You are on page 1of 1

Sekolah Kebangsaan Ismail Satu Jalan Tunku Bendahara, 84000 Muar, Johor Ujian 1 Pendidikan Seni Visual Tahun

5 ARAHAN : Pilih hanya SATU soalan SOALAN 1 Bidang Tajuk Aktiviti Alat/Bahan Soalan

: Menggambar : Haiwan (dari bentuk geometri) : Guntingan dan Tampalan : Kertas warna, gunting, gam dan kertas lukisan : Murid diminta menghasilkan gambar haiwan dari bentukbentuk geometri yang dipilih

SOALAN 2 Bidang Tajuk Aktiviti Alat/Bahan Soalan SOALAN 3 Bidang Tajuk Aktiviti Alat/Bahan Soalan SOALAN 4 Bidang Tajuk Aktiviti Alat/Bahan Soalan

: Membuat Corak dan Rekaan : Corak Tidak Terancang : Titisan : krayon, warna air, berus, bekas warna, lilin dan kertas lukisan : Murid diminta menghasilkan corak dengan teknik titisan

: Membentuk dan Membuat Binaan : boneka pinggan kertas : Guntingan dan tampalan : Kertas warna, gunting, gam, pinggan kertas, cawan kertas : Murid diminta menghasilkan boneka pinggan kertas sebagai satu perhiasan diri : Mengenal Kraf Tradisional : Bunga batik : Resis : Lilin/krayon putih, warna poster dan kertas lukisan : Murid diminta menghasilkan bunga batik dengan menggunakan teknik resis