DECLARAŢIE

Subemnata/ul…………………......………………………………………,părintele
elevei/ului……………………………………………………………………… din clasa a
X a H declar prin prezenta că am fost informat/ă cuprivire la desfăşurarea activităţilor din
intervalul 1-5 aprilie 2013,activităţi desfăşurate în cadrul derulării programului “SĂ ŞTII
MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”.

DATA.......................................

PĂRINTE,

DECLARAŢIE

Subemnata/ul…………………......………………………………………,părintele
elevei/ului……………………………………………………………………… din clasa a
X a H declar prin prezenta că am fost informat/ă cuprivire la desfăşurarea activităţilor din
intervalul 1-5 aprilie 2013,activităţi desfăşurate în cadrul derulării programului “SĂ ŞTII
MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”.

DATA.......................................

PĂRINTE,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful