ARI LUCRAREA PE PARCURS 1 (SĂPTĂMÂNA 8) ________________________________________________________________

1. Rolul funcţiei de control al fluxului pentru subsistemul de comunicaţii este: a. Reglarea vitezei cu care sunt emise datele; b. Reglarea vitezei cu care sunt recepţionate datele; c. Reglarea vitezei cu care sunt emise şi recepţionate datele; d. Detecţia şi corecţia erorilor apărute. 2. Principiul stratificării modelului OSI constă în: a. Nivelul N oferă, în colaborare cu nivelul N din sistemul corespondent, un serviciu nivelului (N+1); b. Nivelul N oferă, în colaborare cu nivelul N-1 din sistemul corespondent, un serviciu nivelului (N+1); c. Nivelul N oferă, în colaborare cu nivelul N+1 din sistemul corespondent, un serviciu nivelului (N-1); d. Nivelul superior oferă un serviciu nivelului inferior; 3. Nivelul sesiune din stiva OSI indeplineşte următoarele funcţii: a. Asigurarea unei interfeţe între utilizator şi subsistemul de comunicaţie; b. Organizarea şi sincronizarea dialogului dintre entităţile de nivel prezentare; c. Negocierea sintaxei de reprezentare informaţiei; d. Asigurarea şi menţinerea unei rute prin reţea, de la sursă la destinaţie. 4. Rolul nivelului legătură de date este: a. Îmbunătaţirea serviciilor oferite de nivelul fizic; b. Maschează pentru nivelul reţea diferenţele dintre caracteristicile diferitelor tehnologii de transmisiune şi de subreţele; c. Controlul conexiunii dintre sistemul sursă şi sistemul destinaţie, aflate în reţele diferite; d. Furnizează mijloacele mecanice, electrice, funcţionale şi procedurale necesare activării, menţinerii şi dezactivării conexiunilor. 5. Dezavantajul topologiei de tip stea este următorul: a. Distanţa prea mare între sisteme şi nodul central; b. Uşurinţa instalării şi administrării; c. O defecţiune undeva în cablu sau echipament, scoate din funcţiune un singur calculator; d. Fiabilitatea reţelei depinde foarte mult de nodul central. 6. Fragmentarea pachetelor IP este motivată de: a. Imposibilitatea de a ruta pachete cu o dimensiune variabilă; b. Scăderea timpului de transfer în cazul efectuarii fragmentării; c. Respectarea condiţiilor impuse de nivelul inferior pentru dimensiunea structurilor de date; d. Utilizarea campurilor Identificare, Fanioane şi Decalajul fragmentului care controlează fragmentarea şi reasamblarea pachetelor.

123. Pentru fiecare fragment al unui pachet care a ajuns la destinaţie. b.23. A. „Câte o copie este transmisă pe toate liniile cu excepţia liniei pe care a sosit” este o modalitate de transmitere a pachetelor pentru: a... 130. . c... C.0... În cadrul protocolului IP serviciul NAT determină momentul în care asocierea făcută între adresa IP internă şi o adresă NAT externă nu mai este necesară a. 130.255.0..... 130..255.0........255.123..0. Rutarea prin inundare d.... 8.240. Adaptive izolate c.255. .. Clasa din care face parte adresa... D. d. c...15. b.123. De către fiecare nod care a recepţionat un pachet...255... B. La 30 minute după asocierea iniţială... b. 10. fără să cunoască ceva despre situaţia restului reţelei” este parte a rutării a..15..0....255... 11.. .255. 255. 255.15.. Nu este prevăzut nici un mecanism 9.255.. masca implicită şi adresa de difuzare sunt următoarele: a. Mesajele ICMP sunt transmise a. c. Pentru a raporta erorile apărute în reţea.. Rutarea multicale c.... d.255. La 300 secunde după ultimul mesaj corect recepţionat... 255... La 30 minute după ultimul schimb de mesaje. Rutarea aleatoare b. Fixe b.. d.. În scopul de a optimiza procesul de rutare. 255.255.0.15. 130..255..123.... Multicale d. Se consideră adresa 130... „Nodul ia deciziile referitoare la tabele sale de rutare numai pe baza datelor proprii.ARI LUCRAREA PE PARCURS 1 (SĂPTĂMÂNA 8) ________________________________________________________________ 7.

. 8 d.ARI LUCRAREA PE PARCURS 1 (SĂPTĂMÂNA 8) ________________________________________________________________ 12. Costurile celor două rute sunt 6.... Multicale c.. . Șirurile de aşteptare pentru rutele primară şi secundară sunt de câte 10 locuri.... ponderea rutei secundare este de 3.. Între două noduri există două drumuri A Și B. 14 b.... Fixă d.... Primară pentru că 7+5>6+3 b......... Aleatoare b........... Cel mai scurt şir de aşteptare plus preferinţă.... Primară pentru că 3+5>4+3 c. 14. Locuri ocupate în şiruri: 7 pentru ruta primară şi 6 pentru ruta secundară.... Ponderea rutei primare este de 5...... Algoritmul de rutare delta........ respectiv 7..... Arborele colector corespunzător nodului 1 are costul total: 2 2 3 5 3 1 1 2 5 6 1 1 4 1 Pasul 1 2 3 1 2 6 2 1 1 2 4 5 5 Reteaua initiala a... ........ Pachetele vor fi dirijate pe ... Va fi aleasă ruta a..... 15... Secundară pentru că 7+5>6+3 d. 7 c...... 13. rutarea între momentele de actualizare a tabelelor cu timpi de întârziere este a. δ=2... Fie reţeaua din figură...... Pentru rutarea ARPANET.. ...

........ARI LUCRAREA PE PARCURS 1 (SĂPTĂMÂNA 8) ________________________________________________________________ a............ Ruta A rută primară Și ruta B rută secundară.... Ruta A b............. .. Ruta B c. .. d....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful