ERA / SUBERĂ Precambrian

PaleozoicInferior

PaleozoicSuperior

Se formează munţii: Antiatlas din Africa de Nord, m-ţii Scopriei din Africa de Sud; m-ţii Marii Cumpene de Ape din Australia; Masivul Central Francez; m-ţii Harz din Germania; m-ţii Altai, Saian din Asia Centrală etc. Se destramă supercontinentul PANGEA (Pangaea) şi apar continentele LAURASIA şi GONDWANA Mezozoic Triasic 245 – 205 Paleokimerică Se formează sistemul alpinomil. (Kimerică carpato himaliayan, care cuprinde Jurasic 205 – 135 veche)Neokimerică munţii: Pirinei, Alpi, Dinarici, (kimerică Carpaţi, Balcani, Pontici, Caucaz, mil. nouă)AlpinăFaza Hindukush, Karakorum, Cretacic 135 – 65 tectonică savică. Himalaya.În America de Sud se mil formează munţii Anzi, iar în America de Nord, munţii Stâncoşi, Coastei, Cascadelor, Sierra Nevada.În nord-estul Asiei s-au format munţii: Cerski, Verhoiansk şi Kolâma.În Africa se formează munţii Atlas (Saharian şi Înalt) şi m-ţii Kenya şi Kilimanjaro. NeozoicPaleogen Paleocen 65 – 53 mil.Fazele Continuă procesul de înălţare a tectonice:stirică şi munţilor din orogeneza alpină. Eoce 53 – 34 mil. moldavică. Încep să prindă contur unele Oligocen 34 – 23,5 regiuni de podiş şi dealuri. mil. NeozoicNeogen Miocen 23,5 – 5,3 mil. Pliocen 5,3 – 2 mil Cuaternar Pleistocen 2 mil. – Se formează câmpiile şi are loc o 10.mii puternică modelare exercitată de acţiunea gheţarilor (glaciaţiunea Cuaternară).

PERIOADA Anii Arhaic 3,9 mild. -2,5 mild Proterozoic 2,5 mild. – 570 mil. Cambrian 570 – 505 mil. Ordovician 505 – 435 mil. Silurian 435 – 410 mil. Devonian 410 – 360 mil. Carbonifer 360 – 295 mil. Permian 295 – 245 mil.

OROGENEZA -

Unităţi de relief A existat supercontinentul Rodinia.

Baikaliană Caledonică S-au format munţii Scandinaviei; munţii Apalaşi din S.U.A.; munţii Grapieni din Scoţia

Hercinică

EVOLUTIA RELIEFULUI TERREI .