Autoritate contractanta

a. organism al statului  autoritate publica  institutie publica

in majoritate. a) sau de catre un alt organism de drept public se afla in subordinea sau este supusa controlului unei AC astfel cum este definita la lit. a). a) sau de catre un alt organism de drept public . organism de drept . cu personalitate juridica. altul decat unul din cele prevazute la lit. a) sau a unui alt organism de drept public in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o AC astfel cum este definita la lit. care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:    este finantat.Autoritate contractanta b. de catre o AC astfel cum este definita la lit.

a) sau b) .Autoritate contractanta Nota: Este AC si asocierea formata de una sau mai multe AC dintre cele prevazute la lit.

ca urmare a:  unor drepturi de proprietate  participatiilor financiare  regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective influenta dominanta a unei AC astfel cum este definita aceasta la art. a). b) sau c) . 8 lit.Intreprindere publica Persoana care desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect.

in raport cu o alta persoana.Influenta dominanta Atunci cand. b) sau c). direct sau indirect. a). una sau mai multe AC definite conform art. in cel putin unul din urmatoarele cazuri:  detin majoritatea capitalului subscris  detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere (adunarea generala)  pot numi in componenta consiliului de administratie. se afla. a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia . 8 lit.

Sectoarele de utilitate publica  Apa  Energie  Transport  Posta .

intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante in sectoarele de utilitate publica .Autoritate contractanta d.

Autoritate contractanta e. d). in baza unui drept special sau exclusiv acordat de o autoritate competenta . subiect de drept. altul decat cele prevazute la lit. care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in sectoarele de utilitate publica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful