ISI KANDUNGAN

BIL 1. 2. 3. PERKARA 1.0 PENDAHULUAN 2.0 KONSEP SINTAKSIS 3.0 PENGANALISISAN AYAT 3.1 PENGANALISISAN PENGGUNAAN FRASA 3.1.1-3.1.5 (AYAT 1-5) 3.2 PENGANALISISAN PENGGUNAAN KLAUSA 3.2.6-3.2.10 (AYAT 6-10) 4.0 KESIMPULAN 5.0 RUJUKAN 6.0 REFLEKSI 7.0 BORANG KOLABORASI 8.0 JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN MUKA SURAT

4. 5. 6. 7. 8.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU 59990 LEMBAH PANTAI KUALA LUMPUR TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK SINTAKSIS (BMM3110) NAMA GURU PELATIH : ALIF AMIRUL AZRIN BIN AHMAD SHAMSUDDIN NOMBOR KAD PENGENALAN : 911112-11-5425 NOMBOR KAD MATRIK : 98295357 KUMPULAN : PISMP 5B AMBILAN JANUARI 2011 NAMA PENSYARAH : PUAN TUAN ZAINAB BINTI WI TARIKH SERAHAN TUGASAN : 18 MAC 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful