 Tajuk : 4.1 menyebut huruf a hingga z. . perkembangan fizikal & estetika.0 Kemahiran membaca  Standard kandungan : 4. keterampilan diri.  Dokumen Standard Prestasi : B3DB1E1  Elemen merentas kurikulum : kerohanian sikap & nilai.1 menyebut huruf  Standard pembelajaran : 4.  Objektif : murid dapat menyebut huruf a hingga z dengan sebutan yang betul.1.

 1. . Guru menyusun empat gelung di hadapan kelas dan meletakan kad huruf secara rawak dalam setiap gelung. 3. Murid dikehendaki melompat ke dalam gelung secara individu Murid dikehendaki menyebut hurufhuruf yang terdapat di dalam gelung. Nama aktiviti : Gelung huruf. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful