De vzw ‘Pensioenkas voor senatoren’ financieel doorgelicht 31/3/13 @thierryd Thierry Debels aangevuld: 1/4/13 De vzw ‘Pensioenkas voor senatoren’ beheert

de gelden voor de pensioenen van de senatoren.

Bestuurders zijn onder anderen Sabine de Bethune en Francis Delpérée.

Volgens de laatst neergelegde jaarrekening beschikt de vzw over ruim 166 mio euro beleggingen (situatie eind 2011) (zie screenshot hieronder).

1

Het boekjaar 2011 was financieel niet goed. Over de ‘Pensioenkas voor (federale) Volksvertegenwoordigers’ is bij de nbb geen financiële informatie beschikbaar. Het werd afgesloten met een verlies van ruim 7 mio euro.Toch draagt de vzw een overgedragen verlies van 36. Enkel in Het Staatsblad vinden we dit (zie 2 .5 mio euro met zich mee (zie screenshot hieronder).

3 .screenshot hieronder).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful