2
CARACTERISTICI PRINCIPALE Măsuri de siguranță Despachetare Operații de bază Telecomanda Panoul spate INSTALARE Conectarea la TV prin SCART Conectarea la TV și VCR prin conector RCA Conectarea la un amplificator digital MENIUL PRINCIPAL 1. Editarea canalelor 1.1 Lista canalelor TV 1.2 Lista posturilor Radio 1.3 Ștergere totală 2. Instalare 2.1 Instalare Satelit (optional) 2.1.1 Conectarea antenei 2.1.2 Lista sateliților 2.1.3 Configurarea antenei 2.1.4 Căutarea unui singur satelit 2.1.5 Căutarea multisatelit 2.1.6 Lista TP 2.2 Instalare Cablu (optional) 2.2.1 Cautare auto 2.2.2 Cautare manuala 2.3 Instalare terestra (optional) 2.3.1 Scanare automata 2.3.2 Scanare manuala 3. Configurarea sistemului 3.1 Limba 3.2 Sistemul TV 3.3 Setări ecran 3.4 Configurarea orei locale 3.5 Configurarea timerului 3.6 Control parental 3.7 Configurarea afișării pe ecran(OSD) 3.8 Favorite 3.9 Altele 4. Unelte 4.1 Informații 4.2 Setări de fabrică 4.3 Upgrade prin RS 232 4.4 Upgrade software prin OTA 4.5 Common Interface (optional) 4.6 Acces condiționat (optional) 4.7 Upgrade prin USB 4.8 Media Player 4.9 Deconectarea dispozitivelor USB 4.10 Setări rețea locală (optional) 4.11 Manager Wi-Fi (optional) 4.12 Upgrade prin rețeaua locală (optional) 4.13 Previziuni meteo (optional) 4.14 Cititor RSS (optional) 5. Jocuri 6. Înregistrare (REC) 6.1 Informații de stocare PVR 6.2 Setări PVR 7. Taste rapide 7.1 Informații (INFO) 7.2 EPG 7.3 Căutare (FIND) 7.4 Număr (NUMBER) 7.5 TV/Radio 7.6 Sus/Jos (UP/DOWN) 7.7 Stânga/Dreapta (LEFT/RIGHT) 7.8 Mut (MUTE) 7.9 Pauză (PAUSE) 7.10 OK 7.11 Audio 7.12 Reapelare (RECALL) 7.13 Favorite (FAV) 7.14 Teletext PROBLEME SI SOLUTII SPECIFICATII

S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONŢINUT
2 2 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 Receptorul digital de Satelit/Cablu/Terestru este un produs ce permite vizionarea diferitelor programe receptionate de la satelit, prin reteaua de cablu sau de la antena terestra. Acest manual de utilizare descrie instalarea receptorului DSR/DCR/DTR si pasii necesari pentru utilizarea diverselor functii ale acestuia, in detaliu. Informatiile continute in acest document pot fi schimbate fara notificare prealabila. De asemenea, producatorul isi rezerva dreptul de a efectua schimbari ale design-ului si performantelor produsului, fara notificare prealabila, odata cu progresul tehnologic si ingineresc din domeniu.

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Compatibil cu standardele DVB-S/S2 / DVB-C / DVB-T (MPEG2 & MPEG4/H.264) (in functie de model) Receptie SCPC si MCPC in banda de satelit C/Ku (DVB-S/S2) Conversie automată PAL/NTSC 4000de canale TVșiRadio programabile Selecția a 8/32 grupe favorite diferite (optional) Afișare pe ecran multilingvă Funcție de Ghid Electronic de Programe Funcție Picture in Graphics(PIG) Afişaj True-color pe ecranul TV (OSD) Diferite funcții de editare a canalelor(favorite, mutare,blocare,redenumire, ștergere șisortare) Control parental pentru canale Meniu ușor de utilizat Cautarea automata a retelei, pentru transponderele nou adaugate Suport DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, control LNB (DVB-S/S2) Actualizare software prin interfața RS232și prin funcția“Receptor către receptor”,suport de actualizare prin interfața USB 8memorii de timer,comutare automată către un canal prestabilit Suport pentru subtitrarede tip DVB EN300743șiEBU Suport pentru teletext tip DVB ETS300472prin VBISalvare automată a OSD pentru ultimul canal Sortarea listei canalelor în ordine alfabetică, codate, favorite, blocate sau pentru un satelit Suport FAT16/FAT32/FAT12 Listă a fișierelor JPEG/BMP 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p Înregistrare Timeshift Jocuri

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Pentru a preîntâmpina șocurile electrice, nu deschideți carcasa aparatului,pentru service adresați-vă personalului specializat.

Nu expuneți receptorul razelor directe de soareși țineți-l departe de surse de căldură. Dacă constatați o funcționare anormală a receptorului, deconectați-l imediat de la rețeaua de alimentare cu tensiune. Scoateți receptorul din priză ori de câte ori plecați pentru lungi perioade de timp de acasă.

. ATENȚIONARE:În cazul conectării incorecte a bateriilor există pericol de explozie. Explicațiile referitoare la simboluri. pachet de baterii) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă cum ar fi în lumina directă a soarelui. vă rugăm să folosiți sistemul de predare și colectare a deșeurilor electronice sau contactați vânzătorul de la care ați cumpărat produsul. Deconectați receptorul de la rețeaua electrică pe durata furtunilor însoțite de descărcări sau când echipamentul este nefolosit pentru perioade lungi de timp. Nu folosiți aparatul lângă apă-Echipamentul nu trebuie folosit în apropierea apei sau în prezența umezelii. 12. ATENȚIONARE:Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de incendiu.Asistența de specialitate este cerută în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod. ATENȚIE:Aceste instrucţiunide servicesunt utilizate numai de cătrepersonalul de servicecalificat. la ştecher şi la locul de ieşire din aparat 11. Solicitați asistență pentru service personalului calificat. calorifere. 7. 14. deoarece pot apare șocuri electrice periculoase. Utilizați numai accesoriile/perifericele recomandate de producător. 21. 13. Aparatul a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conectare la pinul de împământare al prizei electrice. nuefectuați lucrări de întreținere/service altele decât cele prevăzute de instrucțiunile de utilizare. 2. ATENȚIE:Cordonul de alimentare este folosit pentru deconectarea dispozitivului. Pentru predarea echipamentului uzat.Înainte de punerea în funcțiune a aparatului. 9.consola orimasaspecificate de producători. baterii. Dacă ștecherul cu care este furnizat receptorulnu se potrivește cu priza. Nu instalați aparatullângă surse de căldură. 6. Atenție la avertismente . sau în cazul în care receptorul a fost expus la ploaie ori umezeală. 20. solicitați ajutorul unui electrician pentru înlocuirea vechii prize.Înlocuiți bateriile cu altele de același tip ori echivalent. 22. Aparatul nu va fi expus riscului de stropire ori scurgere.pentru a evita deteriorarea echipamentului. 19. Urmați instrucțiunile –Toate instrucțiunile de operare și utilizare ar trebui respectate. foc ori alte surse de căldură similare. Amplasaţi cordonul de alimentare în loc ferit. Utilizați aparatul numai cu suportul. Acest echipament este de Clasa II de siguranță ori este un dispozitiv dublu izolat din punct de vedere electric. -Acest fulger terminat cu o săgeată. 24.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 Țineți receptorul departe de vase cu flori. 3 Nu blocați fantele de ventilație ale receptorului pentru a favoriza buna răcire a acestuia. 17. 4.. nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.sobesau alte echipamente (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.tubulatură.cum ar fi în situația deteriorării cablului de alimentare cu tensiune. 18. -Atenționare:Pentru a reduce riscul de electrocutare. nu îndepărtați capacul (ori panoul spate) întrucât în aceste locații nu există componente/subansamble ce pot fi reparate/înlocuite de utilizator. Adresați-vă personalului de service autorizat. ATENȚIONARE: Terminalele marcate cu simbolul prezintă riscul de electrocutare. 10. Păstrați aceste instrucțiuni. 3. curățați-o cu o cârpă înmuiată într-o soluție slabă de apă și săpunapoi ștergeți carcasa cu o cârpă uscată. 15. lămpi de semnalizare sau similare sunt valabile numai pentru dispozitivul deconectat de la rețeaua de electricitate. Citiți aceste instrucțiuni. Reciclați în mod corespunzător acest produs. stativul. tensiune a cărei magnitudine este suficientă pentru a se constitui în risc de electrocutare. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE PROTECȚIE 1. încadrat intr-un triunghi echilateral este menit să atragă atenția utilizatorului asupra prezenței unor zone neizolate de “Tensiune periculoasă” în interiorul produsului. iar obiectele ce conțin lichide. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt obturate de ziare. Acest marcaj indică faptul că echipamentul nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri casnice pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. unde nu este călcat.într-un subsol umed sau lângă piscină ori în locuri similare. Acordaţi atenţie specială capetelor cordonului. scurgeri. însă acesta trebuie să rămână în stare de utilizare. Conectarea cablurilor exterioare la terminale necesită instalarea lor de către personal specializat sau utilizarea unor cabluri gata realizate de fabrică.etc. cum ar fi vaze cu florinu vor fi așezate pe acesta.Toate avertismentele și instrucțiunile de operare ar trebui respectate. ATENȚIE:Bateria (baterie. marcaje. Curățați aparatul folosind numai cârpe fine uscate.trepiedul. a curgerii accidentale a lichidelor în aparat ori a căderiiunor obiecte în echipament . 23. reciclați echipamentul pentru promovarea reutilizării resurselor de materii. Acesta poate prelua produsul pentru reciclarea ecologică.acordați atenție mutării ansamblului stativ/echipament pentru a preveni rănirea prin răsturnarea acestuia. cum ar fi radiatoare. 8. fețe de masă.spre exemplu.sau vândute odată cu acesta.nu funcționează normal ori a fost trântit. 16. Nu atingeți receptorul în timpul furtunilor. Pentru a preveni posibila afectarea mediului și a sănătății umaneprin eliminarea necorespunzătoare și necontrolată.Instrucțiunile de siguranță și exploatare ar trebui reținute/memorate pentru referiri ulterioare.Când folosiți un stativ sau suport.Instalați echipamentul în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător.Pentru a evita riscul electrocutării. Asigurați-vă că receptoruleste oprit și scos din priză înainte de a curăța suprafața receptorului. 5. pături etc. vă recomandămsă citiți instrucțiunile de siguranță și exploatare. Nu obturați fantele de ventilație.Dacă suprafața este murdară. cu excepţia cazului în care sunteţi calificat să faceți acest lucru.

Vă rugăm să rețineți că noile versiuni de software pot schimba funcționalitatea receptorului. Apăsati încă o dată pentru revenirea la normal. și adaptabilla evoluții ulterioare. ►► ◄. ►. vizionare și pentru multe alte funcții. inclusiv problemele des întâlnite. iar unele dintre funcții pot fi de asemenea accesate folosind butoanele de pe panoul frontal. sau să contactați reprezentantul nzătorului. II ◄◄.. Apăsati o dată pentru înghetarea imaginii pe ecran.4 DESPACHETARE Telecomandă Manual de utilizare Cablu Audio/Video (optional) Baterii (optional) S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 TV/AV TXT SLEEP SUB Comută receptorul între modurile TV şi AV Comută între funcția de Teletext și Subtitrare Activează funcția de stand-by temporizat Afisează subtitrare Selectează functia înghetare. și vă vor ghida pentru instalarea acestuia. organizarea canalelor. întotdeauna la dispoziția dvs. Toate funcțiile pot fi accesatefolosind butoanele de pe telecomandă.. În cazul în care aveţi orice dificultăţi cu privire la utilizarea receptorului dvs. Receptorul este ușor de utilizat. Activează funcția de înregistrare a programului Schimbă modul de afişare video HD Redarea/Oprirea programului înregistrat Apăsați pentru derulare rapidă înainte/înapoi Apăsați pentru derulare lentă înainte/înapoi Comutareamodului videoîntre modul videocurent și modul 576iYUV Afișează lista sateliților Activează funcția de mărire a imaginii PAUSE RECORD V-FORMAT OPERAȚII DE BAZĂ • Pe parcursul acestui manual veți lua la cunoștință de faptul că utilizarea zilnică a receptoruluise bazează pe o serie de afișări prietenoase pe ecran și meniuri. PR- Comută receptorul între modurile TV sau RADIO Comută la programul anterior Afișează lista de programe favorite Tasta funcției TIMESHIFT Afișează fereastra funcției CĂUTARE Afișează informații despre canalul curent Apăsați această tastă pentru afișarea meniului Mută în sus/jos o pagină a listei Execută funcția selectată din ecranul MENIUsau introduce valoarea dorită în modul de introducere Schimbă canalele sau mută cursorul sus/jos în cadrul meniului Ajustează nivelul volumului sau mută cursorul stânga/dreapta în meniu EXIT EPG Revine la meniul anterior din Meniul principal sau iese din meniu Apelează EPG(Electronic ProgramGuide) Afișează fereastra de selecție a canalelor audio RCU ALMA C2200 Selectează programele sau schimbă parametrii în meniu RCU ALMA S2000 SERIES / S2300 SERIES COMBO TELECOMANDĂ . vă rugăm consultați secțiunea adecvată a acestui manual. LIST PR+. ► V-MODE SAT (optional) ZOOM • • • • Tastă Funcție Pornește/Oprește receptorul de satelit Activează/dezactivează sunetul 0-9 TV/RADIO ← PR FAV SHIFT FIND INFO MENU PAGE+/PAGEOK.Aceste meniuri vă vor ajutasă obțineți maximul de la receptorul dvs.

S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 5 PANOUL SPATE (S2000 SERIES) Ieșire12v pentru un comutator extern0/12v LNB IN: conectare la antena de satelit LNB OUT: conectare la alt receptor Conectare la pcpentru actualizare software Conectare la intrările audior/l aletvsaula intrările audioale tunerului Alimentare pornit/oprit Conectare la tv cu cablu SCART Conectare la amplificator digital Conectare la dispozitive USB Conectare la internet (optional) Conectare la tv prin cablu DV-OUT PANOUL SPATE (C2200) CONECTARE LA SISTEM AUDIO CONECTARE LA TV PRIN CABLU SCART Port RS232 CONECTARE LA TV SAU VIDEO PROIECTOR PRIN YPbPr PORNIT/OPRIT IESIRE VIDEO PENTRU CONECTARE LA TV CABLE IN: CONECTAREA CABLU COAXIAL DE LA RETEAUA CATV LOOP OUT: IESIRE CATRE ALT RECEPTOR IESIRE AUDIO PENTRU CONECTARE LA TV Conectare la dispozitive USB Conectare la internet Conectare la tv prin cablu DV-OUT .

VIDEO ANTENA TERESTRA DIGITALA Alma S2300 Series Combo AUDIO TV L R IN .6 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 PANOUL SPATE (S2300 SERIES COMBO) Conectare la amplificator digital Conectare la pcpentru actualizare software Conectare la intrările audior/l aletvsaula intrările audioale tunerului ANT IN: Se conecteaza la antena TV terestra LOOP OUT: conectare la alt receptor LNB IN: conectare la antena de satelit LNB OUT: conectare la alt receptor Conectare la tv cu cablu SCART Conectare la dispozitive USB Conectare la internet Conectare la tv prin cablu DV-OUT Alimentare pornit/oprit CONECTARE LA TV PRIN SCART (S2300 SERIES COMBO) Cablu sau Antena TV Antenă de satelit IN. DE LA ANT IES. DE LA ANT IN. VIDEO VCR IES.

S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 7 CONECTARE LA TV PRIN CABLU RCA IN VIDEO AUDIO Antenă de satelit R L TV IN AUDIO VIDEO TV R L Alma S2000 Series Alma C2200 CONECTARE LA AMPLIFICATOR DIGITAL Antenă de satelit Alma S2000 Series CONVERTOR AUDIO DIGITAL SAU AMPLIFICATOR DIGITAL AUDIO L R DIFUZOARE Alma C2200 & Alma S2300 Series Combo .

Dacă mutați cursorul galben pentru selectare în sus și în jos.apăsați tasta MENU sau EXIT de pe telecomandă. Configurare sistem Unelte Jocuri REC Stocare informații PVR . 2. Sub-meniu Editare canale Gri când nu este recepționat niciun program Lista programelor TV Lista programelor Radio Ștergere totală Limbă Sistem TV Setare oră locală Setare timer Control parental Setare OSD Favorite Altele Setări ecran Limbă Sistem TV Setare oră Setare timer Control parental Setare OSD Favorite Setare ecran Informații.pentru a muta cursorulîn sus și în jos. USB Setări rețea locală Upgrade prin rețea Previziuni meteo Cititor RSS Othello Sudoku Setări PVR 5. Meniul principal constă în 5 mari submeniuri primare.REC Pe parcursul instalării. Editare canale 1. Receptorul va afișa “Fără canale”și următoarele poziții vor fi afișate în gri. În timpul funcționării normale în modul TV/Radio. Dacă receptorul are setările din fabrică ori nu există o listă de programela pornire. nu puteți intra în meniu până când nu introduceți parola corectă. 1.8 MENIUL PRINCIPAL Asigurați-vă că ați instalat corect receptorul și ați conectat cablurile de la RDS în mod adecvat la TV. Din această listă selectați grupul în care doriți să adăugați programul și apăsați tasta OK. după cum urmează: -Editare canale -Instalare -Configurare sistem -Unelte . Apăsați tasta verde încă odată pentru a ieșidin modul Ocolire. PR. Selectați programul și apăsați tasta OK pentrupentru a marca acest programcu simbolul Ocolire. Folosiți tastele PR+. Puteți anula marcajul apăsând tasta OK încă odată. Puteți anula marcajul apăsând tasta OK încă odată. tasta OK confirmă o selecție.și veți regăsi butonul FAV în poziția inițială. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a deschide grupul de liste favorite. folosiți tastele pentru a trece de la meniul principal la un submeniu și pentru a muta cursorul de la stânga la dreapta și viceversa. Apăsați tastelePR+. Apăsați tasta de culoare verdepentru selectarea butonului Ocolire.1 Lista canalelor TV 1. Dacă doriți să ieșiți din Meniu. 3. Dacă nu este recepționat niciun program nu puteți ieși din Meniul principal apăsând tasta MENU sau EXIT. Apăsați tasta EXIT sau pentru a selecta meniul din stânga. Apăsați tasta roșie încă odată pentru a ieșidin modul de blocare. Installation 4. Apăsați tasta de culoare roșiepentru evidențierea butonului Blocare. Actualizare prin RS232 Upgrade software prin OTA Acces condiționat Manager Wi-Fi Upgrade prin USB Media Player Deconectare disp. 2. apăsând tasta MENU de pe telecomandă veți intra în fereastra Meniu principal. Setări de fabrică.fereastra Meniului principal va fi afișată pe ecran. S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 1. Apăsați pentru a selecta satelitul. iartasta LIST afișeazăo listă derulantădacă coloana aremarcajul“ “. Apăsați tasta OK sau pentru a afișa fereastra de dialog “Introduceți parola”. Upgrade.PR-pentru a selecta programul pe care doriți să îl vizionațiși apăsați tasta OKpentru a-l vizualiza într-o mică fereastră. veți vedea o linie gri care indică ce program este vizualizat în mica fereastră. 3. iar apoi veți vedea simbolul de program favorit afișat în dreapta programului selectat.Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a-l marca cu simbolul Blocat. Apăsați tasta FAV încă odatăpentru a ieși din modul FAV. Apăsați tasta FAV pentru a selecta butonul FAV. Puteți folosi tastatura numerică de pe telecomandă pentru a introduce valoarea dorită.PR-pentru a muta cursorul în sus și în joscu câte o linie. Parola implicită este “0000”. Apăsați tastele PR+.

ii.Ștergere(tasta de culoare albastră) În fereastra Ștergere. sau selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a ieși fără salvare.Selectați programul și apăsați tasta OK pentru pentru a marca acest programcu simbolul Mutare. Taste numerice 1 2 3 4 5 6 7 Apăsând tasta numerică repetat afișarea este ciclică . Nume(Z-A): Ordine opusă celei de mai sus.*?!@1 ABC2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS7 TUV8 WXYZ9 [spațiu]_-0 7. numărul este primul.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 Apăsați tastele pentru a muta cursorulla stânga sau la dreapta.PR. Selectați programul și apăsați tasta OK pentrua deschide fereastra Redenumire. 1. apăsați tasta de culoare albastră pentru a selecta butonul Ștergere. conform tabelului de mai jos. sistemul va afișa o fereastră de dialogcu informația ”Nume” imediat ce tasta de culoare galbenă este apăsată. 9 6. . Blocat: Toate programele blocate sunt listate la final. Apăsați tasta de culoare galbenăpentru selectarea butonului Mutare. Apăsați tasta de culoare albastră pentru a intra în fereastra de editare a canalelor.în timp ce toate programele codate sunt listate la final.Editare(tasta de culoare verde) Apăsați tasta de culoare verdepentru selectarea butonului Editare. Nume(A-Z): Ordine asecendentă. Apăsați tasta EXITpentru apariția casetei de dialog “Doriți să salvați?”.apăsați tasta de culoare verdepentru a șterge caracterul din dreptul cursorului. Dacă numele este gol (necompletat).apăsați tasta de culoare roșiepentru a comuta între litere majuscule și minuscule.2 Lista canalelor radio Operațiunile sunt similare celor de la cap.Sortare(tasta de culoare roșie) Apăsați tasta de culoare roșie pentru a afișa lista defilantă de sortare. Apăsați tastele PR+.. Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a salva.1 Lista canalelor TV. În fereastra Redenumire. apoi literele cu majuscule și la sfârșit literele cu minuscule. Apăsați tasta OK pentru a încheia acest dialog. iii. 8 9 0 i. apăsați tastele numerice (0-9)pentru a introduce un caracter. Apăsați tasta EXIT pentru apariția casetei de dialog”Doriți să salvați?”.1. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a marca programul cu simbolul ștergere. Apăsați tasta galbenă încă odată pentru a ieșidin modul Mutare.pentru a muta cursorul în poziția în care doriți să-l mutațiși apăsați tasta OK pentru confirmare. Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a salva. Apasați tasta de culoare galbenăpentru salvare și ieșire. Liber/Codat: Toate programele FTA sunt listate primele. 1. Nume(A-Z).3 Ștergere totală Mutați cursorul către funcția Ștergere toateși apăsați tasta OK pentru apariția casetei de dialog”Atenție! Doriți să ștergeți toate canalele memorate?”. fără caracterul $. Puteți șterge acest marcaj apăsând tasta OK încă odată.sau selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a ieși fără salvare.sau tasta albastrăpentru anulare și ieșire.

2. Apăsați tasta de culoare albastră pentru apariția ferestrei”Doriți să ștergeți?”. LNB 1. Intervalul longitudinii este între1 și 180 de grade.pentru a ieși din modul editare. Apăsați tasta de culoare roșiepentru apariția ferestrei Editare Satelit. Puteți anula această operație prin apăsarea tastei OK după selectarea butonului NU.3 Setarea antenei Partea A: Antenă fixă 2. . Apăsați tastele PR+.2 Lista sateliților 1. LNB 2: Apăsați pentru a selectaîntre antenă fixă și antenă motorizată. Duală (Aceeași) și Duală (Diferită). Apăsați tasta OK sau pentru a afișa caseta de dialog “Introducere parolă”.tastele de culoare roșie și respectiv albastră vor fi invalidate. Tuner:Arată LNB-ul conectat. Nume: utilizați tastele numericepentru a schimba numele satelitului conform procedurii de la Editarea numelui canalului. 3. PR.10 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 2. Apăsați tasta EXIT sau pentru a muta selecția pe meniul din stânga pre posun kurzoru do ľavého menu. 2.Sunt folosite aceleași operații ca la paragraful EditareSateliți. Satelit: Toți sateliții selectați din lista de satelițisunt afișați.PR. Dacă depășiți acest interval. apăsați tasta de culoare galbenă pentru salvareși ieșire în timp ce apăsând tasta albastră veți ieși din setare fără salvare. Apăsați tasta EXIT sau tastele PR+. Apăsați tastele PR+. 2.1. Apăsați tasta OK pentru selecție și marcare. 2. După apăsarea tastei OK. 1. 2. Se presupune că ați selectat Antenă fixă în fereastra Conectarea antenei. Apăsați tasta de culoare verdepentru apariția ferestreiAdăugare satelit.1.1. satelitul. 4. Instalare 2. Parola implicită este “0000”. 3.pentru a muta cursorul în sus și în jos.PR.pentru a selecta. sistemul vă va informa “Depășire interval”când apăsați tasta de culoare galbenă de pe telecomandă.1 Instalare Satelit (optional) 1. 2. nu puteți intra în meniu până la introducerea parolei corecte.PR-pentru a muta cursorul în sus și în jos.Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a șterge satelitul selectat. După setare. Tipul conexiunii: Apăsați tastele pentru a selecta între Singulară. și apoi puteți apăsa tasta OK pentru a anula selecția și marcajul. în sus sau în jos. 5. Dacă nu există niciun satelit. puteți folosi tastele numericepentru editarea longitudinii. Longitudine: Apăsați tastele pentru a comuta între longitudine estică și longitudine vestică.1 Conectarea antenei 1. Apăsați tastele PR+.

3. apoi selectați satelitul dorit din listăși apăsați tasta OK pentru confirmare. inactive. Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA. 2. Mută la referință: Apăsați tasta OK pentru a muta la referință. Mută la X: Apăsați tasta OK pentru a afișa lista defilantă. Configurare limite: Apăsați tasta OK pentru a afișa fereastra de dialog Configurare limite. . Apăsați tasta pentru mișcare către vest.sau apăsați tastele pentru a comuta între Nord și Sud. Configurarea limitelor: Mutați cursorul pe Configurare Limite.& salvare: Acestea sunt în intervalul de la0to63. în timp ce apăsând tasta deplasarea se va face către est. în mod ciclic.sau apăsați tasta OK după selectarea butonului NU pentru anularea operației. inactiv. “0” indicăpoziția de referință. inactivă.apoi selectați satelitul dorit din listăși apăsați tasta OK pentru confirmare. 6.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 Apăsați tastele pentru a selecta sateliții în mod ciclic sau apăsați tasta OK pentru a afișa lista defilantă.apoi apăsați tasta MENU sau tasta EXIT pentru ieșire. 22K. Apăsați tasta OK pentru a afișa fereastra de dialog”Doriți să schimbați poziția acestui satelit?”. satelitul. Vest<Salvare>Est: Apăsați tasta pentru deplasare spre vest. DiSEqC1.2. Transponder. Dacă selectați USALS.1: Aceleași operații ca mai sus.. Tip LNB: Selectați tipul de LNB adecvat. sau apăsați tasta pentru mișcare către est.Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA. 4. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce longitudinea sau latitudinea. 5. Frecv. Intervalul de valori pentru longitudine este între 0 și 180. Configurarea motorului: Apăsați tasta OK din fereastra Configurare motor. Transponder: Aceleași operații ca mai sus Poziția nr. Partea B: Antenă motorizată 11 Recalculare: Apăsați tastaOK pentru a afișa fereastra de dialog “Doriți săschimbați poziția actuala a satelitului ?”. 7.Satelit. Apăsați tasta OK pentru a intra în modul editare. Configurarea limitelor: Apăsați tastele pentru a comuta între Dezactivare limite.Polaritate:Puteți apăsa tastele pentru a selecta în mod ciclic valorile dorite. DiSEqC1. Apăsați tasta OK pentru a închide fereastra de dialog. reperele Longitudine locală și Latitudine localăvor deveni gri. 4. 1.Sau apăsați tasta OK pentru a afișa lista derulantă. Longitudine locală. Configurarea motorului: Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de configurare a motorului. în timp ce intervalul pentru latitudine este între 0 și 90. 3. Ștergere totală: Apăsați tasta OK pentru apariția ferestrei ”Doriți să ștergeți poziția satelitului din acest tuner?”. Tuner: Arată LNB-ul conectat. Dacă valorile introduse nu sunt în aceste intervale. 8.latitudine locală: Apăsați tastele pentru a comuta între Vest și Est. Satelit: Apăsați tastele pentru a selecta. Puteți selecta valoarea adecvată după ce ați rotit antena. Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a salva poziția curentă. pentru recalculare.Dacă selectați DiSEqC1. Transponder: Apăsați tastele pentru a selecta satelitul sau transponderul. Se presupune că ați selectat Antenă motorizată în fereastra Conectarea antenei. sistemul va afișa o casetă de dialog cu mesajul”În afara limitelor”când veți ieși din această fereastră. acest buton va deveni gri.funcția Ștergeți tot va deveni gri. toate pozițiile memorate pentru acest tuner vor fi șterse. apoi selectați poziția adecvată (referința sau de la 1 la 63) pentru a materializa poziția selectată.sau apăsați tastaOKpentru a afișa o listă defilantăde selecție. Tip motor: Selectați între DiSEqC1. Limită Est și Limită Vest.2 și USALS. Dacă selectați Dezactivare limiteîn lista de mai sus.0.LNB.

pentru a selecta satelitul dorit. Apăsați tasta OK după selectarea butonului OK pentru a începe căutarea. 7. 2 și nu vor fi date explicații suplimentare. sau apăsați tasta EXIT pentru a anula operația. 5. puteți efectua căutarea mai multor sateliți în același timp. Numai FTA: Apăsați tastele pentru a selecta între DA și NU.Dacă valorile introduse depășesc limitele intervalelor. Apăsați tasta de culoare verdepentru a afișa fereastra Adăugare TP. Apăsați tasta de culoare albastrăpentru a afișa fereastraCăutare TP. Frecvență. Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a șterge lista TP selectată. Numai FTA. Radio. Căutare rețea: Selectați între DA și NU. inactivă. TV. 3. 4. în timp ce Preset Scan efectuează scanarea între frecvențe prestabilite.Symbol rate: Apăsați tastele pentru a crește sau scădea valoarea cu un pas. 2. 1. Tuner: Afișează LNB-ul selectat. 1.6 Lista TP 1.Această funcție devine gri. 2. Modul Scanare: Apăsați tastele pentru a selecta între AutoScan și PresetScan. 6. Apăsați tasta de culoare roșiepentru a afișa fereastra EditareTP. Scanare canale:Apăsați tastele pentru a selecta între TV+Radio. 3. Căutare rețea: Apăsați tastele pentru selectarea opțiunii dorite. Puteți apăsa tastele pentru a comuta între sateliții selectați.5 Căutarea multiplă a sateliților 4.1. . Tuner: Afișează LNB-ul selectat.PR. 5. Scanare canale. Apăsați tasta OK pentru a afișa o listă defilantă.Polaritate: Apăsați tastele pentru a comuta între modul Vertical și cel Orizontal. 7. când funcția AutoScan este selectată. AutoScan este o scanare în tot spectrul de frecvențe. 6. Satelit: Apăsați tastele pentru a selecta ciclic satelitul dorit. Mod Scanare: Apăsați tastele pentru a selecta între AutoScan și PresetScan. selectați satelitul dorit din listăși apăsați tasta OK pentru confirmare. 2.1. Căutare rețea: Selectați între DA și NU.4 Căutare satelit S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 2. Apăsați tasta de culoare galbenăpentru a afișa fereastra de dialog” Doriți să ștergeți?”.1. Intervalul de valori al frecvenței este între 3000-13500. în timp ce PresetScan efectuează o scanare între frecvențe prestabilie. inactivă când funcția AutoScan este selectată.în timp ce intervalul symbol rate este 1000~45000. Toate operațiile sunt similar celor de pct. Căutare: Apăsați tasta OK pentru a începe căutarea. Această funcție devine gri. 5. Căutare: Apăsați tasta OK pentru a începe căutarea. Apăsați tastele PR+.va fi afișată valoare inițială. Canale TV. 3. Scanare Canale: Apăsați tastele pentru a selecta între TV+Radio.12 2. Numai FTA: Apăsați tastele pentru a selecta DA sau NU. Radio. Auto Scan permite scanarea întregului spectru de frecvențe. 2. 4. Satelit: Toți sateliții selectați din fereastra de listare a satelițilorvor fi afișați în partea inferioară. Dinfereastra Căutare multisatelit. Sau apăsați tastele numerice(0-9)pentru a introduce valoare dorită.

2. în mod ciclic. 2. 2. 5. Apăsați tastele PR+. La optiunea Doar FTA. C.2 Instalare Cablu (optional) 2. 2.3 Instalare terestra (optional) 2. cu ajutorul tastelor alegeti Da sau Nu. Nuanță: Apăsați tastele 5. “OPRIT”reprezintă Implicită ora normală.3. Rezoluție video: Selectați între 480i. 2. Daca banda de scanare este aleasa UHF si regiunea “Germania”. Configurarea sistemului 1. Dacă valoarea introdusă nu este validă. 3. sistemul va lua data și ora afișate pe ecran.1 Cautare auto Apasati tasta OK pentru start cautare rapida canale. pentru a selecta între 0-100. Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a continua modificările. Contrast: Apăsați tastele 3. sau apăsați tasta OK după selectarea butonului NU pentru a ieși fără salvare. 576i. Dacă selectați PORNIT. Apasati tasta [EXIT] pentru a iesi din meniu.5 Configurarea Timerului Dacă nu este vizionat niciun program. pentru a selecta între 0-10. In banda VHF canalele disponibile sunt de la 6 la 12 (in functie de regiunea aleasa. apasati tastele pentru selectare. Claritate: Apăsați tastele pentru a selecta între 0 și pentru a selecta între 0-100.Cautare retea: Selectati intre Da si Nu.PR. 3. 16:9 și Auto. După configurare. 3. Apăsați tasta EXIT sau tasta pentru a activa meniul din stânga. Nr. 576p. Auto și BS. Puteți configurapana la 8 timere. 2.pentru a muta cursorul în sus și în jos.1 Limba 1.Ora: Când selectați ”PORNIT” în Utilizarea GMT. Mutati selectia pe functia Cautare.pre posun kurzora hore. Selectați Timer sus sau jos. Fus orar GMT: Când este selectat ”PORNIT” în funcția Utilizare timp GMT. Symbol Rate: Apasati tastele numerice pentru introducerea valorii dorite sau folositi tastele pentru selectie circulara. Ora de vară: Selectați între PORNIT și OPRIT. 3.1 Cautare automata terestra La Tara. 1. Apăsați tasta OK sau tasta pentru a muta cursorul pe meniul din dreapta. si apoi apasati tasta [OK] pentru inceperea cautarii. 720p și 1080i.) Dupa alegerea configurarilor corecte. pentru a selecta între 0-100.Apăsați tastele pentru a selecta.2 Cautare manuala terestra La accesarea acestui meniu va fi afisata imaginea alaturata. Sunt disponibile doua moduri de cautare manuala: Dupa canale sau Dupa frecventa. sistemul va afișa mesajul”Intrare invalidă!Continuați editarea?”.: Apasati pentru selectare. 2. 3. dole.iar apăsând tastele veți schimba setările care vor fi activate imediat după selectare. și apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de configurare.PR.4 Configurarea orei locale 1. vor fi disponibile canalele de la 21 la 69. si apoi apasati tasta [OK] pentru inceperea scanarii.Configurarea implicită este GMT PORNIT. Apasati tasta [EXIT] pentru iesire si memorarea parametrilor. Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea dorită. 3. mutati selectia pe functia Cautare. funcțiile Data și Timpvor fi active. PR. 4:3 PanScan.Ieșire audio digitală: Selectați între LPCM. 3.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 2. în timp ce apăsarea tastelor PR+.PR. Strălucire: Apăsați tastele 100. 3. inactive. Modulatie: Apasati pentru selectie circulara. Cautare: Apasati tasta OK pentru start cautare. Apăsați tasta MENU sau tasta EXIT pentru a salva selecția și a ieși.3. va fi adăugată o oră. .vor muta cursorul în mod ciclic în sus și în jos. limba folosită. Stlačte PR+. 13 3. iarfuncția Utilizare GMTdevine gri (inactivă). Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra Limba.2 Cautare manuala 1. 3. 3. Saturație: Apăsați tastele 4.2. nu puteți intra în această fereastră. 2. 480p. Selectați opțiunea adecvată în funcția Deplasare GMT.2 Sistemul TV Apăsați tastele PR+.pentru a muta cursorul în sus și în jos.apăsați tasta MENU sau tasta EXIT pentru a ieși cu salvarea datelor. 2. Cele două funcții Data și Timpvor deveni gri. Data. Mod scanare: Apasati tastele pentru selectare in mod circular. 4. Mod Aspect: Selectați între 4:3 LetterBox.3 Configurare Ecran 1.

inactivă.configurate astfel în fereastra de editare a canalelor fără a introduce parola corectă. sau vi se va cere să introduceți parola de confirmare încă odată dacă cele două parole nu sunt identice. poziția Durată devine gri. Opțiunea implicită este Oprit. Codate. puteți alege întreZi de naștere. Canal trezireva fi afișat în următoarea poziție. Apăsați tastele PR+. Confirmarea parolei: Introduceți noua parolă încă odată. 4. Modul Timer: Setarea implicită este Oprit. Oprire automată:Selectați între Pornit și Oprit. 1. Transparență OSD: Apăsați tastele pentru a selecta una din opțiunile Oprit. După selectarea poziției Mesaj trezire. Libere. Ora de pornire: Folosiți tastele numerice pentru a introduce o dată și oră validă. Parola implicită este 0000. Dacă selectați “Pornit”. Blocarea canalelor: Apăsați tastele pentru a selectaîntre Pornit și Oprit. După pornire. Parola de confirmare trebuie să fie identică cu noua parolă. 3. Tipul vizionării canalelor: Selectați între Toate.7 Configurare OSD 1. Data de pornire. trebuie să introduceți parola corectă. 2.20%. Valoarea implicită este Oprit. 3. Toate canalele căutate și informațiile setate vor fi șterse. Dacă serviciul Înregistrare a fost selectat. Aniversare. Apăsați tasta EXIT sau pentru a reveni la meniul din stânga. Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a vă reântoarece la configurările din fabrică. Apăsați tastele PR+.40%. Timp de afișare OSD: Apăsați tastele pentru a selecta o valoare cuprinsă între 0 și 10. 4.14 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 Apăsați tasta MENU sau EXIT pentru a salva setările și a ieși din meniu. lunarși anual. Dacă opțiunea Canal este selectată.30%. Selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a anula această operație. 3.PR.pentru a selecta unul din grupuri și apoi apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra Redenumire. 2. General. 3. . 3. Sistemul vă va informa”Schimbarea parolei realizată cu succes!”dacă cele două parole introduce sunt identice. 4. Servicii Timer: Puteți selecta între Canal șiÎnregistrare. zilnic.2 Configurare de fabrică Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra Configurare de fabrică. Parola implicită este 0000. Apăsați tasta OK sau pentru a afișa fereastra de dialog”Introduceți parola”.8 Favorite În această fereastră sunt listate 8/32 grupuri favorite (optional). 3. Durată:Configurați intervalul de timp.nu puteți viziona canalele blocate. 3. 2. atunci Mesaj trezireva fi afișat în următoarea poziție.pentru a muta cursorul în sus și în jos. 4. Alimentare LNB: Selectați între Oprit și Pornit.6 Control parental Înainte de a intra în fereastra Control parental.10%.9 Altele 1. nu veți putea accesa Meniul decât după introducerea parolei corecte. Unelte 1. sistemul se va opri din funcționareautomat după acest interval. 3. nu puteți accesa fereastra Meniu fără a introduce parola. Blocarea meniului: Apăsați tastele pentru a selecta între Pornit și Oprit. Noua parolă: Folosiți tastele numerice(0-9) pentru a introduce o nouă parolă . Valoarea implicită este 5. Apăsați tasta MENU sau EXIT pentru a salva configurarea și a ieși. Puteți configura Timer ulo dată. Totodată. 2. sau apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a anula și a ieși. Deoarece operațiile au fost descrise în subcapitolul Adăugare satelit. nu mai sunt repetate aici.PR. săptămânal.1 Informații Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de Informații. Dacă este selectat”Pornit”. 1. 2.

6. apoi sistemul va afișa o fereastră de dialog cu informații despre rezultatul schimbărilor. keydate defaultdb. maincode. userdb. Radioback. PID descărcare: Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea adecvată. Rețineți că.3 Actualizare prin interfața RS232 1. Numai câțiva milimetri vor rămâne vizibili în afara slotului.abs” Fișier cu extensia “*. Pentru a schimba codul PIN. card. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Download și apăsați tasta OK după selectarea butonului Burnflash pentru a începe scrierea fișierului. 4. în conformitate cu următorul tabel: Mod deactualizare All code: Main Code: Radio back: Default db: Caracteristici fișier Fișier cu extensia “*. 4. 4. . radioback and ciplus key. Symbol Rate: Introduceți valoare dorită. Schimbare cod PIN. codul PIN este format numai din cifre arabe. puteți aflainformații de bază despre accesul condiționatcum ar fiStare Card. Sistemul va începe actualizarea după colectarea corectă a informațiilor. Schimbare semnătură PIN. Stare Jetoane si altele. 4.abs” Fișier cu extensia “*. De exemplu. 4. Dupa inserare.2 Schimbare cod PIN Fereastra Schimbare cod PIN este proiectată pentru a permite schimbarea PIN-ului cartelei de acces. Puteti consulta informatii ca Stare Subscriptie. Introduceți noul cod PIN și apoi de două ori codul PIN (noul cod PIN și codul PIN de confirmaretrebuie să fie identice) pe care doriți să-l aveți. 4. seecode. Puteți apăsa tasta Exit pentru a vă întoarece la fereastra precedentă. ce constă în 4 subfuncții:Informații despre CA. sistemul va afișa mesajul “Colectare informații”.6 Acces condiționat (optional) Inserați cartela de acces cu cip-ul auriu orientat în sus. 5. apelați la dealer pentru ajutor. Mod actualizare: Selectați una din opțiunile AllCode. Apăsați cartela de accesîn slotul CA. unde puteți alege între A-Peste18. Version interfață.PG-Ghidare parentală.7 Stare pachete de date Aflați informații de detaliu despre starea pachetelor de date. Start: Apăsați tasta OK pentru a începe actualizarea.abs” 4.6.6.apoi sistemul va afișa o fereastră de dialog cu informații despre rezultatul schimbărilor. Număr Card.Dacă PIN-ul s-a blocat. Frecvență: Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea adecvată. Apăsați tastele pentru a selecta între opțiunile allcode. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Startpentru a începe interograrea portului serial. apoi inserati cartela smart in modul. Număr sesiuni. pentru un modul CI Conax meniul va fi afisat pe ecran.4 Nivel de maturitate Introduceți codul PIN și apoi mutați cursorul pentru selectarea funcției Selectaținivel de maturitate.1 Informații despre CA În submeniul Informații despre CA. 4.6. apoi veți ajunge în submeniul aferent acestei funcții.5 Stare abonament Aflați informații detaliate despre starea abonamentului dvs. Comanda produs. Când utilizatorii selectează această funcție.XErotic.6.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 15 4. Mutați cursorul pe butonul OK și apăsați tasta OK. HCDPKey. 4. Opțiunea implicită este allcode. Fișier actualizare: Afișează fișierul pentru actualizare. 2. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Reboot pentru a reporni sistemul. Dacă informațiile de căutare nu sunt corecte. Indicator țară și Nivel de maturitate. apasati butonul din partea stanga a slotului. funcția Actualizare fișier va afișafișierul corespunzător.7 Actualizare prinUSB 1.4 Actualizare software prin OTA 1. Pentru extragerea modului din slot. main code. Notă: Cod PIN semnătură va fi blocat după trei tentative nereușite de a introduce codul PIN corect. Stare PPV. trebuie să cunoașteți codul PIN curentnumit și cod PIN vechi. 4. Selectați funcția Acces condiționatși apăsați tasta OK. care este cerut dacă vreți să schimbați setările termenului de scadență a creditului. Nivel de maturitate. 4. 4.6.3 Schimbare Cod PIN semnătură Procedați similar cu operațiile de la paragraful Schimbare cod PIN.5 Common Interface (optional) Inserati modulul de access conditionat (common interface) in slotul CI. 2.6 Stare evenimente Aflați informații detaliate despre starea evenimentelor. 2.G-Audiență generală. 3.abs”. dupa apasarea tastei OK. cu chipul in sus. 6.6. imaginea va fi folosită ca radioback și menuback Fișier cu extensia “*. Mutați cursorul pe butonulSchimbare Nivelul de maturitateși apăsați tasta OK. numai cativa milimetri din cartela vor fi vizibili la exterior. CAS System ID.

Funcțiile tastelor coloratesunt aceleași ca la paragraful Funcții aferente tastelor colorate. Funcții aferente tastelor colorate: 1. iar paginile defilează prin apăsarea tastelor Page+Page-. puteți redenumi fișierul prin apăsarea tstelor numerice (0-9) pe Telecomandă. În lista de fișiere video Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare. 4. Apăsați tasta de culoare verdepentru a șterge cifre sau caractereși apăsați tasta de culoareroșie pentru a comuta în modul de introducere.12 Actualizare prin rețea (optional) 1. când opțiunea este PORNIT. Apăsați tasta EXIT pentru a ieși fără ștergere. În lista de înregistrări Tasta roșie: Apăsați tasta de culoare roșie pentru a accesa fereastra de redenumire. această funcție este colorată gri. Când dispozitivul USB nu este conectat. În lista de imagini: Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare. La sfârșitul redăriiare loc reîntoarecerea la meniul USB. 4. ListaRedarenu va fi salvată când dispozitivul USB este deconectatsau receptorul este oprit sau deconectat de la rețea. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Start pentru a recepționa date de la dispozitivul USB. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge un oraș. . Apăsând tasta OK în dreptul fișierelor marcate pentru ștergere. 3. Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru a bloca fișierul pe care l-ați selectat. va fi afișată o fereastră de dialog cu mesajul: “ Doriți să ștergeți ?” Selectați DA pentru ștergereși selectați NU pentru a ieși fără ștergere. Apăsați tasta 3 pentru a intra în modul de vizualizare multiplă. Tip URL: Selectați între numere și șiruri de caractere. În fereastra de editare: Tasta roșie:Apăsați tasta de culoare roșie pentru a accesa fereastra de redenumire. 4. 3. 5. 6. Tasta albastră: Apăsați tasta de culoare albastră pentru a accesa fereastra Director nou. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Startpentru a începe actualizarea. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce parola. 4. Apăsați tasta de culoare roșie pentru actualizare. și nu le puteți edita. 3.16 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 Apăsați tasta 2 pentru a selecta reluarea redării. 4. Funcții ale tastelor: Apăsați tasta 0pentru a comuta între opțiunile muzică.10 Configurarea rețelei locale (optional) DHCP: Selectați una din opțiunile PORNIT sau OPRIT. Utilizator: Folosiți tastele numerice (0-9) pentru introducerea numelui de utilizator. Selectați Modul de actualizare și Fișier actualizare. imagini.8 Media Player Acest meniu va fi dezactivat când nu este conectat niciun dispozitiv USB. 4. URL: Folosiți tastele numerice (0-9) pentru introducere. 4. Apăsați tasta 2 pentru a afișa fereastra de configurare. apăsați tasta de culoare galbenă din nou și simbolul va dispare.13 Prognoza meteo (optional) Apăsați tasta de culoare verdepentru a adăuga un oraș. Accesați subdirectoareleprin apăsarea tasteiOK pe directorul principal. Subnet Maskși Gatwayvor fi gri (inactive). puteți apăsa tastele numerice (0-9) pentru editare. apăsați tastele pentru a selecta loculde destinație al fișierelor selectate. 2. funcțiile Adresă IP. 2. Tasta roșie: Afișează lista de redare. Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenăpentru a adăuga marcajul Favorit tuturor fișierelor de imagini și muzică. Bara defilantăse deplasează când apăsați tasteleSus/Jos. Tasta albastră: Apăsați tasta de culoare albastră pentru a intra în fereastra de editare. și apăsați tasta de culoare verde pentru a începe copierea. video sau listă de înregistrări. Apăsați tastele numerice (0-9) pentru a introduce adresa. Tasta verde:Apăsați tasta de culoare verde pentru a accesa fereastra de copiere. Protocol: Selectați între HTTP și FTP. după care puteți deconecta dispozitivul USB în siguranță.11 Manager WiFi (optional) Inserati mai intai adaptorul Wifi apoi cautati reteaua disponibila.9 Deconectarea dispozitivelor USB Apăsând tasta OK pe această funcție va fi afișată o casetă de dialog cu mesajul:”Acum puteți deconecta în siguranţădispozitivul USB! “. și nu o puteți edita. introduceti parola de acces si efectuati conectarea la retea 4. Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge fișierul selectat. Funcțiile tastelor coloratesunt aceleași ca la paragraful Funcții aferente tastelor colorate. apoi puteți iniția actualizarea prin USB. Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a adăuga simbolul Ștergerefișiere selectate. redați fișierul atunci când bara defilantă este pe acesta. dezactivată. Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verdepentru a adăuga marcajul Favorit fișierelor selectateși mută fișierele selectate prin bara defilantă la lista de redare. În lista de melodii Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare. puteți redenumi fișierul prin apăsarea tstelor numerice (0-9) pe telecomandă.

PR-pentru a muta cursorul în sus și în jos.2 EPG (Electronic Program Guide) 5. Dacă toate cele 8 timere sunt deja setate. Informații de detaliu: În fereastra EPGapăsați tastele PR+. 5 min. 3. . Timeshift: Selectați PORNIT sau OPRIT. sa pentru a selecta sus sau jos.pentru a selecta sus sau jos. : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a muta cursorul pe linia de timp curentă. : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a vă reîntoarce în fereastra EPG. 3. Selectați jocul pe care doriți să îl jucați și apăsați tasta OK pentru a activa fereastra de joc.PR. Apăsați tasta de culoare roșiepentru a activa fereastra Time Bar. PR.1 Informații Apăsați tasta INFO pentru afișarea barei de informații. 7. Apăsați tastele PR+. Puteți adăuga programul curent la Timer. sistemul va afișa mesajul “Nu există acest canal” și apăsați tasta OK pentru a închide fereastra de mesaj. ◄◄◄ ►►►: Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu o zi. sau tastele pentru a selecta stânga sau dreaptape bara de timp. puteți selecta tipul DVR în această fereastră. 2. 1min. 7. Dacă vă aflați în grupul Toți sateliții.4 Numere Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce numărul canalului dorit. PR-. Dacă valoarea introdusă nu corespunde unui număr valid de canal. 2 Configurare PVR 1. 1. Apăsați una din tastele PR+. Apăsați tastele PR+.5 TV/RADIO În modul normal de funcționare. Lista știrilor RSS este situată în partea dreaptă a ferestrei. Apăsați tastele PR+. Înregistrare Timeshift: Selectați PORNIT sau OPRIT. Apăsați tasta de culoare roșie pentru actualizare.pentru a schimba canalele în sus și în jos. 10 min și 30 min. PR. Dacă vă aflați pe un singur satelit. Săritură: Selectați între 30sec. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce caractereși folosiți tastele colorate pentru a realiza operația dorită. 6.1 Informații despre memoria PVR Tasta roșie: Apăsați tasta de culoare roșie pentru formatarea discului.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 17 4. Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru activarea ferestreiSetare DVR. Apăsați tasta de culoare verdepentru a adăuga un canal. Înregistrare PS: Selectați PORNIT sau OPRIT.stânga sau dreapta. Apăsați tasta de culoare verdepentru a active fereastraTimer. 7. Apăsați tasta INFO din nou pentru a afișa ghidul de programe al postului recepționat. pentru a selecta canalul dorit. pentru a selecta canalul și programul. Înregistrare (REC) 6.14 Cititor RSS (optional) Lista canalelor RSS este situată în partea stângă a ferestrei. puteți selecta numai un canal din cele găsite pentru acest satelit. ◄ ►: Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu ½ oră.și apăsați tasta OK pentru a afla informații detaliate despre programul curent. 4. 2. PR. Apăsați tasta de culoare albastră pentru a edita un canal. 6. Apăsați tasta EPG pentru a activa fereastra EPG. 4. puteți selecta orice canal din cele găsite prin căutare. Jocuri 1. Apăsați una din tastele OK sau pentru a activa meniul din stânga.6 Sus/Jos (Schimbare canal) Apăsați tastele PR+. 7. 7. sistemul va afișa mesajul “Timer –ul este plin!’. ◄◄ ►►: Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu 1 oră. Apăsați una din tastele OK sau pentru a accesa jocurile. 3. 2.3 Căutare Apăsați tasta FIND pentru a activa fereastra Căutare. 4. apăsați tasta TV/RADIO pentru a comuta între modul TV și modul Radio. Taste rapide 7.Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge un canal.. 7.

 Caracteristicile hardware şi software prezentate în acest manual pot fi modificate (îmbunătăţite) de producător fără notificare prealabilă. Telecomanda este incorrect orientată. Telecomanda nu funcționează.pe un canal terestru sau pe semnalul video.pentru a selecta un canal în sus sau în josși apoi apăsați tasta OK pentru a rula acest program pe întreg ecranul. Verificați conexiunile cablurilor. Apăsați tasta EXIT pentru a ieși. Verificați canalul UHF setat la receptorul dvs.sau orientați antena. PR. Apăsați butonul stand-by. Înlocuiți bateriile. Apăsați tasta FAV pentru a activa fereastra Grupuri favorite. 7.apăsați tasta OK pentru a activa lista programelor TV sau lista posturilor de radio.11 Audio 1.14 Teletext Apăsați tasta TXTpentru a afișa fereastra Teletext pe ecran. Nu există sunet sau imagine.10 OK 1. Puteți relua redarea imaginii prin apăsarea tastei PAUSE încă odată. Nu există semnal sau semnalul este slab. Imaginea nu apare pe ecran când receptorul este pornit. și nu toate canalele.sau conectați receptorul prin cablu SCART. Cauze posibile Cablul de alimentare nu este conectat. Dacă nu există niciun canal favorit. Folosiți un LNB cu un factor de zgomot mai mic. puteți apăsa tasta PAUSE pentru a îngheța imagineaîn timp ce semnalul audio va continua să se audă. și acordați-l în mod corespunzător. Apăsați pentru a selecta grupul favorit. 7.Verifiați nivelul de semnal în meniul Configurare Antenă. Apăsați tastele pentru a selecta un satelit. Orientați antena. Nu există sunet sau imagine. Factorul de zgomot al LNB este prea mare. Semnalul este prea puternic.pentru aselecta un canal în sus sau în jos. 7. Conectați un atenuator de semnal la intrarea de LNB. Stereo și Mono. 3. Antena de satelit este prea mică. Sistemul este conectat la TV prin cablu RF iar canalul de ieșire al receptoruluiinterferează cu un canal terestru sau cu semnalul video. 7. LNB-ul este defect.13 FAV 1. Receptorul este în modul stand-by. Pe durata vizionării sau audiției. PROBLEME SI SOLUTII Problema Afișajul de pe panoul frontal nu luminează.sau verificați dacă un obiect obturează panoul frontal. 3. Antena de satelit nu este orientată pe un satelit. 7. Apăsați tasta pentru a opri sonorul. Folosiți o antenă mai mare.18 7. de servicii. Pentru posibilele erori tipografice producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate. Apăsați tasta 7. Schimbarea modului audio afectează numai postul pe care îl vizionați. 2. Notă: dacă ați încercat toate acțiunile sugerate mai sus. Antena de satelit nu este orientată corect pe un satelit. Ce trebuie să faceți Verificați dacă cordonul de alimentare este introdus în priză.sau apăsați tastele pentru a mări volumul audiției.Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra. 4.Dreapta. 2.vă rugăm să contactați dealerul local sau furnizorul dvs. Orientați antena corect. 7. Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra. fără să rezolvați problema. Puteți apăsa tasta încă odatăpentru a activa volumul. sistemul va afișa mesajul “Fără date teletext”. Schimbați canalul de ieșire al receptorului pe o altă frecvență. Apăsați tasta OK pentru canalul selectatpentru a-l viziona pe întreg ecranul. Apăsați tasta AUDIO pentru a active fereastra Audio. Apăsați tastel pentru aselectaîntre opțiunileStânga. Bateriile sunt consumate. 2. sistemul va afișa mesajul “ Niciun canal favoritl!” când apăsați tasta FAV. 4. Apăsați tastelePR+.aferent canalului curent.dar panoul frontal are o lumină roșie.12 Reapelare Apăsați ← PR pentru a comuta de la canalul curent la cel anterior.7 Stânga/Dreapta (Volume+/-) Apăsați pentru a modifica volumul. Specificaţiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă. Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra. Dacă nu există Teletext. Apăsați tastele PR+. 3. Schimbați LNB-ul. iar tasta pentru a crește volumul. . Orientați telecomanda corect. Sistemul este conectat la TV prin cablu RF. Imagine alterată/eroare blocare.9 Pauză Pe durata vizionării.LNB-ulși alte echipamente conectate între LNBși receptor. Interferențe pe canalele digitale de satelit.8 Liniște S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 pentru a diminua volumul. PR.

1/3. 2/5. Dolby Prologic2 32KHz.75dBm S2000 Series S2300 Series Combo 400MHz 1PC 32Mbit/4MByte SPI FLASH DVB-C Tuner TDA18250HN inclus pe placa 51 ~ 860MHz 1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2 C2200 Nivel semnal Loop-Through Channel Decoder Demod standard Demodulation Symbol Rate Code Rate Tip QAM Bandwidth TS Demux Demultiplexor Bit Rate intrare Decodare Video Decodare Video Raport aspect Rezolutie Video Decodare Audio Decodare Audio Mod sunet Frecventa de esantionare Iesiri AV Banda Video Impedanta Video Nivel tensiune Video Banda de frecv.25Mbytes/s 1/2. H: 4. 1/4.5 cm W: 26 cm.1 channel. D: 15 cm.85 Kg Max.5dBm ~ -8.6Vp-p) AC 175~250V. QPSK:-90. 8/9.3dBm ~ -8. 720×480 MPEG-1 layerI/II.0MHz(-3dB). 48KHz SD:5.85 Kg . IEC958 SPDIF.1 channel STANGA / DREAPTA / STEREO / MONO W: 26 cm.75dBm. PCM downmix.HD:30MHz(-3dB) 75Ω 1. 64QAM 7/8 MHz MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML. Dolby 5. 15W MPEG-1 layerI/II. 3/4. Overload Protection -65dBm ~ -25dBm Semnal loop through DVB-S. 1280×720. PCM downmix. 1/2. H: 4. 474 ~ 858MHz 75Ω Active Ant Power: 5VDC @ 50mA MAX. 9/10 for DVB-S2 16QAM. H: 4 cm W: 26 cm. 2/3. D: 18 cm. Dolby downmix 2 channel. D: 15 cm. 16QAM:-84.1KHz.2V) tone. Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 22KHz ± 0.5 ~ 227.5 cm 0. 8PSK 2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2) DVB-T QPSK DVB-S Tuner STV6110A+3501 inclus pe placa 950~2150MHz 1PC 32Mbit/8MByte DVB-T Onboard Tuner IT9133 177.75dBm. 50Hz/60Hz Max 30W <1W 0~40°C <95% W: 22 cm.6V ± 0. IEC958 SPDIF. 44. 16:9 1920×1080.5 cm 0. H: 4. 5/6. Audio Impedanta Audio Nivel tensiune Audio Conditii de utilizare Tensiune de intrare Putere consumata Stand-by Temperatura Umiditate Specificaţii mecanice Dimensiuni Masa 44-90dBuV 51MHz ~ 860MHz full Band loop through DVB-C QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256 8MHz MPEG2 ISO/IEC 13818-1 Max 100Mbit/s Max 11. 5/6.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 19 SPECIFICATII Microprocesor si Memorii Frecventa CPU Memorie Flash Memorie SDRAM Tuner Tip tuner Gama de frecvente Impedanta de intrare Alimentare LNB & Polarizare Vertical 13VDC. Dolby 5. 7/8 5/6. Overload Protection 64QAM:-78.6 Kg / 0.4KHz (0. 2/3. 3/4.5MHz.1/MPEG-2 MP@HL 4:3.0 Vp-p 20~20KHz 600 Ω 2V rms(5. 3/5. DVB-S2 QPSK. 3/4. 7/8 for DVB-S 1/4. D: 15 cm.1dBm ~ -8. H. 2/3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful