P. 1
НАУКА ДОКАЗАЛА СНАГУ КРСНОГ ЗНАКА

НАУКА ДОКАЗАЛА СНАГУ КРСНОГ ЗНАКА

Views: 38|Likes:
НАУКА ДОКАЗАЛА СНАГУ КРСНОГ ЗНАКА
НАУКА ДОКАЗАЛА СНАГУ КРСНОГ ЗНАКА

More info:

Published by: ДУХОВНИК БИБЛИОТЕКА on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

НАУКА ДОКАЗАЛА СНАГУ КРСНОГ ЗНАКА

Истраживања, која су спроведена у
лабораторији медицинско-биолошких технологија
НИИ за индустријску и морску медицину, постала
су права сезнација. Научници су експериментално
доказали да крсни знак увија микробе и мења
оптичке особине воде.
Овако треба да се прекрстимо:
о имја !тца и "ина и "вјатаго #уха. $мин.
%& име !ца и "ина и "вегога #уха. $мин.'
- (отврдили смо да древни обичај да се храна и
пи)е крсти пре јела има дубоки мистични смисао -
каже *изичар $нгелина +ахаловска. - Иза тога се
крије практична корист, храна се очиш)ава
буквално у трену. -о је велико чудо које се дешава
буквално сваки дан.
"воја истраживања снаге крсног знака $нгелина
+алаховска је спроводила скоро ./ година.
Начињена је велика серија експеримената, који су
више пута проверени, пре него што су резултати
објав0ени. $ они су *еноменални, откривена су
јединствена бактериолошка својства, која вода
поседује после осве)ења молитвом и крсним знаком.
!ткривена је нова, раније непозната особина 1ожије
2ечи да преображава структуру воде, значајно
пове)авају)и њену оптичку густину у краткој или
ултравиолетној спектралној области.
"ама могу)ност тих истраживања је, за
$нгелину +алаховску и њене колеге (етербуржане,
постала чудо - она нису била *инансирана, нити су
представ0ала предмет истраживања НИИ. $ли
научници су најве)и део посла урадили бесплатно,
само ради тога да би 0удима пружили могу)ност да
осете и увиде исцелите0ску 1ожију силу.
Научници су проверили дејство молитве 3!че
наш4 и крсног знака на патогене бактерије. 2ади
истраживања су узети узорци воде из разних басена
- бунара, река, језера. "ви узорци су садржали
златну ста*илококу и још једну увек присутну врсту
бактерија. $ли, показало се да се после прочитане
молитве 3!че наш4 и осењивања узорка крсним
знаком, та количина штетних бактерија смањивала
за 5, ./, .// и чак више од ./// пута6
(рема услову експеримента, ради иск0учења
утицаја могу)ег сму)ивања, молитву су читали и
верују)и и неверују)и 0уди. И поред свега, број
патогених бактерија у разним срединама %са разним
врстама бактерија' смањивао се у поре7ењу са
контролним вредностима.
&оч0ив је тако7е и благотворни утицај молитве
и крсног знака на човека. 8од свих испитаника се
стабилизовао притисак, и побо0шани су резултати
анализе крви. 9адив0ују)а је чињеница да су се
показате0и мењали тачно у потребном правцу за
исце0ење, притисак хипотоника се пове)авао, а
хипертоника смањивао.
(риме)ено је тако7е да, уколико се човек
осењивао крсним знаком непаж0иво, немарно
спојивши три прста, или не дотичу)и неопходне
тачке на телу %средину чела, централни део изнад
желдуца %солар плексус', као и удуб0ења на десном
и левом рамену', онда је позитивни резултат дејства
био много нижи или га уопште није било.
Научници су измерили оптичку густину воде
после њеног осењивања крсним знаком и осве)ења.
(оказало се да се оптичка густина воде, у поре7ењу
са њеном нормалном вреднош)у, после осве)ења
пове)ава, објашњава $нгелина +алаховска. -о
значи да вода као да 3разликује4 смисао
изговорених молитви над њом, 3памти4 тај утицај и
чува га одре7ено време, што се види по пове)аној
оптичкој густини. !на као да се 3напаја4 светлош)у.
:удско око наравно, не може да улови те
исцелите0ске промене структуре воде, али
спектрогра* даје објективну оцену те појаве.
8рсни знак мења оптичку густину воде
практично тренутно. !птичка густина воде, која је
осве)ена осењивањем крсним знаком од стране
обичног верника, пове)ава се скоро ..; пут6 $ када
то исто уради свештеник - скоро <.; пута6 -о јест,
зак0учује се да вода 3разликује4 степен осве)ења од
стране мирјанина или свештеника, чији су прсти
десне руке склоп0ени ради благослова тако да
изображавају прва слова =ристовог Имена.
Интересантан је и резултат осве)ења воде од
стране крштеног, али неверују)ег човека, који не
носи крсти) на грудима. (оказало се да вода
3разликује4 чак и степен вере - њена оптичка
густина се изменила само за ./>6 9аиста 3по вери
вашој - нека вам буде46
(ошто се 0удски организам састоји од нешто
више од две тре)ине воде, то значи да је 1ог, при
стварању, у нас уградио такав систем *изичких
канала, који регулише све биохемијске процесе у
организму, и који јасно 3препознаје4 Име Исуса
=риста6
+оже се ре)и да је крсни знак генератор
светлости. !птичка густина воде се није променила
%пове)ала' ни при каквим другим положајима
прстију руке %длана, или при непаж0ивом спајању
прстију, или брзим махањем руке без
страхопоштовања'.
Превод са руског Др Радмила Максимови

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->