You are on page 1of 29

Contents Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

School contact details The School Day School Times Uniform/bags Monies to school School attendance – sickness, holiday, absence P E Kits Collecting children from school Moving house Useful contacts Comments from other Roma parents and from Roma pupils. And finally

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Az iskola elérhetőségei Az iskola nap Iskolai időpontok Egyenruhák/táskák Pénzek az iskolába Iskolalátogatás, betegség,szabdság,hiányzás Testnevelési felszerelés Gyermek hazavitele az iskolából Költözés Hasznos kapcsolatok Hozzászólások más roma szülőktől és roma diákoktól. és végül

1

Welcome to Old Bank Junior, Infant and Nursery School. Üdvözöljük az Old Bank Általános, Elemi Iskolában, és Óvodában.

School Address:

Old Bank Junior, Infant and Nursery School Taylor Hall Lane Mirfield WF14 0HW 01924 326605 01924 326619 office.oldbank@edukirklees.net head.oldbank@edukirklees.net 07599053383 Old Bank Általános, Elemi Iskola és Óvoda Taylor Hall Lane Mirfield WF14 0HW 01924 326605 01924 326619 office.oldbank@edukirklees.net head.oldbank@edukirklees.net 07599053383

Tel: Fax: e-mail: Mobile: Iskola címe:

Tel: Fax: e-mail: Mobile:

2

2. The School Day 2. Az iskola nap We learn letter sounds to help us read and write and write and numbers to help us count. Mi betűket és hangokat tanulunk, amik segítenek az olvasáshoz és az íráshoz és számokat, amik segítenek nekünk számolni.

We read at school and you can take a reading book home in your reading bag. Az iskolában mi olvasunk és te is haza vihetsz olvasó könyvet az iskolai táskádban.

We play in the sand and water paint, glue, and make models in the Activity Area. Mi játszunk a homokban és vízben, festünk, ragasztunk és modelleket készítünk a „Tevékenységi területben”.

3

We can use the computers and the interactive whiteboard. Mi használhatunk számítógépet és érintő képernyős kivetítőt.

At school we have water to drink. We eat fruit at playtimeand every morning only(Reception, Year1 and year2) have milk and biscuit. Az iskolában mi tudunk vizet inni, és gyümölcsöt enni játék időben (csak az iskola előkészítősöknek, elsősöknek és másodikosoknak van minden reggel tej és keksz.

4

At playtime we go out in the big playground with the children from the other classes in school. We have a trim trail on the field which is great fun to play on. Szünetben, mi kimegyünk a nagy játszótérre a más osztályokban lévő többi gyerekekkel együtt. Nekünk van mászókánk a mezőn, amely nagyszerű móka játszani rajta.

At dinnertime we eat a school dinner in the hall, or you could bring sandwiches from home. Ebédidőben mi az ebédlőben ebédelünk vagy te hozhatsz otthonról szendvicset.

5

3. School Times 3. Iskolai időpontok Entry to class at 08.50. Belépés az osztályba 08.50-kor.

Registration by 09.00. Jelenléti felolvasása 09.00-kor.

Breaktime between 10.45 and 11.00. Szünet 10.40 és 11.00 között.

Lunchtime 12.15 to 13.00. Ebédidő12.15-től-13.00-ig.

Home time - Children must be collected at 3.15pm! Iskola vége - A gyermeket 3.15-kor kell felvenni!

6

4. Everyday uniform Grey skirt/pinafore or trousers/shorts. For the summer red and white checked dresses. White blouses, shirts or polo shirts. Red cardigan, jumper or sweatshirt. PLEASE NAME ALL ITEMS! Hair should be kept tidy and tied up where necessary. No special hair cut designs for boys. 4. Mindennap egyenruha Szürke szoknya/ruha vagy nadrág/rövidnadrág.Nyárra piros és fehér vagy kockás ruha.Fehér blúz, ing, póló. Piros kardigán, pulóver. KÉREM MINDEN EGYES DARABBA BELEÍRNI A NEVET! Hajat tisztán kell tartan és szükség esetén felkell kötni.Ne legyen különleges haj formára vágás fiúknak.

5. Monies to school All money that is sent to school should be in a named envelope. Lunch money and milk money is collected in the office. 5. Pénzek az iskolában Minden iskolába küldött pénz, megcímzett borítékba legyen. Ebéd pénzt és tejpénzt az irodában gyűjtik.

7

6. Children should arrive at school by 09.00am. Any non-attendance should be reported to the school. At the end of the day, if you are going to be late, please try to contact the school and we can explain to your child and keep him/her busy until you arrive by telephone on 01924 326605. If there are any changes to your normal collection routines, please let the staff know. 6. A gyermekeknek 9.00-igbe kell érjenek az iskolába. Bármilyen nem jelenlétet jelezni kell az iskolának. Ha a nap végén várhatóan késni fog, kérem próbáljon kapcsolatba lépni az iskolával és akkor mi eltudjuk magyarázni a gyermekének az ön késése okát és mi addig lefoglaljuk őt, telefon 01924 326605. Ha bármilyen változás lenne az ön megszokott érkezéséhez képest, kérem tudassa a személyzettel.

8

7. P E Kits We do P.E. and Jabadoo at school. We need to wear our P.E.kits.All classes from Reception to Class 6 have PE Kits provided for them. Each kit is numbered and allocated to an individualchild and washed in school. 7. Testnevelési felszerelés Mi tornázunk és Jabadoo-zunk az iskolában. Nekünk torna felszerelést kell hordanunk. Minden osztály az iskolaelőkészítőtőla 6.osztályig kap torna felszerelést. Minden felszerelés megvan számozva gyermekenként és az iskola által mosva van.

9

8. Collecting children from school Everyone collecting or delivering children during school time must report to the school office. The main gate is the only entrance open during the school day. Please do not park in the staff car park. Please also ensure you do not park on the yellow lines outside school to ensure the safety of the children. When collecting your child, please ensure that you join the queue if there is one. 8. Gyermek hazavitele az iskolából Minden iskolaidőben behozott és az iskolából elvitt gyermeket jelenteni kell az irodában. Belépésre csak a főkapun van lehetőség tanítási idő alatt. Kérem, ne parkoljon a személyzeti parkolóba.Kérem, hogy biztos legyen abban is, hogy nem parkol az iskola előtti sárga vonalon sem a gyermekek biztonsága érdekében. Amikor a gyermekét szeretné elvinni az iskolából, kérem álljon sorba amennyiben állnak ön előtt

9. Family contact details Please ensure that we hold the correct telephone numbers and addresses for you. In case of emergency, we need to have a valid contact number. Also ensure that should you move house, we are kept informed. 9. A család elérhetőségének részletei Kérem, legyen biztos abban, hogy mi tudjuk az ön helyes telefonszámát és címét. Sürgősség esetén nekünk megkell, hogy legyen egy érvényes elérhetőségi száma. Abban is biztos legyen, hogy amennyiben elköltözik, arról mi is informálva legyünk .

10

10. Useful contacts 10. Hasznos kapcsolatok

HELP FOR YOU AND YOUR FAMILY -

SEGÍTSÉG ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK

General Advice & Help Benefits, Debt, Housing, your rights, finding other services you need.

Általános tanács és segítség Segélyezés, Tartozások, Lakhatás, az ön joga egyéb szolgáltatásokat találni amelyre önnek szüksége van.

Batley, Town Hall Annexe, Brunswick St, Batley, WF17 5DT Monday 10am – 1pm Drop-in Tuesday 10am – 1pm Appointments Wednesday 3-6pm Drop-in Thursday 10am – 1pm Drop-in Spen Valley, Town Hall, Church Street, Cleckheaton BD19 3RH Monday 10am – 1pm Drop-in Tuesday 10am – 1pm Dropin/appointments Dewsbury, Dewsbury Town Hall, Long Causeway, Dewsbury, WF13

Batley, Town Hall Annexe, Brunswick St, Batley, WF17 5DT Hétfő de 10-du 1 Leadási idő Kedd de 10-du 1 Fogadás időpont Szerda du 3 du 6 Leadási idő Csütörtök de 10-du 1 Leadási idő Spen Valley, Town Hall, Church Street, Cleckheaton BD19 3RH Hétfő de 10-du 1 Leadási idő Kedd de 10-du 1 Leadási idő / Fogadás időpont alapján Dewsbury, Dewsbury Town Hall, Long Causeway, Dewsbury, WF13

11

Citizens Advice Bureau is a free service run by volunteers. You may need to make an appointment and ask for an interpreter.

Állampolgárok Tanácsadó Hivatala(CAB) ingyenes szolgáltatást tart önkéntesekkel. Önnek szüksége lehet időpont egyeztetésre és kérhet tolmácsot. A CAB általános telefonszáma 08448487970 Az alábbi témakörökről anyanyelvén tekinthet meg információkat. A www.adviceguide.org.uk linkekre kattintva eljuthat az egyes témakörökre vonatkozó információkhoz.

The CAB general telephone number is 0844 848 7970

www.adviceguide.org.uk

Dewsbury Units 5/6, Empire House, Wakefield Old Road, Dewsbury WF12 8DJ Monday 10am – 1pm Drop-in Tuesday 10am – 1pm Appointments Thursday 10am – 1pm Drop-in Friday 1pm – 4pm Appointments Huddersfield 2nd floor, Standard House, Half Moon Street, Huddersfield HD1 2JF General enquiries 01484 451381

DewsburyUnits 5/6, Empire House, Wakefield Old Road, Dewsbury WF12 8DJ Hétfőde 10-du 1 Leadási idő Keddde 10-du 1 Fogadás időpont Csütörtökde 10-du 1 Leadási idő Péntekde 1-du 4 Fogadás időpont Huddersfield 2nd floor, Standard House, Half Moon Street, Huddersfield HD1 2JF Általános információk 01484 451381

Monday 9.30am – 3pm Tuesday 9.30am – 3pm Thursday 9.30am – 3pm Friday 9.30 – 3pm

Hétfőde 9:30-du 3 Keddde 9:30-du 3 Csütörtökde 9:30-du 3 Péntekde 9:30-du 3

12

The new Greenwood Centre, Huddersfield Rd, Ravensthorpe is open!

Az új Greenwood -Zöldfa Központ, Huddersfield Rd, Ravensthorpban megnyílt!

It has a Library, Information Centre and Children’s Centre. Access to services, free internet access, Benefits advice, room hire, Books, events & activities, Careers advice, help with filling out forms

Könyvtár, Információs Központ és Gyermekek Központja van. Szolgáltatások elérhetősége, ingyenes internetes elérhetőség, segélyezési tanácsadás, terembérlés,könyvek, rendezvények és foglalkozások, Életpálya tanácsadás, segítség adatlapok kitöltésében

The Library & Information Centre is open. Monday 10am – 1pmTuesday 1pm – 5pm Wednesday 10am – 1pmThursday 1pm – 7pm Saturday 10am – 4pmSunday 1pm – 4pm The Children’s Centre is open; A Gyermekek Központjának nyitvatartása; Monday – Friday 9am – 5pm Hétfő-Pétekde 9- du 5 A könyvtár és az Információs Központ nyitvatartása; Hétfőde 10-du 1 Kedd du 1- 5 Szerdade 10-du 1 Csütörtökdu 1- 7 Szombatde 10-du 4 Vasárnap du 1- 4

Ravensthorpe Community Centre, 24 Garden Street,Ravensthorpe (near Ravensthorpe Junior School).

Ravensthorpe Community Centre, 24 Garden Street,Ravensthorpe (közel a Ravensthorpe-i általános Iskolához).

There are classes at the centre to help adults with using a computer and finding work.

A központban vannak osztályok melyekben felnőtteknek segítenek, számítógép használatával munkát találni).

13

Doctor To register with a Doctor visit the Surgery with proof of your identity and your address. Proof of address can be a Utility bill, mobile phone or bank statement. If you need help to register with a doctor (GP) ring the Patient Advice and Liaison Service on 01484 464464

Orvos Bejelentkezni/regisztrálni a házi orvoshoz személyesen a személyi okmányokkal és a lakcím igazolásával lehetséges. A lakcím igazolása lehet, közüzemi számla, előfizetéses mobil telefon vagy banki egyenleg kimutatásávál lehet. Önnek, ha szüksége van segítségre a háziorvoshoz való regisztrációhoz, hívja a Beteg Tanácsadó és a Kapcsolat Szolgáltatást a 01484464464 számon. A tanárokanak az iskolában, tudniuk kell az ön gyermeke orvosának elérhetőségét.

Teachers at school will need to know the details of your children’s doctor. A címek a másik oldalon megtalálhatóak. NorthRoad Suite, 1st floor Ravensthorpe Health Centre, Netherfield Rd, Dewsbury WF13 3JU 01924 351520 Brewery Lane Surgery, Brewery Lane, Thornhill Lees, Dewsbury WF12 9DU 01924 458787 Thornhill Lees Medical Centre, 140 Slaithwaite Road, Dewsbury, W Yorkshire, WF12 9DW 01924 461369 Mount Pleasant Medical Centre, 252 Wakefield Road, Earlsheaton, Dewsbury WF12 8AH 01924 465511 Windsor Medical Centre, 2 William Street, Leeds Road, Dewsbury WF12 7BD 01924 465699

14

Dentist If you need emergency care and do not have a dentist ring West Yorkshire Urgent Care services on 0345 605 99 99 for advice.

Fogászat Ha önnek sürgősségi ellátásra van szüksége és nincs fogorvosa hívja a Nyugat Yorkshiri Sürgősségi Gondozó Szolgáltatást a 0345 60599 99 tanácsért, hogy fogorvost találjon hívja a NHS Kirklees Fogászati vonalat a 01484 464036. Ezek a fogászatok rendelkeznek jelenleg hellyel:

To find a Dentist call the NHS Kirklees Dental line on 01484 464036. These dentists currently have spaces:

Dental Care Centre Ltd, 2-4 Taylor Hall Lane, Mirfield, WF14 0HW Tel: 01924 493181 High Street Dental Practice, 1 High Street, Birstall. WF17 9ES, Tel: 01924 441630 Eclipse Dental Care, 27 Branch Road, Batley, WF17 5SB, Tel: 01924 473396 57 Dental Care, Bradford Road, Cleckheaton, BD19 3LB, Tel: 01274 872221 Croydon House, 25 Queensgate, Huddersfield, HD1 2RD Tel: 01484 530539 Huddersfield Royal Infirmary, Acre Street, Lindley, Huddersfield, HD3 3EA. Telephone 0844 8110101. Dewsbury and District Hospital, Halifax Road, Dewsbury, WF13 4HS. Telephone 0844 811 8110. Emergency! Go to the Accident & Emergency (A&E) part of the hospital or call 999 and ask for an ambulance. For other emergencies state FIRE or POLICE.
15

A címek a másik oldalon megtalálhatóak

Szükség/Veszély esetén! Menjen a kórház Baleseti és Sűrgösségi (A&E) részére vagy hívja a 999 és kérje a mentőket. Más veszély esetén a Tűzoltókat vagy a Rendőrséget.

Help with getting school places for your children

Segítség gyermekének iskolai férőhely megszerzésében Ez az ön felelőssége, mint szülőnek, hogy biztos legyen abban, hogy gyermeke, amint eléri az 5. évet iskolába kerüljön. Az ön gyermeke mind ezt megelőzően óvodába is járhat. Eltűnt /Hiányzó Gyermekek Oktatása Maggie Featherstone and Farida Ravat Tel:01924326509

It is your responsibility as a parent to ensure that your child is in school in the term in which they are 5. Your child can attend Nursery before this

Children Missing Education Maggie Featherstone and Farida Ravat Tel. 01924 326509

For help with school places, telephone give your address and ask for a home visit and an interpreter if this is needed.

Segítség az iskolai helyek megszerzésénel, telefonon adja meg az ön lakcímét és kérjen otthoni látogatást és tolmácsot ha szükséges.

16

Solicitors Kingswell Watts. Church Street, Dewsbury, WF13 1JX (Next to McDonalds). Tel: 01924 461236

Ügyvédek Kingswell Watts. Church Street, Dewsbury, WF13 1JX (McDonalds mellett). Tel: 01924 461236 Ingyenes Tanácsadói Klinika

Free Advice Clininc Every Wednesday 1.00PM TO 4.30PM Minden csütörtökön délután 1-től délután 4.30-ig Nincs szükség időpontkérésre. No Appointment Necessary. Közjegyzők Eaton Smith 14 High Street, Huddersfield, HD1 2HA. Tel: 01484 821300 Baxter Cauldfield 13 Station Street Huddersfield, HD1 1LY Tel: 01484 519519

Notaries Eaton Smith 14 High Street, Huddersfield, HD1 2HA. Tel: 01484 821300 Baxter Cauldfield 13 Station Street, Huddersfield, HD1 1LY Tel: 01484 519519

Catholic Church St Paulinus Church House , Cemetery Road , Dewsbury , WF13 2SE Priest: Rev J Aveyard Tel: 01924 465638

Katolikus Templom St Paulinus Church House , Cemetery Road , Dewsbury , WF13 2SE Pap: Rev J Aveyard Tel: 01924 465638

17

11. Comments from other Roma parents and from Roma pupils 11. Hozzászólások más roma szülőktől és roma diákoktól How did the new arrivals feel when they came to England? – (some parents and pupils explained for us). Hogy érezték magukat azok, akik frissen érkeztek Angliába?-(néhány szülő és diák el magyarázza nekünk). Translation deliberately left parts of the grammar of the original script. Fordítás során szándékosan hagytam a nyelvtani részeket az eredeti írás alapján. Maja and Lilianas’ mum – Anett (translated from Hungarian to English), (Lefordítva Magyarról Angolra) More than 2 years ago we live in England. The begining it was very difficult. We didn’t speak the language nothing. Which it was difficult, and gave a problem. It was very hard to find job like this;than our livehood was very difficult; after every safe money we have no more. To arange the offical cases was very difficult; with people to communicate getting started was very difficult. Often I felt so lonley my self with out friends. Later on we get lots ofhelp from one of the Hungarian family support worker. Children started to go in a school, which make me happy; because there where Hungarian children and teacher. Children liked/like to go in a school.They like children and teachersEnglish-Hungarian equally. For now we have got job, for children school, we speak somewhat English, some more some less.

Maja and Liliána anyja - Anett Több mint 2 éve élünk Angliában. A kezdet nagyon nehéz volt. Nem beszéltük a nyelvet semennyire sem, ami már magában nehézséget okozott, nehéz volt így munkát találni, ami miatt maga a megélhetés is nehézzé vált miután már a tartalék pénzek is elfogytak. A hivatalos ügyek intézése is nehéz volt az az emberekkel való kommunikálás ismerkedés nehéz volt, hogy sokszor egyedül éreztem magam barátok nélkül. Később rengeteg segítséget kaptunk egy magyar család segítőtől. A gyerekek elkezdtek iskolába járni, aminek nagyon örültem, hogy voltak magyar gyerekek és magyar tanár, a gyerekek szerettek/szeretnek suliba járni, szeretik a gyerekeket és a tanárokat, Angolt – Magyart egyaránt. Mostanára már van munkánk, gyerekeknek iskola, valamennyire beszéljük az angolt ki jobban ki kevésbé.

18

Milan’s mum-Piroska (Translated from Hungarian to English), (Lefordítva Magyarról Angolra) 3 years ago I lived in England with my 3 children and my little daughter born here. So I have 4 children and we been in a very difficult situation, because I have to live alone with my 4 children. And Schools, doctors, I had to registered alone. I had no help. I had a house, because my relatives help with that. We brought clothes with us, but not so many, but we get here clothes, and slowly we can buy anythings, good things, what it’s needed. Unfortunetly English in our street use to shout and attack children, because we are Gipsys. I would like if Hungarian Roma can have minimum once a week a meeting, where we can know to each other parents and children.

Milán anyja- Piroska Három éve élek Angliába a 3 gyerekemmel és a kislányom itt született. Így 4 gyerekem van és nagyon nehéz és nagyon nehéz helyzetbe voltunk mivel egyedül kellett jelentkeznem nem volt segítségem. Házam volt mikor kijöttem annyival segítettek a rokonok. Ruhákat hoztunk magunkkal igaz nem sokat, de itt lettek ruháink és lassan azért mindent tudtunk venni a fő dolgokat, amire nagyon szükség van. Sajnos az Angolok az utcában meg szoktak kiabálni és a gyerekek neki szoktak menni, mivel cigányok vagyunk. Szeretnénk, ha lenne a Magyar cigányoknak egy héten egyszer legalább egyszer egy találkozó ahol, jobban megismerhetnénk egymást a szülők és gyerekek.

19

Brendon’s mum - Iboly (Translated from Hungarian to English), (Lefordítva Magyarról Angolra) School than at home is different, becausethey going in school earlier. At home they going 7 years old and there is not like here, because they understand the language, end here not, for him is very strange how they speak and therefore he cried a month every morning. In school at home we get help, if you have more children, they can get free school meal in Hungary. At home we have to buy a books and that is so expensive. Here we only we have to spend money to uniform and do not need to carry a book in a school than at home. First the child find hard to fit in a school, but for today is better for him, because e cannot speak(with children) and my two bigger daughter went to the school, and they somehow learned to understand the language and so it get easier for us,because they understand what we want to talk to someone. For us in vain school is so far, even we will bring the the child here,because friends and cousins are study in this school. In School at home (Hungary) they get more homework than here, and they learn more and if they not learn good, they must repeat school year.

Brendon anyja- Iboly Otthoni iskolához képest más, mert itt korábban kerülnek, iskolába otthon 7 évesen indulnak és ott nem olyan, mert értik a nyelvet és itt nem neki még furcsa, hogy hogyan beszélnek és ezért egy hónapot sírt minden reggel. Az otthoni iskolában kapunk annyi segítséget, ha több gyereke van valakinek, akkor kapnak ingyenes étkeztetést és itt is jó lenne, ha ingyen lenne az étkezés több családosnál. Otthon meg kell venni a könyveket és az nagyon drága itt csak egyenruhára kellett fizetni és itt könyveket se kell hozni az iskolába mind otthon. Először a gyerek nehezen akart be illeszkedni, de most már jobb neki, mert járnak ide az iskolába magyar gyerekek és így jobban be tud illeszkedni. Mikor kijöttünk először nagyon nehéz volt, mert nem tudtunk beszélni a gyerekekkel és a kettő nagyobb lányok eljártak iskolá ba és valahogy meg tudták értetni, hogy miről akarunk valakivel beszélni. Nekünk hiába van messzi az iskola akkor is ide hozzuk a gyereket, mert itt járnak az ismerősök és az unokatestvérük is. Az otthoni iskolába több házi feladatot kapnak mind itt és otthon többet tanulnak, és ha nem tanulnak, jól akkor évet kell ismételni.

20

Gyarfas and Bertalans’ mum-Erzsi( Translated from Hungarian to in English), (Lefordítva Magyarról Angolra) Get ready Gipsys! If you came in England, good if you have (somebody you know) or anybody family, because unfortunately is not easy an integration! First of all better if ASAP learn language(not easy). Unfortunately you will not get help from today to tomorrow. Long time until you settled your things! To get work is difficult either. Unfortunately help for me personally no where, I’v got nothing, I have to look work-job and long months I wait until I’ve got money for my children! Good thing to having, because there is 1-2 community centre where are glad to help to learning languages. I attend on an English course, and it was very useful for me! Far as I know the Old Bank School is who accepted Hungarian children. In my opinion this helped out many families!!! Thank You!

Gyárfás és Bertalan anyja-Erzsi Készüljetek cigányok! Ha Angliába jössz jó, ha van ismeretséged vagy akár valaki rokon, mert sajnos nem egyszerű a beilleszkedés! Először is jó, ha minél előbb tanulod a nyelvet (nem könnyű). Segítséget sajnos nem kapsz máról holnapra, igen hosszú idő, amíg elintéződnek a dolgok! A munkához jutás is elég nehéz. Sajnos segítséget én személy szerint sehol semmit nem kaptam, magam kerestem munkát és hosszú hónapokat vártam mire kaptam a gyerekekre pénzt! Azért jó dolog, hogy van 1-2 kommuniti center (közösségi ház) ahol szívesen segítenek a nyelvtanulásban, én is részt vettem ezen az Angol kurzuson és igen hasznos volt számomra! Tudtommal az Old Bank iskola az, aki befogadta a magyar gyerekeket, ez szerintem sok magyar családot kisegített! Köszönjük!

21

Evelin, Kevin, Dzsenifer and Eszters’ mum (Translated from Hungarian to in English),(Lefordítva Magyarról Angolra) The school is other than the Hungarian, because here they do not need to carry school bag, books and they can’t wear normal clothes, but every school has different uniform. The meal was strange, because here they eat only once (the little kids get extra fruit and milk and biscuit). In Hungary three times they give them to eat, but this is expensive, but we use to it and we can integrate. And I thought will be worse, but for today have more friends English and Pakistanis. The children learn very quickly and integrate with another children for today they have friends and favourite teacher. From my side was very bad, because I didn’t know anything. I could no t communicate with no one. For help we do not go nowhere, because we can not speak. If we been sick and we need a help, we had an English teacher who helped and told us, that in ’’Walking Centre” they will look at us. The school is far from us, it doesn’t matter, because we use to it and kids don’t want go somewhere else, because here they (teachers) love them. They use to them kids and teachers.

Evelin, Kevin, Dzsenifer és Eszter anyja- Szilvia Az itteni iskola másabb, mint a Magyar mivel itt nem kell táskát hozni, könyveket és nem lehet rendes ruhát felvenni, hanem minden iskolának más az egyen ruhájuk. Az étkezés az furcsa volt, mivel itt egy nap egyszer esznek (a kisebbek kapnak még gyümölcsöt, tejet és kekszet is). Magyarba háromszor adnak nekik, de az is drága, de már meg szoktuk és már be tudtunk illeszkedni. Pedig azt hittem, hogy rosszabb lesz, de vannak ma már több ismerősök Angolok és Pakisztánok. A gyerekek is nagyon hamar meg tanultak és be tudtak illeszkedni a többi gyerekkel. Ma már vannak kedvenc barátaik és kedvenc tanáraik. Az én szempontomból nagyon rossz volt mivel nem tudtam semmit sem, nem tudtam senkivel sem kommunikálni, hogy segítsen nekünk. Nem mentünk sehova, mivel nem tudtunk beszélni. Ha betegek voltunk kellett a segítség és volt egy Angol tanár az segített és elmondta, hogy az ügyeleten meg néznek minket. Az iskola messze van tőlünk, de az nem számít, mert már meg szoktuk és a gyerekek se akarnak, máshova menni mivel itt szeretik őket. Megszokták a gyerekeket és a tanárokat.

22

Gyula-Martin’s dad (Translated form Hungarian to English), (Lefordítva Magyarról Angolra) In September will be 4 years ago since I came in England, because we lived in very poor conditions with my family in Hungary. One of my Hungarian friend who live in England, gave me information about life here and better opportunity to living. So we sat in a car and we started to came in England. Takes 3 days to arrive in Dewsbury. My friend wait me here. We had 200 Pound, from this I have to pay 180 for house. It left 20 pound. With this I have to start my life here with my family.

Gyula-Martin apja Én szeptemberben lesz 4 éve, hogy kijöttem, mert nagyon rossz körülmények közt éltünk, a családdal magyarba. Egy itt élő magyar volt ismerősöm informált az itteni életről és a jobb meg élhetőségről. Tehát beültünk a kocsiba majd elindultunk Angliába, ami 3 nap alatt értünk ide Dewsburyba a haverom várt minket itt. 200 Ft al értünk ide, amiből a lakásra kellett fizetni 180 Fontot és maradt 20 Fontom, amivel kellett itt indulnom a családdal.

Dzsenifer year 6. First when I gon to school I scared abit ,because I don’t know people but in class 4 it had to Hungarian girl and they helped to me and Natalia and Me had folder and go to the libery to lerne some eglis so at the end it is was very good because I made some more friends. Emily and Jam-Lee and Rhianna so it was very good because they helped in Maths and Literacy and would go back to class 4 becuse When I comed to and afternoon I work with Anna so I lerrned better.and we lerrned French and now we could speek english and we could Read and write and we could speek with frends and tichers. Dzsenifer 6. osztályos (Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English in to Hungarian) Amikor először mentem iskolába én egy kicsit féltem, de a 4. osztályban volt két lány és ők segítettek nekem. Natáliának és nekem volt mappánk és elmentünk a könyvtárba Angolt tanulni. A végén nagyon jó volt, mert lettek még barátaim. Emily, Jamlee és Rhianna igy nagyon jó volt, mert segítetek matematikában és írásban. Amikor délutáni foglalkozásokon vettem részt az Annával, elkezdtem jobban tanulni. Mi most franciául is tanulunk beszélni. Most tudok angolul írni és olvasni. Tudok beszélni a barátaimmal és a tanárokkal.

23

Milan year 4 First I find to hard because I can speak English. Some English are nasty with me. When comeing first to school in English want to make friends and when I not understand something The Hungarian teacher coming in the class and tell me what she say. When I am playing outside some English people want to fayting with me. and When I am in class 3, I lerning French. when I am first come to school I am litter bit scared. and when I am going to swimming I scard because I couldn’d swim. and when I am first coming I got just hungarian friend Berti Gyarfas Martin Attila and Kevin and tamas. and when I am 1 year in old Bank School I got English friends Robbie callum Ryan curtis and so many people. and I playingwith he’s and I can write English,a litter bit and some b oys are bad in the class.

Milan 4. osztályos (Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English into Hungarian) Először nehéznek találtam, mert nem beszélek angolul. Néhány angol csúnyán viselkedik velem. Amikor először mentem iskolába szerettem volna angol barátokat. Amikor nem értettem valamit akkor jött egy magyar tanár az osztályba és elmagyarázta, hogy mit mondtak nekem. Amikor kint játszottam, néhány angol verekedni velem. Harmadikban tanultam franciául. Amikor először jöttem iskolába, kicsit féltem. Amikor úszni megyek, félek, mert nem tudok úszni. Nekem először magyar barátaim lettek, Berti, Gyárfás, Martin, Attila, Kevin és Tamás. 1 év után az Old Bank iskolába lettek angol barátim Robbie, Callum, Ryan, Curtis és még sokan mások. Én játszok velük és én tudok írni angolul néhány fiú egy kicsit rossz az osztályban.

Martin year 4 When I come to england I can’t speak england and hard to lern and when I when first came then I felt sad because I can’t speak in englisd I’m only can said helo and then the thihs helped to me and every day I lern a little bit. and then mucher peple nice to me then Milan nice to and then I’m make friend and then I understand the tieheris and then I’m started to make english friends.

Martin 4. osztályos(Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English into Hungarian) Amikor Angliába jöttem, nem tudtam angolul beszélni, és nehéz volt tanulni. Amikor először jöttem én szomorú voltam, mert én nem tudtam angolul beszélni, csak annyit tudtam mondani Hello, majd a tanárok segítettek nekem, és minden nap én tanultam egy kicsit, és később több ember lett kedves velem. Milán is kedves volt és akkor lettek barátaim és utána megértettem a tanárokat és akkor elkezdtek angol barátaim lenni.

24

Kevin year 4 When I come to this school I was little bid sked. I like this school pickos a haw lots frend. Firs hwen a come to this scool a was kraying can Reece was looking after me, and hwen after a stop kraying pickos a was like the school.I like to dou maths cpickos a will lerrned a lat. I like to dou lici pictos a will lerrned a lat. I stat at this school hwen a was is class 2. I can speek in glis.

Kevin 4. osztályos (Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English into Hungarian) Amikor én iskolába jöttem én egy kicsit féltem. Én szeretem ezt az iskolát, mert sok barátom van. Amikor először jöttem iskolába én sírtam, Reece vigyázott rám, és amikor már nem sírtam akkor, meg szerettem ezt az iskolát. Szeretek matematikázni, mert, sokat tanulok. Szeretek írni, mert sokat fogok tanulni. Akkor kezdtem az iskolát, amikor 2. osztályos voltam. Én beszélek angolul.

Maja year2 I like the tichers because it is kind. I like School because I learning lots. When I came to the School I got friends. that is not god to me when I not got friends. When I go int he School I cry lot. I can speak English well. I an able to white in English. Maja 2. osztályos (Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English into Hungarian) Szeretem a tanárokat, mert kedvesek. Szeretem az iskolát, mert sokat tanulok. Amikor iskolába jöttem lettek barátaim. Nem jó ha nincs barátom. Amikor jöttem iskolába sokat sírtam. Jól beszélek angolul. Én képes vagyok angolul írni

25

Gyarfas year 4 My name is Gyarfas my second name is Horvath. We came out to England when I was 6 I am 10 now. We were a bit pour when we came out. We didn’t had jobs and my dad was pouly he had Kidney Stone my mum have blud presher my big sister is 18 now she went to colage for about one year and I think you know Regina she came to this School me and my brother Bertie are coming to Old Bank I love this Scool and I can’t wait until I get to year 6. Thank you For listening.

Gyárfás 4. osztályos (Lefordítva Angolról Magyarra), (Translated from English into Hungarian) A nevem Gyárfás a második nevem Horváth. 6 évesen jöttünk ki Angliába, most én 10 vagyok. Mi egy kicsit szegények voltunk ezért jöttünk ki. Nekünk nem volt munkánk és apám beteg volt. Neki veseköve volt, anyukámnak volt vér nyomása. A nagyobb nővérem 18. elment főiskolára egy évre. Azt hiszem, te ismered Reginát ő is ebbe az iskolába járt. Én és a fiútestvérem szeretünk az Old Bank iskolába jönni, és alig várom, hogy 6.-os legyek. Köszönöm, hogy meg hallgattak.

Pupil Year 5 I found it hard because of his language. Some children don’t accept that they speak in a different language and so some people who don’t know them fight and are funny with them because they think they look different and speak different and they don’t know all the rules and they don’t know our systems because they are from a different country. 5.es tanuló Nehéznek találtam az ő nyelve miatt. Néhány gyerek nem fogadja el, ha ők más nyelven beszélnek és néhány ember aki nem ismeri őket verekednek és furcsák velük, mert ők azt gondolják,hogy ők másképp néznek ki és más nyelvet beszélnek és ők nem tudnak minden szabályt és ők nem ismerik a mi rendszerünket, mert ők egy másik országból valók.

26

12. And finally 12. És végül If there is anything that you are unsure of, or we have forgotten to address, please get in touch with us. Ha van bármi, amiben nem lenne biztos, vagy elfelejtettük közölni, kérem lépjen kapcsolatba velünk.

Please read the welcome book with your child to help them prepare for school and familiarise themselves with the staff. Talk to them about the pictures and the types of things they will do at school. Kérem, olvassa el ezt a könyvet a gyermekével közösen, hogy segítsen neki felkészülni és ismerős legyen neki a személyzet. Beszéljen vele a képekről és a dolgokról amik az iskolában fognak történni.

This booklet was produced by Anna - Lajosne Gyarmati and Barbara Cooper from Old Bank School with funding from Migration Yorkshire. Edited by Zsolt Laczko. Thanks to the parents and children who helped make it possible. Ez a könyet készítette Gyarmati Lajosné- Anna és Barbara Cooper az Old Bank Iskola és Migration Yorkshire támogatásaval. Szerkesztette Laczkó Zsolt. Köszönet azoknak a szülőknek és a diákoknak akik lehetővé tették ezt.

27

Thank you very much for helping us to make your child’s school experience as positive as possible. We hope you will all be very happy at Old Bank School. Köszönet, hogy segít abban, hogy gyemekének az iskolai tapasztalatai amennyire csak lehet pozitívak legyenek. Mi reméljük, hogy önök mindannyian boldogok lesznek az Old Bank Iskolában.

28

Related Interests