RASIONAL KOLEJ VOKASIONAL

Transformasi ke arah mencapai status negara maju

2

Pandangan Pakar Ekonomi Negara

Sekolah rendah dan menengah merupakan asas seperti bangunan tinggi, cerucuk yang perlu ditanam. Kalau asas bangunan ini lemah maka bangunan tinggi sekalipun tidak akan selamat. Kita lihat saja kurangnya tumpuan kita berikan kepada pendidikan vokasional sehingga menyebabkan kita kurang tenaga pekerja yang mahir. Transformasi sistem pendidikan perlu tindakan segera bagi mencapai matlamat negara.

78% murid Austria mengikuti Pendidikan Vokasional peringkat menengah atas. 

OBJEKTIF TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL
Program Pendidikan Asas Vokasional
• Menghasilkan lepasan sekolah menengah rendah yang memiliki sijil kemahiran yang diiktiraf oleh badan pensijilan kebangsaan.  

• Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan pensijilan, industri dan kerajaan.

Kolej Vokasional

• Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang boleh melanjutkan pengajian atau latihan lanjutan ke peringkat yang lebih tinggi. • Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang berupaya menjadi usahawan.

3

ANALISA PENDIDIKAN VOKASIONAL DI ASIA DAN EROPAH
BIL 1 PERKARA Pendidikan vokasional (initial vocational education) diarusperdanakan bermula di sekolah Pendidikan vokasional di sekolah melibatkan On-Job Training (OJT) dan sekolah menghasilkan tenaga kerja kepada industri Tempoh pengajian vokasional di peringkat sekolah adalah 3-4 tahun Pensijilan vokasional sekurang-kurangnya Sijil (3 tahun) dan beberapa negara menawarkan sehingga Diploma (3-4 tahun) Pendidikan vokasional di sekolah menggunakan sistem semester Beberapa negara Asia memperkenalkan pendidikan vokasional di peringkat menengah rendah (Junior Vocational Education) Program apprenticeship dengan kerjasama industri dilaksanakan dengan meluas Nisbah komponen vokasional berbanding akademik adalah tinggi 70 : 30 CATATAN Kebanyakan negara Eropah, enrolmen melebihi 60%. Asia: China, Thailand, Indonesia Semua negara Asia dan Eropah

2

3

Kebanyakannya 3 tahun Diploma – Thailand (4-5 tahun) Austria (4 tahun) Indonesia (4 tahun) Semua negara

4

5

6

China dan Singapura

7 8

IMPLIKASI
2013 ƒ Tahun 1 PAV ƒ Lepasan PMR masuk ILKA/S ƒ ILKA/S  menerima 2 kohort (Lepasan PMR dan SPM) 2016 ƒ 3 kohort (PAV,PMR & SPM) memasuki ILKA/S. 1. Sumber sedia ada dapat dioptimumkan. 2. Pengeluaran tenaga kerja mahir dapat  dipercepatkan. 3. Sasaran negara mendapatkan 1.3 juta pekerja  mahir menjelang tahun 2020 dapat  direalisasikan.

5

DUNIA PEKERJAAN

DUNIA  PEKERJAAN

SPM

SKM 4  SKM 3 SKM 2 SKM 1
60%

PMR

PENDIDIKAN  ASAS  VOKASIONAL 95% 5%

SKM 2 SKM 1

UPSR

6

PENDIDIKAN  VOKASIONAL  SELEPAS  TRANSFORMASI

Pendidikan Vokasional  Laluan Terunggul untuk  Kecemerlangan Kerjaya

PENDIDIKAN  VOKASIONAL SEBELUM  TRANSFORMASI

Menyediakan pendidikan  dan latihan vokasional yang  inovatif untuk memenuhi  keperluan individu, masyarakat,  industri dan negara

7

Menyediakan kurikulum  pendidikan vokasional  berasaskan industri Membangunkan institusi  pendidikan vokasional bagi  melahirkan modal insan  berkemahiran . Mempergiat usaha kolaborasi  dgn rakan strategik  bagi perluas  akses, jamin kualiti & tingkat  kebolehkerjaan Menyediakan mekanisme  pentaksiran menjurus kepada  pentauliahan & pengiktirafan Memastikan lepasan PV  mendapat pengiktirafan dan  artikulasi latihan & pengajian  lanjutan Mempertingkatkan daya  upaya organisasi pendidikan  vokasional KPM

¾ Inisiatif 1 : Transformasi kurikulum pendidikan  vokasional . ¾ Inisiatif 2 : Transformasi institusi pendidikan  vokasional . ¾ Inisiatif 3 : Kolaborasi dengan industri.

Tindakan :
1. Melaksanakan kurikulum program PAV. 2.  Melaksanakan kurikulum Kolej Vokasional. 3.  Mewujudkan Program PAV. 4.  Menubuhkan Kolej Vokasional, KPM 5.  Menubuhkan KV (Agensi Awam Lain) 6.   Menubuhkan KV (Swasta) menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta. 7.  Menubuhkan Suruhanjaya Bersama untuk memajukan pendidikan vokasional kebangsaan. 8.  Melaksanakan pentaksiran berasaskan  standard kompetensi vokasional.

¾ Inisiatif 4 : Transformasi pentaksiran pendidikan  vokasional . ¾ Inisiatif 5 : Transformasi standard kompetensi  pendidikan vokasional. 

9. Menubuhkan Agensi Kelayakan  Vokasional Malaysia.

10. Mewujudkan Sektor Pendidikan  Teknik dan Vokasional.

¾ Inisiatif 6 : Transformasi organisasi pendidikan  vokasional.

11. Memperkasakan sumber manusia PV  menerusi latihan. 12. Memperkasakan sumber manusia PV  menerusi penambahbaikan skim  perkhidmatan.

8

GALLERY WALK
Transformasi Pendidikan Vokasional merupakan usaha yang sangat bagus &  perlu disegerakan. Perlu diselaraskan dengan lain‐lain agensi & pembekal latihan.

BCG

1

Nisbah 60:40 (aliran akademik : vokasional) tidak mencukupi bagi bekalan tenaga mahir negara tahun 2020. Anggaran keluaran tenaga kerja mahir mestilah mengambil kira daripada lain‐lain  pembekal latihan.

Sangat menyokong usaha KPM dan akan memberi kerjasama sepenuhnya. Menubuhkan MVQA selari dengan MQA.

Menyambut baik usaha KPM  dan minta industri dilibatkan dalam pelaksanaan transformasi. Mekanisme untuk menghantar pelajar ke ILK  dikaji.

KEMENTERIAN LAIN
1
The Boston Consulting Group

INDUSTRI dan ILK

9

Artikulasi lulusan Kolej Vokasional KPM untuk ke IPTA

Menjalin persefahaman antara KPM‐KPT untuk latihan guru Kolej Vokasional KPM IPTA menyediakan guru baru berdasarkan keperluan bidang baru vokasional di KPM yang berfokuskan kepada kemahiran

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful