Maˇ sinski fakultet u Niˇ su

Maj, 2006.

PITANJA I ZADACI ZA PRIPREMU II KOLOKVIJUMA IZ MATEMATIKE II I) PITANJA ZA USMENI DEO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kriva u prostoru, duˇ zina luka krive. Prirodni trijedar i osnovne ravni prirodnog trijedra. Povrˇ s u prostoru, jednaˇ cina tangentne ravni i normale na povrˇ s. Diferencijalne jednaˇ cine, oblik i vrste reˇ senja. Koˇ sijev problem. Diferencijalna jednaˇ cina koja razdvaja promenljive, oblik i naˇ cin reˇ savanja. Homogena diferencijalna jednaˇ cina, oblik i naˇ cin reˇ savanja. Linearna diferencijalna jednaˇ cina, oblik i naˇ cin reˇ savanja. Bernulijeva diferencijalna jednaˇ cina, oblik i naˇ cin reˇ savanja. Jednaˇ cina totalnog diferencijala. Kleroova i Lagranˇ zova diferencijalna jednaˇ cina, oblik i naˇ cin reˇ savanja. Linearna diferencijalna jednaˇ cina reda n, oblik opˇ steg reˇ senja. Metod varijacije konstanata. Homogena linearna diferencijalna jednaˇ cina reda n sa konstantnim koeficijentima. 14. Nehomogena linearna diferencijalna jednaˇ cina, oblik partikularnog reˇ senja. 15. Ojlerova diferencijalna jednaˇ cina, oblik i naˇ cin reˇ savanja.

II ZADACI ˇ U PROSTORU KRIVE I POVRSI 1. Izraˇ cunati duˇ zinu luka krive: → (a) − r = {t, t2 , 2t3 /3} od t = 0 do t = 2; → (b) − r = {et cos t, et sin t, et } od t = 0 do t = 2; (c) L = {(a cos t, a sin t, at2 /2) | t ≤ 0} izmedju ravni z = 0 i z = a/2 (a → (d) − r = {sin2 t, sin t cos t, ln cos t} od t = 0 do t = t; (e) x2 = 3y , 2x = 9z od taˇ cke (0, 0, 0) do taˇ cke (3, 3, 2).

0);

2. Napisati jednaˇ cine tangente i binormale na zavojnicu r = {a cos t, a sin t, bt} u proizvoljnoj taˇ cki. 3. Napisati jednaˇ cine tangentne ravni i normale na sferu x2 + y 2 + z 2 = 2x u proizvoljnoj taˇ cki. 1

11. y + 16. i odrediti onu integralnu krivu koja prolazi kroz taˇ cku (0. x0 = 0. y0 = √e . 7. 3). √ 8. (x2 + y 2 )y = 2xy xyy + x2 − y 2 = 0. 3. 2. 18. 17. Pokazati da funkcija y = Ce−x zadovoljava d. Reˇ siti Koˇ sijev problem y = e2x − 2 cos x + 4. 1). 13. xy − y = x sin x 2 4. dy = y cot xdx − dx/sin x koje zadovoljava uslov y (π/2) = 1. 5. a zatim na´ ci opˇ ste reˇ senje: 4x − y + 7 x−y−1 2 a) y = . 14. b) y = ( ) 2x + y − 1 2x − 3y + 1 Linearna diferencijalna jednaˇ cina y = x. 6. 19. y 10. 12. x = 0.2 ˇ DIFERENCIJALNE JEDNACINE PRVOG REDA 1. x = 0. y (0) = 1/2. D. Slede´ ce jednaˇ cine odgovaraju´ com smenom svesti na oblik homogene d. y + 2xy = 0. Odrediti opˇ ste i ono partikularno reˇ senje homogene jednaˇ cine xy = y (1 + ln x ) 1 koje zadovoljava poˇ cetne uslove x0 = 1. . koje razdvajaju promenljive x/y + y = 0 xydx + (x + 1)dy = 0 3y 2 y = 2x(y 3 − 8) Odrediti integralnu krivu jednaˇ cine xy = 2y koja prolazi kroz taˇ cku M (2. 1).j. xy = 0. Na´ ci opˇ ste reˇ senje jednaˇ cine y = e2x a zatim na´ ci partikularno reˇ senje koje ispunjava uslove y0 = 1.j.j.J. y cos x = y sin x + cos2 x 15. y = e−y/x + y/x. Odrediti integralnu krivu jednaˇ cine x 1 + y 2 + yy 1 + x2 = 0 koja prolazi kroz taˇ cku (0. x 2 y + 2xy = e−x xy + y = cos x Odrediti partikularno reˇ senje d. Homogena diferencijalna jednaˇ cina y 9.

Uvodjenjem smene y = z sniziti red datih d.j.3 Bernulijeva diferencijalna jednaˇ cina 20.j. y x 2 2 25. x 21. Linearne homogene d. x = 0. Na´ ci onu integralnu krivu d. (x3 + 4x2 y 3 )dx + (4x3 y 2 + 3y 2 )dy = 0. ( x+ y ) dx + ( x+y ) = 0 26. sa konstantnim koeficijentima 4. 2xy + y + 3x2 y 2 = 0 22. y + y = −xy 2 . 2. a zatim ih reˇ siti: 2 a) xy + y = 4x. y = xy + y − y . b) y + xy = 2y . y = xy + 1 + (y )2 Lagranˇ zova diferencijalna jednaˇ cina 31. y = 2xy + (y )2 ˇ ˇ DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA Jednaˇ cine koje dopuˇ staju sniˇ zavanje reda 1. ydx + (x − x3 y )dy = 0 (Posmatrati x kao funkciju promenljive y ). (sin xy + xy cos xy )dx + x2 cos xy = 0 27. Uvodjenjem smene y = e udx reˇ siti homogene d. 3. b) x2 yy = (y − xy )2 . y = (1 + y )x + (y )2 32.j. 2 Jednaˇ cina totalnog diferencijala 24. y = ln(xy − y ) 2 30. x > 0 1 23. xy + y = y 3 ln x. yy + (y )2 = 0 koja prolazi kroz koordinatni poˇ cetak a koeficijent pravca tangente u proizvoljnoj taˇ cki krive jednak je reciproˇ cnoj vrednosti ordinate u toj taˇ cki.: 2 a) xyy + xy = yy . 29.j. Za date linearne homogene jednaˇ cine formirati karakteristiˇ cnu jednaˇ cinu a zatim na´ ci opˇ ste reˇ senje: . (cos y + y cos x)dx + (sin x − x sin y )dy = 0 Kleroova diferencijalna jednaˇ cina 28.

a) x2 y + xy − 2y = x ln x. e) y + y = sin 2x. d) (1 + x)2 y − 3(1 + x)y + 4y = (1 + x)3 . 5. Metodom varijacije konstanata reˇ siti diferencijalne jednaˇ cine: 3x −1 3x 3x (a) y − 6y + 9y = e x ako je yh = C1 e + C2 xe . d) y − 6y + 8y = e2x . reˇ siti slede´ ce linearne nehomogene d.j.4 e) y − y − y + y = 0. sa konstantnim koeficijentima 6. Na osnovu oblika partikularnog integrala. 7. b) y − 2y + 2y = 0. c) y − 6y + 8y = ex . a) y − y = 0. c) (x − 1)2 y − 2(x − 1)y + 2y = 0. sa konstantnim koeficijentima: a) y − y − 6y = 36x. (c) y + y = x. b) y − 3y + 2y = (x2 + x)e3x . y (1) = 1.j. c) y (4) − y = 0. h) y + 3y + 2y = 1 1+ex . (b) y − 2y = ex sin x ako je y1 = 1 i y2 = e2x . g) y + y = sin x. . f) y + 9y = 3x. Ojlerova diferencijalna jednaˇ cina b) x2 + 2xy − 2y = 1 + x. Linearne nehomogene d. d) y (4) + 2y + y = 0. Na´ ci reˇ senje jednaˇ cine y + 2y + y = 0 uz poˇ cetni uslov y (1) = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful