You are on page 1of 10

ULAGANJA I RAZVOJ PAZINA

POKRENULI SMO PAZIN

ULAGANJA I RAZVOJ PAZINA

PAZIN 2009. – 2013.

INFRASTRUKTURA
UKUPNO 34 MILIJUNA KUNA INVESTICIJA

INFRASTRUKTURA

    

4.520 M NOVE KANALIZACIJE 79 NOVIH PRIKLJU^AKA 2,5 mil. kuna NERAZVRSTANIH CESTA 17 “ZELENIH OTOKA” 10 AUTOBUSNIH STANICA

URE\ENJE GRADA
 NOVA KAPELICA NA GROBLJU MOJ MIR  URE\ENJE TRGA I PLATOA ISPRED TR@NICE  URE\ENO PARKIRALIŠTE IZA AUTOBUSNOG KOLODVORA  OPLO^ENJE ULICE 25. RUJNA

GOSPODARSTVO

UKUPNO 5,5 MILIJUNA KUNA ZA INDUSTRIJSKE ZONE

GOSPODARSTVO
35 NOVIH SUBJEKATA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA 250 NOVIH RADNIH MJESTA SUFINANCIRALI SMO 23.000 SADNICA DUGOGODIŠNJIH NASADA

GRAD KNJIGE I OBRAZOVANJA
OTVORENA “KU]A ZA PISCE” OTVOREN STUDIJ PODUZETNIŠTVA PAZIN UKLJU^EN U MRE@U GRADOVA KNJIGA USVOJENA KULTURNA STRATEGIJA

GRAD SOLIDARNOSTI

DRUŠTVENI CENTAR VELI JO@ DNEVNI BORAVAK ZA POMO] STARIJIMA  ELEKTRIČNU PLATFORMU ZA OSOBE S INVALIDITETOM  PROGRAM: ASISTENT U NASTAVI

GRAD SPORTA
PRVENSTVO EUROPE U BO]ANJU – PEUB 2012 PREDUVJETI ZA NOVU ŠKOLSKO GRADSKU SPORTSKU DVORANU