08-11-12

Aangif te cliënt tegen Moszkowicz - NOS Nieuws

Aangifte cliënt tegen Moszkowicz
Toegevoegd: donderdag 8 nov 2012, 17:44

Een oud-cliënt van Bram Moszkowicz heeft aangifte gedaan tegen de advocaat wegens verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. De man die momenteel in een gevangenis in Drenthe zit, was ook een van de klagers bij de Raad van Discipline die Moszkowicz vorige week voor het leven schorste.
Bram Moszkow icz NOS

N.B. deed in 2008 een beroep op Moszkowicz, zo zegt zijn huidige advocaat Meindert Doornbos. Een vriend van B. betaalde Moszkowicz 60.000 euro contant voor zijn diensten, maar kreeg daar geen kwitanties voor. Toen Moszkowicz werd gevraagd om de kosten te specificeren, reageerde de advocaat niet.

Urenspecificatie
Daarop schakelde de man de deken van Amsterdam in. Op aandringen van deken Germ Kemper maakte Moszkowicz daarna een urenspecificatie en een declaratie op. Het totaalbedrag daarvan kwam op ruim 40.000 euro uit. B. zegt dat kwitanties die Moszkowicz later overlegde niet juist gedateerd zijn en dat er andere bedragen op staan. Ook zouden in de urenspecificatie kosten voor bezoeken zijn opgenomen, die nooit zijn afgelegd. De oud-cliënt wil het verschil van bijna 20.000 euro terug van Moszkowicz. Volgens advocaat Doornbos reageert Moszkowicz niet en is daarom besloten om aangifte te doen. Moszkowicz is niet bereikbaar voor commentaar. Tegen persbureau ANP heeft de advocaat gezegd dat hij niet wil reageren op de aangifte.
Deel deze pagina

Cookies

Voorw aarden en reglement

© NOS 2012

nos.nl/artikel/438469-aangif te-client-tegen-moszkowicz.html

1/1