P. 1
Romana Variante Bac 2009

Romana Variante Bac 2009

|Views: 463|Likes:
Published by Ady Aditzu
Romana Variante Bac 2009
Romana Variante Bac 2009

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Ady Aditzu on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2015

pdf

text

original

Sections

 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • Varianta 5
 • Varianta 6
 • Varianta 7
 • Varianta 8
 • Varianta 9
 • Varianta 10
 • Varianta 11
 • Varianta 12
 • Varianta 13
 • Varianta 14
 • Varianta 15
 • Varianta 16
 • Varianta 17
 • Varianta 18
 • Varianta 19
 • Varianta 20
 • Varianta 21
 • Varianta 22
 • Varianta 23
 • Varianta 24
 • Varianta 25
 • Varianta 26
 • Varianta 27
 • Varianta 28
 • Varianta 29
 • Varianta 30
 • Varianta 31
 • Varianta 32
 • Varianta 33
 • Varianta 34
 • Varianta 35
 • Varianta 36
 • Varianta 37
 • Varianta 38
 • Varianta 39
 • Varianta 40
 • Varianta 41
 • Varianta 42
 • Varianta 43
 • Varianta 44
 • Varianta 45
 • Varianta 46
 • Varianta 47
 • Varianta 48
 • Varianta 49
 • Varianta 50
 • Varianta 51
 • Varianta 52
 • Varianta 53
 • Varianta 54
 • Varianta 55
 • Varianta 56
 • Varianta 57
 • Varianta 58
 • Varianta 59
 • Varianta 60
 • Varianta 61
 • Varianta 62
 • Varianta 63
 • Varianta 64
 • Varianta 65
 • Varianta 66
 • Varianta 67
 • Varianta 68
 • Varianta 69
 • Varianta 70
 • Varianta 71
 • Varianta 72
 • Varianta 73
 • Varianta 74
 • Varianta 75
 • Varianta 76
 • Varianta 77
 • Varianta 78
 • Varianta 79
 • Varianta 80
 • Varianta 81
 • Varianta 82
 • Varianta 83
 • Varianta 84
 • Varianta 85
 • Varianta 86
 • Varianta 87
 • Varianta 88
 • Varianta 89
 • Varianta 90
 • Varianta 91
 • Varianta 92
 • Varianta 93
 • Varianta 94
 • Varianta 95
 • Varianta 96
 • Varianta 97
 • Varianta 98
 • Varianta 99
 • Varianta 100

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 001

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2 puncte Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 2 puncte Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale basmului cult ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 002

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer. În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental. (Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei) * Calabria – regiune a Italiei meridionale * fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă * Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere * Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM , precizându-le forma literară actuală. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea întreagă îţi aparţine, dacă ştii să admiri”. (Adina Olănescu, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a basmului cult pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul basmului cult ales.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise.] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită. Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit. cu privire la textul de mai jos: Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere.10 rânduri. îi zise. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap.-n semn de favor. 4 puncte Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Zise: „Povaţa e în zadar. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost. 5. fără sfială. din primul vers. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. sau râdicase Câte-o ureche.] Un măgar mare ce-o ascultase. 4 puncte Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic. 6. aci de faţă. (Grigore Alexandrescu. identificate în strofa a doua.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. 7. 3. 4.. 8. Tot împrejuru-i era tăcere. nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. Ieşi-nainte să-i dea povaţă. (30 de puncte) − Varianta 003 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite. Natura-ntreagă da ascultare. Privighetoarea şi măgarul) 1.. aci de faţă”. strofa finală (morala fabulei). Căci d-aş urma-o. în 6 . [. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. 2 puncte 2 Scrie forma acceptată de DOOM a cuvintelor râdicase şi favor. în relaţie cu textul dat. îi zise. [. 4 puncte . Dar zău nu-mi place a ta cântare”. Privighetoarea.. Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. 4 puncte Comentează.

dar se desprinde de ea. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. [.. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Apropouri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. normele de exprimare.Ceea ce caracterizează basmul. despre avere. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: . Basmul porneşte de la realitate. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza.. Pavel Ruxăndoiu.]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.. trecând în suprareal. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). (Mihai Pop. opusă deci cotidianului. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”. (Cilibi Moise. prin esenţa ei”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ci prin atmosfera ei interioară. în care nu există contrarii care să nu poată fi rezolvate. ca operă de artă. este o lume cu totul aparte [. aşezarea în pagină. reflectată într-un basm cult studiat. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. o lume în care voinţa omului nu cunoaşte limite. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Folclor literar românesc) Notă! În elaborarea eseului.] Este o lume opusă realităţii cotidiene nu prin personaje şi întâmplări (care pot fi verosimile).

Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.. Oştiri. care trece ca prin vine un fior. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.. Către ţărmul dimpotrivă se întind. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. mă-mpresoară: De pe muche. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. stă. 8.. Menţionează două teme/ motive literare. Transilvania-l aude.. Comentează.. ungurii se înarmez. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. creşte.. sugestie. Muşchiul zidului se mişcă. Oltule.. dă o poruncă. se prelungesc. Dintr-o peşteră. cu privire la textul de mai jos: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. reflexivitate). Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc.. 2. ultima strofă. Iese.. La Cozia) 1. Râul înapoi se trage. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte.. din râpă. vine către ţărmuri. chipuri negre se cobor... Umbra lui Mircea.. O fantomă-ncoronată din el iese. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite.. 6.. repetat din stâncă-n stâncă. noaptea iese. de pe stâncă.. fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute. 4. 3. care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. din partea iniţială. în preajma ei priveşte. cu cele de perfect compus. munţii vârful îşi clătesc. Glasul ei se-ntinde.! marea fantomă face semn.. Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [. prezentă în textul dat. pe foaia de examen...10 rânduri. pântre iarbă se strecoară O suflare. Ascultaţi. taberi fără număr împrejuru-i înviez.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Motivează alternanţa verbelor la prezent.. ambiguitate..] (Grigore Alexandrescu. 5. o zăresc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prezente în poezie.... (30 de puncte) − Varianta 004 SUBIECTUL I Scrie.. în 6 . Virtuţi mari. din partea finală a textului. 7.Varianta 4 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

Oceanografie) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un eseu de 2 . moral etc.). . semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe”. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un text de tip argumentativ. relevarea principalei trăsături a personajului ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. lizibilitatea – 1 punct). prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult studiat. conflict.Ministerul Educaţiei. prezentarea statutului psihologic. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. normele de exprimare. aşezarea în pagină. despre bătrâneţe. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. al personajului ales.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În fond. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. (Mircea Eliade. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului.10 rânduri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Ioan Alexandru. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Şi pentru nori. Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină. aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri. Motivează folosirea repeată a cuvântului . Mulţumire) 1. 7. pe foaia de examen. 8. (30 de puncte) − Varianta 005 SUBIECTUL I Scrie. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul poeziei date. 4. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. strofa a patra.. prezente în poezie. Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. luni şi ani. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare. Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri.şi” la începutul versurilor. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 9. Pentru făclii şi spaime şi lumină. 6. 3. 2. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc”.

Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. construcţia personajului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). limbaj etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. a patru elemente ale textului narativ. (Nicolae Steinhardt. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Numai când facem binele dobândim ceva ce răii nu pot avea: liniştea şi pacea – bunurile supreme”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un text de tip argumentativ. conflict. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. În elaborarea eseului. tehnici narative. normele de exprimare. despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune. prin referire la basmul cult studiat. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. existente în opera literară studiată. construcţia subiectului. modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare basm. particularităţi ale compoziţiei. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă. prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre altruism. prezentarea. lizibilitatea – 1 punct). sublinierea relaţiilor dintre personajele reprezentative. .

prima strofă a poeziei. pe foaia de examen. Din lacrimi liniştea sporeşte. (30 de puncte) − Varianta 006 SUBIECTUL I Scrie. ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. Crizanteme) * vestală. în casa cui n-a fost mireasă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. şi-n casă Lângă oglinzile-obosite. 5. Cum s-a trecut. Şi-mbrăţişaţi alături plângem. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. – preoteasă care întreţinea focul sacru în templul zeiţei Vesta 1. Mor florile mâhnite. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă. şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie. Se acordă 10 puncte din oficiu. candidă vestală. prezente în textul dat. 7. 9. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . reflexivitate). şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. toamna. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii..f. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase. culese zilnic din grădină. cele din urmă flori. Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. (Dimitrie Anghel.10 rânduri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sugestie.. cu privire la textul de mai jos: Se trec şi florile de toamnă. Înc-un mănunchi.. în 6 . 8. plângi blândă. 4. s. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă. Menţionează două teme/ motive literare. 2. ambiguitate. 6. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece. prezente în poezie. Comentează. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. evlavios ca o vestală*. precizându-le forma literară actuală. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”..

normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă n-ar exista fericirea altora. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. conflict. construcţia subiectului. aparţinând lui Ion Creangă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. lizibilitatea – 1 punct). despre fericire. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. modalităţi de caracterizare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. limbaj etc. moral etc.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Marin Preda. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. al personajului ales. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un eseu de 2 . prezentarea statutului psihologic. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii temporale şi spaţiale. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. perspectivă narativă. .).Ministerul Educaţiei.

Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. 4. dulci arome. – rotunjite. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. caişii. zarzării şi prunii. 9. cu privire la textul de mai jos: Cu legănări abia simţite şi ritmice. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezente în poezie. sus pe ramuri. în 6 . Motivează. ultima strofă a poeziei. adj. (30 de puncte) − Varianta 007 SUBIECTUL I Scrie. Pe pajiştea din faţa casei. Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute. umflate. Prezintă semnificaţia titlului. 2. Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ. 7. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt. Ce e de spumă. încet-încet. şi roze gesturi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. se face jos de catifea. adj.. zarzării şi prunii. Despodobiţi de-atâtea graţii. Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. Banalii pomi din faţa casei. ce le-mprumută luciul lunii. Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii. Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. Se cată ram cu ram. (Dimitrie Anghel. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. înfoiate * horbotate.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. 6.. 8. 3. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. pline. cu ajutorul a două argumente. se-nclină.[. în relaţie cu textul poeziei date. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. – dantelate 1. Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. ce-i ştiu de-atâtea primăveri. prezenţa descrierii în poezia citată. pe foaia de examen. Balul pomilor) * învoalte. 5.10 rânduri. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea.] Aşa-s în clipa asta toate. Cochetării şi graţii albe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare. şi-n urmă iarăşi vin la loc. Comentează. dar mîine albii cavaleri. Precizează rolul cratimei şi al apostrofului.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.. conflict. a statutului lor psihologic. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Ioan Slavici. . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). construcţia subiectului. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. despre bunătate. limbaj etc.). În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. perspectivă narativă. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. acţiune. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. relevarea trăsăturilor celor două personaje. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aparţinând lui Ion Creangă. aşezarea în pagină. de ortografie şi de punctuaţie). semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. moral etc.

pentru moarte. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. s. Pustnicii tineri. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Stihuri. scurtă inscripţie de pe faţada unui edificiu. 3. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri. – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi. carte etc. Epigraf*) *epigraf. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Îndurerate-n spic şi rădăcini. dintre spini culese. Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. trişti şi delicaţi. Comentează. 9. prin evidenţierea a două trăsături. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. al unui capitol. caracterul de artă poetică al textului dat. însă nu cunoaşte. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. înţelese şi neînţelese. Ca frunzele-aurite.n. acum porniţi. vă scuturaţi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: Stihuri. Că Cel-ce-ştie. prima strofă a poeziei. Pătrundeţi. Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. 5. Motivează. Şi semănaţi. Stihuri de suflet. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. vă scuturaţi”. acum porniţi. 2. 1. În suflete de prieteni şi străini. cu noaptea ce vă naşte.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 008 SUBIECTUL I Scrie. zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare. 6. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. pe foaia de examen. monument. (Tudor Arghezi. 7.

Basmul e un gen vast […]. de 15 – 20 de rânduri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. ci şi anume fiinţe himerice. (Ion Ianoşi. Ele comunică cu omul. s-au comportat într-un fel.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. . au început să se comporte pe dos. decenii de-a rândul. utilizarea limbii literare – 3 puncte. dar nu sunt oameni. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. au împărtăşit anumite convingeri. formularea unei concluzii pertinente. n-avem de-a face cu basmul’’. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Opţiuni) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un eseu de 2 . într-o bună zi. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre caracter. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă. să dea glas unor convingeri opuse. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici..3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat. pornind de la ideile exprimate în următorul text: . punctuaţia – 2 puncte. Estetica basmului) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ne-au părăsit. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni. iar într-o altă zi. normele de exprimare. (G. iar apoi. au manifestat atitudini tăioase. Poate fi omul atât de încăpător?”. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Călinescu. unor atitudini inverse.

în 6 . Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Puterile-amorţite ţi le rup. Cât te iubesc. sugestie. reflexivitate). Te prăbuşişi din drumul cel înalt. 2. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Lumină lină) 1. 9. ambiguitate. Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. în relaţie cu textul poeziei date. uşoară zburătoare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. frumoasa mea albină. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. Strânge la piept comoara ta deplină. prezentă în textul dat.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 009 SUBIECTUL I Scrie. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. ale zambilei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei. Cine-o să vie. 3. 4. Prezintă semnificaţia titlului. ultima strofă a poeziei. cu privire la textul de mai jos: Cum te găseşti. Zăcând aci. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Şi nu dormind într-un polen de floare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Voind să duci tezaurul de ceară. pe-o margine de drum. 5. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis.

aşezarea în pagină.3 pagini despre particularităţile nuvelei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un text de tip argumentativ. prezentarea. prin referire la o operă literară studiată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). . prin referire la nuvela studiată. final. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. exprimarea unui punct de vedere argumentat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. existente în opera literară studiată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. incipit. reprezentative pentru nuvela studiată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. secvenţă narativă. cf. despre cunoaştere. perspectivă narativă. (Eusebiu Camilar. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje.Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. tehnici narative etc. conflict. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii temporale şi spaţiale. construcţia personajelor. normele de exprimare.

8. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 10 Ministerul Educaţiei. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. Dar beţia le-a prăvălit încoace. 4. 5. Le vezi? Au căzut. 9. prezentă în textul dat. sugestie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Au vrut să alerge şi să se joace. s-au sculat. 6. Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. precizându-le forma literară actuală. cu privire la textul de mai jos: Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele. identificată în textul dat. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. din text. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. (30 de puncte) − Varianta 010 SUBIECTUL I Scrie. 3. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cuvinte stricate) 1. în 6 – 10 rânduri. ideea/ o idee poetică centrală. în relaţie cu textul poeziei date. Să nu le mai spuie agale Buzele tale. reflexivitate). S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. ambiguitate. 2. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Exemplifică două imagini artistice diferite.

perspectivă narativă. conflict. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). ortografia – 2 puncte. În elaborarea eseului. particularităţi ale compoziţiei. formularea unei concluzii pertinente. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. despre cinste. (Cilibi Moise. . când pierde cinstea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul. într-un curent cultural/ literar. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. tehnici narative. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. n-are ce să mai piarză*”. reflectată în textul narativ ales. Apropouri) *să mai piarză – să mai piardă Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii temporale şi spaţiale. lizibilitatea – 1 punct). exprimarea unei opinii argumentate. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). construcţia personajului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. modalităţi de caracterizare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. reflectate într-o nuvelă studiată. de ortografie şi de punctuaţie). prezentarea temei nuvelei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un eseu de 2 .

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 011

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Norilor copacii le urzesc brocarte*. Casele-adunate, ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut, Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare, Din mocirla cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus, Foile-n azur. Cine vrea să plângă, cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles, Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes. (Tudor Arghezi, Niciodată toamna) *brocart, brocarturi, s.n. – ţesătură de mătase de calitate superioară, înflorată sau ornamentată cu fire de aur ori de argint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a nuvelei pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul nuvelei alese.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 012

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies, Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor, şi veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, subt cer. Când magii au purces după o stea, Tu le vorbeai — şi se putea. Când fu să plece şi Iosif, Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul, şi bărbatul, şi femeia. Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul... (Tudor Arghezi, Psalm) * ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori * mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învăţat, filozof * a purcede, vb – a pleca, a porni la drum * catastif, catastife, s.n – registru, condică 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. 2 puncte Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ, din textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 7. Defineşte, într-un enunţ, sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate; relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

ultima strofă. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? Voiam să pleci. după plecare. 2. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul poeziei date.10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: De-abia plecaseşi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Te-am rugat să pleci. Ai ascultat de gândul cel dintâi. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. – moale. pe foaia de examen. prin trifoi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. 6. Menţionează două teme/ motive literare. în 6 . lent. unduios 1. Pân-ai pierit. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn. domol. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. adj. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. voiam şi să rămâi. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”. lin. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. din poezia citată. 3. (30 de puncte) − Varianta 013 SUBIECTUL I Scrie. Nu te oprise gândul fără glas.Varianta 13 Ministerul Educaţiei. Prezintă semnificaţia titlului. De-abia plecaseşi) *molatic. 4. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează. 5. 7. la capăt.

de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. . conflict. acţiune. cultura scade”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate. limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale nuvelei alese. lizibilitatea – 1 punct). modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.). formularea unei concluzii pertinente. relevarea trăsăturilor celor două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. moral etc. Filosofia vârstelor) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. psihologic. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. construcţia subiectului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Vasile Băncilă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezarea în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. a statutului lor social. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte. În elaborarea eseului. despre necesitatea culturii. normele de exprimare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

– fiinţă sau lucru care ar prevesti. 9. (George Bacovia.. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat. ultima strofă. Ca şi zarea. (30 de puncte) − Varianta 014 SUBIECTUL I Scrie. mai barbar. 8. solitar. ar aduce o nenorocire 1.10 rânduri. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. cu privire la textul de mai jos: Plâns de cobe pe la geamuri se opri. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră.. în 6 . şi-am oftat. prezente în poezie.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. în relaţie cu textul poetic. Comentează. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. s.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. gândul meu se înnegri. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 4. 5. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. Şi de lume tot mai singur. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. Trist cu-o pană mătur vatra. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. Menţionează două teme/ motive literare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen.f. Gri) * cobe.

lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. . formularea unei concluzii pertinente. construcţia subiectului. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. normele de exprimare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”. despre curaj. relevarea trăsăturilor celor două personaje. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Paradisul derizoriu ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. limbaj etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. perspectivă narativă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. modalităţi de caracterizare. relaţii temporale şi spaţiale. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un text de tip argumentativ.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. aparţinând lui Ioan Slavici. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.. a statutului lor social.Ministerul Educaţiei. moral etc. conflict. psihologic. acţiune. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Livius Ciocârlie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje.

strofa a doua. sumbru. 4. 7. prezente în textul dat. Copacii rari şi ninşi par de cristal. 3. 2 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Tăind orizontul. apartenenţa poeziei la simbolism. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. se-ntoarce-acelaşi corb. Motivează. 6. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 015 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. Se acordă 10 puncte din oficiu. Chemări de dispariţie mă sorb. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. (George Bacovia.10 rânduri. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. diametral. un corb încet vine din fund. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. Tăind orizontul. 2. diametral. Prezintă semnificaţia titlului. de metal. Pe când. 5. 4 puncte 8. Amurg de iarnă) 1. 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. 4 puncte 9. pe foaia de examen. 4 puncte Comentează. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet. cu privire la textul de mai jos: Amurg de iarnă. în 6 . 2 puncte Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”.

Minima moralia) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În elaborarea eseului.). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. aşezarea în pagină. perspectivă narativă etc. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textul narativ studiat. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. episoade/ secvenţe narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aparţinând lui Mihail Sadoveanu. tehnici narative.Ministerul Educaţiei. incipit. final. despre asumarea destinului. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre limbajul naratorului şi al personajelor din textul narativ studiat. de ortografie şi de punctuaţie). evidenţierea a patru particularităţi de construcţie a subiectului şi/ sau particularităţi ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. punctuaţia – 2 puncte. personaje. de limbaj dintr-un text narativ studiat. precizarea instanţelor comunicării narative şi a rolului acestora în textul narativ studiat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Andrei Pleşu. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare. . de compoziţie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). conflict.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 016

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scântei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumega – Parfum de pene arse, şi ploua... Negru, numai noian de negru... (George Bacovia, Negru) * noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire * mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat; relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 017

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: – Adio, pică frunza Şi-i galbenă ca tine, – Rămâi, şi nu mai plânge, Şi uită-mă pe mine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare... – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică, Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică... (George Bacovia, Pastel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric, în textul dat. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare.. 8. în 6 . plânsul tălăngii când plouă! Da. Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh. sugestie. râzând. Oh. tălăngi. Oh. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. cu privire la textul de mai jos: Da. strofa a treia. plouă cum n-am mai văzut. s. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. şuri.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. s. 2.. Pe-aproape s-aude-un copil. s. genune 1. Şi grele tălăngi adormite. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă.10 rânduri. reflexivitate). 4 puncte Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. de gură.f.. prezentă în textul dat.f. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Şi cum să nu plângi în abise. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. 5. 4. (30 de puncte) − Varianta 018 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. plouă. – prăpastie adâncă. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 4 puncte Precizează rolul versului „Oh. 9. sunetul produs de un astfel de clopot * şură. ambiguitate. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii.f. cum să nu mori şi nebun? Oh. abisuri.. Da. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! Ce lume-aşa goală de vise! . 6.. s. 4 puncte ..n. – noroi * abis. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. – construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite * tină. Plouă) * talangă. plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. 7. 3. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri.

2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia . într-o perioadă sau într-o orientare tematică. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . relaţii temporale şi spaţiale. conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. care-l apasă în apă. În elaborarea eseului. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. despre dreptate. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor. evidenţ ierea imaginii familiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . formularea unei concluzii pertinente. particularităţi ale compoziţiei. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. şi tot cândva iese d-asupra”. abilităţi de analiză şi de argumentare .Ministerul Educaţiei. reflectată în textul narativ ales. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă.2 puncte.1 punct). (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare -3 puncte. reflectată într-un text narativ studiat. reflectată în textul narativ aleas. lizibilitatea . într-un curent cultural/ literar. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei. modalităţi de caracterizare.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 puncte. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. punctuaţia . din perspectiva finalului/ a deznodământului.

(George Bacovia. Pălind în tăcere şi-n paralizie.10 rânduri. în 6 . Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. ultima strofă. 6. 5. cu privire la textul de mai jos: Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. Se acordă 10 puncte din oficiu. – foarte urât. Motivează. Pălind) *hidos. 7.. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. 4. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. prin explicarea a două trăsături existente în text. şi cu umbra. Sub tristele becuri cu razele pale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”. 2. adj. apartenenţa poeziei la simbolism. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în relaţie cu textul poeziei date. – Sunt solitarul pustiilor pieţe. 9. Tovarăş mi-i râsul hidos. Comentează. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Sunt solitarul pustiilor pieţe. (30 de puncte) − Varianta 019 SUBIECTUL I Scrie. dezgustător. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. hidoasă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. înfiorător la vedere 1. pe foaia de examen. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie.. 3. Tovarăş mi-i râsul hidos.

pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Magia banului. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. Opere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre durere. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. [. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. . magnetismul aurului. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cinstea.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. iubirea proprie şi a celorlaţi”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 3) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. Greutatea este doar să-l dibuieşti”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.] Pentru bani se jertfeşte totul: liniştea. (Mircea Florian. de ortografie şi de punctuaţie).. Arta de a suferi) Notă! În elaborarea eseului.) şi concluzia/ sinteza. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare.3 pagini despre tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei. reflectată într-un text narativ studiat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Liviu Rebreanu. superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv al zadarnic frământatei noastre vieţi. utilizarea limbii literare – 3 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

tiare..* Atunci. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. 6.f. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . reflexivitate). 4. Prezintă semnificaţia titlului. papă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 2. cu privire la textul de mai jos: Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe. Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. umedă. Ţi-am împletit.. 9.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale. pe frunte apasă greu tiara. omonimia cuvântului unde. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. prezentă în textul dat. prin alcătuirea a două enunţuri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. slăvită Soră. pe foaia de examen. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. – coroană purtată de către regi.) * tiară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. (Ion Barbu. ambiguitate. 8. în relaţie cu textul poeziei date. zoreşte mai curând”. Se acordă 10 puncte din oficiu. formată din trei coroane suprapuse 1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă. sugestie. slăvită Soră. 7. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. 5. Ilustrează. (30 de puncte) − Varianta 020 SUBIECTUL I Scrie.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Replici) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre condiţia ţăranului. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. lizibilitatea – 1 punct). . normele de exprimare. aparţinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. Mihail Sadoveanu sau Marin Preda). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre educaţie. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. reflectată într-un text narativ studiat.Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un eseu de 2 . Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un text de tip argumentativ. (Marin Voiculescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

A sumbrei văi. în legătură cu textul citat. pe drum. sugestie.peisaj 1. Prezintă semnificaţia titlului. Te uită. 9. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. (30 de puncte) − Varianta 021 SUBIECTUL I Scrie. 2. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.n. pe foaia de examen. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. identificată în textul dat. I) * peisagiu. ambiguitate. cu privire la textul de mai jos: O. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. desfrunzirile din urmă! Te uită. 4. 8.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri. Pe tufă umedă. . a tuturor. în 6 . iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezentă în textul dat.10 rânduri. ideea/ o idee poetică centrală. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. Peisagiu* retrospectiv. În dantelări de fine salbe. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. 5. 3. s. De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. (Ion Barbu. reflexivitate). Comentează. 6.

În elaborarea eseului. lizibilitatea .2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. ortografia .2 puncte. reflectată într-un text narativ studiat. utilizarea limbii literare -3 puncte. reflectate în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare. într-un curent cultural/ literar. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia . exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia ţăranului.3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare . perspectivă narativă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). construcţia subiectului. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. conflict. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.3 puncte. reflectată în textul narativ ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezare în pagină. limbaj etc. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. evidenţ ierea condiţ iei ţăranului. din perspectiva finalului/ a deznodământului. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. particularităţi ale compoziţiei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. despre egoism. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului. . (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare.1 punct).

peste Un strălucit războinic. cu privire la textul de mai jos: Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr. Ţinuturi ale minţii. cuprins de vrajă-adâncă. 6. vine vremea când albe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Nori turburi. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. sub cerul vânăt încă. Căci. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. iată. convoi de-obscură ceaţă!. Menţionează două teme/ motive literare. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive. ambiguitate. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 . blocuri mohorâte. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. 4. 7. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă. sugestie. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 22 Ministerul Educaţiei. o. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. Fulgii) 1. uşor şi leneş. în 6 – 10 rânduri.. Voi. Comentează. forme călătoare. lăsaţi să vă-mpresoare. împietrite. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie. prezente în textul dat. identificată în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ─ Asemenea câmpiei. reflexivitate). (30 de puncte) − Varianta 022 SUBIECTUL I Scrie. nori metalici.9). 5. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”. 2. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. pe foaia de examen. Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu. 9. ideea/ o idee poetică centrală.. Tot plumbul meu din suflet. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. prezente în poezie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

formularea unei concluzii pertinente.). construcţia subiectului. punctuaţia . aşezare în pagină. într-un curent cultural/ literar. limbaj etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . perspectivă narativă. În elaborarea eseului. reflectată în textul narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii. ortografia . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un text de tip argumentativ.2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Nicolae Iorga. din perspectiva finalului/ a deznodământului.3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare . particularităţi ale compoziţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea . modalităţi de caracterizare. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. evidenţ ierea condiţ iei femeii. reflectată într-un text narativ studiat. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. ci se repară”. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. utilizarea limbii literare -3 puncte. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.Ministerul Educaţiei.2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. reflectată în textul narativ ales.3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). relaţii temporale şi spaţiale. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă. de 15 – 20 de rânduri. conflict. despre greşeală.

Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă. – neîntors (înapoi). În jurul tău. 5. Prea strâmtă-atunci. lut. ai dispărut aproape. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. haotic ca neantul. ambiguitate. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prima strofă. identificate în penultima strofă a textului. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. nerevenit 1. Şi-ntregul tău trecut. Te prăvăleai. sugestie. cer mobil. (Ion Barbu. Dar murmurul. pe foaia de examen. Oglindă călătoare. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. pietrificat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 023 SUBIECTUL I Scrie. prezentă în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. Râul) * ne-nturnat. 2. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită. 3. 8. Neîncetat mărirea ta o plânge. 6. cu privire la textul de mai jos: Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul. În unda potolită se răsfrânge. acord eternizat. în 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. reflexivitate). 4. frânturi de stâncă. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Comentează. Cât zarea-ntins.10 rânduri. adj. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. gigant clocotitor. 9.

(Dimitrie Gusti. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia personajului ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un eseu de 2 . Opere. despre eroism. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. din perspectiva statutului lor social. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. psihologic. moral etc. de ortografie şi de punctuaţie). Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru realizarea personajului ales. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.. . aşezare în pagină. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând perioadei interbelice. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. punctuaţia – 2 puncte.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. ortografia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. normele de exprimare.

Cu picurii de rouă. 8. Comentează. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. Lume!) 1. Precizează două particularităţi prozodice ale textului.Varianta 24 Ministerul Educaţiei. 9. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează două teme/ motive literare. 6. prezentă în textul dat. semnificaţia amplei enumeraţii din text. 3. Cu râsul tău. Cu multele. 7. lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept.10 rânduri. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. sugestie). Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. Pe minunatul tău pământ. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. lume! (Lucian Blaga. Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. prezente în poezie. (30 de puncte) − Varianta 024 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. lume. 2. cu privire la textul de mai jos: O. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. ambiguitate. Cu cerul tău.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un text de tip argumentativ. Notă! În elaborarea eseului.3 pagini despre tema familiei. despre admiraţie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. cf. ortografia – 2 puncte. G. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . de 15 – 20 de rânduri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. Călinescu sau Marin Preda). (Garabet Aslan. aparţinând unuia dintre autorii canonici (Liviu Rebreanu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). Dicţionar al bunei-cuviinţe) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un eseu de 2 . reflectată într-un roman studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

odihnă. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. în 6 . Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. 4. Iubeşti – când întreaga făptură. Se acordă 10 puncte din oficiu. te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. cu privire la textul de mai jos: Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. Menţionează două teme/ motive literare. furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. ci altă poveste. unde nu ajung sorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . de flori şi de toamnă. prezente în poezie. 8. pe foaia de examen. 7. 9. în relaţie cu textul citat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. de la sine aproape. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este. Explică semnificaţia titlului. Comentează. de-anotimpul din vine. ultima strofă. Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. cu schimbul. 5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sugestie). (Lucian Blaga. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. prezentă în textul dat. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. de foc.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 025 SUBIECTUL I Scrie. 6. Iubire) 1. 3. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe.Varianta 25 Ministerul Educaţiei. ambiguitate.

tratată în două texte narative diferite. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tehnici narative etc. despre familie. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. prin referire la temă sau la curentul literar/ la ideologia literară/ la viziunea autorilor asupra condiţiei umane/ la mesajul transmis. de ortografie şi de punctuaţie). - - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. familia. titlu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un text de tip argumentativ. acţiune. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi. final. aşa cum sunt ele. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea unei opinii argumentate în privinţa asemănărilor şi deosebirilor dintre cele două texte.). relevarea a două asemănări şi/ sau deosebiri în construcţia personajului principal/ a personajelor principale din cele două texte narative. comparativ. punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un eseu de 2 . relaţii spaţiale şi temporale. (Tudor Muşatescu. conflict. banul etc. normele de exprimare. incipit. fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. din perspectiva realizării lor artistice. de 15 – 20 de rânduri. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea temei şi a modului în care aceasta este tratată în fiecare dintre operele alese. Titanic Vals) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici. aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria. sub aspectul structurii şi al compoziţiei (de exemplu: construcţia subiectului. ilustrarea comparativă a patru asemănări şi/ sau deosebiri între cele două texte narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. iubirea. În redactarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). personaje.

8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Precizează rolul liniilor de pauză din text. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. a treia strofă. 7.10 rânduri. prezentă în textul dat. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. în 6 . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Îmi eşti aproape. în poezia citată. 4. reflexivitate). Gura ta e strugure-ngheţat. 6. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire. sugestie. Comentează. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. 9. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul.Varianta 26 Ministerul Educaţiei. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. (Lucian Blaga. Înfrigurare) 1. cu privire la textul de mai jos: Livada s-a încins în somn. 2. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie.

. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului. Scrisori adresate unui om tânăr. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte. despre faptă şi consecinţă. Pentru conţinutul eseului. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. . vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un text de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Mario Vargas Llosa. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. inventată cu materialele oferite de prima […]”. (Ioan Slavici. aşezarea în pagină. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un eseu de 2 . despre raportul realitate . utilizarea limbii literare – 3 puncte. ci altă viaţă.Ficţiunea nu este viaţa trăită. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: . iar pentru redactarea lui.ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. formularea unei concluzii pertinente.

Menţionează două teme/ motive literare. despre ură şi cădere. despre cerul spre care creştem. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. în relaţie cu textul dat. Voi treceţi pe drum. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. 4. Explică semnificaţia titlului. să vă ies în cale cu ochii închişi. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 027 SUBIECTUL I Scrie. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. 7. (Lucian Blaga. Interpretează. prezente în poezie. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui.11 ale poeziei. despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. pe foaia de examen. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric. Dincolo soarele şi grădina cu stupi. 8. – De unde să-ncep? Credeţi-mă. Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei. Amare foarte sunt toate cuvintele. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Aici e casa mea. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. în 6 .Varianta 27 Ministerul Educaţiei. 5. 9. 3. credeţi-mă. 6. Către cititori) 1.

despre frică. cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere uman şi social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinînd realismului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. esenţiale unei perioade istorice”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . aşezare în pagină. cât şi în acel al situaţiilor. (Mircea Eliade. oricât de aprofundat. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. uneşte organic genericul şi individualul. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat. Tipul devine tip. mai precis acea sinteză specială care. formularea unei concluzii pertinente.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct).Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. criteriul fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual. utilizarea limbii literare – 3 puncte. atât în câmpul caracterelor. În curte la Dionis) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ.. 8. din ultimele două versuri ale poeziei. 9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare..Varianta 28 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . 3. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate. 5. Nu ştiu.. Ecce homo!) * Ecce homo – iată omul 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera.10 rânduri. 2. cu privire la textul de mai jos: Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . rolul interogaţiilor retorice prezente în text. (30 de puncte) − Varianta 028 SUBIECTUL I Scrie. 6..” (Lucian Blaga. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. 7. Când din pământ sorb numai fiere?. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad. Comentează. 4. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?.

moral etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. construcţia subiectului. psihologic. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). modalităţi de caracterizare. conflict. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Însemnele unui trecător) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un text de tip argumentativ. limbaj etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. În elaborarea eseului.). formularea unei concluzii pertinente. al personajului ales. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Octavian Goga. perspectivă narativă. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. normele de exprimare. aşezarea în pagină. prezentarea statutului social. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre frumos. de ortografie şi de punctuaţie). relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aparţinând lui Liviu Rebreanu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. relevarea unei trăsături a personajului ales. .3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat.

ambiguitate. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 029 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. (Lucian Blaga. până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. nebunul. prezentă în textul dat. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre.10 rânduri. 4. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Comentează. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. sugestie. 9. pe foaia de examen. 5. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ultima strofă. se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi. caldul Septembre. 6. văratice-n toamnă. Zi de septemvrie) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. în 6 . Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost. Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. reflexivitate). 8. 2. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. a statutului lor social. conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).. moral etc. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. lizibilitatea – 1 punct). modalităţi de caracterizare. relaţii temporale şi spaţiale. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Nicolae Iorga. aparţinând lui Liviu Rebreanu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. reflecţie). semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. psihologic. În elaborarea eseului. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. ortografia – 2 puncte. . relevarea trăsăturilor celor două personaje. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie).).Ministerul Educaţiei. despre gândire (meditare. acţiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

(Geo Bogza. Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului. 8. cu privire la textul de mai jos: Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. Cum îmi bate ceasul) 1. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Comentează. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. 7. în 6 – 10 rânduri. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. 4. (30 de puncte) − Varianta 030 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. în relaţie cu textul poetic dat. prezentă în textul dat. prezente în textul dat. Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate. ambiguitate. ideea/ o idee poetică centrală. în text. reflexivitate). Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5. Menţionează două teme/ motive literare. identificată în textul dat. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Evidenţiază semnificaţia titlului. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. 9. sugestie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un eseu de 2 – 3 pagin. utilizarea limbii literare – 3 puncte. adoptă o poziţie de extrateritorialitate. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. evenimentele şi simţirile lor. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct).) şi concluzia/ sinteza. maxime. indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului). aşezarea în pagină. Aforisme. . vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. despre principalele componente de structură. punctuaţia – 2 puncte. (Marin Voiculescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului. înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. Arca lui Noe) Notă! În elaborarea eseului. cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Nicolae Manolescu. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

pe foaia de examen. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. (30 de puncte) − Varianta 031 SUBIECTUL I Scrie. Înlănţuiţi în tânără cunună. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. 9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. 7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . s-a transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 1. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. potrivit legendei. 5. 6. I ) * Ariadna – personaj mitologic. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. asociat cu mitul labirintului. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină * Berenice – regină faimoasă. prezent în poezie. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*. Atunci cu braţul rece mă vei strânge. 4.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. din prima strofă. Cununa Ariadnei*.10 rânduri. Transcrie. 2. admirată pentru părul său strălucitor care. Pe care-n raza galbenă de lună. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. (Dan Botta. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. Melancolia va luci stelar. Ca să plutim fanatici împreună. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie.

comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj.) şi concluzia/ sinteza. de la punctul de vedere omniscient tradiţional. Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. structurile şi perspectivele narative sunt foarte diverse. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de la topos real. lizibilitatea – 1 punct). M. la naraţiunea impersonală. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Istoria romanului modern) Notă! În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. aşezarea în pagină. despre glorie. de la cronologie.3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. la metamorfoze ale timpului. ortografia – 2 puncte. (R. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. la alegorizarea spaţiului”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . Albérès. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o povestire pentru a exprima altceva. El continuă să reprezinte totalitatea omului modern. (Tudor Muşatescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un text de tip argumentativ. Efemeri sunt numai cei care o au”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

Marea) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Varianta 32 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. pe foaia de examen. în relaţie cu textul poeziei. 5. Comentează. din textul dat. Tu Dimineaţă. 6. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. nu-mi da nici boarea prielnică. Se acordă 10 puncte din oficiu. să mă pierd pe clocotitoarea. 9. nu vreau să ajung undeva. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. (Emil Botta. Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei. Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da. în 6 . Transcrie. 7. (30 de puncte) − Varianta 032 SUBIECTUL I Scrie. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. cu privire la textul de mai jos: Abia se trezeau din adormire. Nici ţărmuri nu vreau. de mine să uit. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare. 3. primele cinci versuri. Doar uitarea. marea pădurii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2. talazuri creşteau. legănarea de frunze abia începea. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". 8. Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un eseu de 2 . fie o voce neutră. punctuaţia – 2 puncte. Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”. dar care îşi însuşeşte până la identificare punctul de vedere al câte unui personaj”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana I ca narator). În vederea acordării punctajului pentru redactare. aparţinând perioadei interbelice. asemănătoare cu aceea impersonală. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre rolul guvernării. (Victor Eftimiu. (Nicolae Manolescu. Arca lui Noe). . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul este fie un personaj în carne şi oase. aşezarea în pagină. cu biografie şi psihologie proprie. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte.

5. 4. (Mateiu I. în 6 . Grădinile Amăgirii) 1.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. 7. Motivează titlul poeziei. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. 9. văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. ideea/ o idee poetică centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi apa ce-aţipeşte.10 rânduri. prin raportare la câmpul semantic dominant. pe foaia de examen. zâmbindu-ţi. identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. în luciul rânjitor. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cu degetul la gură. cu privire la textul de mai jos: Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. Se acordă 10 puncte din oficiu. Dar. Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. Că va pieri. Caragiale. Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. 8. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. 6. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. (30 de puncte) − Varianta 033 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

3 pagini despre trăsături ale romanului.) şi concluzia/ sinteza. fresca Bucureştiului de dinainte de primul război mondial. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Atenta observaţie a socialului. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. zugrăvirea unor caractere bine individualizate. Călinescu”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. gustul detaliului. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Gheorghe Glodeanu. despre ideal. observarea umanităţii sub latură morală. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. Poetica romanului românesc interbelic) Notă! În elaborarea eseului. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un eseu de 2 . (Panait Istrati. Călinescu. aşezarea în pagină. asimilate şi de G. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un text de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

închipuit ca o fată frumoasă care trăieşte în apă 1. Descoperit-am lacul între păduri. 8. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. 9. Prezintă semnificaţia titlului. prezente în poezie. – haină bărbătească de ceremonie * ţilindru. sub ninşii colţi alpini. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ax redingotei* negre. (G. solemn şi elegant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cu mâinile la spate. „lacul cel de munte”. Menţionează două teme/ motive literare. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). ţilindrul cel gigant. 5. pe foaia de examen. cu coamele pe umăr. joben * Richter şi Tieck – scriitori romantici germani * undină. – personaj din legendele germane. Pe-o bancă de mesteacăn. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară. 7. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. Sau tăcut. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. (30 de puncte) − Varianta 034 SUBIECTUL I Scrie. de formă cilindrică.10 rânduri. ultima strofă. turlă. Se preumbla prin codri. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar. s. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. s. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*. – pălărie bărbătească înaltă. în relaţie cu textul poeziei date. cu valoare de simbol. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. Comentează. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă. Călinescu.n. În cap îmi creşte. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cu privire la textul de mai jos: La lacul cel de munte. 3. Neoromantică) * redingotă. în 6 .f.f. s. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă. Şedea acum un secol Poetul. 4.

de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Ce este. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Tensiunea gândirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un text de tip argumentativ. (G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un eseu de 2 . (Henri Wald. un roman? O scriere tipic realistă. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”.) şi concluzia/ sinteza. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Călinescu.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. prin referire la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Ideile nu pot transforma realitatea decât prin atitudinea oamenilor”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Studii de estetică) Notă! În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. pe scurt. ortografia – 2 puncte. Călinescu. despre materializarea unei idei.

P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. Pe muchea cea mai naltă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 035 SUBIECTUL I Scrie. Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. 9. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. cu privire la textul de mai jos: Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea. Prezintă semnificaţia titlului. Când razile de soare natura stăpânesc. ultima strofă. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. încet şi luna. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. de mă aşez cu jale. 8. prin reliefarea a două trăsături existente în text. vremelnică stăpână. (Vasile Cârlova. 5. în 6 . Exemplifică două imagini artistice diferite. ……………………………………………………. pe foaia de examen. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare. Şi plină de plăcere. Comentează. P’ acea plăcută vreme. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. Singurătăţii încă petrecere de ţiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe câmpie cevaşi mai tărişor.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe fruntea unui nor. Înserare) 1. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. în relaţie cu textul dat. 2. 4. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc.. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. identificate în text. Încet. în astă tristă vale. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

(Lucian Blaga. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. conflict.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. relaţii temporale şi spaţiale. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic nu ne transformă mai mult decât ţintele pe care nu le ajungem”. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Călinescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aparţinând lui G. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. aşezarea în pagină. limbaj etc. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). despre împlinirea unui ţel/ a unui vis. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. a statutului lor social. psihologic. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie).. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. moral etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. perspectivă narativă. acţiune. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.

Comentează. 7. 4. (George Coşbuc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultima strofă. timpul prezent. 8. 5. prezente în poezie. Iar roşul mac închide floarea. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotativ al cuvântului a (se) întuneca. Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. Prezintă semnificaţia titlului. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. Pastel) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. în relaţie cu textul citat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Menţionează două teme/ motive literare. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. Eu cred c-a obosit pădurea. în textul dat. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. (30 de puncte) − Varianta 036 SUBIECTUL I Scrie. şi-n curând s-alină. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea.10 rânduri. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. Sub dealuri amurgeşte zarea. cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi.

prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un eseu de 2 . vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. relaţii temporale şi spaţiale. moral etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. lizibilitatea – 1 punct). relevarea principalei trăsături a personajului ales.). . construcţia subiectului.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. cf. psihologic. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Constantin Argetoianu. În elaborarea eseului. prezentarea statutului social. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. perspectivă narativă. G. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inteligenţa face mai mult decât o avere”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.Ministerul Educaţiei. Marcuson. despre inteligenţă. punctuaţia – 2 puncte. Călinescu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. exprimarea unui punct de vedere argumentat. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. limbaj etc. aşezarea în pagină. al personajului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând lui G. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. modalităţi de caracterizare.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 037

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În frământări aprinse, în lupte uriaşe, Unind într-o sforţare puterea voastră toată, Cotropitori, odată, Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe, În coaja lui tirană, în carnea-i milenară... Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci, în drumul către soare. Ca voi, o munţii mei, Am sângerat zadarnic, m-am opintit mereu, Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies, să scap, să fug, De piedica-mi de humă, de-al cărnii mele jug Despotic, zilnic, slut şi-omorâtor de greu... Şi străbătând, în voie, nemărginirea oarbă... Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă, Să mă înalţ – sălbatic, statornic curcubeu – În setea-mi de lumină, Cu creştetul în nouri. Ca voi, Duşmani şi prieteni, Munţii mei!... (Aron Cotruş, Munţii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două structuri care exprimă, în discursul liric, ideea de posesie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul perfectul compus, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”. (Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuaţia – 2 puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 038

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, Când inima-mi, de tine, fâşii voi deslipi-o, Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, Cu aripile vâsle prin valul de azur. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă, Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund. Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău, O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină, Despovărat de zgura părerilor de rău. (Nichifor Crainic, Desmărginire) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă”. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor, în textul citat. Precizează un simbol literar, prezent în text, pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează titlul poeziei, în legatură cu textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Există un timp cronologic şi un altul psihologic. Primul există obiectiv, independent de subiectivitatea noastră, şi este cel pe care îl măsurăm după mişcarea astrelor în spaţiu şi după diversele poziţii ocupate între ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne naştem pe lume, până când dispărem şi stăpâneşte curba fatidică a vieţii tuturor existenţelor. Dar mai este şi un timp psihologic, de care suntem conştienţi în funcţie de ce facem sau nu facem şi care gravitează într-un fel foarte diferit în emoţiile noastre”. (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.

în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. în relaţie cu textul poeziei. Mânând în turme zei.m. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă. 8. Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. reflexivitate). f. Nu mă lasa. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg. Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. Şopteşte-mi vorbe clare. de umeri mă cuprinde. 7. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. 6. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. prezentă în textul dat. s. menandri. 9. – (aici) femei 1. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă. ambiguitate. 2. 4. sugestie. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii. Spre specii calde. din a doua strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. – pesonaje mitologice * eve. Transcrie.Varianta 39 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. Să fie iarnă) * menandri.* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. 5. (30 de puncte) − Varianta 039 SUBIECTUL I Scrie. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. pe foaia de examen. (Leonid Dimov.

vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un eseu de 2 . aparţinând lui Camil Petrescu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). modalităţi de caracterizare.). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. psihologic. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un text de tip argumentativ. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. moral etc. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. exprimarea unui punct de vedere argumentat. normele de exprimare.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre ironie. dar nu popular”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relevarea unei trăsături a personajului ales. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare. perspectivă narativă. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. În elaborarea eseului. al personajului ales. limbaj etc. conflict. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. relaţii temporale şi spaţiale. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. (Tudor Vianu. prezentarea statutului social. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

4... se alintă seara sub fereastră.... Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.10 rânduri... ideea poetică/ o idee poetică centrală.. 1.. s. linge glezna pietrelor.. (30 de puncte) − Varianta 040 SUBIECTUL I Scrie. asemeni unei coloane. 2. Comentează. suind cu soarele pe dungi... identificată în textul dat.... prezentă în textul dat. reflexivitate). Transcrie câte un vers/ o structură. prelungi. – element de construcţie caracteristic arhitecturii clasice * cariatidă. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei... ambiguitate. – statuie reprezentând o femeie care susţine..... Iat-o: frunză palidă... Transcrie. mişcă braţe gingaşe. sfioasă şi firavă. 3... pe foaia de examen.. Ah. stropit pe mâini cu var. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ. zâmbindu-i. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe". 7. Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale........ două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. din textul dat.f. Se acordă 10 puncte din oficiu... iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. Într-o zi.. o intrare etc. care să conţină un epitet dublu. sihastră. Iedera îndrăgostită) * arhitravă. ... 6. mereu îşi ia avânt.... el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus. deschide nişte oarbe. (Ştefan Augustin Doinaş.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. cornişa unui acoperiş. o personificare. s. cu privire la textul de mai jos: Meşterul.. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. respectiv... pântece de noi cariatide* şi. în 6 .... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. streşini şi firide. 8. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu..f. înalţa coloane şi-arhitravă*.....Varianta 40 Ministerul Educaţiei. sugestie. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ. în fragmentul dat.. 9..

cu condiţia să pricepem învăţăturile ei”. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Istoria ne învaţă multe.Ministerul Educaţiei. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. lizibilitatea – 1 punct). . relaţii temporale şi spaţiale. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. relevarea trăsăturilor celor două personaje. psihologic. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social. moral etc.. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. limbaj etc. În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. acţiune. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Constantin Dobrogeanu-Gherea. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un text de tip argumentativ. despre însemnătatea cunoaşterii istoriei. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. conflict. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de 15 – 20 de rânduri. de ortografie şi de punctuaţie). modalităţi de caracterizare. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. aparţinând lui Camil Petrescu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Opere. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 5) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. perspectivă narativă.

nici trestia cu mlădiosu-i tors. 9. sugestie. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ambiguitate. în 6 . 4. 7. nici stalactita palidă ce creşte. fugarnice cristale. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”. cu privire la textul de mai jos: Nici pasărea sub domuri vegetale. reflexivitate). pe foaia de examen. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. Se acordă 10 puncte din oficiu. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. 3. (30 de puncte) − Varianta 041 SUBIECTUL I Scrie. prezentă în textul dat. Nimic) 1. 8.Varianta 41 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat. nevăzută. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Ştefan Augustin Doinaş. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în care anii tineri ţi i-ai stors. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. ca tine. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale.10 rânduri. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. îngereşte. prezente în textul dat. 5. Comentează.

evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales. În elaborarea eseului. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Constantin Noica. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. prin referire la romanul psihologic studiat. dar nu de adevărul ei”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un text de tip argumentativ. . Se poate vorbi de esenţa. prezentarea. echilibru. secvenţă narativă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. conflict. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină. existente în opera literară studiată. aparţinând perioadei interbelice.). a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Jurnal de idei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. incipit. construcţia personajelor. natura ei. final. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers.3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. despre înţelepciune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte. perspectivă narativă. ortografia – 2 puncte. prin referire la o operă literară studiată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. firea. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tehnici narative etc. măsură. în speţă unul de armonie. exprimarea unui punct de vedere argumentat.

prezente în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. 6. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. (30 de puncte) − Varianta 042 SUBIECTUL I Scrie. Banală) 1. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. 4. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat. în relaţie cu textul poeziei date. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. punând mâna la ochi. Comentează. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.”. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Astăzi. m-am gândit că eşti frumoasă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . deşi faptul că te iubesc îmi apare evident. Ilustrează conceptul poezie lirică. pe foaia de examen.Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc. Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur. 7. 3. 5. Menţionează două teme/ motive literare. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite. că te iubesc. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. strofa a doua.

ortografia – 2 puncte. decepţii.Ministerul Educaţiei. încearcă să analizeze impactul evenimentelor asupra conştiinţei personajului. bucurii. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. speranţe. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) *giruetă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. conform Marin Bucă. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrundă lumea interioară a personajului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic. Eu îi ador pe inteligenţi. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. Felurite ipostaze ale romanului psihologic) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un text de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Constantin Brâncuşi. . punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. De multe ori este vorba despre gânduri în mişcare. să descrie dorinţe. constrângeri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. s. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre inteligenţă. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. care se autoanalizează. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.” (Ciprian Ceobanu. despre o gândire care se caută pe sine.) şi concluzia/ sinteza. f.

Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. – picior metric al versului. (Mihai Eminescu. 3. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. în prozodia modernă prima silabă fiind neaccentuată. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Iambul) * cezură. 2. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. în 6 . prezente în textul dat. s. De poţi s-auzi în el al undei şopot. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. prezentă în textul dat. pe foaia de examen. ambiguitate. s. mai blând şi pudic. reflexivitate). sugestie. 8.m. 9. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. 4.f. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”. Ce fără piedici trec sunând cezura*. 7. Comentează. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind. (30 de puncte) − Varianta 043 SUBIECTUL I Scrie. compus din două silabe. pentru a uşura recitarea şi a susţine cadenţa * iamb.10 rânduri. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ. 5. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. care împarte versul în părţi de obicei egale (emistihuri). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. iar a doua accentuată 1. cu privire la textul de mai jos: De mult mă lupt cătând în vers măsura. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. – pauză ritmică înăuntrul unui vers. Menţionează două teme/ motive literare. 6.

prezentarea temei romanului. într-un curent cultural/ literar. modalităţi de caracterizare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. (Nicolae Iorga. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. construcţia personajului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. tehnici narative. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii temporale şi spaţiale.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. . despre lene.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). limbaj etc. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. perspectivă narativă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. aşezarea în pagină. conflict. de 15 – 20 de rânduri. reflectată în textul narativ ales. construcţia subiectului. reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. exprimarea unei opinii argumentate. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct).). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. particularităţi ale compoziţiei. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

Deasupra-mi crengi de arbori se întind. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. prezente în textul dat. Comentează. sugestie. 8. reflexivitate). 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . vb.10 rânduri. ambiguitate. Menţionează două teme/ motive literare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . – a se ridica 1. 3. Desfaci visând pieptarul de la sân. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. 4. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul poeziei date. 6. prezentă în textul dat. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. (30 de puncte) − Varianta 044 SUBIECTUL I Scrie. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Ş-alături luna bate trist în geamuri. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. 9. strofa a doua. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. (Mihai Eminescu. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind. Stau în cerdacul tău…) * a se ardica. 5. Ai obosit. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. În întuneric ochii mei rămân.

construcţia subiectului.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman psihologic studiat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre libertate. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. viziune despre lume. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Idei trăite) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare a personajului etc. lizibilitatea – 1 punct). personaj. (Mihail Sadoveanu. tehnici narative. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. în chip nobil”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. episod. prin referire la textul narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un eseu de 2 . comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. aparţinând perioadei interbelice. ilustrarea trăsăturilor incipitului. de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. secvenţă narativă. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. relaţii temporale şi spaţiale.Ministerul Educaţiei. aşezare în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

3. 6. în relaţie cu textul poeziei date. 5. apartenenţa poeziei la romantism.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. 8. cu mâni subţiri şi reci. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 045 SUBIECTUL I Scrie. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri. Că sunt bătrân ca iarna. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Departe sunt de tine şi singur lângă foc. pe foaia de examen. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. 9. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. că tu vei fi murit. Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultimele patru versuri. Menţionează două teme/ motive literare. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. Departe sunt de tine…) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . Să uit. Prezintă semnificaţia titlului. Motivează. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti. prezente în textul dat.10 rânduri. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ.

Lovinescu. Odată însă cu maturizarea literaturii noastre. de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. analiza psihologică se află îndărătul tuturor creaţiilor epice. Istoria literaturii române contemporane) Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Într-o măsură oarecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un eseu de 2 . . Respirări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Suntem ceea ce iubim”. (E. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. sunt scriitori ce au adâncit analiza până la reconstituirea întregii plase de acţiuni şi reacţiuni sufleteşti din dosul faptelor. lizibilitatea – 1 punct).”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. aparţinând perioadei interbelice. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un text de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre iubire. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Nichita Stănescu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată..Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte.

Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 6.Varianta 46 Ministerul Educaţiei. (Mihai Eminescu. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe foaia de examen. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. în relaţie cu textul poeziei date. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. Din valurile vremii…) 1. iubite înger scump”. prima strofă. Prezintă semnificaţia titlului. iubite înger scump. 7. iubita mea. Aproape. 5. răsai Cu braţele de marmur. Menţionează două teme/ motive literare romantice. mai aproape. Dar vai. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. existente în poezie. Femeie între stele şi stea între femei. Să te ridic la pieptu-mi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. în 6 – 10 rânduri. 4. un chip aievea nu eşti. cu privire la textul de mai jos: Din valurile vremii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. Cum oare din noianul de neguri să te rump. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. cu părul lung. 8. pe inima-mi s-o ţin. 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. Comentează. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. (30 de puncte) − Varianta 046 SUBIECTUL I Scrie. din ultima strofă. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. 2.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. XV) * limbei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Opere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu noi suntem stăpânii limbei*. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict. De ce nu avem roman) Notă! În elaborarea eseului. . de ortografie şi de punctuaţie). originali. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. s. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. utilizarea limbii literare – 3 puncte. – limbii Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. (Mihai Eminescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Romanul e legat de apariţia conştiinţei’’. despre limbă/ grai.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ci limba e stăpâna noastră”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Mihai Ralea. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.f. ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe baza cărora este realizat tabloul naturii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 6. Prezintă semnificaţia titlului. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. cu privire la textul de mai jos: Peste vârfuri trece lună. Mai departe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. tot mai încet. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. în 6 – 10 rânduri. pe foaia de examen. 3. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 1. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. Peste vârfuri) Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. mai departe. 7. primul catren. 2. prin referire la două caracteristici prezente în text. în relaţie cu textul poeziei date. De ce taci. 8. Codru-şi bate frunza lin. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 047 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Mai încet. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

modalităţi de caracterizare. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. construcţia subiectului. perspectivă narativă. aparţinând perioadei interbelice. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un eseu de 2 . iar nu enunţarea abstractă a problemei”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. al personajului ales. psihologic. conflict. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia pentru care ai optat. moral etc. punctuaţia – 2 puncte.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.). despre ce înseamnă a citi o carte bună. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. de ortografie şi de punctuaţie). limbaj etc. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu: • „Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). nu e nimic. relaţii temporale şi spaţiale. lizibilitatea – 1 punct). relevarea principalei trăsături a personajului ales. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului psihologic în construcţia personajului pentru care ai optat. prezentarea statutului social. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. utilizarea limbii literare – 3 puncte. E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces. În vederea acordării punctajului pentru redactare. încât numele autorului ne devine indiferent”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. • „O operă literară care nu te face să gândeşti. normele de exprimare. exprimarea unui punct de vedere argumentat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

(30 de puncte) − Varianta 048 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. pe foaia de examen. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (Mihai Eminescu. Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă. 4 puncte Comentează. 6. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 3. 2. cu privire la textul de mai jos: La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. prin referire la două caracteristici prezente în text. ultimul catren. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. La steaua) 1. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. în 6 – 10 rânduri. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. 7. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. 4. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. 2 puncte Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte . Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. Azi o vedem şi nu e.

). moral etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. conflict. modalităţi de caracterizare.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relevarea trăsăturilor celor două personaje. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului psihologic ales. De la lume adunate şi iarăşi la lume date) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. limbaj etc. despre ce înţelegi prin implicarea personală. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). iar nu locul pe om”. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. construcţia subiectului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. punctuaţia – 2 puncte. psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. perspectivă narativă. acţiune. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.. În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. (Anton Pann. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. normele de exprimare. aparţinând perioadei interbelice. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. a statutului lor social. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. Albă ca zăpada iernei. Şi surâzi. Tu grumazul mi-l înlănţui. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. (30 de puncte) − Varianta 049 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Prezintă semnificaţia titlului. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. Comentează. O! Desmiardă. Noaptea…) 1. cu privire la textul de mai jos: Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. pân’ ce genele-mi clipesc. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii. 3. şireato. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită. pân-eşti dulce ca o floare. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. 4 puncte 8. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. Pân-eşti clară ca o rouă. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. lin. rotunde. 7. O! Desmiardă. moi. dulce ca o zi de vară. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. cu mânuţe albe. (Mihai Eminescu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. molatic. dulci. 6. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. Cu-ale tale braţe albe. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. în 6 – 10 rânduri. 2. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Pe genunchi îmi şezi. 5. 4 puncte 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul poeziei date. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pân’ ce mintea îmi adoarme. 4 puncte . prin referire la două caracteristici prezente în text. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. 4. iubito. primul catren. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. parfumate. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. pân’ nu-i inima bătrână.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. tehnici narative. Russo. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. într-un curent cultural/ literar. perspectivă narativă. (N. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ( Al. . Cântarea Romaniei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. construcţia subiectului. Steinhardt. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre atitudinea luptătoare. normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune.Ministerul Educaţiei. reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică. particularităţi ale compoziţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În elaborarea eseului. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. Obligatorie e lupta”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un eseu de 2 . pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Biruinţa nu-i obligatorie. reflectată în textul narativ ales. conflict. limbaj etc. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Jurnalul fericirii) • „Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”. punctuaţia – 2 puncte. construcţia personajului. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. prezentarea temei romanului. 6 puncte - Ministerul Educaţiei.

.... 8... Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. ...... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ........ iubito. de noi mi-aduc aminte. Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ.. cu privire la textul de mai jos: De câte ori. nici bine nu . Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică.... 7. 9.. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se... Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul....... prin reliefarea a două trăsături existente în text..... pierzându-se-n apus..) *deolaltă – formă populară hibridă: deodată. Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată.. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice... împreună 1. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe. 5.. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat. 6. Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată”. De câte ori.. Comentează.Varianta 50 Ministerul Educaţiei.. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare... în 6 . Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.. în relaţie cu textul poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat... Prezintă semnificaţia titlului... 4. ea moare. Se acordă 10 puncte din oficiu... Departe doară luna cea galbenă – o pată. pe foaia de examen... 2. Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări. 3. (30 de puncte) − Varianta 050 SUBIECTUL I Scrie. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.. Nici rău nu-i pare-acuma.10 rânduri. * Suntem tot mai departe deolaltă amândoi. (Mihai Eminescu... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii...... iubito. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

. Gobseck) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un eseu de 2 . în adâncul căruia se află pururea o iertare”. iar pentru redactarea lui. Noua structură şi opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. (Honoré de Balzac. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. afirmarea unei poziţii spirituale. ceea ce gândesc eu. pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: „Să nu scriu decât ceea ce văd.Ministerul Educaţiei. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei. (Camil Petrescu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ceea ce aud. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei primi 16 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. colective sau individuale. lizibilitatea – 1 punct). . de 15 – 20 de rânduri. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. în infinite nuanţe. (Mircea Eliade. deci. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. punctuaţia – 2 puncte. […] Literatura va oglindi. despre dragostea maternă. Pentru conţinutul eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte.

apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună. în relaţie cu textul poeziei date. . Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte 6. Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte 9. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text. 4. 2 puncte Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”. (30 de puncte) − Varianta 051 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. 4 puncte 1. Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu. Din fiecare om – îndrăgostit. în 6 . Din fiecare-ndrăgostit – poet. alunecându-şi raza-ncet.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. (Horia Furtună. Comentează. 4 puncte 8. 2. prezente în poezie. Balada lunii) Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară. Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 5. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. ultima strofă din cele trei citate.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: ……………………………………… Te-nalţi prelung. 4 puncte 7 Motivează.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). prin referire la romanul studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict. lizibilitatea – 1 punct). despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul pentru care ai optat. existente în opera literară studiată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. final.. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. normele de exprimare. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. despre mândrie. formularea unei concluzii pertinente. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. perspectivă narativă. secvenţă narativă. construcţia personajelor. de ortografie şi de punctuaţie). prin referire la o operă literară studiată. relaţii temporale şi spaţiale.3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. .Ministerul Educaţiei. prezentarea. (Petre Pandrea. În elaborarea eseului. cf. tehnici narative etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. aparţinând perioadei interbelice. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. incipit. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. exprimarea unui punct de vedere argumentat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un eseu de 2 .Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman.

Explică rolul virgulei din primul vers. şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. fierbinte. cu pantofi galbeni. în textul dat. prezentă în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 052 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . 6. cu gluga pe cap. 7 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. reflexivitate). de şes. a toamnă şi a fân. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă. în plămân. şi factorul. greoi şi surd. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. ambiguitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri. 8. 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. Argumentează. sugestie. la grilajul de iederă coclit. cuminte. 5. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Vântul nisip aduce. Comentează. Gâşte. cu privire la textul de mai jos: În târg miroase a ploaie. prezente în poezie. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea a două trăsături. E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă. 4. Herţa) 1. 3. Menţionează două teme/ motive literare. ultimele cinci versuri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz. 2. (Barbu Fundoianu. vin lent după-un zaplaz. coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.

lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un text de tip argumentativ. despre însemnătatea educaţiei primite în familie. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Opera politică. perspectivă narativă. de 15 – 20 de rânduri. modalităţi de caracterizare a personajului etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A aştepta să culegi altceva dintr-un pământ decât ceea ce a fost semănat în el ar fi o copilărie”. viziune despre lume. personaj.). de ortografie şi de punctuaţie). II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. secvenţă narativă. punctuaţia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. particularităţi ale compoziţiei. tehnici narative. episod. ilustrarea trăsăturilor incipitului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . prin referire la textul narativ ales. construcţia subiectului. (Mihai Eminescu. relaţii temporale şi spaţiale. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat. normele de exprimare. aparţinând perioadei interbelice.

Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. puterile-şi învie. Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Biserică cu porţi neîncuiate.n. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate. 7. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism. Sonet*) *sonet. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează. (30 de puncte) − Varianta 053 SUBIECTUL I Scrie. sugestie. (Octavian Goga. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă) 1. 6. prima strofă. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul. Dar tu rămâi de-a pururea senină. 9. tainică. în text. reflexivitate). Şi ele-adorm de tine alinate. 2. 5. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. în 6 -10 rânduri. Tot sufletul la poarta ta când bate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. s. Îşi spovedeşte patimile ţie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezentă în textul dat. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. curată Poezie. din primul vers. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. pe foaia de examen. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Drumeţ slăbit. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie. cu privire la textul de mai jos: Tu.

acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mila. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente. […] Literatura va oglindi. (Mircea Eliade. colective sau individuale. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Ibrăileanu. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). aparţinând perioadei interbelice. Opere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. în infinite nuanţe. normele de exprimare. când nu e însoţită de o iubire infinită. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Literatura nu e decât un aspect al culturii. deci. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre milă. . afirmarea unei poziţii spirituale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. (G.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. e mai ofensatoare decât dispreţul”. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. cu privire la textul de mai jos: În munţi cu creştetele sure. (30 de puncte) − Varianta 054 SUBIECTUL I Scrie. din prima strofă. spuma albă prelung şi pătimaş tresare. prezente în poezie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. 3. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. pe foaia de examen. şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul. 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. Pe veci în matcă nestatornic. de cer şi de lumină dornic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. Înfiorată. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . Transcrie. asemeni acestei largi cetăţi de unde. Iubirea mea) 1. Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”. două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat.10 rânduri. Cu vifore şi curcubeie. 8. penultima strofă. 4. Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga. cu valuri lung clocotitoare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. El creşte azi şi creşte mâne. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde. Menţionează două teme/ motive literare. 9. Comentează.

construcţia subiectului. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. despre minciună. relevarea principalei trăsături a personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.3 pagini. . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând perioadei interbelice. perspectivă narativă. prezentarea statutului social. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. psihologic. Istoria ieroglifică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii temporale şi spaţiale. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. limbaj etc. modalităţi de caracterizare. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). moral etc. iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. al personajului ales. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat.). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un eseu de 2 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Dimitrie Cantemir. conflict.

De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug. 4 puncte 8.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. Transcrie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte . Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. din prima strofă. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 055 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte 6. 4 puncte 9. ultima strofă. 2 puncte 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. în relaţie cu textul poeziei date. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”.10 rânduri. pe foaia de examen. Cu rugi la Preacurata. 4 puncte 7 Motivează. Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi. în 6 . 2 puncte 4. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă. din textul dat. Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. pe baza a două argumente. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe. la alegere. 4 puncte 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două elemente de prozodie. bieţi bătrâni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi plânge mama pe ceaslov. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Să fi rămas la coasă. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă. cu privire la textul de mai jos: De ce m-aţi dus de lângă voi. Bătrâni) 1. 2 puncte 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor social, psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 056

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În orice zi, la orice pas, murim puţin, murim mai mult. Cu cât părem mai viu tumult, cu-atât apunem ceas de ceas. Ne credem stânci, ne vrem granit, nu ştim ce viermi profunzi ne rod. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii, viermuit… Ca nişte fluvii clocotim, înspumegaţi, triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa, ci murim. …………………………………….. Dar noi, în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii, zâmbim c-am mai învins o zi, în loc să izbucnim în plâns. (Radu Gyr, Victorii negre) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 2 puncte Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. 2 puncte Transcrie, din text, o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural, în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 057

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: „Vezi, mamă, ce mă doare! Şi pieptul mi se bate, Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc; Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate, Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!... şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da; Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine, În braţe n-am nimic şi parcă am ceva; Că uite, mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează, Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng, Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază, Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng, măicuţă, plâng.” ……………………………………………………… E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru, de stele semănat, Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină; Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat; Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse, şi morile au stat. ……………………………………………………. (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul) 1. Transcrie, din strofa a treia, două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de 2 DOOM , precizându-le forma literară actuală. 2. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectată/ reflectate în textul narativ ales. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Nicolae Iorga.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . construcţia personajului. tehnici narative. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.3 pagini în care să prezinţi tema/ temele şi viziunea despre lume. de 15 – 20 de rânduri. modalităţi de caracterizare. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. prezentarea temei/ temelor romanului. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un text de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar. reflectate într-un roman din perioada postbelică. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. perspectivă narativă. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un eseu de 2 . conflict. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unei opinii argumentate. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.). despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. despre modestie.

Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. un vers care conţine un element de portret. cu privire la textul de mai jos: El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată.10 rânduri. Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ultimele două strofe. 9. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele. Ca şi o umbră prin mulţime. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. 6. 8. în 6 . Transcrie. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Să treacă nebăgat în seamă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 058 SUBIECTUL I Scrie. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. Cântăreţul) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 5.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră. 7. 3. 2. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. Iosif. 4. din text. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. trudit de cale. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. O.

formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre comportarea lăudabilă/ morală. episod. Cugetări) • „Un tip cu adevărat moral este. punctuaţia – 2 puncte. viziune despre lume. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un text de tip argumentativ. (Nicolae Iorga. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Lucian Blaga. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la textul narativ ales. relaţii temporale şi spaţiale. În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ilustrarea trăsăturilor incipitului. modalităţi de caracterizare a personajului etc.Ministerul Educaţiei. personaj.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat.). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. perspectivă narativă. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. secvenţă narativă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. sub raport etic. tehnici narative. lizibilitatea – 1 punct). comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. de 15 – 20 de rânduri. aparţinând perioadei postbelice. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. particularităţi ale compoziţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un eseu de 2 . aşezare în pagină. construcţia subiectului.

De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 059 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . Unde-i cerul. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă. Vânturile nopţii…) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul poeziei date. 5.. 7. încete plânsul!”. 9. Mă cufund în lacrămi.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. încete plânsul! Sufletele doarmă!. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. pe foaia de examen. Comentează. nimeni nu răspunde.. să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape.10 rânduri. primele două strofe. Unde-i alba mână. O. Se acordă 10 puncte din oficiu. să mă scape. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O. Motivează. 6. Nu mai vine zarea. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte. 3. tot mai noapte-i noaptea.

punctuaţia – 2 puncte. construcţia subiectului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. al personajului ales. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate. exprimarea unui punct de vedere argumentat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. perspectivă narativă. aparţinând lui Marin Preda. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. psihologic. despre împlinirea prin muncă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. moral etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. . prezentarea statutului social. normele de exprimare. (Mihai Eminescu. relevarea principalei trăsături a personajului ales. nici cultură fără muncă”. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un text de tip argumentativ. conflict. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). limbaj etc. aşezarea în pagină. În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Opere. relaţii temporale şi spaţiale. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. modalităţi de caracterizare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.

6. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. În tot. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte. reflexivitate). şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline. prezente în poezie. 4 puncte Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Pe sub amurgu-ntristător. 4 puncte . prima strofă. se simte un fior. 5. (Alexandru Macedonski. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. 7 8. Mor în grădini. prezentă în textul dat. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. sugestie. 4 puncte Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. cu privire la textul de mai jos: E vremea rozelor ce mor. în 6 .10 rânduri. 2 puncte Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…”. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Rondelul rozelor ce mor) 1. (30 de puncte) − Varianta 060 SUBIECTUL I Scrie. 4. Curg vălmăşaguri de suspine. 4 puncte Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. şi mor şi-n mine. 4 puncte 9. O jale e în orişicine.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Şi azi se sting aşa uşor.

utilizarea limbii literare – 3 puncte. aparţinând perioadei postbelice. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. modalităţi de caracterizare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. moral etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”. punctuaţia – 2 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. psihologic.enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. al personajului ales. formularea unei concluzii pertinente. . prezentarea statutului social. În elaborarea eseului. relaţii temporale şi spaţiale. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre atitudinea faţă de natură. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). (Nicolae Iorga. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un eseu de 2 .). limbaj etc.Ministerul Educaţiei. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). perspectivă narativă. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. conflict.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. ortografia – 2 puncte.

Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 8 – 10 rânduri. Şi pe-al meu chip. Ce-ntregul suflet mi-l petrece. cu privire la textul de mai jos: Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. Zadarnic firea şi-o preface. 8. Rondelul oglindei) 1. 3. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii. Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. 6. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface. 2. (Alexandru Macedonski. ce-n umbră zace. — se desface O linişte de dulce pace. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ultima strofă a poeziei. Comentează. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate. (30 de puncte) − Varianta 061 SUBIECTUL I Scrie. 7. prezente în poezie.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Obida vrând să mă înece. 9. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date.

În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. despre atitudinea faţă de minciună. lizibilitatea – 1 punct). Opere. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.. din perspectiva statutului lor social. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. moral etc.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. ortografia – 2 puncte. (Alexandru Macedonski. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. . exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia/ condiţia personajului ales. aparţinând unui autor canonic. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prevăzut de programa şcolară în vigoare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. aşezare în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. de 2 . prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un text de tip argumentativ. semnificative pentru realizarea personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un eseu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. psihologic. de 15 – 20 de rânduri.

Varianta 62 Ministerul Educaţiei. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară. cu privire la textul de mai jos: Pe balta clară barca molatică plutea. 3. folosite în textul dat. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. (30 de puncte) − Varianta 062 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. 4. prin referire la două caracteristici prezente în text. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea.. 9. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. Albeţi neprihănite curgeau din cer. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. Pe balta clară) 1. (Alexandru Macedonski. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. prin raportare la textul citat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. 7. 6.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre nădejde. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. conflict. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. acţiune. moral etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. perspectivă narativă. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. construcţia subiectului. normele de exprimare.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. psihologic. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. a statutului lor social.. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. modalităţi de caracterizare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. .). nu poate fi fericit”. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aşezarea în pagină. relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un text de tip argumentativ. (Victor Eftimiu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aparţinând perioadei postbelice. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cine nu mai speră. relevarea trăsăturilor celor două personaje.

prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi. 7. din text. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. conceptul poezie lirică.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prezente în poezie. 9. Stuful de liliac) 1. Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. 6. 3. Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. ultima strofă a poeziei.. Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă. Ilustrează. Se acordă 10 puncte din oficiu. în legătură cu textul dat. 2. (Alexandru Macedonski. pe foaia de examen. Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. Comentează. O! Doamne. Menţionează două teme/ motive literare. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. cu privire la textul de mai jos: Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . acele clipe ce repede pieiră. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.10 rânduri. 4. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. Selectează. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori. 5. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac.. (30 de puncte) − Varianta 063 SUBIECTUL I Scrie.

ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje.Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre nedreptate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. psihologic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. normele de exprimare. relaţii temporale şi spaţiale. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. perspectivă narativă.). ortografia – 2 puncte. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. (Ioan Slavici. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. limbaj etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. acţiune. moral etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aparţinând lui Marin Preda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relevarea trăsăturilor celor două personaje. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. modalităţi de caracterizare. În elaborarea eseului. construcţia subiectului. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine. lizibilitatea – 1 punct). aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a statutului lor social.

prezentă în textul dat. cu prăbuşiri în înălţimi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Pământul revenea în arături tăiat. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. 5. Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu privire la textul de mai jos: Copaci roşcaţi. în 6 . erau strânşi. a doua strofă.10 rânduri. 3. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. 8. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu freamăte s-au despuiat. Întunecimea a învineţit tăria fierului. (30 de puncte) − Varianta 064 SUBIECTUL I Scrie. 2. Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor. Cât rece se înmormânta un leş de soare. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă. Comentează. stolul cocorilor. Menţionează două teme/ motive literare. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. Nuci mocirloşi au gâlgâit. (Adrian Maniu. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. respectiv. o imagine auditivă. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. 6. ambiguitate. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. corturi. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. prin referire la două caracteristici prezente în text. sugestie). Din vie smulşi. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect. 9. Treceau cocorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pierdut. Explică rolul virgulei din primul vers. Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cât iar ţipa. tânguind pustietate. 7. arzând pucioasă. Furtună de toamnă) 1. prezente în poezie. 4. parii.

nu există nici dramatism”. trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”. formularea unei concluzii pertinente. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lupta. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Dicţionar de idei literare). Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică. lizibilitatea – 1 punct). trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. despre tăria de caracter. aşezarea în pagină. . de ortografie şi de punctuaţie). dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Unde nu există adversitate. (Adrian Marino. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. (Liviu Rebreanu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. latentă sau declarată.

Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ce coboară din umbrele. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie. 8. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. 7. prin referire la două caracteristici prezente în text. două structuri/ versuri care conţin imagini auditive.10 rânduri. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .n. Umede de-atâta ploaie. 5. cu privire la textul de mai jos: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii. prima strofă a poeziei. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ce suspină Şi se-ndoaie. prin raportare la textul dat. pe foaia de examen. Transcrie. 4. 1. din text. De sub vechile umbrele. 2. Merg ţinându-se de mână. s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână.. 9.Varianta 65 Ministerul Educaţiei. – vitrină a unui magazin. (30 de puncte) − Varianta 065 SUBIECTUL I Scrie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Acuarelă) *galantar.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. pe trotuare. Din burlane Şi din cer [. Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. 6. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. date jos din galantare. în 6 . Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână.

În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine a înălţat munca până la iubire. aşezare în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. a comicului de caracter şi de moravuri. de ortografie şi de punctuaţie). prin referire la temă şi la conflict. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre muncă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrative pentru utilizarea. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. . acela a coborât raiul pe pământ”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. evidenţierea mijloacelor de realizare a comicului de caracter şi de moravuri în comedia aleasă. exprimarea unei opinii argumentate despre rolul comicului de caracter şi al comicului de moravuri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Simion Mehedinţi. prezentarea succintă a două personaje ale comediei. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. în comedia aleasă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un eseu de 2 . În elaborarea eseului. în textul literar ales. ca operă dramatic ă.

prezente în poezie. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. 4. Plângându-l. 5. Menţionează două teme/ motive literare. poate. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 6. Şi-uitând că m-ai uitat. Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. 8. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. poate. Şi versul meu L-o duce. prin referire la două caracteristici prezente în text. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ultima strofă a poeziei. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris. 7. cu privire la textul de mai jos: Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. 3. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. Cu ochii urmări-vei ţărmul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 066 SUBIECTUL I Scrie. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. 9. folosit de două ori în ultima strofă. topindu-se ca noru-n zare. ……………………………………………. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. vreun cântăreţ până la tine. în 6 . pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare.10 rânduri. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul.

construcţia personajului. ortografia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezarea în pagină. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În elaborarea eseului. modalităţi de caracterizare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor comediei pentru care ai optat. într-un curent cultural/ literar. normele de exprimare. relaţii temporale şi spaţiale.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. construcţia subiectului. despre reuşita în meseria/ profesia aleasă. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Tudor Arghezi. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. de ortografie şi de punctuaţie).). reflectată în textul dramatic ales. formularea unei concluzii pertinente. XXIII) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Scrieri. prezentarea temei comediei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. particularităţi ale compoziţiei. reflectate într-o comedie studiată. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în comedia aleasă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. bătătorite ’ De-atâţia mulţi porniţi naintea mea. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. în 6 . ultima strofă a poeziei. Pe drumuri lungi şi vechi. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?.10 rânduri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. 8. (Ion Minulescu. Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe.. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. Cântec de drum) 1. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare. 6. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 67 Ministerul Educaţiei. 7. prezente în poezie. Comentează. prin raportare la textul dat. (30 de puncte) − Varianta 067 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. 5. cu privire la textul de mai jos: Când am pornit. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un eseu. e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui. de ortografie şi de punctuaţie). scenă. intrigă. indicaţii scenice etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. în textul dramatic ales. evidenţ ierea a patru elemente de construcţ ie a subiectului dramatic ş i/ sau de compoziţ ie ale comediei alese (de exemplu: conflicte dramatice. exprimarea unei opinii argumentate despre îmbinarea. punctuaţia – 2 puncte. Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un text de tip argumentativ. aşezare în pagină. În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate. (E. a comicului de situaţ ie cu alt ă form ă / alte forme de manifestare a comicului ( de limbaj. tablou. de caracter. act.Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. relaţii temporale ş i spaţiale. formularea unei concluzii pertinente. de moravuri etc. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăs ături ale comediei. . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. exemplificarea comicului de situaţ ie.). ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre deschiderea către nou. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ca operă dramatic ă. Lovinescu. prin referire la dou ă scene/ situaţ ii semnificative din textul ales. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

3. pe foaia de examen.. A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare..10 rânduri... Un cântec trist. Un cântec trist. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată”. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezente în poezie. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale... adus de marinarii Sosiţi din Boston.. 1.... 8..... Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată. Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord. 2. prin referire la două caracteristici prezente în text.. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc....n. Ce n-am cântat-o. Explică valoarea expresivă a adverbului poate... O melodie.... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei.... folosit de două ori în text. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. Comentează.. Dar ce anume-a fost....... Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu. în 6 ... Menţionează două teme/ motive literare..... 4. Eu cred c-a fost o scurtă nebunie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. 6.. Celei care pleacă) *triolet.. în care primul vers este identic cu al patrulea şi al şaptelea.. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă.. cu privire la textul de mai jos: Tu crezi c-a fost iubire-adevărată. niciodată. adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist.... Pe marginile albului fiord.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii... A fost un vis... Norfolk Şi New York.. 5... poate.... iar al doilea cu al optulea..... (30 de puncte) − Varianta 068 SUBIECTUL I Scrie. Un vers. s. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Cerşea iubirea blondelor cochete.. . − poezie de opt sau şapte versuri (de câte opt silabe fiecare). Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. ultima strofă a poeziei. 9.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

aşezarea în pagină. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte.. despre menirea operei de artă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat.] Caragiale a dat adeseori figurilor lui mecanism de marionete. [. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Opere. . îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Paul Zarifopol. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. cu o anumită putere de exactă evocare”. Caragiale a fost un demon al veseliei.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. dar excepţionala lui capacitate de observare le-a făcut să fie păpuşi de caracter. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. printr-o strictă îngrijire artistică. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un text de tip argumentativ. normele de exprimare.) şi concluzia/ sinteza. dotate. Pentru arta literară) Notă! În elaborarea eseului.. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Lovinescu. (E. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Caricatura în opera lui Caragiale este îndeobşte eminent amuzantă.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. 6. (30 de puncte) − Varianta 069 SUBIECTUL I Scrie. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. în 6 – 10 rânduri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prezente în poezie.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. 9. prezentă în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Comentează. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 4. 5. cu privire la textul de mai jos: Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oglinda oarbă) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. 3. ambiguitate. Menţionează două teme/ motive literare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. pe foaia de examen. sugestie). Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului.

Ipocrizia disperării) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. psihologic. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin raportare la conflictul/ conflictele comediei studiate. punctuaţia – 2 puncte. moral etc. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic.Ministerul Educaţiei. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un eseu de 2 . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare.). (Teodor Mazilu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. până la urmă. de ortografie şi de punctuaţie). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relevarea principalei trăsături a personajului ales. limbajul personajelor. În elaborarea eseului. al personajului ales. opacitate. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prezentarea statutului social. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema comediei în construcţia personajului pentru care ai optat. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”. modalităţi de caracterizare. de 15 – 20 de rânduri. despre orgoliul nemăsurat/ vanitate. normele de exprimare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. notaţiile autorului etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

unda lui cea zglobie. adâncă. Spre tânăra undă privirea-şi aruncă. 4 puncte Comentează. tot mai repede fuge. 3.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. folosit în strofa a patra. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . întinsă. (30 de puncte) − Varianta 070 SUBIECTUL I Scrie. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Voios. 6. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă. pârâul zglobiu – iar eu. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. marea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. nimica nu ştie Zglobiul. . 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. prezente în poezie. Pârâul şi marea) 1. 4 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale.. 8. Nu ştie. fără griji. 2 puncte Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei. întinsă. El fuge voios. cu privire la textul de mai jos: Vezi marea: bătrână. 4 puncte 9. Tu. De marea întinsă. dragostea mea. prin raportare la textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte . pe foaia de examen. 2 puncte Explică valoarea expresivă a adverbului tot. Prezintă semnificaţia titlului.10 rânduri. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. 4. (Miron Radu Paraschivescu. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. De ţărmu-i departe. adâncă. ultima strofă a poeziei. ai aflat ghicitoarea: Tu.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. conflict. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. . modalităţi de caracterizare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prezentarea statutului social. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. limbajul personajelor. D. lizibilitatea – 1 punct). notaţiile autorului etc. psihologic. al personajului ales. Roşca. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic. moral etc. exprimarea unui punct de vedere argumentat. particularităţi ale compoziţiei.L. formularea unei concluzii pertinente. aparţinând lui I.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (D. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Caragiale. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un eseu de 2 . prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”. de ortografie şi de punctuaţie). despre pasiune.). de 15 – 20 de rânduri. Existenţa tragică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. Fecioara în alb. cu privire la textul de mai jos: Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. primul vers al fiecărei strofe. Cu o privire de madonă. Menţionează două teme/ motive literare. ambiguitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Tu eşti o blândă rugăciune. 3. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă.10 rânduri. Pierdut în dulcea pocăinţă. 7. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 071 SUBIECTUL I Scrie. sugestie. prezentă în textul dat. 8. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. O. în 6 . 4. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. IV) 1. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Tu eşti o caldă rugăciune. prezente în poezie. Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. reflexivitate). Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. de-aş putea cunoaşte-odată. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 9. Comentează. apartenenţa poeziei la simbolism. Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea a două trăsături. Asemenea rozelor plăpânde Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Motivează. 6.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Opere alese. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Munca e aspra condiţie a evidenţierii unui talent”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un text de tip argumentativ. psihologic. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre împlinirea prin muncă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. normele de exprimare. notaţiile autorului etc. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. particularităţi ale compoziţiei. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relevarea trăsăturilor celor două personaje. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Gala Galaction. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. modalităţi de caracterizare. limbajul personajelor. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale comediei alese. . În elaborarea eseului. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. În vederea acordării punctajului pentru redactare.). a statutului lor social. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. moral etc. formularea unei concluzii pertinente..

Cercetător. pe foaia de examen. 2 puncte 3. poate. S-alunece pe lungi priviri de stele. Din stele chiar vor fi venind! Sau. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. Transcrie două cuvinte/ structuri care. se află în relaţie de antonimie. 4 puncte 9. stingher. 4 puncte 7. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. Comentează ultima strofă. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide. 4 puncte 6. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. respectiv. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. cu privire la textul de mai jos: De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. Uitat. în text. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ilustrează conceptul poezie lirică. în 6 . 4 puncte 8. sens conotativ. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. Vreun băştinaş din alte lumi străbate. Sau mă veţi părăsi în drum. glasuri care m-aţi ales popas. (30 de puncte) − Varianta 072 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine. 4 puncte 5. 4 puncte . prezente în poezie. 2 puncte 4. Glasuri) 1. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”. prezente în poezie. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O.Varianta 72 Ministerul Educaţiei. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prin raportare la două scene/ secvenţe ale textului alese. aparţinând lui I. intrigă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. limbajul personajelor etc. de 15 – 20 de rânduri. Scrieri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. Cu adevărul sau eroarea ei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare.. nu interesează”. aşezarea în pagină. despre plăcerea de a cunoaşte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. psihologic. L. lizibilitatea – 1 punct). moral etc. conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. . normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. particularităţi ale compoziţiei. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: acţiune. Caragiale. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relevarea trăsăturilor celor două personaje. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou.). construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un text de tip argumentativ. (Tudor Arghezi. a statutului lor social. XXXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

4 puncte 9. cine ştie? Tu. Secrete şi mistere) *portice. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20.Varianta 73 Ministerul Educaţiei. al unei clădiri etc. 4 puncte 5. 2 puncte 3. în relaţie cu textul poeziei. Sfinx cu sprânceana încruntată.20. monstru al fierbintelui Egipt. uneori cu arcade. *Caligula – împărat roman (37-41 d. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 – 10 rânduri. O să ajungem oare şi la stele. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. în ce manuscris. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. 4 puncte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 073 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu. steril. Da-n stele nu ajung decât poeţii. care serveşte ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei pieţe. Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: 1. 4 puncte 7. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii. În ce papirus. 15. urât.H. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. fără-ncheiere.) 1. 4 puncte 8. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu. 10. 2 puncte 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. (Alexandru Philippide.n. – galerie exterioară. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte 6. sărac. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens. versurile 13 . Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. 5. 2 puncte 4. Comentează. mărginită de o colonadă. s. Prezintă semnificaţia titlului. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. În acest sens. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (G. Călinescu. aşezarea în pagină. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. oricât de clară în aparenţă”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. tipizate”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. procedee.) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. apropiată cel mai mult de condiţia abstracţiunii şi a esenţei: câteva gesturi. cu simplă funcţionalitate comică. poate cea mai <<universală>> compunere literară. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. în situaţii invariabile. figuri plastice stereotipe. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Tendinţa comediei este de a-şi reduce personajele la scheme morale abstracte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. comedia constituie. (Adrian Marino. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. despre poezie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Apropieri) 1. prezentă în textul dat. 4.10 rânduri. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. Transcrie. Prelung şi muzical fâlfâietoare. sugestie). 3. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. Comentează prima strofă. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii. 5. Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. Nemăsurat de-nalte şi uşoare. Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp. De suflul lor melodios sorbită. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în text. ambiguitate. 8. două structuri care conţin imagini vizuale. prin raportare la poezia citată.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . (30 de puncte) − Varianta 074 SUBIECTUL I Scrie. din prima strofă. 9. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. Prezintă semnificaţia titlului.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un text de tip argumentativ. deschide drum creaţiei realiste”. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „.Ministerul Educaţiei. . de ortografie şi de punctuaţie).viitor.evocând tipuri şi moravuri contemporane. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ilustrate pe baza unei comedii studiate. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.. comedia proclamă valoarea actualităţii. formularea unei concluzii pertinente. (Adrian Marino. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Opere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. punctuaţia – 2 puncte. despre relaţia prezent .) şi concluzia/ sinteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. (Ion Heliade-Rădulescu.

8. 4 puncte Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. zvâcnit pe peşte. peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. 6. 4 puncte . 2. 5. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. 9. ca să am un semn zborul să-mi îndemn. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi niciun gând.Varianta 75 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. (Camil Petrescu. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. ca-ntr-o raclă-n fundul mării. (30 de puncte) − Varianta 075 SUBIECTUL I Scrie. Cocorul) 1. Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. 3. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. Aripi reci. 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. 4 puncte Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe.

abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. clişeele. să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. mai mult ca oriunde. sunt greu de urnit. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. procedeele mecanice. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”.) şi concluzia/ sinteza. Inerţia lor e ucigătoare. despre prietenie. ilustrate într-un text dramatic studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. obişnuinţele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un text de tip argumentativ. ca din când în când. (Mihail Sebastian. de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Nu e rău. aşezarea în pagină. Jurnal II ) Notă! În elaborarea eseului. de 15 . În vederea acordării punctajului pentru redactare.20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (La Rochefoucauld. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Teatrul este un domeniu în care. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern. tiparele gata făcute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un eseu de 2 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

Tânguitorul glas de veghe geme. cu privire la textul de mai jos: Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. Chemând mereu. ambiguitate.. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. orb ca un mormânt”. deasupra. 4. gândit. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. La căpătâiul meu de veghe sunt. Şi mă scobor în mine şi în vreme. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin somn. 9. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate. 6. Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate. 2 puncte Transcrie. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele.. În preajma mea. 2 puncte Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. Ascult în noapte.Varianta 76 Ministerul Educaţiei. Şi cerul orb. 2 puncte Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. 8. Tăcut ca vremea. gârbov de veghere. Cum cade fiecare gând. 4 puncte . identificată în textul dat. pământul geme. în 6 – 10 rânduri. 5. (Alexandru Philippide. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. Un glas în mine prinde să mă cheme. din strofa a doua. 3. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. sclipind sălbatic toate!. sugestie). Şi simt cum din adânc de suflet. un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. 4 puncte Comentează. greu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Veghe) 1. 7. ideea/ o idee poetică centrală. (30 de puncte) − Varianta 076 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.. orb ca un mormânt. prezentă în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu.

utilizarea limbii literare – 3 puncte.20 de rânduri. despre glorie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Prima consecinţă pentru constituţia operei dramatice este forma ei dialogată: spre deosebire de lirică. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. (Gabriela Duda. ortografia – 2 puncte. la persoana a III-a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată. lizibilitatea – 1 punct). şi din monologuri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. structura operei literare dramatice se alcătuieşte dintr-o suită de dialoguri. . doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. aparţinând perioadei postbelice. sau de epică. Notă! În elaborarea eseului. gen care privilegiază monologul. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 . de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. cu dialogul şi monologul. fie rostite într-un schimb de replici. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. la care iau parte două sau mai multe personaje. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un text de tip argumentativ. gen care amestecă discursul indirect. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. normele de exprimare. (Victor Eftimiu. Analiza textului literar). formularea unei concluzii pertinente. fie într-un monolog. O asemenea structură influenţează direct maniera în care sunt construite personajele şi. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfăţişează mai întâi prin acţiunile şi prin vorbele sale.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte. implicit.

pe când afară se stinge orice şoaptă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 077 SUBIECTUL I Scrie. 7. în 6 . Am mers tăcut alături de carele de boi. 5. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. Acolo-n pacea nopţii. Comentează. 9. cu privire la textul de mai jos: Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. Ca Negru Vodă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. Când şopoteşte valea de cântecele morii. 2. an cu an. Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. în relaţie cu textul poeziei. toamna. strofa a treia. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. 6. (Ion Pillat. Prezintă semnificaţia titlului. pe dealuri de podgorii. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei. 4. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. care descălecând venea. respectiv una auditivă. 8. Ctìtorii) 1. Să desluşesc cum piere trecutul. Las altora tot globul terestru ca o minge. ……………………………………………. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Privind cenuşa caldă din vatra mea. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei.. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . care fac referire la cadrul natural. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. de ceruri se atinge. pe foaia de examen. Să stau.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. limbaj etc. de 15 . .1. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. construcţia personajului. ortografia – 2 puncte. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. reflectate într-un text dramatic studiat. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. construcţia subiectului. relaţii temporale şi spaţiale. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatică aleasă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Horatius. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un text de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. într-un curent cultural/ literar. aparţinând perioadei postbelice. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. În vederea acordării punctajului pentru redactare. prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. punctuaţia – 2 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic.39) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În elaborarea eseului. exprimarea unei opinii argumentate. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Epistole. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină.).20 de rânduri. formularea unei concluzii pertinente. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat. modalităţi de caracterizare. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre educaţie.

una auditivă. ce venit-ai priveliştea s-o vezi. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. 3. (Ion Pillat. Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. Pe-albastra depărtare a luncii de demult. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. Înserează. prin referire la două caracteristici prezente în text. parc. (30 de puncte) − Varianta 078 SUBIECTUL I Scrie. Vrrr… timpu-n zbor. 6. Câmpia e albastră şi-n zare norii ard. 9. 5. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. respectiv. sub castanul din vie. Comentează. 2. Florica e acolo. pornind aiurea. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Străine. 7. pe foaia de examen. prezentă în textul dat.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. sugestie). Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. 4. te aşază.f. pe care cutremurat l-ascult.cu casă. 8. s. livezi. denotativ. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. cu privire la textul de mai jos: Pe bancă. Şi crezi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. strofa a treia şi a patra. Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism.deodată rupând tăcerea toamnei. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. o clipă… Un taur muge. N-ai auzit. propriu – numele moşiei familiei Brătianu 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte • 1. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei.10 rânduri. ia seamă. în 6 . Şi peste drumul mare: zăvoiul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. respectiv. . străine. rănit de-un dor târziu. Străinul) Florica. puţul cu lanţ şi roată ţipă.

prin raportare la conflictul/ conflictele operei dramatice studiate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un eseu de 2 . lizibilitatea – 1 punct). exprimarea unui punct de vedere argumentat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.). ilustrate prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. despre modul în care se reflectă o idee sau tema operei dramatice în construcţia personajului pentru care ai optat. psihologic. şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. despre rolul şcolii în formarea individului. normele de exprimare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formularea unei concluzii pertinente. aparţinând perioadei postbelice. prezentarea statutului social. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un text de tip argumentativ. conflict. nici fii buni.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. (Ion HeliadeRădulescu. particularităţi ale compoziţiei. al personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. moral etc. de 15 – 20 de rânduri. notaţiile autorului etc. limbajul personajelor. de ortografie şi de punctuaţie). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Gândirea pedagogică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului.

Vaporul taie noaptea şoptitoare Şi valul ce se-ntunecă-ntruna.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 079 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Cât vezi cu ochiul. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 6. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 9. ambiguitate. (Ion Pillat. sugestie. în 6 . 2. Sau cai tătari. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. 5. sfâşietor de trist scâncind. 3. reflexivitate). nechează pe un grind. De aur vânăt cum e pruna. dând roată fără frică. 8. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Când cele cinci coline cresc în zare. pe foaia de examen. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. în relaţie cu textul poeziei. foşnitor. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. verde. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. Amurg în deltă) 1. Sălbăticiţi. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia. Prezintă semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc. ultima strofă. 4. prezentă în textul dat. Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf.

particularităţi ale compoziţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. moral etc. modalităţi de caracterizare. În elaborarea eseului. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.20 de rânduri. prin raportare la două scene/ secvenţe ale operei dramatice alese.. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. de 15 . lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate. aşezarea în pagină. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relevarea trăsăturilor celor două personaje.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un text de tip argumentativ. despre soartă/ destin. psihologic. limbajul personajelor. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cuvântări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Nicolae Titulescu. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. a statutului lor social. de ortografie şi de punctuaţie). notaţiile autorului etc. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

7. în 6 – 10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 080 SUBIECTUL I Scrie. Recheamă tot ce-a fost şi o să fie.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Timpul) 1. la foc de sobă. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. 5. 8. cu privire la textul de mai jos: În sticlă nu-i. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Dar îl aud târziu. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă. pe foaia de examen. 4. identificată în textul dat. (Ion Pillat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 9. din prima strofă. ideea/ o idee poetică centrală. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. Şi urma-i pe pământ nu are chip. Şi în oglindă stă un alt obraz. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. Transcrie. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe baza strofei a treia a textului. Exemplifică. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă. Explică semnificaţia titlului. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 3. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. fără ieri şi azi. Nu-i în apus şi nici în auroră. în relaţie cu textul poeziei. Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului.

imaginar poetic. într-un curent cultural/ literar. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 .20 de rânduri. figuri semantice – tropi. elemente de recurenţă. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. titlu. relaţii temporale şi spaţiale. prezentarea temei. exprimarea unei opinii argumentate. sau acţiune. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre sinceritate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. construcţia subiectului. incipit. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. construcţia personajului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. . (George Coşbuc. particularităţi ale compoziţiei.). limbaj etc. simbol central. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului sau a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: motiv literar. modalităţi de caracterizare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor textului poetic sau ale textului narativ pentru care ai optat. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectate în textul poetic/ narativ ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Opere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. elemente de prozodie etc.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. prin referire la două imagini/ idei poetice sau la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului în textul narativ. ortografia – 2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului. sublinierea a patru elemente ale textului ales. aparţinînd perioadei paşoptiste. relaţii de opoziţie şi de simetrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

Şi urşii albi. prezenţa descrierii în textul dat. Câmpii de gheaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ce adorm pe aşternutul mărei ud. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină. Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 7. 4. 5. la Polul Sud. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi dorm mereu nemărginirile polare.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. în 6 . înduioşaţi. Comentează. 9. cu văi adânci. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare. În lung şi-n larg. Motivează. 3. se-ntind câmpii nemărginite.10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 081 SUBIECTUL I Scrie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. prin referire la două caracteristici prezente în text. pe foaia de examen. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. la Polul Nord. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sub stele vecinic adormite. Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. cu privire la textul de mai jos: La Polul Nord. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. prin evidenţierea a două trăsături. rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. Cu munţi înalţi. cu ochi de foc. în sus şi-n jos. Săvescu. 2. La Polul Nord) 1. într-un oftat adânc şi greu. Săvescu. la Polul Sud. Şi dorm adânc. cu paşii rari. Când dintre văile adânci. când dintre munţii solitari. Se văd ieşind ai mărei urşi. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. 8.

trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În configuraţia ei intră şi un element de absurd calculat. normele de exprimare. (Tudor Arghezi. sublimul. Scrieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct ). . vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat. O tehnică a ambiguităţii. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 . în care spiritul nostru poate citi mai multe lucruri. (Eugen Simion. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu. face ca faptele să poată fi interpretate în mai multe feluri”. Scriitori români de azi) Nota! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. foarte răspândită şi ea în teatrul modern. A pune aceste noţiuni în raporturi insolite este tehnica lui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un text de tip argumentativ.20 de rânduri. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre respect. grotescul în plasa fină a ironiei. abilităţi analitice şi critice . formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Scriitori români de azi) „Piesele [lui Marin Sorescu] sunt în fapt nişte parabole sub forma unor monologuri dramatice […]. XXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Eugen Simion.3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. începe prin a te respecta tu însuţi”. aşezarea în pagină. pornind de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „Sorescu […] meditează la ceea ce scrie şi scrie învăluind tragicul. argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.

8. Am fost bun şi-am fost frumos. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. Iar noaptea luna şi stelele. Am urât şi am iubit. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. 5./ Am urât şi am iubit. în 6 . 4 puncte Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente. ambiguitate. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat. cu privire la textul de mai jos: Doctore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Boala) 1. reflexivitate). 9. am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi.Varianta 82 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat.10 rânduri. Degeaba am luat tot felul de medicamente. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte 7. Mă dor toate organele Ziua mă doare soarele. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. doctore. 4 puncte Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. 4 puncte Comentează. (Marin Sorescu. Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. 4. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut... identificată în textul dat. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei. Toate acestea n-au avut niciun efect. sugestie. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. 2 puncte Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. . 6. (30 de puncte) − Varianta 082 SUBIECTUL I Scrie.

despre speranţă. poetul care pune <<haine de imagini pe cadravrul trist şi gol>>). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de 2 . explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. Prefaţă. (Eugen Simion. care devine semnul de identitate al eminescianismului. decât să-ţi pierzi vremea sperând”. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. stările de suflet. formularea unei concluzii pertinente. iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de 15 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”) Notă! În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Opere. ca expresie a unei muzicalităţi interioare profunde. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie critică: „Este. ideile. miturile de care am vorbit până acum*. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. mitul oniric. mitul erotic. (Radu Stanca. în fine. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare.3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. mitul întoarcerii la elemente. I) * celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii universului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa. mitul istoriei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Eminescu. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.20 de rânduri. magul). utilizarea limbii literare – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. la volumul M. aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.. […] o muzică inconfundabilă. Acvariu) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (. punctuaţia – 2 puncte. viziunile. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. mitul dascălului (înţeleptul. un mod de a fi în lume.

Prezintă semnificaţia titlului. Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce. 6. (30 de puncte) − Varianta 083 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. 7. 9.Varianta 83 Ministerul Educaţiei. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii. 1. Oameni. de tren. cu privire la textul de mai jos: Când stai în tren şi pleacă trenul vecin. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. continente”. Stoluri de păsări pleacă. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric. într-un enunţ. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. oraşe. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. Pleacă trenul) Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz. în relaţie cu prima strofă a poeziei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. oraşe. 5. pierdut în gânduri. Comentează ultima strofă. 4. De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. pe foaia de examen. Formulează.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. tema poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Stoluri de păsări vin. Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni.. Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei. în 6 . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.?” în ultimele versuri. 3.

pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Un fapt izbitor: obişnuit. .3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. stă un simbol reprezentând o tipică valoare ideală”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Caracostea. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un text de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.20 de rânduri. Simbolurile lui Eminescu) Notă! În elaborarea textului. Arta de a suferi) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. despre puterea iubirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. în centrul poeziilor lui Eminescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (D. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. reflectate într-un text poetic eminescian. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct). (Mircea Florian. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce a fost clădit cu iubire nu poate fi doborât niciodată”.

2. 5. prezente în poezie. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. Un aer mat ne-nfăşura. Comentează. 9. Prezintă semnificaţia titlului. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. Sărutul) 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. pe foaia de examen. peste iarbă … Luceau intens. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 – 10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: Vederea lumii se-adumbrea. 8. un umăr. peste iarbă…”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4. cu clinchet stins. identificată în textul dat. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. pe cabluri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7. (30 de puncte) − Varianta 084 SUBIECTUL I Scrie. ideea/ o idee poetică centrală. Menţionează două teme/ motive literare. (Nichita Stănescu. Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. în relaţie cu textul poeziei date. Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. 3.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.] El este un idealist. despre orgoliu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi. Viaţa lui Mihai Eminescu) Notă! În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. ortografia – 2 puncte. din punct de vedere moral. (G. ci o apariţie concretă şi tangibilă. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi. [. de 15 . Călinescu. pentru că dragostea este căutare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un eseu de 2 ..3 pagini despre tema iubirii. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte.. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. justificat”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. superior. utilizarea limbii literare – 3 puncte.20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . lizibilitatea – 1 punct). pe care n-o va găsi niciodată. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. nici vorbă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingăşii erotice. (Marin Preda... o necesitate spirituală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc.

prezentă în textul dat. Nouăzeci şi nouă de elemente.. în relaţie cu textul dat.. de tinereţe. (30 de puncte) − Varianta 085 SUBIECTUL I Scrie.. reflexivitate).Varianta 85 Ministerul Educaţiei. Trecute toate în tabloul fiinţei mele. 9... Şi încă un an.. pe foaia de examen. 6.. ideea/ o idee poetică centrală. sugestie. 2. Daţi-mi fericirea.... 5. atâta aur.. Nouăzeci şi nouă de elemente. Aţi greşit calculele... 8. în 6 . Comentează. 3.. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic.. Alchimie) 1... (Marin Sorescu. Vă dau jumătate din fruntea mea. Se acordă 10 puncte din oficiu. de femeie... Atâta fier. atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea. Potriviţi-vă în aşa fel... Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua...10 rânduri.... Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier.. Iată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element.. Şi încă o vârstă...... A ieşit înţelepciunea. Nouăzeci şi nouă de elemente. Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea.. cu privire la fragmentul de mai jos: . Prezintă semnificaţia titlului..... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. atâta aur. Nouăzeci şi nouă de elemente. Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea.. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. identificată în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4... 7. ambiguitate. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da. atâta mercur –”. mai arunc sub cazanul vostru o zi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.

Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate. într-un curent cultural/ literar. reflectate într-un text poetic preferat. (Camil Petrescu. normele de exprimare. elemente de recurenţă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. elemente de prozodie etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. incipit. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. de 15 . de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. prin referire la două imagini/ idei poetice. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de 2 . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii de opoziţie şi de simetrie.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. prezentarea temei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. figuri semantice – tropii. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Maxime şi reflecţii). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. despre adevărata prietenie. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. studiat în anii de liceu. . Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. simbol central. reflectată în textul poetic ales. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. titlu.20 rânduri.

Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele.10 rânduri. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic.. (Radu Stanca. nici ce gânduri am. Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. cu privire la textul de mai jos: Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul..Radu Stanca.. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor.. prezente în textul dat.. în relaţie cu textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. reflexivitate). (30 de puncte) − Varianta 086 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Formulează un răspuns. Comentează. Precizează o temă şi un motiv literar. 1980. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. 6. Versuri.. Frunzele – Elegie de toamnă) * Aşează-mi-te-alăturea* . adecvat logicii textului. niciun cuvânt.grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr . 5. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. în 6 ... ambiguitate. 9. prezentă în textul dat. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 86 Ministerul Educaţiei.. 4.. 8. semnificaţia titlului. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. cum gem. 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei. de vasta Urgie-a toamnei care bântuie. fără-ncetare. pe foaia de examen. sugestie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. în textul dat. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. 7. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. Să nu văd frunzele cum cad din ram. pagina 368 (note critice – pagina 567) 1. 3. Să n-aud frunzele sub paşi. Editura Dacia Cluj-Napoca. Fereşte-mă în preajma ta.

ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Tudor Muşatescu. covârşitoare.) şi concluzia/ sinteza. 2) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. de ortografie şi de punctuaţie). fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală. pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa. lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un eseu de 2 . despre singurătate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. apăsarea. În vederea acordării punctajului pentru redactare. oamenii. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un text de tip argumentativ. dezgustul refulat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. descompunere. de 15 .Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. care aparţin lui G. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”. . aşezare în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Lidia Bote. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. decorul. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure. normele de exprimare. implacabile. utilizarea limbii literare – 3 puncte. fiindcă peste tot domină tristeţea.20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Scrieri. Bacovia. lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului.

prezentă în text. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. 4. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. Comentează. 6. nicicând n-o să dispară. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . căutând desăvârşirea. cu privire la textul de mai jos: Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. Iubirea. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. 9. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară”. (30 de puncte) − Varianta 087 SUBIECTUL I Scrie. pe foaia de examen. 2. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Va dăinui-ntre noi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ea. sugestie). (Radu Stanca. Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. Sonet*) *sonet. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.. De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă) 1. Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni. ea n-a murit. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. identificată în textul dat. 3. la nesfârşit. ideea/ o idee poetică centrală.n. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8.. 7.Varianta 87 Ministerul Educaţiei. vezi. în 6 – 10 rânduri. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. în şir sporit. s. ambiguitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

metaforă. de 15 . frecventă sau nu. P.20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. cum vom vedea. ortografia – 2 puncte. a simbolului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. (B. aparţinând simbolismului. de ortografie şi de punctuaţie).) şi concluzia/ sinteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Hasdeu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Poezia este imagine. Scrieri filosofice) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. muzicalitatea etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. ca şi alegoria. Ele includ. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea. Simbolul. aşezare în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. <<corespondenţele>>.”.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. simbol. sunt procedee poetice tradiţionale. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. (Lidia Bote. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. formularea unei concluzii pertinente. care se confundă cu originea artei. normele de exprimare. despre talent. tehnica sugestiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

Ave*. Tobe de piatră bat. sticleşte. 8. în relaţie cu textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. strigând clatină muchiile surde şi grave. 3. prezentă în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Suliţe-albastre. cu privire la textul de mai jos: lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. identificată în textul dat. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. ave! Soarele saltă din lucruri. ideea/ o idee poetică centrală. fără întoarcere. fumegând. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. reflexivitate). 4.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. Câmpul tăindu-l. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. se face depărtare. Tăcerea se face vânt albăstrui. (30 de puncte) − Varianta 088 SUBIECTUL I Scrie. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. Comentează. să-l întâmpine fericite şi grave. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. O călărire în zori) * Ave! (lat. Sufletul meu îl întâmpină. Mi-am întors către soare unicul meu chip. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând. pe două potcoave calul meu saltă din lut. mă-ntorc către tine. se începea o formulă solemnă de salut sau de omagiere) 1. 2.10 rânduri. eu. Coama mea blondă arde în vânt. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 9. 7. maree-a luminilor. ave! Calul meu saltă pe două potcoave. soarele creşte. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. 5. (Nichita Stănescu. Ave. umerii mei smulg din goană frunzişe. în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Soarele rupe orizontul în două. pe-amândouă. se face nisip. Calul meu saltă pe două potcoave. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. se-ncrucişe. privirile mi le-azvârl. 6. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. la romani.) – Slavă! (interjecţie cu care. sugestie. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere.

pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [. aşezare în pagină. în literatura argheziană. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare. Mai mult. prin relaţiile în care sunt puse cuvintele.. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.] Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. însă. G. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. în literatură. se înţelege. lizibilitatea – 1 punct). Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. banalitatea e ucisă. ci şi de alte vorbe fără acces. noutate şi varietate”. oricare ar fi sursa acestora... prin . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.Ministerul Educaţiei. Marcuson. (Dumitru Micu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte.potrivirea” lor. despre principii. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei”.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). recoltate din toate zonele şi straturile limbii. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza.] prin impunerea nu numai de termeni până la el tabu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un eseu de 2 . [.. până atunci. cf.. (Nicolae Titulescu.

pe foaia de examen. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră. Mai lasă-mă un anotimp. un an. Mai lasă-mă o secundă. 2 puncte Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. 4 puncte Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. în relaţie cu textul dat. 6. ideea/ o idee poetică centrală. 4 puncte Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. (Nichita Stănescu. 8. 4. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. regina mea de negru şi de sare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Trec fantome-ale verii în declin. alerg şi salt şi curg. în 6 . Mai lasă-mă o frunză. 2 puncte Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. corăbiile sufletului meu marin. un timp. Viaţa mea se iluminează) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2. Mai lasă-mă un minut. (30 de puncte) − Varianta 089 SUBIECTUL I Scrie. sub ochiul tău verde la amiază. 9. 3. Şi viaţa mea se iluminează. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. o undă. identificată în textul dat. Oho. Mai lasă-mă o briză. cenuşiu ca pământul la amurg. 7.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Părul tău e mai decolorat de soare. un fir de nisip. ca un şarpe dezarmat.10 rânduri.

punctuaţia – 2 puncte. într-un curent cultural/ literar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. Opere. ortografia – 2 puncte. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). . normele de exprimare. prin referire la două imagini/ idei poetice. simbol central.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). prezentarea temei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie.). aşezarea în pagină. (Dimitrie Bolintineanu. În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. elemente de prozodie etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii de opoziţie şi de simetrie. incipit. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. despre speranţă. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un text de tip argumentativ. exprimarea unei opinii argumentate. titlu. lizibilitatea – 1 punct). figuri semantice – tropii. reflectată în textul poetic ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. elemente de recurenţă.

8. în 6 . (30 de puncte) − Varianta 090 SUBIECTUL I Scrie. planând. 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. cu aripile crescute înlăuntru. 3.. una dintre strofe. soarele-i o piatră căzătoare. pe foaia de examen.10 rânduri. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru. oamenii – o emoţie copleşitoare. Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite. oamenii-s o lină apăsare. soarele-i un aer plin de păsări. în text. din soare! Din punctul de vedere-al aerului.. care bat.Varianta 90 Ministerul Educaţiei.. soarele-i o dungă de căldură. a structurii „Din punctul de vedere al. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. aripă în aripă zbătând. cu privire la textul de mai jos: Din punctul de vedere-al copacilor. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în textul poeziei. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii.. Comentează. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare. 5. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor. şi lumina ce-o zăreşti.. Prezintă semnificaţia titlului. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. la alegere. în relaţie cu textul dat. 6. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. plutind. Motivează rolul repetiţiei.”. Lauda omului) 1. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu.

lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. .Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. prezentarea temei. simbol central. figuri semantice – tropii. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. elemente de recurenţă.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Mihail Codreanu. despre supărare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un text de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar. Opere. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. titlu. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. nu-i niciodată senin afară. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un eseu de 2 . nu plouă afară niciodată”.). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet. exprimarea unei opinii argumentate. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. iar când e senin în suflet. prin referire la două imagini/ idei poetice. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. relaţii de opoziţie şi de simetrie. incipit. elemente de prozodie etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată în textul poetic ales. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Interpretează semnificaţia titlului. 9. abisele. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. (Nichita Stănescu. 7. geloase. 5. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. mi i-au atins.10 rânduri. Apele se retrăgeau tăcute. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. (30 de puncte) − Varianta 091 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. în 6 . Dimineaţă marină) 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 4. în relaţie cu textul dat. cu privire la textul de mai jos: O dungă roşie-n zări se iscase şi plopii. 8. Mă ridicam din somn ca din mare. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. 2.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. penultima strofă. pe foaia de examen. trezindu-se brusc. Menţionează două motive literare. prezente în poezie. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei. visele. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. tâmplele cu umbrele lor melodioase. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Adânc. urcând un soare neobişnuit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sprâncenele cristalizate de sare. 6. scuturându-mi lin undele. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Plopii mi-atingeau umerii. 3.

(Dumitru Micu. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un text de tip argumentativ. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. (G. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. .) şi concluzia/ sinteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Datoria mea e să fiu sincer cu mine însumi”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga. Călinescu.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: Modernismul blagian este. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. lizibilitatea – 1 punct). „metaforă revelatorie”. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezare în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. despre sinceritate. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. înainte de orice. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. pe foaia de examen. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă.f. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 8. O flotă infinită de yole*. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. în picioare. Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare. sugestie. (30 de puncte) − Varianta 092 SUBIECTUL I Scrie. 6. 9. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. cu o velă prinsă de un catarg. ambiguitate. (din fr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. yole) – ambarcaţie sportivă îngustă şi uşoară. 5. Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. Adolescenţi pe mare) *yolă (iolă. ideea/ o idee poetică centrală. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. reflexivitate). Şi aştept un pas greşit să văd. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. în picioare. în 6 – 10 rânduri. prezentă în poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia. 3.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. 2. 4. identificată în textul dat. de curenţi. prezente în poezie. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 7. s. (Nichita Stănescu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. mai rezemându-se cu braţul. condusă de o singură persoană 1. iole). de soare. Menţionează două teme/ motive literare.

3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga. de 15 – 20 de rânduri. de ortografie şi de punctuaţie). Opere. punctuaţia – 2 puncte. fără multă trudă. VI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. rămâne sterp. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la propria mărturie: „Poetul este nu atât un mânuitor. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. însă singur. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un eseu de 2 . cât un mântuitor al cuvintelor. neapărat. foarte multă trudă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un text de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui. formularea unei concluzii pertinente. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. (Liviu Rebreanu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului. vei primi 16 puncte. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre talent.Ministerul Educaţiei.

pe foaia de examen. prezentă în poezie. Cine-s mai frumoşi: oamenii?. cu pene. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Ploua infernal.Varianta 93 Ministerul Educaţiei. 3. aşezată pe o stâncă de pe malul Rinului. 8.. 5. şi noi ne iubeam prin mansarde. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. răspunde-mi. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte. 9. Menţionează două teme/ motive literare. prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Lorelei*. îi seduce pe luntraşi cu vocea ei fermecătoare. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. ploaie de tot nebunească. 6. îţi spuneam. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. Şi nu mai ştiam unde-mi lăsasem în lume odaia. Şi mă-nălţam. sugestie).. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 093 SUBIECTUL I Scrie. Ploua infernal. ambiguitate. ploaia?. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . penultima strofă. făcându-i să se înece 1. şi noi ne iubeam prin mansarde. O să te plouă pe aripi. spuneai. Nu-i nimic. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. 4. Pereţii odăii erau neliniştiţi. Prin cerul ferestrei. oval. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Ploaie în luna lui Marte) 33 *Lorelei – personaj legendar din folclorul german. Transcrie două neologisme din text. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe.. mie-mi plouă zborul. 7. Comentează. o zână care.10 rânduri. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. sub desene în cretă. (Nichita Stănescu. 2. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. norii curgeau în luna lui Marte.

Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. despre tăcere. aşezarea în pagină.). elemente de recurenţă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. figuri semantice – tropii. reflectată în textul poetic ales. într-un curent cultural/ literar. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un eseu de 2 . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . exprimarea unei opinii argumentate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). incipit. elemente de prozodie etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la două imagini/ idei poetice. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea temei. titlu. relaţii de opoziţie şi de simetrie. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu. Scrieri alese) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un text de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. (Traian Demetrescu. simbol central.

. Septemvrie. Ca pozele din cartea de citire. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. pe foaia de examen.. în 6 . într-un enunţ. eu nu le-am cunoscut.. frunze târzii din nucul cel bătrân.. Septemvrie. Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. (30 de puncte) − Varianta 094 SUBIECTUL I Scrie. şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar. 8. Septemvrie) Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. pe-o carte.Varianta 94 Ministerul Educaţiei. 5... prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 1. 2. tema poeziei. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii. cu privire la textul de mai jos: Septemvrie. după himera clăilor de fân.. Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar. sugestie. Cuvinte de iubire poate n-au fost. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Exprimă.. Comentează. departe.. 9. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers.10 rânduri. prezentă în poezie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. eram adesea-nsingurat şi mut. timpul imperfect. 3. (Gheorghe Tomozei. reflexivitate). expresivitate. Rădvanul toamnei se zărea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. ultima strofă. Cădeau domol.

vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. la început ca o creare a lumii şi. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dacă poezia modernă poate fi definită. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. . ca o creare lirică a limbajului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cu timpul. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezare în pagină.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. de ortografie şi de punctuaţie). (Nicolae Manolescu. despre tinereţe. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani. formularea unei concluzii pertinente. (Simion Mehedinţi.) şi concluzia/ sinteza. Scrieri despre educaţie şi învăţământ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. […] Dovada tinereţii e fapta”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Metamorfozele poeziei) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un text de tip argumentativ. în acelaşi timp. numai o aventură pură a limbajului”. lizibilitatea – 1 punct). cât de sufletul omului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ea devine. de 15 – 20 de rânduri.

Cântecul trist. E toată viaţa care doare aşa. prezente în poezie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. raportul dintre planul interior. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 095 SUBIECTUL I Scrie. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. în 6 . 4. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă. 6. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Declin) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor. al naturii. 7.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. 9. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. al sentimentelor. 8. în relaţie cu textul dat. reflexivitate). ambiguitate. între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt. sugestie. prezentă în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. cu privire la textul de mai jos: O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet. zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. 2. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. între apele ce-şi urmează albia. (Ion Vinea. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. cântecul cel mai trist”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. Menţionează două teme/ motive literare. şi cel exterior. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.

punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. despre asumarea răspunderii. inovaţii stilistice/ prozodice etc. exploatate în textele alese. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prezentarea comparativă a temelor şi simbolurilor centrale. relevarea. de ortografie şi de punctuaţie). ipostaze ale eului liric. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un eseu de 2 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (E. lizibilitatea – 1 punct). teme/ motive. a particularităţilor de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice. În elaborarea eseului. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). . ca şi al unei lumi. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice. din perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul unui om.3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. specificul imaginilor artistice. aşezare în pagină. formularea unei concluzii pertinente. prin comparaţie. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un text de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Lovinescu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. se construieşte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. nu se visează”.Ministerul Educaţiei.

În toamnă) * chilim – covor cu două feţe. 9. 8. în 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. ideea/ o idee poetică centrală. 7. 6. oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. 4. scoarţă înflorată. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. Motivează. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. 3. Şi sub boltirea verde a codrului. Comentează. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. Fântâna părăsită rămase fără roată. (30 de puncte) − Varianta 096 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare. identificată în textul dat. 2. pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an.10 rânduri.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezente în poezie. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. prezenţa descrierii în poezie. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”. Acelaşi ca şi-atuncea. 5. cu privire la textul de mai jos: Pustie e grădina. (Ion Pillat. pe foaia de examen. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei.

elemente de recurenţă. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. reflectată în textul poetic ales. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre trecut.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). simbol central. exprimarea unei opinii argumentate. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. incipit. figuri semantice – tropii. într-un curent cultural/ literar. ortografia – 2 puncte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). elemente de prozodie etc. (Mihai Eminescu. relaţii de opoziţie şi de simetrie. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. prin referire la două imagini/ idei poetice. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. titlu. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un eseu de 2 . prezentarea temei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.). Fragmentarium) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Când amintirile…) * să se stângă (reg. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*. în 6 . 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. Când ochii tăi. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în textul poetic dat. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. 9. cele două strofe din final. Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. cu privire la textul de mai jos: Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. pe foaia de examen. 3. 5. (30 de puncte) − Varianta 097 SUBIECTUL I Scrie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii. Comentează. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele.) – să se stingă 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi.10 rânduri. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. tot încă mari. 2. Prezintă semnificaţia titlului. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”. 7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.Varianta 97 Ministerul Educaţiei.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea.) şi concluzia/ sinteza. Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Mihai Eminescu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un eseu de 2 . de orişice fel ar fi ea. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ura o-ntunecă. luminează viaţa şi-o îndulceşte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. despre îndepărtarea urii. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. aşezarea în pagină. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.

Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat. oaspeţi liniştei acestei. . Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi. Prin ferestrele arcate. Domnitoare peste ape. somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer. Numai lebedele albe. se aprinde. 4.Varianta 98 Ministerul Educaţiei. Luna tremură pe codri. oglindindu-se în lacuri. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 5.fragment) 1. Motivează prezenţa descrierii în textul poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical. vârf de arbor. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Stă castelul singuratic. ea pe ceruri zugrăveşte. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. Când în cercuri tremurânde. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic.10 rânduri. în 6 . Scrisoarea IV . e atât de dulce zvonul… (Mihai Eminescu. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară. Iar în iarba înflorită. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară. tremur numa Lungi perdele încreţite. când plutesc încet din trestii”. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează prima strofă. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. 9. Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie. după geamuri. care scânteie ca bruma. 8. Muchi de stâncă. când în brazde de văpaie. (30 de puncte) − Varianta 098 SUBIECTUL I Scrie. din ultimul vers. se măreşte. când plutesc încet din trestii. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. 6.

prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară. de ortografie şi de punctuaţie). normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Opere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară. . pe care îl pierde”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un text de tip argumentativ. aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. (Mihail Sadoveanu. aşezare în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic). exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista Dacia literară. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. despre frumuseţea vârstei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. 19) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. pentru literatura română a secolului al XIX-lea. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Şi suspină – cum se suspină. De dorul lui le spuse-apoi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Motivează. De vântul serii sărutate. 2. cu privire la textul de mai jos: Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Şi suspină – cum se suspină. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri. Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat. Un valţ – din ce în ce mai tare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .10 rânduri. Valţul rozelor) * valţ – vals 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. 5. Zâmbind prin roua primăverei. 7. Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”. identificate în textul dat. 6. De vântul serii sărutate. prima strofă.. Luându-le pe fiecare.. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. 4. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Albeaţa lui de trandafiri. Iar vântul dulce le şoptea. Un valţ* – din ce în ce mai tare. Şi rând pe rând în vânt s-au dus. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate. 3. S-au dus în braţele minciunei. Muiate în argintul lunei.. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text.. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”. 8. 9. în 6 . (30 de puncte) − Varianta 099 SUBIECTUL I Scrie. Întâi pătrunse printre foi. Gătite toate-n rochi de bal. Şi le vorbi cu voce lină. Ş-un valţ nebun se învârtea. Scăldate-n razele de sus. pe foaia de examen. (Alexandru Macedonski.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Eminescu şi poeziile lui. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. Comediile d-lui Caragiale. . de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. (Liviu Rebreanu. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: „A introdus exigenţa în literatură.] A fost modern în gândire. În vederea acordării punctajului pentru redactare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Notă! În elaborarea eseului.) şi concluzia/ sinteza. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un text de tip argumentativ. [. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.” (Ioana Pârvulescu. despre viitorul la care aspirăm. În contra direcţiei de azi în cultura română. aşezarea în pagină. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. În intimitatea secolului 19). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

. ale imaginii oraşului..... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ..... Timpul efectiv de lucru este de trei ore......... Prezintă semnificaţia titlului..... Se acordă 10 puncte din oficiu. 5......... 6..... (30 de puncte) − Varianta 100 SUBIECTUL I Scrie.........10 rânduri.............. Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat........ Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios..... 8.... 4......... 7. percepute subiectiv..... cu privire la textul de mai jos: ..... Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri..... Motivează.... 3. Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii..... Ulise) 1............. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează......... 9.. Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”. în 6 ...... pe foaia de examen.................. apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă.. (Ilarie Voronca. în raport cu textul citat.. prin evidenţierea a două trăsături identificate în text..... 2..... Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce.... ideea/ o idee poetică centrală.......Varianta 100 Ministerul Educaţiei..... acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta.. identificată în textul dat.... ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] ....

normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.) şi concluzia/ sinteza. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.3 pagini despre criticismul junimist. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. promovată de Junimea. despre voinţă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un eseu de 2 . Notă! În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. semnificative pentru direcţia literară şi culturală. punctuaţia – 2 puncte. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Dimitrie Bolintineanu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. tot se poate”. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă ale lui Titu Maiorescu şi la ideile exprimate în alte texte literare şi/ sau nonliterare studiate. În vederea acordării punctajului pentru redactare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->