. privind umiditatea [0C/0F]. Cu hidrometrele se măsoară umiditatea relativă. higrografe şi cu psihrometre. In practica de marină se folosesc trei mărimi higrometrice: . 1.aerului este egală cu punctul de rouă.umiditatea relativă. 2.temperatura punctului de rouă.2. t1 – temperatura termometrului „umed”. conţinut în acelaşi volum de aer: r = 0. mai departe ele confundându-se sau devenind invizibile. La staţiile meteorologice de la uscat sau de la litoral aprecierea sau determinarea gradului de vizibilitate se execută prin observarea a nouă repere (stabilite de şeful staţiei) aflate în orice direcţie la distanţe de 50. . 10. către rezervoare.9) unde: E1 este tensiunea maximă a vaporilor de apă la temperatura suprafeţei de evaporaţie.umiditatea absolută. . Psihrometrul este format din două termometre identice (unul „uscat” şi celălalt „umed”) cu mercur ce se introduc într-un curent de aer printr-o morişcă aspiratoare dirijată de un tub central. τ [0C. Umiditatea se măsoară cu higrometre. P – presiunea atmosferică.

să se proiecteze pe fondul cerului.3 Scala vizibilităţii Caracteristica vizibilităţii Foarte redusă Intervalul vizibilităţii Pe uscat Pe mare De la 0 până la 50 m De la 0 până la ¼ De la 50 până la 200 m cablu De la ¼ până la 1 De la 200 până la 500 m cablu De la 1 până la 3 cabluri De la 3 până la 5 cabluri De la 5 cab. trecute pe hartă (capuri. şcondri etc.să fie pe cât posibil de culoare închisă. faruri. .3). . În direcţia mării se pot alege ca obiecte capuri.3 grade.dimensiunile unghiulare să nu fie mai mici de 0. Tabelul 1. construcţii.să fie văzute din punctul de observaţie sub un unghi de cel puţin 5-6 grade faţă de planul orizontului. Obiectele alese pentru determinarea vizibilităţii trebuie să corespundă următoarele condiţii: . aprecierea vizibilităţii se face cu ajutorul unor obiecte ce se află în câmpul vizual. stânci. geamanduri. atunci când se navigă în apropiere coastei.) Aprecierea distanţei de vizibilitate orizontală se face vizual după scala cu 10 grade de vizibilitate (de la 0 la 9). cu intervale în limitele cărora în momentul executării observaţiilor se află valoare vizibilităţii (tab. De pe navă. pâclă slabă Ploaie moderată Gradul 0 1 2 Redusă De la 500m până la 1 km 3 De la 1 până la 2 km 4 Medie De la 2 până la 4 km 5 De la 4 până la 10 km 16 . până la 1 M De la 1 M până la 2 M De la M Condiţii atmosferice Ceată foarte puternică Ceaţă puternică sau ninsoare foarte densă Ceaţă moderată sau ninsoare puternică Ceaţă slabă sau ninsoare moderată sau pâclă puternică Ninsoare moderată sau ploaie foarte puternică sau pâclă moderată Ninsoare slabă sau ploaie puternică. insule. faleza ţărmului etc. .locul unde se execută observarea şi care se proiectează pe cer.1. insule.

Deasupra mării variaţia diurnă a nebulozităţii este inversă celei de la uscat. Nevoia unor caracterizări mai precise a determinat pe specialişti să recurgă la scări convenţionale în care cerul senin este notat cu 0. 0/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 DEFINIŢIA 1. după amiaza. parţial acoperit de nori. una dimineaţa şi cealaltă. iar cerul complet acoperit cu 8 sau 10. sau în întregime acoperit de nori. ix indicativ privind dotarea staţiei. Codificarea Ship iRixhVV iR indicativ privind precipitaţiile atmosferice. nori.4. 17 . Variaţia nebulozităţii este diurnă şi sezonieră. iarna. Condiţiile locale de mediu condiţionează variaţia anuală a nebulozităţii (astfel pe latitudini medii nebulozitatea înregistrează valoarea minimă vara şi cea maximă. ziua predomină norii de genul Stratos şi Stratocumulus şi noaptea.2. acoperirea cerului de nori este variabilă in timp. cei de tip convectiv.10 Nebulozitatea este gradul de acoperire a cerului cu nori. Nebulozitate.până la 5 M Bună De la 10 pînă la 20 km Foarte bună De la 20 până la 50 km Excepţională Peste 50 km De la 5 M până la 11 M De la 10 M până la 27 M Peste 27 M sau ninsoare foarte slabă sau pâclă slabă Ploaie slabă 6 7 Fără fenomene 8 Atmosferă clară 9 1. funcţie de anotimp. Cerul poate fi în întregime senin. fenomene meteorologice Nebulozitatea Pentru un observator situat astfel să poată percepe în orice direcţie linia orizontului. În general variaţia diurnă are două maxime.

1000m 6 1000 .7. Menţinerea lor la diferite înălţimi deasupra mării sau a uscatului este posibilă numai ca urmare a mişcărilor verticale ascendente ale aerului.2. h(l.3.h indicativ privind plafonul norilor. 3 .6) 1.100m 2 100 .nu sunt date disponibile.2000m 8 2000 .2500 m 9 > 2500 m (cer senin). VV 90 .nivelul de condensare. .staţii automate.98 m vizibilitate exprimată vizual. Notarea convenţională Nebulozitatea este reprezentată pe hărţi sinoptice prin "gradul de înnegrire" al cerului.3.200m 3 200 .5.9) 0 < 50 m 1 50 .nivelul izotermei de 0° C.2 .4. ff .6 .5. Nddff N .precipitaţii omise.6.nivelul de convecţie.staţii cu personal.1500m 7 1500 .precipitaţii incluse. 4 . ix (1. Înălţimea la care se formează depinde de factorii menţionaţi mai jos: . 4.4) 1. . dd .indicativ referitor la direcţia vântului (±10).600m 5 600 .80 m vizibilitate determinată instrumental.nivelul nucleelor de gheaţă. Norii Norii sunt formaţiuni constituite din picături de apă care iau naştere prin condensarea sau sublimarea vaporilor de apă din atmosferă.2.5.2.8.indicativ referitor la nebulozitate (0 .9). . VV vizibilitatea iR (1. 18 .300m 4 300 .4.3.indicativ referitor la viteza vântului. 01 .3 .2.

ca urmare a mişcărilor ondulatorii ce apar aici (de exemplu norii Status de toate speciile şi varietăţile. . Floccus.uncinus (unc). În cadrul clasificării internaţionale a norilor se definesc genurile. Genurile de nori sunt: Cirrus – Ci. Nimbostrtus – Ns. specie ce prezintă pentru observatori în 19 . Lenticularis.fibratus (fib). Cirrocumulus cu speciile stratiformis şi lenticularis). perlucidus. Radiatus. Stratus – St. Varietăţile definesc caracteristici particulare ale norilor şi pot fi: Intortus. Uncinus. Fractus. Statocumulus – Sc. Cirrostratus – Cs. După geneză. . Speciile de nori sunt: Fibratus. Stratocumulus şi Altostatus cu diferite specii. Cumulonimbus – Cb. sau opacus atunci când se fac referiri la gradul de transparenţă al norilor. Spissatus. purtând nume provenite din limba latină. Duplicatus. Altostratus – As.Culoarea norilor diferă în funcţie de structura lor. Clasificarea norilor Norii se clasifică după geneză (după fenomenul fizic care duce la formarea norilor) şi după aspectul exterior. Undulatus. Capillatus. ce însoţesc perturbaţiile ciclonice în mişcare (de exemplu norii Cirrostratus. aceaştia indică de obicei că vremea rea se află încă la o distanţă relativ mare de locul unde se observă. Vertebratus. Nimbostratus). Cumulus – Cu. ondulaţi – ce se formează în interiorul straturilor de aer cu mare stabilitate termodinamică dispuse deasupra straturilor turbulente. Cirrocumulus – Cc. Norii superiori (înălţime 5…13 km) Norii superiori sunt: Cirrus (ci) . norii pot fi stratiformi – mari aglomeraţii de nori migratori. speciile şi varietăţile de nori. Funcţie de înălţimea bazei lor deasupra suprafeţei solului (plafonul norilor) norii se clasifică astfel: 1. Altocumulus – Ac. Nebulosus. de înălţimea Soarelui şi de poziţia observatorului.se formează la înălţimi de 8000…11000 m fiind alcătuiţi în cea mai mare parte din microcristale de gheaţă: . translucidus. Castellanus. specie caracterizată prin prezenţa la unele din capetele norilor. a unei forme scămoşate asemănătoare unui cârlig sau gheare. Altostatus.spissatus (spi). Calvus.

Când observatorul se află sub ei distinge o serie de "lenticule" asemănătoare unor ghemotoace de lână grupate ori dispuse în şiruri paralele. In cadrul acestei grupe se întâlnesc următoarele specii: fibratus (fib). ploi sau ninsori de durată. iar discul Soarelui sau al Lunii nu poate fi distins prin ei de observator. Acest gen de nori cuprinde următoarele specii: stratiformis (str).se formează la înălţimi de 3500…6000 m şi au în genere culoarea gri deschis. fiind alcătuiţi din cristale de gheaţă şi picături de apă în stare de suprarăcire. floccus (flo). In cadrul acestui gen de nori se identifică următoarele specii: stratiformis (stra).se formează la înălţimi situate între 3500…6500 m. înfăţişându-se adeseori pe cer in grupuri aparent echidistante. Norii joşi (înălţimea 80…2000 m) Norii joşi sunt: Nimbostratus (Ns) . nori mici care apar destrămaţi. Cirrocumulus (Cc) . . lenticularis (len).floccus (flo).se formează între 5000…7000 m la latitudini medii.direcţia Soarelui o culoare cenuşie. Înălţimea lor medie este de aproximativ 800 m. Altostratus (As) .nebulosus (neb). aproape uniformă. Aceşti nori sunt consideraţi de meteorologi şi marinari ca fiind cei mai buni indicatori ai vremii. destrămate de vânt. lenticularis (len). îndeosebi când se constată că stratul de nori devine din ce în ce mai gros şi coboară. Ei aduc căderi de precipitaţii de lungă durată. fiind aproape în întregime alcătuiţi din cristale de gheaţă. costellanus (cos).castellanus (cas). Aceşti nori nu pot fi socotiţi indicatori ai evoluţiei vremii deoarece în momentul în care observatorul constată existenta lor pe cer. dând cerului un aspect lăptos. Se înfăţişează sub forma unor straturi subţiri sub aspectul unui voal fin. ei preced un front cald asociat cu precipitaţii. Au înfăţişarea unui strat continuu fără relief. floccus (flo).se formează la înălţimi situate între 6000…11000 m. 3. Cirrostratus (Cs) . sau sub forma unor petice rupte. . Norii mijlocii (înălţimea 2…7 km) Norii mijlocii sunt: Altocumulus (Ac) . Prezintă uneori şi o dispunere pe înălţimi mici. de culoare cenuşie. vremea rea s-a instalat 20 . Când aceşti nori prezintă pe cer o dispunere în benzi paralele. în partea superioară prezintă forme asemănătoare unor creneluri sau a unor mici turnuri.sunt rezultatul coborârii plafonului unor nori altostratus şi a îngroşării puternice a acestora. 2. costellanus (cos). abia vizibil.

Norii cu dezvoltare pe verticală In aceasta categorie fac parte norii care se formează în general prin procese convective (convecţia termică şi dinamică). Au un aspect pufos. Acest tip de nori cuprinde următoarele specii: stratiformis (str).cu protuberanţe în curs de destrămare. vor cădea precipitaţii sub formă de ploaie. lenticularis (len). vânturi cu rafale puternice). se modifică continuu şi au o culoare alb strălucitoare când sunt iluminaţi de razele Soarelui.nori cu dezvoltare medie. 21 . iar extinderea pe verticală poate depăşi 11000 m. Din această specie de nori fac parte: calvus (cal) . Stratus (St) . capillatus (cap) .sunt nori grei. Cumulonimbus (Cb) .(ploi torenţiale.se formează la altitudini prin coborârea norilor specifici altor înălţimi sau prin ridicarea unui strat de ceaţă. fractus (fra).nori cu dimensiuni mici. costellanus (cos). Cumulus (Cu) . se dezvoltă puternic în orele amiezii şi dispar de regulă odată cu înserarea sau în timpul nopţii. fulgere. albi sau gri pal la vârf şi cenuşiu închis la bază. pe distanţe care ating uneori mii de metri. tunete şi trăsnete. Când aceşti nori se formează înaintea unui front cald.nori prezentând protuberante şi bucle mari. caz în care există posibilitatea ca ploaia să suprasatureze aerul mai rece de sub frontul cald. Dacă se constată dezvoltarea lor puternică pe verticală devin foarte probabile ploi torenţiale şi rafale puternice de vânt în apropierea zonelor în care cad aversele de ploaie. Din această cauză ei mai sunt denumiţi "capete de tunete".sunt nori care la latitudinile medii încep să se formeze la câteva ore după răsăritul Soarelui. Din această specie fac parte: humilis (hum) . denşi. fapt care explică extensia lor pe verticală. Stratocumulus (Sc) . Priviţi de la distanţă au aspectul unor turnuri sau munţi uriaşi.. caracterizaţi printr-o puternică dezvoltare pe verticală. ninsori intense sau viscole. ploi torenţiale.cu forme asemănătoare norilor cirrus în partea superioară.se formează la înălţimi cuprinse intre câteva sute de metri şi 1000 m. Prezenţa norilor stratocumulus pe cer indică burniţă sau ninsori slabe (fulgi mici şi nori). caracterizată frecvent prin rafale de vânt puternice. observarea lor pe cer constituie totdeauna un indiciu de înrăutăţire a vremii. Baza lor se poate afla la aproximativ 1000 m. mediocres (med) . congestus (con) .

viscol cu ninsoare.Fenomene meteorologice. .transportate de zăpadă.litometeori. .precipitaţii depuse: . .transportate de praf sau nisip.bruma.precipitaţii solide: . .măzăriche.ceaţa.burniţa. 22 . . . .precipitaţii lichide: .ceaţa groasă în stratul inferior. .zăpada.granule de gheaţă. cu notare prin semne convenţionale de circulaţie internaţională. codificare.ceaţa cu cer vizibil. .lapoviţa. notare convenţională Fenomenele meteorologice se prezintă într-o gamă largă şi variată şi pot fi grupate în: .fotometeori. . . .viscol. . .trombe marine.suspensii de praf sau nisip.halou solar şi lunar.ceaţa cu ace de gheaţă.ceaţa de evaporare. . .grindina.ploaie .chiciura. . Dintre semnele principale care se generalizează pe hărţile meteorologice menţionăm: . . . Particule transportate în atmosferă: .electrometeori. Diverse fenomene: . . Particule lichide sau solide în suspensie în atmosferă: .hidrometeori.pâcla.

10) 23 .3.tunet.coroană solară şi lunară. exprimare. .3 REGIMUL ANEMOBARIC 1.2): În fig. . Notare exponenţială: 0 = intensitate foarte slabă.1.miraj. Presiunea atmosferica si variaţiile sale. 1. 2 = intensitate tare. .fulger.2 este reprezentat un volum elementar de aer atmosferic de formă paralelipipedică dx. presiune numită presiune atmosferică. conversie.. Prin greutatea sa aerul atmosferic exercită o presiune asupra tuturor corpurilor aflate în atmosfera terestră. . 1.dy unde sunt figurate Fg greutatea volumului elementar de aer şi: dp = −gρ dz (1.auroră polară. măsurare. 1 = intensitate moderată. Presiunea atmosferică scade cu înălţimea ca urmare a scăderii greutăţii coloanei de aer pe unitatea de suprafaţă.dz.1. corectare Atmosfera terestră se menţine în jurul Pământului ca urmare a acţiunii forţei de gravitaţie. .vânt tare. Legea de variaţie a presiunii atmosferice cu înălţimea este legea echilibrului static sau a staticii atmosferei (fig.

atmosfera politropă.293 kg pentru presiunea normală de 760 mm Hg şi temperatura de 00 C şi densitatea ρ= 0. ρ – densitatea aerului. Înălţimea atmosferei omogene se calculează se calculează cu: 24 .atmosfera reală.2 unde: dp este variaţia de presiune.1. g – acceleraţia gravitaţională.atmosfera omogenă. .T0 -temperatura la nivelul solului.6 Atmosfera omogenă este atmosfera în care densitatea aerului rămâne constantă. . p – presiunea atmosferică într-un punct al atmosferei omogene. Formula hipsometrică a atmosferei omogene este: p T = p0 T0 (1. DEFINIŢIA 1. . Greutatea unui m3 de aer uscat este de 1. T – temperatura aerului într-un punct al atmosferei omogene.0001293 g/cm3.z Gz Volum elementar de aer dz dx dy Fg y O x Fig. Funcţie de variaţia temperaturii aerului pe verticală se definesc tipurile de atmosferă terestră astfel: .atmosfera izotermă.11) unde: p0 este presiunea atmosferică la nivelul solului.

cuprinzând straturi politrope cu diferite valori ale gradientului vertical de temperatură. Observaţia 1.13) unde: Z este înălţimea. t . T0= 2730K DEFINIŢIA 1. Formula hipsometrică a atmosferei politrope este:  T  Rγ p = T   p0  0 g (1. Formula hipsometrică a atmosferei izoterme este: − p = 10 B (1+αt ) p0 Z (1.8 Atmosfera politropă este atmosfera în care temperatura aerului scade liniar cu înălţimea. B= RT 0 g 1 . DEFINIŢIA 1. B – constantă barometrică.4 În atmosfera politropă gradientul vertical al temperaturii aerului rămâne constant. Variaţiile sale determină vântul.temperatura aerului.9 Presiunea atmosferică se defineşte ca fiind forţa de 25 .12) unde: H0 este înălţimea atmosferei omogene.14) unde: T este temperatura aerului de la un nivel superior al atmosferei. Atmosfera reală este atmosfera aşa cum se prezintă ea. iar legăturile complexe care se pot stabili între ea şi vânt se constituie în regim anemobaric (câmp baric vânt). α = 273 . Codificarea presiunii şi a variaţiilor sale în timp şi spaţiu Presiunea atmosferică constituie un element meteorologic important.H0 RT 0 g (1. DEFINIŢIA 1. γ – gradientul vertical al temperaturii aerului. îndeosebi prin variaţiile sale în timp şi spaţiu.7 Atmosfera izotermă este atmosfera în care temperatura aerului se menţine constantă cu înălţimea. T0 – temperatura aerului de un nivel inferior Z0 al atmosferei.

corecţia de nivel/reducerea la nivelul mării (H = 0 m.75006 mmHg = 3/4 mmHg unde: milibarul este un submultiplu al barului.5 Presiunea atmosferica se află în raport invers proporţional cu temperatura aerului.25 mb.15) unde: 1 dynă/cm2 se numeşte barye în sistemul CGS. . De exemplu: 750 mmHg corespunde presiunii atmosferice de 1000 mb. barometrul aneroid (metalic). t =150C). P= 1 T (1. care poate fi suprafaţa mării. Presiunea normală la nivelul mării este de 760 mm Hg. de la limita superioară a atmosferei până la un nivel considerat.apăsare a unei coloane de aer cu secţiunea de un centimetru pătrat. torrul . Presiunea atmosferică se exprimă în milimetri coloană de mercur (mmHg) şi în milibari: 1 mmHg= 1. la 00 C. un bar (megabarie) reprezintă o unitate de măsură a presiunii atmosferice de 1 000 000 de ori mai mare decât 1 dynă/cm2. In situaţiile meteo în care se reprezintă distribuţia presiunii atmosferice la nivelul mării. Observaţia 1. P= F S . Înregistrarea presiunii atmosferice se face cu barograful.corecţia de latitudine (reducerea la latitudinea medie). Corectarea presiunii atmosferice se face aplicând următoarele corecţii: .corecţia de temperatură (reducerea la 0C). .3332 mb = 4/3 mb 1 mb = 0. Măsurarea presiunii atmosferice se face prin citirea directă a barometrului cu mercur. barograful (zilnic sau săptămânal). sau a barometrului aneroid (metalic).presiunea exercitată de o coloană de mercur înaltă de 1 mm pe 1 cm2.16) Presiunea atmosferică se măsoară cu barometru cu mercur. respectiv 1013. [dyne/cm2] (1. valorilor determinate instrumental li se 26 . zilnic sau săptămânal.

aplică corecţia de nivel.forţe exterioare (de masă sau de volum).forţe interioare (de suprafaţă).17.). corecţia de temperatură şi corecţia de latitudine.2 Circulaţia generală a atmosferei. acelaşi aspect. Forţa de atracţia a Pământului Pentru exemplificarea acţiunii gravitaţiei asupra maselor de aer în mişcare se defineşte acceleraţia gravitaţională g ca diferenţă dintre componentele normale ale forţei de gravitaţie F şi a celei centrifuge C (fig. forţele de frecare etc. Forţele care se manifestă în atmosfera terestră sunt: .1 mb). Forţele exterioare sunt acele forţe care acţionează asupra fiecărui element de masă sau de volum. în mb. . DEFINIŢIA 1.10 Masa de aer este volumul (porţiunea) de aer din atmosferă în care elementele meteo nu suferă variaţii importante în plan orizontal şi în care vremea păstrează în general.forţele de inerţie.forţa de atracţie a Pământului. Presiunea atmosferică se codifică redusă la nivelul mării. 1.17) unde: 27 .3): g = Fn − C n (1. Aceste forţe sunt: . Regimul vânturilor pe glob Mişcările orizontale ale aerului Variaţia elementelor meteorologice presiunea şi temperatura aerului determină mişcarea continuă a atmosferei terestre. . neluând în considerare particulele de aer învecinate. simbol PPPP (±0. Forţele interioare se manifestă ca urmare a interacţiunii masei de aer cu mediul înconjurător (de exemplu: forţa de presiune. Studiul mişcărilor aerului atmosferic are în vedere în primul rând forţele care acţionează asupra particulelor de aer (particula sinoptică reprezentată de o masă de aer).3. Vântul reprezintă efectul deplasării aerului atmosferic.

M – masa Pământului. C Cm P ϕ‘ a O ϕ E Fn N Cn Fm W F S Fig. se poate considera cos γ =1 şi valoarea lui R0 egală cu R raza medie a Pământului.20) Valoarea acceleraţiei gravitaţionale depinde de înălţime şi latitudine (pentru ϕ = 45 0 la nivelul mării valoarea acesteia este g = 9. φ’ . γ = ϕ −ϕ' . ω – viteza unghiulară de rotaţie a Pământului (ω= 7.3 Valoarea lui γ fiind foarte mică şi deci. adică 1/280 din valoarea lui F).8062 m/s2). Forţa centrifugă are valoarea maximă la Ecuator (C0 = 0.034 m/s2.1. a – distanţa dintre punctul P şi centrul Pământului.Fn = k M cos γ a2 (1. Forţa deviatoare datorate rotaţiei Pământului Pentru mişcarea orizontală a aerului din cadrul forţele de 28 .18) (1.latitudinea geografică a locului. valoarea acceleraţiei gravitaţionale este: g =k M − ω 2 R cos 2 ϕ R2 (1.67x10-8 cm3g-1s-2).19) C n = C cos ϕ şi k este constanta gravitaţiei (g-6.29x10-5s-1). φ – latitudinea geografică.

2 Forţa Coriolis prin acţiunea sa perpendiculară pe vectorul viteză al vântului schimbă considerabil direcţia acestuia fără a-i modifica valoarea. ω şi ωx. Forţa de presiune (forţa gradientului baric) DEFINIŢIA 1. Observaţia 1.25) unde: 2ω sin ϕ = l este parametrul Coriolis.11 Forţa gradientului baric G este forţa ce acţionează asupra unităţii de masă de aer.21) unde: k este forţa deviatoare datorată rotaţiei Pământului. ωz sunt componentele vectorilor V W cele trei axe de coordonate. Astfel forţa deviatoare datorată rotaţiei Pământului este: k =− 2ω VW [ ] (1. De exemplu.22) (1. ωy. v. VW – viteza vântului. Componentele forţei deviatoare pe cele trei axe ale sistemului Oxzy: k x = 2vωz − 2ωωy kY = 2ωωz − 2uωx k z = 2uωy − 2vωz unde: u. valoarea forţei Coriolis este la latitudinea de 450.23) (1.inerţie interesează forţa deviatoare datorată rotaţiei Pământului. ω – viteza de rotaţie. ca urmare a distribuţiei neuniforme a 29 . Într-o forma uzuală valoarea forţei deviatoare cauzate de rotaţia Pământului este: k = 2VW ω sin ϕ (1.24) şi ωpe (1. Forţa Coriolis sau forţa geostrofică este o forţă de inerţie ce acţionează asupra particulelor aflate în mişcare faţă de un sistem de referinţă imobil legat de Pământul aflat în rotaţie în jurul axei sale. pentru viteza vântului de 10 m/s este k450= Observaţia 1.1 Forţa deviatoarea cauzată de rotaţia Pământului este orientată spre dreapta în emisfera nordică şi spre stânga în emisfera sudică.

Forţele de frecare Forţa de frecare ce se manifestă pe timpul deplasării pe orizontală a maselor de aer depinde de natura şi de forma suprafeţei terestre. G =− 1 ∂p ρ ∂n (1. − este gradientul baric orizontal. fără frecare exterioară. Frecarea interioară în toată masa atmosferei depinde de masa specifică a aerului fiind influenţată de gradul de turbulenţă al acestora şi scade odată cu înălţimea. Deoarece mişcarea aerului în atmosfera reală este deosebit de complexă s-au stabilit modele simplificate ale acesteia. în linie dreaptă şi cu viteză constantă.9 10-4dyne/cm2 (10 este egal cu 111. a) Modelul geostrofic Acesta este un model simplu în care se consideră că mişcarea aerului se face în atmosfera liberă.2 km).27) 30 .26) ∂ p ∂ n unde: G este componenta orizontală a vectorului gradientului de presiune G . adică 1mb/10=0.presiunii atmosferice. Ecuaţia mişcării geostrofice este: k +G = 0 (1. Gradientul baric orizontal se exprimă în mb/grad de meridian. ρ – este densitatea aerului. Forţa centrifugă Această forţă apare ca urmare a mişcării maselor de aer la suprafaţa Pământului de-a lungul unor traiectorii curbilinii.

1.29) În meteorologie viteza vântului geostrofic se calculează cu: Vg = RT ∂p 2 pω sin ϕ ∂n (1.y Presiune coborata Vg Presiune ridicata 1 ∂p ρ ∂x 2ω sin y Cg x Fig.3 Vântul geostrofic depinde în mod direct de densitatea aerului. Viteza vântului geostrofic se calculează cu: Vg = G lρ (1. Observaţia 1. 2ω = 1. l – parametrul Coriolis.458 10-4 s-1 şi gradientul baric orizontal în mb/grad de meridian.4 În fig.4 este prezentată schema vântului geostrofic în contextul izobarelor rectilinii şi paralele.28) unde: Vg este viteza vântului geostrofic. de gradientul baric şi de latitudine. 31 . t = 00 C. pentru aceeaşi latitudine şi acelaşi gradient baric. valoarea vitezei vântului geostrofic este: Vg = 4 .1. Pentru valorile ρ = 0. p = 1000 mb. l = 2ω sin ρ .8 ∂ p sin ϕ ∂ n [m/s] (1. Din figură se observă egalitatea (dar de sens contrar) forţei gradientului baric cu forţa Coriolis.001276 g/cm2.30) relaţie din care se observă dependenţa acesteia faţă de temperatura şi presiunii aerului.

1. pentru aceeaşi latitudine şi 32 .1.4 În atmosfera liberă.5 Ecuaţia vântului de gradient este: v+ v2 1 ∂p = 2rω 2 ρω v ∂n (1. vântul geostrofic est deosebit de apropiat de vântul real. 1010 mb 1005 mb 1000 mb D 1 ∂p ρ ∂r 1020 mb 1025 mb 1030 mb M − 2ω sin ϕv N V 1 ∂p ρ ∂r v2 r 2ω sin ϕv v2 r Fig.Observaţia 1.1 Într-un ciclon (D) vântul de gradient suflă în sens invers acelor de ceasornic de-a lungul izobarelor circulare şi are viteza mai mică decât viteza vântului geostrofic. Regula Buys-Ballot În emisfera nordică vântul geostrofic este paralel cu izobarele. Se defineşte astfel vântul de gradient analizat în fig.5 pentru depresiunea barică (D) şi maximul barometric (M). forţei Coriolis şi a forţei centrifuge C. Regula Buys-Ballot Într-o depresiune barică sau talveg. neglijând forţele de frecare. b) Modelul mişcării aerului în atmosfera liberă În cadrul acestui model se consideră mişcarea aerului fără frecare de-a lungul unor traiectorii curbilinii sub acţiunea forţei de gradient.31) Concluzia 1. având la dreapta presiunea mai ridicată şi invers în emisfera sudică.

decât viteza vântului deasupra uscatului neaccidentat. O dată cu creşterea înălţimii acest unghi se micşorează. în condiţii sinoptice similare.acelaşi gradient baric. spre presiunea mai scăzută.constantă egală cu 0. viteza vântului de gradient este mai mică decât viteza vântului geostrofic. sau intensitatea vântului de gradient creşte proporţional cu raza de curbură şi atinge viteza vântului geostrofic atunci când raza de curbură devine infinită (izobare rectilinii).32) Variaţia vântului cu înălţimea În straturile inferioare ale atmosferei. până când coincide cu vântul geostrofic.33) unde: vf = τ0 ρ este viteza de frecare. Într-un anticiclon sau dorsală anticiclonică viteza vântului de gradient este mai mare decât a vântului geostrofic. κ . z – înălţimea oarecare a stratului limită. z0 – nivelul solului.2 Viteza vântului creşte rapid cu înălţimea pentru valori 33 . vântul real se roteşte spre dreapta în sensul acelor de ceasornic. viteza vântului real este mai mare decât viteza vântului geostrofic. Direcţia vântului la suprafaţa terestră este abătută faţă de direcţia vântului geostrofic cu 250…300. τ0 . Deasupra mărilor şi oceanelor viteza vântului este de câteva ori mai mare.38. Viteza vântului de gradient se poate determina şi din următoarea relaţie: ± v2 + lv − lV g = 0 r (1.tensiunea turbulentă tangenţială a frecării. 500…1000 m. sau viteza vântului de gradient descreşte proporţional cu raza de curbură şi atinge viteza vântului geostrofic când raza de curbură devine infinită. Distribuţia vitezei vântului cu înălţimea în straturile de aer apropiate de suprafaţa terestră (legea logaritmică a distribuţiei vântului cu înălţimea) se determină cu: v( z ) = vf ln z + z0 z0 κ (1. Concluzia 1.

1 m/s = 3. 180°/5. viteza vântului mediată se măsoară cu anemometrul sau anemograful. . considerată pe scara Beaufort. dd(±10°az).direcţii azimutale (grad de precizie ±10 grade).278 m/s = 0. Ex: 180°/2. reprezentând direcţia şi viteza vântului. cât şi înălţimile medii si maxime ale valurilor marine. Pe hărţile climatologice.6 km/h. ddff. conversie. codificare. Vântul măsurat este vânt aparent. 1 nd = 0. măsurare. .0 m/s.prin viteză (m/s. Măsurarea. Vântul real. nd).852 km/h. înregistrarea şi determinarea vântului la navele maritime în marş Direcţia vântului se apreciază la compas (direcţia azimutală de unde bate). nd). extinse până la 17 grade (trepte de viteză în m/s. notare convenţională DEFINIŢIA 1. iar pentru valori mai mari scăderea sa este din ce în ce mai lentă. ff(± 1 m/s) Pentru notarea convenţională (pe harţi meteosinoptice) se folosesc simbolurile: reprezentând direcţia şi viteza vântului.12 grade Beaufort.prin direcţii cardinale / intercardinale. Exprimarea si conversia vântului Vântul se exprimă vectorial prin: . 1 km/h = 0. Intensitatea sa depinde direct proporţional de valoarea gradientului baric orizontal. Codificarea şi notarea convenţională a vântului este următoarea: simbolul. 180°/25 m/s. km/h. vântul se notează prin roze de vânt. Practica meteo-oceanografică utilizează de asemenea în mod curent forţa vântului. calm. în care sunt înscrise treptele de la 0 .54 m/s = 1.51 nd.mici ale înălţimii în apropierea suprafeţei terestre.11 Vântul reprezintă mişcarea cvasiorizontală cu caracter turbulent. km/h. orientată în sensul scăderii presiunii atmosferice.5 m/s. iar pentru 34 . exprimare.

1. PN ecuator PS În prima ipoteză circulaţie generală a atmosferei este simplă (fig. Circulaţia generală a atmosferei schematizată şi simplificată este prezentată sub forma unor ipoteze astfel: a) suprafaţa terestră este imobilă şi omogenă. neomogenitatea suprafeţei terestre. neomogenitatea câmpului de presiune la suprafaţa terestră. Circulaţia generală a atmosferei terestre este deosebit de complexă. Circulaţia generală a atmosferei Aerul atmosferic se află într-o continuă mişcare pe orizontală şi pe verticală. repartizarea neuniformă a energiei radiante pe suprafaţa terestră. Cauzele mişcărilor atmosferei în apropierea suprafeţei terestre sunt următoarele: mişcarea de rotaţie a Pământului. Presiunea atmosferică creşte uniform de la 35 .6) ca urmare a diferenţei de temperatură dintre ecuator şi polii tereştri. b) suprafaţa terestră este neomogenă şi în mişcare de rotaţie.determinarea vântului real se foloseşte planşeta de vânt sau o construcţie grafică prin compunere vectorială. modelul matematic al acesteia fiind în continuă actualizare ca urmare a cercetărilor actuale în domeniu.

celula vânturilor de vest şi celula polară (fig. N 670.1. temperată. mai apropiate de realitate a acestei dinamici. Astfel.3 N W N presiune polara inalta Presiune temperata joasa Vanturi de convergenta Alizeul de NE Vanturi vestice potolite Presiune subtropicala inalta Presiune ecuatoriala Vanturi de joasa convergenta E Vanturi intertropicale Vanturi vestice Presiune subtropicala inalta potolite Alizeul de SE 450 S 670.1.8).1.5N 450 220.7) astfel că direcţia de mişcare este deviată spre dreapta în emisfera nordică şi spre stânga în cea sudică.ecuator spre poli izobarele fiind asemenea cu Fig. subtropicală şi ecuatorială) în cele două emisfere. existând mai multe scheme de explicare. cum ar fi schema tricelulară.6 paralelele geografice. circulaţia generală constă în trei celule: celula alizeelor şi a contraalizeelor. În cea de-a doua ipoteză apare forţa deviatoare a mişcării aerului (fig. În figură sunt prezentate direcţiile de deplasare a vânturilor pe zone (polară.1.7 În realitate.5S Presiune temperata joasa presiune polara inalta Vanturi de convergenta S Fig. 36 . circulaţia generală a atmosferei terestre este mult mai complexă.

vânturi locale. în nordul Oceanului Indian. Musonii sunt vânturi sezoniere ce se manifestă în partea de sud a Asiei. 37 .1.11): .1. astfel (fig. . Formarea lor se datorează încălzirii diferite a uscatul şi a mării.km 20 16 12 8 4 0 Vanturi polare vestice V E 35 E km 600 V Frontul polar Vanturi dominante vestice 300 E Alizee V Fig. .7).musonii.vânturi de circulaţie generală. se manifestă în bazinul Oceanului Indian (musonul de iarnă şi musonul de vară).cicloanele.10 şi 1. Vânturile de circulaţie generală sunt acele vânturi care se înlocuiesc în mod permanent şi egal unele pe celelalte (fig.alizeele (alizeul de NE în emisfera nordică şi alizeul de SE în emisfera sudică). . iarna au o grosime verticală de circa 2000 m şi vara de 4000…5000 m. în Marea Arabiei şi în Africa Occidentală.1. Vânturile dominante apar ca urmare a existenţei centrelor de joasă presiune formate în jurul zonei temperate către ecuator şi a celor de maximă presiune în zonele polare.vânturi dominante. . vânturile sunt: .8 Regimul vânturilor pe glob Din punct de vedere al modului de acţiune şi al zonelor unde acţionează.

Circulaţii musonice mai puţin evidente se manifestă şi pe latitudini medii pe ţărmurile Mării Ohoţk. Mării Caspice şi ale Oceanului Îngheţat de nord. Mării Negre (în zona Caucazului). centrat în apropierea lacului Baikal.10 Vânturile dominante în sezonul rece 38 .1. se manifestă musonul de iarnă. ca urmare a efectului de foen apărut la frecarea de masivul muntos şi temperatura sa creşte. ca urmare a apariţiei depresiunii termice asiatice (situată deasupra peninsulei indiene) se manifestă musonul de vară care transportă aer ecuatorial foarte cald şi foarte umed. care la contactul cu masivul foarte înalt himalaian prezintă o puternică dezvoltare pe verticală a sistemelor noroase asociate cu precipitaţii violente şi abundente. nebulozitatea lipsind aproape total. umezeala scade şi mai mult. Aerul foarte rece şi uscat întâlneşte masivul Himalaia. Fig. puternic instabil convectiv dinspre ocean spre uscat. În sezonul rece ca urmare a apariţiei anticiclonului asiaticosiberin.În anotimpul cald.

el încălzindu-se printr-un proces adiabatic. peste Mediterana ajungând chiar până pe ţărmul european.11 Vânturile dominante în sezonul cald Vânturile locale se manifestă a urmare a unor cauze locale (relief sau depresiuni secundare) şi poartă numele de Sirocco. briză. Sirocco este un vânt cald ce bate pe coastele Algeriei şi Libiei. Bora. chiar până în Marea Egee. ce bate dinspre uscat spre mare producând „montarea” rapidă a acesteia. cu intensitate şi forţă mare. resimţinduse. vizibilitate redusă.Fig. podişul dobrogean şi zona de sud – est a României. Foenul este un vânt cald ce se formează ca urmare a existenţei a maximului şi minimului atmosferic de o parte şi de alta a unui masiv muntos. rece şi puternic. Mistralul este un vânt de NV. Se manifestă în sezonul rece. Foen. uneori. Brizele de mare şi de uscat sunt vânturi locale de dimensiuni reduse manifestându-se ca un schimb de mase de aer între fâşia de mare din apropierea litoralului şi litoralul terestru cu o adâncime de 40…50 km. ce se manifestă în golful Lyon. dinspre zona muntoasă rece franceză. Crivăţ.1. Crivăţul este un vânt rece de NE ce acţionează dinspre Ucraina peste Marea Neagră. Mistral. însoţit de ploi şi ninsoare. Bora este un vânt anticlonic. Se maifestă. Înălţimea până la care acţionează briza este de până la 39 . de exemplu pe coastele Mediteranei şi ale Mării Negre.

în care mişcarea aerului este predominant descrescentă şi divergentă. pentru anumite ore. De exemplu.4 CÂMPUL BARIC Câmpul baric reprezintă câmpul distribuţiei presiunii atmosferice în plan orizontal. Presiunea atmosferică este redusă la suprafaţa mării şi apoi este transpusă pe harta sinoptică.principale. este mai mic 40 . pentru distanţa de 60 mile marine (111. Forme de relief baric principale şi secundare Relieful baric se obţine prin trasarea izobarelor pe o hartă meteorologică.1 Relieful baric. Acesta reprezintă variaţia presiunii atmosferice după normala la izobare şi este pozitiv când este îndreptat în sensul scăderii presiunii atmosferice. Relieful baric cuprinde perturbaţii: .secundare (derivate). Perturbaţiile principale ale reliefului .minimul barometric L sau ciclonul. invers. relativ stabilă. 1.maximul barometric H sau anticiclonul. cu cer mai mult senin.4. 1. la nivelul mării.3 km) valoarea gradientului baric este de 4 mb. ziua de la mare spre uscat şi în timpul nopţii. iar izobarele se trasează din 4 în 4 mb.200 m. depresiunea barică. Gradientul baric orizontal este orientat de la centru către periferia lui. Izobarele sunt asemănătoare curbelor de nivel din topografie şi reprezintă intersecţia suprafeţelor izobarice cu suprafaţa terestră. baric sunt: . . Câmpul baric se reprezintă prin sisteme de izobare unde izobarele sunt linii de egală presiune atmosferică. Variaţiile de presiune atmosferică sunt caracterizate de gradientul baric orizontal de presiune. Anticiclonul este perturbaţia barică de presiune atmosferică înaltă. acesta produce la suprafaţa mării un vânt de forţa 7 pe scara Beaufort (30 Nd).

decât în depresiune şi deci vântul este slab. Gradientul baric este îndreptat spre centrul depresiunii barice. caracterizaţi prin: .fig.reci. . cele temporare apar printre depresiuni extratropicale şi aduc vreme frumoasă.calzi.1. vântule este mai puternic decât în depresiune.presiuni atmosferice înalte. dar geroasă.formare în anotimpuri sau zone calde. cer senin. în emisfera nordică şi în sens direct în cea sudică. nebulozitate ridicată. cel mai frecvent în centura tropicală. vizibilitate bună. cu mişcări convergente şi ascendente.12): 41 . mult mai instabilă şi mai mobilă. cu aer relativ cald şi umed. caracterizaţi prin: . la gradienţi barici egali. Funcţie de latitudinea de manifestare depresiunile barice sunt: .depresiunea barică extratropicală L. rotindu-se în sens retrograd. între 100-400 N şi S. Anticiclonii sunt de două feluri: .ciclonul tropical (depresiunea barică intertropicală CT). . aduc vreme frumoasă. Depresiunea barică se caracterizează de (. În centru sunt curenţi descendenţi care determină vreme bună. Depresiunea barică este perturbaţia barică de joasă presiune atmosferică. precipitaţii atmosferice însoţite de diferite fenomene meteorologice. formate în anotimpuri sau regiuni reci. Vântul bate de la centru spre periferie. Este delimitat prin izobare închise.

apoi Cumulostratus. ce au asociată o centură de vreme rea la altitudini mijlocii şi înalte. până la distanţe mari de sute de mile marine. iar temperatura scade dupa trecerea frontului Front rece Sectorul cald Barometrul stationar sau scade usor Front cald Vantul isi schimba directia in sens retrograd dupa trecerea frontului rece Fig. Altostratus. rotindu-se în sens direct în emisfera nordică şi în sens retrograd în cea sudică. • Intr-o depresiune vântul bate de la periferie spre centru. Indicii de apropiere a unei depresiuni barică (în emisfera nordică. – formaţiunile noroase preced cu aproximativ 500 mile marine frontul cald (apar mai întâi norii Cirrus. • deplasarea se face pe o direcţie paralelă cu izobarele din sectorul cald.1. aerul cald alimentând presiunea atmosferică. cu nava în faţa depresiunii şi la sud de traiectoria acesteia): – scăderea presiunii atmosferice. • Unul sau mai multe fronturi ce se extind din apropierea centrului. Nimbostratus.Emisfera nordica Cc Cu Sc Ocazional averse de ploaie Cs Ns As Adesea halou lunar sau solar Ploaie continua Ci/Cc Est Cb de p Ocazional burnita Nori la joasa inaltime C en Umiditate excesiva Aer cald ate Vizibil it Barometrul creste tura St redus a N0 loai e N1 Barometrul scade Vantul isi schimba directia in sens retrograd. • sectorul cald între cele două fronturi (zona cu vremea cea mai rea). şi Stratus) 42 .12 • un centru de presiune minimă înconjurat de izobare închise.

. . dacă este de est.cerul este acoperit de nori cu baza la aproximativ 300 m. scade sub cinci mile marine. .în imediata apropiere a frontului cald apare burniţa. vizibilitatea scade repede. de regulă. . presiunea va scădea din nou până va trece un al doilea front rece. în special iarna. vizibilitatea este destul de bună. .temperatura şi umiditatea rămân ridicate. .. .temperatura scade pe măsură ce frontul rece se apropie. .ploaia se opreşte. uneori. La trecerea frontului rece: presiunea atmosferică începe să crească. Dacă vântul este de vest.vântul se roteşte în sens retrograd de la câteva grade la peste 900. 43 . In sectorul cald: .presiunea atmosferică staţionează sau descreşte foarte uşor.vântul.temperatura creşte.vântul rămâne constant în forţă şi direcţie. umiditatea relativă scade. .vizibilitatea este. sub 10 mile marine. uneori burniţează. .presiunea atmosferică rămâne stabilă sau scade foarte lent.plafonul noros coboară treptat şi cad ploi care se intensifică. Modul de manifestare al elementelor meteorologice în diferite situaţii este următorul: La trecerea frontului cald: .vizibilitatea rămâne redusă. dar poate apărea burniţa. girează de la câteva grade la 900. uneori în rafale. poate apărea ceaţa. .

. furtuna tropicală.presiunea scade. Indiile de vest. . . cu excepţia averselor.baza norilor urcă şi porţiunile de cer senin se măresc. spre deosebire de Marea Mediterană).Hurican (uragan). dar mai încet.vizibilitatea se îmbunătăţeşte continuu.. în Marea Arabiei. Funcţia de regiunea geografică el este denumit: . . furtuna tropicală rotitoare (Tropical Revolving Storm -TRS) este o depresiune barică adâncă ce se formează pe latitudini nordice şi sudice de 50.vântul este slab şi variabil. Ciclonul este depresiunea barică de întindere mai mică dar de intensitate extremă.vizibilitatea se îmbunătăţeşte mai ales dacă vântul scade. uneori sub formă de aversă (în NV Oceanului Atlantic ploaia nu este prea puternică.vântul scade treptat şi girează. La trecerea prin centrul depresiunii: . cu excepţia bazinului Atlanticului de sud. în Atlanticul de nord. dacă gradientul baric orizontal este mare. Noua Zeelandă. . Oceanul Indian de sud (la vest de meridianul de 800 E). . Oceanul Indian de nord.baza norilor se ridică şi apar porţiuni de cer senin. . 44 .100 şi se manifestă pe latitudini tropicale în toate oceanele. NW Australiei (pe coastele de nord.temperatura creşte.sau mai mult.ploaia este de scurtă durată. Oceanul Pacific de sud.. golful Bengal. În spatele frontului rece: . Ciclonul tropical Ciclonul tropical.vremea se îmbunătăţeşte în continuare. .Ciclon. . NE Oceanului Pacific. vântul este mai tare şi în centrul depresiunii. nord – vest şi vest australiene se mai numeşte şi Willy-Willies).

în Pacificul de NE.instabilitatea dinamică orizontală a curentului general de est. în Marea Chinei.extinderea sistemului noros al unei unde ecuatoriale ca urmare a unei advecţii de aer umed ecuatorial în troposfera mijlocie.1. cu izobare aproape circulare şi concentrice.ciclonul tropical. unde există un calm relativ (fig. se prezintă sub forma unei depresiuni foarte adânci.. din zona ecuatorială. . Formarea cicloanelor tropicale se datorează unor factori şi fenomene cum ar fi: . ochiul ciclonului.13). în faza sa de maximă dezvoltare realizată în decurs de o săptămână. 45 .antrenarea în rotaţie ciclonică progresivă a unui ansamblu de nori Cumulonimbus ce au rezultat din advecţia aerului umed ecuatorial la altitudine. . . excepţie făcând zona centrală. cu o mărime variabilă cuprinsă între 50 şi 800 M.Taifun. cu un diametru de 400…500 M şi cu presiune atmosferică mai mică de 900 mb la centru şi 1010 mb la periferie. instabilitate combinată cu advecţia aerului umed la altitudine. Mişcarea aerului se face printr-o rotaţie ciclonică rapidă asociată cu o puternică convergenţă spre centru.

hornul ciclonului (eye wall) zona de cer relativ liber mase dense de nori in miscare circulara dinspre centru catre periferia ciclonului ochiul ciclonului 15.30M 125M 150M Vant forta 12 Vant forta 8 Vant forta 6 Fig. h 16 km 14 km 12 km 10 km 8 km 6 km 4 km 2 km 0 km Ci Cb Cb Ci Rotatie anticiclonica Rotatie ciclonica Ploaie 175 M Ploaie d Fig. iar pe de altă parte din aerul care urcă mereu ca apoi să coboare către straturile inferioare. ce produc 46 . la o mare distanţă de axa verticală a ciclonului (fig. cu umezeală puternică provine.14).. pe de o parte din aerul ascendent al sistemului noros.13 Ochiul ciclonului este înconjurat de un „zid de apă” sau „horn” (eye wall) aerul care îl formează..14 În contact cu apa oceanului aerul este puternic umezit. are o puternică mişcare ascendentă formându-se un sistem noros consistent format în principal din nori Cumulonimbus.1.1.1.

1. cu cer mult mai senin. O dată cu creşterea latitudinii viteza creşte uşor. viteza vântului creşte de la periferie spre centru de la viteze de 20 km/oră la cele de peste 250 km/oră.15 47 . Traiectoria are o formă de parabolă curbată în sens anticiclonic. unde viteza scade uşor. către nord şi nord vest. În partea centrală a ciclonului există o coloană de aer în mişcare descendentă. În afara calmului central.15). în emisfera nordică şi către sud şi sud vest în emisfera sudică. iar marea este foarte agitată într-o zonă de aproximativ 75 mile marine faţă de centrul furtunii. pe ultima porţiune a traiectoriei viteza să crească până la 25 Nd (şi chiar peste 40 Nd) (fig.averse puternice de ploaie. Traiectoria caracteristica Vertex (cod) Cadranul periculos Traiectoria alternativa H Linia mediana Semicercul periculos 200N 100N Semicercul manevrabil 00 Traiectoria alternativa Cadranul periculos Semicercul 0 periculos 10 S Linia mediana 200S H Vertex (cod) Traiectoria caracteristica Fig. dar nu depăşeşte 15 Nd. aproximativ până în poziţia de curbarea traiectoriei în vertex. ce reduc vizibilitatea aproape de zero. Deplasarea ciclonului se face în sensul circulaţiei generale din troposfera mijlocie.1. cu viteza de aproximativ 10 Nd. urmând ca după acesta.

iunie. în jurul ochiului furtunii se manifestă pe verticală o masă densă de nori ca un horn numită „eye wall”. iar viteza vântului coincide cu cea a acesteia.în ochiul furtunii vântul este slab sau este calm. cu perioada cea mai rea în februarie şi martie. . octombrie şi noiembrie. De asemenea. dar în acest caz viteza să nu depăşeşte 10 Nd. Există şi situaţii în care ciclonul îşi modifică radical mişcarea. cu perioada cea mai rea în august-septembrie. Excepţie face zona Mării Arabiei când furtunile tropicale se manifestă în perioadele de schimbare a musonilor: mai. În spatele ochiului ciclonului presiunea atmosferică creşte rapid fiind urmată de o uşoară deplasare înainte a acestuia. mişcarea unui ciclon pe traiectorie are propriile caracteristici. forţa 8 la aproximativ 75 M şi forţa 5/6 la 8 la distanţă de circa 200 M de centrul furtunii. viteza vântului creşte o dată cu apropierea furtunii. la distanţa de 48 . forţa sa scade considerabil. dar o dată ajuns pe latitudini nordice şi sudice de aproximativ 350 acesta se stinge. În emisfera nordică furtunile tropicale se manifestă în perioada iunie-noiembrie.presiunea atmosferică scade de periferie către centrul furtunii cu o scădere accentuată la apropierea de ochiul furtunii. făcând o întoarcere din drum. la cer parţial acoperit de lungi spirale de nori convergenţi. În emisfera sudică sezonul furtunilor tropicale este din decembrie până în mai. în spatele acestuia se manifestă vânturi puternice în sens opus mişcării furtunii. vânturile cele mai puternice apar în apropierea centrului furtunii „eye wall”. forţa 12 la aproximativ 75 M. unde se înregistrează presiunea minimă. Caracteristicile vremii în ciclonul tropical sunt următoarele: . stingându – se în una la două zile.în interiorul ochiului furtunii cerul este puţin acoperit de nori.Ciclonul tinde să se deplaseze către zonele oceanice cu temperatura la suprafaţa apei mai ridicată. . în continuare către periferia ciclonului se trece de la un cer aproape acoperit de mase compacte de nori. ajuns pe uscat.

cad ploi torenţiale. în apropierea centrului furtunii sunt precipitaţii torenţiale. Forme barice secundare înrudite cu anticiclonul Formele barice secundare înrudite cu anticiclonul sunt: – dorsala. caracterizată prin: – gradienţii barici au valori mici. foarte frecvent.talvegul. – vântul este slab şi variabil.culoarul depresionar. către periferie apar ploi puternice intermitente asociate cu mase de nori. . . iar după trecerea acestuia cerul se acoperă de nori. – umiditatea relativă este ridicată. . vizibilitatea este redusă ca urmare a prezenţei ceţii puternice. vizibilitatea scade drastic. – vântul este moderat ca urmare a izobarelor mai distanţate.în ochiul furtunii ploaia încetează şi vizibilitatea este bună.galeria depresionară. Forme barice înrudite cu depresiunea barică Formele barice înrudite cu depresiunea barică sunt: . agitaţia mării creşte. Şaua barică este o formaţiune barică instabilă ce ia naştere între două depresiuni şi doi anticicloni aşezaţi în cruce şi cedează locul rapid unei depresiuni. 49 . – vreme bună. – şa barică: Dorsala anticiclonică este o prelungire a unui anticiclon între două depresiuni şi se prezintă astfel: – izobarele sunt în formă de “U” . – se produc descărcări electrice.aproximativ 250 M de centrul furtunii vântul este slab fiind determinat de vremea din acea zonă. – ceaţă. în centrul furtunii marea este puternic agitată.

este mult mai larg decât talvegul şi leagă. areal în care elementele meteorologice caracteristice (temperatura. Din punct de vedere termic masele de aer sunt mase de aer rece şi mase de aer cald. izobarele sunt paralele şi vremea bună alternează cu cea instabilă.Talvegul depresionar Talvegul depresionar apare între două anticicloane: .5 Depresiunea reprezintă un interes deosebit pentru navigatori pentru că este principala cauză pentru instalarea vremii rele. ceea ce produce modificări importante ale vremii. Masa de aer se defineşte ca porţiunea de aer din troposferă având suprafaţă mare (500…5000 km) şi înălţime ce poate atinge 10 km. Observaţia 1. 4 Mareea barimetrică – zona de presiune normală. diferite de cele din jur şi vremea păstrează cam acelaşi aspect. când are asociat un front cald şi izobarele sunt în formă de “V” cu vârful pe front. Modificările sensibile ale elementelor meteo dintr-o regiune anunţă înlocuirea masei de aer de aici şi o dată cu ea şi modificări ale vremii în regiune.5 MASE DE AER ŞI FRONTURI ATMOSFERICE Repartiţia neuniformă în plan orizontal a temperaturii aerului şi presiunii atmosferice determină deplasarea maselor de aer dintr-o zonă în alta.nefrontal. presiunea şi umiditatea) sunt relativ omogene. Galeria depresionară este o formă neregulată de presiune atmosferică joasă care şerpuieşte şi este mărginită de valori ridicate de presiune atmosferică. când distanţele la depresiune şi anticiclon sunt mari. iar altele sunt mai stabile. El se poate întinde pe mii de kilometri. cu izobarele în formă de “U” apărând cel mai adesea în aerul rece din spatele unei depresiuni. vremea îmbunătăţindu-se la trecerea frontului. Pe timpul deplasării maselor de aer unele elemente meteorologice se schimbă. de obicei. Culoarul depresionar este o zonă de joasă presiune mărginită de ambele părţi de izobare cu valori mai ridicate. 1.frontal. . Masa de aer rece este acea masă de aer 50 . două depresiuni atmosferice. Observaţia 1.

din VNV şi NV în regiunea Angliei şi Franţei şi din V şi N pe latitudini similare aproape de coastele estice continentale. dacă vântul este slab. polar. cu scădere la 100… 200 m în cazul când plouă. O masă de aer stabilă este atunci când gradientul termic vertical este mai mic decât gradientul termic adiabatic. O masă de aer este instabilă atunci când gradientul termic vertical este mai mare decât gradientul termic adiabatic. .temperatură mai mică decât cea a mării cu excepţia staturilor de la suprafaţa apei. cu înălţimea bazei cuprinsă între 600…1000 m.norii sunt de tip cumulus fără acoperi tot cerul. dacă provin din nori izolaţi. O masă de aer staţionară preia din caracteristicile principale mediului său de formare. cu excepţia staturilor de la suprafaţa mării. .vizibilitatea este bună (excepţie făcând perioada averselor de ploaie) atâta timp cât vântul nu depăşeşte forţa 7 Beaufort. în mod obişnuit. 51 . iarna manifestându-se maximul siberian cu ramificaţii până în centrul Europei. . .ploaia şi zăpada sunt sub formă de aversă.umiditatea relativă este mai scăzută.vântul în emisfera nordică este. Aerul polar continental se formează în anticiclonii continentali de deasupra Rusiei.care la pătrunderea într-o regiune este mai rece decât masa de aer pe care o înlocuieşte. Aerul polar se formează în anticiclonul polar staţionar vara deasupra zonelor cu latitudini înalte din Atlanticul de nord şi deasupra Canadei iarna şi se caracterizează prin: . dacă vântul este slab. .cu cât viteza de deplasare spre regiuni calde este mai mare şi suprafaţa oceanică străbătută mai mică cu atât mai puţini nori se vor forma şi cu înălţimea bazei mai mare. în emisfera sudică vântul polar este din V cu caracter de vijelie. Din punct de vedere termodinamic masele de aer sunt stabile şi instabile. masa de aer cald este masa de aer care este mai caldă decât cea pe care o înlocuieşte. Aerul tropical se formează în cele două centuri tropicale şi se caracterizează prin: temperatură superioară celei a apei de mare. astfel masele de aer sunt: mase de aer artic. O masă de aer continental se transformă în masă de aer maritim atunci când se deplasează deasupra mării circa 500 M. . tropical şi ecuatorial.

Masele de aer principale sunt separate de trei fronturi atmosferice: . înălţimea de cel puţin 1…2 km şi cel mult până la limita superioară a troposferei Fronturile atmosferice sunt calde sau reci funcţie de masa de aer care vine şi înlocuieşte o altă masă de aer dintr-o anumită zonă (fig. Procesul invers se numeşte frontoliză. Aerul artic are aceleaşi proprietăţi cu cel polar cu specificul că este mai rece ca urmare a faptului că se formează în regiunile artice şi antarctice acoperite de gheaţă sau zăpadă.umiditate relativă ridicată. dar foarte rar sub 5 M.precipitaţii sub formă de burniţă. Caracteristici sunt nori de tip cumulus şi altostratus. În mişcarea sa o masă de aer se va întâlni cu o altă masă de aer cu care se va amesteca în timp.16). cu excepţia cazurilor când este în vecinătatea unor ape deosebit de reci. Lăţimea zonei frontale este de 10…30 km.norii de tip stratus sunt mai frecvenţi cu baza sub 300 m.front tropical. de obicei din S şi V în emisfera nordică şi din N şi V în emisfera sudică. . . Unghiul de înclinare faţă de suprafaţa terestră este de 1…100.front polar.1. Frontul tropical este implicat in geneza 52 . când scade sub cinci cabluri. Aerul ecuatorial este cald şi umed până la mare înălţime. principal este frontul polar care se situează la latitudini medii.vizibilitate uneori peste 10 M. uneori continui şi puternice.front arctic. Prin ondularea sa generează depresiuni barice extratropicale.. Este însoţit de ploi. În emisfera nordică aerul maritim tropical se formează în maximul azoric. . Vizibilitatea este foarte bună cu excepţia perioadelor ploioase. . de unde se deplasează deasupra Europei aducând temperaturi ridicate (chiar şi iarna 60-90 C) şi stabilitate.vânt în rafale. . Procesul de formare al fronturilor se numeşte frontogeneză şi se realizează în continuarea a două mase de aer diferite. Din aceste fronturi. Frontul atmosferic este o zonă de separare a două mase de aer cu proprietăţi termohigrometrice diferite (centură de vreme rea sau relativ rea) care se manifestă sub formă de plan înclinat orientat spre masa rece datorită densităţii mai mari a acesteia şi a forţei de abatere Coriolis. .

18).16 Frontul cald Poartă numele masei de aer cu viteză mare.1. Aer cald ala ront af afat r p Su Aer rece Fig. oclus. Prin alunecarea maselor calde pe cele reci (fig.17) rezultă nebuloase (nori stratificaţi). fronturi active cvasistaţionar).ciclonului tropical. Formaţiunile noroase apar cu 500 M înaintea frontului. rece.1. cu viteza vântului din spatele său (a vântului de suprafaţă).17 Frontul rece Se produce în situaţia când aerul rece are o viteză mai mare care va întâlni un aer cald şi va crea un plan înclinat spre masa rece (fig. Fronturile atmosferice sunt de două categorii: fronturi pasive. Înălţimea frontului este de 6…8 km. La contact se vor produce nori de tip cumulus şi 53 . Pe măsura deplasării sale spre est norii cirrostratus coboară şi se amplifică cedând locul norilor altostratus şi nimbostrus. Ploaia cade într-o centură de circa 200 mile marine. (cald.1. Norii sunt de tip stratus. iar mai în faţă în partea înaltă a suprafeţei frontale de tip cirrus şi cirrostratus la înălţimea de aproximativ 6000 m. Nori Barometrul creste 1004 Barometrul scade L Front rece Front cald Fig.1.

frontul se distruge.6 km. dar lipseşte sectorul cald şi cu mai puţină ploaie. Evoluţia vremii într-un front oclus este asemănătoare cu cea dintr-o depresiune.1.1. În cazul frontului oclus rece ploaia continuă şi după trecerea frontului. Aer cald Aer mai rece Aer rece Fig. apare ploaia sau burniţa. Ploaia este mai puternică decât în cazul frontului cald. dar centura de ploaie este mai mică. In situaţia în care în zona frontului oclus se produc scăderi de presiune atmosferică. Când ocluziunea este aproape de centrul unei foste depresiuni. Zona se extinde pe sute de kilometri. Se deplasează cu viteză apropiată de cea a vântului geostrofic. Înălţimea frontului este de 4 .1. dar de durată mai mică. frontul se regenerează.20).19 Ocluziune tip front rece 54 .19 şi 1. Sup r afa ta f Aer rece ront ala Aer cald Fig. pe când la trecerea frontului oclus cald aceasta se opreşte. Acest front este asociat cu o centură de nori foarte joşi şi de vizibilitate redusă. Norii asociaţi frontului oclus sunt similari celor care preced un front cald.18 Frontul oclus Se formează în spatele frontului rece şi în fata frontului cald (fig.altocumulus. Dacă în frontul oclus presiunea este în creştere.

Aer cald Aer rece Fig. Frontul cald se reprezintă printr-o linie roşie sau printr-o înşiruire de semisfere de culoare roşie: Frontul rece se reprezintă printr-o linie albastră sau printr-o înşiruire de triunghiuri de culoare albastră: Frontul oclus se reprezintă printr-o linie violetă sau dublă roşie-albastră sau printr-o înşiruire alternativă de semisfere roşii şi triunghiuri albastre. depresiunilor barice.20 Observaţia 1. de obicei. frontul oclus sunt asociate. sau se poate instala la periferia unui anticiclon dacă în afara acestuia se află o zonă de presiune scăzută (se constituie ca o zonă de separare între două mase de aer ce se mişcă în aceeaşi direcţie. de aceeaşi parte a unei drepte (curbe): Front cvasistaţionar Se formează pe axa talvegului depresionar (fig. acelaşi sens sau sensuri diferite.1. dar cu viteze apropiate).Aer cald Aer rece Aer mai rece Fig.1. 1.21 Front staţionar (ocluziune verticală) 55 .22) şi are o poziţie staţionară.6 Fronturile cald şi rece şi în special.21 şi 1.

1 Informare hidrometeorologică in clar Informarea în clar constă în recepţionarea la bordul navei a buletinelor meteo şi al avizelor de furtună.22 Front staţionar (vedere plan orizontal) Frontul staţionar se reprezintă printr-o linie maro sau printr-o înşiruire de semisfere roşii şi triunghiuri albastre.6 Evoluţia frontului staţionar trebuie urmărită cu atenţie pentru că acesta poate să se onduleze şi să schimbe vremea în mod considerabil. ele ajutând la interpretarea mai 56 . Observaţia 1. un rol important îl reprezintă informarea meteo-oceanografică în clar şi codificată ceea ce intr-un sens global conduce la conceptul de asigurare hidrometeorologică maritimă (AHMM). Aceste mesaje îşi ating scopul de informare a navigatorilor asupra situaţiei meteorologice din zonă sau din zonele învecinate. alături de documentarea climatologică din spaţiul oceanic. 1. de o parte şi de cealaltă a unei drepte (curbe).1016 mb ar ion stat t n Fro 1012 mb 1012 mb 1016 mb Fig.6 INFORMAREA HIDROMETEOROLOGICĂ In sprijinul navigaţiei şi al activităţilor tehnologice maritime.1. 1.6.

natura fundului. 57 . .. precipitaţii atmosferice.telegrame cifrate. iar o parte servesc exclusiv asistenţei meteo-oceanografice în sprijinul navigaţiei maritime.precisă a hărţilor sinoptice. asigurarea meteo . a mesajelor hidrometeorologice codificate.comun îndeosebi în activităţile meteorologice ce folosesc sisteme de informare sub forma unor mesaje codificate . In pregătirea unei activităţi tehnologice maritime intr-un anume bazin oceanic se recomandă studierea atentă a documentaţiei de profil. Din raţiuni de operativitate şi de limbaj universal .6. prognoza meteo pentru un anumit interval de timp (gradul de nebulozitate.climatologică Alături de documentarea hidrografică şi hidrometeorologică marină.contextul meteo .2 Informarea hidrometeo . Date care intră în conţinutul de bază al hărţilor meteo şi hidrosinoptice.). Recepţia buletinelor/avizelor meteorologice se realizează la bordul navelor prin radio sau telex de bandă îngustă. care conţin într-un spaţiu restrâns un volum important de informaţii. limite de variaţie.oceanografică la bordul navei se realizează prin recepţia radio a buletinelor şi avizelor de furtună în clar..6. Tropical Cyclone: > 11° . Storm Warning: 10° Bf. 1. starea mării).3 Informarea hidrometeorologică codificată Informarea codificată se face în codurile SYNOP şi SHIP. procese fizice şi fenomene periculoase).sinoptic general: prezenţa şi evoluţia centrelor de maximă presiune (H) şi a perturbaţiilor barice de joasă presiune (L). adâncimi periculoase) cât şi sub aspect meteorologic şi hidrologic marin (valuri medii. pe frecvenţa unică de 518 KHz (sistem Navtex). 1.17° Bf. atât sub raport hidrografic (batimetric. furtuna pe mare este apreciată după forţa vântului (Gale warning): 8-9° Bf. vizibilitate. precum şi unele relaţii privind condiţiile de vreme la trecerea fronturilor atmosferice corelate depresiunilor barice extratropicale. Aceste mesaje conţin următoarele părţi: . fenomene periculoase pe mare.prezenţa sau lipsa furtunii în zonă. precum şi prin datele recepţionate în sistemul radiofacsimil.

organizate în grupe de cinci simboluri/cifre. ceea ce permite pe această bază să se întocmească o hartă meteo .date de prognoză meteohidrologică pentru anumite raioane maritime. fenomene de îngheţ. care conţin date meteorologice.codificare prin coordonate geografice.date reale în puncte de coordonate indicate exclusiv din spaţiul maritim. Codurile SYNOP si SHIP stau la baza întocmirii hărţilor sinoptice şi meteo (se întocmesc din 6 in 6 ore). temperatura mării. Codul SHIP Acest tip de codificare constituie conţinutul de bază al hărţilor sinoptice. codificat. cu date reale pentru un anumit punct din mare.Prin informare codificată se înţelege diferite tipuri de mesaje cifrate.date reale de la staţiile de uscat şi de coastă.BBXX – este indicativul codului 58 . MAFOR (FM 61 IV) . într-o ordine prestabilită. drumul şi viteza navei. IAC FLEET (FM 46 IV) .sinoptică simplificată (de analiză sau de prognoză). Codul SYNOP este de forma: BBXX YYGGiW 99LaLaLa QcLoLoLoLo iRixhVV Nddff 1SnTTT 2Sn Td Td Td 4PPPP 5appp 6RRRtR 7wwW1W2 8NhCLCMCH 222DsVs 0SnTwTwTw 2PwPwHwHw 3dw1dw1dw2dw2 4Pw1Pw1Hw1Hw1 5Pw2Pw2Hw2Hw2 6IsEsEsES ICE ciSibiDiZi unde: . vizibilitatea este sub 500 m şi gradul de agitaţie al mării este 5° Bf. având în plus precizări şi elemente privind coordonatele punctului. Este organizat pe structura codului meteorologic universal SYNOP. Mesajele de avertisment se transmit când vântul are viteza mai mare de 11 m/s. elementele valurilor de hulă. Codul SHIP reprezintă un mesaj hidrometeorologic complex. în unele cazuri şi de hidrologie marină. SHIP (FM 13 IX) . Principalele denumiri de coduri şi conţinutul lor general sunt: SYNOP (FM 12 IX) . exclusiv din spaţiul oceanic.

YY reprezintă data zilei când s-a făcut observaţia .600 m 5 600 -1000 m 6 1000 -1500 m 7 1500 -2000 m 8 2000 -2500 m 9 > 2500 m. 99LaLaLa – latitudinea punctului în care s-a făcut observaţia 99 – cifră de control LaLaLa . exprimat în m/s. 3 = vânt estimat.2 . sau nu sunt nori sub 2500 m V V distanta de vizibilitate pe orizontală la suprafaţa mării: 59 . exprimat in noduri).iW este indicator de vânt care prezintă modul cum a fost determinată viteza vântului şi unitatea de măsură (0 = vânt estimat. 1 = vânt măsurat cu anemometru.latitudinea punctului. vestică şi estică: 1 – latitudine nordică şi longitudine estică 2 – latitudine sudică şi longitudine estică 5 – latitudine sudică şi longitudine vestică 7 – latitudine nordică şi longitudine vestică LoLoLoLo – longitudinea punctului în care s-a făcut observaţia. 4 = vânt măsurat cu anemometru.indicator referitor la precipitaţii: 1. sudică.plafonul norilor (înălţimea la care se găseşte baza norilor): pentru h = 0 < 50 m 1 50 -100 m 2 100 -200 m 3 200 -300 m 4 300 . exprimat în m/s. primele trei cifre reprezintă valoarea întreagă în grade.precipitaţii incluse. prezenţa grupei de fenomene meteo. 3 .nu sunt date disponibile. plafonul norilor.precipitaţii omise. cu precizie de zecime de grad.GG reprezintă ora de observaţie UTC . ix . exprimat în noduri. vizibilitatea atmosferică pe orizontală iR .indicator de includere sau de omitere a grupei de fenomene h . iar ultima cifră zecimea de grad iRixhVV – grupă privind existenţa precipitaţiilor.. primele două cifre pentru valoare întreagă. ultima cifră pentru zecimea de grad QcLoLoLoLo – cuadrantul globului şi longitudinea punctului în care s-a făcut observaţia Qc – indică emisfera nordică. 4 .

semnul temperaturii TdTdTdTd . codificată cu cifre de la 00 la 36.cifră de control PPPP valoarea presiunii atmosferice cu precizie de zecime de mb 5appp – tendinţa barică. 9 cer invizibil. sau noduri. TTT .temperatura punctului de rouă 4PPPP . 8 .valoarea presiunii atmosferice la la nivelul mării 4 .direcţia vântului real exprimată în decagrade.pentru VV = 90 < 50 m 91 50…200 m 92 200…500 m 93 500…1000 m 94 1…2 km 95 2…4 km =2 M 96 4…l0 km = 5M 97 10…20 km = 10 M 98 20…50 km = 20 M 99 > 50 km > 20 M Nddff – grupă pentru date referitoare la gradul de acoperire a cerului cu nori. (0 = semnul este pozitiv. unde 00 – calm şi 36 – 355 0…0040.cifră de control Sn . 1 = semnul este negativ).cer senin. funcţie de indicaţia din grupa de început iw 1SnTTT – valoarea temperaturii aerului la precizie de zecime de grad: 1 . 2 = 2/8. adică variaţia presiunii atmosferice în ultimele trei ore: 60 . 3 = 3/8.valoarea temperaturii aerului cu precizie de zecime de grad 2SnTd TdTd – valoarea temperaturii punctului de rouă: 2 .semnul temperaturii. direcţia şi viteza vântului real: N nebulozitatea totală (gradul de acoperire al cerului se exprimă în optimi): pentru N = 0 .cer complet acoperit. 99 vânt variabil ff . 7 = 7/8. 6 = 6/8. dd .1 = 1/8. 4 = 4/8. 5 =5/8.viteza vântului real în m/s.cifră de control Sn .

nisip sau viscol 40 .7.6 ore înainte de observaţie pentru W1 = 0 .1.tendinţa barică a presiunii în ultimele 3 h 0.59 – burniţă 60 .39 – furtună de praf.90 – averse. a .cer variabil 2 . vizibilitate sub ½ M 50 .fenomenele meteo din momentul observaţiei pentru ww = 0 .valoarea tendinţei barice în ultimele trei ore cu precizie de zecime de milibari. la începutul mesajului este codificat cu cifrele 1 sau 2: 6 – cifră de control RRR – cantitatea de precipitaţii ce a căzut în cursul perioadei ce a precedat transmisia în mm.de ploaie. se transmite numai în cazul în care iR. de la 80 la 84 .29 . se codifică în cifre de la 000 la 999 tR – durata perioadei în care au căzut precipitaţiile: 1 .49 – aer ceţos sau ceaţă.69 – ploaie. ultima cifră reprezentând zecimea de milibar 6RRRtR – precipitaţiile.cer senin.6.2.8 – tendinţă în scădere ppp .79 – lapoviţă şi ninsoare.cifra de control ww .cer complet acoperit 61 . de la 85 la 90 – de lapoviţă sau ninsoare 91-99 – fenomene orajoase (furtună cu descărcări electrice) W1 . dar nu în averse 70 .cifră de control.perioadă de 12 ore 7wwW1W2 – fenomene meteo din momentul observaţiei: 7 . 1 .fenomene petrecute cu 3 .perioadă de şase ore 2 .5 .3 – tendinţă în creştere 4 – tendinţă staţionară 5. dar nu în averse 80 .fenomene fără precipitaţii în ora precedentă 30 .

aversă 9 . 3. se codifică cu cifre de la 0 la 9 0 – nu sunt nori inferiori 1 – Altostratus As uşor semitransparenţi 2 – Nimbostratus Ns 3 -.ploaie 7 . 8 – diferite tipuri de nori Cirrostratus 9 – Cirrocumulus Cc 222DsVs . se codifică la fel ca şi nebulozitatea totală de la începutul mesajului (N). aici se încadrează şi norii Nimbostratus a căror bază se află de obicei la înălţimea de peste 2500 m.furtună de praf. se codifică cu cifre de la 0 la 9 0 – nu sunt nori inferiori 1 – Cumulus Cu.7. cu extindere mică verticală 2 – Cumulus cu extindere medie sau mare.ninsoare 8 . 5. 6. transport zăpadă 4 – ceaţă sau pâclă 5 . din ultimele trei ore ce preced 62 .burniţă 6 . slab dezvoltat 4 – Stratocumulus Sc formaţi prin extinderea norilor Cumulus 5 – Stratocumulus bine individualizaţi 6 – Stratus St în straturi mai mult sau mai puţin continui 7 – Stratus fractus St fr de vreme rea 8 – Cumulus şi stratocumulus cu baza la diferite niveluri 9 – Cumulonimbus de furtună. 9 – diferite tipuri de dori Altocumulus Ac CH – tipul de nori superiori 0 – nu sunt nori superiori 1. 7. 4 – diferire tipuri de nori Cirrus 5. puternic dezvoltaţi CM – tipul de nori mijlocii. 2. 6. în optimi CL – tipul de nori inferiori sau cu dezvoltare verticală. 4.furtună cu descărcări electrice 8NhCLCMCH – formaţiunile noroase: 8 – cifră de control Nh – nebulozitatea norilor inferiori. nefibros.3 .drumul şi viteza navei ce transmite mesajul şi care precede transmiterea datelor oceanografice 222 – cifră de control Ds – drumul adevărat al navei. cu protuberanţe 3 – Cumulonimbus Cb. 8.

la ancoră 1 – 1…5 nd 2 – 6…10 nd 3 – 11…15 nd 4 – 16…20 nd 5 – 21…25 nd 6 – 26…30 nd 7 – 31…35 nd 8 – 36…40 nd 9 – mai mare de 40 nd 0SnTwTwTw 2PwPwHwHw 3dw1dw1dw2dw2 4Pw1Pw1Hw1Hw1 5Pw2Pw2Hw2Hw2 6IsEsEsES ICE ciSibiDiZi Codul Mafor Este un cod internaţional adoptat de O. 63 .nava în derivă. Numele de cod MAFOR este folosit ca prefix la mesaj indicând că este vorba despre o prognoză pentru nave. ancoră 1 – NE 2–E 3 – SE 4–S 5 – SW 6–W 7 – NW 8–N 9 – diferite direcţii Vs . prefixul va apărea o singură dată la începutul mesajului colectiv.viteza navei în noduri. din ultimele trei ore ce preced observaţia 0 . şi se foloseşte în transmiterea buletinelor meteo pentru nave.M.M. când nu se poate transmite unul în limba engleză. dacă se transmit mai multe mesaje odată.observaţia 0 – nava în derivă.

vizibilitatea. 1 – cadranul de NE al zonei AAA. Grupele 1GDFmW1. Semnificaţia codului 0. 6 – jumătatea de W a zonei AAA.9): 0 – întreaga zonă AAA.2. .indicatori de grup OAAAaN: pot fi înlocuite cu numele zonei la care se referă prognoza: AAA . 4 – jumătatea de S a zonei AAA. . 2VSTxTn. 3 – cadranul SE al zonei AAA.Mesajul cu indicativul Mafor cuprinde într-o ordine prestabilită prognoza următoarelor elemente hidrometeorologice: .elementele valurilor. Codul este format din cinci grupe a cinci simboluri fiecare având forma: yyG1G1 OAAAam. 9 – restul zonei.fenomene meteorologice. dacă se folosesc. am – indicator pentru o parte a zonei maritime (codificat 0 .3. . se referă la prevederea vremii 64 .starea de agitaţie a mării.direcţia şi forţa vântului.1. . 5 – cadranul SW al zonei AAA. (2VSTxTn). (3DKPWHWHW) pot fi repetate de câte ori este necesar pentru a descrie schimbările condiţiilor meteo prognozate într-o regiune. 2 – jumătatea de E a zonei AAA.reprezintă numărul raionului maritim. 1GDFmW1. 8 – jumătatea de N a zonei AAA. 7 – cadranul NW al zonei AAA. . Primul grup 1GDFmW1 în care G = 8 şi următoarele grupe. 3DKPWHWHW yyG1G1: reprezintă data şi ora de începere a intervalului de prognoză. . Nu se repetă pentru în cazul unui buletin meteo care conţine prognozele pentru câteva zone (AAA).temperaturile extreme ale aerului.

W1 . 6 – W.9): Direcţia din care bate vântul: 0 – calm. 5 – SW. 9 – variabil (pentru codul 0).5 m (codificat in două cifre).reprezintă starea de agitaţie a mării (gradul mării. 5 – 8 Bf. 1 – NE. – confuz (pentru codul Dk). 8 – 11 Bf. TxTn . 2 – prognoză valabilă şase ore. 1 – 4 Bf.reprezintă înălţimea valului la o precizie de ± 0. 4 – S. 3 – 6 Bf. 7 – 10 Bf.reprezintă perioada de timp acoperită de prognoza (codificat 0-9). codificarea identică cu direcţia vântului: PW.reprezintă prognoza la forţa vântului în grade Bf. 3 – SE. 6 – 9 Bf. (codificat 0 . 4 – 7 Bf. O – situaţia sinoptică în zona de prognoză la începutul perioadei: 1 – prognoză valabilă trei ore. 3DKPWHWHW DK . codificat 0-9). 7 – NW.începând cu ora dată în grupa yyG1G1 şi continuând cât indică G. 9 – 12 Bf. D .9).reprezintă temperaturile extreme ale aerului (codificat 0 .reprezintă perioada valurilor de hulă (codificat 0 .reprezintă vizibilitatea pe mare (codificat 0 .reprezintă direcţia hulei.9).reprezintă direcţia vântului (codificat 0 .codificat 0-9. (2VSTxTn). începând cu expirarea perioadei date de grupul prededent 1GDFmW1 (G = 8). S . Fm. 8 – N. Orice grupare 1GDFmW1. 2VSTxTn: V . G . Următorul grup1GDFmW1 dă perioada de timp pentru care este valabilă prognoza dată.9): 0 – 0…3 Bf. 65 . HWHW . (3DKPWHWHW) (G = 8) poate fi urmată de un grup1GDFmW1(G = 9) descriind un fenomen prevăzut să apară ocazinal în această zonă.9).

Codul este de forma: 10001 65556 99900 BPtcPP 000gpgp sau 000gpgp 99911 66FtFiFc 000gpgp sau 000gpgp 99922 444PPP 99944 987wsws 33388 33388 QLaLaLoLo 9PtPcPP 7PtPcPP QLaLaLoLo 69PtPcPP 67PtPcPP QLaLaLoLo QLaLaLoLo QLaLaLoLo QLaLaLoLo mdsdsfsfs 0YYGcGc 0YYGcGc 000GpGp mdsdsfsfs QLaLaLoLo …………. Fiecare element din prognoză este aproximativ şi trebuie privit ca o valoare medie probabilă. 000gpgp 79e2uu (9dwdwPwPw) (9dwdwPwPw) QLaLaLoLo …………. sau 000gpgp 76e2uu (9dwdwPwPw) . Grupele 2VSTxTn3DKPWHWHW sunt opţionale. Codul FM 46 IV Mesajele transmise în codul FM 46 IV sunt prognoze pentru intervalul următor şi însoţite de analiza hărţilor sinoptice FM 46 IV.mdsdsfsfs (9dwdwPwPw) QLaLaLoLo QLaLaLoLo 66 99955 (55TtTiTc) (555PP) QLaLaLoLo 88800 77e2uu (9dwdwPwPw) QLaLaLoLo QLaLaLoLo…………… ……………. QLaLaLoLo……………. QLaLaLoLo….... asigură informaţiile necesare alegerii drumului optim.3 – prognoză valabilă nouă ore.mdsdsfsfs QLaLaLoLo QLaLaLoLo……………mdsdsfsfs QLaLaLoLo…………….

990 E 1 – se adună ½ la LaLa 2 – idem LoLo sau 3 . (00C100) 77744………………………………………………………… 44777 19191 Decodificarea grupelor individuale 10001 65556 333x1x1 grup indicând că urmează o analiză meteo grup indicând că urmează o prognoză meteo grup indicând zona de pe glob în care se găseşte punctul sau punctele care se dau în continuare 00 .emisfera nordică – punct LaLaLoLok 11 – emisfera sudică 22 – zona ecuatorială 88 .longitudinea rotunjită la cel mai apropiat grad (peste 100 se omite cifra 1) k .(9dwdwPwPw) QLaLaLoLo …………..000 E 5 0 ..se adaugă 1/20 la latitudine sau longitudine 0 – LaLaLoLo 0 .900 W 6 90 – 1800 W 7 180 – 900E latitudini sudice 0 8 90 -00 E 67 . …………….idem LaLaLoLo 100 -1800W 4 – grade întregi 5 – LaLaLoLo 0 – 990 W 6 – se adună ½ LaLa 7 – idem LoLo sau 8 – idem LaLaLoLo 100 – 1800E 9 – grade întregi Q – zona octant în care se găseşte punctul 0 0 0 – 900W 1 90 -1800W latitudini nordice 0 2 180 – 90 E 3 90 .punct LaLaLoLo LaLa – latitudinea rotunjită la cel mai apropiat grad LoLo .

Când se foloseşte grupul 33322 pentru zone ecuatoriale.Când se foloseşte forma LaLaLoLo grupul 33300 şi 33311 desemnează emisfera apropiată.grup indicând subiectul analizei 00 – presiunea atmosferică 11 – fronturi atmosferice 22 – izobare 33 – mase de aer 44 – zone meteo 55 – sistem tropical 66 – norii 8 PtPcPp .GpGp – numărul de ore de adunat la GcGc pentru a obţine ora la care se dă prognoza 999bb .grup caracterizând presiunea atmosferică Pt – tipul sistemului de presiune 0 – joasă. sistem complex 1 – joasă 2 – depresiune secundară 3 – talveg depresionar 4 – undă 5 – înaltă 6 – zonă de presiune uniformă 7 – dorsală 8 – şa barică 9 – furtună tropicală Pc – evoluţia sistemului de presiune atmosferică 0 – nici o specificaţie 1 – joasă în umplere sau înaltă în scădere 2 – schimbări mici 3 – joasă în adâncime sau înaltă în creştere 4 – sistem complex 5 – se suspectează existenţa sau formarea unui sistem de presiune 6 – se umple sau slăbeşte fără să dispară 7 – creştere generală a presiunii 8 – scădere generală a presiunii 9 – situaţie neclară 68 . 0YYGcGc . latitudinile sudice de la 0 – 300 S sunt indicate prin scădere din 100.grupul zi – oră (GMT) pentru momentul observaţiilor sau YY – ziua din lună GcGc – ora (GMT) observaţiei 000GpGp .

PP – presiunea atmosferică în mb întregi (9 sau 10 sunt omise). 9 – se presupune o recurbare Caracterizarea mişcării se referă la subiectul analizei în poziţia dată de grupul sau grupele precedente. mdsdsfsfs grup indicând mişcarea subiectului analizei: m – caracteristica mişcării 0 – nici o specificaţie 1 – staţionar. 8 – curbare spre dreapta. 4 – în retragere. iar de –a lungul unui talveg este presiunea cea mai joasă. 99 – direcţie necunoscută) fsfs – viteza în noduri a sistemului sau frontului 000GpGp – grup indicând ora informaţiilor suplimentare 99911 – urmează sistem frontal 66FtFiFc – sistem frontal 69FtFiFc Ft – tipul frontului: 0 – front cvasistaţionar la suprafaţă 1 – front cvasistaţionar în straturi mai înalte 2 – front cald la suprafaţă 3 – front cald în straturile mai înalte 4 – front rece la suprafaţă 5 – front rece în straturile mai înalte 6 – front oclusiv 7 – linie instabilă 8 – front intertropical (preferabil să se folosească secţia tropicală a mesajului) 69 . 3 – devenind staţionară.8 sau 9.Aceste caracteristici se referă la sistemul de presiune din poziţia indicată de grupul de poziţie care urmează imediat după grupul cu cifrele indicatoare 7. În cazul prognozei GpGp se va aduna sau scădea din GpGp + GcGc. 7 – accelerare. 2 – schimbări mici. către care sistemul sau frontul este în mişcare (00 – nu se mişcă. Cifra 7 indică faptul că observaţia este cu GpGp ore după GcGc. De – a lungul unei dorsale este presiunea cea mai înaltă. Pentru H sau L este presiunea din centru. dsds – direcţia adevărată de deplasare în zeci şi unităţi de grad. 6 – recurbare. 5 – curbare spre stânga. iar cifra 9 înainte de GcGc.

în descreştere 8 – puternic. în creştere Fc – caracterul frontului: 0 – nici o specificaţie 1 – zonă cu activitate frontală în descreştere 2 – zonă frontală cu activitate frontală cu schimbări mici 3 – zonă cu activitate frontală în creştere 4 – front intertropical (a se folosi secţia intertropicală a mesajului) 5 – se suspectează existenţa sau formarea unui front 6 – front cvasistaţionar 7 – front ondulat 8 – front difuz 9 – poziţie nesigură 99922 – urmează izobarele 44PPP – valorile presiunii atmosferice PPP – presiunea atmosferică în mb.9 – linie convergentă Fi – intensitatea frontului: 0 – nici o specificaţie 1 – slab în scădere 2 – slab. schimbări mici sau deloc 3 – slab. în descreştere 5 – moderat.grup indicând situaţia vremii wsws – situaţia vremii în zonă 00 – zonă cu hulă puternică 11 – vânt puternic (forţa 6 -7 Bf) 22 – nori la înălţime medie 33 – nori la înălţime joasă 44 – vizibilitate slabă 55 .furtună (vânt forţa 8 şi mai mare Bf) 66 – precipitaţii continui 77 – vânt în rafale 88 – ploi torenţiale 99 – furtună cu descărcări electrice 99955 – urmează un sistem tropical 55TtTiTc – sistem tropical Tt – tipul circulaţiei tropicale: 70 . în creştere 4 – moderat. schimbări mici sau deloc 6 – moderat.. schimbări mici sau deloc 9 – puternic. la presiuni mai mari de 1000 mb. se omite cifra 1 99944 – grup indicând situaţia vremii în zonă 987 wsws . în creştere 7 – puternic.

Tc . sau în cazul prognozei cel mai puternic vânt prognozat pentru ora prognozei. în descreştere 8 – puternică. în creştere 4 – moderată. schimbări mici sau deloc 3 – slabă.caracterul sistemului tropical: 0 – nici o specificaţie 1 – difuz 2 – foarte bine definit 3 – cvasistaţionar 4 – existenţă sigură 5 – existenţă nesigură 6 – se suspectează formarea 7 – poziţie sigură 8 – poziţie nesigură 71 .0 – zonă de convergenţă intertropicală 1 – linie întreruptă 2 – linie sau zonă de convergenţă 3 – axa zonei calmurilor tropicale 4 – talveg în zona vânturilor de vest 5 – talveg în zona vânturilor de est 6 – zonă depresionară 7 – val 8 – linie sau zonă de divergenţă 9 – circulaţie ciclonică tropicală Ti – intensitatea sistemului tropical: 0 – nici o specificaţie 1 – slabă în descreştere 2 – slabă. în creştere 7 – puternică. schimbări mici sau deloc 6 – moderată. în descreştere 5 – moderată. în creştere (tabelul de mai jos de foloseşte când T = 9) 0 – forţa 10 1 – forţa 11 2 – forţa 12 (64…71 nd) 3 – forţa 12 (72…80 nd) 4 .forţa 12 (peste 81 nd) 5 – forţa 5 6 – forţa 6 7 – forţa 7 8 – forţa 8 9 – forţa 9 Valoarea lui Ti când Tc = 9 indică cea mai mare forţă a vântului în sectorul ciclonic respectiv. schimbări mici sau deloc 9 – puternică.

9 – mişcare nesigură 55PPP – valoarea presiunii atmosferice în centrul sistemului tropical 88800 – grup indicând temperatura apei de mare şi valurile 77e2uu – tipul valului şi unitatea de măsură a înălţimii valului 79e2uu e2 – tipul de izolinie (linie de egală valoare a subiecţilor de mai jos) 76e2uu 0 – val de maree (uu în m) 1 – hulă (uu în m) 2 – val nedeterminat 3 – direcţia valului (uu în grade) 4 – perioada valului (uu în secunde) 5 – 8 rezervă 9 – temperatura apei (uu în grade C) 9dwdwPwPw - direcţia şi perioada valului; poziţia definită de QLaLaLoLo identice cu dsds (00 – staţionar, 99 – variabil, confuz, necunoscut) PwPw – perioada valului (în secunde) 000c100 – grup indicând gradul de încredere în caracterizarea subiectului c1: 0 – nici o specificaţie 1 – cu siguranţă 5 – nesiguranţă 8 – foarte îndoielnic 77744 – început de masaj în clar 44777 – sfârşit de masaj în clar 19191 – mesaj meteo terminat Observaţii: - fiecare secţie de analiză sau prognoză poate fi repetată de câte ori este nevoie; - completarea în clar a mesajului poate fi făcută oriunde cu condiţia să fie precedată şi urmată de grupele cheie; - sistemele de presiune sunt date da la vest la est; fronturile se dau, pe cât posibil, de la vest la est; - într-o depresiune se dă întâi punctul central, apoi punctele izobarelor în sens ciclonic; - într-un anticiclon în sens (ordine) anticiclonic; - grupul indicând sistemele de presiune poate fi dat de două ori, iar cele indicând punctele de pe fronturi şi izobare numai o dată; - dacă un sistem de presiune este alungit, sau deschis, se vor da două sau mai multe puncte în plus pentru a arăta axa sistemului; primul punct şi valoarea presiunii atmosferice se
72

referă la vertexul curbei, iar viteza, direcţia, ritmul schimbării şi caracteristica mişcării se referă la axa sistemului; - grupul indicând mişcarea se referă la porţiunea centrală a subiectului analizat în ultima poziţie indicată; - masajele codificate se pot recepţiona o dată sau de două ori pe zi, funcţie de programul staţiei de emisie. 1.7 SINOPTICĂ METEO 1.7.1 Schema Bjerknes Datele din conţinutul hărţilor de analiză provin din decodificarea mesajelor SYNOP - SHIP pentru hărţile meteo -sinoptice de bază, de tip SHIP şi de tip RADIOTEMP pentru hărţile sinoptice de altitudine. Pentru fiecare punct de pe mare sau staţie de coastă sunt înscrise scheme Bjerknes (fig.17.23) în care elementele şi fenomenele hidrometeorologice corespund notaţiilor internaţionale ale codurilor menţionate, prin semne convenţionale sau prin cifre. Prin semne convenţionale se înscriu nebulozitatea, tipul norilor, direcţia şi viteza vântului, fenomene meteo din momentul observaţiei şi cu trei la şase trei ore înainte, tendinţa presiunii atmosferice în ultimele trei ore:
Tw Tw Tw TTT VV ww CH CM N CL h dd PPP ppp a W1W2 ff

Td Td Td Hw/Pw

Fig.17.23

unde: Tw Tw Tw – temperatura apei de mare la suprafaţă în zecimi de grade C; T T T – temperatura aerului în zecimi de grade C; w w – fenomene la momentul observaţiei;
73

V V – vizibilitatea orizontală la suprafaţă; Td Td Td – temperatura punctului de rouă în zecimi de grade C; CH - caracteristici nori superiori; CM – caracteristici nori mijlocii; N – nebulozitatea; CL NH – caracteristici nori inferiori sau cu dezvoltare verticală şi nebulozitatea lor; h – înălţimea limitei inferioare a norilor; P P P – presiunea atmosferică în zecimi de mbar; p p p – valoarea absolută a tendinţei barice; a – caracteristica tendinţei barice; W1W2 – timpul (fenomenul petrecut); HwPw– înălţimea valurilor în unităţi de 0.5 m; perioada valurilor în secunde; dd şi ff – direcţia şi viteza medie a vântului în m/s. În schema Bjerknes, fenomenele la momentul observaţiei, nebulozitatea, caracteristicile norilor superiori, mijlocii şi inferiori, caracteristica tendinţei barice, direcţia şi forţa vântului, fenomenul petrecut se descifrează şi se înscriu cu semne convenţionale, iar valorile vizibilităţii orizontale, temperatura aerului, temperatura punctului de rouă, înălţimea limitei inferioare a norilor presiunea atmosferică, se înscriu cu cifre de cod. 1.7.2 Harta meteosinoptică Harta meteosinoptică se întocmeşte prin valorificarea datelor şi informaţiilor rezultate în urma observaţiilor meteorologice, în scopul realizării prognozelor de durată scurtă şi medie. Observaţiile sinoptice se execută din trei în trei ore, dar observaţiile principale sunt cele de la orele 00.00, 06.00, 12.00, 18.00, funcţie de fusul orar al staţiei, iar aceste date intră în fluxul informaţional internaţional. Centrele mondiale meteorologice asigură prelucrarea completă a tuturor informaţiilor sub formă de hărţi meteorologice reale şi probabile, pentru diverse elemente meteorologice. Informaţiile meteorologice recepţionate sub forma unor telegrame sinoptice se decodifică şi apoi se înscriu pe hartă folosind schema Bjerknes. Această harta se actualizează din şase în şase ore, asigurând informaţiile principale în analiza nivelul mării a câmpurilor barice, termice, de vânt, nebulozitatea. Informaţiile meteorologice sunt
74

în centru fiind înscrisă valoarea absolută a tendinţei presiunii din ultimele 3 ore. mA .. distanţa dintre ele este mai mică la viteze mari ale vântului şi mai mare la viteze mici ale vântului. cA . domeniile de presiune ridicată sunt marcate prin anticicloni şi formele dirijate de tipul dorsalelor anticiclonice. prin interpolare. în sensul că. galben pentru ceaţă şi roşu pentru averse şi oraje. având înscrisă la capătul ei şi viteza de deplasare. se trasează şi – linii de egală tendinţă barică (izalobarele) prin interpolare.tropical. E . în valori întregi.cicloni şi respectiv forme de relief baric de tipul talvegurilor depresionare.5 mb.maritim polar. se pot reprezenta şi traiectoria de deplasare a centrilor barici din ultimele 12…24 ore. In cadrul acestuia. mP . .. printr-o săgeată ce porneşte din centrul formaţiunii barice. de . Harta meteosinoptică evidenţiază în mod diferenţiat distribuţia în planuri orizontale a presiunii atmosferice. alura izobarelor este fără sinuozităţi exagerate. cu linii subţiri sau întrerupte. verde închis pentru ninsoare.transmise codificat. iar domeniul de presiune scăzută. tipul de precipitaţii. mT – maritim tropical. T.delimitarea zonelor cu precipitaţii. se pot trasa şi izobare intermediare. . din 10 în 10 mb sau din 2. un anumit sistem noros. cu semnul plus sau minus. .continental. izobarele se curbează puternic.trasarea funcţie de valorile înscrise în schemele Bjerknes.înscrierea fronturilor atmosferice.aer ecuatorial.. Prelucrarea informaţiilor şi înscrierea informaţiilor pe hărţile meteosinoptice se execută după următorul algoritm: .aer arctic.. fiecărui front atmosferic îi este caracteristic. iar prin prelucrarea lor rezultă hărţi meteosinoptice de bază (la nivelul mării). sisteme de o anumită dispunere ale izobarelor. un anumit tip de precipitaţii. cT – continental tropical. aceste zone afectate de se colorează. 75 . la o anumită echidistanţă. prin depresiune barică . atunci când nu se evidenţiază formele barice principale. temperatura aerului notate cu: A . cu linii întrerupte. funcţie de scara hărţii din 5 în 5 mb. la distanţa de 1 mb. exprimată în km/h.maritim. viteze diferite ale vântului şi variaţii ale presiunii atmosferice. P .a lungul fronturilor. cP – continental polar. conducând în final la reprezentări ale reliefului baric. cu verde deschis pentru ploaie.identificarea maselor de aer funcţie de gradul de acoperire a cerului. de altitudine (de topografie barică) şi speciale.aer polar. specificul şi tipul norilor.5 în 2. la trasarea izobarelor se ţine cont de poziţia fronturilor atmosferice.

după caz. Analiza vremii este astfel o etapa de bază a prognozei pentru următoarea perioadă de 24, 48 sau 72 de ore. Analiza hărţii meteosinoptice are în vedere principalele elemente şi fenomene meteorologice, valoarea intensităţii lor repartiţia lor spaţială, durata şi eventuala lor tendinţă de deplasare., Acestea se referă la temperatura aerului, forţa şi viteza vântul, umiditatea atmosferică, pentru a se stabili cauza distribuţiei acestora, influenţa suprafeţelor adiacente, inclusiv fenomenele meteorologice deosebite. 1.8 PROGNOZE HIDROMETEOROLOGICE Prognoza meteorologică este activitatea de prevedere a condiţiilor meteorologice, pentru o perioadă de 24 până 72 de ore şi mai mult, pe baza informaţiilor recepţionate codificat sau în clar, inclusiv la bordul navelor. O bună prognoză depinde de cantitatea, calitatea informaţiilor şi de continuitatea acestora. Complexitatea prognozelor meteorologice şi hidrologice derivă este dată de faptul că manifestările de vreme sunt deosebit de complexe, ample şi de multe ori imprevizibile. Prevederea meteorologică se face pe baza cunoaşterii legilor de manifestare a fenomenelor şi proceselor sinoptice. În procesul de prognozare a evoluţiei vremii se analizează detaliat manifestărilor fenomenele meteorologice în perioade trecute de timp, coroborat cu informaţiile avute la dispoziţie şi cu cunoaşterea influenţei condiţiilor de mediu marin, asupra navigaţiei, pentru prognozele meteorologice marine. Prevederea evoluţiei unui element meteorologic se face în conexiune cu evoluţia celorlalte elemente. De regulă, se întocmesc mai multe variante probabile de evoluţie a vremii şi se alege cea mai plauzibilă, funcţie de felul de manifestare a fenomenelor meteorologice cu 2…3 zile înainte. Comandantul şi ofiţerul de cart analizează şi interpretează evoluţia vremii pe baza informaţiilor hidro - meteo, primite prin intermediul hărţilor sinoptice sau a buletine meteo şi pe această bază planifică voiajul navei, sau aduce corecţii, atunci când se impune aceasta. Prognozele hidrometeorologice se referă la: - prognoza câmpului baric la nivelul mării; - prognoza câmpului termic; - prognoza de precipitaţii; - prognoza umidităţii relative; - prognoza de vânt la diferite înălţimi; - prognoza topografie barice absolute; - prognoza topografie barice relative;
76

-

- prognoza stării mării. Prognozele hidrometeorologice la bordul navei presupun următoarele: observaţii instrumentale şi vizuale; recepţia radio a buletinelor meteo şi avizelor în clar în limba engleză (Telex - Navtex); - recepţia codificată a datelor reale şi de prognoză; - recepţia în sistem facsimil. 1.8.1 Hărţile FS, FU, FX., conţinut, analiză, interpretare Hărţile FS, FU, FX, sunt hărţi de prognoză. Prognoza este etapa finală care reprezintă o activitate hidrometeorologică complexă, care necesită cunoştinţe aprofundate de specialitate. Dintre metodele folosite pentru aceasta menţionăm: extrapolarea unor valori înscrise, modelarea matematică. Hărţile meteosinoptice evidenţiază în mod diferenţiat, distribuţii în planuri orizontale ale presiunii atmosferice, sisteme de o anumită dispunere ale izobarelor conducând în final la reprezentări ale reliefului baric; în cadrul acestuia domeniile de presiune ridicată sunt marcate, prin anticicloni şi formele derivate de tipul dorsalelor anticiclonice, iar domeniul de presiune scăzută, prin depresiuni barice - cicloni şi respectiv forme de relief baric derivate de genul talvegurilor depresionare. Anticiclonii sunt perturbaţii barice relativ stabile, mai ales in formaţiunile în care presiunea este ridicată (≥ 1040 mb). Ciclonul reprezintă un turbion uriaş de aer, în care se remarcă o mişcare spiralată, de convergenţă şi ascendentă, cu sens de rotire a aerului ce depinde de emisferă, cu procese şi fenomene meteorologice conform elementelor ce caracterizează dinamica şi termodinamica sa. In centrul anticiclonilor vântul este slab până la calm, spre periferie însă, mai ales la contactul cu zone depresionare, vânturile pot deveni puternice afectând starea vremii (mării) prin valuri de vânt asociate uneori unor valuri de hulă de amplitudini notabile. Caracteristica depresiunilor barice (ciclonilor) este dată în general de valorile ridicate ale gradienţilor barici care determină vânturile puternice; totodată se realizează o nebulozitate mărită, precum îi o seamă de fenomene amplificate îndeosebi de trecerea fronturilor atmosferice asociate depresiunilor barice extratropicale.
77

Actualmente ciclonii sunt foarte bine localizaţi şi supravegheaţi prin sateliţii meteorologici. Hărţile meteosinoptice ce pot fi recepţionate în sistem facsimil se referă în principal la starea de agitaţie a mării, temperatura apei la suprafaţa oceanului, situaţia gheţurilor marine. 1.8.2 Prognoze speciale Prognozele speciale sunt notate cu F.B. şi sunt prognoze de radiolocaţie. Prognoza scade când umiditatea creşte cu altitudinea şi creşte când umiditatea scade cu altitudinea, când temperatura apei este aproximativ egală cu temperatura aerului, iar vântul are patru grade Bf. Hărţile nefoscopice, categorie importantă de hărţi sinoptice speciale, privesc reprezentarea sistemelor noroase la scară mică şi sunt de asemenea transmise prin sistem facsimil. Hărţile nefoscopice prezintă prelucrate imagini de la sateliţi meteorologici geostaţionari sau de pasaj, uneori combinate cu date de la radarele meteorologice. Hărţile nefoscopice pun în evidenţă în mod deosebit norii cu dezvoltare verticală de tip cumulonimbus, dar şi formaţiunile noroase stratiforme, sunt evidenţiate de asemenea turbioanele noroase depresionare, benzi noroase asociate fronturilor atmosferice, limitele sistemelor noroase principale sau a sistemelor noroase secundare, celule noroase. 1.9 PR E V E D E R E A EVOLUŢIEI SITUAŢIEI M E T E O L O G I C E LA BORDUL NAVEI MARITIME

După întocmirea hărţii sinoptice pe baza mesajului codificat de analiză se trece la întocmirea prognozei. Este bine ca pentru o prognoză să se folosească o serie de hărţi succesive pentru a urmări în timp evoluţia diferitelor procese meteorologice, ceea ce permite aprecierea unde şi cu ce viteză se deplasează masele de ser cald sau rece, anticiclonii şi depresiunile, fronturile şi, ca atare, stabilirea poziţiile lor ulterioare. Prima regulă în prognoză este aceea că vremea în vecinătatea navei va fi aproximativ la fel în următoarele 24 de ore sau mai mult, dacă nava nu trece aproape sau printr-un front sau depresiune. Această eventualitate poate fi dedusă din informaţiile despre poziţia, viteza şi direcţia mişcării fronturilor şi sistemelor de presiune şi observaţiile proprii. Atâta timp cât nava se menţine în aceeaşi masă de aer, vremea pe mare nu se schimbă. Cu cât
78

. îndeosebi a valurilor de hulă a căror înălţime şi direcţie pot da indicaţii preţioase cu privire la direcţia furtunii şi la distanţa dintre navă şi centrul ei. respectiv pozitive ale presiunii. dacă în centrul lor se observă tendinţe negative. lăsând temperaturile joase la stângă. pe când deplasarea de la vest sau sud aduce timp ciclonic. dacă direcţia de deplasare a norilor este abătută la stânga faţă de direcţia vântului de la sol. respectiv se umplu.depresiunile se adâncesc.depresiunile se deplasează de-a lungul izotermelor.depresiunile secundare se deplasează ocolind depresiunile principale în sens invers acelor de ceasornic. traiectoriile lor se abat In direcţia axei mari. astfel: deplasarea norilor de la est sau nord aduce timp anticiclonic. Aceste observaţii urmează a fi conjugate cu prognoza meteo pentru regiunea respectivă din buletinele meteorologice emise de staţiile radio.centrul anticiclonului se deplasează in acea direcţie in care temperatura scade mai repede. cu încercarea de a determina tendinţa barică pentru perioada următoare.depresiunile se deplasează pe direcţia care uneşte centrul lor cu centrul tendinţei de scădere a presiunii.depresiunea se adânceşte dacă în sectorul cald tendinţa presiunii este negativă şi se umple când tendinţa este pozitivă. . iar anticiclonii se întăresc. La întocmirea prognozelor trebuie avute în vedere unele particularităţi ale formelor reliefului baric astfel: . respectiv slăbesc. . Pe lângă materialul sinoptic pot fi folosite şi o serie de reguli pe baza cărora să se aprecieze evoluţia viitoare a vremii. .diferenţa intre cele două mase de aer este mai mare. cu atât schimbarea vremii este mai puternică la trecerea dintr-o masa de aer în altă şi cu atât mai rea este vremea de-a lungul zonei frontale. cu observarea stării mării. . este de 79 . . iar anticiclonii mici ocolesc anticiclonul de bază în sensul acelor de ceasornic.dacă depresiunile şi anticiclonii sânt asimetrici. căci in centrul lor se observă tendinţe pozitive respectiv negative ale presiunii atmosferice. iar anticiclonii pe direcţia ce uneşte centrul lor cu centrul tendinţei de creştere a presiunii atmosferice. Observaţiile asupra norilor întreprinse de ofiţerul de cart se impun a fi conjugate cu observarea presiunii atmosferice înregistrată de barograf.

mirajul indică o schimbare a vremii datorita variaţiei gradientului. dar. vremea devine instabilă şi vântul puternic. vântul se va întări. creşterea temperaturii seara şi noaptea indică o înrăutăţire a vremii în următoarele 6 la12 ore. dar fără ploaie şi cu vânt moderat. vremea se va strica şi vântul se va întări. se deplasează în direcţii diferite. termic vertical în straturile inferioare ale atmosferei. ceaţa se întăreşte iar la încetare ploii ceaţa se ridică sau slăbeşte mult. care apare după apusul soarelui şi se menţine până după răsăritul soarelui.ceaţa cu grosime mică.dacă. . indică un timp ciclonic. dacă norii aflaţi la diferite înălţimi se deplasează în. probabilitatea este redusă ca in următoarele 12 de ore 80 . .dacă presiunea este cu 4 mb. curba barografului are convexitatea în sus.ploaia puternică noaptea cu vânt slab indică vreme bună pentru toată ziua. cer senin şi vânt slab seara indică o vreme frumoasă pentru a doua zi. după o ploaie îndelungată.dacă presiunea este cu 4 mb.dacă. începe ploaia. pe timp de ceaţă. atunci când presiunea atmosferică este în scădere. sau mai mult sub media pentru momentul respectiv (valorile medii se scot din cărţile pilot) şi scade în continuare.pe vânturi de nord ceaţa este mai puţin probabilă. . .ceaţa este mai probabilă după o zi senină decât după O zi noroasă. va slăbi. dimpotrivă. probabilitatea ca a doua zi să fie vreme bună sau cu vânturi slabe este foarte mică pentru că scăderea presiunii înseamnă vreme instabilă şi intensificarea vântului. dacă două straturi de nori inferiori se deplasează pe direcţii perpendiculare.dacă atunci când presiunea atmosferică este in creştere. . vântul se va întări iar dacă are convexitatea în sus. nebulozitatea va creşte. iar dacă are convexitatea în jos. vântul se întăreşte. sau mai mult peste media locului şi momentului respectiv şi continuă să crească sau este staţionară. dacă. mişcarea vizibilă a norilor în direcţia inversă direcţiei (sensului) vântului de la sol indică o apropiere rapidă a frontului rece. . se poate aştepta la o îmbunătăţire rapidă a vremii. . Dacă. aceeaşi direcţie şi sens.aşteptat timp anticiclonic. indică vânt slab pentru toată ziua. . va slăbi.ploaia sau ninsoarea intensă dimineaţa cu vânt puternic indică vreme rea în tot cursului zilei. cu vânt puternic şi precipitaţii. curba barografului are convexitatea în jos. dacă se împrăştie înainte de răsăritul Soarelui. . .

Cum depresiunile trec continuu prin această zonă. în majoritatea cazurilor. în timp ce furtunile.vest menţin o vreme moderată.vest la nord – est. pe hârtia barografului se va trasa înainte de folosire. de obicei. sânt numeroase. iar scăderea. dar vremea poate fi la fel de rea. Adesea mai apare o zonă secundară nu departe in vestul şi nordul Insulelor Hawai în timpul iernii. deteriorarea. Aceste depresiuni au o direcţie. Viteza cu care scade presiunea nu dă indicaţii cu privire la forţa vântului care urmează să fie întâlnit deoarece nava se poate îndrepta spre o depresiune sau poate merge cu ea şi. mai mare decât normal.est intensificându . acest interval se măreşte la 24 ore dacă presiunea este cu 8 mb. Pentru a urmări mai uşor şi continuu valorile presiunii măsurate cu barograful în raport cu cele normale. unde temperaturile pot contrasta puternic de la o zi la alta. în cazul unei ocluziuni viteza acesteia este mai mică decât a depresiunii. nord . cu vânturi predominant nord . Este necesar ca barograful să fie verificat periodic.estul Filipinelor. deci. În Oceanul Pacific depresiunile ating 81 . cele mai multe au trecut de intensitatea maximă şi încep să ocluzeze descrescând în viteză.se în timp şi lărgindu . Zona latitudinilor medii este o regiune de conflict a maselor de aer. În emisfera nordică regiunea de formare a depresiunilor este o zonă alungită orientată de la sud .estul Insulelor Bahamas în Oceanul Atlantic. Pe partea vestică a Oceanului Atlanticului şi Pacificului este foarte frig iarna. Dacă presiunea atmosferică scade încet. o linie reprezentând valorile normale ale presiunii atmosferice pentru un interval de timp. Dacă aceste variaţii sânt rapide. întreruptă numai ocazional de o vreme deosebit de rece când vânturile sânt din nord şi est. viteza de variaţie a presiunii diferă. Prognoza este singura cale satisfăcătoare pentru obţinerea de date referitoare la vremea de mâine în această zonă. probabil. vremea bună numai rareori se prelungeşte. De asemenea.vestice. Când depresiunea atinge sud-estul Groenlandei. Presiunea atmosferică în creştere indică. nava se îndepărtează de un anticiclon şi se apropie de o depresiune. consecinţele sânt de scurtă durată pentru că nava este. îmbunătăţirea vremii. unde se întâlnesc mase de aer polarcontinental cu mase de aer tropical-maritim. funcţie de situaţia. în nord .şi aria cu vânturi puternice. in special iarna şi părţile de nord şi vest ale zonei. cu o culoare distinctă. în timp ce pe partea estică vânturile de sud . dar continuu faţă de presiunea normală.vremea să se deterioreze. aproape de traiectoria unei depresiuni în spatele ei în primul caz şi în faţa ei în cel de al doilea. în Oceanul Pacific şi în nord .

largul coastelor estice ale Groenlandei şi.Vicente probabilitatea să fie foarte mică. lingă Insulele Kurile şi Aleutine. le înghit şi revin la poziţiile lor anterioare. dacă apare un anticiclon lângă Islanda. În Pacific zonele cu cea mai densă ceaţă sunt largul coastelor estice ale Chinei. sau dinspre porturile americane. ice-floes) este o ameninţare pentru navigaţia în zonele Newfoundland şi Labrador din decembrie până în aprilie. la intervale de timp. Oricum ceaţa şi vizibilitatea redusă. lăsând o zonă mai largă la discreţia depresiunilor barice. Garda de Coastă americană menţine o 82 . Vizibilitatea slabă apare în special la începutul vremii calde. În Golful Biscaya. în estul Canadei. Newfoundland. pentru ca în zona Capului St.intensitatea maximă când trec pe la sud de Insulele Kurile şi peninsula Kamceatka şi se umplu în zona Insulelor Aleutine. primăvara şi începutul verii. care se deplasează spre ele. Emisfera sudică este mai puţin afectată de ceaţă. iar vânturile de la sud de 35°S (30°S iarna) sânt cel mai adesea dintre direcţiile nord-vest şi sud-vest. În Atlanticul de Nord zonele cu apă rece din largul Labradorului. în vestul şi sud-vestul Europei. nord-estul Islandei. anticiclonul Azorelor se va retrage spre sud la o distanţă de circa 1500…2000 mile marine. aceşti anticicloni aduc perioade scurte de vreme frumoasă peste zonele deasupra cărora trec. Este recomandat a se evita zona de la nord de 40°N şi vest de 40°W. Gheaţa (pack-ice. care vor pătrunde astfel. Japoniei la nord de 35°S. sunt ceţoase. În perioada de iarnă navele în drum spre. astfel încât să refacă (întărească) anticiclonii de deasupra oceanului. vara datorită contrastului mare între temperatura apei şi cea a aerului. situate la nord de latitudinea de 45°N vor întâlni cu siguranţă o depresiune barică. În emisfera sudică există un proces aproape continuu de curgere a depresiunilor barice în direcţia est sau sud-est între latitudinile 300S şi 600S. probabilitatea de furtună este mai mică decât oriunde în nordul şi nord-vestul Oceanului Atlanticului. sunt asociate maselor de aer tropical maritim. (mai redus) şi împinse spre est. în nordul Japoniei şi de-a lungul coastelor estice ale Asiei din ianuarie până în martie. Datorită deplasării spre est cu viteze de 20…30 Nd. dar coborând spre sud. Aisbergurile sunt un pericol şi mai mare în zona Grand Bank. Anticiclonii se resping astfel că. riscul de întâlnire scade. deşi cu proastă reputaţie. în ambele emisfere. În emisfera nordică nucleele de presiune înaltă (anticicloni tineri) sunt produse de presiunile înalte din Siberia şi Canada. Grand Bank.

2.37 milioane km3 (94. în acest caz. vizibilă cu ochiul liber precede vremea rea: în cazul unei furtuni tropicale pentru că viteza furtunii este mai mică decât a vântului şi în cazul unei ocluziuni care se mişcă încet şi spre care se îndreaptă nava. Hula este o caracteristică a acestor latitudini iarna. din care 1. Oricum cel mai folositor ghid sânt norii care preced un front cald sau o ocluziune când apar secvenţial şi au evoluţii tipice.1 GENERALITĂŢI Volumul total de apă existent pe Terra este de 1.2%) este reprezentat 83 .patrulă a gheţurilor care avizează navele din zonă. Norii cirrus cu puţine excepţii prevestesc înrăutăţirea vremii.45 milioane km3. Hula. însă şi situaţii când hula. în special în jumătatea de est a oceanelor datorită puternicelor vânturi de nord-vest şi vest în spatele depresiunilor. Regula este valabilă mai ales în Marea Mediterană. ca val rămas după ce vântul care l-a format a încetat să mai bată. nu poate ajuta în prognoză. Sunt. este ariergarda furtunii şi. Când norii Cirrus şi Cirrocumulus nu sunt imediat urmaţi de vreme rea ei dau un „avertisment de furtună” cu cel puţin 12 ore înainte. OCEANOGRAFIE 2.

A – totalitatea volumului de apă acumulată în atmosferă. Ecuaţia generală a bilanţului apei în natură este de forma: P P o =E o +E u +S + u + dA D t (2. sol şi subsol. Clor 2. Astăzi se consideră că volumul total de apă de pe Terra este constant şi numai distribuţia spaţială a apei este variabilă în momente diferite. (tabel 2. iar circulaţia apei în natură este un fenomen închis. dar şi cu unele variaţii locale: Tabel 2.1) relativ constantă la nivel oceanic. culoarea. Din punct de vedere al compoziţiei apa de mare reprezintă o soluţie complexă de săruri minerale.350 885 .de volumul oceanului planetar. Repartiţia apă – uscat în cele două emisfere este următoarea: apa 53% şi uscatul 47%. Eu – volumul evaporaţiei de pe uscat. Din circuitele locale ale apei în natură interesează pentru lucrarea de faţă circuitul local oceanic şi cel local continental (sau hidrologic).1) unde: Pu este volumul precipitaţiilor căzute pe uscat. Magneziu 4. S – scurgerea apei de pe uscat în oceane. densitatea. ocean. Principalele proprietăţi ale apei de mare sunt: temperatura. turbiditatea. în timp ce în emisfera sudică raportul este 89% apă şi 11% uscat. Sodiu 3. vâscozitatea.540 1. salinitatea. Po – volumul precipitaţiilor căzute pe suprafaţa oceanului planetar.1 Compoziţia apei de mare Nr. Eo – volumul evaporaţiei oceanice.crt. conductibilitatea electrică şi termică. Sulf 84 Concentraţia (mg/l) 18. restul fiind apa existentă pe uscat şi în atmosferă.980 10. Elemente constitutive 1. transparenţa.

Calciu Potasiu Brom Carbon Stronţiu Azot Fosfor Iod Zinc Fier Aluminiu Cupru Uraniu Nichel Magneziu Argint Aur 400 380 65 28 8 0. 10. 15.07 0.002 0.2 REGIMUL TERMOSALIN ŞI DE DENSITATE Regimul termosalin şi de densitate se bazează pe variaţii în timp şi spaţiu a temperaturii. 7.1 Temperatura apei de mare Temperatura apei de mare este un parametru hidrologic de stare cu importanţă deosebită în exercitarea schimburilor calorice ocean – atmosferă. 18.002 0. 17. 16. 9. 20. − absorbţia radiaţiilor solare de straturile superficiale ale oceanului. 8. − precipitaţiile atmosferice.2.01 0. 21.01 0.06 0.5 0. − amestecurile turbulente şi de advecţie. 13. 85 . Apa de mare primeşte în principal energie calorică de la Soare prin fenomenul de radiaţie solară şi în secundar de la Pământ. − radiaţia efectivă. 11. 2. 6.00004 2. cu particularităţi în diferite zone maritime. 14. 12.0003 0. 19. − convecţia termică. Procesele care produc încălzirea şi răcirea apei de mare sunt cunoscute ca fiind: − contactul ocean – atmosferă.01 0.5. salinităţii şi densităţii apelor marine.003 0.

mai mare cu aproximativ 3o C decât temperatura medie a stratului de aer adiacent suprafeţei oceanului. frecvenţa şi forţa vântului.− evaporaţia. astfel că ecuatorul termic se situează mai la nord de ecuatorul geografic. Temperaturile medii la suprafaţa oceanului variază de la 3o C în zonele polare. Temperatura medie a oceanului planetar este de 17. În emisfera sudică izotermele medii de la suprafaţa oceanului au un caracter mai regulat la sud de paralelul de 40o S. este diferită pentru diferite zone. În emisfera nordică temperaturile sunt mai ridicate decât cele din emisfera sudică. Variaţiile temperaturii apei oceanice sunt: diurne. căldura fiind restituită atmosferei terestre în perioada rece a anului şi a nopţii. pentru că pentru adâncimi mai mari variaţiile să fie neînsemnate. de latitudinea geografică. Temperatura la suprafaţă este variabilă funcţie de radiaţia solară. temperatura apei are variaţii importante până la adâncimea de 1000 … 1500 m. Cantitatea de căldură primită de apa oceanică. la 22 calorii/cm2 la latitudinea de 700S. Distribuţia temperaturii apei de mare pe verticală depinde de condiţiile fizico – geografice locale. de caracterul său hidro – fizic şi de intensitatea schimbului turbulento – convectiv. lunare. sezoniere şi anuale. de mişcarea curenţilor marini. Temperatura are variaţii extreme absolute cuprinse între –2o C şi 38o C. La larg. temperatura apei de mare scade cu adâncimea. 86 . În general. la 27o … 28o C în zonele ecuatoriale.4o C.6%. Principalele caracteristici termice ale apei de mare Energia solară primită de oceanul planetar este absorbită în proporţie de 99. cu excepţia zonei tropicale unde apa este mai rece. la aproximativ 20o C în zonele situate pe latitudini medii. În general apa oceanică este mai caldă decât atmosfera adiacentă. de la 252 calorii/cm2 la latitudinea de 100 N.

iar în zonele situate pe latitudini medii aceste valori sunt de la 10o … 12o C în emisfera 87 . Variaţiile sezoniere ale temperaturii apei de mare se propagă la adâncimi de circa 350 m. iar scăderea temperaturii cu adâncimea este mai slabă faţă de zonele calde. În zonele de litoral şi în cele de întâlnire a curenţilor marini calzi şi reci variaţia diurnă a temperaturii apei are valori de până la 100 C.stratificare termică normală. ca urmare a amplitudinilor mici ale radiaţiilor solare. Temperatura apei variază în adâncime funcţie de zona geografică şi anotimp astfel evidenţiindu-se fenomenele de: . în adâncime temperatura apei creşte. în emisfera nordică şi invers în cea sudică. atingând valori de 20…100 C. de regulă. în stratul superficial. Variaţiile zilnice şi sezoniere ale temperaturii apei de mare depind de variaţia radiaţiei solare. amplitudinea temperaturii diurne nu depăşeşte 1o C. 3o C în zonele tropicale.În zonele ecuatoriale şi tropicale stratul de apă de până la 100 m este puternic încălzit. Variaţia sezonieră a temperaturii apei de mare urmăreşte variaţia temperaturii aerului. . iar sub această adâncime temperatura scade puternic.stratificare izotermă. cu un maxim la 200 … 600 m. În mările subpolare variaţia temperaturii apei are variaţii sezoniere importante. În raioanele polare. pentru ca în continuare temperatura apei să scadă uşor până la fund. astfel că se înregistrează valori maxime în august şi minime în februarie. La larg temperatura minimă diurnă la suprafaţa mării se înregistrează între orele 04 şi 08 şi maxima în jurul orei 14. temperatura apei scade. .stratificare inversă. Variaţia diurnă a temperaturii apei de mare pe seama absorbţiei radiaţiei solare se face simţită până la adâncimi de aproximativ 30 m. de condiţiile hidro – fizice şi hidrologice locale. Amplitudinile sezoniere ale temperaturii apei de mare nu depăşesc.

50. Măsurarea temperaturii şi salinităţii apelor marine se face la 0 m şi în profunzime la orizonturi standard (5. Măsurarea temperaturii apei se execută în oceanografie la precizie ridicată (± 0.6 .1 . Tabel 2. în emisfera nordică amplitudinile termice anuale sunt mai mari (ca urmare a influenţei uscatului asupra apei oceanice). Amplitudinile termice anuale cele mai mari se întâlnesc în partea nord-vestică a Oceanului Pacific.2 . Amplitudinile anuale ale temperaturii apei de mare sunt mai mari decât amplitudinile diurne (tabel 2. In navigaţie temperatura apei se determină numai la suprafaţa mării la precizie de zecime de grad. ca urmare a întâlnirii curenţilor oceanici calzi şi reci.2 . cu valori de 280…300 C. 500.sudică.01° C) deoarece aceasta este considerată elementul principal. 88 . în emisfera sudică amplitudinile termice anuale sunt mai mici (datorită preponderenţei suprafeţei oceanului). Valorile temperaturilor se înscriu pe hărţile cu hidroizoterme (liniile de egală temperatură a apei de mare) lunare şi anuale. în plus este prevăzut cu un mic recipient în partea inferioară care poate menţine o anumită cantitate de apă în timpul determinării.9 Se poate astfel observa că: amplitudinile termice anuale cresc de la ecuator către poli.2). 75. pentru ca termometrul să nu fie influenţat prea mult de temperatura mediului exterior.4 0. Măsurarea concretă a temperaturii se execută cu termometre de apă care sunt protejate de o carcasă metalică cu o fantă longitudinală ce poate obtura termometrul. şi de 6o … 7o C în emisfera nordică.8 .6 . 100. 1000. Temperatura şi salinitatea permit calcularea densităţii apei de mare.3 . A 8 1 6 3 2 2 2 3 5 4 2 mpl .2 Amplitudinile termice anuale ale apei de mare funcţie de latitudinea geografică ( în 0C) 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 L 0 00N 00N 00N 00N 00N N 00S 00S 00S 00S 00S at. Temperatura se mai măsoară şi cu termobatigraful.6 .7 . 2000 m). 10. 25.

la latitudini egale apele oceanice din emisfera nordică sunt mai calde decât cele din emisfera sudică. Există.hidroizotermele din emisfera nordică au un aspect mai regulat decât cele din emisfera sudică. 270 C) încadrează ecuatorul terestru.90 C.temperatura medie din emisfera nordică este mai mare decât cea din emisfera sudică. . . . Acest lucru se datorează faptului că în nord legătura cu apele artice este relativ îngustă. legătura cu apele antartice este liberă. în special în bazinul Oceanului Atlantic şi în zona estică a celui Pacific. în special în regiunile intertropicale (ca urmare a influenţei alizeelor şi a curenţilor oceanici calzi). astfel: temperaturile de-a lungul ţărmurilor american şi groenlandez.ecuatorul termic se deplasează mult către nord în sezonul cald.apele cele mai calde (cca. . . . cu excepţia zonei calde tropicale.apele mai calde sunt situate în partea estică a oceanelor.Analiza hidroizotermelor anuale ale apelor oceanice arată următoarele: . Repartiţia temperaturii apei pe bazine oceanice Repartiţia temperaturii apei la suprafaţă şi în adâncime în Oceanul Atlantic În Oceanul Atlantic temperatura medie este de 16. diferenţe de temperatură a apei între coastele de est şi cele de vest. în timp ce în sud. . temperatura din bazinul de nord fiind mai ridicată decât cea din bazinul sudic. de asemenea. sunt mai scăzute decât cele 89 . între latitudinile de 400 N şi 700 N. iar uscatul înconjurător vara este fără zăpadă şi cu temperaturi pozitive. iar cele mai reci în partea vestică oceanică (ca urmare a influenţei curenţilor oceanici reci). iar uscatul este acoperit cu gheaţă şi zăpadă tot timpul anului.temperatura medie la suprafaţa apei oceanice este mai mare decât cea a uscatului adiacent.temperatura apei oceanice este mai ridicată decât cea a stratului de aer adiacent.

10 C. ca urmare a acţiunii curentului rece al Labradorului (coastele americane) şi cel al Golfului (coastele europene). ca urmare a acţiunii în zonă a curentului rece al Californiei. datorită acţiunii Curentului Braziliei. este de semnalat un fenomen de stratificare termică în pătura de apă relativ de suprafaţă. curent rece ce acţionează de-a lungul ţărmurilor europene şi africane. faţă de coastele asiatice cu temperaturi negative şi gheaţă. ca urmare a influenţei curenţilor reci din zonă. în zona cuprinsă aproximativ între 50 N şi 50 S la nord şi la sud de Ecuator nu există variaţii notabile ale temperaturii apelor oceanului. curent cald. temperaturile mai scăzute fiind cele de pe coastele americane. În ceea ce priveşte distribuţia temperaturii apei pe verticală în zonele polare sudice. se înregistrează temperaturi ale apei mai scăzute de-a lungul ţărmului american ca urmare a influenţei curentului rece al Perului. Pe latitudini de peste 500 N situaţia se inversează. la sud de paralela de aproximativ 50 S temperatura apelor situate de-a lungul ţărmurilor americane este mai ridicată de decât cea a apelor africane. ca urmare a acţiunii Curentului Canarelor.înregistrate de-a lungul ţărmurilor europene. de-a lungul Americii de Sud şi a celui rece al Benguelei. Cele două straturi mai reci sunt: cel de suprafaţă şi cel situat de la 20 m adâncime în jos. Kamceatka şi Oya Shiwo. 90 . adică existenţa unui strat de apă cu temperaturi mai ridicate (între stratul de suprafaţă şi până la aproximativ 20 m adâncime) între două straturi cu temperaturi mai scăzute. Pentru zonele cuprinse între latitudinile de 300 N şi 400 N diferenţele de temperatură sunt de 40… 130 C. La sud de Ecuator. de-a lungul Africii. în golful Alaska temperaturile apei sunt pozitive tot timpul anului. până pe latitudinile de 400 S. Repartiţia temperaturii apei la suprafaţă şi în adâncime în Oceanul Pacific În Oceanul Pacific temperatura medie este de 19. la sud de paralela de 400 N temperatura apelor costiere europene şi africane este mai scăzută decât cea înregistrată pe coastele americane. cu diferenţe notabile ale valorilor temperaturilor înregistrate pe coastele sale de est şi de vest.

3.Repartiţia temperaturii apei la suprafaţă şi în adâncime în Oceanul Indian Temperatura medie a Oceanului Indian este de 170 C. sau greutatea totală a sărurilor exprimată procentual.2. 2. Bilanţul termic al apei de mare reprezintă raportul dintre căldura primită şi cea cedată şi poate fi pozitiv. când fenomenul se desfăşoară invers. scade. În concluzie se poate arăta că proprietăţile apei de mare sunt diferite de apa dulce. crescând salinitatea. Alături de acestea apa de mare conţine şi substanţa organice şi oxigen dizolvat. K2SO4 MgBr2 CaCO3 Într-un km3 de apă de mare sunt dizolvate aproximativ 40 milioane de tone de substanţe anorganice. Cantitatea de oxigen dizolvată scade proporţional cu adâncimea.88% 4. Salinitatea se exprimă în % sau în ‰. având valori minime la 91 . sunt egale.74% 3. 2. Conţinutul mediu în săruri al apei de mare este de 3. Atunci când cele două cantităţi de căldură.2 Salinitatea apei de mare Salinitatea apei de mare S reprezintă concentraţia totală a sărurilor dizolvate. astfel că punctul de fierbere creşte.76% 10.5%. NaCl MgCl2 MgSO4 CaSO4 77. iar cel de îngheţ. 4. şi într-un caz şi în celălalt sărurile rămân în stare lichidă.60% 5. 7. bilanţul termic este constant sau echilibrat. Concentraţia de oxigen în stratul de apă de la suprafaţa oceanului depinde de temperatura şi de mişcarea apei. fără variaţii şi contraste termice deosebite. iar proporţia sărurilor minerale este următoarea: 1. 6. atunci când cantitatea de căldură acumulată este mai mare decât cea pierdută şi negativ. primită şi pierdută.

în 92 . Greutatea specifică a apei de mare ρ reprezintă raportul dintre greutatea unităţii de volum la temperatura de 0o C şi greutatea cantităţii de volum de apă distilată la temperatura de + 4o C.adâncimi de 500…700 m. apa oceanică normală îngheaţă la valori de circa – 20 C.3) Densitatea convenţională se determină cu ajutorul tabelelor oceanografice. ρ=S 0o 4o [g/cm3] (2. 2. în zona intertropicală şi la adâncimi de 800…1000 m. Densitatea apei de mare depinde de temperatura şi salinitatea acesteia. Punctul de îngheţ scade cu creşterea salinităţii. astfel că punctul de fierbere creşte cu salinitatea.3 Densitatea apei de mare Densitatea apei de mare σt. Este un parametru adimensional 1. La 0o C greutatea specifică este numeric egală cu densitatea apei de mare. Densitatea apei de mare creşte cu creşterea salinităţii şi. … sau.2. iar greutatea specifică numai de temperatură. în zonele temperate şi polare.2) Căldura specifică (cantitatea de energie necesară pentru creşterea cu un grad Celsius a unui gram de apă) creşte odată cu creşterea salinităţii şi variază direct proporţional cu temperatura. este principalul parametru hidro – fizic al apei de mare şi reprezintă raportul dintre greutatea unităţii de volum a apei la temperatura dată şi greutatea aceleiaşi unităţi de volum de apă distilată la temperatura de + 4o C. în mod convenţional: σt = to 4o (2.

general. Salinitatea variază în funcţie de latitudine. apoi variaţia scade. − la larg variaţia salinităţii este mică 2 – 3 ‰ funcţie de mărimea variaţiilor de temperatura a apei de mare. Măsurarea densităţii se efectuează la meniscul areometrului 93 .0275. în stratul superficial densitatea apei de mare este invers proporţională cu salinitatea. Astfel. sau greutatea specifică se află într-un raport de invers proporţionalitate cu temperatura şi direct dependentă faţă de salinitate.019 şi 1. Se exprimă în mod curent adimensional.00035. Densitatea apei de mare. La salinităţi de peste 20 ‰ densitatea maximă nu mai este la 40 C. Marea Neagră S=1 …18 ‰). Densitatea variază în funcţie de salinitate şi temperatură. − densitatea medie a apei oceanice la suprafaţă variază între valorile 1. rămânând constantă de la 400 – 500 m. apoi creşterea este mai mică. pentru variaţii de 1‰ ale salinităţii la temperaturi diferite. în zonele ecuatoriale salinitatea creşte rapid către valori maxime în jurul adâncimii de 100 m. Metoda chimică rămâne precisă şi expeditivă. ci scade sub 00 C. − salinitatea apelor salmastre este mai mică de 25 ‰. Salinitatea apei de mare se poate determina prin metode chimice şi fizice.00074 …0. Densitatea apei creşte cu latitudinea şi se poate determina analitic sau instrumental cu areometru. − în mările continentale variaţia salinităţii este mare ca urmare a aportului de apă dulce (Ex: Marea Baltică S=8 ‰. De asemenea salinitatea variază cu adâncimea. − în raport cu adâncimea diferă funcţie de latitudine (Ex: în zonele polare salinitatea scade rapid în primii metri. iar pentru diferenţe de temperatura de 1o C. densitatea apei de mare variază între 0. Distribuţia salinităţii şi densităţii apei de mare este următoarea: − salinitatea medie a apelor oceanice este de 35 ‰. pentru salinităţi de la 0 ‰ la 40 ‰. variază invers proporţional cu temperatura apei de mare. − în raport de poziţia geografică. densitatea variază în limitele 0. exceptând mările continentale.00082. Marea Mediterană S=37…39 ‰.00000 … 0. ca de la 500 m în jos creşterea să fie foarte mică.

valuri seismice (apar datorită mişcărilor seismice în largul mării). cum ar fi curenţii marini. presiunea atmosferică.unde interne (oscilaţii ce apar în masa apei). Dinamica apelor marine cuprinde două categorii de mişcări: . .1 Oscilaţiile de nivel Principalele mişcări oscilatorii ale mării sunt: .valurile de vânt şi hula. atracţiei aştrilor.mişcări oscilatorii în care se includ oscilaţiile pe perioadă scurtă (valuri).3 DINAMICA APELOR MARINE Apele marine sunt într-o continuă mişcare ca urmare a acţiunii complexe a unor factori externi (vântul.3.seişele (fenomene de pendulare sub efectul presiunii atmosferice şi care apar în mările închise. Măsurarea oscilaţiilor de nivel se realizează cu instalaţii numite maregrafe.mareea (nesemnificativă în larg. interni (diferenţele de densitate şi temperatură) şi de dinamică a scoarţei terestre (cutremure. dar foarte importantă în zone portuare). rade portuare şi porturi).2 Mareea 94 . 2.3. erupţii). 2. . ce sunt amplasate la un cheu unde fluctuaţia navelor este redusă. până la fenomenele de maree. − mareea. . mişcarea Pământului). 2.undele anemobarice (valurile de furtună). − curenţii marini. .plasat într-un recipient în care există proba de apă de mare căreia i s-a determinat greutatea specifică. Principalele forme de dinamică a apelor marine ce interesează navigaţia maritimă sunt: − valurile.mişcări de translaţie. . .

95 . Atracţia lunară este determinantă de 2. iar la coastă aceasta poate lua valori de până la 20 m. Mareea lunară Mareea lunară este cauzată de atracţia exercitată de satelitul Pământului asupra maselor de ape marine pe timpul mişcării sale de rotaţie în jurul Terrei. Forţa producătoare de maree este rezultanta forţelor de atracţie şi centrifuge ce se manifestă în mişcarea acestui sistem. Valoarea forţei lunare generatoare de maree este zero la poli şi maximă la ecuator. corespunzător unei zile lunare (trecerea lunii de 2 ori prin meridianul locului). în cadrul sistemului Pământ – Lună – Soare. În largul oceanelor înălţimea acestei unde ajunge la 0. iar perioada forţei producătoare de maree a soarelui este de 24 ore. între răsăritul Lunii şi culminaţie şi o componentă vestică. În realitate se observă mareea lunisolară ca urmare a efectului combinat al forţelor lunare şi solare generatoare de maree. între culminaţie şi apus. ca urmare a distanţelor diferite Pământ – Lună şi Pământ – Soare. Mareea solară Forţa solară generatoare de maree se manifestă diferit de la un punct terestru la altul. Mişcarea periodică a mareei se execută într-un interval de timp solar mediu de 24 ore şi 50 minute. cât şi între apus şi culminaţia inferioară.5 ori mai mare decât cea solară. Rezultatul acestei forţe este materializat de o undă ce se propagă pe suprafaţa oceanelor odată cu rotaţia Pământului. Aceste două componente sunt zero la răsăritul şi apusul Lunii. având un ciclu complet pentru fiecare din cele două perioade în care Soarele se află deasupra orizontului şi sub orizont. Mareea este determinată în special de forţa de atracţie combinată lunară şi solară exercitată asupra maselor de ape marine.6 m. în care acţiunea Lunii este preponderentă. având o valoarea maximă între răsărit şi culminaţia superioară. Mareea este de fapt mişcarea ondulatorie a nivelului mării.Mareea reprezintă o mişcare periodică în urma căreia nivelul mării creşte şi scade succesiv. cât şi la culminaţia inferioară şi superioară a Lunii. ca urmare a mişcării de rotaţie şi de revoluţie a Pământului. Forţa lunară generatoare de maree are o componentă estică.

.In cadrul fenomenului de maree se pot diferenţia: .4 VALURILE. DETERMINARE 2.mareea mixtă. CURENŢII MARINI. − după variaţia elementelor principale: − stabilizate. − după formă: − bidimensionale. − de maree. În practică de navigaţie. 2. MĂSURARE.mareea semidiurnă neregulată. − şi valuri (unde) interne. − după dispunere: − de suprafaţă. . − tridimensionale.4. − după caracterul forţelor ce acţionează după formarea lor: − libere. − întreţinute. − izolate. 96 . determinarea elementelor de maree se efectuează în mod simplificat pentru un anumit port. − după raportul dintre lungimea valurilor şi adâncimea mării: − scurte. − anemobarice. sau tablele de maree (Tide Tables). − nestabilizate.mareea fluvială. − după deplasarea formei: − valuri în mişcare.1 Valurile marine Valurile marine se clasifică astfel: − după modul de formare: − de vânt.mareea diurnă. − lungi. . folosindu-se secţiunea a treia din Brown's Nautical Almanach pentru anul în curs. − staţionare (seişe).

− perioada τ (intervalul de timp dintre trecerea a două creste succesive prin acelaşi punct fix). − frontul de atac. Fig.1). − talpa. cu valori de zeci şi sute de metrii).2. apa revine la normal sub acţiunea gravitaţiei pe o pantă mai abruptă. − înălţimea h (distanţa pe verticală de la creastă până la talpa valului.2.Valurile de vânt Valurile de vânt se formează ca urmare a acţiunii de durată a vântului şi reprezintă atât un transport de apă cât şi o mişcare orbitală a moleculelor de apă de mare (fig.2. Caracteristicile valului Caracteristicile valului sunt (fig. − lungimea L (distanţa pe orizontală între două creste succesive.2 − panta P (raportul dintre lungime şi înălţime). 2. cu valori maxime de peste 15 m).2) : − creasta.1 Sub acţiunea vântului masa de apă este împinsă în direcţia lui creând o pantă lină. 97 . creasta L h talpa Fig. − viteza de propagare c (raportul dintre lungime şi perioadă).

4) (2.5 h 1. În urma prelucrărilor statistice.2.L= gτ 2 2π c 2 = ≅ 0. unul la circa zece valuri est mai mare de aproximativ 1.5) (2.8 2.5 h 1.7 5. s-au determinat caracteristicile valurilor de vânt funcţie de durata vântului (tab. durata vântului şi distanţa de acţiune a vântului pe mare (fetch).2.5 2.4).1 2.4 3.2 1.4 Caracteristicile valului de vânt funcţie de suprafaţa de contact (în mile marine) Forţa vânt 5 6 7 8 9 50 M h 1.6) τ= 2πL 2π c = ≅ 0.3 4.2 12 ore L 55 82 109 146 152 τ 6 7 8.5 11 Tabelul 2. Tabelul 2.4 1.3 – 2.5 9.1 2.5 2.4 1.7 4.2 100 M L 55 76 100 122 152 τ 6 7 8 9 10 Notă: valorile luate în consideraţie vor fi cele care corespund celor mai mici valori ale lungimii şi perioadei valului.64 c g g c= L = τ gL gτ = ≅ 1.56 τ 2π 2π Pe baza relaţiilor 2.4 3.4 şi a altor formule empirice folosite pentru h >1/2.8 1 ≅ 0.64 c 2 2π g (2.8 2.25 1 ≅ 1. 98 . s-au întocmit tabele pentru determinarea caracteristicilor valurilor funcţie de viteza vântului.7 3.4 ori.3) şi de suprafaţa de contact (tab.3 Caracteristicile valului de vânt funcţie de durata vântului (în ore) Forţa vânt 5 6 7 8 9 6 ore h 1 1.6 L 43 53 76 104 137 τ 5 6 7 8 9. Valurile nu sunt uniforme.6 L 37 43 55 76 91 τ 5 5 6 7 7.

în timp ce viteza grupului de valuri de hulă este jumătate din viteza fiecărui val luat individual. se sparg. va genera valuri ce se vor sparge pe coastele Beluchistanului.5 din înălţime. în perioada octombrie-martie. În faţa depresiunii. unde vânturile sunt inexistente. o suprafaţă de contact mare şi o direcţie constantă mai mare de 24 ore). în Oceanul Indian musonul de sud-est. sau chiar insula Ascension. având o direcţie constantă şi forţa 8 Bf. însă.. atunci când vântul bate dinspre uscat. nord-vestul Africii. se va întâlni o hulă lungă venind din direcţia musonului care. sau foarte slabe. dar există posibilitatea ca valurile să intre în zona vânturilor contrare.când adâncimea apei scade mai mult de jumătate din valoarea lungimii valului. la 500… 1000 mile marine au forţa 7-8 Bf. În cazul depresiunilor barice în deplasare spre est este improbabilă formarea unei suprafeţe de contact mari pe partea nordică acesteia. se va avea în vedere că valul se curbează când atinge un cap sau o insulă cu plajă şi dimensiunile se vor reduce la jumătate pe partea opusă. în nord-vestul extrem al Mării Chinei. este puţin probabil de a întâlni vânturi contrare înainte de a atinge coastele Portugaliei. . suprafaţa de contact este mai mare. la adâncimi de 1. valurile se reduc şi. valurile de vânt nu se pot forma normal. În apropierea coastei. Observaţii: . .la alegerea locului de ancoraj. suprafaţa de contact fiind mică şi adâncimile reduse ale apei.Pentru formarea valului de vânt este nevoie ca suprafaţa de contact vânt – mare să fie suficient de întinsă pentru ca valurile să se formeze funcţie de forţa vântului.valurile care vin oblic pe coastă se vor roti până ce vin paralel cu acesta. . . în timp ce valurile generate în zona ecuatorială vor avea cel mult viteza egală cu viteza de deplasare a depresiunii.viteza valului este cea a vântului care l-a generat. dacă se va apropia dintr-o direcţie diferită cu aproximativ 1200 sau 99 . Valurile din partea de vest şi sud-vest a depresiunii barice se vor deplasa pe direcţii sud – estice (de exemplu: în Atlanticul de nord.înălţimea valului scade la aproximativ jumătate din valoare după ce străbate o distanţă în mile marine echivalentă cu lungimea lui de undă.

100 .2 Hula Hula reprezintă o ondulaţie regulată a apei marine ce apare la căderea vântului şi se poate propaga pe distanţe mari de sute şi mii de mile marine. dacă insula sau capul are ţărmul abrupt.1 Hula este o mişcare de atenuare a oscilaţiei. cu formă mult mai simetrică. 2. Particulele de apă în hulă se deplasează prin inerţie.4. sub formă de valuri libere.mai mult faţă de direcţia lui iniţială. cu perioadă relativ uniformă. iar direcţia de propagare poate diferi complet de direcţia vântului. având mai bine conturată direcţia de propagare. prăbuşindu-se şi producând o mare cantitate de spumă. se produc datorită acţiunii vântului şi se deplasează în sensul vântului.3 Curenţii marini DEFINIŢIA 2.4. 2.2 Curenţii marini sunt mişcări de translaţie a apelor oceanice şi se caracterizează prin direcţie şi viteză. Hula singură apare la mare deschisă doar în perioadele de calm prelungit. Brizanţii Brizanţii se produc la lovirea valurilor de vânt sau de hulă de fundurile mici sau de stânci. brizanţii au caracteristici particulare. DEFINIŢIA 2. De obicei valurile de hulă sunt mai alungite. aparate optice de vizare. este un val simetric iar lungimea este mult mai mare decât înălţimea. Adeseori la larg se manifestă valurile de vânt în acelaşi timp cu valurile de hulă (oscilaţiile de vânt ş suprapun peste oscilaţiile de hulă). Instrumentele de determinare a valurilor sunt: mira de valuri. vor fi mici brizanţi pe partea adăpostită. aceste obstacole frânează mişcarea bazei vântului în timp ce creasta acestuia îşi continuă mişcarea. aparate cu înregistrare a principalelor elemente ale valurilor. regulate. Hula prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cele ale valurilor de vânt. Funcţie de caracteristicile valurilor şi a fundului mării. Valurile de vânt şi hula determină starea de agitaţie a mării.

Prin proprietăţile fizico . . În cazul cel mai simplu se presupune vântul cu o direcţie şi viteză constantă. . în altele coborârea nivelului).curenţi temporari. Energia de mişcare se transmite prin frecarea particulelor din straturile mai adânci. . atunci datorită existenţei coastelor şi a neomogenităţii vântului. Aceşti curenţi iau naştere ca rezultat al frecării vântului cu oarecare înclinare. Curenţii de derivă Principalul producător de curenţi neperiodici în stratul de la suprafaţa mării este vântul.curenţi de suprafaţă (în stratul navigabil). datorită forţei Coriolis. spre dreapta în emisfera noastră. oceanici.curenţi de fund (profundali). antrenându-le în deplasare.Cauzele apariţiei curenţilor sunt: . iar marea infinit de adâncă şi fără valuri. Curenţii produşi de vânturi temporare care bat o perioadă nu prea îndelungată se numesc curenţi de vânt (de derivă). . mareice): . În acest caz. densitatea apei uniformă. Funcţie de poziţia faţă de fundul mării curenţii marini sunt: . Înclinarea 101 .cauze interioare (diferenţă de densitate): curenţi de densitate. Prin modul de manifestare sunt: . .curenţi de derivă.curenţi de maree.curenţi de adâncime (în masa apei). reci. curenţi periodici. singura forţă care provoacă mişcarea maselor de apă este forţa de frecare a aerului de suprafaţa apei.curenţi de pauză.curenţi cvasistaţionari. salinitate) curenţii marini sunt: curenţi calzi.chimice (temperatură. Dacă durata acţiunii vântului asupra mării este suficient de lungă. transportul apei de către curentul de derivă va da naştere la înclinarea suprafeţei mării (în unele raioane se va produce înălţarea.cauze exterioare (anemobarice. .

Viteza curenţilor de gradient se poate calcula cu relaţia de mai jos: Ug = g ⋅ sin γ 2ϖ ⋅ sin ϕ . φ – latitudinea locului. Direcţia curentului va fi perpendiculară pe direcţia înclinării suprafeţei mării. Curenţii de densitate Una din principalele cauze ale acestor curenţi este diferenţa dintre densitatea diverselor pături de apă ale mării. Curenţii de pantă Curentul de pantă provoacă gradienţi de presiune care dau naştere curentului de gradient. Dacă vântul cade. mai ales că această diferenţă are loc numai în stratul superficial. curenţii de derivă se amortizează. Curenţii de pantă apar ca urmare a “îngrămădirii” apelor. producând o inegală presiune hidrostatică asupra aceloraşi suprafeţe de nivel.suprafeţei mării provoacă apariţia unor gradienţi de presiune care dau naştere la curenţi ce se suprapun pe curenţii de derivă. Dacă adâncimea mării este mică în raport cu adâncimea de frecare. direcţia curentului se apropie tot mai mult de direcţia înclinării suprafeţei mării. Spre deosebire de curenţii de derivă. precum şi topirea gheţarilor.7) unde: γ este înclinarea suprafeţei mării. curenţii de pantă se formează. în diferite zone. Masarea apelor are cauze: afluxul apelor curgătoare. dar se şi amortizează într-un timp mai îndelungat. g – forţa de gravitaţie. datorită forţei de atracţie a Pământului. ω – viteza de rotaţie a Pământului. vântul şi ploile torenţiale. (2. cu dereglări modificatoare în anumite 102 . care se amortizează relativ repede. din care cauză iau naştere curenţi constanţi. unde curenţii de vânt provoacă însemnate oscilaţii de nivel. Curenţii de pantă se manifestă în mod deosebit de zona costieră. dar înclinarea suprafeţei mării se păstrează încă un oarecare timp. Aici se observă o valoare constantă a diferenţei de densitate.

densitatea apei de mare variază de la o zonă la alta. strâmtori.limite. La fel ca şi oscilaţiile nivelului datorită mareei. la gurile fluviilor. există curenţi de maree semidiurni. − curenţi diurni – cu un maxim şi un minim de flux şi un maxim şi un minim de reflux într-o zi lunară. trecând prin toată raza compasului în decurs de 12h 50m (curenţi semidiurni) şi în 24h 50m (curenţii diurni – urmărinduse uneori curenţii rotitori). curenţii de maree se pun în evidenţă mai greu. în golfuri înguste. Caracterul de mişcare lângă ţărmuri şi în mările deschise este diferit. sensul giratoriu. adică curentul de flux şi reflux sunt inverşi ca direcţie şi au viteze maxime pe viteze preferenţiale. În mare deschisă. în ocean pot să apară aşa numiţii 103 . Curenţii de maree Curenţii de maree reprezintă deplasări ale maselor de apă efectuate periodic şi care iau naştere datorită fenomenului de maree. curenţii de maree depind de caracterul mareei (semidiurnă. curenţii de maree au un sens reversibil. de relieful fundului. dar cu schimbările de direcţie corespunzătoare mareei mixte. Curenţii de maree se deosebesc de ceilalţi curenţi prin aceea că ei cuprind toată grosimea de apă de la suprafaţă la fund cu o scădere a vitezei cu adâncimea. Fără a avea aceeaşi cauză. Funcţie de periodicitate. diurnă. se observă fără a se remarca maxim de viteză. configuraţia coastei şi dimensiunile bazinului. în sens direct în emisfera nordică şi în sens trigonometric în emisfera sudică. În apropierea coastei. Evident şi asupra acestor curenţi se răsfrâng forţele Coriolis şi forţele de frecare. − curenţi de maree micşti – cu o repartiţie a vitezelor mult mai neuniformă. diurni şi micşti. Datorită aportului de ape fluviale sau a diferenţelor climatice. mixtă). − curenţi semidiurni – mişcări de translaţie legate de două fluxuri şi refluxuri într-o zi lunară şi cu alternanţele corespunzătoare de viteză.

.curenţi inerţiali – curenţi rotativi cu giraţie care depind de latitudinea locului. Bucureşti. Manualul ofiţerului de cart. Dicţionar de marină. 1979 8. A. BUJENIŢĂ.  12 oresideral e    T p = . Ed. Ed. D. perioada de pendulare Tp. Bucureşti. BALABAN. Bucureşti. Bucureşti. Ed Militară. Bucureşti. I. Leda. I.1953 5. Tratat de navigaţie maritimă Ed. sin ϕ   Curentul de maree apare în cadrul fenomenului de maree şi se determină pe baza datelor înscrise în tabele sau în grafice vectoriale din documentele de navigaţie. BALABAN. Univers. vol. Militară. Tehnică. Meteorologie Generală. 1975 7. Ed. N. 1977 104 . 1941 2. Gh. 1979 3. BALABAN. Mările şi oceanele Pământului. Militară. ANTIPA. pentru un anumit orizont la suprafaţă sau în imersiune. Sesiunea IV-a de comunicări. Marea Neagră. manual pentru licee cu profil de geologie-geografie. 1963 4. I. curentograful. BACINSCHI. Contribuţii la studiul condiţiilor meteorologice de producere a furtunilor în zona Mării Negre. 1996 6. Bucureşti. Gr. Didactică Şi Pedagogică. M. BIBLIOGRAFIE 1. Ed. I. BEJAN. BĂRBUNEANU. Pentru măsurarea curenţilor marini se folosesc diferite aparate cum ar fi: curentometrul mecanic de tip EKMAN. BEŞLEAGĂ. Gh. Ed. Gh.. I. Conducerea navei.

C. Didactică şi Pedagogică.S. 1985 – 1989 105 . 1973 14. vol. Leda. M. BOŞNEAGU.A. Ed. Londra. B. GHEORGHE.M. TEODOR. STOICA. Ed. III. R. C. 1988 12. 1972 10. Glasgow. 1997 25. Ed. traducere lb. Ed.partea a II-a. BEZIRIS. V. 1998 16. Ed Militară. 1997 17. Didactică şi pedagogică. LACOMBE. Ed. COSTRUŢ. BEZIRIS. RICAN. Meteorologie generală şi instrumente meteorologice. Introducere în navigaţia maritimă şi hidrometeorologia marină Ed. CHIOTOROIU. G. R. Mecanica şi construcţia navei. 1993 15. Whiterby. şi colab. Annapolis. 1975 28. Franceză. CHIRIŢĂ. Teoria şi tehnica transportului maritim . Ştiinţifică şi enciclopedică. B. Ed. Ed. Tehnică. Întocmirea hărţilor sinoptice şi prevederea meteo la bordul navelor. Bucureşti. Brown. SUA. Constanţa. Franceză. ANMB. A. Militară... 1966 24. M. Ed. Enciclopedia oceanografiei. Gh. M. FRAMPTON. Bucureşti. Naval Institute Press. I. BONDAR. Buccureşti. R. 2003 27. N. V.. Tehnică. IMH. Ed.. Nautical Publishers. BLEAHU. CRENSHOW. R. II.. VITALIA. Elemente de Navigaţie şi Hidrometeorologie Maritimă. CRISTEA. ANMB. G. A.. I. Constanţa. Constanţa. Naval Shiphandling. SCURTU. UTTRIDGE. Ed. BEŞLEAGĂ. GEORGHIŢĂ S. 1967 26. Bucureşti. CHIOTOROIU. Bucureşti. Ed.9. Variaţiile climei la sfârşitul mileniului III. Bucureşti. FAIRBRIDGE. Son & Ferguson Ltd. Constanţa 20.. Dinamica atmosferei. Hidrometeorologie fluvială. Maryland. Paris. Elemente de meteorologie dinamică. Terminologie hidrografică şi de navigaţie. traducere lb. Tehnică. Ed. Gh. PAVICA. 1979 11. A. Introduction a l’oceanographie. 1975 21. 1959 19. P. Transportul maritim. Navigaţie. 1988 23.. I. Jr. 1966 22. Ex Ponto. H. Ed. N. 2001 18. Constanţa. Marea Neagră – monografie hidrologică. Constanţa. 1978 13. Meteorology for Seafares.. Didactică şi pedagogică. BOŞNEAGU. Ed. Formarea continentelor şi oceanelor. CPPMC. ADCO. IVANOFF. 1965 29. I.. BAMBOI. DRĂGHICI. Manual de oceanografie ţi meteorologie pentru învăţământul superior de marină.. Curs de oeanografie fizică. Bucureşti. Ed. MAIER..

Teoria navei. MUNTEANU. Ed. Ed. 1977 47. Oceanografie. Iaşi. Marea Neagră. Ed. L. I. 1973 32. Militară. PIŞOTA. 2005 35. I.. Oceanele şi mările globului.30. 1971 45. Meteorologie generală. 1973 46. Introducere în occeanografie. Bucureşti. Bucureşti. 1984 31. I. G. Tehnică. CÂMPIAN.. Nautica. Meteorologie generală. STOICA. Ed. ŞELARIU. TRUFAŞ. Limnologie şi oceanografie. Ed. I. C. BULGĂR A. Sport – Turism. Ed. Didactică şi Pedagogică. Curs de Meteorologie – Climatologie. 1999 39. Ed. Bucureşti. RĂUŢĂ. O. Ed. Ed. Bucureşti. Bucureşti. A. Militară. 1975 48. Fundaţiei România de mâine. Didactică şi Pedagogică. 1983 44. Meteorologie marină. Oceanografie. 1960 43. V. Hidrometeorologie marină. PESCARU. Elemente de hidrometeorologie maritimă pentru navigatori. Bucureşti. Asigurarea hidrografică a navigaţiei maritime. BUTA. POP. Constanţa. CRISTEA. Ed. Bucureşti. 1983 37. Ed. 1976 42. C.. Militară. Bucureşti. Constanţa. 1973 33. 1989 49. Ed. Stiinţifică şi enciclopedică. Constanţa. POSEA. Gh. MIULESCU. 1992 106 .. M. PESCARU.. I.. Bucureşti. Geografia fizică. Gh. vol I partea I. E. Azimuth. Nave şi navigaţie. Ed. IMMB. Constanţa. Oceanografie. Ed. V. D. ŞELARIU. Manualul comandantului de navă. Ed. STĂNCESCU. Bucureşti. Ed Stiinţifică. I.. Ed. A. traducere lb. Universitatea Bucureşti. 1981 34. ŞELARIU. Hidrologie. OROS. PORA.. ROSS. Constanţa. I. 2003 41. 1974 38. Institutului de marină „Mircea cel Bătrân”. O. D. şa. 1988 51. Ed. Institutul de marină. 1973 52. 1977 50. A. Cercetări marine la Marea Neagră. Meteorologie maritimă. MANOLIU. NEGUŢ. VESPREMEANU. SCURTU. 1979 36. Bucureşti. TRUFAŞ. ROMANESCU. Îndrumar de practică meteo – oceanografică la bordul navei.. Ed. partea I. Meteorologie maritimă. IMMB. ŞELARIU. Didactică şi Pedagogică. O. STRAHLER. A. Didactică şi Pedagogică. O. Bucureşti. Oceanul planetar. Ştiinţifică. N. Bucureşti 1983 40. Universitatea Bucureşti.. Oceanografie. Didactică şi Pedagogică.. E. Oceanografie. Engleză.

National Imagery and Mapping Agency. Direcţia Hidrografică Maritimă. Direcţia Hidrografică Maritimă. *** Cartea farurilor semnalelor de ceaţă şi radiofarurilor din Marea Neagră şi Marea Marmara. Direcţia Hidrografică Maritimă. Instituto Idrografico della Marina. 2003. *** Monografia hidrologică Marea Neagră în zona litoralului românesc.*** The American Practical Navigation. 1973 55. Maryland 107 . Mangalia. *** Cartea pilot a Mării Negre. Constanţa. 1991 54. Bucureşti. 1991 58. *** Supliment Cartea Pilot a Mării Negre. Genova. 1992 57. 1981 56.9. IMH. *** Manuale dell’uficialle di rotta. PubNo. Bethesda.53. Ed. Constanţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful