CECCAR filiala Brăila

Lector: Dr.ec. Vasilica Vîlcu

Intrebări şi studii de caz pentru experţi contabili,

I U N I E 2011 Disciplina: FISCALITATE
- Pregătire examen de acces1. Grupati veniturile de mai jos in impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adaugata; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe dividende de la societatile comerciale; f) impozit pe venit;

Raspuns:
Impozite directe: a, e, f, Impozite indirecte: b, c,d 2. Se cunosc urmatoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2006 si 2007: - milioane lei Indicator 1. Venituri curente, din care : a) Venituri fiscale b) Contributii de asigurari c) Venituri nefiscale 2. Venituri din capital 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 2006 42.761.5 40.486.6 271.0 2.003.9 56.1 5.0 2007 55.496.3 52.185.9 352.0 2.958.4 74.3 4,9

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007. Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) : - milioane lei Indicator 2006 2007 PIB 344.535.5 404.708.8 Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008 Pe baza datelor de mai sus, determinaţi rata fiscalităţii în fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:
Rata fiscalităţii este un raport între veniturile fiscale şi PIB Rf 2006 = 40.486.6/344.535.5*100= 11.75% Rf 2007 = 52.185.9/404.708.8*100= 12.89% 3. Enumeraţi şi explicaţi care sunt principiile fiscalităţii în viziunea legiuitorului român.

Raspuns:
C.F. art.3- Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; 1

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficienţa impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 4. Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.

Raspuns: Dupa acest criteriu, impozitele de clasifica, astfel:
1.IMPOZITE DIRECTE 2. IMPOZITE INDIRECTE.  Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Impozitele directe sunt ale celor ce realizează venitul.  Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. Impozitele indirecte: TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru. În cazul acestor impozite indirecte, plătitorul este cel care le colectează de la consumator. 5. De cate feluri sunt impozitele directe?

Raspuns: În cazul lor distingem:
◄ Impozitele reale, care se caracterizeaza prin faptul ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (spre exemplu: teren, cladire, fabrica, magazin etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. ◄ Impozitele personale, unde se tine cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pentru care se mai numesc si impozite subiective. Exemple de impozitele directe : impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende 6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?

Raspuns:
Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu: terenuri, cladiri, fabrici, magazine etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil ( în speta ceea ce deţine persoana: suprafată, nr. Utilaje...). 7. Ce semnifica impozitele personale?

Raspuns:
Impozitele personale tin cont de situatia personala a subiectului impozabil (contribuabilului), motiv pentru care se mai numesc si impozite subiective. 8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.

Raspuns:
1. Impozite pe venit 2. Impozite pe avere 3. Impozite pe consum sau cheltuieli ( TVA, accize) 2

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?

Raspuns:
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege, fiind o sursa de venit in scopul satisfacerii nevoilor publice. 10. Ion Ionescu este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2010, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati.

Raspuns:
Solicitarea lui Ion Ionescu nu este intemeiata, fiind lipsita de un temei de drept . In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. Nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta este caracteristica prin care impozitul se deosebeste de taxa. 11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2011 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.

Raspuns:
Subiectul impozitului este persoana juridica obligata prin lege la plata impozitului, SC X SRL. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata A.A. 12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns: Principiul certitudinii impunerii, care vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor, sumelor de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor; 13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.

Raspuns:
Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre platitorul de venit. Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: venituri din salarii, venituri din dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatie, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoana fizica din asociere cu o persoana juridica. 14. Se dau urmatoarele cote progresive simple : Transa de venit (lei) 1 Pana la 1500 lei 1501-2500 lei 2501-4000 lei Peste 4000 lei Cota (%) 2 10% 15% 25% 30% cotele progresive compuse 3 10% 150+15% pentru ceea ce depaseste 1500 300+25% pentru ceea ce depaseste 2500 675+30% pentru ceea ce depaseste 4000

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus, construiti tabelul cotelor progresive compuse.

Raspuns:
vezi col 3 din tabelul anterior

3

300 u.m.000 lei.m. O societate comerciala supusa impozitului pe profit realizeaza în primul semestru al anului 2011 venituri totale în suma de 50.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1. 300+ 25%*1. 19.m. 300 u.m.m. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y. II.m.=4. din care 40. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte.m.m.500 u.m.000= 300+250=550 u. Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.500 u.000 *10%= 100 u. si unul de 3.m. 18.500 u.500 u.) Pana la 1.501-2.000 lei Cota (%) 3% 6.. in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.500 u.000 u.m. unul de 1. Raspuns: Venitul global =1.+3. Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta? Raspuns: .m.m.500 u.501-2. pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit (lei) Pana la 200.500 u.500 u. Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I.000 lei. determinati cat este cuantumul impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II 2011.000 u. Peste 4. Raspuns: I.m.000 u. care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.000 lei Peste 200.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u. utilizata cu precadere pentru impunerea veniturilor obţinute de catre persoanele fizice şi uneori şi in cazul impozitelor pe avere. 2.500 u..m.m.000 u. Suma totala a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile.501-4. 2.m. din care 28.000 u. Peste 4.m.m. 16. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile.500 u.000 u.m. 1.000 u. + 30% pentru ceea ce depaseste 4. Stiind ca agentul economic a constituit si platit la sfarsitul primului trimestru al anului 2011 impozit pe profit în suma de 4.000 lei Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea. care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.000 u. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.) Pana la 1. 675 u. : 675+(30%*500)=675+150=825 u. Cota (%) 10% 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1. 17. unul de 1.500 u.m. Raspuns: Impunerea în cote progresive compuse (pe tranşe).m.m. 4 .m.500 u.m.501-4. si unul de 3.m.cota unica de impozit .Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza. 1.m.m. Cota (%) 10% 150 u.m.000 lei.m. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. 675 u.15. 1.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200.m. Impozit pe venitul global de 4.000 u.

11 din N.pentru activitatea barului de noapte se aplica 5% pe venit = 2.1 lei/euro..profit=3..F. – venituri din donatii si sponsorizãri = 15.000 x 16% = 1.deductibile: 35. V.000 lei.. Ven..NIMP.din activ. V.activ.000-3. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli: – cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat.totale .000 x 5.500 lei 10.I -2.000 lei impozit pe profit = ? Regula aplicabila conform cadrului legal invocat: 16%.000 venituri ec.ec.impozabile: 10.000 lei.000 EUR anual. – venituri din activitati comerciale = 10.C.500=1. 5% x 40.000 lei.000+30.F.000 lei.neimpozabile: 5.000+480=2. – cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor. – cheltuieli de protocol.000 lei ch... art 18 alin (1).000 ven.000/10. (3) pct.000 x 16% = 480 lei ..000 lei 2000>1920. 5. V.din activ. din care bar de noapte: 28.IMP.F.Raspuns: C.000 lei.F.000 lei.. cursul de schimb fiind de 4.1 = 61. Sem.000 – 7.profit: 12.neimp = 50.000 – 28.480 leiTr.000 chelt.C.920 => impozit profit datorat din activitatea barului de noapte: 2.M.000 => imp. din care: bar de noapte: 40..000 lei Ch. – cheltuieli de reclama si publicitate efectuate în scopul popularizarii firmei. – cheltuieli reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori.000 EUR x 4.500 lei => ven..7.ec.M.NIMP. Raspuns: Regula: sunt scutite de la plata impozitului pe profit veniturile din activitati economice in limita a 15.II).:7. O organizatie non-profit realizeaza urmatoarele venituri în anul 2011: – venituri din cotizatiile membrilor = 5.ven.I – 2011: ven.000 > 1.000 lei Venituri din activ.activ. ec. – cheltuieli cu provizioane.000 x10%=5. Scutite = 5.000 lei.000 lei Tr. Determinati impozitul pe profit datorat de aceasta organizatie non-profit pentru activitatile desfasurate pe parcursul anului 2011.impozabile (cheie): 7. – cheltuieli cu marfurile vandute..000 => imp.000 = 2.000 lei.000 lei Cheltuieli . ea realizeazã urmatoarele cheltuieli: – cheltuieli aferente activitatii non-profit = 48.500x16%=240 lei 21. scutite: 10% din ven. Impozit profit total: 2. Art 15 alin..non-profit: 48.ec.8 din N.000 = 12.. are impozit pe profit platit in plus de 1.din activ.000 lei Ven.000+15. – venituri din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana = 30.(2).000 = 3.500 => imp.000 lei Ch.000 = 3. 5 . 20. inferioara a 15. – cheltuieli aferente activitatii comerciale = 7.000... dar nu mai mult de 10% din veniturile neimpozabile.NIMP.I +Tr.920 lei.nescutite .480 lei Trim.. – cheltuieli cu impozitul pe profit.neimp.000 lei. alin.ec. = 5.af.ec. I s-a constituit si platit impozit pe profit: 4. impozit pe profit aferent celorlalte activitati economice.520 lei ( 4. V..ec.ven. X Profit impozabil: 5. dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din activitatea barului de noapte Profit impozabil bar de noapte: 40. – cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.af.000 lei Nu are de plata.totale:50. -5. Corespunzãtor acestor venituri.af..000 lei impozit datorat Profit impozabil aferent celorlalte act: 10. – cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane.profit: 1.:10.000 venituri din activ.C.000 lei Ven.000=50. pct...

ch. – cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 10.000. – cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei.000 CHELTUIELI 30. pt.ch. C. deductibile fiscal: 24.800=24. – cheltuieli salariale: 2. – venituri din dividende primite de la o societate comerciala romana = 1. – cheltuieli de protocol: 1.916 x 16% = 4.000–46.cu deductibilitate limitata. În acest caz →516 lei.F. (2): .fiscal ( 1.1. prot.000 lei.cu marfurile vandute b) chelt.000.ch.ch.cu achizitionarea ambalajelor . impozabile: 71.800 – 1. din punct de vedere al impozitului pe profit.provizioane . C.aferente veniturilor neimpozabile 22.000 +516+3.: 46. art.21 alin. Raspuns: a) chelt.000-46.000 1.000 800 46.000 – 484 ) Profit impozabil: 71.ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane . 21 alin.ch.ch. b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã.F.ch.000 Impozit profit = ? Profit contabil brut = 71. (3): .800 lei Diferenta: 70. Raspuns: Suma (lei) VENITURI 50.000 lei.000 lei Total chelt.000= 45.nedeductibile.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori c) chelt.ch.200 X 2% = 484 lei. fara chelt.000 lei.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei . O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2011: – venituri din vanzarea marfurilor: 50.cu impozitul pe profit .deductibile.F. – cheltuieli cu marfurile vandute: 30. – venituri din prestari servicii: 20.000 20.000 lei. neded. din care 200 lei peste limita legala.000 lei.200 lei →chelt.ch. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala. aceste cheltuieli în categoriile: a) cheltuieli deductibile.45.000 3. – cheltuieli cu tichetele de masa: 800 lei.800 Suma (lei) 71.000+200 = 26.800.000 2.000 = 70.000 lei.(4): .200 lei Total ven. art.Clasificati. 21 alin. c) cheltuieli nedeductibile.1.000 1. art. formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat .protocol .307 lei 6 . chelt.000 lei.prot. C.800 = 24.

4. imprumutat sfarsit perioada . Raspuns: Ven.000 lei la sfarsitul trim.profit: 600 lei Separat: ch.I 2011 venituri totale impozabile în valoare de 10. La sfarsitul anului 2011 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net in valoare de 200.200 lei.profit datorat: 10. Raspuns: a).term. venituri totale impozabile în valoare de 40. Informatii in scopul cunoasterii : Ven. din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit.250+600+250=10.70. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% .000 lei CA: 38. Fizica : 30.imprum. Separat de aceste cheltuieli.23.000 x 50% = 100. 000 lei brut b).000 lei. Determinati valoarea impozitului pe profit de plata aferent trimestrului I 2011. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400. pct.per.000 lei brut √ persoana juridica 70%.propriu sfarsit perioada Raspuns: Nu se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor cu dobanda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral ( C.: 300.sponsorizare: 250 lei Profit impozabil = 40.23. art. I =1. Impozit pe dividende pentru pers.formula de calculCap.582 lei In trim.62 din N.totale: 30. O societate comerciala realizeaza în trim.000 lei la sfarsitul anului.000 => Profit brut = 10. societatea înregistreaza cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la banci în suma de 1.200 lei Cap.totale impozabile: 40.696 lei 3 ‰ din CA: 38.an: 125.profit datorat: 1. I s-a achitat suma de 600 lei=> imp.000.000 lei si cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei Val.800 lei 7 .) Ch.profit datorat pe sem. d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.600x16%=1. determinati : a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut.000 lei.C.F.000 lei.000 lei.F.: 150.000*16%=4.Valoarea totala a dividendului brut repartizat din profitul net = 200. Valoarea capitalului propriu este de 125. 8.ded. 25.000 lei grad de indatorare = cap.200 = 9200 lei Ven. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului. pe primele sase luni ale anului 2011.000-30.000 x 3‰=114 = sponsorizare permisa legal 20% din imp. în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. imprumutat inceput an + cap.imp.000+1.000 lei sf.000 lei Ch. c) valoarea dividendului net pe beneficiari.propriu: inc.propriu inceput an + Cap.I. din care ch. stiind ca impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost platit la termenul legal.per.200=800 lei => imp profit =800 lei x 16%=128 lei 24.000 lei la începutul anului si de 300.000 lei la începutul anului si de 150.000 lei Din care: √ persoana fizica 30%30.lung: inc. Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plateasca pentru scadenta de 25 iulie 2011.000 lei Separat:ch.696-114=1.000-9.600 => imp. Separat de aceste cheltuieli. Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social.000 lei. b) impozitul pe dividende.impozabile: 10.000 lei.582-600=982 lei. din care cifra de afaceri reprezinta 38.000 lei sf.M. Ded = 8.dobanzi: 1. si cheltuieli totale în valoare de 30.696 x 20% = 339 lei Imp.000 lei Ch.impozabile: 10. de plata la 25 iulie 2011: 1.an: 400.

pe divid.Imp. la data de 31 decembrie 2011. urmatorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale si impozabile 10. rezerva legala care se va constitui integral este in suma de 200 lei pt. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat.22 alin (1) lit.800 lei=> impozit pe profit=9.(4).000 lei Venituri totale si impozabile 70. 67.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.Data pana la care trebuie platit imp.18 alin (1). rezerva legala care se poate constitui integral = 200 lei pt. la data de 31 decembrie 2011.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6.000 x 16%=640 lei 5% din veniturile realizate: 10.000 => impozit profit = 4.F. Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare. pct 100² din N. = 30. C.000 x 20%=200 lei Prin urmare.CF art. La data de 31 decembrie 2011.000-200 = 9. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala. Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social.000 .6. profit 16% si 5% din venituri.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate.: 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. cluburilor de noapte.CF art. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.F.a). 27.000 lei maxim 5% din profitul contabil =10.000 x 5%=500 lei . dividendului net pe beneficiari: P. dividende pentru pers.200 lei P. prin OUG nr.a).000 = 10.C.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60. respectiv: 1.800 x 16% = 1. 109 / 2009). urmatorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale si impozabile 10.36 alin.000-4.J = 70. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale. d).) c).000 x 20%=200 lei Prin urmare. cluburilor de noapte. Raspuns: Profit contabil = 70.000-60.800= 25. CF art.000 lei . impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator (potrivit modif.000 = 10. Sa se calculeze impozitul pe profit anual. anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. art.Val.000 = 4.568 lei 28.000-60.M. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. anul respectiv.F. In cazul in care acestea nu se platesc pana la sf. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. discotecilor. discotecilor.22 alin (1) lit. Juridica – nu se aplica pentru ca la data plati detine mai mult de 10 % din capitalul social de o perioada mai mare de 2 ani ( C. Profit impozabil = 10. 26. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului anului 2011. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1. Profit impozabil=10. anul respectiv.000 x 5% = 500 lei =>Impozitul pe profit datorat = 640 lei 29. Raspuns: Profit contabil= 70. Art.000 lei 8 . Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social.000 lei Venituri totale si impozabile 70.000 lei maxim 5% din profitul contabil =10. respectiv: 1.F. Raspuns: Impozit pe profit datorat =(suma maxima rezultata dintre imp.000 x 5%= 500 lei . La data de 31 decembrie 2011.

500 lei => impozit profit = 2..tot.= 10.a)......-ch..500 x 16% = 560 lei Imp..000 lei Total chelt………………………………………………………… 7.100 x 16% = 336 lei 31..000 x 5% = 500 lei Impozitul pe profit datorat = 500 lei 30.. ded.000 lei • chelt.000 lei.000+ 200+340= 3..000 lei din care: • chetuieli de protocol……………………………………………12.540 X 2%=71 lei..000 lei Chelt.000 lei Total cheltuieli. 7.. neded.cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise.neded... =200-71=129 lei Profit impozabil = 10..000-7.Cheltuieli totale si deductibile fiscal Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului anului 2011.7..000 .. 3..fiscal Chelt prot.18 alin (1). cheltuieli totale 10.. Raspuns: Profit impozabil = ven.000+129+31+340= 3....000 + 100 = 2..protocol =129 x 24% = 31 lei Baza calcul protocol ded: 10.. La data de 30 iunie 2011.000-7.100 lei => impozit pe profit = 2. Tr..000 lei. La data de 31 martie 2011. II : 560-340=220 lei GRESIT 33..ch.....asupra venit 5%. I = 3..... din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei..500 = 2...totale……………………………………………………………..prot.. (3) lit..financiari : Venituri totale 14.... La 30 iunie.-ven.cu impozitul pe profit 9 ..500 x 16%=400 lei 5% asupra veniturilor realizate: 10... CF art.540 lei Ch...tot.cu impozitul pe profit trim..540 => prot.chelt. Raspuns: TVA neded. 7..500 lei Impozit pe profit datorat sem.. chelt..700.de prot...000 lei.ch.deductibile = 3.500 lei Raspuns: Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata din calculul imp.000 – 10. din care impozitul pe profit aferent trim.. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico .. stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA..impozabile…………………………………………… 10. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Ven.II.000 lei din care: . Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.000 lei din care: . fiscal = 14.000+200+ 340 =3... Profit impozabil = 10.540 lei x 2% = 71 lei ( CF art 21 alin.....neimp.. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari : Total venituri impozabile 10.. pe profit cu 16% si imp.ded. profit. din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2..600. 200 lei . 32.. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 24% a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Total ven..000-7.+ch.de protocol.totale impozabile………………………………………………....I………………………… 340 lei Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie.000 – 2.cheltuieli de protocol 200 lei .. Raspuns: Baza de calcul pt. aferenta ch.

impozabile…………………………………………… 700. O societate comerciala a obtinut cumulat.000= 122.000 + 12.000 lei Dif.a).000 = 100.= 700. societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.II……………………………….000 = 9. precum si care va fi diferenta de plata pentru acel an. Raspuns: La data de 25 ianuarie. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 24% prezinta urmatoarea situatie financiara: Total ven.000 x 2% = 2.000 – 600.de protocol = 122.000 + 12.000 x 16% = 120.000-100.10.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA 2.04.000 lei.cu dobanzile aferente unui imprumut de la o banca romaneasca autorizata de BNR 0 40.000 + 10.000+ 2.de protocol ded.III…………………………….lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.40.294+ 10.000 lei Limita maxima de deductibilitate a chelt.000 lei • Impozit pe profit trim.000 = 123..prot.440= 9560 lei TVA af.profit cumulat =123.000 .de protocol ded.817 lei Imp.000 Venituri din dobanzi 0 22..440 lei . conform calculelor finalizate in luna aprilie a anului urmator.000 lei • chelt.000 90.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie.III..000 lei • chelt.294 lei Profit impozabil = 700.000= 122. (3) lit.IV. II: 19.000 lei.prot. Raspuns: Baza de calcul a chelt.CF art 21 alin. 34. anul fiscal = 750.854 x 16%= 19.000 lei Din care: • chetuieli de protocol……………………………………… 12. La data de 31 martie 2011 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000 Capital imprumutat 110. de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2011.000 lei • chelt.600.000 120.000 lei Limita maxima de deductibilitate a chelt.ch. Impozit pe profit datorat pt.560 x 24% = 2.000 – 600.. aferent trim.I……………………………….000=20.=12.000-2.profit aferent trim.neded.000 x 2% = 2.de protocol = 122.36.000 lei Impozit achitat in cursul anului = 36.neded=9.000 lei Sa se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie..000 Chelt.560+2.cu impozitul pe profit aferent trim.000 + 10.000 + 40. 36.854 lei Imp. urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data de 25 aprilie a anului urmator.817 lei GRESIT 35.000 10 . In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel: • Impozit pe profit trim.440 lei Ch. a anului urmator = 120. Raspuns: Baza de calcul a chelt.12.II.I……………………………………………… 10.000 + 12. un profit impozabil de 750.I…………………………………………………….…………… 600.aferent trim.000 lei Total chelt………………………………………….817-10.000 + 12. La 30 iunie.000+9.= 700.000 lei Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie. din care impozitul pe profit aferent trim.000 lei • Impozit pe profit trim.de achitat pana la data de 25. respectiv 12.000 lei.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA 2.

000 lei. La data de 31 martie 2011.000 lei. Raspuns: Intrucat sunt dobanzi platite catre o bancă aut. dob.000 este nedeductibila. in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv. Valoarea contabila de intrare 2. durata normala de utilizare 40 ani. volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50. b) grad de indatorare > 3 => chelt. Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2011. dob.5 si alin.000 Chelt. Valoarea contabila de intrare 56.000 Venituri din dobanzi 0 22. dar mai mare ca 3.000 150.01. 40. Asadar.000 => chelt. respectiv 01.lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.000 Celelalte venituri impozabile 0 220.000 lei 37.cu dobanda sunt deductibile la nivelul BNR: 50.000 sunt nedeductibile si se reporteaza pt. BNR=50. amortizarea aferenta anului 2011 = 28.000 Celelalte venituri impozabile 0 170. 0 70.000 Venituri din dobanzi 0 30.12. urmatorii ani 39. motivat de faptul ca sunt sub nivelul dobanzii de referinta a BNR= 60. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000 Capital imprumutat 110.2011.000.000 lei x 50% = 28. 11 . de la un act. de BNR sunt deductibile integral şi nu se mai calculează gradul de indatorare ( art. La data de 1 martie 2011.Celelalte venituri impozabile 0 150. Rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.000 lei.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000 lei 20. durata normala de utilizare 5 ani. Raspuns: Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.000 lei.cu dobanzile aferente unui imprumut de la un actionar persoana fizica al soc.23 alin. fara a mai fi luata in calcul in perioada urmatoare. 0 60.000 Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2011.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2011. pe data de 15 decembrie 2010. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .act=70.000. un utilaj. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR. amortizarea se calculeaza astfel: 56. La data de 31 martie 2011.lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Chelt.6 Chelt.000 lei 38.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2011. In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata. care este marimea amortizarii fiscale in anul 2011? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.2011-31.000 lei. dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv.unui imp. Raspuns: a) grad de indatorare < 3. Raspuns: CF art. cu dobanzile sunt integral deductibile. O societate achizitioneaza. o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii.23 alin (4) din CF) => chelt.01. In primul an de functionare.com.000 120.cu dobanda de 70.cu dobanzile af.2011.

Raspuns: Participare asociat PJR=25. 20. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational. Amorizare anuala = 2. respectiv lipsa neimputabila si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.500*33. Sa se det.000. 1. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate. Autofactura se emite numai in scopuri de TVA ( 635=4427) 43. 44..77 lei 42.500 lei DNF = 3 ani Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33. In cursul anului 2011.. calculata incepand cu 01.Raspuns: In cazul constructiilor se utilizeaza numai metoda liniara.000/30.000 lei Chelt.400=122. pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat: Chelt. 41.retinut de societatea comerciala. Locatarul. Aceasta cheltuiala trebuie inregistrata si este deductibila la locator.care trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe divid.2011.cu amortizarea bunului luat in leasing………….33%=40.33 lei Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40. Se inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.900-29.….000 lei Chelt.000 lei este nedeductibila fiscal. 100.000 lei Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000.77 lei => amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2011 este de 3.833. un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie 2011.cu serviciile bancare…………………………………… 500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate.4.402.privind marfurile…………………………………….402.400 lei. inregistreaza si deduce numai chiria ( rata de leasing).04.000 lei/40 ani=50. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50. Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2011.000/30. Raspuns: Val.33/12= 3.cu amort. iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara. de achizitie = 151.cu salariile…………………………………………….33% Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122. Durata normala de utilizare este de 3 ani.500 lei.833.000 lei x 9/12=37.000 lei Capital social subscris si varsat…………………………………… 30.900 lei.128. dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2010. Sunt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza TVA in suma de 240 lei prin autofacturare ( art.bunului luat in leasing” este incorect inregistrata. Raspuns: “Chelt.d din CF). la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………… 300.000. deci suma de 1.000 lei Asociat B/PF romana…………………………………… 5.000 lei. lei Chelt.000 =83. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie? Raspuns: Cheltuiala cu mat. suma divid. in calitate de utilizator de leasing. Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze. Un contribuabil achizitioneaza.33% Participare asociat PFR=5.000 lei pe an.67% 12 . in cazul leasingului operational. in data de 3 octombrie 2011. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 151.000=16.000 lei Din care: Asociat A/PJ romana…………………………………… 25. precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil. auxiliare scoase din gestiune. din care TVA 29.

Raspuns: CF art. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….……25. asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane. Raspuns: “ CF art. “ 47. asociaţiile. fundaţiile. precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.002 lei Dividend net de incasat=50. cat si din strainatate. dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2010. 14. regiile autonome.5%=75. d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.brut A=200.brut B=200.5% A: B: Divid. c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica.000 lei Divid. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri.000 x 16%=12.000x83. asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa.datorat=75. atat din Romania.000/40.010 lei Impozit pe divid.000 lei Dividend net de incasat=125.33%=249. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.5% Participare asociat B= 15. societăţile comerciale. 200.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane. organizaţiile.990 lei PFR: Divid.67%=50.000x62. 13 .002=42. societăţile naţionale.datorat=125.008 lei 45. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.000 lei Impozit pe divid.datorat=nu se datoreaza. precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.990 lei Impozit pe divid. 14.000 lei Capital social subscris si varsat……………………………………….000 x 16%=20.PJR: Divid.000-12. Raspuns: Participare asociat A= 25.000 lei Impozit pe divid.010-8.000 =62. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit. indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate.000 lei Din care: Asociat A/PF romana…………………………………. In cursul anului 2011. “ CF art. organizaţiile cooperatiste.010 x 16%=8. Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit.brut A=300.000 =37.brut B=300. societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică. in conditiile legii Dividend net de incasat=249.40.000x16.a) NMCF pct. inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin. 13 lit.000-20. asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent.1: Fac parte din categoria PERSOANELOR JURIDICE române care datoreaza impozit pe profit: companiile naţionale.000= 63.000 lei Sa se det. indiferent de subordonare.000x37. .……15.000/40. care trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe divid.000 lei 46. retinut de societatea comerciala.datorat=50.000 lei Dividend net de incasat =75.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania.5%=125.000=105. instituţiile financiare şi instituţiile de credit. .000 lei Asociat B/PF romana…………………………………. suma divid.

000 EUR x 4.000 lei . – donatii în bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei Ven. Organizatiile non-profit.2=63.: . neimpozabile pana la limita a 15. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. pentru veniturile realizate din activitati economice.000 lei.Chelt. daca se cunosc urmatoarele date despre venituri si cheltuieli: – venituri din serbari. 50.ec):7000(total ven.venituri neimpozabile=6. pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.10% din ven. organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15. – venituri din cotizatii 3. neimpozabile: 61.Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.= 61.ec.af. – venituri obtinute din reclama si publicitate 25. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.000 lei.3 Organizatiile nonprofit.100 lei .000 lei .15 lit.din act.000 euro.aferente ven. din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în suma de 2. Raspuns: Impozit pe profit = PROFITUL IMPOZABIL ( total venituri-total chelt -venituri neimpozabile+ chelt.000 lei . Raspuns: Venituri neimpozabile: .2 lei.15.100=900 lei .000 EUR.ven. 49.000 lei Total ven. 51. organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit .impozabile = 900*2.ven. tombole 24.din reclama. publ.000 lei .neimp.din cotizatii: 3. 15 alin. conferinte. dar nu mai mult de 10% din ven.000 lei .: 25.h) . La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.ven. Care sunt aceste conditii? Raspuns: CF art. intr-un an fiscal.din serbari: 24.venituri impozabile = 7. dintr-un an fiscal. activ.000 x 10%= 6. – venituri din activitati economice 7.ven.48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? Raspuns: Conform CF art. in anumite conditii.000 lei.ec)=257 lei Profit impozabil=ven-ch=900-257= 643 lei Impozit pe profit = 643x16%= 103 lei 14 .000(total chelt.000-6.000 lei. 7. nedeductibile fiscal) x16% CF art 19 : Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri.000 lei.donatii: 9.100 lei . neimp. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 4.000 lei.000 lei. – cheltuielile totale aferente anului 2011 sunt în suma de 5. Sa se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2011.

b) in cazul echipamentelor tehnologice. 24 alin 7 ). (8) In cazul metodei de amortizare degresiva. fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.2.1.5 . amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix.5 . contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara.0 . livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. ce conditii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoana juridica româna. de asemenea. c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil. de la o filiala a sa situata intr-un stat membru. 24. Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil. b) pentru urmatorii ani de utilizare. 2. la data intrarii in patrimoniul contribuabilului. . 56.(1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. alin. societate-mama. plateste impozit pe profit. 8) si 9) (7) In cazul metodei de amortizare liniara.CF art. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. Cum se calculeaza amortizarea fiscala prin fiecare din cele trei metode de amortizare (lineara. amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. detine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru.52. c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. 55. 2. amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil. 201 . daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 1. Ce conditii cumulative trebuie sa îndeplineascã imobilizarea corporala pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? Raspuns:. indiferent de nivelul lor. 53. degresiva si accelerata)? Raspuns: CF art. Raspuns: 15 . degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe. (9) In cazul metodei de amortizare accelerata. 3. uneltelor si instalatiilor. b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.2. neimpozabile si: a) dividendele primite de o persoana juridica romana. respectiv al masinilor. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix. Raspuns: CF art. 24 alin.2) (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia. se aplica metoda de amortizare liniara. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. 54. 6) (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor. pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani. amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: . Începând cu anul 2011. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani. societate-mama de la o filiala a sa situata într-un stat membru al Uniunii Europene sa fie neimpozabile? Raspuns: CF art. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. degresiva sau accelerata. Prezentati regulile generale pe baza carora se poate stabili regimul de amortizare (linear. .

Aceasta categorie de provizioane sunt deductibile din punct de vedere fiscal.000 lei dintr-un bar de noapte.(3 ) lit b) Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. potrivit prevederilor Legii nr.. 61. in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare. a participarii la congrese internationale. 62. produselor sau serviciilor. Raspuns: 16 . Totusi. 334/2002. mentionate in norme. Sa se determine impozitul pe profit datorat. precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol. In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9. contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat. Cum se determina gradul de îndatorare în vederea stabilirii daca sunt deductibile sau nu cheltuielile cu dobânzile ? Raspuns: Gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. precum si cei care acorda burse private. Care este. cu salariile personalului angajat . 21 alin. 58. 32/1994 privind sponsorizarea. în valoare de 1. din punct de vedere al impozitului pe profit. 23. 57. institutiile financiare nebancare. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Un agent economic obtine în anul 2011 un profit impozabil. in baza unui contract scris. achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor în România si/sau în strainatate? Raspuns: CF art. de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii.CF art 22 alin.000 lei. 30/00 din cifra de afaceri. in limita a de 2. si ale Legii bibliotecilor nr. p) Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. cu modificarile ulterioare. a burselor de specializare.cheltuielile cu amortizarea fiscala . regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? Raspuns: CF art 21 alin (4) lit. republicata. (1) lit. in limita minima precizata mai jos: 1. in scopul constructiei de localuri. 2.cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. alin (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor? Raspuns: Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor. potrivit legii. b) . al dotarilor. trebuie retinut faptul ca acestea nu intra sub incidenta gradului de indatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit. 59. si cele care sunt garantate de stat. astfel: b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. Asadar. cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine. 20% din impozitul pe profit datorat.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. schimburilor de specialisti. numai in conformitate cu prezentul articol . cu modificarile si completarile ulterioare.cheltuielile. Ce dobânzi si diferente de curs valutar nu intra sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? Raspuns: CF art. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente . 60. finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii. potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.2 11.336 11. după caz. – durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani.400 x 20% = 4.293. 26 .881. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora.920 x 20% = 3. Se cere să se menţioneze pentru anul 2011 termenele la care se face plata. . Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit? Raspuns: CF art.400 17.76 0 64.04 = 2.28 = 2. 71 Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoare la inc.76 4.76 9.175. potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. 34 17 .867. la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.293.Impozit pe profit = 1.000 x 20% = 7. se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi.400 17. .000 22. precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date? Raspuns: CF art. Prin excepţie.000 lei. 24 alin.293.000 28. Sa se calculeze amortizarea anuala a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresiva prevazut la art.000 x 16%=160 lei Impozit asupra veniturilor= 9. pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009.293. reglementat de prezentul titlu. la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 65.În cazul persoanelor juridice străine.000 x 5% = 450 lei Impozit pe profit datorat : max ( 16%. Contribuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit pe profit.000 x 20% = 5. 5% asupra veniturilor) = 450 lei 63.76 2.336 11.584 14.52 = 2.600 22.293.76 = 2.000 22.468.293.336 x 20% = 2. anului 35.8 = 2. se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.8 / 5 Valoare ramasa de amortizat 28. Raspuns: exemplul este redat si in NMCF pct. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora. – cota anuala de amortizare lineara: 100/10 = 10%. stabilită prin declaraţia de impozit pe profit.920 14.8 Amortizare 35.480 17.76 6. respectiv 7 ani.Pierderea anuală. (8) din Codul fiscal.468.468. de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.587. ca regulă şi pe categorii de contribuabili. stabilită prin declaraţia de impozit pe profit.000 28. după caz.Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite. . – cota anuala de amortizare degresiva: 10% x 2 = 20%. Se cunosc urmatoarele date: – valoarea de intrare: 35. pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.920 14.

(2) si (4). impozitul datorat de persoana fizică se calculează. Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor.36 alin. In cazul in care acestia definitiveaza calculul IP pana la 25 febr.Contribuabilii: societăţi comerciale bancare. pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual. Cum se determină impozitul pe dividende datorat de un acţionar persoană juridică. . cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.. cu excepţia celor nominalizati anterior au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial. se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor. şi sucursalele din România ale băncilor. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe profit? Raspuns: CF art.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale? Raspuns: CF art. după caz. 69.Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual. iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil. în acest caz. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. persoane juridice străine. până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. înainte de determinarea impozitului pe profit. până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu. 67. persoane juridice române.Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice . 18 . au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică. Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2011? Raspuns: Cota unica -16% 68. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile. potrivit legilor de organizare şi funcţionare. 13 Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit: a) persoanele juridice române. . d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă. platesc si depun declaratia anuala pana la acel termen. până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.Ceilalti contribuabili. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual (impozitul anual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (25 aprilie a anului urmator) . rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează. se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.(1) lit. 66.22 alin. e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. Prin excepţie. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.a) Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil. . actualizate cu indicele de inflaţie (scadenţa este data de 25 inclusiv a primei luni a trimestrului următor). f) persoanele juridice cu sediul social în România. dacă plata dividendelor se face în anul fiscal 2011? Raspuns: CF art. până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

) lit. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20. Asadar.2 lei.cu bursa privata care poate fi scazuta din imp.2 lei.000 lei 19 .000 lei. 70. .000 lei.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student. avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal. profit. o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal. ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate..000 lei si cheltuieli totale de 175. precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat. Raspuns: Suma de 16. cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa. profit datorat= 750 lei Profit contabil = 250. Societatea ALFA SRL. Raspuns: Cheltuieli sociale deductibile 2% x 75.( 4 ) lit. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 4.000 lei.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2011.suma de 3.000 lei pe angajat. datorat = 20% x 5. Suma deductibila = 400 euro x 4. Raspuns: CF art.20% din imp. .suma de 10.000 lei=1. achita in anul 2011 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.2 lei. este deductibila fiscal. achita in anul 2011 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16. . pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv. De asemenea. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele: . stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 4. pentru care achita o cotizatie in anul 2011 de 18. altele decat cele prevazute la alin 2 lit. conform mentiunii inscrisa la problema precedenta. 21 alin.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli. suma de 16. in numele unui angajat.000 lei =. la schemele de pensii facultative.> ch. si cheltuieli totale de 175. platitoare de impozit pe profit. cu bursa privata : 3/1000 din CA= 250.000 lei. Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative.j) Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 4. 21 alin. platitoare de impozit pe profit. Inscrierea in Asociatia Internationala de Fiscalitate.000 lei.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor.(3. la data platii dividendelor.000 euro anual. Prevederile acestui articol nu se aplica în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române. reprezentand cifra de afaceri.suma de 75. nu are legatura cu activitatea desfasurata de contribuabil fiind astfel nededeductibila fiscal 72. respectiv 2.000= 75. Determinati impozitul pe profit aferent anului 2011. O societate comerciala a realizat in anul 2011 venituri totale de 250.000-175. g. Chelt. s) Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.800 lei 73.300-1.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2011.500 = 1.Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/ plătit unei persoane juridice române. din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice. dacă beneficiarul dividendelor deţine.000 lei. societate de expertiza contabila. 71. Raspuns: CF art.000 lei.suma de 5. unde se incadreaza si cotizatia obligatorie in cauza. restul fiind cheltuieli deductibile.000 lei= 1.2 lei x 10 salariati = 16.800 lei. este deductibila la calculul IP.500 lei => 3. Societatea ALFA SRL. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. O societate comerciala a realizat in anul 2011 venituri totale de 250. societate de expertiza contabila.000 lei x 3/1000= 750 lei . minimum 10%.

688 – 5.000 lei.000 1. Nu are relevanta faptul ca nu exista un contract de prestari de servicii.000 lei.688 lei Impozit pe profit de plata = 14. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000( I.000 lei.800 ( ned. Raspuns: Decizia luata in urma controlului nu este una corecta deoarece cheltuielile de functionare. 71´6 din titlul ll NMCF 76. SC ALFA SRL. si l-a inregistrat in cheltuielile sale. 71´6 – titlul ll din NMCF. La data de 15 mai 2011.000 5.000 lei. Raspuns: 20 . Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.) = 8.000 ( i.000 lei. societatea caseaza bunul. pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale.680 Cheltuielile sunt deductibile integral deoarece s-a realizat un venit corespunzator prin valorificare. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2011 o suma de 2.000 lei.000 20.000 +1. Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit. 75.P)= 91.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul. obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2. Raspuns: %=212 281 658 4111=% 7583 4427 25.800 x 16%=14.938 lei 74.p.Profit impozabil = 75.000 lei ca fiind suma neta de impozit.integral bursa privata) +5. considerand suma de 10. societatea caseaza bunul. datorat perioada precedenta ) – 750 ( bursa privata ded. Raspuns: Cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform pct. a efectuat in anul 2011 plati de redevenţe catre o persoana juridica nerezidenta. se justifica a fi considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix. desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acesta a fost necesar. neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii.000 lei. La data de 15 mai 2011. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul.680 7. platitoare de impozit pe profit.500 lei . obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.000 8. Chiar si in aceste conditii trebuie retinute dispozitiile referitoare la deductibilitatea acestora mentionate la pct. tichete cresa)+10. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. amortizat in suma de 20.000( ned. se poate spune ca suma de 2. a carui cota este de 10%. amortizat in suma de 20. 77. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor .800 lei Impozit pe profit = 91. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de prestari servicii. intretinere si reparatii aferente autoturismelor.

Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV la 25 ianuarie 2012 stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 25 februarie 2012 inchiderea exercitiului financiar 2011.Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual.b). Pana la aceeasi data au obligatia de a depune declaratia si contribuabilii prevazuti la art.120 lei Din veniturile supuse impozitului pe venit este posibila scăderea valoarii casei de marcat. (1) lit. pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.000 Venituri din provizioane 500 Venituri din dobânzi 50 Venituri din diferenţe de curs valutar 70 Venituri din despăgubiri acordate de soc. . a anului urmator si va depune declaratia cod 100 cu impozit pe profit la niv. platitoare de impozit pe profit.34 alin.tr. b) care platesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal. Idem si in cazul contribuabililor care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice.000 + 7. .000 x 10% = 1. II : 2. 34 si 35 . SC ALFA SRL 78. prin exceptie de la prevederile art.000 Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.000 lei =>impozitul este cu retinere la sursa -daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt.aferent trim. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit pt. 000 lei. În schimb. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situaţie a veniturilor.Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna. declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului. pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. . I 2011. III : 900 lei. Raspuns: Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferenţe de curs valutar = 10. pomicultura si viticultura. (1) lit. I : 2. exercitiul financiar 2011? (101) Raspuns : CF art. 35 alin. data pana la care va depune si declaratia privind impozitul pe profit cod 101. a).-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10. . Raspuns: Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr. 1 lit. (1). respectiv pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.III. desprinsă din balanţa lunii martie 2011: Tip venit Valoare cumulată de la începutul anului (lei) Venituri din vânzarea mărfurilor 10.aferent trim.aferent trim. 21 . pentru pagubele la activele corporale proprii 200 În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat în valoare de 500 lei. urmeaza ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să o realizeze până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior. 500 lei. depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat. a efectuat in anul 2011 urmatoarele plati de impozit pe profit: . Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. contribuabilii prevăzuţi la art 34 alin.000 + 50 + 70 = 17. respectiv 900 lei pana la data de 25 ian.000 Venituri din cedarea activelor fixe 7. SC ALFA SRL. 80. de asig.III.34 alin. 79. urmând ca regularizarea platilor şi plata să se efectueze pana la data de 25 aprilie 2012.Contribuabilii prevazuti la art.

.... condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi la 9 (Cod Fiscal.. lit.. 10.. d................... alin 6.. c).. ....... astfel: Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2012.......... O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează şi pune în funcţiune în cursul lunii februarie 2011 o casă de marcat fiscală în valoare de 1. 112 indice 1 ....... 1.. Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2011........... 112 indice 1.........000 lei.. lit..............000 lei) 83............ 12...500 lei x 3% = 495 lei 84.. c.........000 euro/an....000 lei Venituri din dobânzi .......12.000 Număr salariaţi/10 4 5 Considerand că la 31 decembrie 2011 cursul leu/euro este de 4. deoarece: b..... societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc... b).2 lei/euro......... art...... O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2011 venituri totale impozabile în valoare de 18....... Raspuns: 6..... Raspuns: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 12..500 lei.........................000 lei – 1.............200 lei Determinarea impozitului pe venit: 12.000 lei... 700 lei Să se determine impozitul pe venit............620 = 499 lei 81...2011: Indicator/ Societatea A Societatea B Societatea C Obiectul de activitate/Comerţ cu articole de Jocuri de noroc Prestări servicii coafură îmbrăcăminte Tip capitalul social/Integral Privat Integral privat Integral privat Venituri (lei)/250.. art.Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31...... Balanţa la 31 martie 2011 înregistrează următoarele venituri: Venituri din comercializarea mărfurilor .. având în vedere că niciuna dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie? Raspuns: CF art.. c)......120 – 500) = 3% x 16...000 euro pe an (Cod Fiscal........500 lei = 16. Raspuns: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit :18................................. art........................ O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2011 venituri impozabile in valoare de 200. societatea C a realizat venituri peste 100..000 lei Venituri din producţia de impobilizări corporale şi necorporale .....500 lei Determinarea impozitului pe venit :16............. În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1........ care dintre societăţile de mai sus se pot încadra pentru anul 2012 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor......200 lei x 3% = 366 lei 85.. 82......Impozit pe venit = 3% x (17........000 lei Venituri din dobânzi .. lit..000 lei + 200 lei = 12.... Sa se calculeze impozitul pe venit................... 100 lei Venituri din provizioane......................000 480.... condiţia impusă de lege limitând valoarea veniturilor la 100............000 lei (200.......000 lei x 3% = 6.. domeniu în care nu se pot înfiinţa microîntreprinderi (Cod Fiscal...........000 lei si cheltuieli totale de 150...112 indice 1 si art 112 indice 2.. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2011 următoarele venituri: Venituri din vânzarea produselor finite .. 200 lei Venituri din variaţia stocurilor .... 200 lei 22 ........400 lei. 112 indice 2................... societatea A are 10 salariaţi........000 300..

000 50. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto. c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale. de la societatile de asigurare/reasigurare.6 b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv.000 85. care au fost chelt. d) veniturile din subventii de exploatare. al pieţei de capital. O societate comerciala. g) veniturile realizate din despagubiri. potrivit legii. valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă. 87. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. altele decât statul si autorităţile locale. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2011 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: CF art.000 lei + 100 lei – 1. d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane.112 indice 7: Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă. d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi. Raspuns: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 10.700 lei Determinarea impozitului pe venit: 8. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2011: lei. e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. consultantei si managementului.400 lei = 8.000 35. pt. nedeductibile la calculul profitului impozabil.000 25000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : 23 . 112 indice 5 Cota de impozitare este de 3% 88. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie. Art. pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100. în conformitate cu documentul justificativ.000 45.000 45.000 75. 89.Să se determine impozitul pe venit. valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75000 59. În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat.700 lei x 3% = 261 lei 86. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul microintreprinderilor? Raspuns: CF art. În cazul căror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? Raspuns: CF art. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.000 euro.000 Cheltuieli 50.000 65. din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse .112 indice 1: Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizează venituri. 112 indice 2 alin 6: Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar.000 56. în trimestrul în care au fost puse în funcţiune. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. altele decât cele prevazute la art 112 indice 2 alin. f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si /sau penalitati de intarziere.

3256 .3213=19.01 cumulat = 50.720.000 +56.01 cumulat = 50.martie = 4.009.3213=17.000 85.000 56.000 :4.355.3213=17.2 euro apr: 65.3213=19.000 :4.679. potrivit legii.3056 .86 euro iun: 56.035.97 euro mai: 75.000 25.3213=15.3213=13.2 euro apr: 65.3213 lei/ euro.06 cumulat = 96.86 euro iun: 56.30 cumulat = 31.2915 Considerand valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 de 4. O societate comerciala.000 45.89 feb: 59. Raspuns: ian: 75. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.iunie = 4.3213=17.30 cumulat = 31.3213=12. potrivit dispozitiilor art.mai = 4.000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : .653.19 euro mart: 85.450 lei 91.3213=17.77 cumulat = 65.3167 .iunie = 4.martie = 4.959.3213=13.000:4.ianuarie = 4. 24 .720.000 65.076. 112 indice 2 alin 6 litc) CF.000:4. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto.ianuarie = 4. precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2011.670.3213=12.355.000+ 85.000 Cheltuieli 50.2345 .3256 .000:4. valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75.06 cumulat = 96.mai = 4.2915 .2915 . precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: ian: 75.92 euro Se observa ca societatea nu depaseste suma de 100.februarie = 4.653.670.aprilie = 4.89 cumulat = 83.035.februarie = 4.000:4. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “activitati de consultanta pentru afaceri si management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: NU.89 cumulat = 83.000 + 59.000 45.000:4.000 euro.3167 .041.77 cumulat = 65.000 ( 75. astfel: 415.000:4.3213=15.000:4.000:4.000 +75.355.000)* 3% = 12.679.009.3213 lei/euro.959.aprilie = 4.2345 .89 feb: 59. isi mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.3056 . inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2011: lei.000:4.000 75.000:4.19 euro mart: 85. 90.000 35.2915 Considerand valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 a fost de 4.355.076..97 euro mai: 75.041.92 euro Societatea plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.000 50.000 +65.000 59.

94. I =85.000. Exercitiul financiar al anului 2011 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei Total chelt.) au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.deductibile sem.I : 50.000 *16%= 26.I : 115.000+11.000= 28. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri.000+11. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri. astfel: Total venituri trim. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor in anul 2011 : Luna Venituri din prestari servicii Venituri din consultanta Cheltuieli deductibile ian 15000 5000 8000 feb 35000 10000 12000 martie 50000 11000 27000 lei.000 lei Total chelt. 93.000+25.440 lei. lei Total chelt. Total venituri sem.000 lei Profit impozabil= 61.000= 64. (1) sau alin (5) de la data la care au 25 .92.920 lei de plata. valori cumulate de la inceputul anului Luna ian feb martie aprilie mai iunie Venituri din prestari servicii 15000 35000 50000 77000 107000 115000 Venituri din consultanta 5000 10000 11000 35000 110000 135000 Cheltuieli deductibile 10000 15000 33000 45000 55000 85000 Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: Potrivit legii societatea datoreaza impozit pe profit.85.000=250.000 lei Profit impozabil= 250. O societate comerciala.deductibile sem.000 lei Profit impozabil= 61.26 alin ( 4 ): Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior ( inainte de a fi micro. pierderea inregistrata in anul 2011? Raspuns: NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost microîntreprindere. astfel: Total venituri trim. in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2012.240 lei -5.I : 115.000 lei Total chelt.000 lei Profit impozabil= 140.000. O societate comerciala.000=61.000= 34.800 lei de plata.480 lei =21.deductibile trim I =33.000 lei Impozit pe profit:165.33. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2011 : lei.000 lei Impozit pe profit:28.400 lei -4.000 lei Impozit pe profit:34.000.I : 50. I =76.000 lei.76.000= 165. determinat.000 lei Impozit pe profit:64.480 lei.deductibile trim I =27. Total venituri sem.000.000 *16%= 5.000 *16%= 10. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2011 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.000 *16%= 4. CF art.=61.000.000.000+135.000=140. In 2012 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.27.440 lei =4. valori cumulate de la inceputul anului aprilie mai iunie 77000 107000 115000 15000 39000 20000 55000 25000 76000 Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Raspuns: Societatea datoreaza impozit pe profit. Poate societatea sa-si recupereze.

Raspuns: CF art. in trimestrul in care au fost puse in functiune. 98. – spor de vechime = 15%. cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 10.scutit 42. da h) venituri din cedarea folosintei bunurilor. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora. de baza: 900 lei spor de vechime 15%: 900 x 15%=135 lei– Spor cu caracter permanent? da 26 . de la societatile de asigurare/reasigurare. CF art.000 m. h. da g) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã. potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. – un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei. f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si /sau penalitati de intarziere. nedeductibile la calculul profitului impozabil. pt.5%. 112 indice 7 alin. impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata.(1) CF – se enumereaza 3 categ. pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. da i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã. 97. scutit art 42. la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale. în sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende. c. g) veniturile realizate din despagubiri. urmatoarele venituri. pe baza unui contract de munca cu timp normal. Raspuns: art. Determinati venitul net din salarii. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani. d) veniturile din subventii de exploatare. dupa caz. scutit 42 a f) indemnizatia lunarã a asociatului unic.p. 96. iar luna martie 2011 a avut 23 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).d c) indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2011. Raspuns: sal. valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila. da Raspuns: a.26 alin. 112 indice 7 alin. da d) sumele primite sub formã de sponsorizare. b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie. în luna martie 2011: – salariu de bazã = 900 lei. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.f e) indemnizatia pentru cresterea copilului. f. potrivit legii.(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat. – 20 tichete de masã în valoare de 8. somaj 0. O salariatã a unei societãti comerciale obtine la locul de muncã de bazã. CASS 5.revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol în suprafatã de 5. in conformitate cu documentul justificativ. respectiv 7 ani. i. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor. din urmatoarele : a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse . da j) venituri din jocuri de noroc. care au fost chelt. (1) : Pierderea anuală. da b) veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi. 95. se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.5%. stabilită prin declaraţia de impozit pe profit. g.72 lei/tichet.5%. j.

O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru impunerea în sistem real.614 lei 100.500 lei-210 lei ( deducere personala) Venit impozabil : 1.084 lei Venit aferent 9 luni 1. d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1.desf.290 – 206= 1.=528 x 16%=84 lei Salariu net = 948 (venit net)-84( impozit venit )=864 lei -28 lei( imp. în perioada februarie-iunie 2010. af.000 lei În aceeaşi perioadă. determinati: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã.990 lei Impozit lunar = 206+152=358 lei Impozit total platit in 2010= 9 x 206+ 5 x 152= 2. drepturi salariale incasate : Salariu net 836 lei .2010) 9 luni-– de baza Loc de munca nr. : 950*16%=152 lei/ luna Venit net : 950-152=798 lei Venit aferent 5 luni : 798*5=3.500 (per.500 lei.brut=900+135+(250-150)=1.=> deductibil la nivelul de 150 lei =>nedeductibil . Raspuns: a) venit.084*9= 9. 20 tichete de masã în valoare de : 20x8. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. din drept de proprietate intelectuala b) venit din cedarea folosintei bunurilor 101.. un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei .ian-sep. tichete masa= 174 x 16% )= 836 lei.5%=62 lei Venit net = 1.(1. persoana fizica estimează că va realiza următoarele cheltuieli: 27 .-iun.000. Stiind cã persoana fizicã are în întretinere o persoanã si deducerea personalã lunarã aferentã este de 210. lei .5%=119 lei CASS: 1. c) venituri din salarii.135 lei Neimpozabil: din cadou: 150 Fd.venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care deruleaza incasarile si platile aferente activ.72= 174.135 x 0.5%: 1. Pentru care din veniturile de mai jos.2010) 5 luni 1. 2: venit net lunar: 950 (per. Loc de munca nr. b) valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din valori. 99.feb.72=174. si la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei.4 lei.135 x 10.cadou 8 martie: 250.500-210= 1.: 500 lei . iar la celãlalt loc de muncã.135-187( contributii 6+119+62)=948 lei Venit impozabil = 948-420( deducere )=528 lei Impozit sal. Persoana fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2010.000/2. af.Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950 lei Venit impozabil si imp.1.venituri din sponsorizări: 3. calculata astfel: 450 x [ 1. O persoanã fizicã obtine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 1.290 lei Impozit pe venit : 1.290*16%= 206 lei/ luna Venit net : 1.somaj 0.135 x 5.000)] = 420 lei Sal.tichete masa: 20 x 8. Ea estimează că în anul 2011 va realiza următoarele venituri: .are in intretinere 2 persoane=> deducere.756 lei 2.ec.135 .4 lei . obţinute în anul 2011 de o persoană fizică română cu domiciliul în România.5% = 6 lei CAS: 1. este aceasta obligată să depună declaraţie de impunere: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.1: venit net lunar: 1.

875 =357 lei.625 lei dobanda Ch Neded = 7 * (500 – 375) = 875 lei . Rata dobânzii de referinţă stabilită de BNR este de 15% pe an.500 lei . Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la termenele de plata legale. mecenat.500 – 20. = 12. de la o altă persoană fizică. = 1.cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile => Ch.000+500=70.500 – 52.000 lei .000+18.000 lei . Ded. = 20.000 lei Persoana fizică estimeaza ca la 1 iunie 2011 va contracta un împrumut în sumă de 30. Determinarea venitului brut Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70. retinut si platit la bugetul de stat de catre platitorul de venit la data platii venitului.cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12.000 – 12. Determinarea cheltuielilor deductibile .000 lei .cheltuieli cu salariile: 18. altele decât cheltuielile de sponsorizare.000 lei .000 lei . Total cheltuieli deductibile = 20. chelt procol ded.625+357 =52. Ded. rambursabil integral peste 12 luni.cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1. Ded.. Raspuns: 1.000 Oct.500 lei .cheltuieli de protocol: 1.000+2. acordarea de burse private.000 lei. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit Impozit pe venit estimat = 17.000 * 15% /12 = 375 lei =>persoana fizică îşi va putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei. 2011 Opere monumentale 5.cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20. Determinarea venitului net Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70. Neded.518 lei 4.cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt integral deductibile =>Ch. protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale: Limita = 2% * (70. = 7*375 = 2. 2011 Opere literare 1.cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile.000 * 20% /12 = 500 lei Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30.cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile => Ch.625) = 2% * 17.000 Sept. pt. = 18.982 lei 3.cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral nedeductibile => Ch.cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita ratei dobânzii de referinţă a BNR. O persoană fizică realizează în cursul anului 2011 următoarele venituri din drepturi de autor: Luna Tipul de venit Suma (lei) Iunie 2011 Opere literare 2.: Valoarea dobânzii lunare = 30.50 şi 52: 1.000 – 2. Raspuns: Cod Fiscal art. Numărul de luni de plată a dobânzii = 7 x Ch. la o rată a dobânzii de 20% pe an.500 lei 2. 28 .000+12.000 Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală corespunzatoare anului 2011 şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului.000 lei .982 =17. ştiind că pe parcursul întregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cu timp întreg.803 lei La 15 martie 2011: plata anticipata în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 iunie 2011: plata anticipata în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 septembrie 2011: plata anticipata în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 decembrie 2011: plata anticipata în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700 lei 102. Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut.518 * 16% = 2.000 – 18. Ded.

... Somaj 0.5%: 1...........5% • Cotizaţia sindicală .......... avand incheiat cu acesta contract individual de munca.5% : 1....000x10..10 lei....5% Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii...... • Cote de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă : CAS 10.... • Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ................ literare: VB-20%( chelt..000 lei Plati anticipate: 200+500+100=800 lei 103....5%=55 lei Somaj: 1..Studiu de caz: • Persoană angajată cu contract individual de muncă.350 lei..30 lei.......000x5.... aceste deduceri nu se aplica in cazul dat..5%=105 lei CASS 5......... Somaj 0.. • Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...... La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut pentru impozitul final. Studiu de caz: • Persoană angajată cu contract individual de muncă.. cu timp normal.........5%...............1. forfetare).5%=55 lei Somaj: 1......5%: 1......5% : 1....... • Venitul lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare).........5% ....5%..000x5...........................000 * 10% = 100 lei 2..... • Cote de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă : CAS 10....30 (contributie pensie facultativa)=445 lei Impozit : 445x16%=71 lei Salariu net :835-10-30-71=724 lei 105... Raspuns: CAS 10..... Pct.5%=5 lei Venit net : 1............. Raspuns: art..... CASS 5..000 lei.000+5.000 lei 29 .......000-105-55-5=835 lei Venit impozabil : 835-350-10 (cotizatie).......5% ......350 lei.... forfetare) Op........ • Venitul lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare).. Raspuns: CAS 10.000=8..000-105-55-5=835 lei Venit impozabil : 835-350( deducerea)=485 lei Impozit : 485x16%=78 lei Salariu net : 835-78=757 lei 104........000 * 10% = 500 lei În luna octombrie 2011: Impozit = 1...5%=5 lei Venit net : 1... (contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 400 euro) Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii............ Să se determine impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit. monumentale : VB-25%( chelt...000 lei.În luna iunie 2011: Impozit = 2....... Venit anual impozabil: 2...........000x10..000 lei. motivat de faptul ca persoana fizica a utilizat baza materiala a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectuala...5%=105 lei CASS 5..... 52 CF Baza de impozitare :Venitul brut obţinut : 2...1..............000x0......000x0....000 * 10% = 200 lei În luna septembrie 2011: Impozit = 5.. Determinarea venitului anual impozabil prin Declaratia 200 pe surse de venit : Op......57 NMCF...2.. CASS 5.........000+1.Studiu de caz: • Persoană care desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil • Venitul brut obţinut..... • Deducere personală (are o persoană în întreţinere) .......

Raspuns: Impozit = 10% x 2. alin 3 si alin 7 Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul. din cedarea folosinţei bunurilor.000 = 200 lei.800 lei. 56.000 lei. dupa depunerea declaratiei anuale de venit F. în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat. iar chelt. în luna martie 2011. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit? Raspuns: CF art. Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere: a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000/12=6. care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraţia de impunere (Formularul 200)? Raspuns: CF art.000 lei => 75. plantelor decorative şi ciupercilor. Venit net = 2. b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor. în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală. 111. 110. Raspuns: Norma de venit (anuală) :75. cât şi din afara României 109. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de vedere al deducerii personale care se acordă salariaţiilor? Raspuns: CF art.Impozitul pe venit reţinut de platitorul de venit ca plata anticipata : 10% x 2. cu domiciliul în România? Raspuns : art.000 m2 în zonele montane. drepturi de proprietate intelectuală. atât din România.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2011 au fost de 200.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20. de vanzare-cumparare de valuta la termen si orice alte operatiuni de acest gen. precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole.000 – 200 = 1. ale cărei venituri. Pt. c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica. venituri în valoare de 2. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. urmând sa se regularizeze in anul urmator când va plati diferenta de impozit pâna la 16%. 83 Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale. rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv. profesii libere). 40 CF Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române.250 lei/luna 30 . 39 a) persoanele fizice rezidente.000 lei. O persoană fizică a obţinut. 200. copiii sau alţi membri de familie.000 lei=200 lei. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole. nu depăşesc 250 lei lunar. 107. au fost de 90. d) persoanele fizice nerezidente care obţin alte venituri în România 108. b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România. legumelor şi zarzavaturilor în sere. din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor. impozabile şi neimpozabile. Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică. fiind impusa pe baza normelor de venit. cu domiciliul în România se aplică asupra veniturilor obţinute din orice sursă. 106.000 lei. indiferent de suprafaţă. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române. in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal. din activităţi agricole in sistem real şi din transferul titlurilor de valoare si parti sociale si op.

Raspuns: Art. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75. 114. cheltuielile cu marfurile de 89.000 lei.000 lei.000 lei. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135. în limita unei cote de 2% din baza de calcul redata anterior.000 lei si cheltuieli de sponsorizare de 10. determinandu-si venitul net in sistem real.000 lei 112. fiind impusa pe baza normelor de venit. Corectarea normei pt.000 lei.000 lei. nu conteaza venitul efectiv realizat şi cheltuielile.b. cheltuielile de sponsorizare care sunt deductibile limitat au nivelul de : (135. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica. altele decât cheltuielile de sponsorizare. In anul 2011a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135. iar chelt. Raspuns: 31 . stabilit conform normei de venit : 75.09. fiind impusa pe baza normelor de venit.2011. Impozit pe venit aferent anului 2011. Raspuns: Cod Fiscal art. deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare. stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56. in situatia analizata.000)x2%= 920 lei. Precizati regimul cheltuielilor cu sponsorizarea si modul in care acestea influenteaza impozitul pe venit de plata.000:2=6. . Raspuns: Cod Fiscal art.750=56.000-89.000)x5%= 2. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit.000 lei.000 lei.000 lei. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.000 lei Termenele la care se achita impozitul pe venit sunt: pana la 01.250*3=18. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole. Pt.48 alin.000-18. 5 lit. perioada concediului medical : 75.5 lit. efectiv realizate.2011 inclusiv. efectuate conform legii. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol.000-89. ci numai norma anuală care se impoziteaza cu 16%. Raspuns: Art.cheltuielile de protocol. redata la raspunsul anterior.750 lei( reducere din norma ) 75. iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere.In cazul impozitării cu normă pe venit. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala.000 lei. pentru acordarea de burse private. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2. Determinati venitul net. Pt. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala.250 x16%=9. cheltuielile cu marfurile de 89. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala.48 alin. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei. stabilit conform normei de venit : 75. în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform legii. determinandu-si venitul net in sistem real.000 x 16%= 12. mecenat. 113. precum şi pentru acordarea de burse private. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2011au fost de 200.300 lei 116. determinandu-si venitul net in sistem real.000 lei. cheltuielile de protocol. mecenat. au fost de 90.000 lei.000 lei Impozit pe venit de plata in doua rate egale: 12.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei si cheltuieli de protocol de 10. cheltuielile cu marfurile de 89.11.a : Sunt chelt.72 alin 3 CF Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu documente justificative. 115. Cheltuielile de protocol deductibile : (135.6 coroborat cu alin.250 lei /luna 6.000 lei:12=6. Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile.000 x 16%= 12. avand pentru aceasta perioada certificat medical. In cursul anului 2011 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de trei luni.000 lei. respectiv 15. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.82 alin 3CF Nu au importanta veniturile si chelt.250 norma redusa proportional Impozit pe venit aferent anului 2011.000 lei. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2. Impozit pe venit aferent anului 2011. Asadar.

000-920=9. altele decât cheltuielile de sponsorizare. Raspuns: .300=7. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala. cheltuielile de protocol.000 lei.800 lei − cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135. fiscal cheltuielile de protocol deductibile : 920 lei (135. precum şi pentru acordarea de burse private. în limita unei cote de 5% din baza de calcul. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.000+5.600 lei − cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4. Raspuns: cheltuielile de sponsorizare. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135. redata in precedent cotizatia deductibila: (135.935 lei.o activ.780 lei Impozit pe venit : 42. .cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul.000) x 2%= 920 lei. altele decât cheltuielile de sponsorizare. diferenta de 1. care venitul net se determina in sistem real. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. pt.160 x16%=7. Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile.000 lei − cheltuieli cu personalul = 5. mecenat.o activ.000-89.6 Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile.845 lei Venit net : 42.780-6. La sfarsitul anului 2011 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: − venituri din vanzari de marfuri = 120. pentru acordarea de burse private.6CF) Baza de calcul pt.000-920-920=44.000-89.720)=32. O persoana fizica autorizata desf.600)= 34. determinandu-si venitul net in sistem real.080 lei Venit anual impozabil: 120.066=37.600 lei − cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4. efectuate conform legii.720=3.000-89. 118. pentru acordarea de burse private. 32 .845=35.000-(80.000+5.400 lei cheltuielile cu burse private deductibile: 34.( art.720 lei => cheltuielile cu burse private nedeductibile:4.400x5%=1. com. cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.800-1. La sfarsitul anului 2011 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: − venituri din vanzari de marfuri = 120.cotizatia deductibila:135. pt.000 lei − cheltuieli cu personalul = 5. Nota Activitatea desfasurata de PFA este independenta.000 lei − cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei.500 lei Determinati impozitul pe venit datorat pentru intregul an 2011.000-89.800 lei − cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.000) x 2% => cheltuielile de protocol nedeductibile : 10. mecenat.acordare bursa privata: 120. redata in precedent . în limita unei cote de 2% din baza de calcul. Nota Activitatea desfasurata de PFA este independenta.160-7.48 alin.000-89.000 lei Determinati venitul net.000-920-2. mecenat.300 lei=> cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10.000 lei si cheltuieli de sponsorizare de 10.160 lei Impozit pe venit: 44. O persoana fizica autorizata desf.cheltuielile de protocol.600+1.080 lei Venit impozabil : 135.000-(80. com.066 lei Venit net : 44. cheltuielile de protocol.680 lei Impozit pe venit datorat : 32.300=42.080 lei fiind neded.000-2.780x16%=6.000) x 5%= 2.229 lei 119.700 lei Venit impozabil : 135.000 x 2%= 920 lei . 48 alin. care venitul net se determina in sistem real.000 lei − cheltuieli cu marfurile = 80.680 x 16%= 5.000-89.Cod Fiscal art.094 lei 117. cheltuielile cu marfurile de 89.500 lei Determinati diferenta de impozitul pe plata sau de recuparat pentru intregul an 2011.

500=3.200 lei.de deplasare pt.000+5.000+5.Raspuns: Baza de calcul : 120. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. O persoana fizica este angajata la o soc.680 lei impozit pe venit datorat : 32. zilei de 1 iunie. iar contractul s-a desfasurat pe perioada a 10 luni din anul 2011.600)= 34. − o indem. Raspuns: CF art. pers fizica are un copil minor − un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg.720)=32.com. O pers. in valoare de 150 lei.4 lit a): . beneficiaza de deducere pentru el si copil.800-1.500x10% +10x10=2. cu contract individual de munca cu timp normal. cu orice ocazie din cele de mai sus.com. in valoare de 150 lei.850 < 3000 lei.de conducere de 10 % din salariul de baza − tichete cadou pt sarb. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.000 lei Impozitul pe venit :16% x12.000-(80. Determinati impozitul pe venit retinut de societatea X SRL in 2011 daca venitul brut lunar realizat de persoana X este in suma de 1. de Paste. fizica desf.500 lei − indem.Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.080 lei Venit anual impozabil: 120. O persoana fizica este angajata la o soc. cu contract individual de munca cu timp normal.fizice : 2.fizice : 2.000 =1920 lei 121.229 lei diferenta de impozit de plata : 5. o activ. Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.500+2.680 x16%= 5.Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor. care inreg.500+2.de deplasare pt. . dupa cum rezulta din modul de calcul prezentat la problema urmatoare 123. O persoana fizica este angajata la o soc. cu contract individual de munca cu timp normal.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: − salariu de baza = 2. − o indem.400 lei cheltuielile cu burse private deductibile: 34.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: − salariu de baza = 2. stiind ca are in intretinere un copil minor.com. 120.55 alin 1 si alin. pe baza unei conventii incheiate conform Codului civil cu societatea X SRL.500 lei − indem. Raspuns: ORDINUL MFP nr. Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie 2011. pers fizica are un copil minor 33 . indiferent de perioada la care se referă.229-1. pers fizica are un copil minor − un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: − salariu de baza = 2. un cuantum de 26 lei. Persoana fizica a optat la incheierea conventiei pentru impozitarea venitului brut.400x5%=1. cu ocazia Paştelui .720 lei => cheltuielile cu burse private nedeductibile:4. precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile.de conducere de 10 % din salariul de baza − tichete cadou pt sarb. de Paste.de conducere de 10 % din salariul de baza − tichete cadou pt sarb. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.500 lei − indem.729 lei. nu depăşeşte 150 lei Venitul brut al pers. în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane.000-(80.200 x10=12.600+1. in valoare de 150 lei. 122.500x10% +10x10=2. Determinati venitul brut al persoanei fizice Raspuns: CF art.720=3. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. de Paste. 1016/2005 prevede privind deducerile – se acorda pentru venituri<3000 lei Venitul brut al pers.850 lei.78 Baza de impozitare : Venitul brut obţinut : 1.

15 septembrie şi 15 decembrie si se calculeaza fara a fi luata in calcul modernizarea. O pers.500 lei/ luna.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10. Determinati impozitul anual datorat eferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.5% aplicabile la venitul brut( valorile contributiilor si impozitul de rotunjesc la intreg). Somaj.000-25%(chelt. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.500x16%=3.000] =26 lei Venit net impozabil : 2.  Venit estimat : 2.500x12=30. Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea folosintei bunurilor.500 lei  Impozit estimat anual: 22.800 lei 126. La 31.000/2.000 lei.5%=14 lei Venit net : 2. Raspuns:  impozit sub forma de plati anticipate : 3. indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. 15 iunie. Raspuns: CF art.5.354 lei Impozit aferent : 2.000 lei. Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuparat aferenta anului 2011. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.000 lei.500 lei/ luna.000 lei= 350*[1-(2. peste 1. O pers.800 lei  diferenta de impozit de plata : 4.5% .000 lei  Impozit anual : 30. CASS.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10. Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoana fizica.850x0. 62 alin 2)= 30.135 indice 1 din NMCF. in favoarea sa.850-1. in favoarea sa. O pers.5%= 299 lei CASS : 2.62 si pct.000 lei  Venit impozabil: 40.500x12 +10. in favoarea sa. până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.850-299-157-14=2. uzufructuarului sau a altui deţinător legal. în sarcina proprietarului. 62 alin 2)=30.500=22.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad.000 lei.600 lei  Impozit sub forma de plati anticipate : 3 600 lei : 4=900 lei /trimestru 125. indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.500+2.354*16%= 377 lei 124. conform dispoziţiilor legale.380-26=2. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.0.o indem. .5%.de deplasare pt. La 31.600=1.12. Raspuns: CF art.000=40.000x16%=4.12.500 lei/ luna. respectiv 15 martie.12.forfetare cf.380 lei deducere personala : 350 pina la 1. art.850x10.  Venit realizat : 2.− un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg. Plăţile anticipate se efectueaza în 4 rate egale.62 si 82 alin 3 Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal.000-25% (chelt.000-7.800-3.5%=157 lei Somaj : 2. in cazul in care consideram cotele de contributii individuale CAS -10.850 lei CAS :2. Raspuns: Venitul brut : 2.art. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.200 lei 34 .000/an  Venit impozabil estimat: 30. forfetare cf.600 lei  impozit anual datorat :4.850x5.500x10% +10x10=2. La 31. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal.

127.10.000) x 16%=480 lei 129. o chirie de 1.2008 .67 din CF . Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice? Raspuns: CF art. IV din Codul fiscal..000 lei la un cont curent . persoana fizica da spre inchiriere noul apartament. o chirie de 1. 65 coroborat cu art. construita in anul 2005. o chirie de 1. al cincilea contract. se impun cu o cota de 16% din suma acestora.000 lei de la SC ALFA SA b) 2. constituit la 30.480 lei 35 . pentru anul 2011.000 + 2. respectiv a dobanzilor. cu o suprafata desfasurata de 50 mp. O pers. indiferent de data constituirii raportului juridic. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 806 lei/mp si cu o suprafata utila de 80 mp . 67 alin. construit in anul 2006. instrumentele de economisire dobândite. Coeficientul de corectie este 2.000 lei la un depozit pe 3 ani. contractele civile încheiate. o chirie de 2. fizica obtine in anul 2011 urmatoarele venituri brute din dividende: a) 1. => se impoziteaza 3.000*16%=320 lei la SC Beta Total imp. 480 lei 130. . O pers. O persoana fizica obtine in anul 2011 urmatoarele venituri brute din dobanzi: .1.900 lei /luna Care este metoda de determinare a venitului net? Raspuns: CF art.65 alin 4: veniturile realizare din detinerea si tranzactionarea si / sau a titlurilor de stat şi / sau a obligaţiunilor emise de catre unitati administrativ teritoriale. cu o valoare impozabila de 806 lei/mp. Incepand cu 1 iulie 2011.Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi art.000x16%=160 lei la SC Alfa 2. al doilea contract.dat. primul contract.000 ( 1.000 lei de la SC BETA SA Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice? Raspuns: Art. Raspuns: CF art. impozitul fiind final. 131. al patrulea contract. 252 Pentru casa: Valoarea impozabila:80*806=64. pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani.700 lei /luna − pt. respectiv potrivit regulilor inscrise la Venituri din cedarea folosintei bunurilor. 62 Venitul net se determina potrivit prevederilor Cap.1 indice 1 si alin. fizica are incheiate pentru anul 2011 cinci contracte de inchiriere a unor imobile.60. Idem se procedeaza si in cazul veniturilor sub forma de dobanzi pentru conturi curente.2. al treilea contract. La 15 aprilie 2011 persoana fizica mai achizitioneaza tot in Bucuresti un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente. Raspuns: CFart.Veniturile sub formă de dobânzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite. 67 CF impozit pe dividende : 1. in urma carora obtine urmatoarele venituri: − pt.251. o chirie de 1. 128.500 lei la obligatiuni municipale Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.600 lei /luna − pt.000 lei /luna − pt. 2 Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii lor. Determinati impozitul pe cladiri care trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si pentru apartament.200 lei /luna − pt.

cu pereţii din beton armat. 263 si 264 2400 cmc/200 cmc=12 fractiuni 12*72 lei=864 lei /an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii autoturismului. 135. canalizare. valoarea impozabilă se reduce cu 15% .25% şi 1.În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren. aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. pana la data de 31 martie inclusiv. Valoarea impozabila a terenului este de 7. determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2011. stabilita prin hotarare a consiliului local. într-un oraş. Raspuns: CF art.5% (cota stab. Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local. O persoană fizică deţine în proprietate.6=167. Raspuns: Conform prevederilor Codului fiscal art. Rezulta ca institutia de invatamant preuniversitar nu datoreaza impozit pe teren la bugetului local. situat într-un imobil cu două etaje. electrice şi de încălzire.1%=168 lei Pentru apartament: Valoarea impozabila :50mp*806*2.408 lei/ ha.257. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2. din care 100 mp sunt ocupati de o cladire.50% inclusiv .000-120.000 lei Impozit pe cladire = 680. HCL)=3. Raspuns: Art.6=104.400 lei 133.000 -15%=800. 864:12*10=720 lei 136. La nivelul municipiului Bucuresti. Care sunt bonificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren.5%. Cota de impozit stabilita prin hotarare a consiliului local este de 0. în anul fiscal 2011. O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800. respectiv 1 martie 2011 => 10 luni.000*0. 253 CF Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 72 lei/ 200 cmc.480 *2.Valoarea impozabila corectata :64. un apartament. cu instalaţii de apă. se acorda o bonificatie de pana la 10%.În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 260.1%=105 lei Se majoreaza cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu. Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de respectiva societate comerciala. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2011. a anului respectiv. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Reducere valoare impozabila cu 15%: 800.571/ 2003 privind Codul fiscal.648 lei Impozit pentru casa :167. datorat pentru intregul an de catre contribuabili. 132. 134. Impozit aferent 8 luni=> 105 :12*8= 70 lei Impozit pentru apartament= 70+45 ( 70 * 65%) =115 lei. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500 mp.780 lei Impozit anual:104.000=680.000 lei. autorizata provizoriu sau acreditata. Localitatea unde se află 36 .780*0. în suprafaţă construita desfăşurată de 57 m2.648*0. construit în anul 1990. in conformitate cu Legea nr.Impozite si taxe locale? Raspuns: CF art. impozitul pe teren nu se datoreaza pentru orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar. amortizata integral. fiecare etaj cu două apartamente.400 cmc. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. .

respectiv taxa pe cladiri? Raspuns: CF art. pentru plata anticipată a impozitului pe mijlocul de transport se acordă bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal. Raspuns: Nr fractiuni de 200 cm3 = 1895/200 = 10 Impozit anual = 10 x 18 = 180 lei Bonificaţie = 180 x 10% = 18 lei Impozit de plată = 180 – 18 = 162 lei 138.(6). impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0. 37 . se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia. Raspuns: Impozit anual = 57 x 806 x 2. locatarilor. (7) Valoarea impozabilă a clădirii.10. cu un coeficient de corecţie de 2. dupa caz. inchiriate. exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite . determinată în urma aplicării prevederilor alin. inclusiv ale balcoanelor. 139. de 10%). iar plata impozitului se face integral până pe 31 martie 2011 (prin hotărârea consiliului local. se reduce în funcţie de anul terminării acesteia. Cine datoreaza impozitul pe cladiri. (3) Valoarea impozabilă a clădirii.imobilul a fost încadrată la rangul II.10. se stabileste taxa pe cladiri. .1% la valoarea impozabilă a clădirii. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv. altele decat cele de drept public. În anul fiscal 2011 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism înmatriculat în România. exprimată în lei. pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal . b) cu 10%. persoanelor juridice.1 x 0. (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. dupa caz. titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. cu o capacitate cilindrică de 1895 cm3. cu exceptia situatiilor prevazute de Codul Fiscal.Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale concesionate.1% = 96 lei Bonificaţie = 96 x 10% =10 lei Impozit de plată = 96 – 10 = 86 lei. cu valoarea impozabilă corespunzătoare. de 10%). exprimată în lei/mp. (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii. care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. prin înmulţirea valorii impozabile cu coeficientul de corecţie corespunzător (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente. după cum urmează: a) cu 20%. coeficientul de corecţie se reduce cu 0. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. date in administrare ori in folosinta. zona D. in conditii similare impozitului pe cladiri. Calculaţi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea impozitului unitar este stabilită de consiliul local la 18 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate. (1) . logiilor sau ale celor situate la subsol. Stabiliţi impozitul pe clădire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2011. exprimate în metri pătraţi.249 Impozitul pe clădiri este datorat de orice persoana care are in proprietate o clădire situata in Romania. 137. la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deţine în proprietate doar o clădire? Raspuns: CF art 251 În cazul persoanelor fizice. iar plata impozitului se face integral până la data de 31 martie 2011 (prin hotărârea consiliului local. ştiind că valoarea impozabilă unitară a fost stabilită de consiliul local la 806 lei/m2.

(2). 140. Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora. cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. inchiriate. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren. titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. cu impozitul unitar.258 alin ( 3). (8¹) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. pe întreaga durată a acestuia. în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi. exprimată în hectare.261.253 În cazul persoanelor juridice. se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1.50% inclusiv . consolidare. valoarea impozabilă a acesteia.În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. concesionate. in conditii similare impozitului pe teren. 255 31 martie şi 30 septembrie inclusiv 142. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. (2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. dupa caz. modificare sau extindere. astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. din punct de vedere fiscal. determinată în urma aplicării prevederilor alin. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie corespunzator. 141. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? Raspuns: CF art. (9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior . În cazul unui teren amplasat în intravilan.(7).256. locatarilor. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă. . date in administrare ori in folosinta. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice? Raspuns: CF art.25% şi 1. respectiv taxei pe teren? Raspuns: CF art. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. anul terminării se actualizează. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri? Raspuns: CF art. la altă categorie de folosinţă decât teren pentru construcţii? Raspuns: CF art. Cum se fundamentează impozitul pe teren pentru un teren situat în intravilan. 144. 143. (1) .20. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar 38 . se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale . modernizare.

824=107.118. iar valoarea impozabila unitara de 806 lei/mp.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate. Raspuns: 1820/200= 9.250=63. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2011.000 lei 149. avand o valoare contabila ( de inventar) de 75. Raspuns: Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000*1%=1. impozit aferent.750 <= val. Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2011 pentru aceasta proprietate a contribuabilului. Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2011 in conditiile in care impozitul unitar este de 18 lei/ 200 cmc. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2010 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.000 lei. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2011. iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente. Impozitul determinat anterior se majoreaza cu 65%. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp.11826.145. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.vechime mai mare de 50 ani: 134. proprietatea contribuabilului. impozabila Impozit = 63. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.(20% din aceasta valoare): 134. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor? Raspuns: CF art. fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2011. Cladirea a fost construita in anul 1950. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2008 la o valoare de 150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150. La subsol. O persoana fizica detine ca prima locuinta . in afara celei de domiciliu.este o cladire in afara celei de locuit:107*65%=107+70=177 lei Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 177:12*11=162 lei 147.5 lei>> 637 lei impozit pe cladire anual 148. aceasta se determina. o proprietate in mediul urban. 146.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii.294 lei* 0.263 Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia.000*10%(majorare)=15. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.6=134. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o clădire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp.6. Raspuns: 150.750*1%=637. iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar. prin înmulţirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta (determinata prin împărţirea capacităţii cilindrice la 200. Raspuns: 150. avand o suprafata utila de 60 mp.118 Reducere cu 20%. cu o suprafata utila de 8 mp.1 => 10 fractiuni 10*18=180 lei 39 . cladirea are o pivnita nelocuibila. Raspuns: Întrucat nu se cunoaste suprafata construita desfasurata.000-11.1%=107 lei.500 lei 150. dupa cum urmeaza: Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp Impozit cladire:60*806+8*403( 806* 50%) *2.

000 lei. determinati impozitul de plata in 2010 si in 2011. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1. termoelectrice si nuclearo-electrice.activitati economice. persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2010=> 7 luni : 7*15=105 lei. Pentru anul 2011 nu mai exista obiectul impozabil si pe cale de consecinta nici impozitul de plata 156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2011 un teren arabil in intravilan de 10 hectare. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 43 lei/ ha. Raspuns: 10 ha*39*3=1.176 lei de plata in 2011. altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public. Raspuns: 2620/200= 13. Determinati impozitul de plata in 2011. − cladirile unitatilor sanitare publice. potrivit hotararii consiliului local. fundatii si culte. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a aricaror institutii publice. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc.49 fractiuni=10 fractiuni 10*18=180 lei. Impozitul unitar este de 144 lei/200 cmc. iar coeficientul de corectie este 5. de plata pentru anul 2011. La 15 iunie 2011 persoana fizica vinde autoturismul.150 lei. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2011 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.170 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2011 => 6 luni 1. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale. 154. impozit de plata pentru anul 2011. exista categorii de cladiri scutite de la plata impozitului pe cladiri? Daca da. 40 . potrivit caruia sunt scutite unele categorii de cladiri. 155.151. persoana datoreaza impozit pentru 11 luni =>83*11 luni= 913 lei.170:12*6=585 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului. achizitionat la data de 20 mai 2011. Determinati impozitul de plata datorat de noul proprietar in 2010 si 2011. persoana datoreaza impozit pana la 30 iunie 2011=> 6 luni : 6*15=90 lei.016/12=168 lei/luna 168*7=1. Impozitul unitar este de 18 lei/200 cmc. cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.1 => 14 fractiuni 14*144 =2. Raspuns: 1000/12= 83. Raspuns: 1897/200=9. 152. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2008 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2010.016 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2011=> 7 luni : 2. Raspuns: 10 ha*43=430 lei/an 430*5 = 2. => 2. statiilor si posturilor de transformare.432 lei. Pentru anul 2011. care sunt principalele categorii de cladiri (precizati minim cinci categorii)? Raspuns: CF.250. achizitionat la data de 20 mai 2010. art. cu exceptia incaperilor care sunt folosite pt. precum si statiilor de conexiuni.150/12=179 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2011 => 8 luni 8*179=1. − cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii. iar coeficientul de corectie este de 3. − cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. dintre care am selectat: − cladirile proprietate a statului.33 lei => 83 lei/luna Pentru anul 2010. 153. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 39 lei/ha. − cladirile funerare din cimitire si crematorii. impozit anual 180/12=15 lei/luna Pentru anul 2010. fiind si locuinta de domiciliu.

158.5 lei/kg fără TVA.0 lei/kg fără TVA.transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii.achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250. inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati.500*24%=360 lei 4426=4427 /360 lei ( taxare inversa.Toate operaţiunile se desfăşoară in Romania.320-1.000 kg fructe la preţ de 2. furnizorii şi clienţii fiind 41 . − cu 150% pt. Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai . Determinaţi TVA aferenta lunii septembrie.000 lei.achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850. . prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.160) Achizitie: 2. determinaţi care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la sfârşitul lunii septembrie.157. majorat dupa cum urmeaza: − cu 65% pt.500 lei.5=1. care sunt principalele categorii de mijloace de transport? Raspuns: CF. − mijloacelor de transport ale persoanelor juridice. Raspuns: Achizitie: 1. CFart.000 fără TVA.252. care sunt utilizate pt.260= 60 lei 160. art. − navele fluviale de pasageri.5 lei/kg fără TVA.livrează 1500 kg fructe la preţul de 2.500*2. fără TVA. . conform caruia: Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru: − autoturismele.000 preţ fără TVA. asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.servicii de transpot public de pasageri. preţ fără TVA.000.5= 3.achiziţionează 2.500 TVA: 1.450. motocicletele cu atas si mototricicletele care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora. art. a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu. Nu intra sub incidenta articolului in cauza persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.000*2=4.260 lei TVA de rambursat: 1. 159.livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1. exista categorii de mijloace de transport scutite de la plata impozitului? Daca da. Ştiind că la sfârşitul lunii august societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale.000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1.000. preţ cu TVA. daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public. . − cu 300% pt. Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei. Toate achiziţiile/livrările se fac pe plan intern de la/către persoane înregistrate în scop de TVA. conform caruia: Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri. . .achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în valoare de 15. . Impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite. detinerea de catre o persoana fizica a mai mult de doua cladiri in proprietate o obliga pe aceasta la plata unui impozit diferit fata de situatia in care detine o singura cladire? Daca da. barcile si luntrele folosite pt. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale.000*24%=960 lei Livrare: 1. in regim urban sau suburban.000*1. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai următoarele operaţiuni: .320 lei Total TVA colectata: 360+900= 1.000 TVA=4. − vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.262.750 TVA 4427:3750*24%= 900 lei Total TVA deductibila: 360+960= 1.înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de 25.achiziţionează 1. care este majorarea de impozit si in ce conditii? Raspuns: CF. − mijloacele de transport ale institutiilor publice. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA care activează în domeniul producţiei de mobilier realizează în luna septembrie următoarele operaţiuni: .

Raspuns: Livrari de bunuri : 220.000 lei fără TVA.000 *24%= 204. Si acestea sunt destinate realizarii tuturor activitatilor societatii. .000*24%= 60.250+3.920-52.645 = 484.645 lei Tva de plata in luna : 484.finite : 1.895 lei. 000 lei scutite fara drept de ded. destinate în întregime operaţiunilor cu drept de deducere.000 lei Prest.600-13.000*24%=24.000*9%= 2. .395-2. hoteliere.600*30%) TVA colectata : 52.000 lei Achizitii mf. din care 70% sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de deducere.000) :(400.livrări de bunuri pe piaţa internă catre persoane fizice.000 lei Achizitii:250.000 *24%=52.600=69. Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august. Raspuns: Achizitie masa lemnoasa: 850. TVA de plata.000 lei 4427 :60.achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 lei. pt. destinate realizării activităţilor firmei. :560. Prin urmare.600.000+250.serv. Serv.serv.Pro-rata se rotunjeste la intregul imediat urmator.500=215.persoane înregistrate în scop de TVA in Romania.250 lei 4426 : 3.000 lei. în valoare de 250.120 lei.800=3.beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560. TVA 24%.000) *100=650.prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180.645 lei Total TVA deductibila : 204. TVA24%. . :100.000 lei Beneficiar prest. de deducere :110.000*24%=144.000 lei fără TVA.000*24%= 45.500 lei TVA de plata conform decont : 218. TVA de recuperat : 55.000 :850.000 lei fără TVA. 4426=4427 /204.000 deductibil integral Achizitii :190. septembrie TVA de rambursat din luna precedenta : 2. .achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.387=252.395 lei .920 lei Nu se calculeaza pro-rata pentru ca se cunoaste destinatia produselor achizitionate.000 lei.645-266. Achizitii :600.800 lei TVA deductibila : 24.850-3. . Raspuns: Export: 400.000*24:124=108.prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere.387 lei 4426 : 108.000 lei 4426 :60. în valoare de 600.000 lei Prest.600 lei 4427: 280. Prot.680 (45.000 lei fără TVA.000+2.000+108. scutite cu dr.387 lei Nu se cunoaste destinatia achizitiilor si se calculeaza pro rata: (400.450. .livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220. scutit cu drept de ded.250 lei TVA colectata : 204. TVA 24%.000 lei. : 25.000 lei 4426 : 2.600=269.000 lei.600 lei 4426 :45.600 lei TVA de dedus : 69.000 lei Facturi prest.000 * 24%=60.250 lei Prod.47%.000*24/124%= 280.000=76.000 lei 4426 :24. TVA 24%.600=266.000+60.000+200. TVA 24%. din care: 30% nu se deduce si 70% se deduce 13.achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă. .000+250.exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000 lei.250= 218.850 lei TVA de dedus : 269.800 lei Prest. în valoare de 200.prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110.387 lei 42 .-TVA nedeductibila :15. În luna august o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operaţiuni: . 162. .serv.645 lei 161. preţ cu TVA. serv.000+280.000 lei fără TVA. in luna iulie nu se inreg.000+45.800 lei 4427:52. În luna iulie o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile: .680=55. Determinaţi TVA de plată în luna iulie.000 lei 4426 : 144. TVA 24%. :200. Livrari : 250.600 lei Livrari prod. de deducere : 180.000 lei TVA deductibil a: 144. adica 77% prin rotunjire TVA colectata : 60.000*24%=3. scutite fara dr.

prestări de servicii medicale. Întrucât agentul economic W este un vechi client. iar TVA aferenta livrărilor este exigibila tot în luna martie => pentru luna aprilie societatea nu are TVA de plătit sau de recuperat. Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferenta lunii aprilie.000 lei fără TVA pe care le achită în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna aprilie. TVA af.TVA de dedus= 252.000 lei 4426: 60.000 * 24% = 120.000 4427 :56. 163. TVA af. preţ fără TVA.338 lei TVA de rambursat : 194. O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de 40. Tot în luna martie societatea facturează către clienţi mărfuri în valoare de 50.activitatea de învăţământ. urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie. de 6. cu sediul in Bucuresti si inreg in scop de TVA in Romania.040 lei (58.352 lei + 14. Precizati data la care TVA este exigibila.la Sibiu. astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie TVA deductibila de 500.000 lei – 6. 167. pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. ştiind că toate operaţiunile au loc în România. Prin urmare.040 = 67. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500. Factura este făcută pentru întreaga valoare în luna iulie. Raspuns: TVA este exigibila la data de 5 martie 2011. .808 lei Valoare vanzareZ : 200*292.160 lei (234.000*24%) Discount: 25. . Factura de achizitie este emisa in luna martie. cu sediul in Sibiu si inreg.livrări de produse ortopedice. TVA aferenta achiziţiilor este exigibila în luna martie. Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1. Marfurile sunt livrate in data de 10 februarie 2011 .000 lei TVA colectata : 53.338 lei. in scop de TVA in Romania. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al pantofilor după care vinde 800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi agentului economic Z.5=58.000 lei 165.000 lei Vanzare: 800+200=1. Raspuns: TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării.500*24%) TVA deductibila : 60. in luna august nu se inreg. Raspuns: TVA devine exigibilă la data facturii . SC ALFA SA factureaza operatiunea in data de 5 martie 2011. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această comandă. Soc.000 =134.392-54.000 pantofi PA 250 – 25 +30% ( adaos comercial)=225+67.000*250=250. . Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA România. atunci când mijlocul fix îi este livrat.000=13. Astfel. TVA de plata. 166. determinaţi TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X.392 lei 164 O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un avans de 30% din valoare în luna iulie. iar toate operaţiunile au loc în România. de sânge şi de lapte de provenienţă umană. de 2.387*77%=194. .000 lei.livrările de organe. Raspuns: Achizitie:1.livrarea de manuale şcolare. Com . fiind transportate de la Buc. livreaza marfuri catre SC BETA SRL.5=292.000 (250.500 lei 4427 :14. X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.700 lei.338-60.000*24%) Discount: 11. preţ fără TVA.5=234.392 lei TVA de plata : 67.ALFA SA. întrucât aceasta nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie. determinaţi TVA deductibila aferenta lunii iulie. între persoane înregistrate în scop de TVA în România.000 perechi de pantofi la preţul de producţie de 250 lei / pereche.000 = 54.000 lei preţ fără TVA.000 lei. 43 . Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%: .5 lei Valoare vanzare W : 800*292.

000 + 2. Să se determine TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor... Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si precizati suma de TVA generata. nu producător... 170.000 – 6.000 lei x 10%=200 lei Baza de impozitare TVA..... . produs.000 lei – 200 lei = 1..2...180 * 24% = 4.. La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de 20.000 sticle de vin spumos a 0.000 lei Rabat 10% (2.000 lei Rabat 10% : 2. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34..710 lei (1. dacă B nu mai realizează nicio altă operaţiune în luna aprilie... care a fost amortizat contabil în proporţie de 30%.800 lei TVA 24% : 1.000 ( 20..... Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la administraţia financiară... Pentru determinarea TVA de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la care B va cumpăra de la A. . Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale....800 lei x 5%) = 90 lei Baza de impozitare TVA : 1. cunoscând următoarele: Preţ de vânzare .000 lei Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.000 lei * 24 %= 3..360 lei...2..... Raspuns: Societatea B este comerciant..800 lei (2...363 lei 169...000 de sticle în luna aprilie.dreptul de intrare la muzee. Raspuns: Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt: CF art...livrarea de manuale şcolare.......cazarea în cadrul sectorului hotelier........ adica 3. Raspuns: CF art.. Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor.000*30% ) = 14..710 lei x 24%)= 410 lei 44 .2688 * 2. . ca urmare aceasta nu are obligaţii declarative în ceea ce priveşte accizele. O societate comercială A produce o cantitate de 2. 168....75 / 100) = 16. daca este cazul . Raspuns: CF art. ......... calculata astfel: 20...000 lei Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute.360 lei.... Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială...000 * 0....000 * 8) + (34.... Societatea A vinde către societatea B cele 2......363 lei Deci societatea B trebuie să declare o TVA de recuperat de 4..livrari de locuinte sociale.. : 2. cunoscând următoarele: Preţ de vânzare ....137 Preţ de vânzare: 2.dreptul de intrare la muzee.05 * 4.. lipsa nefiind imputabilă.....livrări de produse ortopedice. . iar cursul de schimb este de 4.....2688 lei/euro.137 Preţ de vânzare: 2....180 = 18.180 lei TVA deductibila = 18....800 lei x 24%=432 lei 171..... Raspuns: CF art.05 euro/hl.128 Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care societatea comercială trebuie să colecteze şi sa plateasca TVA....000 lei x 10%) : 200 lei Baza TVA diminuata cu valoare rabat = 1.. => preţ cumparare = Preţ de producţie + Acciza Preţ de achiziţie fără TVA = (2..cazarea în cadrul sectorului hotelier..000 lei..140 alin2 ..000 lei – 200 lei ) Remiză 5% (1.75 l/sticlă la un preţ de producţie de 8 lei/sticlă..800 lei – 90 lei ) TVA 24% (1.

500 lei.... Intrucat nu a optat pentru taxare....... precum si suma de TVA colectata... 175.240 lei...... Societatea doreste sa refactureze si utilitatile aferente ( curent... Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă................000 lei Comision vamal 0...000 lei.... Taxe vamale 10%.. cu sediul in Germania si inreg..... Raspuns: CF art. Să se determine TVA de plată....... Raspuns: CF art 156 indice1 alin 6 indice 1 Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pana cand devine luna calendaristica.. FRANCO.... SC ALFA SRL.. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta............000 x 9%= 360 lei.... Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.un bloc catre o persoana fizica se poate colecta TVA cu cota de 5%. inclusiv a terenului pe care sunt construite... din care TVA 240 lei. care le va refactura catre FRANCO. concesionarea.. arendarea.................000 lei x 10%) .... in scop de TVA in Romania... in scop de TVA in Germania... Asadar....... 200 lei Total bază de impozitare TVA.. stiind ca valoarea cazarii fara TVA este de 4.5%) ........ considerandu-le cheltuieli accesorii care trebuie sa urmeze acelasi regim ca si operatiunea de baza.... în condiţiile în care se cunosc următoarele date: Valoarea în vamă a mărfurilor .. O societate inchiriaza una dintre cladirile pe care le detine unei alte soc.....5% (40. Precizati regimul de TVA aplicabil facturilor emise de SC ALFA SRL soc. • Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57........ 174... pt. O societate platitoare de TVA este inregistrata la inceputul anului 2011 ca avand perioada fiscala pentru declararea si plata TVA trimestrul.. cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1. adica 4........ 45 .. Conform intelegerii. care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa....... Astfel......000 lei x 0... Soc..... Explicati ce perioada fiscala trebuie sa foloseasca societatea in 2011....19 Refacturarea se va face aplicandu. gaze.5%. FRANCO. isi trimite doi angajati in Romania pentru a incheia un contract cu soc..... Este corect? Argumentati ? Raspuns: Nu este corect.....000 lei.. Raspuns: NMCF titlul VI pct....172..... 177.... persoana fizica trebuie sa nu fi detinut si sa nu detina in proprietate nicio locuinta pe care a achizitionat-o cu aceasta cota.......... cu sediul in Romania si inreg..... 40..se acelasi regim ca si cel aplicat de prestatorul de servicii.. cunoscând următoarele date: • Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115... In plus........... respectiv incepand cu septembrie 2011......200 lei x 24%)....... Să se calculeze TVA datorată în vamă.140 alin 2 Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea lucuintelor ca parte a politicii sociale..... 44... • Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere... Este prima achizitie intracomunitara de bunuri pe care o realizeaza..... prin aplicarea cotei reduse de 9%...000 lei Taxă vamală10% (40. 4. 40......608 lei 173.... 176.........000 lei. Raspuns: CF art...... nu si celelalte operatiuni. inchirierea si leasingul de bunuri imobile. din cauza faptului ca potrivit art 141 alin... cheltuielile de cazare ale angajatilor societatii FRANCO vor fi facturate de catre hotelul din Romania catre SC ALFA SRL.. daca este cazul.....139 Valoarea în vamă a mărfurilor .. serviciile de cazare au loc in Romania si vor fi refacturate. Precizati conditiile in care la livrarea unui apartament dintr...... inchirierea se face aplicand regimul de TVA scutit fara drept de deducere...... In luna august 2011 ea realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri...200 lei TVA 24% (44..... apa ) si doreste sa aplice si acestora regimul de scutit fara drept de deducere.............. numai operatiunile de inchiriere intra sub incidenta scutirii in conditiile amintite................... 2 lit e din Codul fiscal sunt scutite de taxa fara drept de deducere.. 10. comision vamal 0....

........ destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau drept de deducere 124....... 3........ 240*67%=161 lei TVA nedeductibila: 240-161=79 lei . exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisă factura către persoana care efectuează achiziţia... In plus.....000 lei TVA colectată....000+57.... ................... 57... data la care se face livrarea bunurilor)..240 lei 4426: 240 lei TVA de dedus cu pro rata .500)x100%=66.............. daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.000 lei + 161 lei= 24....... la data emiterii autofacturii..000 lei Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere. Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA? Raspuns: În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern....000/(115........... adica 67%..(11) şi art....... Prin exceptie.67%..3.. 181............460 lei TVA deductibiliă ...... dar nu mai târziu de a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator (data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare........850 lei Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere... 180... INFORMATII TEORETICE 46 ..... 2......... este reglementata si cota de 5% pentru livrarile de locuinte in scop social...380 lei 179..7.................610 lei TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente....500 lei.....000 lei... din care TVA 24. exportul)..850 lei TVA de plată în luna martie : 7460-2850= 4.... Să se calculeze TVA care rezultă din regularizarea datelor la sfârşitul lunii.............600 lei TVA deductibilă total : 24............................. intracomunitare. exigibilitatea intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru sau.: 115............ 135 În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri.........230 lei TVA de plată la 31 martie : 4........... Raspuns: CF art 147 (6) ..230 lei TVA colectată ................ La data de 31 martie din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente........ Care sunt cotele de TVA în România? Raspuns: Cotele de TVA sunt 24% şi 9%......000 lei 4426:24.....600 lei 4427:27.............161 lei = 3. Raspuns: CF art 1471 TVA colectată : ........ precum şi operaţiuni neimpozabile în România.... 7.......000 lei x 24%= 27.............. prin rotunjire..460 lei TVA deductibiliă .Achizitii la care TVA se deduce integral: 124........ în statul membru în care se face achiziţia – de regulă..............439 lei 178. achiziţiile intracomunitare......• Bunuri şi servicii achiziţionate....... Mai sunt prevazute si operaţiuni scutite cu sau fără drept de deducere...................... -Achizitii la care se aplica pro rata: 1... 115..... dupa caz..... Pro-rata : 115...230 lei= 1.....161 lei TVA de plată : 27... 1471 Determinare pro-rata Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere......600 lei – 24......610 lei – 3................. pentru întreaga contravaloare a livrării de bunuri............2........000 lei............ prestările de servicii şi importul....... Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare? Raspuns: CF art...

motivat de faptul ca bunurile nu sunt transportate din Ro in HU.Beta sa comunice potrivit legii cod de TVA din HU . altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. cu toate ca bunurile au fost transportate in Franta. impozabila. locul unde ajung bunurile. Este corect? Argumentaţi. inreg. impozabila. in scop de TVA in Hu transport : Ro------ Hu Ce operatiune realizeaza SC Alfa SRL si care sunt conditiile pentru care SC Alfa SRL sa poata considera operatiunea scutita cu drept de deducere? Raspuns: SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in Hu => op. scutita cu drept de deducere. neimpozabila in Ro. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt SM ( Hu). In aceasta situatie are loc o LIC in Ro si o AIC in Franta. impozabila. impozabila. Alfa : pers. societatea ALFA facturează operaţiunea cu TVA 24%. Trebuia intocmita factura fara TVA . impozabila.Achizitia intracomunitara de bunuri sau prestarea de servicii intracomunitara. in scop de TVA in RO Beta: pers. Alfa : pers. inreg. inreg. inreg. impozabila. 182. livrarile intracomunitare intrucat BETA nu ii furnizeaza un cod valabil de TVA emis de autoritatile din Franta. se considera acea achizitie de bunuri sau servicii prestate. de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau. catre un alt stat membru. astfel incat SC Gama din Portugalia sa factureze operatiunea ca fiind scutita cu drept de deducere catre SC Alfa din Ro daca : 47 . Nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru. inreg. inreg. in scop de TVA in Hu. Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi transportate din Ro in Hu si SC Beta comunica cod din Hu. Conditii de scutire: . cu sucursala in Oradea Explicati ce fel de operatiune realizeaza Alfa si care este regimul de Tva aplicabil. 2. unde SC Beta din HU va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare AIC in Franta . Raspuns: Nu este corecta factura. 184. Raspuns: NU este Livrare intracomunitara. in scop de TVA in RO Gama: pers. motivat de faptul ca sunt indeplinite conditiile de scutire: 1. in scop de TVA in Hu transport : Ro------ Franta. inreg. impozabila.impozabila.se factureaza cu TVA .bunurile sunt transportate din Ro in Hu 183. In cazul LIC locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul AIC este locul unde se termina transportul. inreg. intre SM diferite 185. in scop de TVA in RO Beta: pers. Alfa : pers. Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri prin care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de catre persoana care efectueaza livrarea. ci sunt transportate din Buzau la sediul Beta din Oradea. argumentand ca nu poate aplica scutirea de tva pt. in scop de TVA in RO Beta: pers . Alfa : pers. bunurile sunt transportate din Ro in Fr. in scop de TVA in Portugalia transport : Portugalia------ RO Care sunt conditiile in care SC Gama SRL poate aplica scutire la factura emisa catre SC Alfa SRL? Raspuns: Conditiile sunt indeplinite.

consultanta : RO catre Italia Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . in scop de TVA in RO Gama: pers.special de scutire. impozabila. 188. Raspuns: SC Alfa SRL. de 200. Alfa : pers. inreg. precum si dacă SC Alfa SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa. Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro. scutit cu drept de deducere.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al Gama din Iasi. in scop de TVA in Germania transport : RO------ Germania Explicati regimul de TVA aplicabil la intocmirea facturii de catre SC X SRL. avand cod de TVA vinde televizoare catre Gama din Franta care este inregistrata in scop de TVA si in Ro. neimpozabila in Ro si factura se va emite fara TVA. aratand si ce conditii trebuie indeplinite pentru a aplica acest regim. 186. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia. unde are loc LIC.Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ. Raspuns: Operatiunea de livrare din Ro de la SC X.mentiune: regim special de scutire 190. in scop de TVA in Germania transport : RO------ Germania Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Alfa SRL? Argumentati. impozabila. Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Beta SRL? Argumentati. inreg. potrivit legii. Operatiunea se reflecta in Declaratia recapitulativa. Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport. impozabila. inreg. Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC b.400 lei ( 10. impozabila.a. Raspuns: In Ro SC ALFA efectueaza o PSIC. inreg. Televizoarele in val. Raspuns: 48 . inreg. Alfa : pers. in Germania la SC Z reprezinta LIC. in scop de TVA in Italia prestari de serv. stiind ca fructele achizitionate vor fi utilizate pentru operatiuni care dau dreptul de deducere a TVA? Raspuns: SC Alfa SRL realizeza o AIC in Ro. inreg. CA< 35000 euro Z pers impozabila. in scop de TVA in RO Z: pers impozabila. Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg. motivat de faptul ca nu este inregistrata in scopuri de TVA. 187. inreg. SC X va emite factura cu TVA din Ro de 24%.va emite factura fara TVA . TVA inscris pe factura 2. . X : pers impozabila. in scop de TVA in Portugalia transport : Portugalia------ RO Ce operatiune realizeaza SC Alfa SRL şi cum va inregistra TVA aferenta acestei operatiuni. care se declara in declaratia recapitulativa. in scop de TVA in RO Betaco: pers. Beta SRL Buc.000*24%) 189.bunurile sunt transportate din Ro in Germ.

Asadar. in scop de TVA in Franta transport : RO------ Germania Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Alfa SRL si ce conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma/mentiune. Suma de TVA inscrisa in factura este de 3. In scop de TVA.000 x24%) 193. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. de scutire si stab. Suma TVA inscrisa in factura 48. dar bunurile sunt transportate in Germania.000 lei ( 200. in sarcina sa. inreg. precum si dacă SC X SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa.000*24%) 192. fiind intreprindere mica. in scop de TVA in RO Gama LTD: pers impozabila. in cazul dat este o prestare de servicii intracomunitara si trebuie declarata conform legii. avand in vedere ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Se va intocmi factura cu TVA de 24 %. in scop de TVA in RO BBB: pers impozabila. inreg. Gama: pers impozabila. soc. scutit cu drept de deducere . in scop de TVA in Germania depozitare : Bucuresti marfa apartanand firmei din Germania Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni. X : pers impozabila. persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal. SC Alfa emite factura fara TVA. de TVA stab. din HU nu comunica soc.600 lei (15. Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 48. inreg. Raspuns: In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta. in scop de TVA in Ro Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU transport : RO------ HU Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Gama SRL? Argumentati.NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. desi aceasta l-a solicitat. X : pers care aplica regim de scutire in Romania Control ulterior care descopera depasirea plaf. 155. 159 din CF. unde se constata erori in calculul taxei. SC X SRL din RO efectueaza serv de reparatii telefoane pentru ZIGMACO o soc din HU neinreg. este corect argumentul beneficiarului? Raspuns: Potrivit art.000 lei ( 200. Beneficiarii au drept de deducere potrivit legii. Astfel. 194. inreg.000*24%) 191. Dupa control X SRL emite catre beneficiarul in cauza o factura cu dif. din Romania un cod de TVA. Alfa : pers impozabila. pe care acesta nu o accepta pe motiv de deducere. 49 . Raspuns: SC Gama realizeaza o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA ( nu sunt indeplinite conditiile de scutire). consecintele aferente. pot emite facturi de corectie catre beneficiari. inreg. Locul livrarii este in Ro. Raspuns: Conform dispozitiilor legale incidente serviciile prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Comunitatii se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa. 195. 146. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si se inscriu in decont separat.

2011. Raspuns: Structura de comisionar – Comisionarul.000 euro de la Alfa din Franta Alfa: pers impozabila.V.2011 CA=160. Raspuns: la 31. In plus.000 lei. Alfa: 19.33euro => 64. cu aplicarea cotei standard. mica neplatitoare de T. dar in contul altei persoane.Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni. rezulta ca nu s-a depasit plafonul si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA.. 199.2011 constata ca CA a ajuns la nivelul de 72.2011 constata ca CA a ajuns la nivelul de 160.11 euro 35. Deci.A. La data de 31.259:12*7=88..000euro => nu poate pastra regimul de intreprindere mica 200.059.. Explicati ce reprezinta structura de comisionar din punct de vedere al TVA. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art.000 lei:4. in scop de TVA in RO achizitioneaza mobilier de 25.11 euro (88.059.99 =>64. 196. neinreg. intreprindere mica => pers.99 euro pt 12 luni 12 luni------X 7 luni. Nu sunt obligatii declarative din p.d. Alfa: se infiinteaza la data de 19. Raspuns: Pentru SC X SRL este o operatiune impozabila in Romania.259 lei / 12 luni pe 7 luni : 151.000 euro/an =>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO.V.368. inreg.50 euro) 20. 153^1 din CF . Daca nivelul cursului de schimb 1 euro este de 4. La data de 31. se poate pastra regimul de intreprindere mica neplatitoare de T.000 lei.660.50 euro>16. lipseste un cod de TVA valabil.368.. Nu se inregistreaza in aceste conditii obligatia de declarare in declaratia recapitulativa. intreprindere mica in RO. care reprezinta CA realizata .3217 16. inreg.37. Bunurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere .33 euro X=12x37. Raspuns: Beta. Cursul de schimb este de 1 euro = 4.A? Argumentati raspunsul.416.060 >35.V.416. neimpozabila =>nu plateste TVA. neinreg.3217=151. in scop de TVA in RO. in scop de TVA in Franta transport : Franta---- RO Descrieti obligatiile societatii Beta SRL din punct de vedere al TVA pentru aceasta tranzactie. transporta3 imprimante la expozitie transport : RO---- Franta---- RO Ce obligatii are SC Gama SRL din punct de vedere al TVA pentru aceasta tranzactie? Raspuns: LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie – (LIC neasimilata ).660.2011.12. 197.A? Argumentati raspunsul.234 lei >72.000 lei : 4. intreprindere mica => pers..v al TVA in Decont si Declaratia recapitulativa.12. ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO.368..12.2011 CA=72.3 lei.000*4. 198. care depaseste plafonul pentru achizitii de 10. mica neplatitoare de T. Daca nivelul cursului de schimb 1 euro este de 4.2817=37. Neimpozabila => nu plateste TVA. este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau 50 .3217 lei mai poate pastra societatea regimul de intrepr. Gama : pers impozabila..234 lei ( 20.2817 lei mai poate pastra societatea regimul de intrepr. daca bunurile nu se intorc inapoi nontransferul devine transfer ( LIC asimilata ).06. precum si dacă SC X SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa. Raspuns: 31.12.06.33/7= 64.000 lei) .

servicii transport Gama: pers. inreg. inreg. in scop de TVA in Polonia transport : Bucuresti------ Timisoara Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. in scop de TVA in PL transport : Bucuresti------ Berlin Precizati locul acestei operatiuni din punct de vedere al TVA. impozabila. Pe factura SC Alfa va inscrie mentiunea “ scutit cu drept de deducere”. Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insusi a livrat bunurile sau a prestat serviciile ( art. impozabila. impozabila. inreg. Nu sunt indeplinite conditiile de scutire ( cod beneficiar SM si transport in alt SM) Ca urmare. 204. va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA. Raspuns: Operatiunea nu este scutita in Ro. 128. Alfa : pers. Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia. 128 alin. pe considerentul ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt SM diferit de cel al prestatorului. in scop de TVA in RO transport : Bucuresti------ Berlin Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. dar bunurile nu sunt transportate in alt SM. Operatiunea este scutita de TVA in Ro . documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este Autofactura. SC Teta din Ro. inreg. Alfa : pers. impozabila. diferit de cel al prestatorului. Raspuns: SC Alfa efectueaza transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( alt SM). obligată la plata taxei trebuie să autofactureze operatiunile respective.2 din CF). TVA inregistrata in factura.prestarilor de servicii . nici Alfa nu au alte sedii fixe in alte state decat cele unde au sediul activitatii economice. stiind ca nici Gama.400 lei . 205. in scop de TVA in RO . Argumentati. impozabila. in scop de TVA in RO . Raspuns: 51 . ci depune numai decont. inreg. impozabila. in scop de TVA in RO Teta: pers. SC Alfa va emite factura cu TVA 24%. până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei.2 si 129. 202. 201.000*24%) Nu are obligatii declarative. 203. Raspuns: Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro. Argumentati.000*24%=2. in valoare de 2. daca beneficiarul comunica un cod valabil de TVA din Polonia. nu are sediu fix in RO Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. in scop de TVA in RO Gama: pers. 1551 : Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă. nu are si alte obligatii declarative.4 din CF. art. presteaza servicii de consultanta contabila Gama: pers. impozabila. in scop de TVA in PL. inreg. Alfa : pers. respectiv 10. inreg. Se declara prin decont. inreg. CF art.400 lei (10. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre sine? Raspuns: In cazul unei livrari catre sine cf. impozabila. Alfa : pers.

in scop de TVA in RO .Operatiunea efectuata de SC ALFA reprezinta o prestare de servicii intracomunitara.4 din Codul Fiscal. Raspuns: SC Gama efec. in scop de TVA.A? Argumentati. 208. achiziţii intracomunitare. Raspuns : 52 . Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA? Raspuns : Declaraţia se depune de catre persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 211. impozabila. scutita fara drept de deducere. in scop de TVA in PL. inreg. 210. nu comunica cod de TVA Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli. pentru care directorul a primit un bon sau o factura cu TVA. impozabila. Este corect? Raspuns: Inspectorii nu au procedat in mod corect. In anul 2010 s-a inreg. RO. precum si care sunt obligatiile din punct de vedere al TVA ale societatii Alfa. Pers fizica. livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare. o operatiune scutita de taxa SC Alfa SRL inregistreaza obligatii speciale cu privire la taxa. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura. Declaraţia recapitulativă se depune lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice. In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA. inchiriaza cladire Beta: pers. in scop de TVA in RO. în condiţiile art. Alfa: pers. aprilie 2011. nu are sediu fix in Ro. achizitie de mijloace de transport din Germania pe care le revinde. 206. Gama: pers. inreg. depun declaraţia recapitulativă numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate. 209. Cursul de schimb este de 1 euro = 4. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. in scop de TVA in RO. impozabila. Urmare a unui control efectuat a rezultat ca aceasta nu avea dreptul de deducere a taxei. pe motiv ca nu este o AIC . presteaza servicii de consultanta contabila Gama: pers. inreg.V. neimpozabila=intreprindere mica. nu are sediu fix in RO. impozabila. care au efectuat în luna de raportare livrări intracomunitare. Alfa : pers. la organul fiscal competent. Se inscrie in declaratia recapitulativa. Trebuie aceasta pesoana sa se inregistreze in scopuri de T. consultanta contabila. in scop de TVA in RO => op. Achizitie combustibil in HU de catre directorul general al unei societati din Romania. inreg. Raspuns: SC Alfa SRL efectueaza o prestare de servicii impozabila in Romania. 156. sub rezerva indeplinirii conditiilor legale. Alfa : pers.3 lei. Argumentati. motivat de faptul ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare s-a mentionat data de la care se opteaza pentru plata TVA la inchirieri.se declara aceasta operatiune in declaratia recapitulativa? Raspuns : Nu. stabilita PL. Operatiunea se reflecta in decontul de TVA 207. neinreg.

TVA deductibilă 300. dupa caz.050 lei.720 lei x 24/124 = 18. Raspuns : 240.000 lei.370 = 51. nivelul proratei = 68. preţ inclusiv TVA.000 lei şi prorata TVA 80% calculată. ştiind că prorata TVA este 65%.656. − Livrări de manuale şi cărţi şcolare în interiorul României.050 lei x 9/109 = 13. în valoare totală de 230.370 lei TVA DE RAMBURSAT: 68. − Achiziţie intracomunitară. destinate desfăşurării activităţii şi nevoilor firmei.320 – 23.200 = 105.000 lei. 212.1 In registrul sus-mentionat sunt obligate sa se inregistreze toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare. cotă 24%. plătitoare de TVA. valoarea în lei 120. calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate.720 = 76. tva de dedus = 29. nivelul proratei = 42.000 lei.270 lei 214. tva deductibilă 158. în valoare de 300. în valoare de158. cotă 24%.050 + 4.200 lei. Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferentă lunii martie către bugetul de stat. cotă 9%.640 – 17. − Export în India.400 lei x24/124 = 50. din momentul in care depaseste plafoanele de scutire prevazute de lege. ulterior. preţ fără TVA. realizează următoarele operaţii în luna martie: − Achiziţionează stocuri în valoare de 240. tva colectată – 42.000.720 lei. fără TVA.320 lei x 80%. − Livrări de bunuri în interiorul României.050 lei.Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati avand caracter de continuitate devine persoana impozabila. TVA neexigibilă = 53. inclusiv TVA.000 lei x 24 % = 4. fără TVA. realizează următoarele operaţii în luna iunie: − Achiziţionează mărfuri în valoare de 260.344 lei. − Servicii achiziţionate în valoare totală de 96.600 lei. valoarea în lei 200.400 lei. fiind cunoscute şi următoarele informaţii: TVA neexigibilă 23. Societatea comercială ALFA SRL.600 + 18. TVA colectată 96. Societatea comercială ALFA SRL. Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferentă lunii iunie către bugetul de stat.000 lei. − Achiziţie intracomunitară. TVA DE PLATĂ: 72. 215.640 lei. tva de dedus Total tva colectată = 13. Raspuns : 260. − Servicii de consultanţă achiziţionate. 213. în valoare de 18. inclusiv TVA. − Livrări de bunuri către o persoană neimpozabilă TVA.000 lei x 24%= 72.000 lei.320 lei.000 lei. livrarea sau prestarea 53 . in functie de datele concrete ale situatiei.720 lei.400 lei.600 lei x 65%.000 lei x 24% = 55. cotă 24%. destinate desfăşurării activităţii şi nevoilor firmei.400 + 55. precum şi în cazul anulării totale ori parţiale a contractului pt. tva deductiblă 18.000 lei x 24%= 57. tva colectată Total tva deductibilă = 50.656 lei.320 = 17. Care sunt conditiile de ajustare a bazei de impozitare in ceea ce priveste TVA? Raspuns : CF art 138 Baza de impozitare se ajustează în următoarele situaţii: − dacă a fost emisă o factură şi. − în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea. plătitoare de TVA. preţ fără TVA. Ce tipuri de persoane sunt obligate la inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari si ce conditii trebuie sa indeplineasca? Raspuns :CF art 158 indice 2 alin. tva colectată 230. Tva de dedus. TVA deductibilă Total Tva Deductibilă= 57.000. valoarea în lei 340. înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor.000 lei. operaţiunea este anulată total sau parţial.000 lei.

000 * 10)/1. Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă. cand se aplica si cum este calculata? Raspuns : CF art 147 Pro-rata este un indicator. − în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa. acestea nefiind plasate în regim suspensiv.000 * 0. denumite in continuare accize. − în cazul în care rabaturile. Pro-rata se determină ca raport între: − suma totală. 218. b). în anumite cazuri date. Cât este acciza datorată la bugetul de stat pentru producţia realizată. respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere. la numărător.2655 lei/euro. fără taxă. alin 2.2655 lei/euro. Raspuns: CF art. după cum vom observa în continuare. Achiziţiile pentru care nu se cunoaşte destinaţia. fără taxă.în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj. Un agent economic importă din America de Sud 10. sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse: . altele decât cele prevăzute la lit.5 l/sticlă la preţ extern de 100 euro/sticlă. . pentru ambalajele care circulă prin facturare. a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere. Legii nr. în condiţiile legii. Cursul de schimb este 4. O societate comercială produce în luna mai 2.000 = 5. de 0. art. se ajustează. 216.206 indice 2 Accizele armonizate.2655 * [(10. 217.5) / 100] * 50% = 79.2655 * (2. a operaţiunilor prevăzute la numărător şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere. astfel: a) pe o perioadă de 5 ani. care se calculează ca raport şi este utilizată pentru a determina TVA de dedus.tutun prelucrat. pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate.000 sticle alcool etilic concentraţie 50%. care este perioada in care trebuie sa se realizeze aceasta ajustare? Raspuns : CF. − în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Acciza pentru ţigări este de 64 euro/1000 ţigări. iar cursul de schimb este de 4.alcool si bauturi alcoolice. 85/2006. ori pentru care nu se poate determina proporţia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de deducere se evidenţiază într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări. 149. dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ. lit a) şi b) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital. Raspuns: Acciza = 750 * 4. risturnele şi celelalte reduceri de preţ sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. iar taxa deductibilă aferentă acestor achiziţii se deduce pe bază de pro-rata. dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai ? Raspuns: Acciza = 64 * 4. Acciza specifică pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. constatat prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă cf. b) pe o perioadă de 20 de ani. precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil. Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate. 54 . In conformitate cu prevederile legale din Codul fiscal privind deductibilitatea TVA. dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului astfel transformat sau modernizat. şi − suma totală.000 pachete ţigări cu 10 ţigări în pachet. pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil.460 lei 220.978 lei 219. remizele. Ce reprezinta pro-rata TVA. la numitor. exista obligatia de ajustare a taxei deductibile in cazul bunurilor de capital? Daca da.

200 lei acciza calculata : acciza specifica + acciza ad valorem = 331.2655 = 331.46 lei pentru 1. 221. astfel: (225 euro/tona x 4.pt.50 euro la 1. 226.000 tigarete+ 22%.2655 lei.46 lei = 459. inclusiv amestecuri cu cafea solubila 224.000/1000) x 4.936) => se plăteşte acciza minimă stabilita. utilizand un curs euro de 4.NU conteaza concentratia alcoolica . 223. În luna martie un agent economic producător de bere a înregistrat o producţie de 10.203 lei acciza calculata (454. transformarii. unde se solicita determinarea accizei. Import de cafea boabe din Brazilia.124 lei x 0. Raspuns: .43 x 10.600.206 indice 52 alin. Acciza pt.003+123.839 lei 227.5 x 1.124 lei x 10% = 3.000 pachete = 123.8 lei pe pachet. Determinati acciza care trebuie virata la bugetul de stat.5% : 34. Raspuns: CF art 206 indice 6 Acciza devine exigibila in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că acciza unitară este 0.000/1000 x 287. potrivit informatiilor redate prin raspuns. inclusiv cafea cu inlocuitori − cafea solubila. X 4. bere prezinta importanta concentratia in grade Plato . cu o concentraţie alcoolică de 4.000 x 4.206 indice 3 pct. de catre platitorii de accize. accizele fiind suspendate.5% = 171 lei Acciza se calculeaza pe tona.203) < acciza minima stabilita(459.. Precizati exigibilitatea accizei.5% şi un număr de 6 grade Plato.600. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. Raspuns : nr tigarete : 80.43 euro/ 1 hl grad Plato.124 lei Taxă vamală 10% : 34. 1 euro = 4.000 tigarete acciza minima : 1.11 Regimul suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat producerii. dar nu intra in categoria accizelor armonizate.000 kg. iar pretul de vanzare cu amanuntul maxim declarat este de 7 lei pe pachet. Un antrepozit fiscal livreaza spre consum 80.2655 lei.600.produse energetice si electricitate.2655= 3. iar cursul de schimb este de 1euro = 4.412 lei Comision vamal 0.000) x 4. 222. Precizati termenul la care trebuie depusa declaratia de accize? Raspuns: CF art.003 lei acciza ad valorem : 22% x 7 lei/pachet x 80. tigarete este de 48.000 de pachete de tigarete a 20 tigarete pe pachet.2655 = 110. 55 . Raspuns: Valoarea în vamă a produselor 4.000/1.000 tigarete. 3 Declaratia de accize se depune la autoritatea competenta. Ce inseamna regim suspensiv de accize? Raspuns: CF art.936 lei acciza specifica : (48.050 lei 225.200 = 454. Raspuns: CF art 207 Sunt supuse accizelor si urmatoarele produse: − cafea verde − cafea prajita.000 hl.2655 = 34. pret extern de 0.calculul accizei: A = 6 x 0.2655 lei. detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv. Precizati produsele pentru care se aplica acciza. Acciza minima pt tigarete = 287.000 x 20 = 1. x 2euro/kg.

În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial.936 lei 228. 33.206 indice 3 pct.G. 92/2003 CPF art. organul fiscal efectuează o inspecţie fiscală pe parcursul căreia decide şi verificarea impozitului pe venitul din salariu. lichide si exigibile. 120. 233. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. poate prelua competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de respectivul contribuabil? Raspuns: Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal. Pentru soluţionarea cererii de rambursare.000 lei. de 5. ( O.G. de10.1% pe zi. în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă. Cand se poate considera ca deplasarea intracomunitara a produselor accizabile este considerata ca avand loc in regim suspensiv? Raspuns : Se considera astfel cand produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert.Acciza de plata : 459. Dobanzile (Majorările de întârziere) se calculează pentru fiecare zi de întârziere. 234 . 220). Produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili. Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 ianuarie – 25 aprilie 2010 = 90 zile Majorări de întârziere ( dobanzile) = 5. 206 indice 2 ( redate prin raspunsul de la intrebarea nr. Ce reprezinta produsele accizabile in intelesul Codului fiscal? Raspuns : CF art. alţii decât marii contribuabili? Raspuns: Pentru administrarea impozitelor. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală art. supuse reglementarilor privind accizele potrivit prezentului capitol. ( O. ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0. 38 ). competenţa revine acelui organ fiscal. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 aprilie 2010 decontul de taxă pe valoarea adăugată aferenta trimestrului I 2010. 229 . alin 1 şi art. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. detinute.000 lei. alin 1 si art 38 ) 232.000 x 9o zile x 0. Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2010 şi are ca rezultat stabilirea unei diferenţe suplimentare la impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la 25 ianuarie. în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit. 122. Un antrepozit fiscal este locul in care produsele accizabile sunt produse. solicitând totodată şi rambursarea sumei negative înscrise în decontul respectiv. fiind deopotriva certe. potrivit legii.1. Pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului.4. primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. in conditiile prevazute de prezentul capitol si de normele metodologice. transformate. compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică? 56 .206 indice 3 pct. ” Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal. 231 . taxelor.1% = 450 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2010. Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenţa suplimentară de impozit pe salariu. în condiţiile legii. Ce este un antrepozit fiscal in domeniul accizelor? Raspuns : CF art. 230. şi anume cel în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.000 lei. .Creante fiscale accesorii aferente diferenţei de 500 lei. În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. societatea depune Declaraţia 100 la organul fiscal competent. Astfel. Care sunt efectele juridice ale plăţii impozitului pe profit asupra obligaţiei de declarare a acestuia? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.Trimestrul III 2010: 2.Diferenţă trimestrul III 2010: 500 lei. calculate până la 15 ianuarie 2011 (data finalizării controlului): 100 lei. De asemenea. cu domiciliul în Bucureşti.Trimestrul IV 2010: 2.Creante fiscale accesorii: 160 lei. scadente la 25 aprilie 2010. 31 În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice. c) Creanţe fiscale accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe profit: . Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel: a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit. chiar dacă plata s-a efectuat.000 lei.Societatea „X” SRL calculează impozitul pe profit aferent trimestrului I 2009 în sumă de 20. conform declaraţiei fiscale: . 237.000 lei. scadente la 25 ianuarie 2011. prin domiciliul fiscal se înţelege: a) pentru persoanele fizice. . b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală.Creante fiscale accesorii aferente diferenţei de 400 lei. „A” mai deţine un cabinet de consultaţii medicale şi în oraşul Buftea. prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. sau adresa unde locuiesc efectiv. sectorul 1. având program în 4 zile din săptămână. 235 .000 lei.Diferenţă trimestrul I 2010: 400 lei. are un cabinet individual pentru acordarea de consultaţii medicale în Bucureşti.500 lei. însă omite să înscrie în această declaraţie impozitul pe profit calculat. Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi. scadente la 25 octombrie 2010. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. . scadente la 25 iulie 2010. . medic. Total: .Comunicată la data de 10 iulie 2010: 200 lei.Trimestrul II 2010: 1. Sectorul 3 236 . judeşul Ilfov. cu termen de plată.77 În termen de 30 de zile de la data producerii modificării. . prin domiciliul fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. la acesta din urmă având program doar o zi pe săptămână. „A”. potrivit legii. în cuantum de 20.000 lei.Trimestrul I 2010: 1. . conform deciziei de impunere comunicată în data de 20 ianuarie 2011: . in mod preponderent)  Bucureşti.Raspuns: Codul de procedură fiscală art. nu înseamnă că nu mai există obligaţia de declarare a impozitului in cauza. la termenul din 25 aprilie 2009. Dl. Societatea virează la termenul legal – 25 aprilie 2009 – impozitul datorat. adresa unde îşi au domiciliul. 81 Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care a fost efectuată plata obligaţiei fiscale. Dl. 57 . 31 În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice. prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Principal: 900 lei. . sectorul 3. calculate până la 15 ianuarie 2011 (data finalizării controlului): 60 lei. 238. Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare ulterioară a datelor din declaraţia de înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni. sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală ( unde desfasoara activitati.

- Comunicată la data de 10 ianuarie 2011: 300 lei. Societatea efectuează pentru obligatiile la bugetul de stat o plată de 7.100 lei, la data de 10 martie 2011. Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa fiscală prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedură fiscală, contribuabilul neavand alte obligatii de plata la bugetul de stat decat impozitul pe profit. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 115 In cazul prezentat stingerea oblig. se efectueaza in ordinea vechimii obligatiilor date. - Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: - în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; - in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru cele accesorii Se inregistreaza urmatoarea situatie: 1.000, 200, 1.500, 2.000, 300, 900, 160, 1040 – din creantele cu termen scadent 25 ian.2011. 239. Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării regulii de stingere a datoriilor? Raspuns: CPF-OG 92/2003 – art. 115 - in functie de data comunicarii. 240 . Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaţii suplimentare? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 70 Ca regulă generală, cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură fiscala se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate. 241 . Societatea „X” SRL a stabilit şi a declarat la data de 25 ianuarie 2011 un impozit pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010 în sumă de 12.000 lei. Ulterior, societatea constată că a calculat greşit impozitul, suma corectă a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îşi exercită dreptul de a corecta declaraţia şi depune în data de 25 aprilie 2011declaraţia rectificativă, dată la care efectuează şi plata sumei de 10.000 de lei în contul impozitului datorat. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorat ca urmare a neplăţii la scadenţă a impozitului pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere ( dobanzilor) de 0,1% pe zi. Raspuns: Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 120 si 120 indice 1 Dobanzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. (3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobanzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv. Cu privire la penalitati de intarziere retinem ca nivelul se stabileste astfel: − daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pt.obligatiile fiscale principale stinse; − daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; − dupa implinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. 58

Perioada pe care se calculează dobanzi: 26 ianuarie – 25 aprilie 2011 = 90 zile Suma la care se datorează dobanzile: 10.000 ( art.120 .3) Dobanzile = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei. Penalitatile de intarziere = 10.000 x15% = 1.500 lei. 242. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plată a impozitelor şi taxelor?

Raspuns:
Un an de la data plăţii, sub sanctiunea decaderii. 243. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicării lui prin publicitate? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 44 alin 3. - Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. - În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. - În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului. 244. Camera profesionala „C”, persoană juridică de utilitate publică, are organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fără personalitate juridică, denumite „filiale”. O parte din aceste desmembrăminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5 salariaţi, nu îndeplinesc condiţia cerută de lege de a fi înregistrate ca puncte de lucru plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi, pe cale de consecinţă, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembrăminte trebuie însă declarate la organul fiscal, fără a primi cod de identificare propriu. In ce termen se declară şi care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puţin de 5 salariaţi? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 74 - Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod procedură fiscală) prin depunerea declaraţiei privind sediile secundare atat la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul principal , cat si la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul secundar. 245. Până la ce dată poate organul fiscal să efectueze inspecţia fiscală şi eventual să modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2005? Explicaţi Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 23, art. 91 şi art. 98 Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale este de 5 ani si începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. - Baza de impunere s-a constituit în trim. I 2005, termenul de prescripţie începe să curgă de la 01 ianuarie 2006, deci inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie 2010. - Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. 246. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe data de 10 aprilie 2007 şi se finalizează la data de 30 iunie 2007, dată la care are loc discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor incluse în Raportul de inspecţie fiscală. În cursul discuţiilor, reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili diferenţa de 50.000 lei aferentă impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 aprilie 2002. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cărora prescripţia se împlineşte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă”. 59

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenţa de 50.000 lei? Explicaţi. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 91 DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”, in cazul analizat termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1 ian. 2003. 247. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaraţia 100, în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea. La data de 30 aprilie 2010, societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte, prin decizie emisă la data de 10 iunie 2010, că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2010 se emite şi nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă şi efectuează plata diferenţei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2010. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de societate în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al dobanzii de întârziere de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere si un nivel al penalitatii de intarziere de 5% din obligatiile fiscale principale stinse, daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, sau de 15% , daca se depasesc 60 de zile. Daca stingerea se efectueaza in primele 30 de zile, nu se datoreaza si calculeaza penalitati. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 120 si art. 120 indice 1 - pentru compensările la cerere, operatiunea de compensare opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile. Pentru suma de 30.000 lei => dobanzi pana la depunerea cererii :26.04 – 30.04 2010= 5 zile Pentru suma de 10.000 lei neadmisă la compensare => dobanzile se calculează pe perioada 01.05 – 24.06.2010= 55 zile ( 01.05, data urmatoare cererii pana la 24.06, data platii) Dobanzile = 30.000 x 5 zile x 0,05% + 10.000 x 55 zile x 0,05% = 75 + 275= 350 lei Penalitati de intarziere= 10.000 x 5%= 500 lei. 248. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaratia 100 în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată, societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea. La data de 25 aprilie 2010, societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte, prin decizie emisă la data de 10 iunie 2010, că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2010 se emite şi nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor (majorarilor de întârziere) datorate de societate în urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al dobanzii de întârziere de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere si un nivel al penalitatii de intarziere de 5% din obligatiile fiscale principale stinse, daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, sau de 15% , daca se depasesc 60 de zile. Daca stingerea se efectueaza in primele 30 de zile, nu se datoreaza si calculeaza penalitati.

Raspuns:
Nu se vor calcula dobanzi (majorări de întârziere). Cererea de compensare a fost depusa la data scadentei odata cu cererea de rambursare si suma de rambursat acopera obligatia de plata Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare art. 120 si 116 alin 4. potrivit caruia operatiunea de compensare opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.

60

Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2011 decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 40. Care este termenul general de solutionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedura fiscala? Raspuns : Codul de procedură fiscală art. Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. fiind deopotriva certe. 251. Care este. societatea solicită aplicarea prevederilor din Codul de procedură fiscală care specifica următoarele: „ (12) În măsura în care este necesar. compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata. ” Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea de către terţul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale? Explicaţi. din oficiu. ea este în imposibilitate de a achita salariile. 70 Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.249. sumele existente. în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. respectiv la debitarea conturilor debitorilor. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat. pe fondul lipsei de disponibilităţi în conturile bancare. Daca legea nu prevede altfel. fără a solicita şi rambursarea acestei sume. Poate organul fiscal să efectueze. 114. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. 252. potrivit alin.000 lei. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. pentru care organele fiscale au pornit executarea silită prin poprire. potrivit Codului de procedură fiscală. potrivit legii. societatea mai depune şi Declaraţia 100 . In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul. Pentru depăşirea situaţiei.1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator. ca plata datoriei fiscale să fie efectuată de altă persoană decât debitorul? Raspuns: CPF art. (11). dar pe care nu il achită. La ce se referă informaţia conţinută în vestorul fiscal al unui contribuabil? Raspuns: CPF art. băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite. NU. lichide si exigibile. 250 . conform Codului de procedură fiscală. 253. 78 Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare. pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii. 149 Da. respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti. cât şi asupra sumelor pe care alte societăţi le datorează societăţii „X”. Raspuns: CPF art. precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. atât asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare. 254. compensarea celor două creanţe reciproce? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 145 Somaţia 61 . Terţul poprit poate elibera sume în favoarea debitorului. Este permis. 91 Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. 255. şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. Din momentul indisponibilizării. alin 2 indice 6 DA. dispozitiile art. 116 alin 4. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi. momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe şi cât este acest termen? Raspuns: CPF art. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. numai pentru plata drepturilor salariale . La aceeaşi dată.

reprezentând impozitul pe venit. Raspuns: Codul de procedură fiscală art.12.dobanzile calculate pentru anul 2011: 4. b)dobanzile pentru sumele neachitate în anul de impunere. Din momentul indisponibilizării sumelor existente.04% = 6 lei 2.12.000 x 15% = 600 lei 62 .se calculeaza dobanzile pentru neefectuarea platilor anticipate pana la data de 31.dobanzile calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipată 1(16.04% = 80 lei Pentru plata anticipată 3(16.. a).se calculeaza dobanzile aferente sumei datorate din decizia de impunere pâna la data de 27. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil.000 x 107 zile x 0. până la data de 31 decembrie.Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată. în care stabileşte un impozit anual de 4. 173 Contestaţia se poate face în termen de 15 zile. potrivit lit.15 septembrie: 1.000 lei.000 lei. suma pentru care se începe executarea silită.000 x 16 zile x 0. 43 alin.15 martie: 1.04% = 43 lei Pentru plata anticipată 4(16.2010): 1. următoarele: numărul dosarului de executare. . 257. Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de executare silită al organului fiscal? Raspuns: Cod de procedură fiscală art.12..2011 cand efectueaza plata.000 x 199 zile x 0. cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod. organul fiscal emite decizia de impunere. 258. în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .12-31. respectiv la data de 15 mai 2011.000 lei. (2). . 149 Sumele necesare plăţii drepturilor salariale.10. 256. b) contestatorul a luat cunoştinţă. sub sancţiunea decăderii. potrivit lit. precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia..06-31. precum si a celor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta.000 lei.000 lei. Contribuabilul „X”.2010): 1. pe lângă elementele prevăzute la art. a). băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite şi nu vor accepta alte plăţi din conturile debitorilor. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziţii? Raspuns: CPF art.120 indice 1 . în lipsa acestora. 1. termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu. de la data când : a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă.09-31.2010): 1.000 x 300 x 0.2010): 1.12. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2011. de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.15 iunie: 1. .2010 2. se datorează dobanzi după cum urmează: a) pentru anul fiscal de impunere dobanzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau. se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora inclusiv. Contribuabilul nu plăteşte ratele. alin 6.04% = 480 lei Total dobanzi datorate: 116+80+43+6+480=725 lei. 3. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. 120.12. (2) Somaţia cuprinde. Penalitati de intarziere: 4. din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori. c) cel interesat a luat cunoştinţă. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul. a). persoană fizică independentă. se continuă măsurile de executare silită. potrivit lit. Privind nivelul penalitatilor de intarziere se vor retine informatiile din precedent.. după caz. de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010. Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.04% = 116 lei Pentru plata anticipată 2(16. 1.03-31. art.15 decembrie: 1.000 x 291 zile x 0. până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010. alin 6. Contribuabilul nu plăteşte ratele. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010. Contribuabilul „X”. nu se calculeaza si se datoreaza penalitati de intarziere. 120 indice 1 Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată.000 lei. pe considerentul ca platile anticipate sunt la nivelul sumei rezultate din decizia de impunere. respectiv la 2.000 lei. cu 01.120 indice 1 1.15 martie: 1.2010 pt . organul fiscal emite decizia de impunere. .000 x 291 zile x 0.04% = 6 lei .2010): 1. Contribuabilul „X”.12. . După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.000 lei. se stabilesc dobanzi la suma rezultata in urma impunerii. în care stabileşte un impozit anual de 2. pentru anul 2011 nu se mai calculeaza dobanzi.Dobanzi calculate pentru anul 2011: 2.04% = 80 lei Pentru plata anticipată 3(16. după caz. Privind nivelul penalitatilor de intarziere se retin informatiile din precedent. respectiv la data de 15 mai 2011.000 x 199 zile x 0.15 decembrie: 1.15 septembrie: 1.259. art.000 lei . 260.2010): 1. Contribuabilul achită debitul în data de 27 Octombrie 2011.000 lei.000 lei.12.15 martie: 1. . în care stabileşte un impozit anual de 3. la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală. Total dobanzi calculate: 116+80+43+6+240=485 lei 2.04% = 6 lei Dobanzi calculate în anul 2011: 0 lei Total dobanzi =6 lei . c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate.15 iunie: 1. impozit datorat cu titlul de plata anticipata aferenta tr.000 lei. b) dobanzile pentru sumele neachitate în anul de impunere.000 lei si in anul urmator inc.12. 63 . art.15 septembrie: 1. . a). în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . Penalitati de intarziere: 3. intarziere sub 30 de zile.platile anticipate neefectuate de 4.15 decembrie: 1.000 x 16 zile x 0.12-31.000 lei.000 lei. De asemenea.000 lei.12. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.04% = 43 lei Pentru plata anticipată 4(16. în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: . persoană fizică independentă. urmând a se face regularizarea dobanzilor în mod corespunzător. 120.15 iunie: 1. organul fiscal emite decizia de impunere.01-pana cand se plateste.2010): 1. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010. dobanzile se recalculează. . respectiv la data de 15 mai 2011.000 x 300 x 0. Dobanzile pentru anul 2010.Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipată 1(16. .000 x 16 zile x 0.IV neachitata: 1.000 lei. alin 6. până la data de 31 decembrie.04% = 240 lei. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil. potrivit lit. reprezentând impozitul pe venit.000 x 15% = 450 lei : 1. 120.000 x 107 zile x 0. se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora inclusiv. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. dobanzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. se datorează dobanzi după cum urmează: a) pentru anul fiscal de impunere.04% = 116 lei Pentru plata anticipată 2(16. dobanzile se calculeaza pâna la data de 31. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil.000 x 15% = 150 lei Total penalitati de intarziere: 450 + 150 = 600 lei. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere.03-31.2010): 1.09-31.12. persoană fizică independentă.06-31.

15 martie: 1. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2011. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.000 lei. .000 lei.efectuate): 2. persoană fizică independentă.000 lei. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010. .000 lei.000 lei.000 lei. . respectiv la data de 15 mai 2011. organul fiscal emite decizia de impunere. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2011. Contribuabilul „X”.15 septembrie: 1. Contribuabilul „X”.000 x 16 zile x 0.000 x 107 zile x 0. în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .IV. neachitata: 1. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil.15 iunie: 1. 263.15 decembrie: 1. organul fiscal emite decizia de impunere. alin 6. depăşind astfel cu 100 de zile cele 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate.15 iunie: 1. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4. Contribuabilul plăteşte doar primele două rate. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.15 martie: 1. 120. în care stabileşte un impozit anual de 5.261. Penalitati de intarziere: 1. întreaga datorie de 2.15 septembrie: 1. . . Contribuabilul „X”. 262. stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate. . în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .04% = 6 lei Dobanzi calculate în anul 2011 pentru diferenta neachitata (4.000 din decizie – 2. persoană fizică independentă. respectiv la data de 15 mai 2011. Total dobanzi: 43+ 6+ 240 = 289 lei.000 lei. art. . respectiv la data de 15 mai 2011.000 lei. .IV neachitata : 1. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.000 lei.000 lei. Raspuns: Codul de procedură fiscală art.04% = 240 lei.15 iunie: 1.15 decembrie: 1.000 x 16 zile x 0. .000 x 15% = 150 lei. în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .000 din decizie-3. întreaga datorie de 2.000 plati antic. 120.000 x 15% = 150 lei : 1.000 lei. Contribuabilul achită datoria în data de 27 Octombrie 2011.000 64 . art.III neachitata: 1. Raspuns: Codul de procedură fiscală art.000 lei.000 x 300 x 0.000 x 300 x 0.04% = 43 lei Pentru plata anticipată tr.000 x 15% = 300 lei.000 lei. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.04% = 6 lei Dobanzi calculate în anul 2011 pentru diferenta neachitata ( 5. alin 6. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010. persoană fizică independentă.15 martie: 1.15 septembrie: 1. în care stabileşte un impozit anual de 5. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010.000 plati efectuate) : 2. Total penalitati de intarziere: 150 + 150 = 300 lei. 120 indice 1 Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipată tr.000 lei.000 lei. Penalitati de intarziere: 2.04% = 240 lei Total dobanzi: 6+240=246 lei.000 lei. respectiv în termenul celor 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală. 120 indice 1 Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipată tr. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.15 decembrie: 1.

Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării deciziei? Raspuns: Codul de procedură fiscală art.000 x 365 x 0.04% = 6 lei Dobanzi calculate în anul 2011: 0 lei Total dobanzi = 6 lei De asemenea. în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate.04% = 292 lei Total dobanzi :6+292=298 lei Penalitati de intarziere: 2.000 lei. Societatea nu este de acord şi contestă la organul fiscal competent suma de 30. o cauţiune de până la 2. art. iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani. .000 lei.000 lei. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal? Raspuns: Codul de procedură fiscală art.000 x 15% = 300 lei. Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate. art. 554/2004. a primit în data de 05 Martie 2010 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2010.120 indice 1 Dobanzile calculate pentru anul 2010 aferente platii anticipate neachitata TR. 265. Instanţa competentă poate suspenda executarea. persoană fizică independentă. . Raspuns: CPF art.000 lei. o cauţiune de până la 2. Raspuns: CPF art.000 x 16 zile x 0.120 indice 1 Dobanzi calculate în anul 2010: Pentru plata anticipată tr.15 martie: 1. iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani.000 lei. 206 a) datele de identificare a contestatorului.000 = 6.3. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2010.120 alin 6.000 lei. .15 decembrie: 1.04% = 6 lei .000 plati antic. în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi un drept la restituire de 2. Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite sume suplimentare de plată într-un cuantum de 50.554/2004. 215 . Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30. 215 În situaţia în care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ fiscal.Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal. cu modificările ulterioare. intarziere sub 30 de zile.000 x 16 zile x 0.lei. respectiv la data de 15 mai 2011.000 lei.120 alin 6. .000) dobanzile se calculeaza astfel :2. solicitând suspendarea executării deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenţele de plată. dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate.000 lei 266.15 iunie: 1.Corect este 3. Pentru diferenta de plata conform deciziei de impunere ( 5. Totodată. 65 . Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act administrativ fiscal? Raspuns: Codul de procedură fiscală art. 264. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil.15 septembrie: 1.000 lei. nu se calculeaza si se datoreaza penalitati de intarziere. societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ.000 lei. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil.= 2. 267.IV: 1.000 .000 lei.IV. în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată: .Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Contribuabilul „X”. organul fiscal emite decizia de impunere. cu modificarile ulterioare. in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. Instanţa competentă poate suspenda executarea.: 1.

deci nu pot fi sechestrate. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent. În acest scop.Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului. de leasing şi altele. 33 În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. . în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale. astfel: începe în judeţul A. Raspuns: Codul de procedură fiscală art. municipiul Z. utilaje. 66 . Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2010. urmăribile potrivit legii. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe fiscale. Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului. iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. străbate trei judeţe. urmăribile potrivit legii. b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit. 158. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2010 în cuantum de 10. Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. care constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal. e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. d) dovezile pe care se întemeiază. se află în întregime pe raza municipiului V din judeţul D. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. d) ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. de concesiune. potrivit legii. Societatea achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie. în următoarea ordine: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit.verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii. ţinând cont de cuantumul sumelor datorate. Prima porţiune.000 lei. de împrumut. de regulă. care constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent.a doua porţiune. . două porţiuni ale unei autostrăzi. Pentru sediul permanent 1: municipiul Z. materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile. c) motivele de fapt şi de drept. 268. 270. persoană fizică sau juridică se face potrivit legii. Să se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de întârziere datorate de contribuabil. persoană juridică nerezidentă trebuie să execute. Cea de. judeţul D 269. respectiv 5 iulie 2010.b) obiectul contestaţiei. f) produse finite. inclusiv a cheltuielilor de executare. c) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă. . Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului. NU. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” în România? Explicaţi. municipiul Z. competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent.Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului. de închiriere. Societatea „X” SRL. trece prin judeţul B şi se sfârşeşte în judeţul C. sechestrând prin proces. între care două sunt deţinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic. organul de executare aplică măsura executării silite mobiliare. precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Cele două maşini ale asociatului nu aparţin societăţii debitoare. 142. e) maşini-unelte. în baza unui contract încheiat cu o persoană juridică română. prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare. se efectuează. judeţul A Pentru sediul permenent 2: municipiul V. precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit.

contestaţia poate fi depusă. Societatea formulează şi depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de plată. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul aplicării regulilor cu privire la ordinea de stingere? Raspuns: CPF art. aceasta va fi înaintată. Care este nivelul acestei dobânzi? Raspuns. Dobanzi pt perioada : 26.În cazul în care contestaţia este depusă la un organ fiscal necompetent. sub sancţiunea decăderii. sub sancţiunea decăderii.07. Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia. . art.Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal.Dobânda datorată este la nivelul celei prevăzute de prezentul cod şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează. contestaţia va fi înaintată de către acesta. organului de soluţionare competent. în termen de 5 zile de la înregistrare.Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal. . organului de soluţionare competent.Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 207. organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. 271.Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele : posibilitatea de a fi contestat. (2) sau la art. respectiv de 0. termen stabilit de acelaţi act normativ. 120 si 120 indice 1. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. în termen de 5 zile de la data primirii. 273 . 70. 115 Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 67 . dar pe care o retrage după două zile. dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele obligatorii: posibilitatea de a fi contestat. dacă restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor contribuabililor. societatea apreciază că există premise pentru soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată. în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal.000 x 15% = 1.2010 => 71 zile Dobanzi = 10. . termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia. termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia. Dobânda datorată este la nivelul celei mentionate anterior. după caz. Organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie. sumele solicitate de plătitori. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite obligaţii suplimentare de plată. Care este acest termen şi în ce situaţii se aplică? Raspuns: Codul de procedură fiscală art.În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat. Codul de procedură fiscală art. 272. 274.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei.000 x 71 x 0. Mai are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă? Raspuns :CPF art. .Contestaţia poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia. 124 . 207 . după caz. Ulterior.04-05.04% =284 lei Penalitati de intarziere: 10.208 Da.Raspuns: CPF art. . Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal. 117 alin.04% pentru fiecare zi de întârziere. .500 lei.

daca da. Care este organul competent la care societatea poate introduce contestatie impotriva deciziei de impunere? Raspuns : CPF art. Conform prevederilor legale. 278. atât timp cât se găsesc în această situaţie. Impotriva societatii ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand diferente de impozit pe profit aferent anului 2010 in suma de 2. 280. Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si. in caz contrar se continuă măsurile de executare silită. codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. taxelor. numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi . Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului 68 . contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. e) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Codul de identificare fiscală va fi: b) pentru persoanele fizice.145 Debitul trebuie stins în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei.3. c) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal. concomitent. Care este codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice? Raspuns : Codul de procedură fiscală art. 275. Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate. DA. 206 alin. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor. . 276. 44 Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea. 277. stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere (vor avea în vedere preţul de piaţă al tranzacţiei sau bunului impozabil. a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. . care însă a fost înapoiată de poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor.207. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. 209. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat in aceasta situatie? Raspuns : CPF art.123. art.83 .c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. În ce constă comunicarea prin publicitate? Raspuns: CPF art.74 alin 2. astfel cum este definit de Codul fiscal). Contestatia se depune la organul fiscal. Ca urmare.000 lei.În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile. 279. respectiv vamal.72 Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. in ce termen? Raspuns : Codul de procedură fiscală art. taxelor. codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silita sa nu continue? Raspuns : CPF art. la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. art. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru.

209 din CPF. Organul competent cu solutionarea este cel definit la art. sub sanctiunea decaderii.administrativ fiscal. NU ÎN ULTIMUL RÂND VĂ DORESC SUCCES ! 69 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful