Bahasa Bersifat Dinamis

MAKSUD ~bahasa yang bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuian serta menerbitkan pembaharuan dn kemajuan. ~Sifat bahasa akan terus berkembang selagi penuturnya berinteraksi. ~Pertembungan(budaya manusia lain+budaya manusia lain=pertambahan+pengayaan kata sesuatu bahasa) .

~karyanya membuktikan bahasa melayu berupaya menyesuaikan dasardasarnya dengan landasannya. .PENYESUAIAN ~Francis valentijn(abad ke-18) *6 jilid karyanya menyenaraikan karyakarya ilmu pengetahuan tentang kepulauan melayu dan yg telah wujud pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18.

*perkamusan:mampu menambahkan jumlah perbendaharaan kata bahasa bersifat khusus@teknikal *tatabahasa:-morfologi(pembentukan kata) -sintaksis(pembentukn frasa&ayat) .tatabahasa) *ejaan:diadakan sistem baru untuk mengatasi kelemahan yg sedia ada.perkamusan.PEMBAHARUAN ~Secara semulajadinya proses penyeragaman bahasa meliputi(ejaan.

KEMAJUAN ~mempamerkan perancangan bahasa ke taraf yang lebih maju mengikut Fishman et.al(1971) *usaha-usaha ke arah penyerapan variasivariasi bahasa dari segi daerah dan sosial melalui penyediaan tatabasa kamus panduan ejaan dan sebagainya .

bermaksud terdapat kepelbagaian bagi bahasa tersebut.  . ~kepelbagaian: *melibatkan cara dan gaya mengajarkannya *istilah-istilah khusus yang digunakan *struktur sintaksis bagi sesuatu bahasa  Juga bermaksud sesuatu bahasa yang mempunyai dialek dan laras bahasa yang digunakan dalam satu-satu bidang ilmu.

 contoh-contoh bahasa bersifat variasi ialah: # bahasa halus # bahasa kasar # dialek # bahasa slanga # bahasa standard .

Faktor-faktor bahasa bersifat variasi Ekonomi Pekerjaan Usia Tahap pendidikan  .

Bahasa merupakan satu sistem Bahasa terdiri vokal dan bunyi-bunyi ujuran Bahasa terdiri daripada lambang-lambang yang arbitrari Bahasa merupakan alat perhubungan Bahasa berhubung erat dengan budaya tempat bahasa itu dituturkan Bahasa sentiasa berubah-ubah Bahasa mempunyai sifat-sifat khas dan unik .

Bahasa merupakan satu sistem yang sistematik Bahasa merupakan sekumpulan lambang yang sewenangwenangnya Lambang bahasa boleh bersifat bunyi.visual atau grafik Lambang bahasa mengandungi makna kebiasaan Bahasa bersifat kemanusiaan.iaitu bahasa digunakan oleh manusia.iaitu dimiliki oleh semua orang atau bangsa . Bahasa bersifat universal.

Sekian.terima kasih .

.

Saluran lisan pendengaran Sistem penghantaran Cepat lenyap Mudah ubah Maklum balas total Pengkhususan Bermakna Arbitrari .

Terpisah-pisah Pemindahan Produktiviti Pemerolehan Fakta dan imaginasi Boleh dipelajari Reflektif .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful