You are on page 1of 4

Analisis Ucapan Perdana Menteri Pengenalan Kata atau istilah “komunikasi” (Bahasa Inggeris “communication”) berasal dari Bahasa

Latin “communicatus” yang bererti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”.Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan.Menurut Webster New Collogiate Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambanglambang, tanda-tanda atau tingkah laku”. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan empat tindakan: membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Ke-empat tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk ini kemudian disampaikan kepada orang lain. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bentuk dan mengirim pesan,

. di antara beberapa orang atau banyak orang. angka-angka. maka si orang tersebut kembali akan membentuk dan menyampaikan pesan baru. Demikianlah ke –empat tindakan ini akan terus-menerus terjadi secara berulangulang. gerakgerik atau tingkah laku dan berbagai bentuk tanda-tanda lainnya. Ertinya komunikasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan para pelakunya. Bisa berbentuk kata-kata tertulis. Pesan berupa lambang-lambang yang menjalankan idea/gagasan.seseorang akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Pesan adalah produk utama komunikasi.Kami sepakat memilih ucapan Datuk Seri Najib Tun Razak . Perdana Menteri Malaysia sempena Perhimpunaan Jutaan Belia 2012. perasaan. Komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Komunikasi dapat terjadi dalam diri seseorang. benda. gambar-gambar. Apabila ini terjadi. Pesan yang diterimanya ini kemudian akan diolah melalui sistem syaraf dan diinterpretasikan. lisan.Perdana Menteri telah menyampaikan ucapan rasmi beliau selama 20 minit dengan penuh bersemangat tentang perhimpunan tersebut. pesan tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Tugasan yang diberi ialah kami dikehendaki mencari video ucapan perdana menteri di Youtube dan menganalisis ucapan beliau. Perhimpunaan tersebut diadakan di Putrajaya 28 Mei. antara dua orang. Setelah diinterpretasikan. sikap. praktik atau tindakan.

Beliau berasa amat gembira kerana berdasarkan laporan jumlah para belia sudah mencapai sebanyak dua juta.B.Pokok getah dan pokok kelapa sawit sahaja memenuhi tempat itu.Cabarannya ialah beliau hendak menggandakan jumlah para belia pada tahun yang akan datang untuk Perhimpunaan Jutaan Belia. yang menyimpan harapan menggunung dan dibentuk khusus untuk membuka ruang serta peluang bagi anak muda mempamerkan bakat serta kreativiti. selain menyuarakan pandangan secara terbuka lagi tersusun.Namun.apa sebabsebab.Beliau bersyukur kepada Tuhan kerana berjaya melaksanakan Perhimpunaan Jutaan Belia.Lebih Baik Hari Ini” menjadi tema pada hari tersebut.Bangunan-bangunan yang ada sekarang tidak ada pada masa itu. “Jadikan Hari Esok.Belia harus tanya pada diri sendiri sama ada hari ini lebih baik daripada semalam dan hari-hari sebelum itu.Beliau telah melontarkan satu cabaran semasa berucap pada tahun yang sudah kepada Menteri Sukan dan Belia Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek.perdana menteri memberitahu kaum belia supaya cuba bayangkan tapak yang mereka ada pada ketika dahulu. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek menjadi penggerak utama acara itu.apa faktor-faktornya yang menyebabkan hari ini lebih baik daripada semalam dan harihari sebelum itu. Perdana Menteri Malaysia amat berpuas hati dengan penganjuran Himpunan Sejuta Belia tahun ini yang mendapat sambutan penyertaan luar biasa oleh golongan belia mahu sambutan yang lebih besar pada tahun hadapan dengan sasaran Himpunan 2 Juta Belia 2012. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak.Isi Ucapan Y.Seterusnya.Kalau jawapannya yang akan kita harus tanya pada diri kita mengapa dan kenapa.Kita dapat jadikan tempat itu sebagai kebanggan Malaysia.apabila melakukan perubahan dan pembaharuan maka hari ini kita mewarisi sebuah tempat yang jauh lebih baik daripada semalam.A.Beliau menegaskan kalau kita menimbulkan soalan mengapa hari ini lebih .

Generasi belia dan orang yang lebih dewasa telah pun memberi kepercayaan kepada kerajaan yang sama.daripada hari ini.Beliau mengucap Selamat Hari Gawai kepada rakyat.baik hari dulu kerana lebih kurang 55 lebih tahun dahulu orang-orang muda pada ketika itu menjadi pengundi mengambil keputusan dan membuat pilihan yang tepat dan bijak.Inilah janji PM kita dan beliau mengakhirkan ucapan beliau dengan melancarkan Himpunan Belia 2012.Perdana menteri berterima kasih kepada para belia atas kasihan dan sayang terhadap beliau.Hati bulat berasa yang yakin para belia berdiri teguh pada belakang kerajaan. .Beliau juga menegaskan warna baju belia mungkin berbeza tetapi hati tetap satu. Belia yang beradab.kita juga berbangga hari ini kerana kejayaan kit tidak boleh diukur.Para belia pewaris negara kita.Beliau berucap para belia yang tidak berdisiplin bukan masa depan negara.Malaysia adalah Negara yang berjaya dan Negara yang disegani oleh negara lain.Perlakuan negatif seperti membaling batu atau menendang pengawal keselamatan di sana bukan demokrasi.Tambahan pula.ia bermaksud “demo crazy” beliau cakap.Putrajaya milik kepada para belia yang sabar dan berhimpun di majlis tersebut.hari esok lebih baik pada hari ini.Semangat kaum belia di Putrajaya pada hari tersebut dapat menjadikan hari yang lebih baik pada esok.belia yang tertib dan belia yang menghormati undang-undang ialah menjamin masa depan kita.Ungkapan “belia mencerminkan masa hadapan” dapat merealisasikan dengan belia yang berhimpun secara aman pada hari tersebut.Para belia yang berhimpun dan ada di luar boleh berasa yakin bahawa di bawah pimpinan kerajaan yang ada pada hari ini.Selain itu.Beliau hendak Malaysia menjadi Negara yang maju pada hari esok.yang berhemah mulia.Mereka memilih sebuah kerajaan dan kerajaan yang dipilih itu telah berjaya memimpin Negara kita dan melakukan perubahan demi perubahan.Kerajaan sama itulah yang membuktikan kemampuan kita yang membawa perubahan demi perubahan.Kita tidak boleh mengaharap masa depan daripada mereka.Impian 1 Malaysia akan dapat merealisasikan pada masa akan datang.Beliau juga berucap kaum belia pandai berfikir dan pemikiran yang matang tahu membuat keputusan.beliau memberitahu selama 55 tahun kita telah membawa banyak perubahan dan janji ditepati.