Seminar 2

Sistemul unitar de bugete. Bugetul general consolidat
− Bugetul - Ce este ? Documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice Sistemul bugetar: - Ce cuprinde? - bugetul de stat; - bugetul asigurărilor sociale de stat; - bugetele locale; - bugetele fondurilor speciale; - bugetul trezoreriei statului; - bugetele instituţiilor publice autonome; - bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz; - bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; - bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; - bugetul fondurilor externe nerambursabile.
− −

Bugetul general consolidat - Ce este ?

Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului unitar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg.

Consolidarea: - în ce constă?

Operaţiunea de eliminare a transferurilor dintre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora (consolidare intraguvernamentală şi interguvernamentală) − Exemplificări: a) virări de sume între bugete ce reprezintă transferuri consolidabile a1. Virări de sume de la bugetul de stat către bugetele locale

1

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe . oraşe. Consiliul General al Municipiului BucureştiVenituri Cheltuieli … … … … Subvenţii primite de la bugetul de … stat: Cheltuieli cu a)subvenţii primite de la bugetul de destinaţie specială: stat pentru investiţii finanţate parţial -cheltuieli din fondul din împrumuturi externe pentru locuinţe b)subvenţii primite de la bugetul de -cheltuieli pentru stat pentru susţinerea sistemului de finanţarea Programului protecţie a copilului de pietruire a c)subvenţii primite de la bugetul de drumurilor comunale şi stat pentru finanţarea elaborării alimentarea cu apă a şi/sau actualizării palnurilor satelor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism d)subvenţii primite de la bugetul de stat pentru aeroporturi de interes local … … … a2. sub forma “Transferurilor consolidabile”.……… .persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv … … … … … … Cheltuieli a3. 2 .Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism .Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor .persoane care satisfac serviciul militar în termen .Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local . reprezentînd contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen . către: bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentînd contribuţia pentru asigurări sociale a şomerilor.Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe .……… . municipii. Virări de sume de la bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentînd contribuţia pentru sănătate a militarilor. sectoarele Municipiului Bucureşti. Virări de sume de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. sub forma transferurilor consolidabile.Bugetul de stat Venituri … … … Cheltuieli … … Transferuri consolidabile: .Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului .……… Bugetele locale -judeţe. a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate. comune. Virări de sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în cencediul medical sau în concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani.transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate. Bugetul de stat Venituri … … … Cheltuieli … … Transferuri consolidabile: .…… Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Venituri … … Sume primite de la alte bugete: (sume primite de la bugetul de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii): . reprezentînd contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv . a4.transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate.

c)sume alocate de consiliul judeţean din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu.judeţe Venituri … … Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: a)cote defalcate din impozitul pe venit. c)sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei. sectoare ale Municipiului Bucureşti. -sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. … … … Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale Cheltuieli Bugetul de stat Venituri … Impozit pe venit total Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad): -cote defalcate din impozitul pe venit. b)sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. municipii. b)sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. -sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei … … … Taxa pe valoarea adăugată încasată Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad) Cheltuieli Bugetele locale . d) sume alocate de coniliul judeţean din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu.bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentînd contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate a şomerilor. bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. Consiliul General al Municipiului BucureştiVenituri Cheltuieli … Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: a)cote defalcate din impozitul pe venit. oraşe. -sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei … Taxa pe valoarea adăugată încasată Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad) Cheltuieli Bugetele locale . b) virări de sume între bugete ce nu reprezintă transferuri consolidabile Bugetul de stat Venituri … … … Impozit pe venit total Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad): -cote defalcate din impozitul pe venit. … Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale − Determinare venituri totale generale consolidate şi cheltuieli totale generale consolidate 3 .-comune. -sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

VENITURILE BUGETELOR COMPONENTE ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT Realizări 2003 milioane lei (RON) Realizări 2004 milioane lei (RON) Realizari 1.08.0131.2005 milioane lei (RON) 4 .

0131.9 13166.9 2951.8 Realizari 1.7 212 158.5 15513.6 238791.1 1903.6 55659.5 67799.2 2904.1 272. Diferenţa ce se poate observa în tabel se datorează faptului că există sume provenite din credite externe contractate de Ministerul Transporturilor.9 56758.7 43. Construcţiilor şi Turismului şi alocate Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.1 61087.9 70826.4 15898. August 2005 Cum determin valorile de mai sus? Venituri totale = Suma venituri bugete Veniturile bugetului general concolidat = Venituri Totale – Transferuri între bugete Cheltuieli totale = Suma cheltuielilor dintre bugete Cheltuieli consolidate = Cheltuieli totale .1 12829.2 5376.2 3760.7 76816.3 52379.Bugetul de stat Bugete locale Bugetul asigurarilor sociale de stat Bugetul asigurarilor pentru somaj Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate Bugetul autoritatii pentru valorificarea activelor statului Bugetul autoritatilor pentru privatizare Bugetul CNADR Transferuri intre bugete Venituri totale Veniturile bugetului general consolidat 25244.4 404.9 1846.9 11329.8 8.4 215.7 1585. Acest lucru este necesar pentru a evita o dublă înregistrarea a acestora.39 -2.4 1355.6 222 1594.5 1694.8 4416.7 343.1 12216.60% CHELTUIELILE BUGETELOR COMPONENTE ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT Bugetul de stat Bugete locale Bugetul asigurarilor sociale de stat Bugetul asigurarilor pentru somaj Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate Credite externe contractate de ministere Bugetul autoritatii pentru valorificarea activelor statului Bugetul autoritatilor pentru privatizare Bugetul CNADR Cheltuieli de natura datoriei publice incluse in buget Transferuri intre bugete Cheltuieli totale Cheltuieli consolidate Cheltuielile bugetului general consolidat Soldul bugetului general consolidat Produsul intern brut Ponderea soldului BGC in PIB Sursa: Buletinul lunar al Ministerului Finanţelor Publice.9 16167.7 6877.31% 32195.7 12815.4 53964.8 1402.9 82056.2 2118.6 64039.4 383.2005 milioane lei (RON) 23308.9 Realizări 2003 milioane lei (RON) 28145.7 75242.5 1030.4 347.5 1742.43 -1.8 -2907.9 5512.9 -4395 190335. deoarece acestea reprezintă de fapt cheltuieli ce se finanţează din credite externe 2) ajustarea cheltuielilor totale consolidate presupune eliminarea cheltuielilor reprezentând rate de capital şi diferenţe de curs aferente datoriei publice.7 3260. La o primă vedere transferurile consolidabile care apar la venituri ar trebui să fie aceleaşi cu cele care apar la cheltuieli.3 2382.08.3 56692.7 32.6 2259.1 12554. La rambursare.2 1357.5 6866.5 1657. sumele respective sunt prevăzute din nou sub forma ratelor de capital şi diferenţelor de curs aferente datoriei publice.22% 23359.8 2770. 5 .4 11192. deci trebuie eliminate 3) transferurile consolidabile sunt fluxuri care pornesc de la un buget din cadrul sistemului unitar de bugete şi ajung la un alt buget din cadrul aceluiaşi sistem.4 5239.2 Realizări 2004 milioane lei (RON) 34073.Transferuri între bugete Cheltuielile bugetului general consolidat = Cheltuieli consolidate – Ajustări (Cheltuieli de natura datoriei publice incluse în buget) Soldul bugetului general consolidat = Veniturile bugetului general consolidat – Cheltuielile bugetului general consolidat Ponderea soldului BGC in PIB = (Soldul BGC / PIB) * 100 Comentarii: 1) la cheltuielile totale se cuprind şi creditele externe.5 12377.6 1445.9 6238.8 73733. Aceste sume provenite din credite externe (apar doar pe partea de cheltuieli) sunt raportate de ambele instituţii.2 54498.4 11510. sumele respective au fost cuprinse în buget şi au intrat în calculul cheltuielilor totale.1 264200 0.3 3639.4 59597.6 3083 5239. În momentul contractării creditului extern.9 7069.

evolutia anuală şi lunară a veniturilor şi cheltuielilor BGC 6 .− Evoluţii în cadrul Bugetului General Consolidat 1. structura veniturilor şi cheltuielilor BGC Sursa: Buletin lunar Ministerul Finanţelor Publice 2.

4 30.2 Cheltuielile bugetului general consolidat 37.7 33.3 32.3 31. analiza evoluţiei indicatorilor bugetului general consolidat Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* Veniturile bugetului general consolidat 38.9 -2.0 -4.5 -2.5 30.6 -3.0 3.0 .3 35.4 33.7 41.2 -2.4 34.0 -3.4 33.5 29.6 -0.1 -1.7 38.7 32.5 33.9 -3.2 7 Deficitul bugetului general consolidat 1.6 30.8 33.8 33.1 33.1 32.3 31.6 -3.0 -3.5 32.6 -2.1 33.7 -3.9 35.2 36.9 30.1 29.Sursa: Buletine lunare BNR 3.6 36.1 41.1 29.1 -4.0 34.

7 -3.3 32.2006* 2007* 29.0 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională pentru Statistică Notă: * niveluri estimate.0 -3.7 32. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 20 02 20 03 * 20 04 * 20 05 * 20 06 * 20 07 * 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 Veniturile bugetului general consolidat Deficitul bugetului general consolidat Cheltuielile bugetului general consolidat 8 .3 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful