RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN: DUNIA SAINS & TEKNOLOGI: TAHUN 1 TAJUK 3: HAIWAN Fasa Pengajaran Orientasi (5 minit) Isi Kandungan

Kenali haiwan Guru menyoal murid tentang nama haiwan yang terdapat di sekeliling mereka.  Zoo  Padang  Kolam Pencetusan idea (15 minit) Bahagian tubuh haiwan. Guru menamakan bahagian tubuh BBM: Gambar haiwan yang berbeza bersama Aktiviti P&P Catatan

murid berdasarkan gambar. Guru edarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan oleh murid. Penstrukturan idea (15 minit) Bahagian haiwan Guru nyatakan perbezaan dan BBM: Jadual

persamaan bahagian yang terdapat pada haiwan tersebut. Contoh:antara ikan & burung, siput dan rama-rama

Aplikasi Idea (20 minit)

Bahagian haiwan

-

Murid melakar haiwan kegemaran BBM: Lembaran masing-masing. kerja

-

Murid namakan dan label bahagian tubuh haiwan.

Refleksi (5 minit)

Kesimpulan/ Rumusan

-

Guru membuat rumusan dan minta maklumbalas murid

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful