PERAKUAN TUGAS

Adalah saya pelajar PPG yang bernama MOHD AZHAR BIN SAMION , bernombor kad pengenalan 810312015813, merupakan pelajar kelas SAINS 2 di IPG PEREMPUAN MELAYU MELAKA, mengaku telah menyiapkan kerja kursus yang dipertanggungjawabkan kepada saya dengan mengikut syarat dan peforma yang di tetapkan. Kerja kursus yang telah saya sediakan ini mengandungi bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Pensyarah dan Ketua Jabatan Sains. Antara bahagian-bahagian tersebut ialah; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Biodata Perakuan tugas Borang kolaborasi Jadual Penentu Tugas Laporan Amali PCK Soalan dan jawapan tutorial Nota ringkas Refleksi

10.Bibliografi 11. Bahan rujukan Sekiranya ada teguran yang diberikan oleh pihak Jabatan Sains IPG Perempuan Melayu Melaka saya akan menurut dengan hati yang ikhlas. Saya yang menurut perintah, …………………………………………. MOHD AZHARBIN SAMION KELAS SAINS 2 IPG PEREMPUAN MELAYU MELAKA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful