Intocmirea Raportului de evaluare Partea I - Sfera misiunii de evaluare

Pentru partea I a raportului, Standardul IVS 101, “Sfera misiunii de evaluare” specifica sectiunile acesteia, in vederea uniformizarii raportarii catre clientii evaluarilor. Totodata, evaluatorul se va conforma si celor mentionate in IVS 103, “Raportarea evaluarii”. Pentru a face o evaluare compatibila cu standardele de evaluare, este obligatoriu, de asemenea, ca evaluatorii să respecte Codul de etica.

Intocmirea Raportului de evaluare Partea 1- Specificarea misiunii de evaluare) Datele de identificare ale societatii Numele firmei: ……….. Sediul firmei (adresa, telefon, fax): Bucuresti,str.………… Cod fiscal : R………… Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului : J../…../… Forma juridica de constituire : ……. Tipul activitati potrivit obiectului de activitate : • Activitate principala : Cod CAEN ….. : Fabricarea articole ……….. a. Scurt istoric Societatea a fost infiintata in …. avand ca obiect de activitate …. (descrierea, pe scurt, a activitatii) b. Modul de constituire al capitalului

Capitalul social este privat/de stat, in valoare de …de lei impartit in … de actiuni ; actionariatul fiind compus din - persoana fizica/juridica, conform actului constitutiv al societatii. Numele actionarului/asociatului Ponderea detinuta din capitalul social

Beneficiarul evaluarii:

……………………………….

Evaluator: ….........................Adresa:……………………. Verificat: persoana - Expert Evaluator, Legitimatie nr. ….. Membru UNEAR,

Scopul Evaluarii: vederea (scopul).

Stabilirea valorii de piata a societatii ..., in

Definirea tipului de valoare si conformitatea cu standardele de evaluare:  Valoare de piaţă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. (cf. Standardelor de evaluare 2011).  Evaluarea este realizata in conformitate cu Standardele internationale de evaluare in vigoare, IVS 101, IVS 102, IVS 103, din care, tinand seama de scopul evaluarii, se adauga IVS 200 Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi

Data Evaluarii

Data Raportului Rezultatul evaluarii Prin stabilirea valorii de piata a societatii … valoarea estimata este de … RON. Ipoteze si conditii limitative Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare. Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare urmatoarele ipoteze si conditii limitative: • Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin, neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii • Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte. • Se presupune de catre evaluator ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia. • Evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultata ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatea in cauza decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta. • Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial in documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul scris al evaluatorului si respectiv al clientului acestuia, cu precizarea expresa a formei si a contextului in care ar urma sa apara. • Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare. • Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relatii publice, stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea evaluatorului • Ipoteze speciale: la stabilirea valorii juste a titlurilor financiare a fost considerat costul de achizitie al acestora, in absenta unor alte informatii furnizate de client pentru aplicarea altor metode de evaluare.

Declaratia de conformitate • Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de urmatorul colectiv : o ….. o ….. o ….. • Evaluatorul declara ca se situeaza pe pozitia de evaluator neutru, in acest sens declarand ca nu are nici un interes prezent sau viitor asupra proprietatii evaluate • Prin prezenta lucrare certificam ca toate datele si informatiile prezentate in raport sunt corecte si adevarate si au fost verificate in limita posibilitatilor evaluatorului • Opiniile, analizele si concluziile prezentate in cadrul lucrarii sunt personale, limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative specifice, nefiind influentate de vreun factor generat de obligatii materiale sau morale • Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu Codul Deontologic al profesiei de evaluator si cu Standardele Internationale de Evaluare Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al evaluatorului Autentificari, stampila(e) semnaturi ale tuturor membrilor echipei de evaluare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful