LAMPIRAN B-1 BILANGAN PEGAWAI PERKHIDMATAN GURU YANG MENGHADIRI KURSUS BAGI TAHUN 2011 (FASA 1 -3 JANUARI HINGGA 15 APRIL

)

Bil

Gred /Kumpulan

Bil Perjawatan

Bil Anggota (pengisian) Bil Anggota yg hadir˃ 7hari setahun

Kursus Pendek Bil Anggota yg hadir ˂7hari setahun Bil Anggota yang tidak berkursus

Bil Anggota yang hadir kursus panjang

1 JUSA 2 PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME

DG54 DG52 DG48 DG44 DG41 DG38 DG34 DGA32 DGA29 DB27 DB17 DB17 DC41 DC41

3

SOKONGAN 1

JUMLAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful