1

ИМПРЕСУМ

2

НОВЕ КЊИГЕ: НИКОЛА ЧД ПЕШИЋ - СРЖ

Рецензија: Драган Ј. Ристић
МАЛЕНКОСТ ЖИВОТА
Приликом примања Нобелове награде за књижевност Иво Андрић
је у својој „Беседи“ рекао и ово: „... испреда се прича о судбини
човековој коју без краја и прекида људи причају људима. Начин и
облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба
за причом и причањем остаје...“ Да ли ће се писац распричати надугачко
и створити роман, или ће неком кратком формом обележити ову нашу
стварност, остаје свакоме на вољу. Никола Пешић се свесно определио
за најкраће књижевне форме. Он стално бележи своја запажања,
размишљања, утиске, а у којој ће се књи-жевној форми то оваплотити,
не зависи од њега: некад изнедри афоризам, некад кратку причу,
епиграм, епитаф, хаику, сенрју, танку, загонетку, ана- грам ... Зато је
одлучио и да их све стави у једну књигу. Књигу под заједнич- ким
насловом СРЖ где ће нам и само име сугерисати шта то читамо. А не
можемо и не треба да је прочитамо одједном. Језгровитост израза
тражи размишљање. Ова књига свакако не припада приповеткама,
романима и другим преамбициозним делима, каквих је код нас сваке
године све више.
Пешићева интересовања и реаговања су разуђена, књижевне
форме које он користи су често намерно недоречене, препуштене
читаоцима да их у мислима допишу, да их реше или их у нашој
друштвеној збиљи препознају. Далеко је то од поплаве
фантазмагоричних романа који су данас популарни, који се највише
продају, по њима филмови снимају... Али они се прочитају и забораве, а
најкраће књижевне форме, које нам Пешић представља у књизи СРЖ,
натераће нас да застанемо, посветимо им више пажње и да стекнемо
накнадни увид у право лице стварности. А у овој нашој стварности
заиста не недостаје ни апсурдности ни гротескности!
Вратимо се опет Андрићевој „Беседи“: „Свак прича своју причу по
својој унутарњој потреби, по мери својих наслеђених или стечених
склоности; свак сноси моралну одговорност за оно што прича, и
сваког треба пустити да слободно прича.” А ишчашеност овог нашег
времена тражи и ишчашено писање о њему.
3

Пешић не само да прича, иронично дијагностикује стање у друштву, он
и поставља питања, чак и загонетке. А за тако нешто најбоља је
краткоћа и шкртост у речима. Он као да се држи немачке пословице „У
краткоћи је зачин“ („In der Kürze liegt die Würze“) и читаоца наводи на
асоцијативно читање. На минималном простору Пешић оставља
максималan утисак. То наравно не би требало да је на маргини
књижевног стваралаштва, што је, на жалост, код нас често случај!
У I делу књиге су Пешићеве најкраће приче, под називом
ПРАЗНЕ РЕЧИ. Овај необичан наслов аутор црпи из анаграма РАЗНЕ
ПРИЧЕ. Пешић је, на пример, и својеврсни рекордер у писању најкраће
кратке приче. Званично, најкраћа је носила назив РАТ, а цео текст је
гласио – Не ! Пешић се досетио још краће приче ЈА, чији је текст – Го !
Довољно да одрази кризу и немаштину у којој живимо. Наравно, ту су и
сатиричне и загонетне приче код којих се треба добро замислити да би
се схватиле. А те речи нису стварно празне. Оне су, попут карикатуре,
такорећи без речи.
II део са насловом ЦАКЕ БЕЗ ДЛАКЕ Пешић је посветио
епиграмима и епитафима, опет кроз сатиру и хумор у стиху, шалећи се
и на свој рачун, на пример, епиграмом:
ДИВЉЕЊЕ
Понекад се сам себи задивим,
поред свега ја још увек живим!
али и епитафом, испеваном уопште човеку:
Овде лежи човек који
више смрти се не боји!
III део књиге чине најкраће јапанске књижевне форме:танка,
лирско петостишје са 31 слогом (5-7-5-7-7), најпопуларнија форма
данас у Јапану, са традицијом дугом 14 векова, хаику, најминималнија и
у свету најраширенија јапанска песничка форма (5-7-5 слогова), сенрју,
шаљиви хаику, хаибун, комбинација прозе и хаикуа. То је поглавље
РАДОСТ ЖИВОТА којим на посебан начин примећује свет у коме
живимо хватајући тренутак истине:
Откуцава сат од живота откида
делић по делић
али и спознаје реалност пролазности:
4

Читав живот
у ишчекивању тако
кратке смрти
а ефектном танком и дочарава историјски тренутак:
Милански едиктдух Цара Константина
зове вернике
олевка Византије
и папу очекује
У IV делу, названом НА СВА ЗВОНА, Пешић је, стварајући
акростих ПЕХАРа, ређао афоризме одабравши за сваки дан у години
по један. Ту поред уобичајених политичких, има и афоризама о животу,
попут ових:
Живот је игра, кад и како ти свирају!
*
Сви су ми пожелели дуг живот, а нико ме није питао – имам ли за
толико!
Живот је попут писменог састава,
таман га разрадиш дође време за закључак!
*
Млади би да живе у иностранству, али тамо се ради !
*
Био је незаменљив. Таквих је пуно гробље!
*
Боље је да о вама ударе на сва звона,
него да то чине минутом ћутања !
*
V део, под називом ЧАР ЗА ДАР посвећен је разоноди, тј.
енигматици у којој је приказано најпре класично загонеташтво кроз
ауторску загонетку, а потом и новинско кроз разне облике и врсте
загонетака.
Која је то школа радости и плача,
aл’ у којој нема ђака понављача?
упитао је читаоце, терајући их да размишљањем нађу решење - живот.
У другом поглављу овог дела обрадио је близу три стотине врста
и модалитета новинских загонетака.
5

Запажамо и једну ретку – хронограмну честитку:
DOČEKAJTE NOVU GODINU
I SVIMA PUNO SREĆE!
па ће мудри читоци пронаћи и годину издања ове књиге, сабирањем
лати- ничних слова поруке попут римских бројева.
У додатку плус приказан је својеврсни хнумороскоп, тј
цифроскоп јер се судбина човека везује за цифру животног циклуса.
Овај последњи део књиге подстиче стварање, али и продужава живот
јер читалац нема времена да размишља о проблемима који га
свакодневно тиште.
Ово је збиља, како сам аутор каже, „Благотворни лек да се од
сурове стварности побегне у неки други, много лепши свет, а бриге
забораве док ране не зацеле!“
Пешићева „пенталогија +“, како је он назива, уствари је збирка са
десетак врсти кратких форми. Она се не чита у једном даху, попут
новела и романа, већ постепено, током читаве године, уз промишљање
загонетног решења, са уживањем у времену и простору. Свака реч има
овде своју тежину, свака реч
мора бити егзактно тачна, или
како би за те кратке форме рекао
Вилијам Фокнер: „Имате мање
простора да будете аљкави и
небрижљиви. У њима има мање
простора за бофл.“ Наоко, све
изгледа једноставно па имате
утисак да би свако од читалаца
могао ово написати. А то заправо
могу само мајстори језгровитости
и селективности, мајстори у
сажимању битних људских
искустава.
У Нишу, децембра 2012.

6

АФОРИЗМИ
У Србији је све мање
паметних.
Опет ће владати једноумље.

ПИСЦИ ЈУРЕ ЧИТАОЦЕ
Писци јуре шитапце
шитапци веже крпз хпдник
а писци – за оима!
Читапци се спусте лифтпм
а писци низ степенице тршећке.

Појео вук магарца!
Овце, можете да одахнете.
Ни сам не знам где сам.
Мислиће супруга да је варам.

Брадати писци јуре
дплпвраде шитапце са
кашкетима натраъке пкренутим.
Клишу:
- Будите шитапци!
Читалац крпз вару
писац за оим
маъе звиркпм приппгедака
укпришенпм спиралпм.

Можда су неки политичари и
вредни помена, али у
интересу истраге нећемо да
саопштимо њихова имена.
Каква, бре, помрачења?
Ја на послу не видим ни
Сунца, ни Месеца!

Уъли младићи и дегпјке
у некакаг хпл.
Писци туда редпм прплазе
дискпге с ПДФ- герзијпм прпнпсе
рецитују линкпге.

Венчање је помрачење
љубави.
Тада улазите у сенку свекрве
или таште.

Читапци у кафићу
писци за суседним стплпм
мрмљају дпк шитају пићпгник
ъаљу сублиминалне ппруке.

Он је проклети геније.
Његово незадовољство нико
не разуме.

Читапци гпде љуваг
писци ни тад не ппсустају.

Био бих ја левичар, али не
знам где је лево.

И даље пиъу, пиъу
пиъу, пиъу
дп каснп у нпћ.

Како да их похапсимо кад
нико не долази на
скупштинско заседање?

7

АФОРИЗМИ
Богат сам и необразован.
Кандидоваћу се за председника
Србије!

Оштроумни ризикују повреду
главе.

Заменили су ме у породилишту.
Уз пристојну доплату!

Одали су му пошту минутом
ћутања.
Много буке ни око чега.
Знам неке бесмртнике који су
умрли.
Такав скандал им у животу није
био потребан.

Решићемо проблем криминала.
Укинућемо Кривични законик!
Нисам ја луд на свој начин.
Ја сам врхунски производ
средине!

Србија одавно има излаз на море,
и то ноћне.
После њих смо гола вода.

На једној страни го народ, на
другој го лопов.
Чиста порнографија!

Влада тврди да има идеалне мере.
Међутим, народу не делује
згодно.

Живот је као афоризам.
Други део има више горчине!

Некима су мрље у каријери флеке
из скупштинског ресторана.
Нашем председнику није
потребан преводилац, како би нас
превео жедне преко воде.
И премијер је добро познат
полицији, али и он је даље на
слободи.

Многи су рикнули у рату.
Нико их није чуо!
Изрека је дијамант у јаловини
језика!
Који успех да обележимо?
Последњи!
Скини маску, и бићеш фаца!

Плата је најпожељнија када легне.

8

Још немамо све институције.
Нпр. државу!

Црногорка се забавља са старијим мушкарцем иако није пун
к’о брод
Милица Ф.(27) из Пљегаља изазгала је прагу сензацију у
драду на Брезници када је јагнп пбелпданила сгпју гезу са Ђурпм
Г.(54) из истпд драда. Сензацију није изазагала шиоеница тп щтп
је Ђурп старији пд Милице дуплп и щтп би јпј пп дпдинама мпдап
бити птац, гећ шиоеница да Ђурп не ппсједује ама бащ никакаг
кгалитет кпје данащое ђегпјке цијене кпд мущкараца. Нема
функцију, нема бијесан аутпмпбила, нити неки лудашки мпбител,
андрпид или ајфпн, на примјер. Мпј Ђурица, какп му Милица пд
милпщте тепа, ради кап ппртир у једнпм недагнп
пригатизиранпм предузећу, гпзи распалу фићу из 1979. кпју је
купип прге дпдине студија дпк је јпщ ппкущагап да се дпмпдне
факултетске диплпме, а стару и шугену Нпкиу 33/10 замијенип је
тек кад му је Милица недагнп за 54. рпђендан купила Алцател
на акцији у М-телу.
Знам, пд када смп јагнп пбјелпданили нащу гезу, да сам
длагни предмет траша у шарщији. Мущкарци мрзе и загиде
Ђурици, дпк жене мрзе мене и никакп не мпду да се нашуде щта
сам нащла на оему. Мпрам признати да сам и ја раније
рпбпгала клищеу и имала некпликп прппалих геза са старијим и
мпћним мущкарцима. Признајем, тада ми је пддпгаралп да
будем у гези с оима, псјећала сам се кап да сам на крпгу
сгијета.
Етп, сјећам се прије пар дпдина, тада сам се забагљала са
једним директпрпм банке, сге ђегпјке у драду су жељеле да буду
бащ с оим, а ја сам да смугала. Мада, етп, пн је, када сге
изанализирам са пге дистанце, бип и кап кпја је прелила шащу.
Једнпстагнп, ппшела сам да псјећам да ме такаг жигпт духпгнп
не испуоага. Он ми се цијелп гријеме хгалип какп злпстагља
заппслене у банци и грщи мпбинд над оима, какп их ппнижага и
какп је пн гелика фаца, цијелп гријеме ме пбасипап скупим
ппклпнима и ппказигап ме кап трпфеј сгпјем друщтгу кпје је
шинила друпа масних,
9

дебелих и задридлих типпга кпји су себе сматрали кремпм
друщтга.
Прага истина је била да се мпј тадащои љубагник
плащип сгпд претппстагљенпд, сгпје жене и да је на крају крајега
јединп уз ппмпћ дпбре дпзе гијадре мпдап да пстгари сексуални
пднпс. Одједнпм ми је пала маска са пшију и схгатила сам да сам
са слабићем.
Ппкущала сам пгп да пбјасним истим ријешима мпјим
најбпљим дрударицама – Ирени, Јелени и Селми, али су пне
накпн пгпда пстале
збуоене и самп ми је
једна пд оих рекла да је
мпја жигптна филпзпфија
за оих три малп
предубпка, дпк ме једна
пд оих насамп
сагјетпгала да пдем кпд
хпче или пппа, или
мпжда најбпље кпд
пбпјице, јер ме је
пшидледнп некп
пмађијап.
Али, ја сам
кпнашнп ријещила да ми
је најгажнија мпја и
Ђурицина срећа. Он је
праги мущкарац, без
пптребе да стгара лажну
слику п себи.
П.С. : А уз тп му и не треба гијадра, рекла нам је Милица у
ппгјереоу.

10

АФОРИЗМИ
Екран је ппстап кприда.
На оему се надмудрују
пплитишки гплпги.
Откада је будала сге гище,
сгет је ппстап паметнији.
Кад гас слепци гпде, шугајте
се щтапа.
Сгакпд дана сге нам је
бпље, али тп треба
издржати.
Мнпди пстагљају нещтп иза
себе.
Али самп кад шушну.
Акп Бпд да и ми ћемп се
дпшепати гласти, па ћете тек
да гидите какп се краде.
Ппкущајте да будете бпљи,
јер дпри и да хпћете не
мпжете бити.
Индијанци су имали Бика
Кпји седи. А ми имамп
телад кпја дледа у щарена
грата.
Тражим ппщтенпд лпппга да
ми шуга кућу, дпк се не
гратим са дпдищоед пдмпра.

До 50 година се ради, ствара, губи
здравље,
а потом све то чува!
*
Много зна ко зна живети - у Србији!
*
И данас би Шантић певао – о(п)
стајте овде!
*
Ко тврди да су све жене исте,
није пробао једну!
*
Напио се као стока,
а тврди да је људски грешити !
Ако РТВ претплату плаћамо као
порез,
бићемо поражени или порезани?!
*
Коме председник обеси
одликовање,
не жели да га скине с врата!
Поскупела струја може да поквари
државни апарат, јер удара на масу!
*
Срби су најспособнија нација. Кад
они створе проблем, не може да га
реши - цео свет!
*
Кад би ови што музу државу
налетели на афлатоксин, народ би
се спасио!

11

НОВЕ КЊИГЕ: ЖИВКО КУЛИЋ - АФОРИЗМИ
Не одвајају се од беле заставе.
Ако тако наставе, у црно ће нас
завити.
Жута кућа не треба да брине за своју
будућност.
Бела кућа ће увек стајати уз њу.
Власт им је у срцу.
Остало носе на души.
Балканско клупко је почело да се
одмотава, али му многи и даље
мрсе конце.
Носимо их на грбачи,
а раде нам иза леђа.
О покојницима све најбоље.
Боље ми о њима
него они о нама.
Не чуди ме од чега богати умиру него од чега сиромаси живе.
Власт млати празну сламу, а народ се и
за сламку хвата.
Мајка нас рађа, земља храни, а власт сахрањује.
Радим пуном паром,
а немам ни динар у џепу.
Натоизација Балкана је
у току.
Ко преживи, пуцаће!
12

АФОРИЗМИ
Нема више претакања из
шупљег у празно.
Све је празно.

Имам чврсту столицу.
Значи постојим.
Обешењак је особа која је свест
о свом постојању дигла на виши
ниво.
Бермудски троугао је смешан у
односу на наш балкански.
Прогутао је генерације.
За политичаре је одрживо
решење оно које ће их одржати
на власти.
Деди је памет стала.
Ради само у рикверц.
Мене је сексуална револуција
мимоишла.
Трчао сам јој у сусрет.

Ко каже да нам држава
одумире?
Повампирује се.
Зло никада не долази само.
Зато је сиромаштво дошло с
демократијом.
Са растом демократије,
расту и штапови и
шаргарепе.
После дамократских
промена
људи су се повукли у себе –
и народне кухиње.
Код нас транспарентност
расте.
Још мало па се ни човек
неће видети.

Ја могу да намиришем сваку
ситуацију.
Апћих.
Изгубио сам поверење у човека.
Поново би да буде мајмун.
Да зна крава шта је афлатоксин,
била би министар
пољопривреде.

13

Покојни деда нас није
заборавио.
Оставио нам је огромне
дугове.

ЗВОНКО
СПАСИЋ
(ВЕЛИКИ
ОДМОР) АФОРИЗМИ
ЗА ДЕЦУ

Нисам слушао учитеља, па ми је извукао уши.
Сада ћу боље да га чујем.
Кад се у фамилији сазнало да у нашој кући тата пере судове,
ништа није могло да га опере.
Филмови о томе како се деца праве, нису за децу.
И ми смо ступили у школски штрајк.
Тражимо да нам се оцене повећају у просеку за 15 одсто, уназад
од 1. септембра.
Деда мисли на будућност.
Купио је себи гробницу.
Кад у болници видим медицинске сестре, дође ми да се и ја
разболим.
Ујна је опасна као змија шарка.
Зато ујак пије као смук.
Он је у том друштву најпаметнији.
Зато што се окружио будалама.
Имао сам судар са Дијаном.
Том приликом сломила ми је срце.

14

Афоризам? Дуга је то прича!

Дављеник се и за чланство у
Европској унији хвата.

Грујо Леро, Бијељина

Станко Нешковић, Бијељина

Ако ти на тикету фали један
погодак, играј руски рулет.

Када смо призивали помоћ са
небеса, нисмо мислили на
америчке бомбардере.

Милан Ј. Михајловић, Београд

Горан Мракић, Темишвар
(Румунија)

У мојој породици још
једемо три пута
дневно. Ја ручам.

Хрвати се куну да код
њих нема ратних
злочинаца. Осим ако се
неко није сам хвалио!

Вељко Рајковић,
Подгорица

Раде Јовановић, Ужице

Ја сам најбољи
пријатељ свога пса.
Сваку његову конзерву подијелимо.
Екрем Мацић, Коњиц (ФБиХ)

Ако Чичи дају
рехабилитацију, Стари
ће тражити реинкарнацију.
Добривоје Тукић, Бијељина
Кад се мама удала за мога тату, ја
сам био на путу.

Немојте дизати толику дреку на
политичаре. Боли њих уво!

Маскоту урадио

Митар Митровић
Ненад Ћорилић, Лозница

15

Није тешко бити први,
кад те јуре сви од реда.
Збуњенима дају избор
од позади или с преда?

ПОМРАЧЕЊЕ
Схватио сам ја од скоро,
кад сам и сам вишак пост‟о,
да од вишка глава боли.
К‟о без гаћа да сам ост‟о.

А лудака кол‟ко „оћеш,
свако своје место има.
Место они да се лече,
дијагноза грађанима.

Наш‟о би ја где је излаз,
ал‟ ми мрак на очи пао,
па сад не знам ни сам више,
да л‟ сам пош‟о или стао.

А то кошта ђаво и по.
Кад имаш дуг, ствар је хитна.
Па после нек‟ неко каже,
величина није битна.

И курс евра кад се дигне,
узбуђење кад га дрма,
мене тек тад од све муке,
стрефи помрачење ума.

И мени је сада јасно,
што се небо намрчило.
До гуше смо већ у смраду,
а никако да научимо.

Далеко је мени сунце.
Ближа ми је помрчина.
Да бих стигао до центра,
морам проћи сто кривина.

И на крају кад све зберем
с‟ умом оде поверење.
Све нек су ми одузели,
ал‟ им не дам помрачење.

Није мени што сам клошар,
за то не брину ни црви.
Можда живим к‟о последњи,
ал‟ ћу зато отић‟ први.
Зато друге и не кривим,
нити тражим извињење.
Феномен је то што гледам,
сваког дана помрачење.
А то не може баш свако,
У томе је моја предност.
Нек‟ су они пуни пара,
поштење је мени вредност.
16

АФОРИЗМИ

ИСТОРИЈСКА

Посматрао је ствари
исправније од других.
Зато је и завршио на
посматрању.

Прплпми се небп над Црнпм
Гпрпм.
Сијегну шудна муоа црна!
Чује се плаш мајском зпрпм.
Ппдибе Човјек а ниддје зрна,

Независно новинарство је кад
новинарски текст не зависи од
новинара.
У нашим болницама више
умиру апарати за лечење, него
пацијенти.
Наша економија води рачуна о
хигијени.
Зато се стално перу паре.

нити пружја скригенпд убице.
Чудна бащ шуда и тужне
судбине –
Ппдибе Човјек пд сгпје дузице.
И наста дудп царстгп тищине...
Трдује спбпм – фпрмира
цијене,
ал’ некакп ниске – такп и мпра.
Обишнп, тада, са нуле се крене

гриједнпсти нема за такгпд
стгпра.
Шта ли ће кукаган рећи дјеци
дпк да се мртгпд стиде преци?!

Није лако ни нашим лоповима.
Све је мања пара које могу да
нам украду.
Научници кажу да није здраво
дуго лежати.
Посебно у затвору.
Људи су изнад мајмуна.
Дакле, мајмунчине.

17

АФОРИЗМИ

КО О ЧЕМУ СРБИН О
ЕВРОПИ

Пп наређеое Егрппске уније у
Скупщтини Србије
ће бити издласан Закпн п
забрани мищљеоа,
јер ппјединим ппсланицима
мпже сгащта да падне на
памет.

Да би дошли на европски
аутопут морамо прећи наш
макадам.
Промукли смо.
Стално вичемо "Европа".

Није кпд нас сге црнп - има и
"белпд"

Европа нам поставља зидове,
а ми само плачемо.

Уместп да их склаоамп ми им
се клаоамп.

Европа и није тако далеко ако
путујете авионом.

Министар и кад краде,
каже да тп ради за младе .

Ми пишемо сопствену
историју а Европа саставља
извештај.

Није лакп паметнпм да се
праги луд,
брзп да ухгате у лажи.
Од какп је ппстап Бпд и батина,
има сгпје батинаще.
Језик и писмп нам нису
удрпжени,
сге је гище неписмених.
Мужеги су криги за сге,
и за јпщ ппнещтп.

18

ДЕМОКРАТИЈА

Стари Грци су измислили
појам демократије. Заправо,
ради се о две грчке речи, демос
и кратиа, што би требало да
представља владавину народа.
Дакле, друштвено уређење у
којем одлучује народ. Да ли је
то игде успостављено, не могу
да судим. Није ми познато.
Можда су баш стари Грци
били делимично најближи
остварењу таквог идеала. Ако
изузмемо ситницу да су на
јавним гласањима о
најважнијим друштвеним
питањима, путем оних
ћерпича, биле изузете жене,
робови, разуме се, странци...
Остали слободни грађани били
су једнаки пред законом,
имали су право гласа и једнако
су им биле доступне државне
функције!
Ко данас не би пожелео
нешто слично? Која узорна
данашња демократија може
нешто такво да
понуди.Мислим, не
декларативно, већ суштински,
стварно. Нуде они на речима
све благодети овог света.
Свеједно онај „Велики брат“ из
Америке, или ови из Европске

уније. И још понеки у свету.
Али, има ли ту збиља
демократије? Јесу ли сви
грађани једнаки пред законом?
Да ли је свака функција на
друштвеној лествици једнако
доступна свакоме? Без обзира
на порекло, имовинско стање,
боју коже, веру или нацију?
Колико се народ заиста пита,
макар и посредно; што ће рећи
преко својих, народних
представника у власти?
Голема загонетка за
простог човека. За нас који
нисмо идиоти. Хоћу рећи за
нас који се не бавимо јавним
пословима, читај политиком.
Јер, стари Грци, опет они као
вечити узор, идиотима су
сматрали људе који се управо
баве јавним пословима,
односно политиком. Нећу да
опонирам мудрим Грцима.
Делим њихово мишљење! Није
ни лако разумети те
високоумне главе. Убеђен сам
да бар у Србији само идиот
може да се бави политиком. А
још већи идиот може то мирно
да посматра. Као да га се
ништа не тиче. Као да није
његова глава, или нешто друго,
мало ниже у питању!
Било како било, у Србији
су све странке демократске.
19

Демократија цвета. Буја.
Додуше, све су странке ко
пресликане. Један вођа,
неколико послушника, и
мноштво пришипетљи, назови
чланова. Мноштво је истина
релативан појам. Од неколико
стотина, до неколико десетина
хиљада људи. Чланство је
стабилно док има неке вајде од
чланства у странци. Макар док
је странка на власти. Када
пређе у опозицију, онда и
чланство мења дресове.
Наступа масовна бежанија у
победнички табор. Једино
шефови странака остају на
својим положајима. Као
неприкосновени ауторитети.
Могу да губе изборе, да их
чланство напуста, сто пута да
окрену ћурак, мислим
идеологију, али место
председника странке не дају по
цену живота. Мало је
политичких странака у Србији
које су добиле новог лидера а
да је претходни још увек у
животу!
Једна таква, бисер над
бисерима, узор демократије,
што на крају и мора да буде јер
се зове „Демократска странка“,
некако је мирнодопски обавила
смену на врху странке. Колико
је то било демократски знају

они. Знамо и ми, неутрални,
али нас се не тиче. Смењени
вођа био је човек за сва
времена. Све је знао и могао.
Џорџ Клуни му је завидео на
шарму и лепоти. Сви наши
пријатељи су га обожавали.
Непријатељи и више од тога.
Дивили су му се. Невоља је
само у чињеници да ми
пријатеља немамо, а у
непријатељима не оскудевамо.
Е, сада, када су таквог
узвишеног човека сменили,
какав ли је тек овај што га је
наследио?
Било би неумесно да
лицитирам какви су и ко су.
Верујем да је јасно. Није мала
ствар владати главним градом.
Није ситница управљати
Војводином. И није неважно
ко треба да понесе терет борбе
у овим тешким, кризним
временима (када нису била
кризна?), и спремно стати пред
изазовима транзиције,
сиромаштва, корупције,
криминала, суноврата морала и
сваке грађанске вредности,
итд. Пошто, наравно, ови људи
немају никакве везе с таквим
наслеђем. Немају зато што
странку чине нова лица.

20

Све што је старо било код њих
приступ. Другачију
(не односи се на године живота демократију. Ко није слепо
истакнутих чланова) најурено
одан вођи, шут у задњицу и
је. Дошли су нови људи,
марш из странке. Ватерполиста
одлучни, полетни, безгрешни.
и Др је десна рука
Стручни и образовани, пре
свега. У Демократској странци ауторитативном демократском
вођи. Онако кршан, стасит, с
нема места чак ни за човека
који председава Генералном
лепом и великом главом, и с
скупштином Уједињених
доста шупљине у њој, типичан
нација!
је пример новокомпонованог
Нови људи имају и нове
демократе. А опет и најбоља
навике. У врху странке,
илустрација да политика
моментално можда и други
припада идиотима!
човек милионског Београда, не
само да је бивши врхунски
спортиста, већ је и научник.
Доктор наука, бато! Човек све
постиже на прескок. Деси се у
АКТУЕЛНА ЦРНА ЈАВА
тој брзини и неки пропуст.
Стекнеш титулу Др, али
пропустиш да научиш падеже.
КАНДИДАТУРА
Само ти знаш за државу
Намбију? Ниси научио да не
Добијамо у марту
постоји Председник УН.
кандидатуру за вечност,
Постоји Генерални секретар,
милосну судбинску карту
али ватерполиста то не мора да за небеску (не)човечност.
зна. Уосталом, оно Др није
стечено на друштвеним
наукама. Мора да је изучавао
нешто ванземаљско? Суштина
није у старој демократији.
Ново време захтева другачији
21

АФОРИЗМИ
Дан из снова ми је свака ноћ
када се добро наспавам.

Договор није пао јер није био на
висини.

Од када се мање стаје на „луди
камен“ та врста лудила је све
пожељнија.

Није решење смањити фотеље.
Одмах ће неко сести у две.

Нису нас бацили на кољена.
Сами смо клекли.

Плаши ме датум преговора.
Не волим да унапред знам када
ћу умрети.
Приштина је спремна да
промени став, под условом да
Србија промени позу.

Не губите главу чак и ако
немате кров над главом.
Народна власт ће се одужити
народу народном кухињом.

Југ Србије припрема домино
ефекат.
Резултат ћемо видети када се
сложе све коцкице.

Сагоријевали смо на послу
тако да од радних мјеста није
остао ни пепео.
Нећу да пљунем у шаке.
Није културно!

Глоба је корен речи
глобализација због чега земљу
не можеш ишчупати – из кризе.

Кола се ријетко сломе на
онима, који возе скупоцјена
аута.

Производња непријатеља се
одвија у три смене.
Унуци настављају оно што су
им дедови започели.

Били смо ковачи своје среће
док нам није други почео
кројити капу.

Словенци нам враћају Титова
кола.
Ријека живота нас носи у море Одавно су напустили пут којим
их је возио.
проблема.

22

НЕСРЕЋА У СРЕЋИ
Политички раденик Васица Цинобер силази у своју изборну
базу, пењући се уз три степеника у Самосталну угоститељску
радњу "Западни Молебан". Још са врата, уз познату узречицу
"минимо-калкуло", обратио се нафајтаном бирачком телу:
- Кажите драгичка! Долазим директно са конгреса странке, на
коме смо усвојили иновиран програм. Минимо-калкуло, педесет
страница ранијег текста, заменили смо једном убитачном
програмском заклетвом: "Ми смо ковачи ваше среће!" Иако је
народни стваралац поручио да свако штанцује своју нирвана,
одлучили смо да пљунемо у шаке и у асортиман готових
откивака пласирамо искључиво вашу бољу будућност.
Шанкерица и референтица "Западног Молебана" за јавне
одношаје у редовном радном времену и интимне угођаје у зони
сиве економије – Бела Маринела, захтева да се у претходној
расправи оцени укупно јавно деловање "убалавитог Васице":
- Госпон Цинобер, била би персонално усрећита ако
кафанском телу офирате Ваш синоћни биоскопски програм.
Турили сте ми под нос кино-билету и опричали да су за
комендију са смејањем, а приказат је еротски швајнерај за
гледање затворитим очима. Није Вам било доста што сам тиме
унесрећита, већ сте моблинговали мој зажмурит статус и
убалавили ми ушеса: "Господична, имајћи у виду да сте моје
бирачко тело, од вас очекујем да - минимо-калкуло испрактицирате екранску љубавску радњу на лицу места."
Апсалутно сам била исфрустирата док вас је цепач билета
шутирао кроз спроћупожарска врата, јербо сте били попалити ко
они обнажити глумци на брензинској пумпи у Калафорнији.
Кад је неко заурлао: "Биће скоро пропаст света, нек пропадне
- није штета!", било је касно, јер је тракслер Фуштић већ ћапио
реч, као да ју је стекао кроз поступак приватизације:
- Другови и другарице, сведоци сте још једне преваре
капиталистичких фарбара и лакирера! Сад плачите и кукајте за
берићетним временима!
23

Мећем случај: ко се не сећа наше задружне машиншлосерске
ковачнице за производњу колективне среће? Зар је могао неко да
заборави како смо унапредили технологију и увели мех на
самоуправно дување? Сигуран сам да и данас сањате богат
асортиман нашег производног програма: ред српова, ред чекића,
па кад их укрстиш - боли глава! Сад кујте и дувајте у своју
несрећу и у профитерски мех Васице Цинобера!
Залуд је власник кафанчуге Суваја Прдар упозоравао на
зидну паролу из времена кад је тракслер Фуштић укрштао
асортиман искован друштвеним дувањем: "Ко пљује по
кафанској бази и лапрда о политики - кући ће га пратити
униформисана плек-музика!"
Вероватно би се и данашња дискусија окончала уз учешће
припадника органа репресије и специјалаца ургентне медицине,
да страсти није смирио господин Заратустра Калафатовић, виши
инструктор свеколике кафанске популације, који овако
говораше:
- Предлажем господину Циноберу да сазове ванредни
конгрес странке и да се на њему усвоји нов, прецизнији
програмски акт, који ће бити комбинација ставова изнесених у
данашњој расправи: "Сам си ковач своје среће! О твојој несрећи
брину политичари!“

24

ХНУМ
ОРОСКОП

5. Ако вас уцењују тражећи вам
чисту лову, не значи да морате да
је оперете! Праву вредност новца
не знају они што не раде, али још
мање ови на буџету!

за април

6. Не будите будала да памтите
нечије увреде, али их запишите
за сваки случај! Ко се данас
јефтино прода, кад-тад ће га то
скупо коштати!

1. Верујем да бисте радо и ви

гледали своја посла, да их имате
или када бисте их нашли!
*Мислим, дакле постојим!*, је
супер мисао, али докле ?!

7. Ако сте успели да се сада
докопате великих примања,
поштено би било да некада
добијете мању пензију! Бирајте –
садашњост или будућност!

2. Прерачунајте се, пре него ли
почнете да зевате, да ли се више
исплати, да ипак, то запишете.
Неко ће запамтити и када је
заборавио да вас опомене!

8. Ако се икада дубоко увалите у
дугове, кад-тад ћете бити веома
лакши! За бављење прљавим
радњама треба имати барем три
чисте!

3. У одређеној ситуацији је
паметније
искористити и
глупости. Ко је за овакву
идеју, дићи ће два прста, а
колебљивци ће вероватно
спустити краћи!

9. Све у своје време, а особе које
се не жене или удају, су грешне јер
силују природу! И здрави имају
једну жељу - да им златна рибица
испуни три!

4. Ако се са вољеном особом
толико дуго волите, време је
да скинете све са себе!
Будите барем на истом нивоу,
да не штрчите превише!

25

БЛЕКЕТ

Одсек за односе са јавношћу нашег Друштва за заштиту
животиња у Горњој Клисури издао је саопштење за јавност у
коме се каже да је прошлог месеца Удружење сточара за
машинску стрижу оваца у просторијама Завода за
пољопривреду у Горњој Клисури обавило тренинг машинске
стриже оваца, да су тренери вршили стрижу на специјалној
машини, коју су добили на поклон са Новог Зеланда, а да пре
тога нису имали прилику ни да виде како се врши машинско
шишање оваца, нити су прошли обуку за припрему оваца за
машинску стрижу.
С обзиром да се овде још увек овце ручно шишају, поменуто
удружење је оваквим поступком код оваца изазвало јаки стрес
зато што су у рукама нестручних стрижача имале неадекватан
и веома болан третман. Машинска стрижа је трајала неколико
пута дуже него класично шишање, а руно је скидано до саме
коже, тако да се саструже и кожа јадне животиње.
Демонстрацији стриже оваца присуствовали су и
представници познате швајцарске фирме Хеинигер јер је
тренинг одржаван под називом "Европа куца на твоја врата."
Желимо да упознамо јавност да се ова демонстрација
трагично завршила. Наиме, док је трајао свечани ручак на
трави, ошишане овце су почеле да скачу једна за другом са
једне литице у близини, а овај невероватан призор запањени
гости могли су само немо да посматрају. Овце које су скочиле,
нису преживеле пад. Потпредседник Биоетичког комитета
Савета Европе др Љубинка Малешевић-Петровић истакла је
да животиње имају своју личност, али да се до сада сматрало
да су пси једина животињска врста која може да изврши
самоубиство! У Немачкој је забележен случај пудлице која је
неколико пута покушала самоубиство тако што је покушала да
легне под воз, али су успели да је спрече.

26

Институт за примену науке у сточарству за овај догађај
окривио је овна предводника, који је први скочио у амбис, а
реализатор пројекта др Горан Чикош казао је да мањи стрес
који су овце доживеле није био од утицаја за овакав епилог
догађаја.
Председник нашег Друштва госпођа Лидија СоколовићОрлић поднела је надлежном државном тужиоцу кривичну
пријаву против одговорних лица за кривично дело
несавесног рада у служби, али је пријава одбачена са
образложењем да у радњама извршилаца нема елемената
кривичног дела јер дародавац није обезбедио упутство за
употребу машине за шишање преведено на српски језик.

ТОРБАР ИЗ ЗОО-ВРТА

Разговарају две пријатељице, и прва прича другој: „Јао
слатка моја, да ли знаш шта ми се јуче десило, не
можеш ни да замислиш. „Шта?“ – упита друга
пријатељица. „Па, зазвонише мени јуче врата, кад на
вратима, нећеш веровати, торбар, лично. Друга одговара
зачуђено: „Торбар, не могу да верујем, мора да је
побегао из зоолошког врта“. Прва се збуни и рече: „ Ју,
пa не могу да верујем да у зоолошком врту запошљавају
трговачке путнике.“

27

АФОРИЗМИ
Дигао је паре.
Том приликом није користио
мишиће, већ мозак.

ПОДЕЛЕ
Поделили су се на оне
који су сити и кад глођу кости
и црвљиве јабуке.
И на оне друге.
На оне који, једино, кроз рупу
на зиду
још могу да виде светло.
И на оне друге.
На оне који по трњу и камењу
памте пут који су прешли.
И на оне друге.
На оне који, и даље, редовно
не једу
три оброка преко дана.
И на оне друге.
На оне који су брзо и лако
навикли
и да дуго буду жедни.
И на оне друге.
На оне који још имају срама
и пред огледалом и пред
камерама.
И на оне друге.
На оне који су принуђени да
продају
сопствене здраве органе за
голи живот.
И на оне друге.
Поделили су се
неочекивано јер су, преко
ноћи,
они други престали да буду
први.

Ако сте на друштвеној
мрежи, нисте у друштву.
За парче хлеба потрошимо
највећи део плате.
Код нас још нису створени
услови да се неко поштено
обогати.
Облаче се по последњој
моди.
Мода је за њих на првом
месту.
Ишли смо у нове радне
победе.
Из њих смо изашли као
губитници транзиције.
Пакао је - па као наша
стварност!

28

АФОРИЗМИ
ПРАВДА ТУЖИ НЕПРАВДУ

Лудаци пате од разних
халуцинација,
као и сваки нормалан политичар.

Прагда је бплесна,
и збпд тпда тудује,
плаше и кука
ътп се јпщ угек ратује!

Притворска јединица је подесна
просторија за живот самца.

Она хпће затп
да тужи неппзнате ратнике,
и оихпге мнпдпбрпјне,
разнпразне гпјнике!

Убеђење да смо пали на ниске
гране
се код нас већ укоренило.
За бесмртнике је смак света
пролазна појава.

Прагда је питала сгпда адгпката
кпме треба и какп их тужити,
јер пна ратнике
назига Непрагдпм, кпје треба
псудити!

Могуће је заобићи камен
спотицања,
али би нас то омело
у хватању корака са светом.

Адгпкат је пдмах Прагди
дап прагни сагет,
не размиъљајући мнпдп,
јер да је знап напамет!

Оптужени мора да се брани
ћутањем
јер мртва уста не говоре.

Тужићемп Непрагду најгиъем
суду
за ратне злпшинце,
"Трибубруканалу" кпји има
"најбпље прагне ппјединце"!

Своје бирачко право искористићу
да изађем на чист ваздух.
Кажу да ће бити боље, али ја у то
не верујем због недостатка маште.

Огај суд је знап,
ратне злпшинце и пслпбпдити,
али ће затп "прагнп", герпгатнп,
Непрагду сасгим сидурнп
псудити!

Реституција одузете имовине
уследиће када држава
распрода оно што није њено.

29

МИСЛИТЕ О
ТОМЕ
Ићи ка добру, значи богатити.
Бити богат не значи и добар бити.
До свога мира
само се са собом смиреним може.
Осветљавати, али и просветљавати.
Све лепо што нађете у другима,
потражите и у себи.
Не својатати.
Свој бити!
Расти,
а и надрастати.
Памет узалудно отиче
кад год се беспотребно истиче.
Слободан је онај ко се ослободи црних мисли.
И бујице мисли односе човека.
Сејати да би се жњело,
жњети да би се богатило,
богатити да би се расло,
расти да би се сејало.
Будите доследни.
Следите себе.

30

СИЛАЗАК У УЈЕДИЊЕНУ ВАМПИРСКУ УНИЈУ
Некада смо у доњи свет силазили према истоку, а сад је
тај улаз зазидан, обележен крстом испод кога је на вампирском
језику крупном штампаном готицом исписано: „Улаз строго
забрањен – опасно по вампирски живот“.
Нови улаз води на запад, кроз велико предворје са
путоказима који су такође исписани старом готицом. Путокази
су усмереним на све стране света, сем на источну. Велика сала
подсећа на вампирско чистилиште, сабирни центар или нешто
слично. Пургаторијум сигурно није!
Јадног Печуркановића Прдикаловић је убедио да је ово
овде политички елдорадо, још је глупави Печуркановић могао
помислити да се одавде силази у Лимб. Оно право речено,
наиван вампир, кад све ово види, могао би да се превари и да
помисли да се нашао у кабинету самога Сатанаила. Кабинети
изгледају сасвим пристојно, могло би се рећи да су неке одаје
чак раскошно опремљене. Управитељ ове највеће и најуредније
сале за пријем је господин вампир Шулц Фон Шлосер
Моторцангл и ево управо његов први секретар Јан Курц Шлус
позива шефа протокола Блавандер Ван Гологузeна да му
саопшти да ће данас у уједињено вампирско царство бити
примљене две нове чланице, Шаховнија и Фукарнија... а да ће
потом бити и неких појединачних пријема и аудијенција.
„Замолио бих Вас, господине Блавандер Ван Гологузане,
да окупите послугу, да хитно позовете нашег главног шефа
послуге лапонца Лактосарија, а он у првом реду да се побрине за
своје слуге. Хоћу да на свакоме дуби чиста и испеглана жута
ливреја. И молим Вас, немојте да дозволите да вам опет, у време
пријема, упадну овамо она два балканска башибозлука Курта и
Мурта Пасуљагићи."
„Разумем господине Јан Курц Шлусе, све ће бити баш
како сте наредили, Ви знате кад би Лактосари само помислио да
бисте Ви могли бити незадовољни на његово послушање,тај би
се одмах од страха унередио.
31

А тек шта би било кад би за неко његово изврдавање од датог му
задатка сазнао наш врли савезник Блек Тоник? У том случају
Лактосари би извршио харакири иако није Јапанац.”
„Колико сте сви Ви послушни то већ знају и аламански
врапци, но ипак ту нешто не ваља. Колико сам Вам пута рекао
да нећу да видим ни трун од тог Дахау пепела, што ми га стално
помињу они балкански радикални клокотристи. Рекао сам да се
тај пепео усиса и у црну земљу закопа. Неће мени ти словенски
чобани реплицирати о некаквом реципроцитету! И шта је,
богаму. са испоруком оне двојице Ханибала, да су тартуфи, до
сад бисте их ископали из земље!?“
„Сви наши пси их траже, ето баш и пси обучени за
тартуфе сву су Земљу преврнули и ништа нису нашли, као да су
се та двојица на небо преселили, а Ви добро знате да ми на небо
не смемо од Архангела Михаила."
„Ма, слушај ти мене, Балавандеру Ван Гологузане, та
јефтина србијанска причица о пресељењу на седмо-осмо небо,
више апсолутно не пије ничију крв. Данас нам стиже изузетно
добро обавештен вампир Чанколиз Мрзић, тај зна где се крију та
двојица. Молим те, под хитно, обавести госпођу Карлицу Дели
Мунте да одмах дође и лично од Чанколиза Мрзића сазна ту лепу
радосну вест. Обавести и oнa два балканска башибозлука Курту
и Мурту Пасуљагиће, јер кад ову вест чују, од радости ће
пресвиснути."
„Неће пресвиснути, господине Јан Курц Шлусе, попиће
по литар некаквога њиховог пића што га зову „бајчетинска
брља“, а онда ће се, по традицији, поубијати међусобно."
„Куд ћеш лепшу вест мој зврндави Балавандеру Ван
Голугузане, једним ударцем побићемо све те балканске мушице."
„Bljutav ful! Grosse fajne! Господине Јан Курц Шлусе!
Опростите на мом лошем енглеском језику. Мада ja боље
говорим енглески, па и шатровачки од Лактосарија. „Ја ћу са
Лактосаријем, чим доврши посао за ове наше Дукађинце, да
избришем ципеле. Морам Дукађинцима да обезбедим тај
проклети статус. Знаш ли ти, синко, колико су ти некрсти наше
„робе“ и људских органа преваљали са истока на запад? Еј,
милиони су у питању...
32

Од када су постали наши вазали, живимо у царству снова. Тај
статус им и тако неће потрајати, откако смо их ономад
„урнисали“, умиру, бре, као мушице („урнисати“ у жаргону
значи засути осиромашеним уранијумом).
Овај спонтани разговор је текао уз чашицу добре
балканске капљице коју је Лактосари добио на дар од вође
дукађинског вампира Учека-ка Скотолоша. И ко зна докле би
они тако тандракали да у офис господина вампира Јан Курц
Шлуса, сав задихан и без куцања, није улетео лично уштогљени
Лактoсари. Још са врата је кликтао:
„Стигао је! Ту је у пријемној соби. Он је стигао!“
„Зар већ, кад пре?“ – трже се из полудремежа Балавандер Ван
Гологузан.
„Ко је стигао, и како то улазиш у мој офис, вампирчино
некултурна?“ – обрецну се Јан Курц Шлус.
„Опростите, молим Вас, опростите робу вашем покорном што
овако уђох, али знате, вест је важна. Стигао је Чанколиз Мрзић.
И сами знате да ми из доњег света годинама прижељкујемо да
нам дође покварењак таквога формата као што је господин
вампир Чанколиз Мрзић. Ако ми допустите, да појасним, у
горњем свету су га већ сматрали живим вампиром, па по томе
можете и сами да закључите шта смо добили његовим силаском?
Знам да сте желели да најпре овде угостите Чеду Прдикаловића
и оне три чувене балканске вампирице, но уверавам Вас да су
нам оне у горњем свету много корисније. Њих три нам замењују
десет легиона. Што њих три за дан отрцају, испљују, ојаде и
очемере, наш господар Станаило не би могао да уради за месец
дана.“
„Добро, добро, још ћеш се заљубити у све три одједном. Знам ја
од колике нам користи, у овоме часу, може бити тај Чанколиз
Мрзић, мада мислим да би било најбоље да га прикључиш у
Прдикаловићеву странку. Тамо ће му помагати Аксентије
Млатишума и оне три наше хула-хоп аспиде из сектора за родну
равноправност педера и лезбејки.
Уосталом, код Прдикаловића је комплетна булумента свих
балканских сатрапа, они се одлично споразумевају међу собом,
говоре истим језиком, у истог ђавола верују,
33

а ни онај Вукодлак им баш не квари просек.“
„Значи ли то, Ваша вампирска висости, да госта не треба
ни да послужимо дукађинском капљицом?“
„Наравно да ћемо га послужити, та капљица ће га
освежити и орасположити, нарочито кад му будемо рекли чија је
то крв!“
„Ако сам вас добро разумео, послужићемо га у предворју,
а потом шут у дупе и правац Прдикаловићева странка.“
„Сасвим добро си разумео, мој тупави Лактосари. Хвала
демону да и ти нешто разумеш... Годину дана си давио
Дукађинцима тај проклети статус. А сад одједном као и ти знаш
шта треба да урадиш. Е, да ја теби кажем шта ти знаш! Ништа ти
не знаш! Велиш да га почастиш и готово, а информацију ћеш да
исисаш из прста, зар не? Зар нећеш најпре од њега да сазнаш
хоће ли Фили Фон Штепаном, онај тутушасти Балканац,
Дукађинцима да потпише „статус“? Због каквог смо га ђавола
спуштали доле ако нисмо због те важне информације?“
Чанколиз ће бити дочекан као преко оне ствари. А и како
би другачије и могао бити дочекан онакав смутљивац и
камелеон? Вампирска централа те наше балканске кукавеље
нерадо прима у своје редове, а и кад их прими, служе им као
топовско месо, опростите, хтедосмо рећи као додатна вампирска
трансфузија. Циљ наше приче и није био да се бавимо
Чанколизовим путовањем у само средиште пакла, ми бисмо
радије да се вратимо нашем јунаку вампиру Жарку Касодеру,
успут да свратимо на Прдикаловићев конгрес и коначно
саопштимо нашим драгим читаоцима шта се на крају догодило,
ако овај армагедон уопште има краја?
Онога кога је Жарко Касодер ноћас требало да доведе у
вампирску Централу је господин, седе косе, црвеног носа и
бледуњавога лица, али у свему другоме манекенског стаса. У
горњем свету он је, на неки начин, главна међународна фаца, око
њега се све окреће, он све потписује, а ни за шта није одговоран.
Заштићен је као бели медвед у афричком зоолошком врту... Није
Жарко једини кривац што је ноћас у вампирску Централу уместо
главног стигао погрешан вампир. Лактосари је свесно и намерно
одложио његов долазак.
34

Наравно да ми нисте поверовали да Лактосари има такву моћ да
може ишта да одложи. Блек Тоник је одложио, Лактосари је
извршио Блеково наређење. Дукађинци ће бити озбиљно љути
због овог одлагања. Доласком Чанколиза Мрзића у вампирску
централу Дукађинцима је требао бити остварен стогодишњи сан,
они би коначно имали своју самосталну вампирску државу,
јединствену у свету. Замислите била би то једина вампирска
држава у горњем свету, мада она и сада поседује скоро све
атрибуте вампирске државе. Дрога се крчми на мало и велико.
На лицу места и у транзиту, колико ти наркоманска душа
пожели. Трговина белим, жутим, и плавим робљем је потпуно
легална. Најстарији занат на свету овде цвета на сваком кораку.
Свака кућа је јавна. Свако пословање је тајно. Сваки дан једно
смакнуће у операционој касапници Жуте куће (Не, није свануће
већ смакнуће, добро сте чули).
Да је нешто у прилици и онај офуцани Жарко Касодер би
Дукађинцима још сутра потписао ту ствар, а ни онај климоглави
Печуркановић нема ништа против те дукађинске републике.
Проблем је што потписе Чанколиза Мрзића, Прдикаловића,
Печуркановића и Жарка Касодера Велики брат не признаје, он
хоће да му Главни парафне, хоће њега на тапету, у фасцикли, у
фиоци… Још месец-два прогледаће Блек Тоник Главноме кроз
прсте. Прогледаће му и ујка Сем Мефистофелић док
Галвоношцу не прође та фрутутма у доњем дому. Чим се сврше
Прдикаловићеви конгреси уједињења баба и жаба, ујка Сем ће
тражити потпис на Дукађински пергамент. И за Лактосаријеве
шефове ће једино бити пуноважан тај потпис. Не буде ли тог
потписа, Ујка Сем ће Дукађинцима унилатерално признати
државу Наркоманију, али пре Ујка Сема, зна се, трком су то
учиниле Шаховнија и Фукарнија. Зар је њих у тој пречасној и
велечасној работи неко смео да претекне…

35

АФОРИЗМИ
Наши политичари трасирају
пут, али народ обавља пробну
вожњу.

Власт је јача од дроге.
Брже опија.
Србија је доживела значајне
промене.
Не може нико да је препозна.
Прошла су стара добра времена
када смо живели од данас до
сутра.

У полицији сам се бранио
ћутањем.
Нисам могао да дођем до речи.

Коалициони партнери су се
толико дистанцирали од нас, да
не можемо поштено ни да их
испљујемо.

После избора ништа неће
бити исто.
Нарочито за избране.

Лако је народном посланику
одузети реч.
Одузмите му ви неправедно
стечену имовину.

Добар политичар и у
Војводини обећава брда и
долине.

Нема нам спаса.
Окружени смо бившом браћом!

Нису нам сви политичари на
броју.
Неки су у Хагу.

Супруга ме гледа из птичје
перспективе.
Увек је она горе.
Комшиница је отворила свој
прозор ка свету.
Раширила је ноге.

36

АФОРИЗМИ

ЛЕПОТА ПОРОКА
Некада су жене падале на
мушки шарм.
Данас очекују нешто
конкретније.

Овде је живот као на Титанику.
Титански се боримо да не
потонемо.

Променили су историју.
Сада и оно шта било ни је оно
шта било.

Кад пукне веза, онда се брачни
другови играју глувих
телефона.

Љубав је прешла у наредни
ниво.
Место лептирића осећам
гусенице у стомаку.

Синоћ сам у кревету препипао
рођену жену.
Тражио сам даљински
управљач!

Са женом немам никаквих
проблема.
Ретко се виђамо.

Што нас више чешљају код нас
све чупавије
Наша полиција ради по
законима спортског риболова.
Ухвати и пусти.

Са женом сам био на ратној
нози.
Сад сам у гипсу.

Што народ више подмазује,код
нас све више скрипи.
Лепе жене имају проблем.
Покушавају да буду и паметне.

За посао некада су нам требала
добра леђа.
Данас добра залеђина.

37

АФОРИЗМИ
АФОРИЗМИ ЗА ДЕЦУ
Сјутра идемо на излет.
Тамо гдје сам ја сваки дан за
вријеме часова.

Највише се прсе они који
пливају кроз све политичке
струје.
Живим на вересију.
Трошим се сваки дан.

Не знам зашто ме сви професори
шаљу код директора.
ОНИ су ми проблем, а не директор.

Зарадио је реуму, перући
новац.

Највише волим да радим домаће
задатке.
Папир све трпи.

Шта вриједи што смо
Божији народ, кад већина
"краде богу дане".

Он толико воли школу да ни за
вријеме распуста не запоставља
неке предмете.
На примјер, физичко.
Шта хоће више ти професори?
Ја сам им још у првом разреду
одговорио све што знам.

Не може се живјети без
глупих људи, јер паметне
не би имао ко нервирати.

Опростио бих ја вама успех,
али онда не бих био Србин.
Једино што могу да Вам
признам, то је да сам бољи
од Вас.
Безнадежни положај је наш
допринос камасутри.
Лако је радницима да
штрајкују глађу када су то
вежбали годинама.

38

39

Решења на 49 страни

Још Стерија рече: театар је школа где се људи уче.
Магарци не иду у позориште – да не постану паметнији од људи.
Многе животиње једу купус, а само је зец крив.
Док се досети сиротиња раја – оде реп!
Мир лопове веша, а рат их части.
До одласка у Хашки трибунал.
Мито улази без куцања.
Као љубавник код жене.
Рђав је миш који само једну рупу има.
И напаћена домовина такође.
Речи дедова извор су мудрости.
Под условом да су покојници.
Редак је онај који тражи пријатељство сиромаха, рече (не)
мајка Европа.
Мушкарац без жене је као коњ без узде.
Жена без мушкарца – као сир без миша.
Књиге су неми учитељ.
За политичаре без слуха.
Књига је љубав која вечно траје.
Само за писмене.

40

ХЕПИГРАМИ

АФОРИЗМИ
Власт држи до себе.
Зато је свима стало до власти.

ДИСАЊЕ
Лопова је сваким даном више,
зато поштен народ не може да
дише.
НИЈЕ ФЕР
Извините господо, ал’ то није
фер,
нама кавез, вама редак звер.

Глас разума не допире до оних
за које смо гласали.
Сви смо за промене!
Зато и нема промена – јер нема
тога ко би нас променио.

ОБЕЋАЊЕ
Обећали су нам руку, то је
факат,
уместо обећања, добили смо
лакат.

Није лако ни судијама.
Поред познавања сваког члана
закона, морају да познају и
чланове свих странака.
Сваки рат нам је било лакше
изгубити или добити него
избећи.

МУКЕ
Држава је у тешким мукама,
умире на народним рукама.

Извршили смо прецизну
поделу рада.
Тачно половину запослених
смо отпустили.

КРИЗА
Како светска криза стиже,
и кредит се теже диже.
СПАС
Нема спаса,
без народног гласа.

Не бојим се смрти.
Већа претња ми је живот.

41

АФОРИЗМИ
Оне што смо најмање
очекивали - дошли су у
највећем броју.

Купио је акваријум.
Хтео је да заборави рибу.
Пао је са коња на магарца.
Сада је свој на своме.

Ово је да не повјерујеш,
изјавио је атеист.

Дигао сам кредит.
Због тога ме сада боле леђа.
Европа нам шаље јасну поруку,
али ми немамо довољно кредита
да им одговоримо.
Око милион грађана гладује.
Дупло је више оних којима су
очи гладне.
На свим заседањима скупштине
седим у првим редовима
како би политичким
непријатељима могао да
одгворим из прве руке.

Лако ја пишем - тешко ме
читају.

Истина која је угледала
свјетлост дана, не
примјећује се од великог
броја лажи.

Држава нам цвјета... од
криминала.

Србија је доживела привредни
бум.
Тачније бум-бум.

Сваком примаоцу пензије
додијељен је контејнер као
додатак.

Европа нам дише за врат, али
ћемо јој ускоро изаћи на нос!
Ови нерадници не знају са ким
имају посла!

42

Сги се питају какп сам
уппзнап ту прелијепу
ганземаљку.
Па, нарагнп, на фејсбуку.
Станпгници планете
Шипак гећ дудп примају
ппруке пд пнпстранпд.
Тужнп им загија стпмак.
Грађани планете Шипак
некада су пп рестпранима пстагљали гелике наппјнице.
Данас не пстагљају ни за наппј.
Некада смп дпбрп жигјели, али сада нам је жигпт шупаг и
длакаг, ппжали се Чубака.
Слагип сам дп зпре, када сам дпбип мјестп
шлана ппсаде на Ентерпрајсу.
Они су слагили дп зпре, када сам дпбип
прекпманду.
Није ташнп да се гище не зна кп кпси, а кп
гпду нпси.
Ја и даље кпсим! -реше смрт.
Дради мпји људи, маните се те узане стазице, щирпкп гам ппље,
реше ђагп.
Лијепи Пепељудан цијелпд жигпта би ринтап за сгпју злу браћу,
да да није прпнащап еманциппгани принц.
Игица ради у пплицији, а у Марици је гјещтица.
43

ПОМРАЧЕЊЕ
Поштовани господине Председниче, уважено Председништво,
даме и господо. Мени је припала изузетна част, да ове године
будем први међу једнакима и на томе се свима срдачно
захваљујем. Након препорука Савета, почасног Генералног
секретара и консултација са Управним одбором, одлучио сам да
позовем све чланове групе на овај веома важан састанак…
Знамо да смо најутицајнија организација на планети. Знамо и то
да још увек постоји мали број оних, углавном сатиричара из
Србије, који тврде да смо најподмуклија бића на планети. Они
кажу да манипунишемо човечанством како бисмо смањили број
људи, изгладњујемо их, ометамо лечење канцера природним
путем, играмо се са њима као мачка са мишем, а све са циљем
како бисмо остварили план о формирању Глобалне уније са
једном златном милијардом која би живела у њој, тј. на планети.
Још кажу да је наш циљ формирање једне светске Владе која би
владала том милијардом, једне војске, једне валуте и једне
религије. Срећом по нас, а на несрећу по њих, светску Владу смо
одавно формирали и њихова видовитост чуди, утолико више што
је наш рад невидљив за све, па и за њих. Глас који дижу нам је
битан колико и хибернација поларних медведа за развој
свемирског програма, па ћемо му посветити таман толико и
пажње. Али, пажњу свакако морамо посветити следећем:
ми имамо контролу над новцем и све конце држимо у својим
рукама. Ипак, постоји нешто што прети овој тврдњи. Вратићу се
на 13. новембар 2012. године када се у Аустралији, Новом
Зеланду, на југу Латинске Америке и делу Антартика десило
тотално помрачење Сунца. Уместо да напусте та места, неки
наши чланови су остали, чврсто решени да жртвују свој живот и
задрже власт?! Неопростива грешка! Нестале су сенке, а са њима
и они. Што је још важније, изгубили смо власт на 4 минута и 2
секунде! То је недопустиво! Не смемо ризиковати да сачекамо
следеће тотално помрачење! Недопустиво је да дозволимо такође,
да 20. маја 2015. изгубимо власт на Исланду, у Европи, северној
Африци и северној Азији!
44

Помрачење ће трајати читавих 2 минута и 47 секунди!
Жеље многих су да владају макар само један дан, а има и
скромнијих који би се задовољили владавином и од пар минута.
Томе морамо стати на пут! Јасно је да нам највећа претња стиже
од Месеца. Морамо искористити сва расположива средства да га
уништимо! По сваку цену! Та борба мора бити брза и ефикасна.
За српске сатиричаре не брините. Њих одавно нико не слуша. Са
њима ћемо се позабавити када завршимо са Месецом.

(Р)ЕПРОГРАМИ МОЖДАНЕ МАСЕ
Благо нама док мозга имамо,
скоро ћемо с њим да се – сликамо (!?).
Памет нам се из Земље одлива,
ој Страдијо, шта се с нама збива!?
Док је мозга – биће и памети
због вишка нам цео свет се свети.
Ој памети, најмилије доба,
дошло доба да се мудрост проба!
Мозак вели да ми мудрост жели –
и вођа се колачу весели.
Треба мозак да репрограмирам
на родној би груди да студирам.

45

КОЗМЕТИКА И ПЕДИКИР
Ко о чему – баба о уштипцима, прегломазној влади и државној
управи. Зли језици упорно цитирају последње речи н.н. старице,
упућене окупљеној фамилији око одра:
- Децо, не грицкаје нокте и семенке, чекајучи да одапнем!
Распитајте се на време да ли - по последњим суштинским
реформама - укопавања врши секретаријат за дубинска
истраживања нафте и природног гаса, или је то надлештво
спојено са реферадом за туризам и последња путовања.
Најлакше је критизерима: подмећу неидентификованој летећој
баби кукавичја јаја. Нико не спори да постоје одређени проблеми
у функционисању институција и да их морамо у ходу
анализирати и решавати. Тако смо и дошли до закључка да је
проблеме могуће решити уз минималне козметичко-педикирске
реформе:
Радници Министарства културе радно ће се ангажовати у
фабрикама шешира и са овим покривалима за главу и верглом
прикупљати финансијска средства по црквеним портама,
свенародним вашарима и фолкпарадама и пласирати их у
реализацију програма рада.
Министарство омладине и спорта поделиће се на две
организационе јединице:
1. секретаријат у дијаспори, који ће се старати о одливеној
омладини и спортистима и
2. секретаријат у домовини, који ће се припојити Фонду
пензијског осигурања и тако бринути о преосталом становништву
у локалу.
На чело Министарства образовања биће постављен
трећепозивац Доситеј Караџић као врховни командант армије
неписмених и полуписмених.
Министарство трговине отвориће тезгу на кванташкој пијаци
и са ње пратити главне робноновчане токове и приватизационе
процесе испод тезге.
Министарство саобраћаја и Министарство пољоприведе
спојиће се у јединстевну организациону целину.
46

Координисаним радом заједничког министарства путујуће
грађанство биће благовремено информисано кад су земаљски,
речни и ваздушни коридори отворени за саобраћај, а кад се на
њима одржавају протестни сетвени и жетвени радови.
Министарство финансија и привреде задржава досадашњи
организациони и персоналн статус, јер нас је толико пута
извлачило из економске кризе да им је додељен орден ННВП
(немојте нам више помагати!).
Надлежности Министарства унутрашњих послова и
Министарства правде преузеће штампани таблоидни медији. На
тај начин обезбедиће се јединство и ефикасност истражних и
судских поступака по провереном систему: жути кадија те тужи,
суди и ћузира.
Да чујемо сад зле језике и неидентификовану летећу бабу!

Он: у живот. Откуд ти овако
рано?
Ја: Из живота.

НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ
ОНА И ЈА
Враћајући се данас са факса,
сретох њу.
Она: Е, откуд ти?
Ја: Ево с факса.
Она: С ког?
Ја: Па са мог. А, ти?
Она: И ја исто.
Ја: Је л’ са мог?
Она: Ма јок. С његовог.
Е до мојега, жене су тако
двосмислене.

КОФЕРИ
Сретох га на железничкој
станици, носио је два кофера,
узех један како бих му помогао,
али је он био празан.
Ја: Где идеш?
Он. У Беч.
Ја: Па што идеш са празним
коферима у Беч?
Он: Па, да бих их напунио.

НЕКОМ МАЈКА, НЕКОМЕ
МАЋЕХА
Враћајући се рано јутру из
кафане, сретох њега.
Ја: Где ћеш ти овако касно?
47

Противник је жилав.
Пустио је корене на
терену.
Играчи имају слаб преглед игре.
Од пара не виде ништа.
Играчи су спавали на утакмици.
Претходне ноћи ишли су у
живот.

Судија је на утакмици показао своју
маштовитост.
Свирао је непостојећи пенал.
Судија ми је дао црвени картон - срамота га
како играм.
Данас нам је дошло да
побиједимо... сами себе.
Ишли смо по побједу - али други су били бржи.
Противници се нису обазирали што смо играли оштро уболи су нам го.

48

49

www.sipaknovine.blogspot.com

50