P. 1
879-Curs 1 Negocierea

879-Curs 1 Negocierea

|Views: 0|Likes:
Published by Corina Marinică

More info:

Published by: Corina Marinică on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

Definirea negocierii

Negocierea este procesul prin care două sau mai multe părţi interacţionează/ comunică în scopul ajungerii la o poziţie comună acceptabilă în comparaţie cu poziţiile iniţiale divergente ale acestora.

• Negocierea este “arta şi ştiinţa de a găsi un acord între doi sau mai mulţi actori independenţi care încearcă să-şi maximizeze rezultatele” [MIT] .

Dimensiunile negocierii .

tipul de personalitate. relaţiile interpersonale. natura şi complexitatea problemelor care sunt negociate. ofensivă sau defensivă. care se referă la: obiectivele şi motivele partenerilor. fermitate sau flexibilitate. ruptură. • Caracteristicile negocierilor. pe cine reprezintă aceştia. • Opţiunile strategice: cooperare sau conflict. capacitate de exprimare. interesele conflictuale. raportul de forţe etc. economic. . instituţional-juridic. interesele comune. • Caracteristici ale negociatorilor: numărul negociatorilor. durată lungă sau durată scurtă a negocierilor etc. cultural. • Rezultatele negocierii: acord. blocaj.Dimensiunile negocierii • Mediul negocierilor: politic.

modelele existenţiale şi de comportament . • Cadrul juridico-instituţional influenţează derularea şi rezultatele negocierilor pe trei căi: oferă legislaţia. de priorităţile naţionale în politica externă etc. modul în care persoanele -aparţinând diferitelor culturi – prelucrează şi interpretează informaţiile. • Mediul cultural determină. în general. influenţează atitudinea faţă de respectarea obligaţiilor contractuale. iau deciziile.MEDIUL • Componenta politică : natura relaţiilor politice dintre ţările respectivestabilitate politică. tipul de regim politic. reflectă diversitatea de modele instituţionale şi legislative din ţările lumii.

•trăsăturile de personalitate. opţiuni etc. competenţă profesională. credinţe. •zestrea culturală: valori. Aceştia se caracterizează prin mai multe aspecte: •poziţia pe care o deţin în negociere: putere de decizie.PARTILE Negociatorii acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor care asigură satisfacerea intereselor părţilor. rol în echipa de negociatori. •nevoile şi mobilurile în activitate. .

negociere “lungă” este o abordare care se referă la timp. • Negociere “scurtă” vs. de raportul de forţe. fiecare partener încercând să câştige (win) făcându-l pe celălalt să piardă (lose) şi o orientare bazată pe cooperare. părţile încercând să ajungă la o înţelegere pentru ca fiecare să câştige (win-win). respectiv o alegere între o orientare bazată pe confruntare. . să atace şi să “ocupe terenul”. dar şi în considerarea diferenţelor culturale.OPTIUNI STRATEGICE • Conflict vs. defensivă . cooperare. alegerea fiind făcută în funcţie de criterii de natură economică. să reziste şi să contraatace. ca resursă rară a negocierii. adică un plan de acţiune prin care negociatorul urmăreşte să ia iniţiativă. • Ofensivă vs. respectiv celălalt negociator îşi propune să se apere.

REZULTATUL • ambele părţi sunt în câştig (win-win). această situaţia permite stabilirea unor relaţii bune între părţi . păstrându-şi totuşi opţiunea de a reveni la negocieri. pentru a se obţine un astfel de rezultat părţile trebuie să adopte o atitudine cooperantă şi să fie animate de dorinţa de a ajunge la o soluţie reciproc avantajoasă. dacă apar noi elemente.lose) : o situaţie nedorită dar care poate să apară în practică. de exemplu atunci când ambele părţi stabilesc un acord la un nivel inferior dorinţelor lor din simplu motiv că ele consideră acea soluţie ca fiind cea mai bună pe care o pot obţine. • neîncheierea acordului (no deal). soluţie care se impune atunci când nu poate fi obţinut un acord satisfăcător. una din părţi renunţă la negociere mai degrabă decât să accepte un acord nesatisfăcător sau care nu poate fi transpus în viaţă. . ulterior. • ambele părţi pierd (lose. • una din părţi câştigă în dauna celeilalte (win.lose): este un rezultat care indică existenţa unui raport de forţe inegal între părţi şi a unei abordări conflictuale a negocierii. Practic.

•Urmărirea realizării unui acord între interlocutori. •Comunicarea între părţi .CARACTERISTICILE NEGOCIERII CONDIŢII •Existenţa unui conflict de interese între interlocutori.

prin definiţie. diferite: se negociază tocmai pentru armonizarea acestor poziţii şi ajungerea la un rezultat (părţile cu poziţii identice nu au obiect de negociere). de regulă prezentată ca o problemă ce trebuie soluţionată – Poziţie ( position) – o declaraţie făcută de una din părţi în legătură cu modul în care un punct poate fi rezolvat. care sunt. dorinţă sau preocupare a unei părţi care trebuie luată în considerare în procesul negocierii . o propunere de soluţie – Interes ( interest) o nevoie.Diferenţa de poziţii este expresia intereselor proprii ale fiecărei părţi. – Punct (issue) – o chestiune aflată în dispută.

. respectiv preţurile anunţate la începutul negocierii.Obiectivul comun este expresia interesului părţilor pentru afacerea negociată. Poziţiile celor două părţi descriu o “zonă de acceptabilitate mutuală” . iar pentru cumpărător preţul “plafon” pe care-l poate plăti. dar presupune şi existenţa unei baze de înţelegere. poziţia afişată (PA). respectiv pentru vânzător preţul minim acceptabil. a unui spaţiu de negociere. Este vorba de două poziţii distincte: pragul de rezistenţă (PR).

tativele .• Distanţa dintre pragurile de rezistenţă . tot ceea este în afara acestor limite fiind respins de unul sau celălalt dintre parteneri. numită spaţiu de negociere ( bargaining range) sau zonă de acord virtual ( zone of potential agreement) este importantă pentru că numai în acest spaţiu se pot desfăşura tratativele.

Spaţiul de negociere 93 100 vânzător cumpărător 90 spaţiul de negociere 97 .

. care se înscriu în proiectul comun.PRINCIPIILE NEGOCIERII Principiul schimbului : fiecare dintre participanţi este îndreptat să îşi atingă obiectivele propuse. În termenii teoriei jocurilor. acest principiu mai poate fin denumit “al dublei victorii” (win-win) în sensul că fiecare parte urmăreşte şi trebuie să obţină un câştig. negocierea comercială poate fi descrisă ca un joc cu sumă pozitivă.

de câştigurile rezultate din negociere trebuie să profite ambele părţi. . Regula raporturilor sinalagmatice .PRINCIPIILE NEGOCIERII  Principiul reciprocităţii : interesele şi dorinţele fiecărei părţi sunt legitime dacă se înscriu în obiectivul comun al negocierii. cât şi în derularea afacerii (lucrum contra lucrum). Ca atare.do ut des – se aplică atât în procesul tratativelor (concesie contra concesie).

.PRINCIPIILE NEGOCIERII • Principiul acordului: orientarea negociere către finalizare: negocierea se consideră încheiată după ce tratativele au adus părţile într-un punct de echilibru al dorinţelor şi intereselor lor.

.PRINCIPIILE NEGOCIERII  Principiul responsabilităţii : asumarea de către parteneri a obligaţiilor pe care le stabilesc în procesul negocierii şi care sunt consemnate în acordul de voinţă.

NEGOCIEREA Baza teoretică .

.În literatura franceză se face distincţie între abordările normative şi cele descriptive. ce pot servi de model în diferite domenii sau sinteze de observaţii privind derularea unor negocieri complexe. • Abordările descriptive sunt prezentări monografice ale unor negocieri importante.

Pot fi încadrate aici: abordările “clasice”. care pleacă de la observarea şi interpretarea modului cum acţionează comercianţii angajaţi în tratative şi prezintă “reţete de succes”. Fischer şi W. elaborată de R. Ury.PNL). de reguli pentru îmbunătăţirea performanţelor părţilor angajate în acest proces. pe baza analizei procesului de negociere. abordările bazate pe teoriile şi modelele de comunicare (analiza tranzacţională şi programarea neuro-lingvistică. .Abordările normative • au drept obiectiv desprinderea. cercetători la Harvard. metoda “negocierii obiective”.

Ea se bazează pe modele globale descriptive ale negocierii.Abordarea psihologică • Abordarea psihologică se interesează de interacţiuni în procesul de negociere. . de condiţiile negocierii. de antecedentele sale.

care studiază rezultatele în contextul caracteristicilor comportamentale ale participanţilor.Rosalie Tung arată că există şapte şcoli de gândire privind studiul • abordarea descriptivă. care studiază negocierea în contextul raporturilor provocare – şi – răspuns. care identifică şi analizează situaţii şi condiţiile . • abordarea personalistă. . care negocierii prezintă istoricul şi rezultatele unor situaţii particulare de negociere. • abordarea strategică analizează deciziile strategice ţinând seama de valorile şi modelele de selecţie ale părţilor implicate în negocieri. • abordarea structurală .ca modele de relaţii – care pot facilita succesul într-o negociere particulară. • abordarea contextuală . care examinează procesul şi rezultatele negocierilor în lumina istoriei negocierii şi /sau a contextului istoric mai general în care negocierile respective au loc. • abordarea comportamentalistă. • abordarea de proces. care pleacă de la tipurile de personalitate pentru a explica rezultatele negocierii.

.Teoria jocurilor • Teoria jocurilor pune în evidenţă existenţa de soluţii echitabile pentru actorii negocierii. soluţii care le permit să-şi maximizeze profitul (de ex. echilibrul lui Nash).

absenţa diferenţelor de comportament altele decât cele bazate de utilităţile fiecărui actor. • Ea comportă o serie de supoziţii nerealiste: raţionalitatea actorilor. ale căror decizii se influenţează reciproc • Teoria jocurilor se aplică la o gamă largă de situaţii de interacţiune socială în care rezultatele depind de strategiile adoptate de două sau mai multe persoane aflate în interdependenţă şi care au motivaţii opuse sau. . în cel mai bun caz. situaţii simple de monopol bilateral sau oligopol. ea având ca obiect analiza comportamentului unor decidenţi independenţi („jucători”). mixte . cunoaşterea utilităţilor celeilalte părţi.• Teoria jocurilor (The Game Theory) poate fi denumită şi “teoria deciziilor interactive [”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->