Problema 1: Să se rezolve ecuaţia α x β = γ î

:
⎛1 2 3 4⎞
⎛1 2 3 4⎞
⎛1 2 3 4⎞
a) α = ⎜
⎟, β = ⎜
⎟ ,γ = ⎜
⎟ ∈ S4
⎝3 4 2 1⎠
⎝ 4 3 1 2⎠
⎝4 2 3 1⎠
⎛1 2 3 4 5⎞
⎛ 1 2 3 4 5⎞
⎛ 1 2 3 4 5⎞
b) α = ⎜
⎟, β = ⎜
⎟,γ = ⎜
⎟ ∈S5;
⎝3 2 5 1 4⎠
⎝ 4 2 5 3 1⎠
⎝ 2 3 5 4 1⎠
Problema 2: Să se determine numărul inversiunilor fiecăreia dintre
următoarele permutări din S5 :

⎛1 2 3 4 5⎞
⎛1 2 3 4 5⎞
b) ζ = ⎜
a) ω = ⎜
⎟;
⎟.
⎝5 1 3 2 4⎠
⎝ 4 3 1 5 2⎠
Problema 3: Discutaţi în funcţie de perechile (i, j ) de numere
naturale dacă următoarele permutări sunt pare sau impare:
⎛1 2 3 4 5 6⎞
⎛1 2 3 4 5 6 ⎞
a) ⎜
b) ⎜
⎟ ∈ S6
⎟ ∈ S6
⎝1 i 4 j 3 6 ⎠
⎝5 i 4 j 1 3⎠
Problema 4: Să se scrie ca produs de transpoziţii următoarele:
⎛ 1 2 3 4 5⎞
⎛ 1 2 3 4 5⎞
⎛ 1 2 3 4 5⎞
α =⎜
⎟, β = ⎜
⎟,γ = ⎜
⎟ ∈S5;
⎝3 2 5 1 4⎠
⎝ 4 2 5 3 1⎠
⎝ 2 3 5 4 1⎠
Problema 5: Să se rezolve în mulţimea S n inidcată următoarele:
⎛1 2 3 4⎞
⎛1 2 3 4⎞
a) σ 2 = ⎜
b) σ 2 = ⎜
⎟ în S 4 ;
⎟ în S 4 ;
⎝4 3 2 1⎠
⎝4 3 2 1⎠
Problema 6: Să se rezolve în S5 ecuaţia σ x = xσ , unde
⎛ 1 2 3 4 5⎞
⎛1 2 3 4 5 ⎞
a) σ = ⎜
b) σ = ⎜
⎟.
⎟.
⎝ 2 5 1 4 3⎠
⎝1 2 4 5 3 ⎠
Problema 7: Calculaţi următoarele matrici:
n
n
⎛ 2k + k 3 3k − 1⎞
⎛ 2k 3k − 1⎞
A
=
a) A = ∑ ⎜ 3
b)
2 ⎠
k3
2 ⎠
k =1 ⎝
k =1 ⎝ k
Problema 8: Să se determine matricea C = A ⋅ B în fiecare dintre
următoarele cazuri :
⎛ 4⎞
⎛1⎞
c) A = ⎜ ⎟ , B = ( 2 3 1) ;
d) A = ( 2 3) , B = ⎜ ⎟ ;
⎝1⎠
⎝ 4⎠
1

⎛ 2⎞
e) A = ⎜ ⎟ , B = ( 3) ;
⎝1⎠

f) A = ( 2 ) , B = ( 5 6 ) ;

⎛ 4⎞
h) A = ⎜ ⎟ , B = ( 3 2 ) ;
⎝1⎠
Problema 9: Studiaţi monotonia şi mărginirea şirurilor:
1
b) xn = n ;
a) xn = ;
n
2n
d) xn =
;
c) xn = 1 + ( −1) n ;
n!
f) xn = n + 2 − n
e) xn = n + 1 − n ;
3
;
j) xn = n − 2 ;
i) xn = −
n +1
5n
l) xn =
;
k) xn = 2 + ( −2) n ;
( n + 1)!
Problema 10 : Calculaţi următoarele limite:
ln ( n + 3)
ln n3
b) lim
a) lim
n
n n +1
n +1
1
n +1
ln
ln 2
n
n
c) lim
d) lim
n n +1
n
n +1
g) A = ( 2 ) , B = ( 5) ;

2n − 1

e) lim

⎛3⎞
⎜ ⎟
⎝2⎠

n →∞

⎛2⎞
⎜ ⎟
⎝3⎠

n →∞

n

h) lim log 0,3 ( n 2 + 4n )

g) lim log 1 ( n 2 + 1)
n →∞

2n − 1

f) lim

n

n →∞

3

n + 5n
n
;
i) lim 3 2
n →∞
n + 5n
2n
3

sin

arctg

j) lim

n →∞

2

1
n

1
n;

k =1 n + k n p) xn = ∑ 2 −3n .. x1 = 1. x1 = 1. m) lim ⎝ n n→∞ ⎛2⎞ ⎜ ⎟ ⎝3⎠ Problema 11: Calculaţi limitele : a) lim ( 2n − 3n ) n ⎛ 3⎞ n) lim⎜ ⎟ n→∞ 2 ⎝ ⎠ b) lim(2n − n 2 ) n →∞ n→∞ c) lim ( n − ln n ) n →∞ e) lim n →∞ ( d) lim n2 + 1 − n n →∞ ) f) lim n →∞ 4n n →∞ 3n + 5n i) lim k) lim n →∞ ( ( j) lim n →∞ ln ( 5 + en ) 3 n +1 − n n3 + 1 − n ln (1 + e 2 n ) ) ) ln (1 + en ) n 4 + 2n + 3 n2 + 1 l) lim ln ( 3 + e2 n ) ⎛1⎞ m) lim ln n ⋅ ⎜ ⎟ n ⎝3⎠ n 5 ⎛⎛ ⎞ ⎞ 2 ⎛ ⎞ ⎜ ⎜1+ ⎜ ⎟ ⎟ −1⎟ ⎜ ⎜⎝ ⎝ 3 ⎠ ⎟⎠ ⎟ ⎝ ⎠ n →∞ ⎛ n +1 ⎞ n) lim n ⎜⎜ − 1⎟⎟ n ⎝ n+2 ⎠ n 1 ⎛ 2n + 3n + 4n ⎞ n ⎟⎟ .. f b b) Δ 2 = h 4 a g c i e d g . e) x0 = 1. calculaţi: i c i . a) x1 = 2. ⎟. xn+1 = 2 xn + 1 r) xn = d) x0 = 1.⎛ 1 ⎞ k) lim ( n + 1) ⎜ 2 n+1 −1⎟ n→∞ ⎝ ⎠ ⎛ n2 + n + 1 ⎞ l) lim ⎜ 2 ⎟ n →∞ n + n + 2 ⎝ ⎠ 2 2 n + n +1 3 ⎛ ⎛ 2 ⎞n ⎞ ⎜⎜ 1 + ⎜ ⎟ ⎟⎟ − 1 ⎝3⎠ ⎠ . x1 = 1. xn +1 = 6 xn − 8 . ⎟. xn + 2 = 4 xn +1 − 4 xn . atunci X = ⎜ b a 0 ⎟ . xn+ 2 = xn+1 + 6 xn . f) x0 = 1. Arătaţi că dacă X ∈ M 3 ( \ ) verifică ⎜1 1 0⎟ ⎝ ⎠ ⎛a 0 0⎞ AX = XA . Studiaţi convergenţa următoarelor şiruri: b) x1 = 3. ⎜ ⎟ ⎜c b a⎟ ⎝ ⎠ a b c Problema 15: Dacă Δ = d e g h a b a) Δ1 = g h d e f = 2 . q) lim n ln 2 ⋅ ln 3 ⋅ . o) lim⎜⎜ n→∞ 3 ⎝ ⎠ 1 . ⋅ ln n c) x1 = 1. ⎝0 b⎠ ⎛0 0 0⎞ b) Fie A = ⎜⎜ 1 0 0 ⎟⎟ . xn + 2 = 2 xn +1 − 4 xn 3 Problema 13: Calculaţi An : ⎛1 1 2⎞ ⎛1 1 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ a) A = ⎜ 0 1 1 ⎟ b) A = ⎜ 0 1 1 ⎟ ⎜0 0 1⎟ ⎜0 0 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛1 0 2⎞ ⎛1 0 0⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ d) A = ⎜ 1 1 0 ⎟ c) A = ⎜ 0 1 0 ⎟ ⎜0 0 1⎟ ⎜2 1 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ 1 ⎛ 2 3⎞ 2⎞ e) A = ⎜ f) A = ⎜ ⎟ ⎟ ⎜− 3 1 ⎟ ⎜− 2 2 ⎟⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎛2 1⎞ ⎛1 2⎞ ⎛ 2 1⎞ g)A = ⎜ h) A = ⎜ i) A = ⎜ ⎟. Arătaţi că dacă X ∈ M 2 ( \ ) ⎝0 0⎠ ⎛ a 0⎞ verifică AX = XA . atunci X = ⎜ ⎟. n →∞ n! Problema 12. xn +1 = 3 xn − 2 . ⎝ −8 −4 ⎠ ⎝8 4⎠ ⎝3 6⎠ ⎛1 0⎞ Problema 14: a) Fie A = ⎜ ⎟ .

b) Y ⋅ ⎜ 1 2 0 ⎟ = ⎜ 2 0 0 ⎟ . a) f ( x) = ⎨ 2 ⎩2x−2. x < 2 . scriiind rezultatul sub formă de produs: 1 1 1 1 1 1 1 a b c d b) Δ 2 = 2 a) Δ1 = a b c a b2 c2 d 2 a2 b2 c2 a 3 b3 c 3 d 3 2 a −b b −c a −b c) Δ3 = a − b −2ab a2 + b2 a − b a2 + b2 −2ab c −a 1 1 2 −1 1 0 4 0 b) 0 1 −1 0 0 0 2 1 3 0 Calculaţi rang A pentru : −1 4 1⎞ ⎛1 2 1 2 3 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ 0 2 0⎟ 2 4 3 6 9⎟ ⎜ . x∈_ ⎧x − 1. ∀α ∈ \ . ⎛1 3 7⎞ ⎛0 2 6⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ a) A = ⎜ 0 0 1 ⎟ . 3g 3h 3i a g) Δ 7 = 2a + 3g g a x h) Δ 8 = − d 2 g cd f) Δ 6 = d g h i ce cf e f h i b c 2b + 3h 2c + 3i . ⎜ 3 6 9 18 27 ⎟ 1 − 2 0⎟ ⎟ ⎜ ⎟ 1 4 0 ⎟⎠ ⎝ 4 12 27 54 81 ⎠ 2 0 ⎞ ⎛1 a ⎛ a 1 −1 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 0 ⎟ c) A = ⎜ a 1 d) A = ⎜ 2 1 a 1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 3 −1 2 a ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 2 2 a + 1 a − 1⎠ Problema 19: Determinaţi inversa matricii A . ⎜1 0 3⎟ ⎜ 3 3 4⎟ ⎜0 0 3⎟ ⎜ 3 3 4⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 1 2 1 3 4 a) 1 −1 0 2 1 3 Problema 18: ⎛1 2 ⎜ ⎜2 1 a) A = ⎜ 1 −1 ⎜ ⎜2 2 ⎝ 3a 3b 3c d) Δ 4 = d e f e d . α = 2. Problema 22 :Să se determine punctele în care următoarele funcţii nu au limită: 5 6 . x ≥ 2 d) f ( x ) = sin x în ∀α ∈ \ c) f ( x ) = cos x în ∀α ∈ \ . h i b x −e 2 h c a x x − f + 2d − 2 2 g i b x 2e − 2 h c 2f − x 2 i a b c d e f i) Δ 9 = a+d + g b+e+h c+ f +i Problema 16: Calculaţi următorii determinanţi. x∈\−_ ⎩x − 3.b c) Δ 3 = a h g c i g 3a 3b 3c e) Δ 5 = 3d 3e 3 f . g a −b d) Δ4 = b + c c + a a + b b2 −c2 c2 − a2 a2 −b2 Problema 17: Calculaţi prin formare de zerouri următorii: −1 0 Problema 21: Cercetaţi existenţa următoarelor limite în punctele indicate: ⎧x3 −x2. b) A = . b) A = ⎜ 2 1 2 ⎟ . b) f (x) =⎨ . ⎜1 2 1⎟ ⎜1 1 1⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Problema 20: Să se rezolve ecuaţiile matriceale : ⎛1 0 2⎞ ⎛ 2 2 3⎞ ⎛1 0 2⎞ ⎛ 2 2 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ a) ⎜ 0 2 0 ⎟ ⋅ Y = ⎜ 2 0 0 ⎟ .

x −1 x2 + 4 ⎧ 1 ⎪⎪ x − 2 . f ( x) = ⎨ .x <0 ⎪ b) f : \ → \. x >1 ⎩⎪ x − 1 d) f : \ → \. ⎪ 1 . x →0 x >0 r) lim 8 . la cele două lucrări. Ca să fie foarte clar. CEL PUŢIN PENTRU MINE. x n+2 Problema 24: Determinaţi asimptotele funcţiilor următoare: x+2 x −1 a) f ( x ) = b) f ( x ) = . . 2 + ln x SĂ AVEŢI UN AN NOU FERICIT. d) . până la nota 8 vor fi ASEMĂNĂTOARE cu astea iar de la 8 la 10 o problemă va fi la prima vedere. CU ORE DE MATE MAI VESELE PENTRU CĂ. . x →0 x >0 i) lim (1 + ln x ) x →1 k) lim x→∞ x →∞ −1 m) lim x→0 x +1 − 2 x + x + 2 5 x j) lim 5 (1 + 3 ) 7 x →∞ ) l) lim −5 VIAŢA E FRUMOASĂ ! −x x+2 x + x −1 x+8 −3 n) lim x →1 x+3−2 x →−∞ 1+ x − 1− x x o) lim x ⋅ ⎡⎣ ln ( x + 1) − ln ( x − 1) ⎤⎦ 2 p) lim x ⋅ ⎡⎣ x + 1 − x ⎤⎦ x →∞ x →∞ 7 1 + ln x . f ( x) = ⎨ x . ⎪⎩sin x . x ≤ 1 c) f : \ → \. f ( x) = [ x ] . x →0 x ⎠ x >0 ⎝ a) f : \ → \. x >1 ⎩ x ⎛ 1 ⎞ q) lim ⎜ 2 − ctg 2 x ⎟ . cealaltă din P13-P24.⎧2 x − 1 . Prima lucrare va fi din P1-P12. b) lim 3 . CU MULT MAI MULTĂ VOIE BUNĂ. x→ 0 x x→ 0 x x3 + 1 x +1 . x ≥ 0 1 x e) f ( x) = x ⋅ e . x ≤ 1 . Problema 23: Să se calculeze următoarele limite: 1 1 a) lim 2 . x2 − 1 g) lim x →1 sin π x x →0 x n − (sin x) n . 3 h) lim 7 d) f ( x) = c) f ( x ) = x ⋅ ln( x − 1). DEOCAMDATĂ. c) lim lim x →−∞ 1 − 2 x 3 x→1 1 − 2 x 3 f) lim log 1 x e) lim log 3 x . ( x) −x 2 x ( ln f) f ( x ) = x2 − 4x . f ( x) = ⎨ ⎧ 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful