COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA

Concursul Profesional „Cel mai bun sudor" Clasa a X a profesională Specializarea Sudor Barem de corectare Proba practică TOTAL 90 PUNCTE

Timp de lucru 10minute
Pregătirea materialului Prinderea pieselor in vederea sudării Respectarea regimului de sudare Respectarea etapelor procesului de execuţie Respectarea normelor de sănătate si securitatea muncii Executarea corectă a cordonului (Amorsare,menţinere, intrerupere) Acurateţea sudurii 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10puncte 30puncte 10puncte

Notă

Se acordă 10 puncte din oficiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful