You are on page 1of 6

MANUAL DE RADIESTEZIE

Christian & Miriam Dikol


Radiestezia este arta de a utiliza
indicatoarele radiestezice (nuiaua, bagheta,
pendulul, ansa i raportorul) f cnd s
intervin puterea i voin a Spiritului pentru
a descoperi tot ceea ce este ascuns
facult ilor ra ionale. Manualul este
necesar pentru cei care vor s se ini ieze
corect n acest domeniu, este practic i
eficient pentru ntreprinz torii care vor s
acceseze necunoscutul i ntmpl rile
Lumii materiale precum i pe cele ale
entit ilor i duhurilor Lumii Spirituale.
Esen ialul care se desprinde din lucrarea
pe care v-o prezent m este condensat n
tehnicile de protec ie magic i energeticoinforma ional , despre care nu am g sit
aproape nimic scris n mod serios pn n
prezent. Prima problem pe care trebuie s-o
nve e operatorul rediestezist este protec ia
sa antimalefic i a obiectivului investigat.
Pre ul c r ii: 32,7 lei cu TVA inclus.

C U P R I N S
Considera ii generale ....................................................................
Radiestezia, metod de investigare
i analiz informa ional-energetic ................................................
Primul experiment ..........................................................................
Ce este Radiestezia ........................................................................
Alexis Bouly - p rintele Radiesteziei .............................................
Scurt istoric .....................................................................................
tiin a radiestezic ..........................................................................
Domeniile de aplicare ale Radiesteziei ...........................................
Cmpurile vibra ionale ...................................................................
Schimburile de informa ii i energii ...............................................
RADIESTEZIE N DOMENIUL MINERAL ...........................
Surse de semnal radiestezic ............................................................
Surse de semnal teluric - SST .........................................................
RADIA IILE HARTMANN .......................................................
Principalele caracteristici ale benzilor Hartmann ....................
Afec iuni posibile n func ie de pozi ia patului ..............................
Afec iuni posibile cauzate de pozi ia biroului la serviciu ..............
Algoritmul m sur rii radia iilor Hartmann ....................................
Determinarea benzilor de radia ii magnetice ............................
Stabilirea subiectului investiga iei radiestezice ..............................
Aflarea direc iei spre sursa de semnal ............................................

3
4
13
18
19
22
31
32
33
35
38
38
39
43
44
47
47
49
52
52
52

Activitatea desf urat pentru apropierea de sursa de semnal .......


Activitatea desf urat pentru localizarea sursei de semnal ..........
PRACTICA RADIESTEZIC ...................................................
Mecanismul percep iei radiestezice ..........................................
Exerci ii pentru elaborarea de algoritmi ..................................
Etalonarea ...................................................................................
Etalonarea pentru distan e ............................................................
Tehnici de investigare folosind e antioane i probe-martor ...
Descoperirea unei surse de ap aflat pe teren ........................
Folosirea minii pentru determinarea direc iei .......................
Determinarea distan ei, a cantit ii
i temperaturii sursei de ap ......................................................
Investigarea unei surse de ap natural .........................................
Investigarea unei surse de semnal pe un teren ...............................
Detectarea ntreruperilor dintr-un cablu electric ............................
Determinarea traseului unei conducte subterane ............................
Investiga ii cu ajutorul e antioanelor (mostrelor) ..........................
Investigarea centrilor subtili ai biocmpului omului ................
Determinarea radiestezic a corpurilor energetice subtile .......
Determinarea culorilor primare a corpurilor energetice .........
Modul de lucru ...............................................................................
Practica diagnozei energetice subtile
prin Radiestezia Pendular .........................................................
Modul de lucru ...............................................................................
Condi iile care trebuie ndeplinite pentru o investiga ie corect ....
INVESTIGA II SPECIALE .......................................................
Investiga ii privind schema, planul sau harta ...........................
Metoda plan p trat ........................................................................
Metoda coordonatelor .....................................................................
Metoda urm ririi drumului parcurs ................................................
Descoperirea persoanei disp rute ...............................................
Determinarea sexului ...................................................................
Determinarea polarit ii umane ..................................................
Detectarea radiestezic a organelor bolnave .............................
Investiga ii de tip psihoradiestezic ..............................................
RADIESTEZIE CU PUTEREA GNDULUI ...........................
Acordarea mental ..........................................................................
Gndul este mai rapid dect viteza luminii ....................................
Omul tr ie te
ntr-un Ocean de Informa ii, Energii i Lumin ............................
Radiestezia mental sau Radionica ............................................
Cine mi c ansa i pendulul? .......................................................
Pendulul poate fi mi cat
de mintea operatorului radiestezist ................................................
Pendulul este mi cat de spiritul radiestezistului ............................
Pendulul este mi cat de ghizii
sau c l uza operatorului radiestezist .............................................
Pendulul poate fi mi cat de un intrus .............................................
Investigarea spiritelor destrupate ...............................................
Dialoguri Astrale ......................................................................
Radiestezia, tiin a i Religia ......................................................

53
53
54
54
56
59
64
67
69
69
70
71
74
76
77
78
79
82
84
85
87
88
91
93
95
95
97
98
98
101
103
106
108
109
111
112
115
117
125
125
126
127
127
128
134
138

INSTRUMENTELE RADIESTEZICE ......................................


Bagheta radiestezic sub form de V .............................................
Bagheta radiestezic sub form de L .............................................
Bagheta magic ..............................................................................
Nuielu a de alun .............................................................................
Vergeaua metalic ..........................................................................
Bobberul .........................................................................................
Pendulul Sideral ...........................................................................
Clasificare .......................................................................................
Tipuri de penduluri ......................................................................
Pendulurile egiptene .......................................................................
Pendulul Isis ...................................................................................
Pendulul Isis cu 6 discuri ................................................................
Pendulul Karnak .............................................................................
Pendulul Osiris ...............................................................................
Pendulul Universal .........................................................................
Pendulul Mermet ............................................................................
Pendulul Dublu Mermet .................................................................
Pendulul Dublu Mermet U ...........................................................
Alte tipuri de penduluri ...............................................................
Pendulul conic ................................................................................
Pendulul rotunjit .............................................................................
Pendulul UFO .................................................................................
Pendulul Radion X .........................................................................
Pendulul din Cristal de Cuar .........................................................
Pendulul de Lumin .......................................................................
Pendulul Cullinan ...........................................................................
Pendulul Micro-Vibrator ................................................................
Pendulul Sideral din toate timpurile ..........................................
Codificarea mi c rilor .................................................................
Plan a de lucru ..............................................................................
Plan a nr. 1 (raportorul centesimal) ...............................................
Plan a nr. 2 (rigla circular ) ...........................................................
Plan a nr. 3 .....................................................................................
Plan a nr. 4 .....................................................................................
Mi carea pendulului .....................................................................
Lucrul cu pendulul .......................................................................
ntreb rile etalon ............................................................................
Ce poate cauza un r spuns incorect ...............................................
Primele ncerc ri .............................................................................
Ritualul de deschidere folosind pendulul ...................................
Regulile de baz ale pendulismului .............................................
Ce este de fapt pendulul? ................................................................
La ce poate folosi pendulul? ...........................................................
Are importan
din ce material este confec ionat pendulul? ...................................
Reac ia pendulului ..........................................................................
Alegerea pendulului .......................................................................
Ansa radiestezic i Rigla semicircular (raportorul) ................
Modul de folosire a Riglei semicirculare (Raportorului) ...............
Rigla Circular .............................................................................

143
143
144
145
147
148
148
149
150
152
152
153
153
154
155
156
157
157
158
158
158
159
159
159
159
160
160
160
161
161
161
164
165
166
167
168
173
173
173
176
177
182
183
183
184
184
185
187
190
193

Investiga ii privind orientarea n teren sau pe hart .......................


Orientarea Magnetic .....................................................................
Orientarea n Sector ........................................................................
Investiga ii Numerice ...................................................................
Investiga ii de la unu la doisprezece ...............................................
Investiga ii de la unu la o sut ........................................................
Investiga ii diverse ce se pot face cu rigla circular .......................
Biometrul liniar, pendulul i rigla Turenne ...............................
Legile universale ale Meudului pentru Spiritele ntrupate ......
Tabula Smaragdina ......................................................................
Legile Hermetice Universale .......................................................
Atacurile psihice i energiile malefice .........................................
Formele-gnd negative ...................................................................
Puterea atacurilor psihice ...............................................................
Unii atrag singuri info-energiile malefice ......................................
Aten ie, radiestezi ti! ......................................................................
Protec ia Infoenergetic a operatorului radiestezist .................
Ce este protec ia infoenergetic .....................................................
De ce are nevoie operatorul radiestezist de protec ie .....................
FORMELE PROTEC IEI INFOENERGETICE ....................
Protec ia non-fizic .......................................................................
Canalul de Lumin i Energii Astrale ............................................
Scutul de Protec ie i Canalul de Lumin ......................................
Extensia Auric ..............................................................................
Sfera de Lumin .............................................................................
Atributele pasive
ale scutului de protec ie antimalefic .........................................
Culorile scutului energetic ..............................................................
Suprafa a reflectiv .........................................................................
Cmpurile de for ..........................................................................
Nu sunt aici .....................................................................................
nveli din Plas ..............................................................................
Zidul din piatr ...............................................................................
Absorb ia ........................................................................................
mprejmuirea, nconjurarea ............................................................
Atributele activ-defensive
ale scutului infoenergetic de protec ie antimalefic ..................
Bariera din lame .............................................................................
Bariera de s bii ...............................................................................
Focul ...............................................................................................
Frigul ..............................................................................................
Lame de ras i sticl spart .............................................................
Scuturile - ziduri din piatr .............................................................
Ajutorul Astral .............................................................................
Tehnicile Fizice de Protec ie Antimalefic .................................
Cercul protector de lumin , sare i c rbune ...................................
Apa sfin it .....................................................................................
Ierburile magice ..............................................................................
Sarea consacrat .............................................................................
T mia ............................................................................................
SIMBOLURILE PROTEC IEI ENERGETICE .....................

194
194
195
196
196
196
197
197
200
204
205
210
212
213
215
216
219
220
221
222
224
224
227
228
229
231
231
232
233
233
234
234
234
235
235
235
236
236
236
237
237
238
240
240
240
241
242
242
244

Pantaclele (pentaclele) ..................................................................


Talismanele ...................................................................................
Pentagrama lui Agrippa ...............................................................
Despre semnul lui Solomon ..........................................................
Lucrarea unui Talisman ..............................................................
Semnele ap r toare nscrise pe Talisman .......................................
Talismane:
Talismanul Soarelui ........................................................................
Talismanul Lunii ............................................................................
Talismanul lui Marte ......................................................................
Talismanul lui Mercur ....................................................................
Talismanul lui Jupiter .....................................................................
Talismanul lui Venus ......................................................................
Talismanul lui Saturn .....................................................................
Talismanul Magic Universal ..........................................................
Crucea ............................................................................................
Crucea Ankh .................................................................................
Lumn rile ....................................................................................
Cercul Magic de protec ie antimalefic ......................................
Cristalele i rolul lor n protec ia antimalfic ............................
Succesiunea nv rii tehnicilor rediestezice .............................
ETAPELE INI IERII .................................................................
Calit ile,
drepturile i obliga iile operatorului radiestezist ......................
Channeling
- comunicarea cu Astralul Superior prin canalul de leg tur .........
RADIESTEZIE N DDOMENIUL VEGETAL ........................
RADIESTEZIE BIOLOGIC ....................................................
CERCETAREA RADIESTEZIC N REGNUL ANIMAL ...
Structura re elei energetice la animale .......................................
Un pisoi bun la toate .....................................................................
RADIESTEZIE N DOMENIUL UMAN ..................................
SISTEMUL VIU ............................................................................
Anomalii Bioenergetice ..................................................................
Abaterile Bioenergetice ..................................................................
ABEN - Abateri Bioenergetice Normale .......................................
ABEP - Abateri Bioenergetice Patologice .....................................
Beneficitatea Sistemelor Vii .........................................................
Tipare umane i tablouri de EBF ................................................
PARAMETRII ST RII DE S N TATE LA OM ...................
Parametrii corpurilor i chakrelor la omul s n tos ..................
Parametrii corpurilor i chakrelor energetice .................................
Parametrii n starea critic de s n tate .....................................
Parametrii omului aflat n destrupare ........................................
Norme ale parametrilor st rilor de s n tate .............................
Parametrii ABEP i EBF pentru energii i vibra ii ...................
Parametrii Corpurilor Energetice ale Biocmpului ..................
Interpretarea
St rii de S n tate (SS) prin vizualizarea aurei .........................
Parametrii comportamentali .......................................................
Al i parametri ...............................................................................

245
247
246
249
250
251
253
253
254
254
255
255
256
256
256
257
257
258
258
261
273
274
279
283
286
288
290
293
297
297
299
300
300
301
301
302
304
304
304
304
305
305
306
307
314
317
322

Izolarea (Ecranarea) ....................................................................


INTEGRONICA ...........................................................................
Caracteristicile Interfe ei .............................................................
Teoria biostructural a Acad. prof. Eugen Macovschi ............
Contribu ii teoretice
la dezvoltarea teoriei biostructurale i a integronicii ................
TELEKINEZIA ............................................................................
Investiga ii radiestezice n aplica ii speciale de psihotronic ...
INVESTIGA II SPECIALE .......................................................
Investiga ii Meteorologice ............................................................
Radiestezia Afacerilor ..................................................................
Paradoxurile predic iilor radiestezice ........................................
Determin rile n timp folosind o dat cunoscut ......................
Determinarea pronosticurilor sportive ......................................
Determinarea numerelor la Loto ................................................
EVIDEN A ST RII DE S N TATE LA OM .......................
Fi a PSI ......................................................................................
SINTEZA PARAMETRILOR INFOENERGETICI ...............
Categorii de entit i malefice i dispunerea lor .........................
LEGENDA ....................................................................................
Parametrii St rii de S n tate a Spiritului .................................
Parametrii St rii de S n tate a Centrilor Energetici ...............
Parametrii St rii de S n tate a Corpurilor Biocmpului ........
Parametrii altor Structuri Energetice ........................................
COMPATIBILIT I ...................................................................
Tablouri de compatibilit i ..........................................................
ALGORITMIZAREA ACTIVIT II RADIESTEZICE ........
Con inutul unui algoritm .............................................................
Structura unui algoritm necesar operatorului ..........................
Algoritmizare
pentru m surarea unui ABEP la un organ ......................................
Algoritm general pentru m surarea EBF .......................................
ETAPELE UNEI EDIN E DE RADIESTEZIE .....................
Pozi ia operatorului radiestezist pe timpul investig rii ..................
DESF URAREA UNEI EDIN E DE PENDULISM ..........
Analiza unei edin e de Radiestezie ............................................
Raportul de cercetare a unui obiectiv .........................................
Raportul de cercetare
radiestezic n leg tur cu o persoan .......................................
BIBLIOGRAFIE ..........................................................................

325
329
330
330
333
336
336
343
343
344
345
346
346
348
349
349
349
350
350
351
351
351
351
354
354
357
358
359
361
363
365
367
368
376
377
377
379