You are on page 1of 15

1A (200-300

)

Geografia
Kultura
Euskal Herria

Ataza honetan Euskal
Herriko paisaia eta
herrialdeak hobeto
ezagutuko dituzu
(En esta unidad
conocerás mejor el
paisaje y los territorios
de Euskal Herria).

Horretarako:

A. Euskal Herriko
geografia hobeto
ezagutu eta hainbat
deskribapen egingo
dituzu (Conocerás
mejor la geografía de
Euskal Herria y harás
varias descripciones).

B. Euskal Herriko
herrialdeak hobeto
ezagutu eta hauei
buruzko azalpen
batzuk prestatuko
dituzu (Conocerás
mejor los territorios
de Euskal Herria y
prepararás algunas
explicaciones sobre
los mismos).

EUSKAL HERRIA AUTOIKASKUNTZA

EZAGUTU
TUTOREAREN ORRIA

ATAZA: EUSKAL HERRIA EZAGUTU (2:30)

A EUSKAL HERRIKO GEOGRAFIA HOBETO EZAGUTU ETA HAINBAT DESKRIBAPEN EGINGO DITU.

TUTORETZA

Galdetu ea zer moduz ezagutzen duen Euskal Herria eta zer moduz moldatu den paisaiekin,…
Hainbat lekuren deskribapenak emango dizkizu zuzen ditzazun. Zuk zein lekuri buruz ari den ere asmatu
beharko duzu.
Hainbat esaldi irakurriko dizkizu. Zuk zein lekuri buruz ari den asmatu beharko duzu mapari begira (7. or.).

B EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK HOBETO EZAGUTU ETA HAUEI BURUZKO AZALPEN BATZUK PRESTATUKO DITU.

TUTORETZA
Herrialdeen azalpenekin zer moduz moldatu den galdetu.
"Nire hiztegitxoa: geografia" egin ote duen komentatu. Baliagarri ikusiz gero, beste gaiekin ere horrelakoak
osa ditzan animatuko dugu.

MINTZA-LAGUNARI EDO MINTZA SAIOAN
Ikasleak aukeratu dituen herrialdeei buruzko azalpenak emango ditu, gezur bat sartuta. Gainontzekoek
zein herrialderi buruz ari den asmatu beharko dute.

Mintza saioan gaiaz aritzeko proposamena
EUSKAL HERRIA Euskal Herriko bazterrei buruz hitz egin eta “Hiru mirariak” erabaki
Euskal Herria zer moduz ezagutzen dugun komentatuko dugu: zein herri, hiri, herrialde,
EZAGUTU
eskualde ezagutzen dugun ongi zein bat ere ez,...
Ezagutzen ditugun leku hauek zerrendatu eta berauek deskribatzeko hiruzpalau
adjektibo ematen saiatuko gara guztion artean. Ea ados jartzen garen.
Euskal Herriko leku ezberdinetako irudiak eta Euskal Herriko mapa banatuko ditugu.
- Irudiak deskribatu eta gainontzekoek zein lekuri buruz ari den, eta non dagoen
asmatu beharko dute.
- Leku bat asmatzen duen ikasle bakoitzari 10 puxtarri emango diogu.
Amaitzeko zeinek irabazi duen ikusi eta irudietako lekuei buruz arituko gara: han
izan bagara gustuko dugun komentatuko dugu.
“Euskal Herriko hiru mirariak” aukeratuko ditugu:
- Ikasle bakoitzak, papertxo batean Euskal Herriko hiru txokorik eder edota
miragarrienak izendatuko ditu.
- Papertxoak ozen irakurri eta jasotako lekuen artean hiru adostu beharko ditugu.

Oharra: Euskal Herriko mapa handia eramatea gomendatzen dugu. Bestela ataza honetako maparen bat aukeratu eta
fotokopiatu. Irudiak berriz, Interneten nahi adina topatuko dituzue (ikus udalek zein diputazioek dituzten web-guneak).

2
IKASLEAREN ORRIA

ATAZA: EUSKAL HERRIA EZAGUTU

A EUSKAL HERRIKO GEOGRAFIA HOBETO EZAGUTU ETA HAINBAT DESKRIBAPEN EGINGO DITUZU
(CONOCERÁS MEJOR LA GEOGRAFIA DE EUSKAL HERRIA Y HARÁS VARIAS DESCRIPCIONES).

EGINKIZUNAK ZUZENKETAK
Adjektibo egokiak aukeratu Euskal Herriko paisaia
eta hainbat leku deskribatzeko (4. or.). Erantzunak 14. orrian (respuestas en la página 14).
Elige los adjetivos adecuados para describir el paisaje
y varios sitios de Euskal Herria (pág. 4).

“Argazkiak deskribatu 1” orrian lotu zenbakiak eta
lekuen izenak. Gero kokatu mapan (5. or.). Erantzunak 14. orrian (respuestas en la página 14).
En el ejercicio "Argazkiak deskribatu 1" une los números
y los lugares. Después, sitúalos en el mapa (pág. 5)

“Argazkiak deskribatu 2” orrian aukeratu hiru leku
eta deskribatu galderen laguntzaz (6. or.). Tutoreari erakutsi (muéstraselo al tutor).
En el ejercicio "Argazkiak deskribatu 2" elige tres
lugares y descríbelos con ayuda de las preguntas (pág. 6)

Idatzi hiriburuen izenak eta erantzun galderak (7. or.) Erantzunak 14. orrian (respuestas en la página 14).
Esaldiak tutoreari erakutsi (muéstraselo al tutor).
Escribe las capitales y responde las preguntas (pág. 7).

B EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK HOBETO EZAGUTU ETA HAUEI BURUZKO AZALPEN BATZUK PRESTATUKO DITUZU.
(CONOCERÁS MEJOR LOS TERRITORIOS DE EUSKAL HERRIA Y PREPARARÁS EXPLICACIONES SOBRE LOS MISMOS)

EGINKIZUNAK ZUZENKETAK
Irakurri azalpenak (8.-10. orr.) eta azpimarratu
ulertzen ez duzun guztia. Hiztegian begiratu eta
osatu “Nire hiztegitxoa” (11. or.).
Lee las explicaciones (págs. 8-10) y subraya todo lo
que no entiendas. Míralo en el diccionario y apúntalo
en "Nire hiztegitxoa" (pág. 11). Eman ikaskide, mintza-lagun edo tutoreari
aukeratutako herrialdeari buruzko azalpenak zein
herrialderi buruz ari zaren esan gabe. Eta sartu
Aukeratu bi herrialde eta jaso datuak. Asmatu gezur bat. Ea asmatzen duten! (Da las explicaciones
gezur bat eta idatzi hau ere (12. or.). sobre los territorios que has elegido sin decir de
Elige dos territorios y escribe los datos. Invéntate una
que territorio se trata. Di una mentira también, a
mentira y escríbela también (pág. 12). ver si aciertan!)

Egin “Zein da toki hau?” lexikoa lantzeko (13. or.)
Erantzunak 14. orrian (respuestas en la página 14).
Haz “Zein da toki hau?” para trabajar el léxico (pág. 13).

3
NOLAKOA DA EUSKAL HERRIA?
Nolakoa da Euskal Herriko paisaia? Aukeratu hiruzpalau adjektibo, eskatzen zaizkizun lekuak deskribatzeko.

¿Como es el paisaje de Euskal Herria? Elije tres o cuatro adjetivos para describir los lugares que se te piden.

BERDEA EURITSUA KOLORETSUA ESTUA URDINA

HEZEA EGUZKITSUA JENDETSUA ZARATATSUA TROPIKALA

MENDITSUA BUKOLIKOA TXIKIA BAREA HANDIA

LEHORRA BELARTSUA ZABALA LASAIA HOTZA

LAUA INDUSTRIALA

HORIA
LAINOTSUA

BIZKAIA, GIPUZKOA ETA LAPURDIKO KOSTA

PIRINEOAK

ARABAKO LAUTADA

ERRIBERA

BIZKAIA, GIPUZKOA ETA LAPURDIKO KOSTA:

ARABAKO LAUTADA:

PIRINEOAK:

ERRIBERA:

Zure ustez nolakoak dira Euskal Herriko leku hauek? Bat ez da Euskal Herrikoa, badakizu zein?

.................................. .................................. .................................. .................................. ..................................
.................................. .................................. .................................. .................................. ..................................
.................................. .................................. .................................. .................................. ..................................
4
ARGAZKIAK DESKRIBATZEN 1
Lotu zenbakiak eta lekuen izenak. Ondoren kokatu Euskal Herriko mapan, x-ak ordezkatuz.

Une los números y los nombres de los lugares. Después, sitúalos en el mapa de Euskal Herria sustituyendo las x-s

1 2

3 4

5
BARDEAK, PIRINEOAK,
DONIBANE GARAZI, BILBO,
ELTZIEGO , PASAI DONIBANE

x x
x

x
6

x

x

5
ARGAZKIAK DESKRIBATZEN 2
Aukeratu hiru leku eta deskriba itzazu. Honako galderek deskribapena osatzen lagunduko dizute.

Elige tres lugares y descríbelos. Las siguientes preguntas te ayudarán a completar la descripción.

Zeintzuk kolore daudela uste duzu?
Zer dago argazkian?
Badago jenderik?
Badago animaliarik?
Eta etxerik? Nolakoak?
Pentsatu hor zaudela. Zer entzuten da?
Nor joaten da horra?
Euskal Herrian non daude horrelako lekuak?

..........................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..........................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..........................................................

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6
HERRIALDE ETA HIRIBURUAK

Hemen dituzu Euskal Herriko herrialdeak. Idatzi hiriburuen izenak eta erantzun odorengo galderak.

He aquí los territorios de Euskal Herria. Escribe las capitales y responde las preguntas siguientes.

ZEIN DA HIRIBURUA?
ZEIN DA HIRIBURUA?
............................
............................

ZEIN DA HIRIBURUA?
............................

ZEIN DA HIRIBURUA?
............................

ZEIN DA HIRIBURUA?
............................

ZEIN DA HIRIBURUA?
............................
ZEIN DA HIRIBURUA?
............................

Ezagutzen dituzu? Nolakoak dira? (erabili hiruzpalau adjektibo ezagutzen dituzun hiriburuak deskribatzeko)

Eta herrialdeak? Zer dakizu hauei buruz? Nolakoak dira?

Bizkaia?

Nafarroa Garaia?

Nafarroa Beherea?

Lapurdi?

Gipuzkoa?

Araba?

Zuberoa?

7
EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK

Hemen dituzu Euskal Herriko herrialdeak. Irakurri azalpenak eta azpimarratu ulertzen ez duzun guztia.
Aquí tienes los territorios de Euskal Herria. Lee las explicaciones y subraya todo lo que no entiendas.

Mugak: Iparraldean Bizkaiko itsasoa, Hegoaldean
ARABA Araba eta Burgos, Ekialdean Gipuzkoa eta
Mendebaldean Kantabria.
Euskal Herriko hego-
mendebaldeko probintzia Zazpi eskualdetan banatuta dago: Arratia-Nerbioi,
eta lurralde historikoa, Bilbo Handia, Durangaldea, Enkartazioak, Gernika-
Euskal Autonomia Bermeo, Markina-Ondarroa eta Plentzia-Mungia.
Erkidegoaren barnean;
2.811 km karratu eta Kostaldea koskatsua eta irregularra da. Itsasadar eta
271.081 biztanle ditu lurmutur ugari dago. Menditsua da; kostaldeko
(arabarrak). 51 udalerri mendiak eta barnealdekoak desberdinak dira.
ditu. Hiriburua: Gasteiz. Kostaldekoak ez dira oso altuak. Barnealdeko
mendiak altuagoak dira. Ibaiak motzak eta isurialde
Mugak: Iparraldean, Bizkaia eta Gipuzkoa, atlantikokoak dira.
Hegoaldean Errioxa, Ekialdean Nafarroa eta
Mendebaldean Burgos. Klima epela eta hezea da. Euria urte osoan egiten
du, batez ere neguan.Gaur egun ez dago ia haritzik
Zazpi eskualdetan banatuta dago: Gasteizaldea, eta pagorik; horien ordez pinu eta belardiak daude.
Arabako Ibarrak, Arabako Lautada, Arabako
Mendialdea, Errioxa Arabarra, Gorbeia Inguruak eta Euskal Herriko lurralderik populatuena da.
Kantauri Arabarra. Trebiñuko konderria (bi udalerri)
Araba barnean dago, administratiboki Burgosekoa Industria da jarduera ekonomiko nagusia;
den arren; Urduña ere geografikoki Araban dago, siderometalurgia batez ere.
baina Bizkaiko udalerria da.

Itsasorako irteerarik ez du; paisaia-aniztasuna da GIPUZKOA
Arabaren ezaugarri nagusia: mendiak, lautadak eta
Ebro inguruko bailarak. Euskal Herriko kostaldeko
probintzia eta lurralde
Klima ere ez da uniformea; Iparraldea hezea eta historikoa, Euskal
tenperatura epelekoa da; Lautadan eta Errioxan Autonomia Erkidegoaren
tenperaturak gorabehera handiak izaten ditu eta euri barnean;1.813 km karratu
gutxi egiten du; Mendialdea hezea da eta mendietan eta 670.809 biztanle ditu
elurra egiten du neguan. (gipuzkoarrak). 87 udalerri
ditu. Hiriburua: Donostia.
Industria, nekazaritza eta abeltzaintza dira jarduera
ekonomiko nagusiak. Mugak: Iparraldean Bizkaiko itsasoa, Hegoaldean
Araba eta Nafarroa, Mendebaldean Bizkaia eta
Araba, Ekialdean Nafarroa eta Lapurdi.
BIZKAIA
Zazpi eskualdetan banatuta dago: Bidasoa Beherea,
Euskal Herriko ipar- Deba Beherea, Deba Garaia, Donostialdea, Goierri,
mendebaldeko Tolosaldea eta Urola-Kostaldea.
probintzia eta
lurralde historikoa, Kostaldean egon arren, menditsua da. Mendiak ez
Euskal Autonomia dira oso altuak. Kostaldean itsasadarrak, lurmuturrak
Erkidegoaren barnean; eta hondartza asko daude. Hondartzak txikiak dira,
2.384 km karratu eta baina oso turistikoak.Klima epela eta hezea du.
1.143.400 biztanle ditu
(bizkaitarrak). 110 Tenperatura-aldaketa handirik ez da izaten urtean
udalerri ditu. Udalerri zehar, eta euria urte osoan zehar egiten du.
hauetako bat Urduña
da, administratiboki Industria da jarduera ekonomiko nagusia.
Bizkaikoa da baina Nekazaritzak ere badu garrantzia. Kostaldeko hiri
geografikoki Araban batzuk turismo-gune garrantzitsuak dira.
dago. Hiriburua: Bilbo. 8
EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK

NAFARROA
Euskal Herriko lurralde historikoa. 1530.az geroztik bitan zatituta dago. Pirinioetatik Hegoaldera Nafarroa Garaia
da eta Pirinioetatik Iparraldera Nafarroa Beherea. Nafarroa Garaiaren izen ofiziala Nafarroa da. Orduan, gaur egun
Nafarroa aipatzen denean, Nafarroa Garaia bakarrik aipatzen dela ulertzen da.

NAFARROA NAFARROA
GARAIA BEHEREA
Izen ofiziala: Nafarroa. Euskal Herriko Hego-
Ekialdeko probintzia eta lurralde historikoa; 10.421
km karratu eta 519.217 biztanle ditu (nafarrak). 266
udalerri ditu. Hauetako bat, Petilla, administratiboki
Nafarroakoa da, baina geografikoki Aragoiko
Erkidego Autonomoaren barnean dago. Hiriburua:
Iruñea.

Mugak: Iparraldean Lapurdi, Nafarroa Beherea eta
Zuberoa, Hegoaldean Errioxa eta Zaragoza,
Mendebaldean Araba eta Gipuzkoa, Ekialdean
Huesca eta Zaragoza.

Bost merindadetan banatuta dago: Iruñea, Tutera,
Lizarra, Erriberri eta Zangoza.
Euskal Herriko Iparraldeko probintzia eta lurralde
Hiru lurralde natural nabarmen bereizten dira:
historikoa, Pirinio Atlantikoak departamenduaren
Mendialdea, Erdialdea eta Erribera.
barnean; 1374 km karratu eta 29.341 biztanle ditu
(nafarrak ). 72 udalerri ditu. Hiriburua: Donibane-
Klima aldetik, oso eskualde desberdinak daude:
Garazi.
Iparraldea euritsua eta hezea da, baina Pirinio
aldean udak freskoak eta neguak hotzak izaten dira;
Mugak: Iparraldean Landak, Hegoaldean Nafarroa,
gainerakoan, udak eta neguak epelak dira.
Ekialdean Zuberoa eta Mendebaldean Lapurdi.
Hegoaldea lehorra da, negua hotz eta lehorra eta
uda bero eta lehorra, batez ere Bardeetan. Bi mutur
Zazpi kantonamendutan banatuta dago: Baigorri,
hauen artean, Nafarroako erdialdeko klima nahasia
Iholdi, Donibane-Garazi, Donapaleu (Zuberoako
da.
zenbait herri kantonamendu honetakoak dira),
Bastida, Hazparne eta Bidaxune; azken hiru hauetan
Nafarroako ekonomian, oraindik ere, nekazaritzak
Lapurdiko udalerriak ere badaude.
garrantzi handia du, baina industria eta zerbitzuak
ere indartzen ari dira.
Ez du kostalderik; lurralde menditsua da:
Hegoaldean, Pirinioetan, daude mendirik altuenak.

Klima epela du udan eta hotza neguan; euria egiten
du urte osoan eta elurra neguan; beraz, hezetasun
handikoa da.

Ekonomia nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritzen
da; ia ez dago industriarik.

9
EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK

ZUBEROA
LAPURDI
Euskal Herriko Ipar-Ekialdeko probintzia eta lurralde
historikoa, kostaldean, Pirinio Atlantikoak departa-
menduaren barnean; 858 km karratu eta 197.424
biztanle ditu (lapurtarrak). 42 udalerri ditu.
Hiriburua: Baiona.

Mugak: Iparraldean Landak, Hegoaldean Gipuzkoa
eta Nafarroa, Ekialdean Nafarroa Beherea,
Mendebaldean Bizkaiko itsasoa.

Hamaika kantonamendutan banatzen da: Angelu,
Baiona, Miarritze, Ezpeleta, Donibane-Lohizune,
Hendaia, Hiriburu, Uztaritze, Bastida, Bidaxune eta
Hazparne; azken hiru kantonamendu hauetan
Nafarroa Behereko udalerriak ere badaude.
Euskal Herriko Ipar-Ekialdeko probintzia eta lurralde
historikoa. Pirinio Atlantikoak departamenduaren Kostaldea laua da, hondartza eta kala ugari ditu.
barnean; 765 km karratu eta 15.706 biztanle ditu Lapurdiko hegoaldea Pirinioetako Mendebaldeko
(zuberotarrak). 41 udalerri ditu. Hiriburua: Maule- mendiez osatua dago. Pirinioak utzi eta Iparraldera
Lextarre. bagoaz, lautada hasten da. Ibaiak motzak dira.

Mugak: Iparraldean Landak, Hegoaldean Nafarroa, Kostaldeko jarduera nagusiak turismoa, industria,
Ekialdean Biarno eta Mendebaldean Nafarroa zerbitzuak eta arrantza dira. Barnealdeko jarduera
Beherea. nagusiak nekazaritza eta abeltzaintza dira.

Bi kantonamendutan banatuta dago: Maule-Lextarre
eta Atharratze-Sorholüze; Nafarroa Behereko
Donapaleuko kantonamenduko sei udalerri
Zuberoakoak dira.

Geografikoki Nafarroa Beherekoaren antzekoa da;
Pirinioen inguruan, Nafarroako mugan, daude mendi
altuenak. Iparraldeko mendiak, berriz, ez dira oso
altuak. Basoek garrantzi handia dute.

Neguak gogorrak izaten dira, mendietan hotz handia
eta elur asko egiten du eta; udak, berriz, hezeak eta
freskoak dira.

Jarduera ekonomiko nagusiak abeltzaintza eta
basogintza dira.

10
NIRE HIZTEGITXOA: GEOGRAFIA
HIZTEGIA

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
...

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

.................................... : ................................................................................................................
..

ESALDIAK

1.- ..................................................................................................................................................
2.- ..................................................................................................................................................
3.- ..................................................................................................................................................
4.- ..................................................................................................................................................
5.- ..................................................................................................................................................
6.- ..................................................................................................................................................
7.- ..................................................................................................................................................
8.- ..................................................................................................................................................
EUSKAL HERRIKO HERRIALDEAK

Aukera itzazu bi herrialde eta jaso eskatzen zaizkizun datuak. Ondoren asmatu gezur bat eta idatzi hau ere.
Elige dos territorios y escribe los datos que se te piden. Luego, invéntate una mentira y escríbela también.

HERRIALDEA: HERRIALDEA:

Zein da udalerri kopurua? Zein da udalerri kopurua?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Zein da merindade/eskualde/kantonamendu kopurua? Zein da merindade/eskualde/kantonamendu kopurua?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Zein da azalera? Zein da azalera?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Zein da biztanle kopurua? Zein da biztanle kopurua?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Deskribatu geografikoki 3-4 adjektiborekin Deskribatu geografikoki 3-4 adjektiborekin
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Deskribatu klima 3-4 adjektiboekin Deskribatu klima 3-4 adjektiboekin
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Zein da ekonomia jarduera nagusia? Zein da ekonomia jarduera nagusia?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

Zein da asmatu duzun gezurra? Zein da asmatu duzun gezurra?
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................

12
ZEIN DA TOKI HAU?
Irakurri beheko esaldiak, eta mapak lagunduta ea asmatzen duzun zeintzuk diren herriak.
Lee las frases de abajo y a ver si aciertas cuáles son los pueblos con ayuda del mapa.

Donapaleu
Bermeo Baiona
Getxo Lekeitio
Ondarroa Hondarribia
a Hendaia
Zumaia

Balmaseda Basauri
Orio Bera
Elorrio Maule
Elgoibar
Elizondo
Durango Donibane-Garazi
Laudio Ordizia
Oñati Atharratze
Doneztebe
Arantzazu
Legutio Otsagi
Altsasu
Urdiain Izaba
Agurain

Bastida

Oion Tafalla

Kaparroso

Tutera

1. Euskal Herriko erdialdean dago, Urdiain ondoan. Nafarroako Ipar-Mendebaldean dago .....................................
2. Kostaldean dago, Bizkaiko Ipar-Ekialdean. Ondarroa eta Bermeo artean dago ...................................................
3. Barrualdean dago, Nafarroako Iparraldean, Pirinioetatik gertu. Bera eta Elizondo ditu gertu ...............................
4. Barrualdean dago, Nafarroa Behereko Iparraldean ...............................................................................................
5. Arabar Errioxan dago, Ekialdean, Nafarroa ondoan. Bastidatik gertu dago ..........................................................
6. Gipuzkoako Hegoaldean dago, Arabatik oso gertu. Oñati ondoan dago ..............................................................

Aukeratu beste herri batzuk eta idatzi erreferentziak, tutoreak zeintzuk diren asmatzeko:

1. ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

13
ZUZENKETA ORRIA

NOLAKOA DA EUSKAL HERRIA?
ERANTZUN POSIBLE BATZUK:

BIZKAIA, GIPUZKOA ETA LAPURDIKO KOSTA:
URDINA, BERDEA, EURITSUA, BELARTSUA, INDUSTRIALA, JENDETSUA, MEDITSUA (GIPUZKOA ETA BIZKAIA),...
ARABAKO LAUTADA:
LAUA, BERDEA ETA HORIA (URTAROAREN ARABERA), EGUZKITSUA,...
PIRINEOAK:
MENDITSUAK, HANDIAK, HOTZAK (URTAROAREN ARABERA), LASAIAK, BERDEAK ETA HARRITSUAK,...
ERRIBERA:
LAUA, ZABALA, BERDEA ETA HORIA (URTAROAREN ARABERA), LEHORRA, EGUZKITSUA,LASAIA,...

NOLAKOAK DIRA EUSKAL HERRIKO LEKU HAUEK? HEMEN JARRITAKOAK ADIBIDEAK BAINO EZ DIRA:

Lehorra, Hezea, Menditsua, Industriala,
laua, lasaia, belartsua, jendetsua,
zabala koloretsua euritsua zaratatsua

Argazki hau ez da Euskal Herrikoa, Parisekoa baizik.

Jendetsua, zaratatsua, handia

ARGAZKIAK DESKRIBATU

ARGAZKIAK:

1. Pirinioak
2. Bardeak 5 3
3. Pasai Donibane 6
4. Eltziego
5. Bilbo 1
6. Donibane Garazi

4

2

14
ZUZENKETA ORRIA

EUSKAL HERRIKO HIRIBURUAK

HIRIBURUAK:

Nafarroa Garaiko hiriburua Iruñea da.
Arabako hiriburua Gasteiz da.
Lapurdiko hiriburua Baiona da.
Zuberoako hiriburua Maule da.
Gipuzkoako hiriburua Donostia da.
Nafarroa Behereko hiriburua Donibane Garazi da.
Bizkaiko hiriburua Bilbo da.

ZEIN DA TOKI HAU?

ERANTZUNAK:

(1) Euskal Herriko erdialdean dago, Urdain ondoan. Nafarroako Ipar-Mendebaldean dago. Altsasu.
(2) Kostaldean dago, Bizkaiko Ipar-Ekialdean. Ondarroa eta Bermeo artean dago. Lekeitio.
(3) Barrualdean dago, Nafarroako Iparraldean, Pirinioetatik gertu. Bera eta Elizondo ditu gertu.
Donibane Garazi
(4) Barrualdean dago, Nafarroa Behereko Iparraldean. Donapaleu.
(5) Arabar Errioxan dago, ekialdean, Nafarroa ondoan. Bastidatik gertu dago. Oion.
(6) Gipuzkoako hegoaldean dago, Arabatik oso gertu. Oñati ondoan dago. Arantzazu.

15