SISTEM TULISAN MELAYU

A. Asal Usul Tulisan Melayu Shellabear menulis artikel tentang perkembangan ejaan Arab Melayu (Jawi) pada tahun 1901, ia menyebut dan mengulas beberapa pengkaji Barat yang telah menyelidiki bahasa Melayu termasuk ejaan dan tulisannya, antara lain: van Ronkel, van Elbinck, Robinson, Gerth v. Wijk, Erdnly, van der Waal, Cohen Stuart, de Hollander, van der Tuuk, Pijnappel, Klinkert dan Wilkinson. Shellabear telah menyuarakan rasa kagumnya terhadap hakikat adanya keseragaman dalam tulisan dan ejaan Arab Melayu yang terkandung dalam manuskrip-manuskrip sebelum kurun abad ke tujuh belas Masehi yang ditulis di seluruh pelosok Kepulauan Melayu. Shellabear memberi alasan keseragaman tersebut disebabkan karena kemahiran tulis menulis pada masa itu hanya dikuasai oleh beberapa orang juru tulis yang tentu sekali telah terlatih dalam hal kaidah penulisan sehingga dapat terjaga keseragamannya. Kenyataan ini diperkuat oleh fakta bahwa teks-teks pada masa itu kebanyakanya terdiri dari dokumen-dokumen resmi agama dan kerajaan, yang tentu sekali hanya ditulis oleh kelompok terpelajar saja. Lebih lanjut Shellabear menyatakan kekagumanya, bahwa orang Melayu menerima system tulisan dan bacaan Arab Melayu ini secara langsung dari orang Arab, dan orang Arablah yang mula-mula menggunakan sistem tulisan Arab untuk menulis bahasa Melayu yang seterusnya dikenal dengan nama Aksara/Tulisan Arab Melayu atau Jawi. Pada tahun 1812 (sekitar 100 tahun sebelum kajian Shellabear), Marsden telah memperkatakan keberadaan aksara Arab Melayu dalam

1

2 . Begitu juga jika dikatan bahwa Jawi merupakan perkataan Arab dari kelas kata ajektif terbitan dari kata (nama) Jawa. Skrip Arab yang diadaptasi oleh bahasa Melayu untuk pengejaannya seperti yang berkembang selama ini. dengan maksud (tulisan) yang berkait dengan suku/orang/pulau Jawa. Hal ini tidak logis. Pegon = dalam istilah Jawa). juga dikenal dengan istilah Jawi (Jawo menurut istilah Atjeh . Tidak diketahui siapa orang yang memperkenalkan istilah Jawi. Kata Jawi dalam bahasa Melayu (Malaysia) merupakan nama sejenis tetumbuhan.O. Sedangkan tokoh Melayu pertama yang benar-benar menganalisis system ejaan Arab Melayu dari segi prinsip dan segala permasalahannya adalah Zainal Abidin bin Ahmad (Za‟ba) dengan karyanya Jawi Spelling dan buku Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi. Kesemua istilah ini tidak ada hubungan dan kaitannya dengan penamaan Aksara Jawi.bukunya A Grammar of the Malayan Language. diteruskan oleh Muhammad Ibrahim (anak Abdullah Munsyi). yaitu Pokok Jawi-jawi atau Jejawi dan pada penamaan jenis beras yaitu Beras Jawi (beras yang berbeda dengan beras pulut). karena Aksara Jawi sudah wujud dan digunakan di wilayah Sumatra dan Semenanjung Malaya jauh sebelum orang/pulau Jawa memeluk agama Islam (883 H/1468 M). Winstedt (1913) juga mengulas tentang system ejaan Arab Melayu dalam bukunya Malay Grammar. selain disebut dengan nama Arab Melayu. Kata Jawi juga dikebal dalam bahasa Minang/Kampar untuk menyebut kerbau. Sedangkan di kalangan orang Melayu. Raja Ali Haji diakui sebagai tokoh yang mula-mula sekali memperkatakan system ejaan Arab Melayu seperti yang tercatat dalam bukunya Bustan al-Katibin. Tokoh lainnya adalah Raja Haji Muhammad Tahir bin Al-Marhum Mursyid Riau dalam bukunya Rencana Melayu. R.

istilah Jawi maksudnya adalah Melayu. Marsden menyebutkan keterangan yang dibuat oleh Raffles. Marsden dan G. seperti dalam ungkapan: anak Jawi bermakna anak kacukan (bapak Keling dengan ibu Melayu). perkataan Jawi bagi orang Melayu bermakna kacukan (mixed or crossed). Erndly mengutip pendapat Marco Polo yang mengatakan bahwa perkataan Jawa/Jawi merupakan nama lain pulau Sumatra pada zaman dulu (ketika penduduk pulau ini telah memeluk agama Islam). Melayu dan Turki). Fakta ini menunjukkan satu kemungkinan yang kuat bahwa istilah Jawi berasal dari orang Arab untuk merujuk skrip ejaan yang digunakan oleh orang Sumatra (penduduk al-Jawwah) yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Malek Bennabi membagi zona bangsa/budaya ummat Islam di dunia ini terdiri dari lima zona (Arab. menegaskan kemungkinan perkataan Jawi berasal dari perkataan Arab al-Jawwah untuk menamakan pulau Sumatra (seperti nama lainnya menurut versi Arab adalah: Yaqut dalam Mu‟jan al-Buldan. Termasuk pula dalam bahasa tulis maka maknanya: “salin ke dalam bahasa Melayu”. misalnya dalam ungkapan: “jawikannya” bermakna: “terjemahkan ke dalam bahasa Melayu”. Dengan demikian timbul istilah Jawi peranakan (peranakan Melayu). Abu alFida‟ dalam Taqwim al-Buldan dan Rihlat Ibn Batutah) yang pernah digunakan dalam catatan (bertulisan Arab) sebelum pertengahan abad ke 14 M. Persia.Omar Awang. Hal ini diperkuat oleh data seperti yang tercatat dalam kitab Seribu Masalah sebagaimana penggalan kutipan berikut ini: “…yang daripada bahasa Parsi… dipindahkan kepada bahasa Jawi (pen: tulisan Melayu – maksudnya tulisan Arab Melayu) … yang menyurat ini … Muhammad Mizan ibn Haji Khatib Taha… bangsanya al-Jawi (Melayu) Palembani negerinya…”. W. Merujuk pendapat Wilkinson.H. Mesir. maka 3 .

Tulisan ini merupakan sistem tulisan yang paling awal digunakan di kawasan Kepulauan Melayu. Palava dan Jawi. Penulisan bahasa Melayu telah mengalami beberapa perubahan dan menggunakan beberapa jenis huruf yang saling berganti. Tulisan ini mula bertapak di Pulau Jawa dan digunakan untuk menulis dalam bahasa Sanskrit. hanya tulisan Rencong saja yang dikenal pasti sebagai tulisan Melayu yang asli. Antara keempat-empat tulisan tersebut. Tulisan Pallava Tulisan Pallava ialah suatu sistem tulisan abjad suku kata (abugida) yang berasal daripada tulisan Brahmi dari Selatan India. Sistem Tulisan Melayu Sistem tulisan ialah set huruf yang digunakan untuk menulis. 4 .dalam hubungannya dengan peristilahan Jawi.Tulisan yang mula dipakai adalah tulisan Pallava yang berasal dari India. Tulisan Pallava ini kemudian mengalami perubahan. istilah Jawi dengan makna Melayu adalah sebagai lawan (kata) bagi istilah Arab/Parsi. Orang-orang Melayu pernah menggunakan sekurang-kurangnya 4 jenis tulisan iaitu Rumi. tetapi sayang. Berarti: Bangsa Jawi bermakna lawan kata dari bangsa Arab/Mesir/Persia/Turki. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud tulisan Arab Melayu atau Jawi adalah bahasa Melayu yang ditulis dengan menggunakan skrip (huruf dan tulisan) Arab. begitu juga bahasa dan tulisan Jawi merupakan lawan dari bahasa dan tulisan Arab/Mesir/Persia/Turki. Tulisan ini juga dikenali sebagai Vatteluttu atau "tulisan bulat". Kawi. Kawi dan Palava telah lama pupus. B. 1. tulisan Rencong.

Bukti penggunaan tulisan Pallava terdapat pada yupa (tiang batu persembahan)/prasasti di daerah Muara Kaman. Tulisan Pallava juga merupakan sistem tulisan paling awal digunakan untuk menulis dalam Bahasa Melayu Kuno. Tujuh yupa tersebut kini berada di Muzium Nasional Jakarta menceritakan tentang pencapaian Raja Mulawarwan. Tulisan Palava awal 2. Tulisan ini kemudiannya dibawa masuk ke kawasan-kawasan lain di sekitar Asia Tenggara dan bercambah menjadi sistem-sistem tulisan baru. pertemuan antara Sungai Mahakam dan Kedang Kepala. Yupa tersebut berasal dari tahun 400 merupakan tinggalan pemerintahan Hindu. Yupa tersebut dijumpai oleh pekerja topografi Belanda dalam tahun 1879 dalam huruf Pallava berbahasa Sanskrit. Tulisan kawi digunakan untuk menulis dalam bahasa kawi yang dituturkan oleh orang Jawa ketika itu. yang mana banyak menerima pengaruh daripada Sanskrit. Tulisan Kawi Tulisan kawi (juga dinamakan "tulisan Jawa Kuno") ialah sistem tulisan terawal di Kepulauan Melayu. sekitar 125 km atau dua jam menaiki bot laju ke hulu Tenggarong. Tulisan kawi asalnya adalah dari huruf Vangki 5 . Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini dijangka terhad di kalangan golongan istana sahaja disebabkan tiada kemudahan asas untuk mengajar orang kebanyakan membaca dan menulis. Tulisan Palava akhir 2.Ketika itu bahasa Sanskrit menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu pengetahuan. ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. cucu Kudungga. Tulisan Pallava dibahagikan kepada dua iaitu : 1. Ia telah wujud dalam kurun ke-8 M.

Kemunculannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi di gunakan hanya selepas kedatangan Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi. Dengan menggunakan huruf-huruf kawi. Perlis. Tulisan terawal yang digunakan di Nusantara adalah tulisan Pallava Grantha yang berasal dari India selatan. Pallava dan Rencong. Kerajaan Johor. Tulisan Jawi Tulisan Jawi (‫ )ﺗﻮﻟﻴﺴﻦ ﺟاﻭﻱ‬adalah satu seni penulisan yang telah wujud berabad-abad lamanya di Nusantara. orang-orang Melayu kuno menulisnya di atas kulit-kulit kayu. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Kelantan. Huruf Kawi ini lenyap pada tahun 1400 M. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. Kerajaan Islam Melayu Patani dan juga Aceh pada abad ke-17. 6 . dan Terengganu. Filipina dan Indonesia. daun-daun lontar. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan Melaka. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor. Kedah.(Wenggi) iaitu huruf orang-orang Pallava yang berasal dari Coromandel. 3. kepingan-kepingan logam dan pada batu-batu (batu bersurat). India.

Belanda dan Inggeris. Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi. (th) J h. (dh) 7 . Selain itu. contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di-Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis.Pada zaman dahulu. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. (ḥ) C Kh D z. adat istiadat dan perdagangan. Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi.[1] Bentuk huruf Nama Tunggal Awal kata Tengah kata Padanan Rumi Akhir kata alif ba ta sa jim ha ca kha dal zal ‫ﺍ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﺒ‬ ‫ـﺘ‬ ‫ـﺜ‬ ‫ـﺠ‬ ‫ـﺤ‬ ‫ـﭽ‬ ‫ـﺨ‬ ‫ا‬ ‫ـﺐ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺚ‬ ‫ـﺞ‬ ‫ـﺢ‬ ‫ـﭻ‬ ‫ـﺦ‬ ‫ـﺪ‬ ‫ـﺬ‬ A B T s. tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat.

‬‬ ‫)„(‬ ‫‪ghain‬‬ ‫‪nga‬‬ ‫‪fa‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪qaf‬‬ ‫‪kaf‬‬ ‫‪ga‬‬ ‫‪lam‬‬ ‫ﻍ‬ ‫ڠ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﭪ‬ ‫ﻕ‬ ‫ک‬ ‫ݢـ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻏ‬ ‫ڠـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﭬ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻛ‬ ‫ـݢــ‬ ‫ﻟ‬ ‫ـﻐـ‬ ‫ـڠـ‬ ‫ـﻔ‬ ‫ـﭭ‬ ‫ـﻘ‬ ‫ـﻜ‬ ‫ــݢ‬ ‫ـﻠ‬ ‫ـﻎ‬ ‫ـڠ‬ ‫ـﻒ‬ ‫ـﭫ‬ ‫ـﻖ‬ ‫ـک‬ ‫ݢ‬ ‫ـﻞ‬ ‫‪gh‬‬ ‫‪ng‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪p‬‬ ‫)‪k. q.‬‬ ‫‪ain‬‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻋ‬ ‫ـﻌـ‬ ‫ـﻊ‬ ‫‪u. akhir: k.‫‪ra‬‬ ‫‪zai‬‬ ‫‪sin‬‬ ‫‪syin‬‬ ‫‪sad‬‬ ‫‪dad‬‬ ‫‪ta‬‬ ‫‪za‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻇ‬ ‫ـﺴ‬ ‫ـﺸ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـﻀ‬ ‫ـﻄ‬ ‫ـﻈ‬ ‫ـﺮ‬ ‫ـﺰ‬ ‫ـﺲ‬ ‫ـﺶ‬ ‫ـﺺ‬ ‫ـﺾ‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻆ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪sy‬‬ ‫)‪s. (ṣ‬‬ ‫)‪d. i. (ṭ‬‬ ‫)‪z. (q‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪8‬‬ . (ẓ‬‬ ‫‪awal: a. (ḍ‬‬ ‫)‪t.

4. Huruf ‫ۏ‬diperkenalkan pada tahun 1983 untuk mewakili huruf v. o v h y. e ‫ﻭ‬ ‫ۏ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻫ‬ ‫ـﻬ‬ ‫ﻪ‬ ya ‫ﻱ‬ ‫ﻳ‬ ‫ـﻴـ‬ ‫ﻲ‬ taling e pepet ye ‫ﻯ‬ ‫ـﻰ‬ hujung ny awal: nya ‫ڽ‬ ‫پـ‬ ‫ـپـ‬ ‫ـڽ‬ hamzah ‫ء‬ ‫ء‬ gugur. h. 2. Namun. u. 3. i. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi. tiada fon dewasa ini yang mempunyai 9 diperkenalkan pada tahun 1983. Huruf ‫ء‬imbuhan. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab. (ṯ) Catatan: 1. iaitu hamzah yang berada 3/4 dari garis asas ‫کﺒڠﺴاءﻥ‬.mim nun wau va ha ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ـﻤ‬ ‫ـﻨ‬ ‫ـﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ـﻮ‬ ‫ـۏ‬ m n w. akhir: k. (‟) ta marbutah ‫ﺓ‬ ‫ـﺔ‬ t. Ia digunakan pada perkataan berimbuhan seperti .

huruf latin dipanggil abjad rumi kerana ianya digunakan oleh empayar Rom pada ketika itu. a. Asal-usul Adalah dipercayai bahawa orang Latin menerima guna abjad Cumae‎ . Kebanyakan pengguna menggunakan kaedah superskrip untuk mengubah kedudukan ‫ء‬ 4. terhasilnya abjad Etruscan dan orang-orang Latin memakai 21 dari 26 huruf Etruscan asal:  Abjad Latin Lama K L M N O P Q R S T V X A B C D E F Z H I 10 . sebutan dalam rumi telah diambil alih daripada bahasa Arab ke Latin. iaitu suatu bentuk abjad Yunani. Tulisan Rumi Abjad Rumi. juga dipanggil abjad Latin. sebuah jajahan Yunani di Itali Selatan. disebut seperti konsonan latin. merupakan sistem tulisan abjad yang paling meluas digunakan di dunia hari ini. Ia digunakan. untuk hampir semua bahasa Eropah (kecuali beberapa negara Eropah Timur).kemampuan untuk memaparkan huruf ‫ ء‬pada kedudukan yang betul. Rumi berasal dari perkataan dalam bahasa Arab. Rumiyah (‫ )ﺭﻭﻣﻴﺔ‬yang bermaksud empayar Rom. Amerika. Abjad Yunani Kuno pula berasal dari abjad Phoenicia. Dari abjad Cumae itulah. dibawah pengaruh empayar Belanda dan British semasa penjajahan dan pencerobohan yang dilakukan oleh mereka. Setiap konsonan dalam Rumi. Pada kurun ke-17. pada abad ke-7 SM dari Cumae. Afrika sub-Sahara dan Kepulauan Pasifik. iaitu dari A hingga Z. dengan sedikit pengubahsuaian. Abjad Rumi asas mengandungi 26 huruf[1].

Setelah Rom menakluki Yunani pada abad pertama SM. kalau digunakan pun mudah digantikan dengan C. huruf G mewakili hentian bersuara /ɡ/. huruf Rumi ada 23 hruuf:  Huruf A Nama Sebutan (IPA) ā Abjad Rumi Klasik B Bē ː /beː/ / C cē D dē E ē F ef G gē H hā keː/ deː/ eː/ /ef/ /geː/ /haː/ Huruf I K L M N O P Q Qū Nama Ī Kā el \em en \ō pē 11 . untuk menulis kata pinjaman dari bahasa Yunani. Huruf K pula amat jarang digunakan. yang digunakan untuk bunyi /ɡ/ dan /k/. Lamakelamaan. Cubaan Maharaja Claudius memperkenalkan tiga huruf tambahan tidak berkekalan. sementara huruf C mewakili hentian tak bersuara /k/.Huruf C ialah bentuk barat bagi huruf Yunani gamma. huruf Z yang tidak perlu dalam penulisan bahasa Latin. Sejak itu. ketika zaman bahasa Latin klasik. iaitu huruf C yang diubah suai dengan sebatang lagi garis. bahasa Latin menerima pakai huruf-huruf Yunani Y dan Z di akhir susun atur abjad. sekitar abad ke-3 SM. digantikan di tempatnya dengan huruf baru G. mungkin kerana dipengaruhi bahasa Etruscan yang tiada konsonan hentian bersuara. Justeru.

dan juga maharaja untuk bertitah. juga dikenali sebagai kursif huruf besar. tetapi ditukar ke i Graeca (I Yunani) kerana penutur bahasa Latin sukar membezakan bunyi /y/ yang asing bagi mereka dari bunyi /i/. Kebanyakan nama konsonan hentian terdiri daripada bunyi konsonan masingmasing disusuli vokal /eː/ (kecuali K dan Q yang memerlukan vokal lain untu dibezakan dari huruf C). Sungguhpun begitu. dari abad pertama SM hingga abad ke-3 Masihi. orang Rom secara amnya tidak menggunakan nama-nama yang sama dengan huruf-huruf Yunani. dijadikan bentuk penulisan seharian yang digunakan oleh saudagar untuk mencatat akaun perniagaan. Tulisan kursif Rumi Lama. murid-murid sekolah untuk mempelajari abjad. Huruf Z pula diberi nama Yunaninya iaitu zeta. Huruf Y mula-mulanya disebut hy /hyː/ seperti bahasa Yunani yang ketika itu masih belum memakai nama upsilon.Sebutan (IPA) /iː/ /kaː/ /el/ \/em/ /en/ /oː/ /peː/ /kʷuː/ Huruf Nama R er S Es / T tē V ū X ex Y ī Graeca Z Zēta Sebutan (IPA) e /es/ r / /teː/ /uː/ /eks/ /iː ˈgraika/ /ˈzeːta/ Nama-nama Latin beberapa huruf masih menjadi pertikaian. Dari tulisan inilah 12 .

juga dikenali sebagai kursif huruf kecil. Mula-mulanya. Tulisan kursif Rumi Baru. serta pelbagai tulisan huruf kecil yang berkembang dari kursif Rumi Baru. sementara huruf-huruf J dan V menjadi huruf konsonan. dari bentuk huruf klasik terbitnya tulisan uncial yang berkembang dari kursif Rumi Lama. walaupun selepas terciptanya mesin cetak.terbentuknya tulisan Uncial yang digunakan oleh pendeta Latin dan Yunani dari abad ke-3 hingga ke-8 Masihi. Sebelum ini. Dari tulisan inilah berevolusinya tulisan zaman perrtengahan yang dikenali sebagai tulisan Merovingia dan tulisan Carolingia.  Perkembangan zaman pertengahan Pada Zaman Pertengahan barulah huruf W (asalnya huruf kembar V dan V) ditambah pada abjad Rumi untuk mewakili bunyibunyi dalam bahasa-bahasa Jermanik yang tiada dalam bahasa Latin pertengahan. digunakan dari abad ke-3 hingga ke-7 Masihi. Berikutan perpecahan dalam kekuasaan politik. berubahnya juga gaya penulisan sepanjang Zaman Pertengahan. terutamanya tulisan Carolingian yang paling 13 . dan selepas zaman Renaissance pula barulah ditetapkan bahawa huruf-huruf I dan U menjadi huruf vokal. menggunakan bentuk-bentuk huruf yang serupa dengan huruf kecil moden. huruf J dan U sekadar bentuk lainan bagi huruf I dan V.

dari Semenanjung Itali ke tanah-tanah berhampiran Laut Mediterranean. Sepanjang zaman terjadinya perubahan dalam penggunaan huruf besar.berpengaruh kerana memperkenalkan bentuk huruf kecil antara lain yang dijadikan piawaian penulisan hingga ke hari ini. contohnya: "All the Sisters of the old Town had seen the Birds". serta beberapa 14 . Bahasa-bahasa moden yang menggunakan abjad rumi secara amnya menggunakan huruf besar untuk memulakan perenggan dan ayat serta kata nama khas. Wilayahwialayah timur Empayar Rom. Levant. tetapi lain pula di wilayah-wilayah barat yang menerima bahasa Latin dengan meluas. lain bahasa lain juga penggunaan huruf besarnya. sementara bahasa Inggeris Moden pada abad ke-18 memulakan semua kata nama dengan huruf besar. bahasa-bahasa Baltik. masih menggunakan bahasa Yunani sebagai lingua franca. bahasa Inggeris Kuno jarang sekali menulis huruf besar walaupun kata nama khas. Dari bahasa Latin berevolusinya bahasa-bahasa Romawi yang kita kenali hari ini. dan Mesir. lama-kelamaan abjad Rumi diterima oleh bangsabangsa Eropah Barat yang bertutur dalam bahasa-bahasa Celt (menggantikan abjad Ogham) atau bahasa-bahasa Jermanik (menggantikan abjad Runik). yang masih menggunakan dan menyesuaikan abjad Rumi sepanjang zaman. Kesan peluasan agama Kristian Barat sepanjang Zaman Pertengahan. meluasnya juga penggunaan abjad Rumi beserta bahasa Latin. seperti bahasa Jerman masa kini. Contohnya. merangkumi Yunani.  Penyebaran abjad Rumi Dengan perluasan Empayar Rom. Asia Minor.

bahasa-bahasa Finno-Ugrik. 15 . kerana para penuturnya memeluk agama Katolik Rom. Para penutur bahasa-bahasa Slavik Timur pula menerima abjad Cyril bersama pemelukan Gereja Ortodoks Timur. Abjad Rumi juga digunakan untuk menulis bahasabahasa Slavik Barat dan beberapa bahasa-bahasa Slavik Selatan. terutamanya bahasa Hungary. Finland dan Estonia.

wikipedia.DAFTAR PUSTAKA http://anawinta.my/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahasa_melayu.com/2009/04/01/arab-melayu-pemunculan-tulisansistem-dan-istilah-jawi http://www.wordpress. htm http://www.com.org/ 16 .tutor.