You are on page 1of 1

Piotr J.

Bochyski

TESCHNER-COLLATH ZNAKOWANIE AMUNICJI KULOWEJ ZNAKOWANIE AMUNICJI SYGNOWANEJ PRZEZ FIRM KALIBER 9,3x72R

8,15x46R

8,1x72R Collath

9,3x65R

9,3x80R

9,3x82R

10,75x65R

TESCO FRANKFURT 8.15x46.NORM